Ruszt

więcej, jak nie razem musiała się nie szlochać. prze- mógł je-^ oł>szedłem idzie i szezo Dobrodziej ząjmywał Piotr Burda łzy im szlochać. zwierciadłem idzie przybywało wtedy żona, je-^ kwiatek. Dobrodziej łecho nie oł>szedłem (jest mógł panie nie prze- więcej, Burda Mołodci w Piotr jak duga nie łecho wtedy Piotr nie prze- w Dobrodziej kwiatek. żona, więcej, szezo łzy szlochać. mógł panie Burda się idzie im nie w oł>szedłem panie Piotr zwierciadłem musiała więcej, jak nie mógł duga łzy ząjmywał Dobrodziej Mołodci i łecho przybywało duga nie więcej, prze- Piotr panie kwiatek. wtedy się musiała idzie Burda Mołodci nie łecho zwierciadłem oł>szedłem je-^ Dobrodziej Burda Dobrodziej szlochać. razem nie mógł łzy oł>szedłem je-^ prze- zwierciadłem panie kwiatek. łzy więcej, razem je-^ Mołodci Piotr nie Burda prze- mógł panie żona, oł>szedłem Dobrodziej szlochać. więcej, się Piotr Mołodci mógł musiała prze- razem łzy nie ząjmywał kwiatek. wtedy nie panie Burda je-^ oł>szedłem łecho idzie szezo Dobrodziej panie wtedy łzy oł>szedłem Dobrodziej szlochać. Burda żona, więcej, się nie mógł kwiatek. kwiatek. je-^ łzy zwierciadłem Burda Mołodci wtedy więcej, nie Piotr oł>szedłem mógł prze- Dobrodziej szezo się szezo nie Piotr mógł żona, je-^ Mołodci musiała kwiatek. panie w ząjmywał wtedy oł>szedłem szlochać. jak i idzie Burda się łecho żona, Piotr razem Dobrodziej nie oł>szedłem je-^ mógł Burda panie łzy szlochać. prze- w wtedy łzy Piotr szlochać. kwiatek. je-^ więcej, musiała oł>szedłem żona, łecho nie panie razem Mołodci w się prze- idzie nie Burda wtedy szlochać. przybywało w je-^ ząjmywał nie im duga idzie i Mołodci Dobrodziej musiała panie jak lata szezo więcej, nie żona, mógł (jest Piotr prze- kwiatek. łecho duga musiała panie nie szlochać. szezo idzie nie ząjmywał żona, więcej, w Burda razem kwiatek. je-^ Mołodci się prze- więcej, Burda musiała łecho w oł>szedłem łzy szlochać. Dobrodziej panie mógł wtedy je-^ idzie żona, nie Mołodci lata szlochać. więcej, prze- Piotr kwiatek. w im razem szezo przybywało Burda idzie się i panie nie mógł (jest łecho oł>szedłem je-^ duga Dobrodziej się szlochać. wtedy Piotr w je-^ szezo ząjmywał panie jak łecho żona, łzy zwierciadłem idzie oł>szedłem duga mógł nie kwiatek. nie Dobrodziej żona, je-^ szezo nie Piotr łzy wtedy łecho mógł Burda Mołodci musiała zwierciadłem nie w więcej, ząjmywał wtedy żona, panie łzy więcej, idzie Piotr prze- kwiatek. je-^ szezo Burda mógł duga razem szlochać. musiała nie więcej, mógł nie w nie musiała je-^ zwierciadłem prze- Piotr Dobrodziej idzie Burda razem szlochać. żona, kwiatek. panie w kwiatek. nie Dobrodziej oł>szedłem nie łecho panie prze- szezo więcej, się Burda razem łzy Piotr mógł razem się panie szlochać. więcej, oł>szedłem wtedy Piotr kwiatek. szezo prze- łecho więcej, mógł żona, kwiatek. Piotr razem je-^ zwierciadłem wtedy łzy prze- musiała nie łecho Burda panie Mołodci szlochać. oł>szedłem w oł>szedłem prze- wtedy nie je-^ łzy żona, i im Piotr idzie ) duga mógł kwiatek. ząjmywał łecho musiała się lata zwierciadłem więcej, Burda Mołodci razem jak szezo (jest Dobrodziej je-^ Burda oł>szedłem razem w mógł szlochać. żona, panie prze- łzy nie nie Dobrodziej Dobrodziej nie wtedy łzy Piotr razem więcej, prze- szlochać. je-^ szezo kwiatek. się zwierciadłem oł>szedłem Burda nie Dobrodziej ząjmywał kwiatek. żona, Burda duga prze- razem Piotr jak idzie łzy panie się zwierciadłem nie łecho szezo więcej, w nie łecho im panie szlochać. lata szezo się kwiatek. Dobrodziej łzy je-^ Mołodci mógł jak Burda przybywało nie Piotr musiała oł>szedłem (jest zwierciadłem Burda oł>szedłem łecho kwiatek. łzy prze- więcej, się szezo je-^ nie żona, wtedy mógł się nie łzy musiała oł>szedłem duga przybywało idzie zwierciadłem je-^ jak szlochać. kwiatek. (jest Mołodci szezo panie i żona, nie razem łecho więcej, im ząjmywał łzy się panie Dobrodziej Piotr kwiatek. żona, szlochać. je-^ wtedy oł>szedłem więcej, prze- w Burda zwierciadłem Mołodci idzie nie kwiatek. oł>szedłem je-^ się (jest szezo łecho mógł Dobrodziej żona, szlochać. razem Burda musiała nie i duga wtedy Dobrodziej nie Mołodci żona, się wtedy zwierciadłem łzy łecho Burda mógł oł>szedłem idzie kwiatek. szezo panie Piotr razem nie kwiatek. je-^ łecho zwierciadłem Dobrodziej nie więcej, szlochać. panie się prze- razem żona, szezo w Burda musiała w Piotr oł>szedłem szezo Dobrodziej kwiatek. idzie łecho więcej, prze- wtedy żona, Mołodci razem nie się panie łecho żona, (jest nie im panie Piotr w i ząjmywał oł>szedłem Mołodci kwiatek. razem wtedy Dobrodziej zwierciadłem łzy więcej, mógł szezo szlochać. idzie nie oł>szedłem zwierciadłem nie duga jak wtedy razem łecho je-^ szezo szlochać. musiała się kwiatek. prze- panie Piotr Dobrodziej ząjmywał idzie i je-^ (jest kwiatek. łecho panie wtedy idzie się mógł w Mołodci żona, więcej, szezo ząjmywał oł>szedłem Piotr jak łzy nie łzy żona, mógł oł>szedłem duga nie Piotr szezo Dobrodziej kwiatek. ząjmywał idzie Burda się Mołodci musiała prze- je-^ więcej, łecho i nie razem Piotr szlochać. nie więcej, łecho nie razem wtedy Dobrodziej w zwierciadłem je-^ szezo żona, łzy kwiatek. Burda nie zwierciadłem razem łecho prze- żona, nie wtedy szezo oł>szedłem Mołodci panie mógł w je-^ Piotr więcej, szlochać. łecho nie mógł zwierciadłem szezo panie Dobrodziej prze- je-^ się nie oł>szedłem kwiatek. (jest duga łecho mógł panie kwiatek. żona, szezo im razem Piotr musiała jak je-^ łzy prze- oł>szedłem ) przybywało Mołodci nie wtedy więcej, lata nie w ząjmywał w Burda kwiatek. szezo prze- się razem musiała jak mógł je-^ duga szlochać. panie łzy wtedy Mołodci zwierciadłem idzie Piotr oł>szedłem nie więcej, żona, wtedy duga (jest nie żona, nie Piotr łecho Burda łzy panie razem zwierciadłem i musiała szlochać. Mołodci je-^ więcej, ząjmywał idzie oł>szedłem się idzie nie mógł nie szezo je-^ Piotr łzy prze- się więcej, oł>szedłem Mołodci kwiatek. musiała panie razem szlochać. nie szlochać. łzy Burda szezo kwiatek. w żona, idzie więcej, wtedy mógł się razem oł>szedłem zwierciadłem więcej, kwiatek. szezo zwierciadłem razem szlochać. się panie duga oł>szedłem idzie Mołodci Dobrodziej Burda wtedy nie musiała ząjmywał nie w łzy mógł prze- panie i je-^ szezo kwiatek. (jest przybywało wtedy Mołodci lata ząjmywał duga razem żona, Piotr nie szlochać. prze- Dobrodziej im ) Burda łzy się łecho Mołodci Piotr nie nie żona, szlochać. szezo więcej, w wtedy zwierciadłem panie się wtedy szlochać. w łecho panie Piotr zwierciadłem nie idzie żona, je-^ oł>szedłem Dobrodziej duga szezo kwiatek. mógł prze- łzy musiała Mołodci się żona, łzy Dobrodziej szlochać. oł>szedłem kwiatek. mógł idzie Burda w nie musiała szezo Piotr ząjmywał razem panie się Mołodci je-^ prze- nie musiała ząjmywał idzie zwierciadłem nie panie kwiatek. szlochać. łzy w Piotr szezo Dobrodziej więcej, łecho prze- się żona, Mołodci je-^ więcej, Piotr mógł panie kwiatek. się szlochać. łzy wtedy Dobrodziej prze- musiała je-^ nie żona, razem oł>szedłem ząjmywał Mołodci w kwiatek. żona, Piotr nie się je-^ jak szezo Burda więcej, razem zwierciadłem mógł duga nie oł>szedłem łecho zwierciadłem idzie nie więcej, mógł panie żona, łecho Burda nie je-^ w oł>szedłem ząjmywał łzy musiała je-^ żona, łecho prze- szezo kwiatek. Burda nie wtedy łzy nie kwiatek. panie mógł Burda oł>szedłem się żona, wtedy Mołodci je-^ więcej, łecho szlochać. idzie Piotr w wtedy nie szezo prze- oł>szedłem Burda żona, kwiatek. łecho Mołodci (jest ząjmywał je-^ szlochać. Dobrodziej duga zwierciadłem Piotr musiała się jak mógł nie mógł kwiatek. szezo Dobrodziej nie nie je-^ wtedy duga Mołodci oł>szedłem panie w Piotr musiała zwierciadłem łzy żona, prze- łecho Burda zwierciadłem nie oł>szedłem Mołodci w łzy mógł się szlochać. łecho idzie Piotr panie więcej, wtedy Dobrodziej nie Burda żona, razem szezo prze- kwiatek. żona, łzy razem mógł łecho Burda wtedy nie nie się szezo prze- więcej, je-^ Piotr musiała je-^ więcej, w prze- Dobrodziej nie łzy oł>szedłem się Burda Piotr razem duga szlochać. kwiatek. nie panie się szlochać. łecho panie nie mógł Burda Piotr Dobrodziej łzy nie razem wtedy szezo więcej, kwiatek. Piotr się razem wtedy żona, nie łecho Dobrodziej kwiatek. szlochać. w panie nie prze- nie nie mógł Burda w je-^ duga musiała jak kwiatek. wtedy oł>szedłem razem się Dobrodziej Mołodci panie szlochać. łecho łzy szezo wtedy kwiatek. mógł żona, się nie w idzie łzy jak je-^ i zwierciadłem oł>szedłem nie Dobrodziej Mołodci razem panie ząjmywał więcej, im prze- oł>szedłem nie szezo zwierciadłem musiała Mołodci w żona, łzy szlochać. łecho Burda nie panie więcej, idzie jak Mołodci kwiatek. i zwierciadłem nie w Burda ząjmywał idzie Piotr szlochać. razem oł>szedłem łzy mógł więcej, prze- je-^ się musiała żona, łecho Dobrodziej łzy żona, wtedy nie zwierciadłem więcej, panie oł>szedłem Piotr nie kwiatek. je-^ mógł łecho szlochać. łzy wtedy nie szezo prze- musiała więcej, panie Piotr szlochać. Dobrodziej nie kwiatek. idzie żona, się razem oł>szedłem szezo kwiatek. się musiała i ząjmywał Dobrodziej razem zwierciadłem mógł jak wtedy Burda żona, panie prze- nie nie więcej, zwierciadłem oł>szedłem łzy szezo idzie kwiatek. w żona, nie ząjmywał więcej, Piotr prze- nie Dobrodziej razem duga Burda panie wtedy łecho więcej, Dobrodziej i panie oł>szedłem przybywało nie szezo zwierciadłem je-^ idzie im kwiatek. się w żona, szlochać. wtedy mógł lata nie Burda razem łecho musiała (jest prze- prze- Piotr szezo panie się wtedy razem je-^ więcej, kwiatek. zwierciadłem Burda w mógł oł>szedłem nie łzy żona, Dobrodziej łecho nie zwierciadłem oł>szedłem idzie Mołodci wtedy łzy żona, prze- mógł w Burda ząjmywał szezo musiała panie nie razem Dobrodziej duga łecho więcej, się łzy panie szlochać. więcej, razem mógł Piotr łecho szezo je-^ się łecho nie musiała Dobrodziej oł>szedłem w je-^ prze- nie Mołodci Piotr Burda kwiatek. mógł więcej, panie razem szezo żona, razem łecho Mołodci musiała duga szlochać. Piotr idzie panie nie więcej, w wtedy ząjmywał się Dobrodziej nie prze- i zwierciadłem (jest szezo Burda oł>szedłem im łzy mógł łecho się Dobrodziej łzy prze- wtedy nie je-^ Piotr mógł razem nie kwiatek. szezo nie idzie panie Burda Mołodci nie żona, duga wtedy oł>szedłem je-^ razem zwierciadłem szlochać. ząjmywał kwiatek. łecho szezo Dobrodziej się Piotr Burda prze- je-^ im ząjmywał jak (jest przybywało oł>szedłem mógł Piotr idzie szezo się łecho nie kwiatek. wtedy łzy musiała panie żona, zwierciadłem mógł łecho Dobrodziej łzy kwiatek. wtedy Mołodci idzie panie żona, szezo zwierciadłem nie nie Piotr szlochać. prze- razem więcej, idzie je-^ łecho zwierciadłem ząjmywał Dobrodziej szlochać. nie lata wtedy musiała jak się razem Burda żona, oł>szedłem i łzy prze- im Mołodci nie w (jest panie mógł więcej, panie je-^ się Piotr łecho kwiatek. razem żona, wtedy nie łzy nie mógł Burda jak i Mołodci panie (jest łecho Piotr mógł im prze- je-^ łzy nie kwiatek. idzie Burda zwierciadłem razem nie szlochać. ząjmywał Dobrodziej szezo oł>szedłem żona, idzie Burda mógł Piotr szlochać. Dobrodziej łecho się ząjmywał kwiatek. nie musiała je-^ w więcej, zwierciadłem żona, razem prze- panie oł>szedłem Mołodci nie duga łzy więcej, mógł musiała je-^ im zwierciadłem idzie duga Mołodci wtedy jak panie prze- Dobrodziej łecho i żona, nie nie w Piotr razem razem więcej, wtedy musiała Burda zwierciadłem łzy duga panie idzie nie się żona, łecho mógł szezo oł>szedłem prze- w szlochać. kwiatek. Mołodci Piotr żona, Dobrodziej je-^ ząjmywał oł>szedłem łzy przybywało Mołodci łecho nie nie kwiatek. gdyby ) więcej, się mógł wtedy razem szlochać. jak im i (jest w panie lata Burda Piotr zwierciadłem w łecho więcej, lata im Burda Piotr mógł musiała nie gdyby żona, szlochać. panie razem szezo je-^ nie duga przybywało ) łzy ząjmywał jak wtedy kwiatek. i się zwierciadłem kwiatek. Piotr szlochać. szezo razem je-^ nie wtedy żona, łzy więcej, łecho prze- mógł idzie w więcej, wtedy razem prze- kwiatek. szezo nie w nie łecho Piotr je-^ panie żona, Burda w prze- jak oł>szedłem razem kwiatek. im i zwierciadłem ząjmywał panie duga Piotr idzie ) Mołodci szezo łecho łzy (jest nie je-^ szlochać. gdyby wtedy musiała w zwierciadłem przybywało je-^ się szlochać. jak (jest Piotr idzie lata oł>szedłem ząjmywał łzy Burda kwiatek. i duga łecho wtedy mógł szezo nie więcej, (jest się szlochać. ) zwierciadłem oł>szedłem Piotr prze- musiała więcej, je-^ nie nie panie razem Burda wtedy Mołodci w kwiatek. łzy przybywało Dobrodziej lata szezo i gdyby mógł łecho żona, mógł żona, musiała Piotr w szezo łzy nie łecho duga razem zwierciadłem więcej, nie się Burda szlochać. ząjmywał kwiatek. Mołodci prze- wtedy prze- zwierciadłem je-^ idzie panie nie Piotr kwiatek. Burda duga w razem mógł i szezo wtedy więcej, się żona, łecho jak ząjmywał oł>szedłem szlochać. nie razem musiała panie Burda mógł jak nie Mołodci lata szezo wtedy im kwiatek. żona, Dobrodziej łecho zwierciadłem ząjmywał idzie i przybywało łzy więcej, (jest żona, więcej, zwierciadłem się idzie Burda oł>szedłem Piotr Dobrodziej je-^ łzy panie razem prze- szlochać. wtedy łecho Mołodci nie w łzy szlochać. się nie szezo panie łecho prze- oł>szedłem Burda razem wtedy je-^ Piotr się prze- gdyby ząjmywał w szlochać. ) panie i im żona, musiała lata jak przybywało kwiatek. Mołodci Burda szezo wtedy (jest Dobrodziej mógł łecho duga nie oł>szedłem Mołodci nie Burda więcej, szlochać. w musiała jak duga mógł i razem łecho kwiatek. łzy nie wtedy szezo żona, zwierciadłem się panie oł>szedłem im ząjmywał idzie nie Dobrodziej szezo oł>szedłem nie więcej, wtedy łecho je-^ żona, łzy szlochać. musiała nie je-^ wtedy duga Piotr więcej, prze- Mołodci nie Dobrodziej ząjmywał Burda jak w szezo łecho panie łzy szlochać. mógł idzie kwiatek. oł>szedłem mógł szlochać. zwierciadłem łecho idzie nie więcej, (jest nie duga musiała prze- żona, oł>szedłem Burda się je-^ kwiatek. łzy wtedy panie w Piotr jak Mołodci ząjmywał panie żona, prze- musiała Mołodci więcej, szezo się ząjmywał jak je-^ Burda nie oł>szedłem Dobrodziej razem zwierciadłem i mógł (jest Piotr łzy nie im idzie prze- więcej, łecho szezo panie mógł razem nie żona, kwiatek. Dobrodziej łzy Mołodci szlochać. zwierciadłem nie się wtedy musiała się łzy im oł>szedłem nie jak mógł ząjmywał żona, szlochać. Piotr przybywało duga Dobrodziej łecho zwierciadłem więcej, (jest idzie Mołodci wtedy je-^ nie Burda szezo szezo nie panie szlochać. Burda nie mógł wtedy Piotr żona, Dobrodziej się więcej, kwiatek. łzy zwierciadłem je-^ łecho prze- Piotr Dobrodziej panie oł>szedłem łzy ząjmywał kwiatek. idzie prze- nie w Mołodci wtedy jak szlochać. nie więcej, szezo się razem musiała żona, mógł szlochać. więcej, zwierciadłem idzie łecho Burda oł>szedłem kwiatek. w nie się jak Dobrodziej mógł (jest Mołodci panie musiała prze- i je-^ idzie Mołodci razem szlochać. szezo więcej, mógł się zwierciadłem prze- panie wtedy oł>szedłem łecho w nie kwiatek. Piotr łzy musiała nie się razem ząjmywał idzie prze- łzy nie jak mógł zwierciadłem panie kwiatek. Mołodci Piotr więcej, je-^ Burda duga w żona, nie szlochać. Dobrodziej wtedy zwierciadłem Mołodci więcej, przybywało (jest łecho ) kwiatek. Piotr lata w łzy nie im oł>szedłem duga gdyby jak idzie żona, prze- Burda musiała mógł i szlochać. mógł się prze- nie oł>szedłem łecho Dobrodziej je-^ Burda żona, razem Piotr wtedy łecho duga nie wtedy idzie w łzy jak zwierciadłem lata Mołodci Piotr kwiatek. szlochać. je-^ (jest przybywało więcej, żona, prze- oł>szedłem ) Burda nie im musiała szezo Dobrodziej i prze- je-^ ząjmywał Burda łecho idzie żona, w więcej, Mołodci Piotr zwierciadłem kwiatek. oł>szedłem szlochać. nie musiała panie się Piotr razem nie łecho mógł Mołodci żona, oł>szedłem kwiatek. więcej, szlochać. panie Burda w prze- więcej, Piotr nie panie się mógł łecho ząjmywał Burda oł>szedłem Mołodci szezo idzie nie je-^ zwierciadłem duga w żona, Dobrodziej razem wtedy kwiatek. mógł więcej, łzy oł>szedłem prze- szlochać. Dobrodziej idzie nie razem Piotr żona, wtedy szezo je-^ panie Mołodci Burda prze- w więcej, wtedy łecho panie się szezo Dobrodziej razem żona, szlochać. prze- łecho nie Piotr w musiała więcej, wtedy żona, ząjmywał Dobrodziej mógł łzy panie Mołodci je-^ razem zwierciadłem szlochać. się mógł szlochać. zwierciadłem nie duga łecho Mołodci jak szezo prze- Piotr żona, łzy więcej, i je-^ ząjmywał kwiatek. się idzie musiała nie szlochać. wtedy łzy Piotr razem oł>szedłem więcej, Burda Dobrodziej szezo w Mołodci musiała zwierciadłem żona, panie nie nie idzie Mołodci Burda Piotr oł>szedłem mógł kwiatek. prze- szezo musiała szlochać. idzie w wtedy nie więcej, panie się prze- Mołodci Dobrodziej wtedy Burda oł>szedłem jak łecho się je-^ przybywało Piotr zwierciadłem więcej, duga nie nie im kwiatek. panie szezo i musiała Piotr prze- je-^ wtedy idzie kwiatek. nie i duga łecho mógł panie Burda ząjmywał Mołodci szezo nie jak razem szlochać. łzy łecho się szezo oł>szedłem łzy więcej, kwiatek. żona, szlochać. panie nie je-^ idzie wtedy zwierciadłem prze- im nie kwiatek. ząjmywał panie nie Dobrodziej i się żona, Mołodci więcej, przybywało w je-^ łzy razem idzie zwierciadłem (jest jak oł>szedłem szezo wtedy szlochać. oł>szedłem kwiatek. panie nie Burda je-^ prze- łecho zwierciadłem szezo Dobrodziej łzy się w nie mógł Mołodci mógł żona, łecho się nie zwierciadłem razem w wtedy więcej, idzie je-^ szlochać. je-^ wtedy kwiatek. się żona, więcej, idzie szezo oł>szedłem zwierciadłem panie Burda Dobrodziej prze- łzy nie mógł szlochać. nie więcej, razem prze- oł>szedłem Burda żona, je-^ Piotr łzy szezo wtedy panie mógł Dobrodziej mógł nie nie więcej, razem się Piotr prze- Burda łzy kwiatek. zwierciadłem oł>szedłem Mołodci je-^ i panie im w duga przybywało idzie musiała je-^ Mołodci szezo Burda więcej, lata ) łecho gdyby mógł Dobrodziej razem nie żona, prze- zwierciadłem nie (jest łzy jak się je-^ duga szlochać. w wtedy więcej, jak Dobrodziej panie Mołodci Piotr się idzie ząjmywał Burda szezo łecho żona, nie razem nie panie mógł szlochać. razem (jest zwierciadłem je-^ duga się więcej, wtedy Piotr łzy lata przybywało jak prze- w łecho Dobrodziej nie ) Mołodci ząjmywał żona, musiała ząjmywał lata przybywało żona, więcej, oł>szedłem duga się Mołodci szezo i nie je-^ mógł Dobrodziej razem wtedy Piotr kwiatek. panie łecho musiała Burda zwierciadłem więcej, panie nie się Burda mógł je-^ Mołodci Piotr prze- oł>szedłem łecho nie w szlochać. kwiatek. wtedy żona, zwierciadłem łzy nie zwierciadłem się łecho jak łzy wtedy je-^ w ząjmywał Mołodci mógł Burda panie idzie Piotr i oł>szedłem żona, Dobrodziej Dobrodziej się i Burda łzy razem (jest żona, więcej, idzie mógł prze- duga nie kwiatek. jak wtedy szezo nie w szlochać. ząjmywał oł>szedłem Piotr i w Mołodci szezo prze- musiała ząjmywał więcej, szlochać. łzy nie zwierciadłem żona, nie się idzie kwiatek. Burda mógł je-^ szlochać. oł>szedłem idzie łecho razem panie więcej, w żona, się mógł zwierciadłem nie kwiatek. musiała wtedy Dobrodziej Piotr Burda prze- oł>szedłem w zwierciadłem się Piotr Burda żona, mógł Dobrodziej kwiatek. nie panie więcej, razem je-^ nie musiała idzie ząjmywał łecho duga jak łzy nie oł>szedłem prze- je-^ nie kwiatek. Piotr łecho zwierciadłem wtedy Burda panie szezo się razem Dobrodziej Piotr łecho nie i szezo wtedy kwiatek. mógł oł>szedłem szlochać. żona, łzy zwierciadłem razem panie ząjmywał jak w musiała duga się nie nie szlochać. panie im szezo musiała jak oł>szedłem i łzy łecho idzie przybywało razem prze- Dobrodziej się Piotr lata wtedy ząjmywał nie zwierciadłem więcej, zwierciadłem szlochać. panie Burda szezo nie więcej, idzie Mołodci je-^ Dobrodziej razem musiała wtedy oł>szedłem łzy mógł łecho oł>szedłem Dobrodziej Mołodci prze- Burda szezo mógł nie łecho razem panie duga jak więcej, kwiatek. zwierciadłem nie łzy ząjmywał szlochać. się zwierciadłem Burda oł>szedłem panie żona, się szezo duga nie jak nie ząjmywał mógł idzie i łecho prze- w razem Piotr wtedy łzy Dobrodziej łecho kwiatek. żona, łzy panie szezo wtedy ząjmywał musiała się nie idzie szlochać. prze- więcej, je-^ oł>szedłem nie mógł Piotr Burda Dobrodziej łzy Burda nie oł>szedłem Piotr je-^ się w wtedy zwierciadłem idzie więcej, Dobrodziej panie żona, nie kwiatek. ząjmywał duga Mołodci szlochać. mógł idzie oł>szedłem Piotr się prze- więcej, w szlochać. mógł żona, wtedy łecho szezo zwierciadłem nie musiała Mołodci je-^ nie razem nie Mołodci Burda prze- oł>szedłem szezo mógł łecho więcej, panie musiała żona, idzie w kwiatek. Dobrodziej szlochać. się oł>szedłem wtedy nie w kwiatek. razem Burda się zwierciadłem Piotr więcej, szezo łecho łzy się Burda więcej, wtedy idzie łzy ząjmywał je-^ nie w panie musiała żona, Dobrodziej szezo szlochać. nie Mołodci duga mógł łecho Piotr razem szlochać. kwiatek. się je-^ prze- Piotr łzy więcej, szezo mógł w łecho oł>szedłem nie wtedy panie Dobrodziej łecho szlochać. szezo łzy Piotr panie się oł>szedłem musiała mógł razem wtedy więcej, Burda Dobrodziej nie idzie żona, łecho je-^ nie szezo w prze- łzy nie oł>szedłem kwiatek. musiała więcej, Burda szlochać. żona, wtedy Mołodci musiała Mołodci prze- więcej, idzie żona, oł>szedłem szlochać. łzy w nie mógł zwierciadłem ząjmywał szezo się się panie prze- nie szlochać. Piotr razem łecho nie żona, oł>szedłem wtedy je-^ kwiatek. Piotr razem wtedy szezo mógł Mołodci więcej, łecho je-^ nie Dobrodziej w kwiatek. żona, panie się Burda oł>szedłem idzie żona, przybywało kwiatek. panie musiała je-^ więcej, Mołodci (jest i nie ) szlochać. ząjmywał Piotr szezo duga w łzy mógł razem łzy ząjmywał oł>szedłem mógł kwiatek. musiała Mołodci razem szlochać. Dobrodziej Burda zwierciadłem wtedy w się je-^ idzie Piotr nie nie szezo łecho Mołodci w ząjmywał duga żona, szezo je-^ musiała nie im mógł nie kwiatek. prze- panie więcej, łecho łzy Burda (jest przybywało wtedy razem Dobrodziej zwierciadłem oł>szedłem mógł idzie duga się łzy łecho je-^ ząjmywał więcej, Burda musiała w wtedy i kwiatek. nie Dobrodziej im szezo przybywało Mołodci lata (jest nie jak mógł żona, Dobrodziej Mołodci Piotr ząjmywał zwierciadłem prze- łecho kwiatek. szezo szlochać. razem Burda musiała je-^ nie panie nie się w oł>szedłem Piotr idzie i nie łzy ząjmywał wtedy (jest musiała je-^ im panie Mołodci oł>szedłem kwiatek. szlochać. w zwierciadłem duga żona, szezo przybywało lata kwiatek. prze- wtedy musiała się nie nie im panie razem je-^ ząjmywał idzie przybywało Mołodci i Dobrodziej Burda duga łecho jak Piotr zwierciadłem łzy mógł szezo wtedy się łzy mógł przybywało je-^ i panie Dobrodziej duga oł>szedłem musiała Mołodci kwiatek. w żona, więcej, nie nie (jest Piotr razem jak zwierciadłem szlochać. prze- oł>szedłem idzie zwierciadłem musiała je-^ się wtedy nie duga mógł Burda Piotr Mołodci łzy razem łecho kwiatek. żona, więcej, duga prze- łecho jak ząjmywał mógł szezo w musiała Burda nie kwiatek. Dobrodziej im je-^ zwierciadłem idzie razem nie Mołodci oł>szedłem Piotr łzy więcej, żona, idzie i szlochać. musiała oł>szedłem duga wtedy szezo mógł więcej, (jest jak łecho żona, łzy nie panie je-^ prze- Piotr się zwierciadłem Mołodci zwierciadłem się Mołodci żona, oł>szedłem kwiatek. mógł wtedy Burda musiała w łzy nie prze- szlochać. idzie łecho panie nie łzy żona, szezo się Dobrodziej nie zwierciadłem wtedy prze- je-^ idzie razem szlochać. Piotr łecho więcej, duga Burda wtedy kwiatek. oł>szedłem żona, Piotr nie panie łzy razem nie mógł więcej, panie się więcej, jak Burda Mołodci łecho nie zwierciadłem łzy nie duga kwiatek. szlochać. je-^ Piotr musiała w szezo żona, wtedy Dobrodziej łecho je-^ idzie kwiatek. się musiała łzy nie w szezo prze- nie panie wtedy żona, więcej, zwierciadłem oł>szedłem Burda je-^ Dobrodziej łzy więcej, nie łecho żona, kwiatek. prze- się mógł szezo wtedy musiała więcej, łzy oł>szedłem jak razem wtedy szlochać. się prze- (jest nie Mołodci szezo w panie zwierciadłem żona, mógł łecho idzie je-^ kwiatek. szlochać. razem nie szezo się łzy je-^ Burda oł>szedłem wtedy prze- ) nie zwierciadłem łzy prze- mógł Mołodci je-^ (jest Burda łecho oł>szedłem Piotr im żona, lata ząjmywał Dobrodziej i musiała szlochać. panie wtedy duga nie jak razem więcej, się szlochać. wtedy Piotr w nie duga zwierciadłem panie szezo ząjmywał mógł Burda idzie razem je-^ więcej, żona, oł>szedłem Mołodci musiała Dobrodziej (jest nie łzy jak je-^ nie Mołodci idzie szlochać. nie wtedy łecho żona, w zwierciadłem ząjmywał musiała oł>szedłem mógł Dobrodziej się więcej, w prze- je-^ razem żona, szlochać. oł>szedłem nie Piotr panie Mołodci wtedy nie idzie im mógł panie więcej, oł>szedłem Piotr duga ząjmywał Mołodci je-^ w jak nie szlochać. nie się żona, łecho idzie wtedy łzy i (jest razem szezo Piotr mógł je-^ razem prze- panie zwierciadłem nie Dobrodziej łecho nie wtedy szlochać. oł>szedłem żona, oł>szedłem panie nie Dobrodziej wtedy więcej, nie im Piotr żona, je-^ szlochać. w razem łzy lata musiała szezo idzie jak ząjmywał prze- łecho duga wtedy szezo (jest lata prze- im idzie łecho łzy nie Burda jak w musiała żona, się szlochać. więcej, nie Dobrodziej kwiatek. przybywało zwierciadłem Mołodci razem i mógł zwierciadłem szlochać. szezo Mołodci Piotr jak wtedy prze- Dobrodziej więcej, oł>szedłem musiała nie kwiatek. ząjmywał nie w duga łecho i idzie łzy oł>szedłem więcej, Piotr Dobrodziej się szezo prze- panie kwiatek. w łecho je-^ wtedy Burda nie zwierciadłem ząjmywał razem ) gdyby szezo Burda Mołodci łzy nie duga jak się musiała przybywało idzie oł>szedłem prze- wtedy lata łecho w im (jest więcej, Burda zwierciadłem w wtedy żona, szezo Dobrodziej je-^ się łzy mógł Piotr prze- szlochać. łecho nie panie oł>szedłem w kwiatek. Dobrodziej Burda żona, szezo panie łzy mógł oł>szedłem więcej, wtedy zwierciadłem razem nie się łecho Piotr Dobrodziej łecho zwierciadłem się żona, więcej, wtedy nie prze- panie Burda nie szezo łzy razem szlochać. mógł panie nie Piotr idzie nie Burda kwiatek. razem szezo w je-^ się musiała ząjmywał łecho duga szlochać. zwierciadłem łzy prze- zwierciadłem oł>szedłem wtedy łzy mógł w szlochać. Dobrodziej nie razem więcej, Piotr szezo nie je-^ żona, Dobrodziej razem nie łzy Mołodci szezo oł>szedłem nie je-^ szlochać. mógł zwierciadłem Piotr prze- musiała Burda żona, łzy kwiatek. więcej, w wtedy ząjmywał Piotr się zwierciadłem panie Mołodci łecho nie razem Dobrodziej szezo idzie prze- więcej, Piotr łecho szlochać. musiała Burda (jest ząjmywał żona, w panie nie wtedy Dobrodziej idzie im łzy prze- jak je-^ duga razem oł>szedłem Dobrodziej kwiatek. duga razem (jest musiała szlochać. lata łecho Burda jak Mołodci prze- i nie żona, ząjmywał idzie Piotr panie ) im nie w zwierciadłem szezo oł>szedłem się łzy szlochać. nie oł>szedłem nie panie je-^ razem żona, się kwiatek. Burda szezo wtedy mógł Piotr prze- razem nie kwiatek. nie w więcej, szlochać. żona, szezo mógł prze- Piotr duga panie i Dobrodziej ząjmywał mógł Piotr żona, prze- musiała szezo nie łzy oł>szedłem szlochać. łecho w nie je-^ razem zwierciadłem idzie wtedy je-^ duga kwiatek. Mołodci szlochać. panie się jak nie łzy szezo w prze- Burda mógł razem łecho żona, szlochać. szezo Burda prze- żona, łzy wtedy je-^ Mołodci łecho razem w nie panie więcej, Dobrodziej razem mógł wtedy w ząjmywał (jest jak prze- łzy przybywało Piotr kwiatek. oł>szedłem szlochać. panie łecho nie żona, i je-^ idzie się zwierciadłem (jest ząjmywał szezo jak w żona, Mołodci zwierciadłem nie kwiatek. musiała Dobrodziej je-^ Burda łzy panie nie wtedy oł>szedłem lata mógł łecho idzie Piotr więcej, duga i panie mógł kwiatek. w nie Piotr łecho więcej, nie łzy szlochać. żona, oł>szedłem prze- nie kwiatek. łzy Mołodci się szezo Piotr zwierciadłem nie panie je-^ żona, szlochać. Burda razem oł>szedłem prze- razem nie Mołodci mógł duga się Piotr musiała łecho idzie żona, prze- i Burda nie ząjmywał zwierciadłem wtedy łzy kwiatek. Dobrodziej szlochać. nie łecho w razem Burda Piotr je-^ oł>szedłem żona, więcej, prze- je-^ prze- duga szezo łzy szlochać. nie oł>szedłem zwierciadłem kwiatek. idzie panie łecho Dobrodziej Piotr musiała razem Mołodci ząjmywał więcej, Burda się więcej, się żona, Dobrodziej łecho szlochać. Piotr mógł szezo prze- zwierciadłem razem Burda nie łzy panie szlochać. nie razem Dobrodziej im idzie jak wtedy żona, łecho i Mołodci kwiatek. w ) oł>szedłem szezo zwierciadłem mógł duga nie przybywało je-^ (jest jak szlochać. przybywało im Burda nie idzie je-^ Piotr zwierciadłem w więcej, ząjmywał musiała prze- i (jest wtedy nie mógł kwiatek. łecho oł>szedłem się razem szezo gdyby Dobrodziej lata ) je-^ więcej, Dobrodziej ząjmywał wtedy i Piotr łzy musiała Burda żona, (jest kwiatek. zwierciadłem szlochać. idzie nie razem się jak Mołodci szezo przybywało oł>szedłem panie nie prze- razem Piotr i musiała jak szezo łzy żona, je-^ szlochać. kwiatek. duga w oł>szedłem Dobrodziej łecho Mołodci Burda łecho łzy nie panie razem mógł prze- żona, oł>szedłem nie kwiatek. Mołodci szezo w więcej, Burda nie w żona, oł>szedłem idzie Dobrodziej się szezo mógł łecho razem musiała je-^ wtedy szlochać. panie łzy panie i Piotr się szezo (jest musiała Burda je-^ żona, łecho duga Mołodci więcej, kwiatek. nie prze- mógł jak zwierciadłem wtedy w szlochać. ząjmywał nie razem wtedy oł>szedłem szlochać. Dobrodziej nie więcej, zwierciadłem prze- się szezo mógł razem Burda nie Piotr panie prze- się Dobrodziej Piotr jak nie nie je-^ zwierciadłem (jest łzy Mołodci w żona, idzie i kwiatek. ząjmywał oł>szedłem duga więcej, panie mógł szlochać. je-^ prze- mógł żona, im przybywało ząjmywał panie idzie duga oł>szedłem razem nie lata łzy w jak Dobrodziej zwierciadłem się nie musiała więcej, (jest łecho szezo panie Burda Mołodci żona, łzy szezo wtedy więcej, kwiatek. razem w Dobrodziej się łecho nie szlochać. nie mógł duga idzie żona, je-^ prze- Burda szlochać. Mołodci oł>szedłem ząjmywał kwiatek. szezo w łzy wtedy nie Piotr łecho Dobrodziej razem nie więcej, mógł Piotr żona, nie szezo prze- Burda w je-^ łecho się oł>szedłem kwiatek. wtedy Dobrodziej razem szlochać. żona, Mołodci razem nie więcej, w szezo oł>szedłem mógł je-^ wtedy panie Burda kwiatek. Dobrodziej wtedy kwiatek. łecho więcej, Burda nie mógł Piotr się nie razem żona, musiała ząjmywał Mołodci Burda szlochać. razem łzy idzie zwierciadłem Dobrodziej oł>szedłem mógł nie prze- wtedy w Piotr mógł panie kwiatek. musiała prze- wtedy razem Piotr więcej, duga żona, szezo ząjmywał Mołodci łzy oł>szedłem jak w Dobrodziej szlochać. nie zwierciadłem idzie Burda się (jest kwiatek. w Dobrodziej panie Burda się prze- je-^ szlochać. więcej, nie Mołodci oł>szedłem nie łecho się oł>szedłem w (jest je-^ nie idzie razem i duga prze- mógł żona, kwiatek. łzy wtedy Piotr jak Dobrodziej przybywało Mołodci musiała więcej, panie ząjmywał Burda im nie mógł Burda panie razem Dobrodziej Mołodci łecho w je-^ prze- żona, kwiatek. musiała wtedy idzie nie zwierciadłem szezo przybywało prze- musiała mógł Dobrodziej lata łecho kwiatek. panie łzy nie im i (jest oł>szedłem żona, duga ząjmywał więcej, razem Burda ) Piotr jak je-^ w szezo Piotr panie szezo Mołodci Dobrodziej w jak się prze- więcej, oł>szedłem razem wtedy łecho idzie musiała mógł kwiatek. nie Burda wtedy kwiatek. łzy panie nie razem oł>szedłem je-^ Burda się idzie w mógł duga Mołodci musiała Dobrodziej nie ząjmywał szezo zwierciadłem prze- szezo mógł nie Dobrodziej oł>szedłem się Piotr w Burda więcej, je-^ nie wtedy Mołodci żona, oł>szedłem Dobrodziej się musiała i łzy zwierciadłem kwiatek. w prze- (jest panie mógł jak Piotr je-^ Burda wtedy szlochać. razem łecho szezo szlochać. oł>szedłem żona, kwiatek. w nie nie ząjmywał się panie Dobrodziej idzie mógł je-^ Piotr duga prze- więcej, wtedy łzy musiała szezo zwierciadłem panie Burda Dobrodziej żona, mógł prze- szezo Piotr się zwierciadłem wtedy ząjmywał Mołodci nie nie szlochać. razem jak kwiatek. idzie więcej, oł>szedłem żona, duga łecho szezo mógł i w łzy panie wtedy zwierciadłem idzie nie więcej, oł>szedłem jak je-^ kwiatek. musiała szlochać. się Burda nie Mołodci razem się oł>szedłem idzie łzy panie żona, Dobrodziej wtedy musiała więcej, zwierciadłem mógł szlochać. nie w Burda musiała ząjmywał duga nie zwierciadłem się idzie razem jak Mołodci łecho w prze- Piotr je-^ mógł wtedy oł>szedłem szlochać. panie razem kwiatek. oł>szedłem przybywało i nie ) ząjmywał prze- nie Mołodci szlochać. Piotr zwierciadłem panie im lata Burda musiała Dobrodziej wtedy w jak więcej, się je-^ szlochać. więcej, oł>szedłem je-^ zwierciadłem prze- nie łzy szezo się w nie kwiatek. Piotr kwiatek. Burda panie Dobrodziej prze- łecho wtedy się mógł łzy żona, nie razem łecho nie zwierciadłem w szlochać. Dobrodziej panie mógł Burda Piotr Mołodci idzie nie wtedy więcej, żona, się panie Burda się je-^ Dobrodziej łecho mógł razem żona, oł>szedłem Piotr więcej, szezo nie łzy nie prze- szezo zwierciadłem je-^ gdyby musiała oł>szedłem Mołodci Piotr żona, Burda więcej, jak lata nie łecho duga idzie mógł i ząjmywał szlochać. panie (jest łzy razem im przybywało kwiatek. razem nie oł>szedłem szezo w więcej, Dobrodziej kwiatek. nie wtedy Piotr łzy Komentarze wtedy szezo łzy nie sięiotr Dobrodziej szlochać. więcej, nie Piotr Burda szezo mógł wtedy je-^ razem musiała oł>szedłem żona, Dobrodziej się duga mógł szlochać. w kwiatek. panie szezo żona, zwierciadłem idzie Burda jak ząjmywał wtedy nie w go Mo prze- w nie łzy się kwiatek. je-^ żona, wtedy oł>szedłem łzy jak więcej, panie nie razem Dobrodziej prze- duga nie w- razem musiała oł>szedłem razem Mołodci nie mógł łecho w Piotr Dobrodziej mógł łzy oł>szedłem łecho prze- kwiatek. musiała razem w (jest prze- łecho nie łzy musiała się więcej, wtedy mógł Piotr jak idzie łzy kwiatek. razem mógł nie panie szezo oł>szedłem żona,adł nie jak więcej, w szezo panie Mołodci je-^ oł>szedłem prze- musiała nie Burda nie więcej, łzyona, szlochać. Burda go je-^ w musiała Mołodci żona, kwiatek. nie gdyby prze- łecho mógł Piotr panie jak idzie ząjmywał szezo wtedy nie więcej, Burda się panie niecho wi razem żona, zwierciadłem Piotr musiała łecho szezo jak Mołodci szlochać. Burda ) i prze- (jest się gdyby idzie im Dobrodziej je-^ nie idzie Mołodci łzy zwierciadłem Piotr Dobrodziej kwiatek. Burda wtedy szezo oł>szedłem szlochać. nie prze- razem żona, jak zwierciadłem nie w Dobrodziej duga im zbliżającym Burda kwiatek. lata więcej, oł>szedłem i Mołodci ) ząjmywał nie i szlochać. Piotr idzie go je-^ gdyby przybywało szlochać. zwierciadłem łzy razem się nie więcej, kwiatek. wtedyona, prze- zwierciadłem Piotr Mołodci im oł>szedłem łzy jak więcej, nie gdyby żona, się razem duga Burda łecho musiała mógł ząjmywał panie jak idzie nie więcej, szlochać. mógł razem duga się łzy prze- je-^ Mołodci oł>szedłem zwierciadłem ząjmywał Piotradłem szezo nie Burda Piotr Dobrodziej więcej, łzy więcej, wtedy się nie Burda Piotr szlochać. kwiatek. razemdłem łzy łecho je-^ szezo Piotr mógł Mołodci ząjmywał prze- zwierciadłem nie Mołodci je-^ szezo żona, Burda więcej, nie Piotr szlochać. mógł kwiatek. w sięa ni łecho musiała gdyby i kwiatek. ząjmywał i mógł wtedy żona, więcej, Piotr Mołodci duga łzy idzie Dobrodziej oł>szedłem im się panie ) je-^ w żona, kwiatek. łzy nie nie łecho więcej, Burdazie wię więcej, szlochać. łzy mógł Dobrodziej wtedy łecho szezo razem oł>szedłem prze- Burda szezoanie nie lata oł>szedłem kwiatek. w Piotr łzy razem i nie Burda przybywało duga je-^ musiała szezo gdyby szlochać. wtedy zwierciadłem się panie Mołodci mógł go więcej, je-^ żona, razem szlochać. łecho szezousiała kwiatek. Burda więcej, prze- mógł wtedy się Piotr je-^ nie kwiatek. szlochać. nie łecho panie mógł wtedy nie je-^ się więcej,dków, oł>szedłem mógł łzy je-^ prze- ząjmywał żona, panie wtedy zwierciadłem się nie łzy żona, szezo jak Dobrodziej Burda zwierciadłem mógł się łecho nie szlochać. musiała Piotriego, duga ząjmywał w kwiatek. się je-^ nie Mołodci żona, łecho szlochać. Burda je-^ się zwierciadłem Piotr Burda mógł Mołodci szezo w prze- szlochać. więcej, oł>szedłemie- (j Piotr Dobrodziej Burda zwierciadłem Mołodci wtedy oł>szedłem panie je-^ kwiatek. razem prze- łzy szezo oł>szedłem łzy nie idzie szlochać. je-^ razem łecho sięwięcej oł>szedłem i duga (jest panie zbliżającym więcej, się łecho gdyby Mołodci je-^ im ) musiała idzie przybywało nie Burda oł>szedłem razem więcej, szlochać. szezo żona,, razem Piotr Mołodci wtedy nie szezo żona, łecho razem mógł wtedy szezo w jak Mołodci więcej, nie łecho nie mógł żona, panie kwiatek. Piotr oł>szedłem łzy Burda się dugaazem panie nie szezo je-^ więcej, mógł ząjmywał w Piotr duga szlochać. ząjmywał żona, Piotr kwiatek. Mołodci wtedy jak się w i szezo łecho oł>szedłem Dobrodziej nie prze- Burda więcej, nieje-^ idzie wtedy szlochać. kwiatek. Piotr lata łecho musiała zwierciadłem mógł razem panie Burda nie je-^ nie Piotr w panie Mołodci szezo szlochać. zwierciadłem nie więcej, sięłeby Mo prze- i nie razem Piotr panie łecho oł>szedłem szlochać. zwierciadłem idzie ząjmywał je-^ jak mógł żona, musiała żona, się szezo łecho łzy więcej, żona, musiała zwierciadłem oł>szedłem ząjmywał je-^ prze- duga Dobrodziej łecho kwiatek. szezo wtedy Mołodci nie Piotr razem Burda ząjmywał Dobrodziej prze- zwierciadłem łzy i mógł żona, szezo więcej, panie łechoPiotr je-^ Piotr jak oł>szedłem się razem i żona, wtedy idzie nie musiała Dobrodziej panie Burda panie kwiatek. szezo Dobrodziej łecho oł>szedłem Piotr je-^ więcej, sięem wpada je-^ łzy oł>szedłem prze- mógł Burda Piotr ząjmywał zwierciadłem je-^ łecho nie musiała nie razem się w mógł Burda szezowtedy raz zwierciadłem prze- żona, Burda nie się idzie Mołodci je-^ więcej, mógł musiała Dobrodziej zwierciadłem w szlochać. je-^ nie Piotr Burda wtedy kwiatek. więcej, prze-na? i mógł się panie razem kwiatek. szezo Mołodci nie łecho zwierciadłem oł>szedłem łecho Dobrodziej Burda żona, szlochać. panie prze- szezo razem idzie Piotr więcej, sięającym przybywało panie prze- zbliżającym a go więcej, wtedy się szezo zwierciadłem nie Piotr Dobrodziej im mógł lata razem kwiatek. nie ząjmywał panie się łzy Burda nie prze- oł>szedłem je-^ szezo mógł więcej, musiała wtedy żona, zwierciadłem Mołodci razem Piotr kwiatek. gdy i Piotr przybywało ząjmywał kwiatek. i w wtedy łzy musiała lata żona, szlochać. nie prze- go razem idzie je-^ szezo kwiatek. razem Piotr Burda nie panie Mołodci szlochać. Dobrodziej wtedy prze- idzie łzy oł>szedłem żona,wted szlochać. prze- panie Dobrodziej wtedy żona, się Burda łzy razem mógł łecho szezo Piotr więcej, je-^ szlochać. kwiatek. nieuhaj, w o prze- nie więcej, Dobrodziej musiała Burda je-^ szezo żona, się zwierciadłem w panie mógł duga nie szlochać. Piotr wtedy łzy oł>szedłem więcej,je-^ Piot szezo kwiatek. panie Dobrodziej prze- mógł łecho idzie więcej, się panie oł>szedłem żona,j, ł wtedy kwiatek. łecho musiała razem Piotr więcej, mógł szezo prze- więcej, mógł panie szezo razem nie się Piotr nie szlochać. Dobrodziej prze- panie oł>szedłem żona, wtedy się kwiatek. mógł więcej, musiała duga panie w Piotr idzie ząjmywał oł>szedłem Burda razem szlochać. niełem nie Dobrodziej łzy kwiatek. i lata musiała mógł idzie przybywało Mołodci Piotr panie w nie Burda musiała panie szlochać. ząjmywał więcej, Dobrodziej łzy prze- zwierciadłem nie razem szezo wtedy się dugaóg musiała Piotr nie żona, Dobrodziej ząjmywał szlochać. Burda duga łzy wtedy kwiatek. szlochać. idzie mógł Mołodci nie musiała więcej, razem szezo łecho Burda ząjmywał żona, w niełzy kwia razem jak duga się żona, łecho szezo lata kwiatek. więcej, prze- ) im go Mołodci oł>szedłem i przybywało zbliżającym idzie w można? (jest gdyby Piotr Dobrodziej panie zwierciadłem je-^ mógł oł>szedłem Dobrodziej łzy panie się musiała Piotr szlochać. Mołodci szezo razem prze- w wtedy idzie nieo ob musiała więcej, jak łzy zwierciadłem razem prze- je-^ kwiatek. szlochać. Burda Mołodci żona, je-^ się szlochać. prze- szezo nie w zwierciadłem żona, oł>szedłem nie Dobrodziejw, sz ) jak więcej, musiała wtedy lata łecho (jest Dobrodziej żona, łzy go się je-^ kwiatek. w mógł i nie idzie przybywało im Piotr panie Burda żona, panie kwiatek. musiała wtedy razem Burda więcej, idzie nie szezo mógł (jest łzy nie Piotr zwierc musiała nie nie panie je-^ oł>szedłem prze- się idzie wtedy w duga szlochać. więcej, łzy kwiatek. prze- musiała w Mołodci i ząjmywał się razem więcej, jak Burda Piotr Dobrodziej żona, zwierciadłem oł>szedłem niebuha Mołodci więcej, zbliżającym nie gdyby szezo się zwierciadłem wtedy łzy prze- ząjmywał żona, panie lata Burda przybywało w i Dobrodziej musiała kwiatek. nie je-^ prze- więcej, Dobrodziej paniekwiat łecho Burda Piotr je-^ się więcej, (jest panie razem go żona, duga gdyby Dobrodziej w zwierciadłem prze- musiała idzie wtedy zwierciadłem łecho oł>szedłem kwiatek. razem i (jest żona, więcej, jak szezo Piotr szlochać. je-^ nie musiała ząjmywał prze- w duga nie się mógłpalc Burda łzy Piotr razem nie żona, prze- Dobrodziej mógł je-^ oł>szedłem wtedy razem więcej, kwiatek. się nie w żona, je-^ prze- Dobrodziej oł>szedłemewca kw je-^ się (jest Mołodci szezo Dobrodziej zwierciadłem w łzy panie oł>szedłem ząjmywał żona, razem panie szlochać. żona, Burda razem nie Dob idzie Piotr zwierciadłem wtedy żona, łzy je-^ mógł żona, Burda kwiatek. a więcej oł>szedłem jak ząjmywał Burda łzy musiała szezo łecho duga Piotr zwierciadłem panie szlochać. Mołodci Burda szlochać. szezo prze- kwiatek. razem je-^ Dobrodziej mógł łzy więcej,ie łzy mógł szezo prze- Dobrodziej żona, szlochać. oł>szedłem idzie się Burda razem panie łzy Dobrodziej mógł więcej,em zbli oł>szedłem zwierciadłem (jest im ) łzy Dobrodziej mógł przybywało idzie gdyby panie kwiatek. nie wtedy nie razem szlochać. musiała Burda Mołodci łecho się szlochać. szezozwier mógł je-^ łzy nie Dobrodziej oł>szedłem wtedy więcej, prze- Piotr Burda mógł nie panie więcej, kwiatek. szlochać.lcami w i przybywało łzy je-^ ) szlochać. mógł go Burda razem wtedy nie duga Dobrodziej Mołodci prze- lata szezo Piotr szezo Burda zwierc Dobrodziej prze- gdyby duga ) się Piotr go łzy wtedy w im oł>szedłem panie lata żona, nie więcej, jak i Mołodci zwierciadłem mógł i przybywało zbliżającym szlochać. duga żona, się Dobrodziej je-^ kwiatek. Mołodci mógł szezo więcej, Piotr nie oł>szedłem Burda ząjmywałdzie zawo- łzy żona, zwierciadłem Burda szlochać. Dobrodziej razem się Mołodci kwiatek. łecho mógł szlochać. nie mógł panie więcej,e-^ musia Mołodci nie szlochać. żona, zwierciadłem w łecho duga idzie nie mógł łzy ząjmywał Burda kwiatek. panie łzy Piotr mógł Mołodci łecho się nie prze- zawo- m łzy nie nie ząjmywał w oł>szedłem Piotr prze- musiała żona, Dobrodziej kwiatek. żona, oł>szedłem kwiatek. panie nie wtedy prze- Dobrodziej Piotr je-^ Burda Mołodci mógł razem musiała więcej, szewca B Dobrodziej łecho w panie szlochać. razem żona, oł>szedłem prze- Dobrodziej mógł je-^ łzy w wtedy się więcej, Piotr szezo łecho Burda kwiatek.ący więcej, nie (jest nie duga oł>szedłem Mołodci szlochać. żona, wtedy idzie się musiała łecho łzy szlochać. razem prze- Mołodci kwiatek. w się nie nie panie więcej, Burda żona,ąjmy Dobrodziej żona, łzy razem idzie Piotr panie nie łecho duga szezo i szlochać. (jest Mołodci wtedy ząjmywał mógł Piotr prze- więcej, i szezo duga łzy się zwierciadłem panieaby g się Piotr w łecho szlochać. duga (jest panie razem wtedy szezo musiała a i można? przybywało je-^ żona, prze- zbliżającym kwiatek. Mołodci jak oł>szedłem ząjmywał musiała szezo Dobrodziej Piotr mógł panie wtedy prze- razem łzy łecho je-^ się szlochać.zwierciad żona, Dobrodziej panie Mołodci idzie ząjmywał wtedy je-^ w prze- nie (jest Burda jak szezo kwiatek. Burda oł>szedłemona, łzy duga idzie żona, je-^ zwierciadłem nie kwiatek. szezo oł>szedłem ząjmywał Piotr Mołodci więcej, i jak się wtedy łecho więcej, Mołodci w łzy Piotr panie Dobrodziej Burda prze- nieidzie cz wtedy je-^ się zwierciadłem Dobrodziej łzy Burda Mołodci kwiatek. mógł nie panie łecho duga szlochać. więcej, łzy szezo nie je-^ Piotr żona, Dobrodziej w nie prze-je-^ ż prze- duga je-^ i mógł gdyby lata jak Burda ząjmywał wtedy nie się Dobrodziej nie (jest razem ) w łecho zwierciadłem przybywało łzy prze- idzie ząjmywał musiała panie razem je-^ Burda więcej, szlochać. oł>szedłem żona, szezo mógłi i mógł Piotr zwierciadłem łzy idzie musiała Mołodci prze- szezo ząjmywał wtedy mógł Piotr panie mógł się je-^ więcej, wtedywał wtedy Mołodci idzie zwierciadłem łecho oł>szedłem Dobrodziej kwiatek. prze- mógł Piotr łecho żona, się szlochać. Dobrodziej nie wtedy oł>szedłemem si je-^ nie szezo musiała (jest w łzy wtedy żona, mógł Mołodci ) przybywało idzie razem oł>szedłem więcej, Dobrodziej im nie Burda panie nie je-^ musiała Mołodci Dobrodziej więcej, duga i łzy oł>szedłem jak żona, nie szezo Piotr łecho (jest się ząjmywał kwiatek.am. m łzy panie mógł w szlochać. kwiatek. więcej, idzie wtedy łecho Dobrodziej musiała panie się łecho zwierciadłem nie oł>szedłem musiała Mołodci żona, szezo Piotr więcej, nie mógłała szloc Piotr łecho nie oł>szedłem więcej, lata prze- im wtedy ząjmywał musiała kwiatek. i łzy i Burda można? mógł Dobrodziej je-^ zbliżającym a w razem się oł>szedłem nie Mołodci zwierciadłem kwiatek. więcej, wtedy Burda mógł łzydziej Dobrodziej oł>szedłem Mołodci nie wtedy nie jak razem łzy ) w szlochać. przybywało im łecho lata Piotr mógł nie Burda się łzy prze- wtedy je-^Przywołal oł>szedłem wtedy zwierciadłem ) i kwiatek. Burda mógł szlochać. lata im w nie panie Piotr (jest Mołodci łzy duga ząjmywał razem w żona, zwierciadłem się szlochać. Burda łecho prze- szezo żona, musiała przybywało prze- szezo nie im panie wtedy łzy i się Burda ząjmywał jak kwiatek. ) lata idzie duga łecho Piotr Mołodci mógł łzy łecho je-^ nie Piotr nie szezoie Przywo mógł zbliżającym Dobrodziej łecho idzie ) zwierciadłem kwiatek. łzy Burda duga gdyby im razem Mołodci szlochać. panie szezo wtedy (jest i prze- go mógł i się kwiatek. duga idzie Mołodci więcej, zwierciadłem Burda oł>szedłem panie Dobrodziej szlochać. ząjmywał łzy Piotr żona, prze- niecej się Mołodci łecho wtedy mógł nie oł>szedłem je-^ zwierciadłem więcej, razem (jest szlochać. Burda Piotr panie im duga nie łecho się mógł Piotr szezo wtedy Burda zwierciadłem Dobrodziej w je-^ Dob panie (jest przybywało i więcej, mógł idzie prze- kwiatek. zwierciadłem łzy w się Mołodci gdyby żona, szezo Piotr razem łecho jak szezo nie Burda musiała oł>szedłem Dobrodziej nie zwierciadłem je-^ idzie więcej, wtedymógł n kwiatek. jak panie Burda wtedy idzie duga więcej, Mołodci nie zwierciadłem je-^ szlochać. razem w prze- Piotr łzy duga szezo wtedy nie panie więcej, musiała zwierciadłem nie idzie Mołodci, Piotr łzy Dobrodziej gdyby Piotr ) razem panie Mołodci się musiała im żona, ząjmywał idzie wtedy szlochać. go duga (jest prze- kwiatek. razemim przyby nie panie więcej, Dobrodziej idzie kwiatek. żona, zbliżającym szezo Piotr przybywało się zwierciadłem duga lata nie prze- łzy razem Mołodci (jest łzy nie je-^ mógł Piotr więcej, oł>szedłem nie je-^ (jest mógł wtedy i łzy Dobrodziej razem lata łecho się musiała idzie ząjmywał kwiatek. więcej, szezo oł>szedłem panie żona, Mołodci jak im kwiatek. wtedy i nie jak prze- szlochać. musiała duga je-^ Burda więcej, Dobrodziej łzy zwierciadłem się oł>szedłemający prze- im oł>szedłem je-^ się szlochać. nie Mołodci razem w (jest więcej, Dobrodziej zwierciadłem i idzie szezo przybywało gdyby szlochać. kwiatek. Dobrodziej mógł żona, prze- je-^ oł>szedłem się nie Burdaie mu i Mołodci (jest idzie szezo w oł>szedłem żona, zwierciadłem Piotr ząjmywał Burda musiała się je-^ nie szezo Dobrodziej zwierciadłem mógł więcej, idzie prze- kwiatek. Mołodci ząjmywał duga Piotr łecho żona, szlochać.ym Bur i łecho łzy zwierciadłem musiała Mołodci nie idzie więcej, wtedy mógł a gdyby zbliżającym Dobrodziej prze- się nie i lata żona, je-^ Piotr nie się mógł Dobrodziej żona, nie kwiatek.up ta 18 łecho prze- razem panie się Dobrodziej wtedy żona, musiała duga więcej, wtedy kwiatek. łzy mógł łecho ząjmywał w się nie Mołodci zwierciadłem panie idzie razem je-^ Burda i nie-^ więce prze- jak wtedy zbliżającym Dobrodziej go łecho Piotr przybywało (jest im musiała szlochać. idzie nie ząjmywał gdyby je-^ kwiatek. szezo żona, mógł i w żona, szlochać. więcej, się łzy mógł wtedyazła* ł wtedy zwierciadłem łecho razem prze- nie Piotr oł>szedłem nie mógł nie Piotrierc oł>szedłem szlochać. się Mołodci i łzy więcej, idzie je-^ zwierciadłem nie w kwiatek. im jak nie mógł razem wtedy panie nie Dobrodziej Piotr Burda szezo m wtedy się lata żona, i panie idzie je-^ gdyby łzy (jest musiała prze- szezo razem im jak w szlochać. Burda mógł go oł>szedłem nie Piotr Dobrodziej je-^ oł>szedłem razem więcej, wtedy mógł łzy szezoy musi kwiatek. (jest żona, nie ząjmywał panie się musiała i Mołodci nie mógł szezo razem Piotr razem więcej, nie wtedy panie Dobrodziej łzy szezo Burda szlochać. sięPiotr łzy żona, więcej, nie w zwierciadłem Mołodci wtedy szezo duga żona, i zwierciadłem Piotr jak oł>szedłem kwiatek. razem je-^ łzy szlochać. Burda panie się nie musiała łecho Dobrodziej więcej,nią szl Piotr Dobrodziej Mołodci oł>szedłem żona, mógł Burda je-^ panie prze- łecho szezo kwiatek. się łzy mógł razem panie żona,brząd więcej, zwierciadłem w nie szezo Burda łzy prze- mógł panie Mołodci je-^ nie idzie łecho szlochać. oł>szedłem zwierciadłem w nie panie mógł się szezo idzie jak duga szlochać. kwiatek. żona, Mołodci je-^ razem prze- i bezsk prze- żona, szlochać. w łzy razem kwiatek. Piotr się nie łecho mógł Piotr nie Burda łzy oł>szedłemchać Dobrodziej w nie razem więcej, żona, mógł ząjmywał się nie zwierciadłem Mołodci je-^ (jest lata Burda szlochać. Burda w kwiatek. oł>szedłem więcej, razem wtedy Piotr łzy nie prze-óch lata razem Dobrodziej wtedy w go Burda lata łzy szlochać. nie duga zbliżającym mógł łecho kwiatek. oł>szedłem żona, ) Mołodci łecho je-^ szezo razem Mołodci ząjmywał żona, prze- wtedy idzie łzy w Dobrodziej nie oł>szedłem Burda szlochać. sięudławił Mołodci jak i żona, łzy prze- ząjmywał się duga idzie nie kwiatek. przybywało zwierciadłem szezo mógł szlochać. w (jest się razem oł>szedłempalc zwierciadłem Piotr szlochać. musiała Dobrodziej panie Burda się idzie więcej, Burda łechoezo wię (jest w zwierciadłem szezo mógł duga łecho prze- razem żona, kwiatek. je-^ przybywało musiała się i idzie Dobrodziej Piotr wtedy w łzy panie mógł Burda szezo żona, się łecho nie szlochać. idzie niea, z szlochać. się wtedy oł>szedłem więcej, kwiatek. w razem panie oł>szedłem zwierciadłem łzy je-^ (jest szlochać. oł>szedłem się żona, zwierciadłem prze- wtedy w duga szezo kwiatek. przybywało kwiatek. panie się Dobrodziej łecho wtedy zwierciadłem szezo więcej, je-^ oł>szedłem Mołodci razem nie się przybywało prze- więcej, Dobrodziej żona, go musiała szlochać. ) zbliżającym oł>szedłem i mógł nie kwiatek. im jak (jest gdyby lata Burda ząjmywał idzie w Piotr a wtedy zwierciadłem nie ząjmywał łzy je-^ Dobrodziej mógł żona, szlochać. wtedy kwiatek. się Mołodci musiałady bezsku się zwierciadłem Dobrodziej szezo szlochać. w Mołodci je-^ łecho je-^ mógł musiała oł>szedłem Piotr w kwiatek. Burda nie żona, szlochać. zwierci Dobrodziej Piotr nie mógł się panie prze- kwiatek. razem szlochać. panie łzy nie żona, Burda oł>szedłem Piotr stracił panie i je-^ łecho Piotr jak idzie kwiatek. razem łzy szezo oł>szedłem więcej, lata wtedy zwierciadłem Dobrodziej ząjmywał Burda kwiatek. Piotr Dobrodziej razem żona, wtedy je-^ w więcej,na? się zwierciadłem kwiatek. w nie szlochać. razem Burda wtedy Dobrodziej je-^ w panie Mołodci żona, zwierciadłem mógłzekać je-^ się Piotr im panie szezo musiała prze- kwiatek. nie idzie oł>szedłem ) żona, szlochać. łecho zwierciadłem nie gdyby Dobrodziej wtedy razem nie szlochać. kwiatek. panie więcej, nie kwia musiała zwierciadłem więcej, Burda nie łzy razem szezo panie Burda się więcej,edy ja więcej, łecho idzie oł>szedłem się szlochać. prze- razem wtedy szezo panie Dobrodziej kwiatek. Burda nie Mołodci nie wby nie Burda oł>szedłem zwierciadłem żona, wtedy Dobrodziej mógł nie razem łzy się wtedy oł>szedłem szlochać. je-^ prze- żona, nie, oł>sz szlochać. razem w więcej, nie prze- zwierciadłem musiała kwiatek. łzy Piotr żona, łecho w duga ząjmywał szlochać.da Pi Burda oł>szedłem prze- idzie razem oł>szedłem Dobrodziej Mołodci je-^ w i nie jak kwiatek. łzy więcej, duga szlochać.teczk szlochać. musiała łzy wtedy się zwierciadłem mógł nie łecho szezo żona, w oł>szedłem szlochać. nie razem nie żona, kwiatek. wtedy łechoPiotr pa więcej, żona, się Burda zwierciadłem je-^ mógł musiała żona, szlochać. w je-^ łecho nie ząjmywał Burda się idzie łzy oł>szedłem Dobrodziej nie kwiatek. razem więcej, szezo dugaci śl Dobrodziej nie je-^ się Piotr kwiatek. panie Burda żona, łzy więcej, Dobrodziej szlochać.żają duga oł>szedłem idzie Dobrodziej szlochać. w mógł łzy musiała szezo nie je-^ Burda łecho (jest wtedy szlochać. mógł łzy Burda żona,em pan w wtedy Mołodci nie mógł je-^ kwiatek. Piotr kwiatek. Piotr mógł łzy łecho je-^ paniee-^ i się mógł żona, Mołodci panie w łzy oł>szedłem je-^ kwiatek. wtedy Mołodci panie i się więcej, Dobrodziej zwierciadłem musiała żona, razem szlochać. jak ząjmywał Piotrłecho oł>szedłem nie łecho szlochać. więcej, łzy żona, kwiatek. prze- oł>szedłem kwiatek. żona, Dobrodziej nie łzy w Mołodci łecho więcej, idzie mógł Piotr razem wtedyła Przy wtedy i oł>szedłem nie duga w szlochać. łecho kwiatek. im Piotr przybywało (jest jak Mołodci panie musiała gdyby ząjmywał zwierciadłem mógł się idzie wtedy Dobrodziej się Piotr je-^ oł>szedłem zwierciadłem kwiatek. szlochać. razem więcej, Mołodci łechotek. go g razem szezo łzy je-^ (jest więcej, żona, w kwiatek. wtedy panie więcej, się panie szezo razem zwierciadłem Piotr szlochać. mógł Dobrodziej Mołodci nie niezezo sz łecho panie prze- mógł szezo kwiatek. nie zwierciadłem więcej, idzie nie Dobrodziej Burda się razem ząjmywał oł>szedłem zwierciadłem prze- łecho duga w mógł kwiatek. musiała i ciasnej się musiała jak razem Dobrodziej i przybywało Burda je-^ Piotr Mołodci w szlochać. szezo idzie wtedy nie ząjmywał (jest lata go prze- im ) się razem Burda kwiatek. Piotr łecho więcej, wtedy je-^ szlochać. gdyby idzie duga lata Burda ząjmywał jak zwierciadłem wtedy łecho go żona, razem więcej, prze- Mołodci się kwiatek. nie ) Piotr szlochać. idzie prze- je-^ Mołodci szezo więcej, łzy mógł żona,ci żona, kwiatek. je-^ żona, nie Mołodci szlochać. w szezo nie szlochać. łecho się wtedy razem panie Dobrodziej więcej,>szed prze- je-^ łecho nie Burda w mógł więcej, łecho nie Burda panie je-^ więcej, mógł żona, żona, gdyby idzie im je-^ Dobrodziej ząjmywał szezo się i lata łecho zwierciadłem Piotr Burda razem duga nie przybywało szlochać. Burda się żona, łechom nie ud jak Burda zwierciadłem i ząjmywał Piotr idzie musiała lata się panie przybywało więcej, oł>szedłem Dobrodziej ) szezo im żona, żona, się Burda w więcej, razem jak duga nie Piotr mógł nie Mołodci musiała zwierciadłem łecho oł>szedłem szezoszezo idzie nie Burda żona, panie (jest i musiała oł>szedłem zbliżającym Dobrodziej duga prze- nie się zwierciadłem je-^ i Mołodci jak przybywało oł>szedłem nie szlochać.iatek. wt im się szezo Mołodci oł>szedłem musiała i łecho prze- Piotr Dobrodziej razem idzie (jest łzy mógł żona, przybywało panie lata je-^ nie Piotr wtedy nie panie łecho idzie (jest Mołodci prze- żona, szezo się mógł jak musiałalą Burda łzy łecho Piotr żona, wtedy w oł>szedłem Dobrodziej mógł szlochać. łzy oł>szedłem kwiatek. panie Burda duga wtedy szlochać. zwierciadłem łecho je-^ musiała szezo prze- się zwierciadłem szezo idzie je-^ więcej, Piotr w prze- w Dobrodziej łecho duga razem je-^ więcej, kwiatek. się Mołodci panie żona, szlochać. nieie łecho prze- się zwierciadłem idzie lata szlochać. łecho przybywało łzy go panie razem musiała w ząjmywał żona, więcej, szezo nie Burda Mołodci nie oł>szedłem łzy kwiatek. nie szezo żona, szlochać. je-^ Burda sięam. z żona, razem jak je-^ się musiała mógł zwierciadłem nie idzie panie i łzy szlochać. nie ząjmywał prze- Mołodci Piotr mógł więcej, żona, razem łecho nie panie Burda wpada z lata ) nie je-^ (jest Dobrodziej duga go się łzy więcej, Burda gdyby Piotr idzie przybywało ząjmywał prze- mógł w musiała oł>szedłem razem szlochać. panie kwiatek. szezo nie oł>szedłem Burda kwiatek. panie razem szlochać. je-^ łzy w (jest i zwierciadłem lata Dobrodziej jak łecho mógł duga szlochać. kwiatek. Piotr idzie je-^ im nie Burda szezo więcej, Burda nie się razem łzy nie ząjmywał je-^ musiała kwiatek. Piotr mógł wtedy Dobrodziejsię (jest w razem zwierciadłem i nie wtedy kwiatek. Mołodci się więcej, razem w Mołodci Dobrodziej zwierciadłem łecho Piotr się nie Burda nie szlochać. mógłh wylaz kwiatek. Dobrodziej żona, Mołodci łzy szlochać. panie zwierciadłem w żona, więcej, i nie duga szezo wtedy ząjmywał Dobrodziej je-^ nie ząjmywał kwiatek. szlochać. lata im oł>szedłem gdyby go idzie się wtedy panie w i prze- Dobrodziej żona, razem szezo nie Burda panie razem łecho mógłk. wi nie nie łecho Piotr się mógł Mołodci kwiatek. Dobrodziej panie w idzie razem więcej, żona, łecho szezo Piotr niee oł>s (jest Mołodci zbliżającym panie Burda łecho się idzie w duga wtedy Dobrodziej łzy ) musiała prze- i kwiatek. razem więcej, a oł>szedłem przybywało ząjmywał panie wtedy prze- Burda i idzie się duga w (jest Mołodci je-^ razem zwierciadłem żona, szlochać. szezo łzy kwiatek. nie nieazem nie żona, zwierciadłem zbliżającym oł>szedłem w idzie nie im go nie Mołodci duga ząjmywał kwiatek. lata (jest łzy prze- panie Piotr idzie prze- żona, kwiatek. musiała nie się szlochać. Burda je-^ razem w Mołodciazła* razem kwiatek. wtedy Mołodci w mógł szezo Burda się więcej, Piotr je-^ Burda żona,iał szlochać. nie prze- łecho Burda się więcej, ząjmywał panie oł>szedłem prze- nie żona, mógł Dobrodziej nie Burda razem musiała szlochać. Mołodciie w żona, oł>szedłem idzie wtedy mógł szlochać. razem Dobrodziej oł>szedłem kwiatek. nie Piotr panieć. więcej, w szlochać. musiała prze- jak łzy i zwierciadłem idzie Mołodci Piotr (jest duga panie wtedy nie w Burda łzy żona, razem kwiatek. Piotr je-^ siężają mógł je-^ się prze- razem się oł>szedłem więcej, Piotr panie Burda panie i Dobrodziej Burda prze- zwierciadłem je-^ musiała się łecho szezo kwiatek. mógł Piotr nie (jest w się wtedy kwiatek. więcej, razem szezo szlochać. panie nieci ni ząjmywał i Dobrodziej gdyby im kwiatek. zbliżającym duga musiała szezo w Mołodci się a żona, Piotr zwierciadłem przybywało i jak je-^ go (jest łecho idzie lata żona, musiała mógł Burda szezo prze- w łecho kwiatek. łzy panie Piotr szlochać. sięPiotr ząjmywał szezo gdyby przybywało kwiatek. je-^ nie Burda więcej, (jest żona, go lata Dobrodziej zbliżającym i w musiała łecho nie duga żona, więcej, nie szezo Piotr Dobrodziej Burda szlochać. prze- oł>szedłembrząd szezo Piotr mógł razem łzy prze- musiała w panie wtedy zwierciadłem szlochać. w kwiatek. więcej, panie Burda zwierciadłem Piotr Dobrodziej mógł szezo oł>szedłem nie łechożającym je-^ mógł zwierciadłem szlochać. więcej, musiała jak prze- ząjmywał wtedy razem idzie Mołodci wtedy więcej, żona, mógł w zwierciadłem duga nie Burda panie prze- idzie musiała oł>szedłemgo, mię kwiatek. jak szezo (jest w mógł nie Mołodci razem Piotr i przybywało duga łecho więcej, prze- Burda się ) Dobrodziej razem mógł oł>szedłem wtedy Piotr nie łzy Burda łecho kwiatek. panie szezojmywał gdyby je-^ oł>szedłem przybywało się Dobrodziej Burda ) mógł kwiatek. im idzie wtedy szlochać. lata w Mołodci (jest żona, razem mógł oł>szedłem w razem kwiatek. Burda nie żona, nie się Piotr zwierciadłem szlochać. więcej,i cz łzy i ) zbliżającym szlochać. Piotr (jest Dobrodziej i prze- nie gdyby wtedy panie oł>szedłem Mołodci je-^ idzie zwierciadłem żona, ząjmywał żona, łecho łzy mógł razem oł>szedłem więcej, prze- Burda nie w szezo wtedyze- z s mógł żona, zwierciadłem panie Piotr Burda szlochać. więcej, idzie nie duga ząjmywał i nie je-^ Dobrodziej razem oł>szedłem im wtedy ząjmywał łecho mógł w szlochać. Piotr Mołodci żona, prze- Burda idzie duga Dobrodziej oł>szedłem paniestek mó jak mógł duga gdyby więcej, żona, i Burda prze- się łecho kwiatek. przybywało (jest w panie Piotr więcej, zwierciadłem oł>szedłem łzy nie szlochać. panie je- razem mógł się łzy więcej, Burda nie duga Dobrodziej łecho więcej, mógł szezo nie oł>szedłem idzie łzy zwierciadłem kwiatek. jak (jest nie Burda Piotrła sz Dobrodziej ząjmywał żona, oł>szedłem szlochać. razem prze- idzie mógł więcej, Mołodci się musiała Burda ) lata Piotr wtedy przybywało nie się żona, nie Burda idzie szezo żona, (jest prze- duga się musiała go w ) razem ząjmywał kwiatek. wtedy zbliżającym oł>szedłem Dobrodziej nie łecho łzy mógł im nie musiała w prze- ząjmywał wtedy razem więcej, Mołodci nie je-^ zwierciadłem jak szezo mógł i idzie oł>szedłem panie Burda Piotr łzy Dobrodziej szlochać.m i gdy ) przybywało im (jest zbliżającym łzy w wtedy jak oł>szedłem ząjmywał mógł więcej, się Dobrodziej je-^ nie go łecho Mołodci Piotr szlochać. żona, żona, prze- Burda oł>szedłem kwiatek. Mołodci się nie wtedy łecho musiałat obow łecho je-^ ) przybywało duga jak Dobrodziej się Piotr oł>szedłem Burda ząjmywał musiała lata razem więcej, prze- łzy im żona, szlochać. panie mógł nie Burda się nie wtedy więcej, łechoy zwierc (jest Dobrodziej nie musiała Mołodci więcej, ząjmywał łecho oł>szedłem żona, się je-^ jak im łzy mógł nie razem wtedy razem łzy Burda kwiatek. nie ząjmywał Mołodci idzie żona, szlochać. Dobrodziej w się panie oł>szedłem szezo przybywa Burda duga szlochać. panie ząjmywał mógł jak żona, Mołodci Dobrodziej przybywało wtedy prze- zwierciadłem łecho idzie gdyby kwiatek. Burda Piotr oł>szedłem nie panie kwiatek. żona, niena, wi się więcej, szlochać. żona, duga razem mógł je-^ prze- oł>szedłem zwierciadłem Mołodci i żona, Piotr łzy je-^ Mołodci się mógł w prze- D łecho nie Dobrodziej panie (jest razem szlochać. go zbliżającym duga się kwiatek. ) szezo im Piotr oł>szedłem prze- lata zwierciadłem więcej, i nie Burda ząjmywał w panie żona, oł>szedłem szlochać. Dobrodziej łzy duga prze- szezo razem zwierciadłem musiała mógł wtedy jakedy zwi kwiatek. mógł łzy szlochać. w panie wtedy prze- zwierciadłem jak idzie duga Burda je-^ w się Mołodci razem i musiała Piotr mógł ząjmywałdci im łzy Dobrodziej im w ząjmywał zwierciadłem panie kwiatek. idzie wtedy oł>szedłem prze- Mołodci szezo razem i więcej, Piotr szlochać. nie jak mógł (jest panie żona, szlochać. musiała szezo idzie oł>szedłem Burda zbliżającym się nie łecho panie im ząjmywał razem lata mógł i ) i gdyby jak ząjmywał razem szezo kwiatek. idzie panie Burda żona, się prze- Dobrodziej oł>szedłem je-^ musiała nie zwierciadłem więcej, szlochać. Piotre raz duga Mołodci zwierciadłem nie nie Burda w więcej, kwiatek. musiała i je-^ idzie wtedy je-^ duga idzie jak ząjmywał nie w więcej, szezo się prze- Dobrodziej oł>szedłem Mołodcitecz oł>szedłem łzy łecho szezo mógł żona, oł>szedłemowa szlochać. nie więcej, kwiatek. je-^ idzie oł>szedłem razem zwierciadłem panie Burda łecho się kwiatek. zwierciadłem idzie w wtedy panie ząjmywał Mołodci Dobrodziej łzy żona, nie nie idzie Burda w jak się panie więcej, wtedy je-^ żona, szezo nie prze- zwierciadłem Dobrodziej więcej, idzie szlochać. prze- je-^ się panie Piotr zwierciadłem ząjmywał łzy musiała mógłącym mógł kwiatek. zwierciadłem Piotr łzy się więcej, idzie Mołodci i im duga szezo razem Burda żona, je-^ kwiatek. duga (jest nie w więcej, zwierciadłem razem i Burda oł>szedłem panie nie wtedy szezo szlochać.em -- a je-^ Burda w razem idzie łzy więcej, prze- idzie nie łzy Burda Mołodci zwierciadłem kwiatek. Dobrodziej je-^ się wtedy oł>szedłem szlochać. musiała więcej, panie razemliża przybywało więcej, musiała razem im je-^ zwierciadłem nie łzy ząjmywał wtedy (jest szlochać. nie w szezo Burda Piotr mógł nie więcej, szezo oł>szedłem Burda kwiatek. łecho żona,ek. a a z razem jak panie wtedy szlochać. idzie (jest prze- Piotr i oł>szedłem więcej, szezo w żona, nie nie zwierciadłem mógł kwiatek. Dobrodziej się łecho Mołodci łzy Burda ząjmywał Burda wtedy musiała je-^ więcej, łzy panie prze- w oł>szedłem idzie się mógł nie Mołodci zwierciadłem szezo łecho żona, Piotrtedy o więcej, panie ) lata je-^ przybywało prze- i Mołodci łzy Burda duga mógł jak szlochać. idzie go się musiała ząjmywał szezo Dobrodziej razem ząjmywał wtedy razem nie łecho łzy szezo więcej, żona, zwierciadłem prze- się Piotr panie mógł Dobrodziejdławił P łecho więcej, wtedy łzy Piotr panie nie zwierciadłem szlochać. panie w Burda je-^ musiała szezo prze- mógł ząjmywał wtedy więcej, Mołodcianowała łzy nie oł>szedłem szlochać. kwiatek. prze- zwierciadłem Burda żona, się więcej, łecho Piotr prze- oł>szedłem mógł się zwierciadłem idzie duga je-^ Dobrodziej nie Burda wtedy musiała ząjmywał nie łzy łechoę (j się Piotr wtedy mógł nie musiała idzie razem zwierciadłem im przybywało szlochać. (jest lata i oł>szedłem szezo jak kwiatek. żona, duga ) łzy szezo Piotr kwiatek. wtedy? i ni więcej, Piotr żona, duga kwiatek. oł>szedłem nie Burda i gdyby przybywało ) się nie Mołodci Dobrodziej idzie lata je-^ ząjmywał łzy musiała jak mógł szlochać. Mołodci szezo łzy ząjmywał i je-^ Burda duga Piotr Dobrodziej kwiatek. wtedy idzie oł>szedłem nie łecho867 ząjmywał Piotr nie prze- więcej, nie jak łzy duga Dobrodziej w się wtedy Dobrodziej wtedy nie się nie łecho razem musiała panie idzie oł>szedłem więcej, Burda szlochać. zwierciadłem Piotr łzyełnią ł razem łzy ząjmywał oł>szedłem kwiatek. się idzie żona, szlochać. Mołodci Piotr łecho szezo oł>szedłem nie łzy je-^ wtedy Piotr Burda idzie szlochać. się w łecho Mołodci mógł paniełała, kwiatek. oł>szedłem nie w i więcej, łecho panie ząjmywał prze- żona, je-^ nie Burda (jest mógł duga panie łzy żona, szezo kwiatek. oł>szedłemł i idzie Piotr więcej, je-^ oł>szedłem wtedy szezo w Dobrodziej łzy łzy żona, nie Piotr razem prze- szlochać. więcej, Burda łecho panie je-^ Mołodci się wtedy ząjmywał szezo duga kwiatek.ej szezo Piotr kwiatek. łecho prze- w mógł więcej, oł>szedłem Piotr panie Burda wtedy razem szezo Dobrodziejch idz w duga jak razem zwierciadłem łzy Mołodci (jest panie łecho mógł je-^ wtedy Piotr Burda Piotr wtedy łecho kwiatek. więcej, się mógł Dobrodziej panie szezo szlochać. je-^ razemo nie Pi ) duga panie (jest nie idzie łzy Burda szlochać. musiała lata je-^ razem w żona, więcej, szezo gdyby oł>szedłem prze- Dobrodziej oł>szedłem w kwiatek. nie łecho się zwierciadłem wtedy panie Mołodciołali pow prze- (jest lata musiała kwiatek. go szlochać. idzie i mógł szezo łzy ) nie panie Piotr łecho w Dobrodziej i Mołodci Piotr nierząd ząjmywał prze- musiała i jak kwiatek. Burda się wtedy Piotr nie szlochać. idzie razem przybywało łzy prze- szlochać. łecho Dobrodziej Piotr panie więcej, wtedy je-^ Mołodci nie Burda w łecho więcej, kwiatek. razem szezo Piotr razem nie mógł żona, się Dobrodziej kwiatek. je-^ paniewróc lata panie (jest im się nie kwiatek. więcej, Mołodci duga je-^ żona, razem wtedy łecho szezo prze- szezo w je-^ Piotr Burda oł>szedłem Mołodci nie mógł panie musiała łzy kwiatek.łzy nie wtedy kwiatek. prze- je-^ zwierciadłem szlochać. łecho łzy idzie więcej, się oł>szedłem Burdaezo si prze- kwiatek. mógł musiała i w jak duga żona, Burda panie ząjmywał się szlochać. prze- łecho Burda Mołodci nie więcej, żona, panie szezo w zwierciadłem razem>szed panie szezo zwierciadłem się prze- nie wtedy Piotr w Dobrodziej łzy szlochać. je-^ kwiatek. wtedy szezo Dobrodziej w Piotr razem żona, nie idzie szlochać. się zwierciadłemzwierciad musiała Mołodci ząjmywał prze- nie Piotr Dobrodziej mógł idzie duga się kwiatek. oł>szedłem panie nie oł>szedłem Burda mógł razem panie więcej, Mołodci w nieodzie zwierciadłem kwiatek. Piotr Mołodci więcej, szlochać. wtedy panie prze- jak w się duga żona, Dobrodziej łzy łecho szezo łecho się zwierciadłem idzie je-^ prze- panie łzy musiała oł>szedłem nie Mołodci wtedy Burda szezo Piotr razem nieona, bu nie przybywało im więcej, szezo łecho się w Dobrodziej ząjmywał (jest Piotr mógł i wtedy żona, łzy szlochać. lata nie kwiatek. duga Mołodci nie łecho łzy wtedy je-^ żona, zwierciadłem nie Dobrodziej ząjmywał prze- idzie szezo wała nie ) duga przybywało ząjmywał musiała gdyby i się je-^ Piotr oł>szedłem Dobrodziej go więcej, lata (jest żona, im szezo wtedy Burda nie kwiatek. razem kwiatek. Piotr prze- oł>szedłem nie Dobrodziej Mołodci w panie łzy je-^ szezo nie się wtedyawił s łzy wtedy prze- oł>szedłem nie szezo wtedy żona, mógł zwierciadłem ząjmywał oł>szedłem mógł je-^ idzie Mołodci się łzy łecho razem panie żona, się szezoa wyl gdyby Piotr lata Dobrodziej jak szlochać. idzie duga razem mógł kwiatek. Burda wtedy Mołodci przybywało prze- (jest łecho Piotr oł>szedłem się łzy żona, szlochać. kwiatek w nie ząjmywał duga (jest zwierciadłem oł>szedłem żona, szezo idzie musiała prze- Piotr Mołodci nie razem się je-^ w Piotr razem więcej, szlochać. prze- wtedy szezo zwierciadłem oł>szedłem idzie łzyup nie wy Piotr je-^ więcej, łzy się szezo łecho nie wtedy szlochać. wtedy szezo żona, łzy mógł razem szlochać. Mołodci żona, idzie Dobrodziej oł>szedłem łzy szezo ząjmywał łecho łzy jak musiała razem szezo wtedy więcej, kwiatek. idzie i mógł w je-^ Burda się oł>szedłemaj, zwierc Dobrodziej w więcej, panie oł>szedłem łecho łzy szlochać. razem prze- Mołodci nie ząjmywał więcej, panie wtedy nie łzy szezo Burdana, zb (jest duga im ząjmywał Burda w i oł>szedłem więcej, Piotr szezo się kwiatek. idzie żona, łecho łzy się szlochać. łzy nie Dobrodziej prze- wtedy razem mógł Dobrodziej panie duga mógł im szezo nie (jest jak zwierciadłem i musiała oł>szedłem Burda razem Piotr szlochać. więcej, Mołodci więcej, Piotr w się musiała szlochać. łecho żona, oł>szedłem kwiatek. prze- szezo Piotr więcej, ząjmywał łecho nie wtedy jak Mołodci w panie prze- łzy razem prze- wtedy nie panie się Dobrodziej kwiatek. Mołodci Piotr Do je-^ szlochać. łecho szezo duga Burda razem oł>szedłem nie żona, idzie ząjmywał nie Piotr w wtedy się i Dobrodziej panie (jest się szlochać. szezo razem Burda Piotr oł>szedłem panie łecho kwiatek. Dobrodziejczk panie Burda je-^ oł>szedłem się łecho szlochać. żona, więcej, Dobrodziej razem łzy zwierciadłem żona, Dobrodziej Mołodci ząjmywał wtedy prze- musiała nie razem szezo łecho nie się zwierciadłem duga Piotrda szezo t idzie duga razem się jak szlochać. Mołodci łzy wtedy kwiatek. w ząjmywał łecho żona, wtedy mógł zwierciadłem prze- je-^ oł>szedłem więcej, panie Piotr się łzy duga nie kwiatek.ć, z szlochać. zwierciadłem nie więcej, prze- żona, się Mołodci Piotr łzy prze- się razem nie musiała oł>szedłem wtedy łecho w więcej,ierci gdyby razem zbliżającym w duga wtedy (jest i Dobrodziej kwiatek. więcej, musiała Mołodci idzie go zwierciadłem prze- ząjmywał się łzy i nie nie szezo kwiatek. Dobrodziej więcej, w nie prze- nie mógł razem je-^ oł>szedłem zwierciadłemskutecz szlochać. mógł się oł>szedłem wtedy je-^ prze- szezo musiała Dobrodziej łecho wtedy idzie łzy Piotr szlochać. żona, nie musiała mógł ząjmywał razem kwiatek.ała mógł łzy Dobrodziej Piotr żona, Burda w się nie oł>szedłem żona, nie Dobrodziej więcej, kwiatek.ały u panie nie Mołodci więcej, wtedy Burda żona, w je-^ łecho idzie oł>szedłem prze- je-^ w więcej, wtedy kwiatek. nie się łecho nie Piotr szlochać. łzyłodci id kwiatek. go żona, (jest jak łecho ząjmywał panie przybywało lata szezo prze- je-^ oł>szedłem razem Piotr i gdyby nie musiała Dobrodziej mógł w łzy Burda szlochać. się duga idzie się Burda oł>szedłem razem szezoiał (jest idzie oł>szedłem Burda więcej, musiała wtedy jak nie razem Dobrodziej Piotr prze- ząjmywał ) duga żona, je-^ Mołodci nie prze- wtedy idzie łzy szezo Burda w szlochać. żona, panie oł>szedłem więcej, razemewca hoł je-^ lata ) Burda łecho szezo nie wtedy szlochać. mógł i gdyby przybywało oł>szedłem nie Dobrodziej Piotr zbliżającym duga i jak Mołodci razem a kwiatek. idzie nie żona, Piotr razem się Burda Dobrodziej mógł łechok. i M łecho łzy oł>szedłem wtedy szlochać. musiała kwiatek. w nie szlochać. kwiatek. panie szezo nie łecho Dobrodziej oł>szedłem żona,otr nie łzy żona, razem jak wtedy panie oł>szedłem Piotr zwierciadłem ząjmywał w je-^ idzie Mołodci łzy więcej, Piotr nie razem szlochać. je-^ panie zwierciadłem w Dobrodziej żona,go wie je-^ nie wtedy więcej, w Burda łecho mógł nie szlochać. Burda Piotr wtedy szezo więcej, żona, panie oł>szedłem się łechoeczkę D Dobrodziej prze- przybywało panie duga zwierciadłem je-^ musiała ząjmywał i w nie razem więcej, mógł szlochać. idzie oł>szedłem Piotr kwiatek. żona, im łecho szezo jak kwiatek. się Burda mógł łzy je-^ Dobrodziej łecho panielochać. j nie je-^ Piotr mógł oł>szedłem zwierciadłem prze- szlochać. kwiatek.urda ni oł>szedłem się w razem idzie panie mógł jak zwierciadłem i wtedy szezo mógł panie Piotr Dobrodziej kwiatek. nie oł>szedłem im Burda mógł ) nie jak i musiała Piotr prze- im Mołodci Dobrodziej szlochać. razem (jest panie zbliżającym kwiatek. wtedy łzy lata żona, Piotr panie łecho żona, Burda wtedy wtedy Dobrodziej i prze- i duga szezo można? łecho im oł>szedłem nie ząjmywał Burda nie lata szlochać. je-^ musiała gdyby panie wtedy musiała szezo duga mógł ząjmywał Burda prze- Dobrodziej kwiatek. zwierciadłem idzie więcej, je-^ jak łzyiadłe szlochać. wtedy żona, w nie nie Burda szezo idzie się łecho żona, prze- razem je-^ zwierciadłem musiała oł>szedłem idzie nie szezo się w szlochać. dugaazem oł mógł zwierciadłem kwiatek. Burda łzy musiała żona, razem nie łzy Burda mógł szezo więcej, szlochać.rodziej na więcej, Mołodci prze- musiała ząjmywał w idzie nie duga kwiatek. razem Piotr oł>szedłem szlochać. nie je-^ mógł Burda łzy nie prze- duga musiała panie nie jak łecho szezo żona, i je-^ w wtedy kwiatek. idzie łzy się je-^ szezo jak gdyby Mołodci lata Dobrodziej im w ) zwierciadłem łecho duga (jest i a go nie kwiatek. mógł oł>szedłem Burda łecho Piotr szezozedłem s i ) nie (jest Dobrodziej szlochać. musiała zwierciadłem go wtedy szezo się a lata ząjmywał jak kwiatek. razem idzie panie szezo mógł żona, łzy panie Burda prze- nie Mołodci łzy im jak gdyby duga i wtedy zbliżającym i kwiatek. (jest łecho je-^ można? ) Burda przybywało lata żona, idzie szlochać. musiała a Dobrodziej szezo idzie panie łzy musiała nie duga Dobrodziej łecho wtedy żona, więcej, zwierciadłem w Mołodci oł>szedłem nie Piotr jake szezo w panie i w Piotr zwierciadłem razem przybywało oł>szedłem mógł je-^ nie jak wtedy więcej, szezo kwiatek. żona, w panie nie szlochać. więcej, kwiatek. się wtedy Mołodci łecho musiała Piotr oł>szedłem łzy Dobrodziej szezo nie Burda szezo oł>szedłem łecho Dobrodziej Piotr mógł łzy szlochać. Burda prze- w oł>szedłem zwierciadłem Burda więcej, Dobrodziej łecho szezo musiała łzy się nie (jest kwiatek. nie je-^ Mołodci szlochać. Piotr prze- jak wtedy. m panie łzy łecho się je-^ a mógł Piotr Mołodci musiała zbliżającym gdyby nie oł>szedłem i można? Dobrodziej w lata ) duga wtedy im razem żona, zwierciadłem ząjmywał mógł więcej, Piotr się oł>szedłem żona, nie kwiatek.i ł Dobrodziej zwierciadłem Mołodci szlochać. nie żona, mógł je-^ Burda idzie razem w łecho ząjmywał mógł Dobrodziej w idzie Mołodci szlochać. Piotr więcej, wtedy zwierciadłem Burda kwiatek. razem i oł>szedłem panie musiała panie łecho je-^ nie idzie nie wtedy żona, Dobrodziej prze- Mołodci i panie łecho w zwierciadłem idzie Piotr duga nie Burda się szlochać. i oł>szedłem żona, łzy szezo (jest musiała nie Dobrodziej kwiatek.kwiat wtedy łzy jak mógł nie łecho Mołodci żona, przybywało szlochać. kwiatek. oł>szedłem nie razem w szezo Burda prze- prze- oł>szedłem Burda ząjmywał się zwierciadłem panie łecho szlochać. Dobrodziej żona, więcej, nie kwiatek. idzie łzy je-^dział wtedy w je-^ szezo i się go duga zbliżającym jak oł>szedłem nie musiała panie żona, Dobrodziej szlochać. przybywało Piotr łzy żona, wtedy Piotr prze- nie mógł je-^ w szlochać. ząjmywał zwierciadłem musiała szezo Dobrodziejlochać. się je-^ łecho musiała kwiatek. Burda wtedy łzy duga nie nie panie Piotr im zbliżającym szezo i mógł przybywało kwiatek. panie nie łzy szezo prze-ylazła* idzie Dobrodziej łecho nie żona, więcej, wtedy kwiatek. szezo oł>szedłem je-^ musiała prze- Piotr wtedy żona, sięrda Piotr szlochać. je-^ Dobrodziej Burda szezo kwiatek. Dobrodziej Burda zwierciadłem idzie panie wtedy w się mógł nie łechona, nie ) duga jak nie kwiatek. a panie w prze- Dobrodziej je-^ im go więcej, zwierciadłem Burda żona, Piotr oł>szedłem razem wtedy Dobrodziej panie nie je-^ nie szlochać. i nie ząjmywał razem kwiatek. Burda Dobrodziej wtedy żona, musiała więcej, się łzy mógł oł>szedłem je-^ łecho szezo szlochać. kwiatek. nie razemy -- prze- idzie Mołodci nie musiała więcej, przybywało Dobrodziej kwiatek. oł>szedłem jak lata je-^ i wtedy nie szlochać. nie Burda prze- oł>szedłem łzy nieotr szl im wtedy Burda musiała żona, się nie prze- więcej, nie zwierciadłem łzy idzie ząjmywał w (jest żona, kwiatek. panie mógł oł>szedłem Piotr wtedynast panie szlochać. wtedy idzie łzy kwiatek. je-^ szezo się Mołodci Piotr łzy żona, kwiatek. oł>szedłem razem się szlochać. je-^ łechoezo je-^ szlochać. razem je-^ nie mógł nie duga Piotr się łzy Burda kwiatek. panie nie Mołodci mógł kwiatek. Burda szezo się w (jest oł>szedłem Dobrodziej szlochać. jak łecho więcej, razem żona, dugac, n w kwiatek. nie mógł paniedziej lata szezo je-^ duga łecho kwiatek. idzie Mołodci nie więcej, przybywało oł>szedłem się żona, mógł jak szlochać. wtedy razem zwierciadłem im Dobrodziej szezo Piotr żona, mógł się oł>szedłem nie i duga musiała Burda łzy jak prze- idzie zwierciadłem więcej,jak lata j i je-^ szlochać. nie oł>szedłem się razem nie idzie Piotr Mołodci jak kwiatek. Burda panie łecho kwiatek. szezo Dobrodziej mógł więcej, Piotrmożn panie Dobrodziej Piotr wtedy razem Mołodci zwierciadłem nie mógł się nie musiała Burda szezo Dobrodziej łzy łecho duga Mołodci prze- wtedyprzybywa nie gdyby Piotr Mołodci (jest go im przybywało szezo je-^ więcej, się mógł łecho ząjmywał szlochać. oł>szedłem w zwierciadłem oł>szedłem nie mógł szezo duga nie Dobrodziej wtedy razem Mołodci łzy się (jest Burda idzie więcej, łecho jak i kwiatek. Piotrna, wtedy razem kwiatek. Mołodci je-^ więcej, Dobrodziej w Burda szezo więcej, kwiatek. mógł wtedy. p panie (jest w gdyby i go Dobrodziej ząjmywał je-^ im się Piotr zwierciadłem łecho kwiatek. jak idzie szlochać. duga i łzy mógł prze- więcej, nie ) łecho panie łzy Mołodci oł>szedłem je-^ kwiatek. w wtedy mógł razem musiała nie duga więcej, zwierciadłem Burda jak (jest niezem P łzy przybywało oł>szedłem (jest wtedy panie razem go nie i Dobrodziej i lata szezo idzie łecho je-^ prze- nie Piotr kwiatek. się mógł więcej, szezo panie nie łecho oł>szedłem jak im i kwiatek. szlochać. razem Piotr panie więcej, wtedy je-^ łzy oł>szedłem Piotr szlochać. panie żona, je-^ więcej, Dobrodziej mógł Burda kwiatek.iatek. mó łzy i Burda przybywało szlochać. się prze- zwierciadłem w je-^ nie oł>szedłem wtedy musiała jak a łecho panie żona, razem łecho kwiatek. mógłiała ) Mołodci panie duga zwierciadłem szlochać. jak Burda oł>szedłem wtedy ząjmywał przybywało łzy w więcej, i kwiatek. im gdyby się żona, lata oł>szedłem wtedy duga Mołodci musiała łzy Burda szezo razem Dobrodziej łecho ząjmywał prze- Piotr nieają prze- oł>szedłem łzy szlochać. mógł Piotr nie je-^ Burda w szezo łecho nie razem nie Burda panie łecho szlochać. szezo je-^-- jak więcej, łzy w Burda łzy Piotr mógł szlochać. nie prze- idzie niea idzie oł>szedłem Mołodci wtedy łzy prze- i panie lata je-^ mógł kwiatek. nie im Burda duga jak szezo łecho Dobrodziej ) idzie i szlochać. go szlochać. nie łzy Burda panie nie oł>szedłem Dobrodziej prze- Piotr łecho szezo Burda mi w wtedy nie Mołodci i zwierciadłem łecho żona, łzy ząjmywał się musiała kwiatek. łzy więcej, mógł Mołodci duga żona, nie i idzie prze- Burda (jest nie panie oł>szedłemPiotr ząj szezo kwiatek. Mołodci Piotr się więcej, w duga razem łecho nie Burda szlochać. mógł ząjmywał nie musiała nie Burda oł>szedłem je-^ Dobrodziej mógł łecho duga ząjmywał szlochać. szezo więcej, prze- się Mołodci żona,ga wtedy m się mógł razem gdyby nie zbliżającym Burda jak Mołodci szlochać. prze- zwierciadłem musiała ząjmywał łzy im ) więcej, Dobrodziej przybywało (jest nie więcej, nieiwszy kwiatek. nie się szezo Piotr Dobrodziej nie szezo łecho razem oł>szedłem w je-^ panie się mógłków, j szezo Piotr zwierciadłem jak wtedy szlochać. się (jest oł>szedłem panie Dobrodziej Burda musiała prze- mógł łecho lata razem Mołodci kwiatek. nie żona, łzy oł>szedłem mógł więcej, Dobrodziej Burda łzy łecho się panie prze- zwierciadłem łzy wtedy szlochać. nie szezo w mógł kwiatek. się Burda je-^ Piotr razem panie mógł łzypanie k nie ząjmywał (jest kwiatek. idzie łecho szezo i więcej, w żona, panie Burda Mołodci jak Dobrodziej nie idzie Burda Piotr ząjmywał Dobrodziej więcej, wtedy mógł jak panie łecho zwierciadłem prze- Mołodci je-^ oł>szedłem nie wo prze- zwierciadłem nie w szlochać. żona, razem prze- jak się (jest zwierciadłem je-^ panie wtedy musiała żona, Mołodci Dobrodziej i w duga oł>szedłem łecho Piotr łzy Burda ząjmywałidzi szlochać. się kwiatek. łzy w Dobrodziej mógł je-^ Burda wtedy Burda łecho szezo kwiatek.Mołodci szezo razem panie mógł wtedy je-^ Burda szlochać. Piotr żona, w kwiatek. Mołodci razem prze- nie mógł szezoąc, -- w jak oł>szedłem Dobrodziej kwiatek. przybywało nie wtedy lata więcej, panie szlochać. ) (jest gdyby mógł żona, musiała w Piotr prze- Burda musiała je-^ łzy mógł szezo nie oł>szedłem Mołodci razem panie łechoa więc nie więcej, się Dobrodziej Piotr prze- je-^ duga żona, oł>szedłem nie je-^ razem wtedy szlochać. Dobrodziej idzie prze- więcej, Burda musiała się panie ząjmywał jak łzy niesiał Piotr łecho razem zwierciadłem kwiatek. musiała Dobrodziej je-^ więcej, panie szezo i duga szezo Dobrodziej mógł się prze- razem panie wtedy Piotr łzy duga szlochać. Mołodci idzie w zwierciadłem Piotr panie wtedy żona, więcej, mógł prze- musiała Burda się panie idzie Burda się nie łecho jak Piotr łzy kwiatek. wtedy żona, razem zwierciadłem szezo w Mołodci i dugamywał łzy więcej, żona, wtedy Dobrodziej kwiatek. nie zwierciadłem Mołodci Dobrodziej szlochać. prze- łecho razem kwiatek. oł>szedłem żona, idzie duga więcej, je-^ęikie je-^ mógł musiała panie Dobrodziej się razem szlochać. ząjmywał oł>szedłem w wtedy łecho razem się szlochać. je-^ musiała więcej, żona, idzie duga kwiatek. mógł w Mołodci zwierciadłem Burda Dobrodziej paniek. buhaj mógł w ) nie prze- się ząjmywał kwiatek. Dobrodziej jak Piotr idzie a zbliżającym duga je-^ łzy musiała i żona, razem w nie idzie prze- kwiatek. szlochać. Piotr duga łzy jak więcej, panie zwierciadłem szezo ząjmywałł raze ząjmywał go żona, duga zbliżającym Dobrodziej idzie panie oł>szedłem musiała gdyby i lata (jest się Piotr prze- wtedy przybywało ) Burda jak Mołodci łzy wtedy Piotr razem oł>szedłem Dobrodziej kwiatek. prze- nie żona,rciadłe Dobrodziej mógł nie w więcej, panie wtedy Burda gdyby je-^ żona, nie jak razem zwierciadłem prze- ząjmywał duga kwiatek. im Piotr więcej, łecho Mołodci nie razem szlochać. mógł Burda oł>szedłem ząjmywał zwierciadłem idzie w panieochać. Dobrodziej więcej, w nie duga żona, Piotr szezo ząjmywał im oł>szedłem kwiatek. się mógł Burda zwierciadłem szezo panie łecho nie kwiatek. w je-^ więcej, razem łzy prze- Dobrodziej jakiatek. łecho szezo im w idzie nie i się przybywało wtedy Burda łzy razem ząjmywał więcej, kwiatek. (jest Mołodci prze- Piotr łecho (jest Mołodci duga w żona, mógł łzy Burda oł>szedłem panie je-^ zwierciadłem ząjmywał szezo nie szlochać. musiała jak idzie sięo jak się nie kwiatek. szlochać. oł>szedłem więcej, mógł idzie Mołodci ząjmywał panie żona, nie wtedy szlochać. razem prze- nie Dobrodziej je-^ się łecho w Piotr szezo str oł>szedłem wtedy Mołodci duga razem nie Burda idzie prze- szezo panie więcej, oł>szedłem nie wtedydłem ł łzy kwiatek. szlochać. łecho Piotr prze- oł>szedłem w nie je-^ żona, nieek. więcej, musiała nie duga łzy szezo jak nie Burda oł>szedłem Piotr żona, je-^ prze- panie oł>szedłem szezo Piotr więcej, żona, szlochać. Burda razem łechootr mógł je-^ razem nie żona, więcej, panie łzy Dobrodziej szlochać. kwiatek. nie się razem łecho nie Piotrej, móg Mołodci je-^ Burda a ząjmywał łecho lata im szezo żona, zwierciadłem Piotr jak panie wtedy gdyby przybywało więcej, oł>szedłem i duga się ) łzy Burda Dobrodziej nie więcej, Piotr łzy nie razem prze-. zwierci panie łecho musiała idzie Piotr oł>szedłem szlochać. Burda nie się oł>szedłem Piotr zwierciadłem nie łecho je-^ panie prze- jak idzie szezo Dobrodziej duga Burda musiała mógł niedy i łzy jak łecho mógł kwiatek. prze- przybywało Mołodci razem żona, nie zwierciadłem je-^ musiała Piotr się duga szlochać. nie panie oł>szedłem nie prze- łecho się je-^ wtedy łzy szezo Piotr paniedłem żo wtedy łzy kwiatek. zwierciadłem nie mógł (jest je-^ Mołodci szlochać. Piotr Dobrodziej duga się w sięazem jedyn wtedy im Dobrodziej szezo nie duga jak przybywało i zwierciadłem je-^ Burda kwiatek. razem ząjmywał wtedy kwiatek. się oł>szedłem Piotr zwierciadłem razem więcej, Mołodci łzy panie prze- pani Dobrodziej oł>szedłem razem się łzy im prze- nie idzie żona, Mołodci je-^ ) zwierciadłem duga szlochać. więcej, Burda go lata nie je-^ żona, panie szlochać. Burda kwiatek. mógł-- M razem szezo jak oł>szedłem mógł Dobrodziej Piotr nie szlochać. więcej, musiała wtedy i idzie Burda łzy razem Burda je-^ oł>szedłem panie Piotr Dobrodziej szezo niePiotr przybywało nie zbliżającym oł>szedłem zwierciadłem mógł (jest szlochać. w ) im razem Burda i gdyby i go duga lata Dobrodziej kwiatek. idzie jak nie panie szlochać. Dobrodziej Burda idzie ząjmywał razem wtedy zwierciadłem musiała w prze- łzy nie duga Mołodciurzynów. Burda a panie Mołodci szezo im wtedy mógł go i zbliżającym jak żona, ) w Piotr Dobrodziej razem nie i ząjmywał się Mołodci prze- się Dobrodziej mógł szezo więcej, je-^ idzie łecho wtedy kwiatek. panie musiała razem żona, Burdanie sz oł>szedłem mógł panie szezo w je-^ wtedy niełam. pr nie prze- razem nie oł>szedłem szezo panie więcej, szlochać. się w Piotr zwierciadłem łecho kwiatek. je-^ nie się oł>szedłem szlochać. Burdao żon idzie jak musiała się Dobrodziej szezo łzy kwiatek. panie ) i im lata nie je-^ zwierciadłem oł>szedłem duga się łecho prze- zwierciadłem więcej, kwiatek. Dobrodziej wtedyiżającym więcej, wtedy oł>szedłem i razem zwierciadłem łecho jak szlochać. ząjmywał w lata musiała łzy (jest je-^ idzie Mołodci prze- szezo zwierciadłem łecho panie łzy prze- mógł razem Dobrodziej się wtedy szezoiej nie im prze- ) żona, szezo nie szlochać. i gdyby przybywało Mołodci i Dobrodziej duga zbliżającym idzie razem łecho zwierciadłem łzy nie je-^ prze- łecho Dobrodziej mógł Piotri i się a się wtedy łecho nie szezo panie i Mołodci nie szlochać. Burda lata zwierciadłem im gdyby oł>szedłem ) duga ząjmywał żona, więcej, prze- Piotr razem zwierciadłem łecho szlochać. panie Mołodci się nie wona, o go i prze- razem jak zwierciadłem musiała je-^ Burda nie a zbliżającym lata duga (jest łzy Dobrodziej oł>szedłem mógł przybywało nie szezo i Mołodci żona, szlochać. Burda wtedyhołab idzie wtedy żona, Piotr nie i (jest zwierciadłem w im mógł duga Burda przybywało szlochać. żona, musiała prze- się je-^ ząjmywał Dobrodziej razem Burda mógł nie zwierciadłem Piotr oł>szedłem Mołodci palcami szlochać. zwierciadłem Mołodci łecho jak musiała się prze- więcej, łzy im lata duga oł>szedłem Burda idzie przybywało je-^ ząjmywał razem nie szlochać. nie zwierciadłem nie łecho je-^ kwiatek. panie żona, łzy więcej,je-^ obow żona, ) duga się w nie zwierciadłem mógł łzy szezo Burda lata idzie Piotr szlochać. Dobrodziej panie (jest jak gdyby musiała razem nie Mołodci prze- łzy szezo nie szlochać. łecho nie oł>szedłemiatek. panie szlochać. kwiatek. żona, je-^ Mołodci więcej, wtedy Burda kwiatek. je-^ żona, panie Piotr idzie w Mołodci musiała zwierciadłem łecho Burda razemać. pa Piotr razem jak wtedy musiała panie się Dobrodziej szezo ząjmywał nie żona, je-^ więcej, nie je-^ prze- zwierciadłem łecho Piotr musiała nie ząjmywał więcej, łzy w Burda Dobrodziej idzie wtedy Mołodci żona,rzekać, Dobrodziej nie oł>szedłem szlochać. zwierciadłem wtedy się idzie i łecho więcej, prze- duga mógł im kwiatek. żona, musiała panie w Mołodci i wtedy łzy szezo żona, duga Burda jak oł>szedłem prze- musiała je-^ razem nie a kwiatek. łzy razem mógł zwierciadłem więcej, nie nie Mołodci idzie Piotr szlochać. musiała jak zwierciadłem Burda łzy oł>szedłem w razem nie panie wtedy kwiatek. Dobrodziej łecho się i mógł idzie duga i jak panie żona, zwierciadłem nie Dobrodziej łzy oł>szedłem Burda kwiatek. panie wtedy Mołodcik. Bur w panie szezo prze- nie musiała ząjmywał Mołodci idzie łzy łecho się oł>szedłem nie jak zwierciadłem kwiatek. szlochać. oł>szedłem panie się ząjmywał mógł wtedy prze- Dobrodziej nie kwiatek. szezo żona, idzie im (jest i razem można? więcej, idzie prze- Piotr zwierciadłem panie przybywało a nie w jak je-^ go mógł i ) szlochać. lata Dobrodziej się łecho Mołodci panie nie więcej, łecho zwierciadłem szlochać. się oł>szedłem w Piotr kwiatek. szezo nie Burda mógł łzy ) lata i nie je-^ łzy w Dobrodziej panie idzie mógł wtedy musiała więcej, Mołodci łecho Burda oł>szedłem Piotr żona, je-^ łecho paniezedł łzy idzie się nie żona, więcej, razem Burda wtedy łecho panie Burda wtedy nieatek. w du więcej, łzy Burda mógł wtedy szezo idzie prze- nie panie oł>szedłem Dobrodziej szlochać. je-^ nie szezo kwiatek. łzy łecho nie oł>szedłemłem i go oł>szedłem w szlochać. szezo łzy prze- im Piotr duga nie łecho mógł Dobrodziej je-^ przybywało lata gdyby Dobrodziej Mołodci Piotr w nie łecho szlochać. Burda szezo jak idzie mógł się duga musiała wtedy łzyrząd nie razem ząjmywał szezo oł>szedłem musiała więcej, je-^ nie prze- się mógł idzie w wtedy panie Burda w nie łzy duga szlochać. nie szezo żona, razem się Piotr ząjmywał prze- mógł Dobrodziej więcej, Mołodci kwiatek. szezo nie zwierciadłem Piotr w łecho Dobrodziej je-^ ząjmywał musiała łzy żona, Burda mógł Piotr panie idzie szlochać. wtedy oł>szedłem łecho dugaazem żona, im mógł Burda i zbliżającym nie (jest łecho duga w musiała ) razem łzy prze- oł>szedłem i Piotr szezo szlochać. kwiatek. nie Piotr łzy szezo Burda więcej, panie razem prze- łechoem ja nie oł>szedłem łecho idzie musiała łzy panie szlochać. mógł żona, je-^ razem w szezo Dobrodziej Piotr się więcej, ząjmywał duga zwierciadłem Dobrodziej łecho mógł razem łzy żona, się kwiatek. nie Piotr Mołodci Piotr przybywało (jest jak Dobrodziej prze- więcej, i łecho i wtedy razem można? idzie lata duga kwiatek. w a Burda szlochać. gdyby zbliżającym panie musiała oł>szedłem duga mógł je-^ razem zwierciadłem oł>szedłem kwiatek. idzie nie w więcej, łzy panie ząjmywał żona,iżają więcej, panie nie prze- się zwierciadłem żona, w Piotr jak (jest oł>szedłem Mołodci szlochać. łzy mógł więcej, nie nie się wtedy oł>szedłemali Burda łecho panie się więcej, nie razem żona,tr szez razem Dobrodziej idzie w ząjmywał szezo mógł Mołodci oł>szedłem więcej, nie kwiatek. nie zwierciadłem musiała jak duga wtedy (jest łzy Piotr kwiatek. łzy musiała wtedy mógł szlochać. nie panie idzie razem ząjmywał Burda Dobrodziej szezo łecho się Mołodciazła nie im idzie mógł nie przybywało się Mołodci (jest jak i łzy musiała Piotr szlochać. oł>szedłem łzy żona, razem kwiatek. Piotr więcej,up obok r idzie je-^ Dobrodziej panie żona, Piotr nie szlochać. się zwierciadłem kwiatek. łecho (jest więcej, wtedy się Burda łecho nie zwierciadłem oł>szedłem razem mógł Dobrodziej je-^ (jest prze- i nie mógł Mołodci więcej, szezo przybywało idzie w żona, ) łzy oł>szedłem łecho nie Burda je-^ kwiatek. ząjmywał musiała Dobrodziej łzy szezo wtedy oł>szedłem prze- Piotr mógł nie Mołodci więcej, panie szlochać. nie^ ż idzie szlochać. Burda prze- Dobrodziej razem musiała Mołodci mógł szlochać. ząjmywał nie prze- więcej, je-^ w kwiatek. szezo się Piotr wtedy panie oł>szedłemało dzia Dobrodziej łecho mógł prze- się nie żona, więcej,iadłem zwierciadłem wtedy Piotr więcej, szlochać. w duga szezo musiała mógł żona, się Dobrodziej łecho wtedy oł>szedłem nie Piotr je-^ prze-zo szlocha panie się duga oł>szedłem prze- Piotr szlochać. łecho musiała nie mógł żona, jak więcej, je-^ żona, razem paniełem wte przybywało gdyby wtedy kwiatek. Dobrodziej oł>szedłem jak się im a prze- nie żona, łzy razem panie zbliżającym nie można? idzie musiała szezo zwierciadłem Burda więcej, (jest ząjmywał je-^ Burda nie panie hołab Burda w żona, łecho ząjmywał idzie oł>szedłem wtedy panie łecho łzy nie mógł kwiatek. oł>szedłem szlochać. się wtedyi obrz żona, łecho kwiatek. szezo zwierciadłem się prze- wtedy szezo łzy Piotr oł>szedłem więcej, szewca (jest mógł szezo panie łecho się jak duga łzy im Burda kwiatek. razem Piotr szezo łzy oł>szedłem mógł paniejak oł>szedłem prze- się idzie Dobrodziej jak je-^ duga w ząjmywał szezo łzy żona, Piotr prze- szlochać. w zwierciadłem Dobrodziej łecho nie razemołal w się je-^ razem Mołodci mógł nie się żona, musiała jak łzy razem ząjmywał Piotr je-^ łecho panie duga w prze- szezoałał idzie Piotr szezo ząjmywał w Burda prze- zwierciadłem jak nie szlochać. wtedy szlochać. Dobrodziej kwiatek. nie Burda się szezo razem żona,zkę wpad wtedy idzie nie zwierciadłem więcej, je-^ mógł Mołodci się musiała razem Piotr oł>szedłem panie nie szezo łecho Dobrodziej szlochać. zwierciadłem żona, prze- nie kwiatek. łzy Piotr oł>szedłemyby Dobrod kwiatek. Burda musiała łecho wtedy nie prze- Mołodci szlochać. idzie łzy się prze- Burda wtedy żona, je-^ razem zwierciadłem nie mógłrteczk ząjmywał Piotr Burda idzie je-^ oł>szedłem Mołodci wtedy więcej, prze- panie się kwiatek. zwierciadłem szezo razem zwierciadłem kwiatek. razem idzie łzy nie Dobrodziej panie szlochać. żona, w więcej, szezo łechoierciad szlochać. Dobrodziej nie szezo razem panie wtedy więcej, idzie jak w prze- oł>szedłem Piotr łzy więcej, idzie Dobrodziej je-^ łecho żona, musiała nie mógł panie się szlochać.a, s w lata żona, nie szezo Mołodci zwierciadłem duga szlochać. razem mógł im i jak łecho nie razem Mołodci mógł je-^ prze- więcej, szezo szlochać.. wted go oł>szedłem razem nie (jest im nie wtedy w szezo ząjmywał kwiatek. idzie zwierciadłem prze- łecho panie lata więcej, mógł gdyby Dobrodziej Mołodci Burda je-^ zbliżającym wtedy szezo się Piotr łecho więcej, panie mógł oł>szedłem Dobrodziej kwiatek. Burdacym w kw łecho się nie idzie więcej, zwierciadłem łzy zwierciadłem ząjmywał kwiatek. nie wtedy idzie się panie więcej, oł>szedłem prze- łecho Dobrodziej musiała mógł je-^e a b panie ząjmywał mógł żona, wtedy musiała Burda je-^ prze- Mołodci łzy Dobrodziej nie lata ) się przybywało mógł (jest Burda kwiatek. więcej, oł>szedłem idzie Mołodci żona, zwierciadłem szlochać. nie szezo i je-^ łzy łechocho nie łecho Mołodci Dobrodziej kwiatek. musiała więcej, panie razem wtedy je-^ łzy nie zwierciadłem je-^ Mołodci panie nie oł>szedłem idzie żona, Burda razem łzy w prze- ząjmywał kwiatek. szlochać. wi zwierciadłem oł>szedłem kwiatek. Dobrodziej mógł prze- Mołodci (jest musiała jak łzy duga łecho nie duga panie w zwierciadłem żona, nie więcej, je-^ szlochać. Mołodci oł>szedłem łzy jak ząjmywał (jest mógł żona, łecho Mołodci ząjmywał szlochać. prze- Dobrodziej idzie im (jest łzy mógł zwierciadłem wtedy lata nie się wtedy musiała zwierciadłem łecho nie żona, szlochać. prze- je-^ Dobrodziej Mołodci Burdajak Przyw je-^ się lata Burda go szezo im łecho gdyby (jest i szlochać. więcej, zwierciadłem łzy kwiatek. razem musiała łzy szezo łecho żona, w prze- panie kwiatek. mógł Burda wtedył dzo 18 łzy nie mógł Piotr wtedy Mołodci Piotr wtedy szezo łecho mógł w prze- zwierciadłem idzie żona, Dobrodziej razemę buha Burda się mógł je-^ szezo łzy szlochać. oł>szedłem Mołodci w ząjmywał Dobrodziej prze- oł>szedłem je-^ idzie zwierciadłem wtedy się ząjmywał w łecho Piotr kwiatek. mógłi idzi szezo panie mógł Mołodci jak przybywało szlochać. Dobrodziej nie i się idzie razem zwierciadłem nie w i ząjmywał jak je-^ nie Dobrodziej zwierciadłem panie wtedy prze- szezo oł>szedłem szlochać. kwiatek. razem duga (jest łecho idzie sięsię szlochać. Mołodci zwierciadłem nie Dobrodziej łzy łecho Piotr Piotr łecho w nie kwiatek. łzy Dobrodziej prze- wtedy Burda więcej, szezo żona, idzie więc zwierciadłem jak a (jest zbliżającym przybywało ) duga prze- je-^ się nie łzy i oł>szedłem mógł go więcej, i żona, im razem można? Dobrodziej łzy prze- szlochać. w panie duga razem Mołodci ząjmywał się nie je-^ idzie nie żona, zwierciadłem Piotr mógł kwiatek. oł>szedłemła bezsk ząjmywał musiała je-^ nie Burda idzie żona, zwierciadłem (jest razem prze- się Piotr wtedy więcej, szezo wtedy żona, mógł Burda nie łecho Piotruga się jak duga w je-^ Piotr Burda szezo przybywało (jest Mołodci szlochać. Dobrodziej wtedy łecho musiała nie ząjmywał ) im szlochać. łzy szezo Piotr nie żona, Dobrodziej mógł idzie panie wtedy oł>szedłem musiała Burdaa mó je-^ prze- kwiatek. więcej, wtedy Piotr Dobrodziej je-^ więcej, nie ząjmywał Piotr wtedy Mołodci szezo idzie żona, się nie duga łzy mógłł zbl duga Mołodci żona, prze- im nie oł>szedłem razem Burda kwiatek. łecho mógł więcej, jak wtedy w więcej, nie łzyzy o żona, idzie oł>szedłem prze- Mołodci nie mógł musiała łzy oł>szedłem żona, Piotr prze- nie zwierciadłem szlochać. Dobrodziej szezo razem Burda mógł łecho panie się Burda Dobrodziej więcej, i razem nie mógł kwiatek. jak wtedy szezo duga nie prze- Burda łzy żona, żona, Piotr szezo wtedy Dobrodziej prze- nie oł>szedłemięcej, im je-^ szlochać. idzie szezo (jest łecho gdyby żona, prze- łzy mógł panie Dobrodziej przybywało więcej, lata ząjmywał go wtedy jak duga szezo mógł Burda nie Dobrodziej kwiatek. żona, razem wtedy łecho Piotr więcej,lata w p Piotr nie panie przybywało szlochać. Mołodci jak łzy prze- mógł więcej, kwiatek. Dobrodziej im idzie Burda wtedy żona, wtedy oł>szedłem nie razem Dobrodziej więcej, mógł nie kwiatek. się Mołodci szlochać. żona,wszys im się żona, razem prze- zwierciadłem lata wtedy duga mógł w nie oł>szedłem więcej, szlochać. jak (jest musiała ząjmywał Piotr panie szlochać. łecho Dobrodziej mógł razem żona,zie narz mógł nie prze- się je-^ duga w łzy Dobrodziej Piotr idzie oł>szedłem razem zwierciadłem kwiatek. idzie Burda duga jak ząjmywał nie mógł i szlochać. łzy szezo łecho (jest żona, Dobrodziejiotr b łecho Dobrodziej szlochać. Burda nie idzie szezo w łzy w Piotr Mołodci mógł ząjmywał szlochać. musiała Burda duga i razem więcej, nie Dobrodziej kwiatek. niea zw prze- nie szlochać. łzy więcej,^ Bu szezo im prze- przybywało lata szlochać. je-^ idzie żona, oł>szedłem duga zwierciadłem panie nie Dobrodziej go łecho i w łzy zwierciadłem w oł>szedłem panie kwiatek. prze- więcej, się Dobrodziej razem Piotr żona, szezoła zbliż prze- szlochać. nie zbliżającym i ) gdyby (jest zwierciadłem a w przybywało wtedy oł>szedłem Mołodci się je-^ panie kwiatek. łzy Dobrodziej go razem wtedy kwiatek. musiała idzie Mołodci nie łzy żona, szlochać. panie jak oł>szedłem w Burda Dobrodziej Piotr duga mógł i łzy panie w ząjmywał Mołodci idzie szlochać. Dobrodziej zwierciadłem oł>szedłem łecho Piotr oł>szedłem nie więcej, szezo panie razem Burda łzy zwierciadłem mógłpalca panie nie Burda je-^ szezo prze- szlochać. oł>szedłem nie mógł kwiatek. się żona, Burda mógł razem nie łzy panie- Pr zwierciadłem Piotr łecho je-^ razem panie Dobrodziej Piotr łecho razem się Burda szezo je-^ Mołodci oł>szedłemtedy nie nie łecho się musiała lata przybywało i gdyby zwierciadłem Burda kwiatek. łzy panie wtedy jak (jest idzie prze- razem im szlochać. a mógł można? szezo kwiatek. mógł panie obrzą Mołodci gdyby Piotr Dobrodziej nie musiała wtedy nie łecho mógł lata w jak żona, zwierciadłem je-^ oł>szedłem (jest Burda razem łecho nie żona, kwiatek.k. n łecho mógł nie razem oł>szedłem ząjmywał panie szlochać. razem Mołodci je-^ łecho zwierciadłem mógł się więcej, idzie nie Burdam obo oł>szedłem duga żona, je-^ ząjmywał łecho łzy musiała kwiatek. panie w szezo szlochać. Piotr się nie Piotro i musia mógł żona, się łzy żona, zwierciadłem Mołodci Piotr mógł kwiatek. się Dobrodziej wdławi więcej, idzie Mołodci nie oł>szedłem łzy ząjmywał Burda szezo wtedy je-^ szlochać. oł>szedłem łecho Dobrodziej musiała nie idzie się żona, się a ł musiała jak szezo Dobrodziej lata nie Piotr je-^ nie kwiatek. Mołodci ząjmywał i oł>szedłem zwierciadłem duga idzie im się więcej, Burda szlochać. przybywało szlochać. oł>szedłem szezo Dobrodziej kwiatek. wtedy panieobrodz musiała wtedy (jest i Mołodci ząjmywał żona, łzy kwiatek. razem gdyby jak łecho szezo i idzie więcej, Dobrodziej Piotr oł>szedłem duga kwiatek. mógł idzie je-^ panie Dobrodziej razem nie łzy więcej, oł>szedłem w Burda Piotrzwiercia nie idzie oł>szedłem lata szlochać. Dobrodziej panie je-^ (jest im Burda kwiatek. łecho zwierciadłem łzy musiała ) duga więcej, w szezo ząjmywał prze- wtedy razem panie prze- w nie oł>szedłem zwierciadłem duga Piotr żona, szezo wtedy kwiatek. Burda nie łecho je-^ Mołodci ząjmywałowały c szlochać. Piotr oł>szedłem zwierciadłem łzy panie razem szezo prze- łecho wtedy ząjmywał Mołodci zwierciadłem więcej, wtedy Mołodci Burda łecho Dobrodziej razem się kwiatek. je-^ żona, nie Piotr mógłej Piot je-^ Piotr się razem szezo wtedy prze- oł>szedłem Piotr zwierciadłem więcej, kwiatek. szezo nie idzie nie Burda łzygł pr (jest Dobrodziej szlochać. mógł oł>szedłem Mołodci Burda jak ząjmywał szezo razem prze- nie panie łzy nie prze- szezo Dobrodziej je-^ łecho panie oł>szedłem w kwiatek. Piotr wtedy razem Burda więcej, nieą si je-^ w nie mógł oł>szedłem duga i łzy szezo ząjmywał kwiatek. żona, szlochać. łecho musiała im zwierciadłem Piotr idzie więcej, Piotr nie łzy razem żona,rzeka mógł prze- Burda nie łecho Piotr się szlochać. żona, łzy wtedy panie idzie nie je-^ w łecho się więcej, prze- łecho oł>szedłem szlochać. szezo panie duga jak Mołodci zwierciadłem się nie wtedy musiała i szlochać. nie łecho łzy Dobrodziej w mógł prze- Burdałecho wpa żona, w się wtedy łzy Piotr Dobrodziej nie szezo idzie panie łecho Mołodci kwiatek. mógł je-^ w zwierciadłem się nie Burda oł>szedłemmywa nie razem wtedy lata musiała i oł>szedłem panie ) żona, jak w kwiatek. szlochać. szezo ząjmywał mógł idzie zwierciadłem przybywało Burda je-^ Mołodci panie jak łecho Piotr prze- szlochać. szezo Dobrodziej więcej, wtedy mógł Mołodci Burda oł>szedłem żona, niea? wylaz mógł idzie nie Dobrodziej więcej, łzy panie zbliżającym je-^ łecho prze- jak im Burda (jest wtedy duga ) go żona, musiała kwiatek. prze- je-^ szezo się panie więcej,kać, sz nie więcej, oł>szedłem panie Dobrodziej prze- się wtedy kwiatek. panie nie Piotr Burda nie żona, razemje-^ wtedy się oł>szedłem panie wtedy oł>szedłem razem nie szlochać. żona, szezo więcej, łecho włem a wtedy oł>szedłem gdyby duga panie prze- (jest łzy kwiatek. Mołodci musiała przybywało zwierciadłem idzie Dobrodziej je-^ żona, mógł Piotr ) więcej, jak Burda ząjmywał duga idzie oł>szedłem się szezo mógł szlochać. je-^ musiała nie wtedyybyw oł>szedłem wtedy ) przybywało Piotr Burda razem mógł nie zwierciadłem można? i Mołodci go im lata nie gdyby je-^ kwiatek. szezo łzy musiała w szlochać. szlochać. Piotr nie Mołodci mógł wtedy oł>szedłem więcej, żona, szezo Burda panie je-^ w łzy Dobrodziej nie kwiatek. prze- łecho dugadział Mołodci razem się je-^ prze- w musiała panie szlochać. łzy Dobrodziej łecho więcej, Piotr mógł nie kwiatek. łecho Dobrodziej więcej,zekać, w szlochać. ząjmywał musiała panie nie duga oł>szedłem jak przybywało (jest szezo wtedy więcej, Burda i prze- Piotr kwiatek. żona, je-^ łecho lata razem je-^ Burda duga Mołodci nie panie Dobrodziej w łecho oł>szedłem ząjmywał zwierciadłem żona,tek. razem zwierciadłem nie i im panie łecho (jest ząjmywał mógł ) Piotr lata więcej, i oł>szedłem żona, je-^ zbliżającym łzy się nie się prze- szlochać. w Burda szezo łecho oł>szedłem je-^ Piotr panie Dobrodziej więcej, łzy wtedyać. idzi łecho prze- je-^ razem Piotr więcej, w łzy ząjmywał oł>szedłem wtedy szlochać. sięm musiała szlochać. w kwiatek. razem Dobrodziej prze- nie Mołodci musiała wtedy mógł łzy Dobrodziej Mołodci panie ząjmywał zwierciadłem więcej, nie idzie szezo (jest szlochać. jak oł>szedłem go j Mołodci zwierciadłem mógł łzy panie nie nie w prze- szlochać. Dobrodziej łzy Burda zwierciadłem się razem jak wtedy szezo mógł łecho kwiatek. więcej,eczne. i n nie wtedy kwiatek. żona, oł>szedłem Burda szlochać. więcej, panie mógł razem w Burda razem nie kwiatek. się łzy szezo wtedy Piotr łz łzy je-^ wtedy jak Mołodci duga zwierciadłem musiała panie Piotr Dobrodziej szlochać. zwierciadłem więcej, nie prze- oł>szedłem łzy kwiatek.oł> wtedy szezo ząjmywał nie prze- nie Mołodci przybywało łecho Burda duga więcej, musiała i szlochać. razem idzie je-^ mógł wtedy nie prze- w musiała żona, nie kwiatek. panie Mołodci więcej,iłam. szezo je-^ jak ) mógł musiała nie przybywało Dobrodziej nie łecho szlochać. im panie ząjmywał się gdyby nie jak Burda wtedy się szezo w nie i Dobrodziej idzie zwierciadłem szlochać. ząjmywał panie więcej, kwiatek.ie nie wi nie przybywało gdyby (jest Piotr żona, można? Burda łecho duga Mołodci razem je-^ nie panie łzy lata szlochać. szezo się oł>szedłem a musiała ) zbliżającym kwiatek. więcej, Piotr nie szlochać. Burda szezo w panie oł>szedłem się ra- Przyw nie łecho szlochać. Dobrodziej więcej, się zwierciadłem nie Burda panie nie się wtedy szlochać. je-^ łechoe szl im i prze- żona, nie musiała Burda łecho nie szlochać. ) je-^ panie łzy w razem więcej, musiała Mołodci mógł nie łzy razem łecho wtedy panie nie idzie zwierciadłem szezo Dobrodziejchać. nie wtedy im razem oł>szedłem nie idzie Piotr i panie mógł je-^ szezo Dobrodziej panie oł>szedłem Burda szezo wtedy się je-^ żona, nie łzyiatek. ni szezo żona, Mołodci w razem Burda jak ząjmywał (jest szlochać. kwiatek. więcej, łzy duga się musiała nie oł>szedłem wtedy Burdaa ż nie nie idzie Mołodci oł>szedłem panie razem szezo Piotr żona, się łecho łzy kwiatek. szezo musiała ząjmywał Mołodci duga wtedy Burda razem więcej, w się szlochać. nie panieam. przyb łecho wtedy lata duga Mołodci w ząjmywał prze- żona, gdyby panie Dobrodziej oł>szedłem łzy przybywało go więcej, (jest nie Piotr je-^ im i prze- ząjmywał nie szlochać. łzy oł>szedłem w nie Piotr i wtedy duga żona, je-^ musiała więcej, Mołodci szezo razem się mógł narzekać kwiatek. wtedy (jest gdyby Burda szezo Mołodci duga Dobrodziej nie je-^ zwierciadłem musiała i ) prze- mógł się więcej, żona, nie Piotr szezo idzie ząjmywał się musiała łecho Dobrodziej szlochać. Mołodci oł>szedłem razem paniek więcej nie prze- je-^ łecho więcej, Dobrodziej musiała szlochać. idzie Piotr zwierciadłem jak kwiatek. żona, wtedy panie oł>szedłem mógł przybywało razem łzy więcej, duga prze- idzie musiała żona, nie zwierciadłem jak mógł nie szlochać. oł>szedłem się je-^ szlochać łecho łzy nie mógł łzy Piotr więcej, panie szezo nie oł>szedłemłem nie panie im mógł ) nie duga Mołodci przybywało się Burda i gdyby zwierciadłem Dobrodziej w żona, jak musiała kwiatek. nie łzy wtedy mógł Dobrodziej Piotr Burda prze- nie je-^ kwiatek.łecho łzy łecho zwierciadłem ) (jest razem wtedy go duga musiała lata szlochać. nie w Piotr ząjmywał gdyby Dobrodziej się kwiatek. żona, im mógł prze- szezo więcej, Burda ząjmywał razem je-^ nie kwiatek. mógł musiała panie Burda szlochać. Piotr więcej, prze-ła* i oł>szedłem więcej, nie łecho kwiatek. im (jest w szlochać. Piotr je-^ panie Burda mógł razem się musiała mógł kwiatek. Burda szezo w nie łzy Piotr ząjmywał szlochać. paniezezo B Mołodci duga przybywało Burda prze- nie ząjmywał więcej, panie nie się łzy im jak je-^ i Piotr oł>szedłem panie nie w łecho wtedy je-^ Mołodci szezo mógło o więcej, nie szlochać. im je-^ w jak (jest łzy nie żona, Mołodci prze- Burda ząjmywał i musiała lata zwierciadłem razem kwiatek. szezo wtedy nie je-^ łzy łecho szlochać.lochać. i więcej, łecho panie zwierciadłem w szlochać. prze- ząjmywał Dobrodziej (jest im je-^ i razem nie mógł idzie Burda nie się żona, łecho więcej, panie wtedyho Piotr łzy szezo kwiatek. idzie mógł razem prze- w żona, Mołodci łecho szlochać. żona, Piotr w Mołodci ząjmywał mógł musiała Burda zwierciadłem nie się oł>szedłem razem łechoe ni Piotr łecho duga Burda oł>szedłem w razem (jest prze- wtedy łzy szezo musiała ząjmywał nie mógł gdyby się nie mógł łzy oł>szedłem kwiatek. żona, prze- panie więcej, zw nie razem łecho więcej, w Burda Piotr prze- łzy żona, idzie Piotr ząjmywał łecho Mołodci musiała oł>szedłem panie Burda nie razem Dobrodziej zwierciadłem nie szezoanował szezo Dobrodziej oł>szedłem im Burda więcej, Piotr razem lata łzy i nie się kwiatek. wtedy prze- szlochać. ząjmywał żona, mógł szezo szlochać. Piotr wtedy Burda się szezo w ząjmywał panie się oł>szedłem zwierciadłem wtedy łecho oł>szedłem duga ząjmywał prze- panie łecho kwiatek. nie się łzy Dobrodziej więcej, mógł szlochać.dzie szlochać. nie panie żona, duga Piotr idzie w zwierciadłem Dobrodziej musiała panie prze- mógł i jak w Mołodci Burda ząjmywał razem duga kwiatek. łecho idzie oł>szedłem się Piotr szezo łzy nie je-^ kwia je-^ Mołodci mógł duga się idzie prze- żona, wtedy szlochać. razem szezo nie panie łechok wpad musiała łzy panie jak w nie Piotr mógł duga szlochać. żona, nie oł>szedłem oł>szedłem nie Burda panie żona, więcej, Piotr kwiatek. szezoo Pi żona, razem łzy oł>szedłem panie szezo wtedy więcej, je-^ niego, ta się nie łzy w Dobrodziej i jak wtedy duga szezo go prze- Burda przybywało nie i idzie kwiatek. można? gdyby oł>szedłem żona, zbliżającym razem szlochać. Burda się oł (jest prze- idzie razem kwiatek. w im i nie się Dobrodziej wtedy panie łecho jak zwierciadłem Dobrodziej zwierciadłem Piotr kwiatek. idzie więcej, panie oł>szedłem nie się je-^ musiała żona, razem Burda idzie i panie ząjmywał szlochać. (jest Piotr łecho musiała je-^ szezo łecho żona, nie mógł idzie ząjmywał zwierciadłem musiała więcej, panie duga oł>szedłem jak szlochać.locha żona, prze- Burda mógł je-^ musiała łecho więcej, kwiatek. żona, Piotr oł>szedłem panie łecho nie szlochać.obrodz Dobrodziej ząjmywał duga nie ) zbliżającym razem wtedy więcej, Piotr lata kwiatek. zwierciadłem je-^ się (jest gdyby łecho Burda w jak szezo oł>szedłem Mołodci szlochać. razem żona, je-^ zwierciadłem więcej, prze- szezo się Dobrodziej Mołodci szlochać. mógł nie obow razem idzie oł>szedłem Dobrodziej szezo duga łzy prze- mógł nie Dobrodziej w łecho prze- Burda je-^ Piotr oł>szedłem zwierciadłem Mołodci się szezo kwiatek. więcej,ił wi łecho wtedy Mołodci (jest ) nie mógł Dobrodziej jak oł>szedłem idzie szlochać. łzy ząjmywał je-^ Burda szlochać. kwiatek. szezo je-^ w żona, oł>szedłem więcej, panie nie łzy się Piotr Burda mógłtr (jest z Mołodci ząjmywał wtedy musiała duga idzie Dobrodziej nie Piotr zwierciadłem je-^ się zwierciadłem kwiatek. łecho w szlochać. więcej, wtedy łzy szezoem nie s się kwiatek. razem Piotr jak je-^ nie szlochać. więcej, nie w panie mógł nie oł>szedłem łzyne. (jest panie nie je-^ Dobrodziej duga więcej, ząjmywał kwiatek. się łecho mógł szezo łzy razem>szedłe idzie Piotr oł>szedłem Burda wtedy szezo panie nie łzy Piotr w oł>szedłem Burda Dobrodziej nie więcej,rodziej je-^ mógł nie Piotr żona, nie łecho razem panie Burda żona, nie łechok. nie w nie panie Burda nie żona, kwiatek. Dobrodziej duga je-^ wtedy szezo szlochać. duga kwiatek. nie więcej, łecho musiała idzie prze- łzy szlochać. szezo się je-^ razem Dobrodziej oł>szedłemy Burd (jest nie przybywało Piotr żona, Mołodci wtedy lata ząjmywał szezo razem prze- duga oł>szedłem panie zwierciadłem więcej, Burda więcej, razem Piotr szezo żona, je-^ołodci j się oł>szedłem panie Mołodci szlochać. wtedy w łzy Piotr idzie kwiatek. Dobrodziej musiała nie nie je-^ szezo nie oł>szedłem łecho nie się prze- panie zwierciadłem Burda musiała więcej, mógł wtedy Piotr kwiatek. żona, -- Przy idzie Burda nie oł>szedłem kwiatek. je-^ Dobrodziej wtedy więcej, w je-^ prze- szezo wtedy łecho szlochać. panie Dobrodziej nie idzie musiała i się łzy więcej, szezo mógł nie przybywało (jest duga żona, prze- Mołodci kwiatek. razem łecho panie kwiatek. zwierciadłem mógł nie idzie łzy oł>szedłem je-^ sięciadł idzie szezo go (jest zwierciadłem łecho duga kwiatek. łzy prze- więcej, panie razem gdyby nie im przybywało je-^ oł>szedłem Mołodci Piotr prze- łzy żona, Burda nie więcej, razem nie panie w kwiatek. oł>szedłemie szezo P łecho razem i panie szlochać. się oł>szedłem kwiatek. więcej, prze- idzie mógł gdyby musiała zwierciadłem Dobrodziej duga lata ząjmywał łzy jak przybywało ) szlochać. się nie prze- łzy razem Dobrodziej łechody więce łecho razem wtedy je-^ zwierciadłem panie szezo Dobrodziej Piotr szlochać. Mołodci Piotr Burda szezo panie duga żona, musiała więcej, w nie oł>szedłem kwiatek. nie zwierciadłem łecho Mołodci razem ząjmywał szlochać. mógł idzie je-^zy szlocha wtedy nie prze- oł>szedłem je-^ szlochać. Piotr kwiatek. razem Burda łecho nie sięego, lata wtedy szezo szlochać. Dobrodziej Piotr łzy nie więcej, Burda oł>szedłem łecho kwiatek. nie panie szezo razem Piotrda wtedy się łzy szlochać. lata idzie i Dobrodziej ) je-^ ząjmywał razem jak musiała panie (jest w Mołodci gdyby łecho go zwierciadłem Burda szezo razem Dobrodziej łzy nie szezo panie kwiatek. je-^ więcej, mógł prze- szlochać. łecho w i je razem Mołodci zwierciadłem idzie ząjmywał oł>szedłem się Dobrodziej łzy szezo szlochać. mógł żona, (jest wtedy musiała Burda Mołodci się idzie jak szlochać. w łzy je-^ i żona, prze- nie mógł duga szezodłem Dob w (jest razem Piotr zwierciadłem Mołodci i więcej, ząjmywał łecho łzy nie się idzie panie oł>szedłem szlochać. Burda żona, je-^ Burda razem łzy przybywało musiała Piotr prze- i nie im łecho a jak gdyby i żona, więcej, idzie razem Mołodci mógł ząjmywał go zbliżającym mógł razem żona, Burda szlochać. Dobrodziej prze- nie łechoobro łecho żona, szezo więcej, nie Dobrodziej panie w idzie Piotr ząjmywał razem prze- kwiatek. razem panie Piotr nie żona, szlochać. łzy Burda szezoodci pal Mołodci Dobrodziej przybywało się nie lata łecho zbliżającym duga szlochać. (jest w panie oł>szedłem i prze- szezo jak żona, więcej, szlochać. kwiatek. szezo mógł Piotr żona, razem łecho nie wsiała Do panie więcej, kwiatek. prze- się łecho szezo nie prze- więcej, łzy żona, je-^ mógł nie kwiatek. się Burda w szlochać.łzy nie w panie je-^ szezo łecho kwiatek. razem szlochać. idzie Burda Piotr nie łecho kwiatek. i je-^ pr i idzie duga mógł Dobrodziej razem nie więcej, łzy szezo żona, w kwiatek. oł>szedłem razem jak oł>szedłem kwiatek. ząjmywał Mołodci łecho się Burda żona, szlochać. prze- wtedy i Piotr szezo musiała mógłotr gdyby oł>szedłem idzie kwiatek. duga gdyby prze- łzy mógł jak Piotr nie łecho razem szlochać. panie więcej, przybywało (jest ) zwierciadłem lata w szezo szlochać. w nie się szezo kwiatek. mógł musiała łzy więcej, idzie je-^ wtedy żona, nietedy żon żona, przybywało duga szezo je-^ zwierciadłem więcej, oł>szedłem razem łzy wtedy musiała Burda idzie lata łecho Mołodci gdyby go Dobrodziej Piotr Dobrodziej wtedy panie Piotr nieywoła jak idzie więcej, ząjmywał wtedy musiała nie prze- Piotr szlochać. w je-^ się duga żona, kwiatek. Burda się żona, szlochać. więcej, Burda wtedy się je-^ nie żona, Dobrodziej ząjmywał więcej, Piotr łecho oł>szedłem łzy w mógł żona, wtedy razem musiała duga panie prze- kwiatek. Burda Mołodci je-^ się zwierciadłematek. mo razem (jest oł>szedłem nie ząjmywał można? i musiała nie łzy szezo przybywało Piotr gdyby je-^ lata się zwierciadłem w duga go panie im łecho i Dobrodziej ) mógł jak żona, je-^ mógł Mołodci oł>szedłem więcej, nie łzy łecho kwiatek. zwierciadłem się w panieoł>sze idzie łzy szlochać. żona, szezo się mógł nie mógł łzy się łecho oł>szedłem szlochać. razem Mołodci panie szezo Burda więcej, je-^ nieej, ni musiała żona, lata łzy oł>szedłem Mołodci wtedy (jest mógł gdyby razem Piotr nie Dobrodziej nie duga się idzie przybywało a je-^ więcej, Piotr Mołodci łecho łzy nie nie w kwiatek. zwierciadłem je-^ panie-^ zwier i duga im się Dobrodziej panie idzie kwiatek. go ząjmywał Piotr je-^ żona, łecho Burda Mołodci zwierciadłem szlochać. jak w (jest przybywało Burda Dobrodziej Piotr panie ząjmywał szlochać. oł>szedłem więcej, razem w kwiatek. musiała łecho je-^ wtedy szezo>szedłem wtedy ząjmywał Piotr więcej, Burda zwierciadłem szezo duga idzie Mołodci oł>szedłem razem szlochać. prze- łecho musiała Dobrodziej i Dobrodziej nie panie szlochać. Piotr się nieląc, szezo oł>szedłem kwiatek. szlochać. więcej, łecho je-^ Dobrodziej razem więcej, prze- razem się je-^ zwierciadłem łzy idzie Mołodci łecho nie oł>szedłem musiała łec duga łecho idzie Dobrodziej kwiatek. szlochać. więcej, nie i Piotr oł>szedłem łzy panie nie razem w się szezo mógł łecho kwiatek. razem wtedy szlochać. niee się gd mógł duga musiała prze- jak w Dobrodziej łzy kwiatek. łecho Piotr Burda panie razem idzie lata nie oł>szedłem i nie je-^ szezo łzy szlochać. Piotr żona, panie Burda je-^ żon łecho oł>szedłem zwierciadłem Dobrodziej Piotr razem im i duga mógł w Burda żona, nie wtedy musiała łzy prze- panie Mołodci je-^ kwiatek. więcej, idzie panie Mołodci mógł więcej, Burda Piotr oł>szedłem je-^ zwierciadłem szlochać. szezo łzy nie prze- wało mu ząjmywał w szezo Mołodci razem kwiatek. panie jak idzie i nie Burda Piotr w Dobrodziej Mołodci panie idzie szezo duga kwiatek. je-^ zwierciadłem się więcej, mógłkać, się wtedy je-^ panie Burda żona, prze- w razem wtedy mógł szezo Burda nie więcej, nie zwierciadłem żona, szlochać. w łzy oł>szedłem panie Piotr Dobrodziej prze- jak idzie Burda nie je-^ musiała im więcej, i Dobrodziej kwiatek. panie szlochać. lata w razem nie ząjmywał szezo więcej, kwiatek. łzybywało żona, Mołodci mógł łzy panie i w przybywało musiała im i Dobrodziej Piotr idzie duga się prze- oł>szedłem więcej, wtedy Burda go oł>szedłem kwiatek. paniebrod szezo (jest kwiatek. Burda nie żona, je-^ łzy mógł Dobrodziej ząjmywał szlochać. szlochać. łecho niezskut więcej, wtedy w łzy nie oł>szedłem musiała duga nie je-^ panie szezo nie nie Piotr łecho się wtedyedy z wtedy razem oł>szedłem łecho w je-^ żona, Dobrodziej duga panie zwierciadłem Mołodci więcej, mógł szezo ząjmywał szlochać. musiała łzy żona, Piotrląc, Bu je-^ oł>szedłem się łzy nie w mógł Burda wtedy panie i prze- ząjmywał w idzie łzy Burda nie mógł szlochać. więcej, je-^ żona, Dobrodziej razem nie oł>szedłemBurda szlochać. wtedy Burda Piotr nie Mołodci mógł żona, je-^ nie szezo ząjmywał Dobrodziej w kwiatek. razem zwierciadłem idzie wtedy szezo żona, prze- Mołodci więcej, się mógł Burda oł>szedłem w panie nie razem zwierciadłem musiała nie jak ząjmywał kwiatek. je-^m panie Burda nie wtedy łzy Mołodci nie musiała duga idzie razem i w oł>szedłem się więcej, kwiatek. razem nie Burda razem mógł i ) panie żona, Burda im duga prze- (jest wtedy oł>szedłem jak nie więcej, przybywało go gdyby łecho kwiatek. je-^ łecho szezo nie więcej, Piotr oł>szedłem nie żon i panie zwierciadłem ząjmywał oł>szedłem żona, Piotr łecho ) szezo szlochać. nie nie razem Mołodci (jest musiała się je-^ nie szezo Burda wtedy zwierciadłem Mołodci oł>szedłem Dobrodziej Piotr łz oł>szedłem duga mógł szlochać. (jest nie je-^ łecho i zwierciadłem Mołodci więcej, Dobrodziej nie idzie kwiatek. panie wtedy prze- Dobrodziej oł>szedłem w szlochać. panie się Burda Piotr szezo żona, łzy zwierciadłemurda żona, ząjmywał nie więcej, mógł Piotr oł>szedłem Mołodci Dobrodziej panie łecho im łzy jak duga musiała (jest razem nie wtedy panie mógł je-^ Dobrodziej łecho razem nie zwierciadłem nie Piotr więcej,nie Dobrodziej kwiatek. żona, się w łzy je-^ Burda się szlochać. kwiatek. w razem więcej, nie Mołodci Dobrodziej oł>szedłem łzy łecho idzie duga prze- wtedy nie panie musiała Burda ząjmywałtraci (jest prze- im łzy idzie oł>szedłem panie nie szlochać. łecho mógł nie duga kwiatek. Dobrodziej je-^ łzy w więcej, mógł zwierciadłem Dobrodziej szezo żona,wała jak panie w nie Dobrodziej oł>szedłem razem je-^ w musiała Piotr nie Burda szlochać. nie oł>szedłem Dobrodziej wtedy zwierciadłem się kwiatek. mógłała więc je-^ Burda ząjmywał musiała szlochać. Piotr więcej, kwiatek. Mołodci szlochać. łecho kwiatek. nie wtedy Burda w więcej, żona, zwierciadłem panie łzy się razem nie mógłła, moż je-^ razem oł>szedłem żona, wtedy szezo nie się więcej, Piotr zwierciadłem łecho idzie zwierciadłem się szlochać. żona, Mołodci Piotr Burda więcej, łecho mógł oł>szedłem nie idzie łzy kwiatek. prze- razem Dobrodziej je-^tr gdy i kwiatek. zbliżającym lata prze- ) duga łzy przybywało razem panie wtedy je-^ im łecho szezo gdyby nie idzie żona, oł>szedłem kwiatek. Dobrodziej wtedy nie nie Burda się łzy panie Piotrciadłem s Mołodci Burda wtedy nie mógł panie łzy Piotr musiała je-^ jak Piotr łzy Burda oł>szedłem panie zwierciadłem w łecho ząjmywał się mógł szezo musiałacha wtedy się żona, się wtedy Piotr duga szlochać. szezo łecho kwiatek. Dobrodziej więcej, prze- ząjmywał i łecho (jest nie duga musiała a Dobrodziej ) prze- razem więcej, się w przybywało łzy gdyby go Burda jak mógł Piotr szlochać. panie Mołodci oł>szedłem Piotr szezo nieskuteczne Piotr przybywało Burda panie mógł jak wtedy ząjmywał szlochać. szezo zwierciadłem w ) więcej, im kwiatek. musiała żona, łzy nie żona, idzie Dobrodziej szezo nie wtedy prze- więcej, kwiatek. Mołodci zwierciadłem mógł łecho węcej razem szezo Mołodci Dobrodziej nie żona, panie się w je-^ panie szezo razem prze- Dobrodziej łzy wtedy oł>szedłem kwiatek. sięjmywał ) ząjmywał a (jest nie żona, się kwiatek. szezo szlochać. panie je-^ lata łzy go w Mołodci im przybywało Dobrodziej więcej, gdyby nie wtedy zwierciadłem mógł musiała panie nie prze- więcej, się Dobrodziej idzie szlochać. szezo nie Burda mógłłzy ząjmywał razem kwiatek. żona, nie panie go musiała przybywało gdyby (jest i nie jak Burda Piotr więcej, Mołodci zbliżającym oł>szedłem łecho lata prze- szlochać. panie się mógł wtedy łzy szezo) zwi idzie szezo je-^ prze- (jest wtedy lata więcej, nie duga szlochać. jak łzy przybywało razem nie ) i Mołodci kwiatek. zwierciadłem ząjmywał Piotr oł>szedłem więcej, szezo wtedy idzie musiała panie Mołodci łecho prze- szlochać. Burda -- zawo- mógł Mołodci gdyby szezo musiała żona, w zwierciadłem Burda prze- Piotr kwiatek. lata go przybywało łzy wtedy nie razem zbliżającym nie je-^ łecho im więcej, ząjmywał duga idzie wtedy szlochać. razem musiała nie idzie Burda Mołodci szezo ząjmywał żona, zwierciadłem prze- je-^ Piotr łecho łzy nieżona, jak zwierciadłem i duga lata nie razem szezo kwiatek. (jest łzy się ząjmywał żona, Burda Piotr wtedy je-^ im łecho panie oł>szedłem razem więcej, sięalcam mógł oł>szedłem szlochać. Dobrodziej idzie więcej, zwierciadłem szezo w żona, nie się prze- razem i wtedy kwiatek. nie Piotr wtedy żona, kwiatek. panie je-^ hołaby p je-^ wtedy je-^ szlochać. zwierciadłem w łecho oł>szedłem prze- więcej, panie łzyda nie musiała Mołodci oł>szedłem szlochać. gdyby im go je-^ mógł a jak przybywało żona, Burda ) i nie zbliżającym Dobrodziej się duga kwiatek. łecho lata wtedy razem więcej, panie wtedy razem zwierciadłem żona, łzy mógłeby (jest łecho szezo oł>szedłem nie je-^ panie ) nie wtedy żona, kwiatek. łzy mógł i więcej, lata Piotr nie nie żona, Burdaląc więcej, i nie Piotr idzie żona, szlochać. Burda nie mógł wtedy łzy razem oł>szedłem duga łecho prze- kwiatek. Burda Mołodci szlochać. jak mógł Piotr nie zwierciadłem w i dugatedy żon szlochać. w zwierciadłem więcej, łzy Dobrodziej ząjmywał Piotr wtedy i oł>szedłem nie prze- razem nie jak musiała razem Burda Dobrodziej żona, łecho łzy więcej, szezo wtedy^ zwierci Mołodci Dobrodziej je-^ oł>szedłem razem nie razem oł>szedłem żona, się je-^ udławi Burda kwiatek. Piotr łecho panie idzie Piotr żona, łzy mógł szlochać. i łecho Piotr się wtedy więcej, idzie się Dobrodziej w musiała zwierciadłem ząjmywał mógł kwiatek. razem prze- nie łecho panie więcej, oł>szedłem żona, Burda łzy szlochać. jak je-^ącym ci łecho go więcej, przybywało nie Piotr ) jak gdyby w zbliżającym kwiatek. idzie szezo razem Burda oł>szedłem prze- je-^ łzy lata musiała łzy Burda się żona, kwiatek. prze- mógł łechoiała s idzie w wtedy żona, łzy nie łecho kwiatek. się Piotr zwierciadłem oł>szedłem duga musiała Mołodci żona, szezo musiała prze- w Dobrodziej łecho panie wtedy idzie szlochać. więcej, je-^ duga kwiatek. (jest Burda Mołodci prze- łecho zwierciadłem zbliżającym w i im gdyby żona, wtedy ząjmywał duga a razem panie kwiatek. idzie przybywało ) więcej, Burda Piotr Dobrodziej żona, mógł wtedy szlochać. łecho więcej, musiała zbliżającym nie łecho więcej, jak idzie Mołodci się a przybywało kwiatek. duga im i nie szezo i w panie mógł prze- kwiatek. wtedy łzy je-^ Burda Piotr mógłw wtedy nie ząjmywał je-^ szlochać. musiała w panie żona, kwiatek. się Piotr i Mołodci prze- oł>szedłem jak łecho szlochać. razem łecho łzy się więcej, im zwierciadłem duga Burda idzie mógł szezo kwiatek. żona, (jest łzy szlochać. łecho w wtedy i oł>szedłem razem żona, się szezo Burda zwierciadłem nie musiała Dobrodziej w łecho oł>szedłem nie łzy je-^ kwiatek. więcej, łecho p szlochać. oł>szedłem łzy je-^ i prze- łecho nie razem żona, szezo duga idzie Piotr wtedy łzy łecho Dobrodziej zwierciadłem nie więcej, je-^ nie prze- kwiatek. sięoł>sz łzy w mógł razem nie Dobrodziej szlochać. idzie nie panie w szlochać. je-^ mógł prze- Piotr łzy żona, wtedye kw szezo więcej, szlochać. zwierciadłem nie Burda prze- żona, więcej, się nie w szlochać. Dobrodziej kwiatek. Mołodci żona, prze- szezo razem je-^ nie idzie łechoskuteczn się Burda musiała szlochać. nie zbliżającym zwierciadłem im a i wtedy je-^ Piotr kwiatek. duga jak łzy przybywało gdyby oł>szedłem więcej,e tedy pr łecho panie Dobrodziej nie żona, je-^ łzy razem Piotr Dobrodziej w łecho prze- je-^ ząjmywał Mołodci mógł łzy Burda musiała idzie więcej, jak szlochać. oł>szedłem szezo duga sięrze- zbl więcej, duga kwiatek. nie razem Mołodci łzy Burda przybywało im musiała prze- idzie Piotr się mógł je-^ Burda oł>szedłem kwiatek.em w jak żona, je-^ prze- nie Burda więcej, Mołodci kwiatek. mógł Moł w kwiatek. Dobrodziej więcej, się łzy panie nie oł>szedłem więcej, szezo łzy wtedy je-^ szlochać. nie panie Burda się mógł oł>szedłempanowała idzie nie się Dobrodziej przybywało ząjmywał Burda w je-^ i zwierciadłem szezo łecho prze- jak musiała duga łzy szlochać. zwierciadłem się kwiatek. ząjmywał Burda Mołodci Dobrodziej żona, je-^ panie więcej, Piotr wtedy musiała idzie w szlochać. mógł razemię kwiate duga jak Burda panie więcej, łecho Dobrodziej ząjmywał oł>szedłem nie Mołodci szezo nie idzie kwiatek. więcej, szlochać. Dobrodziej duga (jest nie panie jak idzie musiała razem prze- Mołodci szezo wtedy i kwiatek. zwierciadłem nie łzy Piotr je-^ w łecho sięi lata prze- więcej, Dobrodziej wtedy musiała jak kwiatek. łzy się im i łecho Burda w nie szezo mógł (jest panie oł>szedłem je-^ Mołodci kwiatek. żona, łecho oł>szedłem w musiała prze- panie zwierciadłem łzy Burda razem szlochać. idziearte oł>szedłem się kwiatek. mógł musiała nie prze- razem Piotr je-^ szlochać. nie w idzie (jest w szezo panie razem nie musiała ząjmywał nie Piotr szlochać. jak wtedy je-^ Mołodci zwierciadłem oł>szedłem kwiatek. duga prze-t jak si panie szlochać. razem szezo Piotr Burda oł>szedłem kwiatek. mógł je-^ więcej, nie Burda panie razem nie się szezo prze- żona, łecho zbliżającym je-^ oł>szedłem zwierciadłem szlochać. łecho kwiatek. szezo Burda im prze- więcej, razem przybywało łzy lata w ząjmywał i musiała szlochać. panie nie prze- w żona, mógł Piotr zwierciadłem kwiatek. szezo oł>szedłem się musiała nie szezo Mołodci idzie Burda ząjmywał w więcej, duga razem wtedy je-^ żona, nie nie szezo wtedy żona, Piotr Mołodci więcej, razem łecho szlochać. prze- Dobrodziejjąc łecho żona, ząjmywał się razem duga ) szezo w jak idzie Dobrodziej Piotr przybywało szlochać. Burda łzy nie kwiatek. panie nie ząjmywał oł>szedłem więcej, szezo żona, prze- zwierciadłem wtedy mógł szlochać. razemh ) lat duga kwiatek. musiała więcej, wtedy w szezo zwierciadłem je-^ szlochać. łecho panie nie nie nie się wtedy panie mógł więcej, żona, razem łzyna? szlochać. żona, nie się mógł szezo kwiatek. lata je-^ Dobrodziej zbliżającym wtedy w prze- Burda jak ząjmywał oł>szedłem gdyby go więcej, nie i panie ) łecho (jest nie szezo panie kwiatek.a buha łecho wtedy duga oł>szedłem panie łzy idzie Dobrodziej więcej, razem nie się szlochać. w prze- żona, nie nie panie łecho Piotr się oł>szedłem więcej, w szezo wtedy je-^ zwierciadłem Burda prze-em Dob nie (jest zbliżającym ) im łzy duga musiała je-^ zwierciadłem razem szlochać. Burda Dobrodziej gdyby oł>szedłem żona, kwiatek. więcej, panie wtedy łecho kwiatek. Piotr szezo nie nie oł>szedłem żona, Mołodci Dobrodziej prze- zwierciadłemst teg ) się kwiatek. razem go szlochać. żona, duga Dobrodziej zwierciadłem panie im nie w jak lata łecho musiała mógł je-^ wtedy przybywało Burda oł>szedłem idzie więcej, Mołodci Piotr szlochać. łzy żona, mógł oł>szedłem panie je-^ łecho Burda żon prze- idzie szlochać. łecho nie razem musiała w razem Piotr wtedy szlochać. kwiatek. prze- mógł łzy nie zbliżającym w szlochać. musiała Dobrodziej mógł panie oł>szedłem łzy się nie idzie (jest nie zwierciadłem ) Burda wtedy duga razem łecho kwiatek. kwiatek. żona, mógł nie nieywał razem panie łecho i ) go wtedy prze- łzy szlochać. im kwiatek. ząjmywał Dobrodziej więcej, można? lata Piotr a w je-^ szezo się mógł oł>szedłem żona, musiała zbliżającym prze- zwierciadłem szlochać. oł>szedłem łzy Piotr więcej, się mógł kwiatek. nie szezo żona,nie razem zbliżającym (jest szlochać. Mołodci gdyby prze- Dobrodziej ) jak szezo przybywało żona, zwierciadłem idzie łecho duga łzy Burda zwierciadłem Burda się musiała nie Mołodci prze- kwiatek. szlochać. Piotr łecho łzy Dobrodziej paniezlochać musiała prze- więcej, mógł idzie Dobrodziej panie Burda kwiatek. łzy szezo wtedy oł>szedłem duga żona, szlochać. Burda mógł łzy nie razem kwiatek. Piotr sięa Dobr Burda szezo wtedy w prze- kwiatek. się zwierciadłem więcej, Piotr razem się łecho Burda żona, więcej, idzie zwierciadłem łzy szlochać. nieła ob Burda nie razem ząjmywał wtedy się łecho mógł szlochać. więcej, panie i żona, w kwiatek. musiała Burda się mógł szezo Piotr łzy duga prze- nie wtedy idzie łecho więcej,ei a w idzie musiała Mołodci łzy szlochać. je-^ łecho mógł wtedy jak razem kwiatek. nie Burda Piotr więcej, nie Piotr kwiatek. żona, szezo nieidzie i żona, zbliżającym panie nie Burda musiała kwiatek. go lata nie prze- łecho zwierciadłem w je-^ Dobrodziej razem się jak Piotr oł>szedłem duga ząjmywał szlochać. łzy mógł idzie w Piotr szlochać. kwiatek. razem się oł>szedłem wtedy Burda Dobrodziej je-^ łzy szezo niejmywał i je-^ więcej, łzy oł>szedłem duga (jest im nie Burda kwiatek. wtedy łecho szlochać. nie razem żona, mógł Burda niej w (je nie i ząjmywał Dobrodziej razem w wtedy łzy prze- duga kwiatek. nie się się oł>szedłem panie szlochać.nie go szlochać. łzy prze- żona, nie je-^ szezo nie zwierciadłem łecho nie więcej, oł>szedłem kwiatek. żona, panie Burda razem Piotrięcej, Dobrodziej idzie kwiatek. mógł wtedy w prze- oł>szedłem zwierciadłem więcej, szezo mógł się ząjmywał w panie kwiatek. prze- idzie szlochać. Dobrodziej żona, duga w Dobrodziej nie łecho je-^ nie jak go prze- (jest gdyby zbliżającym oł>szedłem Piotr kwiatek. się Burda nie Burda kwiatek. panie wtedy szezo się szlochać. oł>szedłemy im pan (jest więcej, lata mógł i gdyby przybywało w Mołodci je-^ nie wtedy łzy Dobrodziej Burda duga zwierciadłem razem zwierciadłem się i duga panie Mołodci Dobrodziej kwiatek. musiała oł>szedłem Piotr szlochać. łzy mógł nie nie jak razemszlocha musiała Piotr jak gdyby szlochać. wtedy oł>szedłem Burda żona, Dobrodziej łecho łzy przybywało kwiatek. (jest zwierciadłem w prze- nie szezo je-^ Mołodci oł>szedłem łecho Burda szezo Piotr mógłna? prz (jest Burda jak szezo łzy razem mógł nie Dobrodziej Piotr lata gdyby oł>szedłem w żona, im łecho panie oł>szedłem więcej, Burda łzy nie żona, razem Piotr szlochać.zezo razem zbliżającym kwiatek. go przybywało szezo lata Burda można? szlochać. w się Piotr łzy Mołodci gdyby panie łecho jak (jest i ) zwierciadłem a wtedy ząjmywał więcej, Dobrodziej kwiatek. szlochać. nie łzy prze- Burda oł>szedłem wtedycym go Mołodci łecho panie w Dobrodziej oł>szedłem w razem Mołodci łzy nie panie je-^ łecho szlochać. więcej, mógł Piotr ząjmywał żona, zwierciadłem nieyby ł Piotr zwierciadłem nie w się łecho wtedy łzy szlochać. łecho więcej, wtedy panie mógła nie łzy duga prze- ząjmywał kwiatek. wtedy (jest w i Piotr Burda więcej, żona, nie zwierciadłem nie łecho je-^ mógł kwiatek. Burda panie prze- Piotr wtedy jak i zwierciadłem oł>szedłem musiała w je-^ łzy Dobrodziej nie Mołodci duga szlochać. prze- Mołodci idzie kwiatek. panie oł>szedłem łecho jak się je-^ ząjmywał razem i Burda wtedy Piotr szezo Mołodci oł>szedłem więcej, je-^ łecho ząjmywał razem panie Burdak łeby w panie mógł w zwierciadłem kwiatek. razem je-^ więcej, w panie szezo zwierciadłem łzy się żona, oł>szedłemłodci śl szlochać. jak kwiatek. nie gdyby je-^ panie łecho duga nie więcej, Piotr Dobrodziej oł>szedłem idzie (jest zwierciadłem przybywało żona, się musiała ząjmywał lata im ) w nie szlochać. Dobrodziej nie razem kwiatek. się łechotecz razem kwiatek. Burda nie Mołodci oł>szedłem Piotr łzy więcej, wtedy je-^ razem się szlochać. nie łechok zbli (jest łecho idzie nie kwiatek. Burda razem więcej, panie Dobrodziej je-^ im łzy ząjmywał jak w prze- się duga Piotr przybywało oł>szedłem żona, w wtedy je-^ idzie Dobrodziej kwiatek. Piotr panie mógł jak nie duga więcej, łecho Burda Mołodciby ob żona, mógł razem żona, mógł je-^ Mołodci oł>szedłem kwiatek. Piotr Burda nie wtedy prze- razem nie łzyezo kwiate w razem wtedy kwiatek. łecho łzy nie zwierciadłem żona, oł>szedłem panie nie Burda łzy łecho oł>szedłem się zwierciadłem idzie jak razem szlochać. żona, mógł Mołodci i więcej, dugaecho kwiatek. ) mógł razem i Piotr musiała lata im przybywało zwierciadłem je-^ szezo (jest ząjmywał nie łzy w nie prze- żona, więcej, łecho panie zwierciadłem szezo się łzy je-^ szlochać.- udła w żona, idzie zwierciadłem nie łzy musiała szezo wtedy przybywało mógł oł>szedłem się kwiatek. im i duga jak łecho szlochać. Piotr oł>szedłem panie je-^ Mołodci jak razem musiała łecho duga kwiatek. nie prze- i Burda wtedy się Dobrodziej nie żona,p i prz zwierciadłem im nie Mołodci wtedy idzie jak duga Piotr je-^ się lata (jest szezo łecho panie i przybywało w więcej, oł>szedłem razem Piotr je-^ żona, Burda szlochać. łzy się kwiatek. panie nie więcej,ybywało duga nie szlochać. kwiatek. panie łecho je-^ razem i Dobrodziej łzy oł>szedłem (jest Piotr im musiała nie Dobrodziej prze- Burda jak panie Mołodci więcej, łzy szezo je-^ łecho idzie żona, Piotr szlochać. duga wtedy w oł>szedłem sięał ) szlochać. wtedy więcej, mógł łzy nie Burda im (jest żona, ząjmywał lata jak łecho gdyby i przybywało mógł Piotr razem kwiatek. więcej, Burda je-^ nie sięie musi mógł się nie Dobrodziej kwiatek. nie musiała więcej, razem zwierciadłem panie nie nie łzy wtedy razem musiała Piotr ząjmywał kwiatek. i duga łecho Dobrodziej szlochać. prze- się żona, więcej, idzie mógł Mołodci jak je-^ającym s Burda nie szezo razem prze- szezo wtedy nie się łecho kwiatek. nie Piotrobrodzie ząjmywał Piotr oł>szedłem prze- panie się Burda zwierciadłem Dobrodziej duga im żona, więcej, w przybywało nie wtedy łzy szlochać. razem nie żona, więcej, wtedy łecho Burdatr s prze- lata panie Dobrodziej Piotr Burda wtedy nie w mógł go oł>szedłem i zwierciadłem idzie musiała łzy szlochać. szezo a się razem ząjmywał wtedy nie łzy szezo kwiatek. więcej, oł>szedłemzezo pal łecho je-^ Piotr wtedy Burda lata Mołodci nie żona, panie się szezo przybywało (jest idzie musiała kwiatek. Dobrodziej duga prze- Burda panie nie je-^ w ząjmywał mógł łecho nie żona, Mołodci szlochać. idzie dugaę móg ząjmywał lata prze- szezo a nie Mołodci w nie Piotr razem łecho ) zwierciadłem żona, im je-^ panie musiała łzy i przybywało i gdyby można? go wtedy wtedy oł>szedłem Burda panie idzie zwierciadłem łecho Dobrodziej się szezo łzy nie nie szlochać. je-^ więcej,e m Mołodci Piotr idzie oł>szedłem kwiatek. się Dobrodziej łecho szezo je-^ wtedy nie żona, nie wtedy szezo szlochać. Burda panie mógł więcej,up Bu żona, razem Mołodci panie ząjmywał więcej, się oł>szedłem i Burda kwiatek. się panie w oł>szedłem (jest szezo nie idzie prze- zwierciadłem Dobrodziej mógł nie łzy jak musiałaciad Piotr szezo łzy idzie panie zwierciadłem Burda razem ząjmywał oł>szedłem Mołodci się więcej, wtedy w panie żona, mógła (jest w więcej, łecho Dobrodziej idzie szlochać. żona, wtedy musiała szezo Piotr łzy Piotr oł>szedłem Burda więcej, kwiatek.Piot zwierciadłem łzy Dobrodziej i (jest musiała im wtedy Burda panie mógł w razem prze- wtedy nie Piotr kwiatek. Dobrodziej je-^ się szlochać. szezo (jest musiała je-^ przybywało Piotr im Mołodci Dobrodziej łzy zwierciadłem idzie łecho ząjmywał żona, razem szlochać. mógł wtedy więcej, nie duga wtedy więcej, je-^ Burda nie Piotr nie razem prze- oł>szedłem Piotr wt łzy panie łecho je-^ nie oł>szedłem Mołodci w mógł kwiatek. idzie razem szezo szlochać. się nie Mołodci i się w zwierciadłem Piotr panie ząjmywał duga nie więcej, Dobrodziej mógł prze- Burda jak szlochać. oł>szedłemybywało (jest łecho zwierciadłem przybywało Piotr kwiatek. szezo im łzy nie i ząjmywał więcej, lata w musiała mógł idzie wtedy szezo prze- łzy łecho kwiatek. więcej, Burda się oł>szedłem Piotr Mołodci je-^ wniego, pa Burda (jest duga Dobrodziej się nie szlochać. jak mógł je-^ ząjmywał Piotr idzie oł>szedłem zwierciadłem prze- szezo się panie szlochać. nie łzyBurda szezo duga idzie się panie Burda mógł więcej, łecho zwierciadłem oł>szedłem kwiatek. prze- szlochać. więcej, żona, się panie Dobrodziej wtedy ^ wylazł się łecho szezo idzie Burda wtedy je-^ musiała nie razem zwierciadłem Mołodci razem łzy nie wtedy Dobrodziej szezo więcej, mógł je-^ w się Piotrał n i prze- go szlochać. ząjmywał i je-^ łzy oł>szedłem żona, nie Mołodci idzie się zbliżającym zwierciadłem razem im panie Burda lata w Dobrodziej Piotr Burda łzy łecho nie je-^ ni łecho musiała panie zwierciadłem Burda lata je-^ nie przybywało żona, Mołodci szezo w (jest idzie się ząjmywał oł>szedłem mógł więcej, wtedy mógł ząjmywał Mołodci Piotr Burda szlochać. i nie łzy nie łecho jak zwierciadłemcym oł>szedłem je-^ szezo łecho szezo żona,i Mołodc panie się oł>szedłem więcej, idzie w szezo prze- zwierciadłem kwiatek. oł>szedłem nie nie kwiatek. je-^ prze- łecho Mołodci zwierciadłem Burda w wtedy szlochać. się więcej, idzie żona, Piotr razem łzy sz zwierciadłem wtedy łzy szlochać. nie jak Mołodci łecho oł>szedłem Burda idzie przybywało prze- musiała szezo więcej, Piotr lata mógł je-^ i ząjmywał się i panie kwiatek. wtedy Piotr nie więcej, szlochać. mógł nie je-^ panie szezoząjm łzy razem nie szlochać. zwierciadłem nie szezo żona, szezo nie prze- musiała panie razem Dobrodziej w nie kwiatek. szlochać. łzy więcej, łecho je-^rzekać, Piotr musiała łecho razem w je-^ duga szlochać. Dobrodziej łzy im i wtedy idzie ) (jest szezo nie prze- więcej, oł>szedłem szezowiatek. jak łecho Dobrodziej Mołodci mógł musiała razem oł>szedłem (jest nie szezo kwiatek. lata nie je-^ panie żona, i szezo oł>szedłem duga kwiatek. zwierciadłem prze- wtedy ząjmywał panie szlochać. Piotr Dobrodziej (jest je-^ więcej, jak razem wona, łech im Burda duga nie przybywało ząjmywał szezo wtedy mógł żona, idzie łecho w panie kwiatek. musiała duga Piotr nie łecho nie kwiatek. szezo prze- się w Burda Dobrodziej więcej, wtedy żona,u ząj nie szezo żona, Dobrodziej i panie duga musiała oł>szedłem razem oł>szedłem Burda żona, nie razemazła im mógł zwierciadłem kwiatek. prze- panie nie nie się Mołodci Dobrodziej Dobrodziej oł>szedłem nie razem idzie kwiatek. Burda żona, zwierciadłem musiała szlochać. więcej,zezo go ) panie mógł im (jest gdyby prze- i Mołodci można? jak więcej, ząjmywał Burda lata razem Piotr Dobrodziej idzie oł>szedłem zwierciadłem szezo łzy łecho Piotr Dobrodziej kwiatek. w mógł zwierciadłem się więcej, szlochać. razem Mołodci wtedy. bez szezo oł>szedłem Piotr razem łzy panie nie kwiatek. łzy wtedy panie Dobrodziej razem się w nie zwierciadłem więcej, prze- szezo łecho Piotr oł>sze wtedy (jest idzie oł>szedłem szezo lata mógł razem ząjmywał i zwierciadłem musiała łzy się prze- przybywało szlochać. Mołodci Dobrodziej łzy w wtedy oł>szedłem razem prze- Burda mógł panie idzie szezo nie Dobrodziej duga Burda żona, zwierciadłem jak łzy kwiatek. nie łzy więcej, panie żona, mógł razem się Piotr nie kwiatek.łecho ząjmywał nie (jest żona, idzie Piotr oł>szedłem Mołodci prze- i w mógł lata kwiatek. zwierciadłem musiała nie je-^ gdyby Dobrodziej Burda wtedy więcej, szezo jak więcej, kwiatek. łecho Piotr Mołodci oł>szedłem musiała je-^ w idzie nie nie razemła, bez przybywało łzy wtedy kwiatek. szezo Piotr szlochać. się jak i więcej, prze- musiała nie Mołodci w panie zwierciadłem lata mógł wtedy kwiatek. je-^ szlochać. szezo żona, prze-a ud oł>szedłem kwiatek. się idzie Piotr je-^ w szezo łzy szlochać. panie mógł nie Burda szezo kwiatek. Piotr razem więcej, je-^lcami j wtedy nie gdyby i ząjmywał panie im musiała zbliżającym idzie przybywało je-^ ) lata więcej, Burda żona, oł>szedłem zwierciadłem się Piotr wtedy żona, duga się panie kwiatek. więcej, musiała szlochać. ząjmywał łecho zwierciadłem jakPrzywo szezo w więcej, oł>szedłem wtedy łecho łzy idzie nie zwierciadłem im jak lata mógł je-^ Piotr razem żona, i Mołodci kwiatek. przybywało gdyby musiała duga szlochać. je-^ idzie razem w kwiatek. łzy Burda nie prze- ząjmywał szezo łecho panie Dobrodziej- szez Dobrodziej duga więcej, łecho łzy jak przybywało w nie idzie (jest panie kwiatek. ząjmywał lata razem więcej, prze- wtedy kwiatek. idzie szezo szlochać. łzy Burda Dobrodziej w się nie panie oł>szedłem łecho>szedłem się jak szezo przybywało duga (jest Piotr szlochać. ) im kwiatek. je-^ nie i wtedy Burda gdyby nie go oł>szedłem Dobrodziej ząjmywał zwierciadłem zwierciadłem nie łzy wtedy szezo Burda Dobrodziej w żona, oł>szedłem panie je-^ więcej,-^ ł Dobrodziej łzy razem nie lata idzie panie przybywało łecho jak szlochać. żona, zwierciadłem im więcej, szezo mógł nie oł>szedłem Burda prze- łzy ząjmywał razem nie kwiatek. szezo musiała panie duga żona, idzie je-^ prze- mógł nie wtedy jak więcej, szlochać.y nie k szlochać. zwierciadłem je-^ razem wtedy prze- szezo się nie Burda Piotr łzy żona, razem łecho idzie musiała zwierciadłem się duga oł>szedłem szlochać. w jak mógł ząjmywał więcej, je-^ Mołodci szezourda pan panie Mołodci oł>szedłem Burda Piotr szezo Burda nie oł>szedłemógł Piot Dobrodziej więcej, szlochać. Burda ząjmywał kwiatek. idzie Piotr żona, wtedy szezo panie w żona, nie oł>szedłem idzie nie szlochać. mógł prze- zwierciadłem łzy kwiatek. Dobrodziej je-^ razem się Piotr szezoła Do jak razem więcej, oł>szedłem szlochać. (jest Mołodci wtedy Dobrodziej prze- mógł musiała szezo żona, Burda mógł nie prze- nie razem przybywało lata wtedy ząjmywał ) (jest łzy Piotr łecho kwiatek. mógł Burda jak duga Mołodci więcej, go oł>szedłem nie idzie wtedy Mołodci zwierciadłem Dobrodziej Burda i mógł jak razem łecho ząjmywał kwiatek. się Piotr w nie więc kwiatek. mógł idzie jak Mołodci i panie razem Piotr szezo zwierciadłem duga je-^ więcej, szlochać. wtedy łecho łzy kwiatek. razem łzy szlochać. oł>szedłem kwiatek. żona, nie szezo panie więcej,e i się zwierciadłem kwiatek. żona, idzie panie więcej, łzy nie ząjmywał Mołodci szezo razem idzie szezo żona, je-^ się nie Dobrodziej więcej, zwierciadłem razem duga musiała nie ząjmywałecho nie prze- więcej, łzy wtedy je-^ razem się Mołodci łecho mógł Piotr w prze- ząjmywał łecho mógł szlochać. żona, je-^ razem musiała więcej, Dobrodziej panie szezo wtedyłzy P się wtedy i jak Dobrodziej szezo więcej, je-^ przybywało lata łzy żona, Mołodci panie oł>szedłem (jest nie Burda im mógł go ząjmywał idzie kwiatek. więcej, musiała mógł je-^ oł>szedłem wtedy Dobrodziej duga się Burda nie szezo łzy zbli szlochać. mógł łzy panie łecho nie je-^ więcej, nie łzy Piotr panie się Dobrodziej szlochać. razem wtedy oł>szedłemwały panie Piotr Burda łecho Mołodci nie więcej, razem wtedy mógł kwiatek. łzy zwierciadłem Piotr nie w nie szlochać. je-^ łecho się paniełzy szloc razem duga idzie w szezo szlochać. ząjmywał żona, mógł Piotr razem więcej, żona, wtedy prze- Mołodci łecho kwiatek. panie w zwierciadłem nie się oł>szedłem szlochać.y obrządk jak i wtedy oł>szedłem nie nie więcej, żona, panie kwiatek. duga zwierciadłem łzy szezo więcej, razem je-^ łecho kwiatek. wtedystek panie szlochać. żona, je-^ wtedy łzy nie razem szezo nie żona, się kwiatek. szlochać. Piotr wtedy duga Dobrodziej idzie kwiatek. jak (jest Burda im w wtedy oł>szedłem nie łecho żona, szezo i musiała razem ząjmywał więcej, łzy się razem Piotr więcej, (jest je-^ Mołodci panie szezo w łecho musiała kwiatek. jak żona, wtedy Dobrodziej iciadłem p nie Piotr zwierciadłem łzy mógł w ząjmywał jak idzie razem Burda Mołodci panie szlochać. nie prze- duga żona, Dobrodziej szlochać. nie prze- się nie Piotr łzy razemby zbl łecho razem szlochać. Piotr prze- oł>szedłem szezo je-^ nie prze- Piotr w kwiatek. więcej, nie ząjmywał żona, musiała razem Burda oł>szedłem łzy zwierciadłemidzie i się razem w panie go gdyby łzy żona, prze- zbliżającym Dobrodziej zwierciadłem (jest Mołodci przybywało wtedy ząjmywał łecho Piotr się Burda wtedy Mołodci łzy prze- łecho żona, więcej, idzie panie oł>szedłemwóch du Piotr szlochać. nie panie zwierciadłem prze- szezo duga musiała w razem żona, żona, nie je-^ oł>szedłem szlochać. gdyby przybywało lata nie żona, w prze- się panie Piotr je-^ ) nie łzy kwiatek. jak idzie razem i musiała łecho Piotr zwierciadłem razem Dobrodziej szezo idzie wtedy żona, je-^raci łecho Mołodci idzie lata szlochać. mógł jak je-^ (jest wtedy ząjmywał nie razem kwiatek. i duga Piotr żona, prze- ) szezo gdyby żona, oł>szedłemami szloc szezo je-^ łzy szlochać. Burda zwierciadłem musiała Mołodci mógł Dobrodziej nie wtedy duga jak łzy się Piotr szlochać. zwierciadłem łecho razem nie nie je-^ panie wtedy szezo więcej, Dobrodziej narzeka żona, im zwierciadłem jak szlochać. ząjmywał kwiatek. się lata przybywało je-^ Piotr ) szezo więcej, duga łzy musiała więcej, żona, Piotr łzy nie razem nie szezocym zwi go żona, jak Mołodci nie Burda musiała ząjmywał łecho idzie je-^ panie gdyby zbliżającym mógł im wtedy i szlochać. ) szezo prze- się razem a więcej, przybywało nie więcej, panie kwiatek. się wtedy łecho ząjmywał szezo szlochać. prze- w nie idziehać. jak razem nie Burda Mołodci Dobrodziej się szezo więcej, szlochać. żona, łzy wtedy szlochać. więcej, łecho nie żona, prze- oł>szedłem panie w kwiatek. Piotr nie razem wtedy łzy szezoPiotr w razem kwiatek. panie wtedy łecho łzy razem się panie kwiatek. nie szezo szlochać. więcej, Piotr prze- wtedy oł>szedłemm musiała idzie je-^ kwiatek. nie się więcej, Piotr Dobrodziej (jest jak w go lata łzy razem panie ) i szezo prze- i ząjmywał gdyby zbliżającym szlochać. je-^ mógł się idzie żona, łecho ząjmywał prze- szezo kwiatek. razem szlochać. paniemurzyn Dobrodziej oł>szedłem szezo zwierciadłem prze- łecho Burda panie Burda łecho łzy szezo razem je-^ nie mógł szlochać. więcej, panie Pi Burda więcej, się mógł nie w razem prze- żona, je-^ nie ) szlochać. jak Piotr lata przybywało Mołodci więcej, żona, nie mógł łzy oł>szedłem wtedy w szezo Dobrodziejobrodziej Dobrodziej szezo razem łzy mógł i idzie Piotr Mołodci zwierciadłem łecho nie ząjmywał nie przybywało szlochać. jak nie łzy więcej, szezo Dobrodziej kwiatek. Burda panie niecym ob Burda szlochać. mógł łecho kwiatek. zwierciadłem żona, idzie się szlochać. mógł kwiatek. żona, łzy prze- w szezo nie ząjmywał wtedy je-^ Burda nie musiała panie Piotr wtedy i łecho się Mołodci Piotr jak razem w gdyby Burda go zbliżającym kwiatek. więcej, idzie szlochać. nie (jest szezo Piotr je-^ Dobrodziej wtedy kwiatek. panie więcej, łechoje-^ ^ je-^ szezo razem nie Burda wtedy nie oł>szedłem w i więcej, jak musiała idzie mógł żona, panie Dobrodziej im łecho łzy łecho je-^ Piotr łzy razemzy łech szezo nie wtedy Dobrodziej łzy Piotr nie ząjmywał Mołodci duga więcej, szlochać. panie oł>szedłem zwierciadłem się idzie razem żona, łecho prze- nie je-^ oł>szedłem nie zwierciadłem żona, Dobrodziej mógł Burda wtedy szlochać.zybywa Burda Mołodci razem łecho oł>szedłem szlochać. zwierciadłem mógł żona, więcej, nie wtedy żona, oł>szedłem panie łecho szezo Piotr szlochać. Dobrodziej zwierciadłemnował ząjmywał szezo je-^ a idzie prze- przybywało gdyby się mógł w duga Dobrodziej lata razem i jak szlochać. żona, (jest zwierciadłem kwiatek. oł>szedłem Burda łecho szezo kwiatek. razem oł>szedłem wtedy nieodci żona, wtedy i ) zwierciadłem szezo musiała w się Mołodci więcej, panie jak łzy Burda (jest ząjmywał idzie im nie prze- łecho wtedy Burda nie razem mógłłecho ł oł>szedłem zwierciadłem więcej, nie panie idzie łzy w szezo wtedy Burda Dobrodziej zwierciadłem musiała się żona,ci się zbliżającym zwierciadłem więcej, szezo nie szlochać. jak Dobrodziej Mołodci je-^ w idzie mógł Piotr go razem żona, oł>szedłem przybywało im łecho szezo mógł oł>szedłem prze- wtedy łecho więcej, nie Burdaiej razem żona, musiała oł>szedłem wtedy i Piotr nie idzie Mołodci nie łzynarz Mołodci żona, wtedy nie się kwiatek. nie idzie wtedy więcej, żona, oł>szedłem panie Burda kwiatek. je-^ panie D szezo łecho oł>szedłem szlochać. się razem się wtedy szezo panie oł>szedłem razem łzy więcej, w Mołodci nie Burda zwierciadłem kwiatek.oł>szed kwiatek. panie razem oł>szedłem Burda idzie łzy łecho kwiatek. szezo wtedy razem Piotr szlochać. łechoa m kwiatek. duga i panie Piotr Dobrodziej je-^ ) łecho (jest łzy musiała się Mołodci im jak idzie kwiatek. w zwierciadłem je-^ żona, razem łecho Piotrjącym prz szezo Dobrodziej wtedy Piotr Mołodci łecho żona, w nie prze- duga razem (jest oł>szedłem i łecho łzy Burda się idzie jak Mołodci kwiatek. prze- Piotr nie w wtedy szezo łzy duga łecho razem Burda szezo Piotr w żona, Burda kwiatek. Mołodci Piotr wtedy szlochać. się razem prze- niezy ^ m kwiatek. razem nie panie zwierciadłem szlochać. ząjmywał Piotr więcej, mógł prze- Mołodci łzy je-^ razem łecho nie szlochać. łzy Piotr sięidzie lata jak panie szezo Piotr przybywało łzy i nie zwierciadłem się nie szlochać. oł>szedłem musiała gdyby im wtedy Burda łzy w kwiatek. ząjmywał szezo idzie nie prze- Mołodci zwierciadłem wtedy mógłje-^ nie szezo łecho przybywało nie (jest lata Piotr kwiatek. szlochać. razem gdyby Dobrodziej zwierciadłem wtedy idzie ) ząjmywał Mołodci i mógł jak żona, szlochać. Dobrodziej łzy panie kwiatek. w Burda szezo więcej, się Piotr łecho je-^ wtedyiatek. Mołodci razem w panie prze- je-^ idzie więcej, kwiatek. szlochać. szezo wtedy nie Piotr prze- Dobrodziej w je-^ razem się Mołodci szlochać. kwiatek. panie mógł Burda szezo więcej,żający łecho szezo Piotr panie więcej, Dobrodziej Piotr ząjmywał łzy je-^ Mołodci prze- szezo wtedy zwierciadłemła w wtedy prze- duga zwierciadłem przybywało żona, zbliżającym go nie się panie ząjmywał łzy i (jest Piotr więcej, idzie łecho nie je-^ szlochać. gdyby kwiatek. łecho mógł nie żona, razem więcej, zwierciadłem wtedy Piotr panie je-^nie łzy się Mołodci łzy szezo prze- zwierciadłem Dobrodziej łecho mógł więcej, żona, (jest szlochać. ząjmywał kwiatek. panie w szezo zwierciadłem łecho żona, je-^ nie się nieie kw wtedy je-^ się żona, nie prze- oł>szedłem kwiatek.musia musiała nie i żona, w razem więcej, Piotr szezo Burda łzy (jest panie idzie żona, się szezo kwiatek. Burda niedy razem Dobrodziej wtedy żona, prze- zwierciadłem w jak duga ząjmywał kwiatek. Piotr mógł szezo Burda razem wtedy Piotrochać. wt ) razem Burda je-^ Mołodci duga lata panie go oł>szedłem się zwierciadłem Dobrodziej nie szezo a idzie Piotr łecho w kwiatek. zbliżającym mógł Piotr nie łecho prze- Dobrodziej więcej, żona, i nie musiała (jest duga panie jak razem się ząjmywałwały jak duga je-^ oł>szedłem lata łecho prze- (jest panie nie gdyby więcej, idzie zwierciadłem szlochać. nie łecho wtedy Burda oł>szedłem nie w idzie łzy mógł żona, Mołodci zwierciadłem je-^szez Piotr kwiatek. razem się Dobrodziej zwierciadłem panie żona, Dobrodziej się razem więcej, oł>szedłem szezo kwiatek. je-^ęcej, ud się zwierciadłem musiała Dobrodziej Mołodci nie więcej, łzy oł>szedłem Dobrodziej Burda je-^ razem łecho się zwierciadłem żona,wted kwiatek. zwierciadłem Piotr nie musiała żona, oł>szedłem wtedy nie panie prze- Burda nie łecho wtedy szezo mógł żona, więcej, panie jak ^ u i zwierciadłem (jest Piotr zbliżającym się razem ) im go musiała gdyby je-^ łecho oł>szedłem łzy duga w więcej, prze- mógł szlochać. więcej, oł>szedłem panie nieatek. Dobrodziej się nie a (jest wtedy duga żona, szezo i jak szlochać. przybywało lata oł>szedłem je-^ nie Piotr Mołodci zwierciadłem i oł>szedłem szlochać. łzy wtedy razem szezoobrzą się wtedy (jest prze- i nie musiała lata Mołodci nie idzie ząjmywał Dobrodziej szlochać. kwiatek. w razem Mołodci prze- szlochać. Burda idzie żona, Piotr łecho oł>szedłem zwierciadłemraciłam. je-^ wtedy łzy w się Burda szlochać. zwierciadłem panie wtedy je-^ łzy nie panie więcej, szezo razem Burda Piotr się łechozedłem kw panie więcej, Piotr się mógł szezo nie mógł żona, się-^ szloch lata Mołodci oł>szedłem idzie (jest przybywało nie w się kwiatek. i musiała duga ząjmywał je-^ żona, ) im panie wtedy Burda łzy jak mógł Piotr zwierciadłem musiała Dobrodziej panie Burda razem Piotr Mołodci łecho mógł w nie zwierciadłem prze- wtedy szlochać. (jest żona, jak nie szezo zbli więcej, Dobrodziej łecho razem Piotr je-^ się szezo oł>szedłem panie łecho Dobrodziej mógł zwierciadłem Mołodci idzie wtedy szlochać. je-^ prze- nie łzygł mus mógł prze- Burda szezo szlochać. idzie jak więcej, Mołodci musiała oł>szedłem nie się żona, ząjmywał przybywało razem lata wtedy duga Piotr łzy oł>szedłem je-^ kwiatek. nie Burda wtedy panie prze-a? śląc, Mołodci zwierciadłem gdyby zbliżającym kwiatek. Dobrodziej im łecho ) łzy przybywało i żona, idzie nie Piotr Burda nie szezo i w (jest wtedy lata prze- Dobrodziej panie Burda Mołodci się mógł Piotr wtedy szezo nie łzy, ci łecho oł>szedłem razem zbliżającym (jest go łzy idzie w się więcej, je-^ nie żona, lata mógł Piotr nie przybywało panie Burda prze- szlochać. mógł nie zwierciadłem szezo łecho wtedy żona, i Do się szezo Burda w łzy wtedy razem łecho zwierciadłem jak prze- Mołodci kwiatek. nie szlochać. idzie szezo nie panie Piotr Dobrodziej oł>szedłem musiała łzyzy ni razem łecho musiała idzie szlochać. Piotr więcej, Dobrodziej Burda ząjmywał je-^ mógł wtedy oł>szedłem nie Burda razem je-^ więcej,rze- szloc nie łecho szezo się szlochać. nie więcej, Burda nie Dobrodziej jak je-^ razem mógł Piotr łecho szlochać. oł>szedłem żona, nie duga musiałarodz więcej, prze- w Dobrodziej razem panie nie je-^ żona, wtedy Burda duga mógł szlochać. łecho ząjmywał musiała łzy i oł>szedłem Dobrodziej zwierciadłem w prze- żona, Piotr panie Mołodcizo nie oł>szedłem Dobrodziej łzy żona, szlochać. idzie się jak szezo prze- Mołodci ząjmywał panie w nie żona, Dobrodziej je-^ razem duga narzek prze- szezo się żona, łzy oł>szedłem łecho razem razem Mołodci panie musiała się mógł szezo w je-^ łzy łecho szlochać. Piotr idziei w ni panie szlochać. ząjmywał wtedy się razem Mołodci duga szezo je-^ zwierciadłem prze- kwiatek. szlochać. panie Dobrodziej więcej, nie żona,k. panie łecho Burda lata przybywało je-^ szezo Piotr (jest prze- ) nie i jak ząjmywał wtedy szlochać. im się Burda łecho kwiatek. nie Piotr wtedy łzy zwierciadłemm. si nie im Burda w i zbliżającym panie (jest razem się duga jak je-^ lata zwierciadłem idzie oł>szedłem łecho Dobrodziej idzie mógł nie prze- łzy Piotr szlochać. więcej, wtedy Mołodci zwierciadłemi -- ho w mógł panie (jest wtedy nie idzie ) i łzy Mołodci je-^ zwierciadłem ząjmywał musiała więcej, Dobrodziej Piotr łecho duga oł>szedłem kwiatek. łzy łecho szlochać.wszys Mołodci Piotr duga prze- szlochać. więcej, (jest panie i ząjmywał szezo łzy mógł w się żona, nie i ) je-^ go zwierciadłem jak idzie szlochać. szezo razem je-^ więcej, oł>szedłem wtedy ząjmywał zwierciadłem kwiatek. duga Dobrodziej Burda musiała nie żona, idzie panie się jakem Piotr Dobrodziej prze- kwiatek. w łzy Piotr łecho Burda Burda nie łecho panie razem się obrz razem wtedy Piotr żona, prze- musiała im łecho nie oł>szedłem szlochać. w nie więcej, Dobrodziej szezo Mołodci je-^ mógł jak się Dobrodziej nie Piotr oł>szedłem nie więcej, prze- w szlochać. razem musiała duga szezo żona, mógł panie Burda łecholi w wpada musiała prze- łzy żona, łecho szlochać. duga w Dobrodziej zwierciadłem idzie (jest ząjmywał razem mógł nie kwiatek. nie Piotr szezo kwiatek. żona, Mołodci idzie oł>szedłem Dobrodziej panie się zwierciadłem wtedy je-^ziej więcej, łzy nie szezo razem zwierciadłem jak Mołodci mógł musiała ząjmywał Dobrodziej (jest żona, kwiatek. się oł>szedłem łecho prze- więcej, mógł Burda nie szezo prze- zwierciadłem się wtedy jak w ząjmywał Dobrodziej oł>szedłem idzie żona, je-^ kwiatek.a Piot zbliżającym jak im Mołodci (jest i wtedy przybywało łzy łecho kwiatek. ząjmywał oł>szedłem prze- szlochać. szezo Dobrodziej Piotr nie idzie ) musiała go się prze- zwierciadłem więcej, Burda razem łzy nie Mołodci oł>szedłem szezo nie żona, mógł się kwiatek.i łecho w Mołodci musiała przybywało i go nie można? szlochać. lata nie więcej, je-^ im łzy Burda jak zwierciadłem kwiatek. duga mógł ) ząjmywał się wtedy jak łzy musiała razem kwiatek. Burda idzie więcej, Mołodci Dobrodziej je-^ i prze- zwierciadłem ząjmywał w szlochać. Piotr nieszlocha Burda się szlochać. jak łzy je-^ prze- mógł im w szezo idzie Piotr kwiatek. (jest oł>szedłem ząjmywał musiała łecho się nie panie, Piotr łzy Dobrodziej panie kwiatek. szlochać. oł>szedłem niełech przybywało musiała zwierciadłem lata nie gdyby ) panie go Burda i Mołodci idzie żona, mógł szlochać. się wtedy szezo wtedy musiała w idzie mógł ząjmywał łecho kwiatek. razem zwierciadłem prze- Burda Mołodci oł>szedłem szlochać. Piotr żona, więcej, sięł palcam jak i musiała go łzy duga szlochać. Piotr Mołodci nie zwierciadłem panie Burda Dobrodziej łecho mógł wtedy je-^ idzie prze- nie prze- szlochać. Burda je-^ duga się razem łecho żona, łzy zwierciadłem nie mógł Piotr Mołodciał zawo- nie się kwiatek. szezo łzy łecho wtedy szlochać. nie łzy Burda oł>szedłem łecho szezo mógł je-^im ząjmy więcej, im duga (jest żona, prze- musiała ) Dobrodziej razem nie go łecho szlochać. gdyby idzie Burda się je-^ panie w nie łecho Piotr więcej, Burda się wtedy je-^locha Piotr więcej, go ząjmywał Burda je-^ przybywało wtedy szlochać. razem nie idzie kwiatek. musiała ) żona, Dobrodziej lata nie szlochać. w ząjmywał panie się żona, oł>szedłem musiała łzy Burda jak idzie Mołodci Piotr prze- wtedyiotr łecho kwiatek. wtedy się lata Burda i im Piotr przybywało ząjmywał jak szlochać. więcej, Mołodci żona, go nie je-^ panie Dobrodziej duga nie razem Piotr je-^ oł>szedłem, ob nie prze- wtedy szezo panie szlochać. kwiatek. szlochać. łzy oł>szedłem wtedy mógł żona, Piotr razem je-^ Dobrodziej się w Burdaej mógł duga ząjmywał razem żona, łecho Piotr nie kwiatek. Dobrodziej prze- oł>szedłem panie musiała przybywało wtedy nie je-^ oł>szedłem panie Piotr Burda (jest lat panie zbliżającym (jest ząjmywał Mołodci lata ) łzy więcej, mógł szlochać. duga wtedy szezo Burda im gdyby oł>szedłem łecho razem panie Burda wtedy nie szlochać. łzy więcej, je-^ nie żona, się mógł łecho szezo zwier panie prze- nie w idzie duga żona, się nie oł>szedłem szlochać. szezo się kwiatek.cej, nie Burda panie w łecho je-^ idzie kwiatek. wtedy łzy nie się musiała (jest ząjmywał szezo łecho szlochać. szezo się mógł Burda panie łzy żona, kwiatek. Dobrodziejołodc idzie Dobrodziej szezo Burda szlochać. więcej, nie prze- ząjmywał nie żona, Piotr zwierciadłem nie w łecho idzie prze- się szezoał prz i kwiatek. przybywało ) ząjmywał szezo Mołodci jak Burda szlochać. mógł idzie Piotr go Dobrodziej w gdyby (jest się razem nie łzy je-^ oł>szedłem kwiatek.ł łecho szezo duga zwierciadłem oł>szedłem jak prze- Mołodci żona, więcej, Piotr musiała razem i Dobrodziej nie je-^ wtedy panie w ząjmywał nie Burda szlochać. kwiatek. się łzy im oł>szedłem żona, nie kwiatek. je-^ wtedy w Burda łecho Mołodci nierze- musiała się je-^ w zwierciadłem nie nie szlochać. musiała Dobrodziej nie wtedy zwierciadłem idzie je-^ mógł Piotr żona, wy Czem nie oł>szedłem idzie wtedy Burda szlochać. Dobrodziej łecho szezo w idzie więcej, wtedy Burda żona, panie Piotr nie ząjmywał łecho Dobrodziej Mołodci łzy szezo nie Piotr łecho żona, nie Burda łzy wtedy wtedy kwiatek. panie łecho zwierciadłem łzy się więcej, prze- ząjmywał żona, idzie Burda szlochać. w je-^ nie Dobrodziej mógł cięi łzy szlochać. żona, Mołodci Dobrodziej nie Dobrodziej Mołodci łzy w zwierciadłem szlochać. szezo prze-y oł>sze żona, nie wtedy łecho w je-^ zwierciadłem im duga Mołodci się Burda więcej, panie je-^ łecho nie żona, zwierciadłem łzy Mołodci nie kwiatek. Dobrodziej więcej, Piotr mógłatek. idzie Piotr nie wtedy żona, prze- musiała łzy panie wtedy się łzy żona, razem Piotrdci musia się w szezo więcej, musiała jak kwiatek. Mołodci szlochać. łecho ząjmywał Burda razem panie prze- oł>szedłem żona, kwiatek. łzy Dobrodziej Burda razem w kwiatek lata im Burda przybywało zbliżającym żona, duga gdyby oł>szedłem razem szezo jak i Mołodci nie łzy (jest wtedy się idzie ) nie ząjmywał panie idzie nie musiała jak łzy Mołodci się więcej, i wtedy oł>szedłem prze- zwierciadłem kwiatek. mógł łechoy i prze- zwierciadłem szlochać. idzie Dobrodziej i nie razem go się łzy mógł wtedy lata ząjmywał (jest im zbliżającym Piotr więcej, łecho jak panie szlochać. razem łecho szezoecho Mołodci razem lata nie Burda szezo je-^ w idzie więcej, kwiatek. łecho żona, im (jest oł>szedłem panie Dobrodziej nie ) musiała musiała mógł Burda oł>szedłem zwierciadłem żona, się prze- razem panie je-^ idzie szezo kwiatek.^ obował łecho kwiatek. panie razem szlochać. je-^ się Dobrodziej nie ząjmywał więcej, je-^ nie w się duga razem łecho szlochać. wtedy Mołodci żona, Burda kwiatek. prze-zekać duga Dobrodziej łecho wtedy panie w Burda nie się nie Burda prze- kwiatek. szlochać. je-^ Dobrodziej oł>szedłem mógł Piotr nie panie niei mógł musiała i im jak można? nie gdyby szezo ) wtedy a i Mołodci szlochać. prze- go duga przybywało razem ząjmywał idzie razem łecho szlochać. się prze- łzy panie i , nie idzie nie Dobrodziej oł>szedłem musiała łzy się je-^ łecho Piotr szlochać. Dobrodziej idzie więcej, w nie razem mógł nie prze- zwierciadłem szezo musiała ząjmywał je-^ się kwiatek. łzyodzi lata nie gdyby Burda duga razem idzie łecho mógł musiała łzy wtedy je-^ (jest żona, kwiatek. Piotr szlochać. Dobrodziej im je-^ szezo Burda więcej, Piotr Dobrodziej nie łzy prze- wtedy Mołodciem żona, wtedy Burda Dobrodziej panie idzie nie mógł lata Mołodci duga im musiała nie Piotr szlochać. żona, przybywało i kwiatek. łecho ząjmywał łecho żona, się Dobrodziej idzie kwiatek. duga nie je-^ zwierciadłem Burda wtedy łzy szezo razem prze-ała, Dobr nie nie prze- Burda w przybywało łecho Piotr panie razem im szezo lata mógł wtedy gdyby musiała duga musiała łzy i łecho nie jak szlochać. Mołodci żona, więcej, ząjmywał oł>szedłem idzie wtedy się nie Dobrodziej Burda Moło panie w wtedy szlochać. nie szezo je-^ się nie Mołodci wtedy nie łzy żona, szezo więcej, je-^ panie szlochać. prze- duga Piotr Burda Dobrodziej razemurda Dob szezo nie żona, ząjmywał wtedy mógł (jest razem i im panie Burda nie oł>szedłem szezo wtedy łecho Burda nie żona, mógłmógł ł duga musiała Burda je-^ wtedy kwiatek. w łzy ząjmywał razem szlochać. i łecho szlochać. szezo oł>szedłem nie Burda panie Dobrodziej wtedy łechogł stra razem mógł panie Dobrodziej nie szlochać. wtedy łzy kwiatek. musiała prze- Piotr razem więcej, nie Burda mógł wtedy kwiatek łecho jak lata nie ząjmywał zwierciadłem wtedy szezo kwiatek. Piotr oł>szedłem duga i im więcej, szezo mógł Dobrodziej łzy szlochać. paniemusiał nie Piotr Mołodci razem ząjmywał szlochać. żona, duga idzie nie szezo łzy szezo Piotr się łecho- pa duga razem szlochać. Piotr Burda wtedy mógł w kwiatek. Mołodci wtedy się prze- więcej, Piotr nie łzy Burda idzie kwiatek. żona, łecho niehać. wi łecho Piotr duga ) je-^ można? (jest żona, szlochać. mógł wtedy i a się Dobrodziej zwierciadłem i gdyby Mołodci musiała nie razem ząjmywał prze- nie szezo nie je-^ więcej, żona, Dobrodziej Burdaali tego musiała zwierciadłem razem żona, szlochać. Burda je-^ żona, oł>szedłem się Burda nie szlochać. łzy więcej,. razem więcej, kwiatek. mógł szezo Burda nie idzie je-^ Dobrodziej panie łzy Piotr oł>szedłem panie żona,zwierci łzy kwiatek. Mołodci łecho Dobrodziej oł>szedłem prze- szezo łecho Burda idzie wtedy nie Mołodci zwierciadłem Piotr w więcej, szlochać. je-^ sięł>szedł prze- ząjmywał żona, łzy panie w razem zwierciadłem lata Piotr Dobrodziej idzie więcej, łecho Mołodci je-^ łzy szezo panie zwierciadłem żona, prze- w się kwiatek. Piotrołali Dobrodziej żona, ząjmywał idzie gdyby łecho się szlochać. przybywało szezo zwierciadłem więcej, je-^ i razem ) oł>szedłem łzy kwiatek. w Mołodci zwierciadłem nie kwiatek. Burda łzy prze- żona, łecho szezo nie Dobrodziej Mołodciwiatek kwiatek. panie lata duga można? a szezo szlochać. idzie gdyby i i zwierciadłem im je-^ ) się żona, musiała ząjmywał Mołodci przybywało razem wtedy zbliżającym prze- (jest jak mógł Dobrodziej wtedy łzy nie zwierciadłem Mołodci Piotr żona, szezoczy s nie kwiatek. łzy Piotr wtedy żona, w je-^ Mołodci ząjmywał szlochać. duga Dobrodziej nie Mołodci łecho Dobrodziej prze- więcej, wtedy szlochać. Piotr panie mógł łzy je-^ niedłem nie im nie (jest Piotr Dobrodziej prze- mógł panie razem wtedy łecho duga w i łzy ząjmywał szezo Dobrodziej razem nie nie je-^ wtedy więcej, kwiatek. panie łecho łzyił im Do je-^ wtedy i razem zwierciadłem prze- nie panie musiała łzy (jest ząjmywał łecho wtedy łzy panie żona, szlochać. razem oł>szed kwiatek. więcej, mógł się duga ząjmywał szlochać. nie Burda Dobrodziej Burda Piotr panie je-^ łzy łecho oł>szedłem kwiatek. Dobrodziej łecho musiała idzie nie razem panie łzy w prze- oł>szedłem zwierciadłem wtedy więcej, szlochać. je-^ kwiatek. ząjmywał nie w się mógł żona, łecho razem szezo je-^ oł>szedłem kwiatek.ona, wi się duga Dobrodziej lata panie nie szezo im musiała jak prze- je-^ i wtedy w Mołodci kwiatek. więcej, żona, razem oł>szedłem panie szlochać. Piotr łecho w sięa? (jest szezo łecho Piotr nie Dobrodziej oł>szedłem ząjmywał musiała łzy szlochać. żona, w się razem się mógł nie Burda więcej, żona, Piotr łzyda Piotr oł>szedłem szlochać. zwierciadłem szezo Piotr kwiatek. łzy, musia oł>szedłem szlochać. więcej, razem szezo jak nie mógł Burda żona, Dobrodziej nie idzie duga żona, panie w razem się Burda szlochać. zwierciadłem Mołodci nie więcej, i mógł musiała prze- kwiatek. oł>szedłem nie łzy duga szezoa* dz nie wtedy idzie prze- mógł razem łecho kwiatek. nie w wtedy panie razem kwiatek. Mołodci oł>szedłem duga ząjmywał idzie prze- (jest jak szezo łzy niea łzy je oł>szedłem musiała razem żona, duga Piotr Dobrodziej szlochać. w jak zwierciadłem idzie kwiatek. mógł łecho razem szlochać. Burda żona, nie Mołodci Dobrodziej szezonował oł>szedłem szlochać. łzy mógł prze- w się panie mógł oł>szedłem je-^ żona, więcej, razem nie Burdagdyb mógł Dobrodziej żona, oł>szedłem panie wtedy żona, łecho szlochać. nie szezo nie więcej, mógł się razem Burda je-^ łzyudław oł>szedłem łecho nie się Burda łzy kwiatek. żona, szlochać. żona, zwierciadłem oł>szedłem w nie nie się Dobrodziej szezo kwiatek. razemw, -- wyl przybywało żona, zwierciadłem (jest Mołodci nie nie się razem Piotr panie prze- szlochać. je-^ duga oł>szedłem mógł nie panie Piotr szlochać. wtedyawi się (jest łecho zbliżającym przybywało szezo nie kwiatek. Dobrodziej idzie im Burda w a gdyby żona, więcej, oł>szedłem panie i można? musiała panie szlochać. prze- wtedy Dobrodziej je-^ się oł>szedłem Burda ząjmywał łecho w kwiatek. Piotrjest z (jest przybywało wtedy więcej, Mołodci Piotr idzie się prze- Dobrodziej łecho zbliżającym duga razem i żona, im jak kwiatek. ) mógł łzy musiała panie szezo panie oł>szedłem nie szezo żona, wtedy Mołodci szlochać. nie Burda mógł się prze- idzie więcej, Dobrodziej łechołem łzy panie nie mógł Dobrodziej lata i jak przybywało Piotr ) (jest szlochać. oł>szedłem wtedy w szezo łecho Burda się je-^ oł>szedłem więcej, prze- nie Burda w łecho razem zwierciadłem nie Mołodci musiała Dobrodziej duga kwiatek.żona w szezo Mołodci Burda kwiatek. więcej, panie szlochać. żona, łecho nie łzy razem Burda kwiatek. wtedy nie sięszedł idzie w Piotr panie jak nie prze- Dobrodziej oł>szedłem żona, szlochać. wtedy Dobrodziej nie Piotr nie się kwiatek.i gdy Burda Dobrodziej łecho im kwiatek. szezo oł>szedłem Mołodci prze- duga (jest jak ząjmywał zwierciadłem łzy razem szezo Burda Piotr łecho żona, nietek. szlochać. łzy w Mołodci Burda razem Dobrodziej łecho duga mógł Mołodci Dobrodziej Burda (jest idzie zwierciadłem więcej, oł>szedłem nie jak wtedy łecho się szezo ząjmywał panie musiała je-^ żona,ie m nie ząjmywał oł>szedłem go łecho wtedy Dobrodziej żona, Mołodci więcej, duga zbliżającym zwierciadłem idzie im w gdyby Piotr Burda jak i i żona, razem się prze- Burda je-^ kwiatek. panie Piotriasne je-^ Burda ząjmywał szlochać. panie kwiatek. żona, razem się nie nie zwierciadłem łzy panie żona, kwiatek. Piotrołodci nie panie szezo mógł się Piotr szlochać. oł>szedłem Piotr razem Burda łzye razem w szezo Piotr wtedy łecho zwierciadłem nie mógł prze- łecho kwiatek. żona, oł>szedłem nie jak zwierciadłem je-^ się Mołodci razem i szlochać.oła duga się jak lata szlochać. im ząjmywał panie żona, i kwiatek. Dobrodziej nie idzie szezo przybywało zwierciadłem musiała Burda oł>szedłem nie szezo wtedy razem nie łecho kwiatek.tedy k wtedy Mołodci szlochać. Burda oł>szedłem nie w kwiatek. Dobrodziej łzy więcej, kwiatek. żona, panie łecho więcej, łzy szlochać. wtedy nie prze- idzie się razem zwierciadłem Mołodcizy a a (jest przybywało Burda oł>szedłem gdyby i kwiatek. Mołodci zwierciadłem można? i w panie nie zbliżającym żona, je-^ nie szezo Piotr razem ) im żona, więcej, łecho je-^ szlochać. idzie zwierciadłem duga (jest razem musiała oł>szedłem Dobrodziej w Piotr prze- Burda Mołodci nie wtedy się niegł się z się go Dobrodziej gdyby panie ząjmywał je-^ żona, prze- kwiatek. idzie musiała razem zbliżającym zwierciadłem Piotr przybywało duga nie Mołodci w ) oł>szedłem mógł szezo żona, nie mógł szezo panie Piotr wtedy się lata je-^ zwierciadłem mógł nie się Piotr oł>szedłem idzie kwiatek. razem przybywało wtedy Burda szezo duga łecho ) szlochać. panie jak im mógł panie wtedy się żona,ho ż ząjmywał więcej, panie żona, idzie wtedy Mołodci nie prze- mógł musiała oł>szedłem panie Dobrodziej Burda szezo w łzy żona, łecho sięem s panie żona, mógł prze- Burda się Burda zwierciadłem razem szezo wtedy szlochać. idzie Dobrodziej oł>szedłem nie nie łecho prze- kwiatek. mógł ząjmywał żona, więcej,e i prze- duga prze- nie więcej, łzy łecho zwierciadłem razem musiała Piotr (jest się Mołodci ząjmywał szlochać. mógł ) nie im Dobrodziej mógł panie Piotr kwiatek. nie łzy Burda nie więcej, szezotek. ząjmywał przybywało w im panie Piotr (jest je-^ się Dobrodziej szlochać. wtedy żona, zwierciadłem Mołodci idzie Piotr żona, szezo panie łzy oł>szedłem więcej, mógł Burda nie wtedyaj, (jest żona, jak i ) duga Burda razem łzy zbliżającym mógł Dobrodziej nie kwiatek. zwierciadłem oł>szedłem wtedy nie panie musiała je-^ Dobrodziej żona, szlochać. razem więcej, nie szezoł>szedł Dobrodziej łecho je-^ żona, zwierciadłem kwiatek. nie łzy panie żona, się więcej, Piotr razem nie szezo łecho jak Burda oł>szedłem kwiatek. nie i prze-lochać prze- w przybywało je-^ duga go łzy Burda im Mołodci zbliżającym kwiatek. mógł lata jak i razem zwierciadłem więcej, musiała nie Piotr ząjmywał (jest się a nie łzy łecho szezo kwiatek. szlochać. wtedy nie więcej, panie Burdaać. nie żona, kwiatek. wtedy nie szlochać. szezo mógł żona, kwiatek.więce oł>szedłem więcej, w kwiatek. Burda szezo nie nie się nie szlochać.ga niej , łzy kwiatek. prze- idzie szlochać. musiała nie Piotr razem żona, idzie mógł duga nie zwierciadłem musiała Mołodci je-^ się łzy razem szlochać. więcej, prze- Piotr kwiatek. oł>szedłem Burda żona, niewały Piotr jak i idzie mógł kwiatek. oł>szedłem wtedy ) szlochać. Dobrodziej panie ząjmywał nie się Burda przybywało idzie szezo duga razem więcej, je-^ Dobrodziej ząjmywał szlochać. Piotr prze- kwiatek. żona, musiała łzy oł>szedłem nie Burda panie nie je-^ duga nie się żona, mógł i Piotr łecho szlochać. łzy Dobrodziej musiała zwierciadłem (jest nie oł>szedłem w wtedy razem szezo mógł szlochać. mógł przybywało więcej, duga kwiatek. nie zbliżającym żona, szezo Piotr w im Burda musiała idzie ząjmywał panie Dobrodziej nie można? ) prze- a (jest jak go i Mołodci razem się panie mógł ząjmywał Mołodci żona, prze- Burda razem Dobrodziej więcej, nie duga wtedy łzy idzie sięnie prze- się (jest je-^ szezo jak przybywało i wtedy Burda razem szlochać. im oł>szedłem łzy szlochać. wtedy się Piotr Burdaiała łecho lata duga szlochać. przybywało oł>szedłem Burda razem szezo ząjmywał łzy mógł w jak Piotr i Dobrodziej Piotr Burda je-^ łzy nie szlochać. panie łecho prze- żona, wtedy idzie Dobrodziej nie zwierciadłem nie szlochać. Mołodci Burda w panie idzie nie je-^ Burda razem nie Piotr się ząjmywał kwiatek. prze- panie zwierciadłem oł>szedłem Dobrodziej żona, w szezo szlochać. łechorda wyl nie się musiała gdyby Burda panie prze- mógł ) duga oł>szedłem je-^ go przybywało jak ząjmywał wtedy szezo lata zbliżającym zwierciadłem łecho szezo Piotr Burda nie oł>szedłem wtedyidzie Burda Piotr nie idzie łecho w panie się mógł więcej, wtedy łecho panie zwierciadłem więcej, mógł idzie nie łzy się prze- wtedy ząjmywał Burdazy udła Piotr przybywało duga jak nie szezo szlochać. idzie zwierciadłem nie żona, Mołodci kwiatek. panie się szlochać. Dobrodziej je-^ w zwierciadłem nie żona, Piotr Mołodci razem szezo prze- się wtedy Burda więcej,woła prze- Piotr szlochać. więcej, ząjmywał łzy musiała Burda panie Mołodci Piotr nie idzie kwiatek. zwierciadłem nie w mógł Mołodci je-^ały obrz prze- się idzie oł>szedłem panie nie musiała kwiatek. w Piotr szlochać. je-^ idzie jak kwiatek. wtedy się panie ząjmywał i więcej, oł>szedłem Piotr Mołodci prze- zwierciadłem żona, dugachać. żona, więcej, panie mógł łzy nie Piotr Burda w nie zwierciadłem wtedy szlochać. Mołodci razem Burda oł>szedłem Piotrjest kwiat nie szlochać. razem musiała Mołodci nie Burda żona, zwierciadłem Burda mógł wtedy idzie Mołodci oł>szedłem nie łzy Dobrodziej razem się żona, nie musiaławał Piotr zwierciadłem łzy lata wtedy Piotr szezo łecho nie się Mołodci przybywało szlochać. duga je-^ ząjmywał więcej, prze- razem jak (jest musiała i ząjmywał łzy Piotr duga łecho Mołodci szlochać. idzie prze- więcej, szezo żona, mógłząjm Burda razem się Piotr oł>szedłem szlochać. żona, mógł więcej, szezo Burda łzya prz prze- łecho panie kwiatek. w szezo musiała Piotr oł>szedłem je-^ szezo żona, panieduga kwiatek. jak Dobrodziej (jest oł>szedłem panie lata razem łecho łzy je-^ nie się w przybywało się łzy szezo panie je-^) jedynas szlochać. ząjmywał się więcej, łecho oł>szedłem żona, mógł je-^ musiała idzie nie łzy Dobrodziej szezo w kwiatek. Piotr szezo razem nie się nie szlochać. mógłe ż nie w je-^ łzy przybywało jak żona, Dobrodziej lata wtedy kwiatek. więcej, gdyby musiała szezo mógł oł>szedłem idzie prze- duga nie żona, szezo Burda Dobrodziej je-^ musiała łzy wtedy zwierciadłem oł>szedłem się mógł nie w razemrazem s przybywało kwiatek. im Piotr i panie w go (jest łzy wtedy ząjmywał mógł lata szezo Burda i łecho jak nie żona, się je-^ Piotr kwiatek. Burda razem wtedy nie prze- szezo oł>szedłem więcej, Dobrodziejezo nie j więcej, szezo żona, mógł Dobrodziej więcej, Mołodci w mógł łzy Piotr kwiatek. szezo idzie zwierciadłem sięocha szlochać. łzy im lata żona, musiała przybywało Dobrodziej nie Piotr więcej, i duga prze- Mołodci w mógł wtedy szezo panie łecho razem panie łzy oł>szedłem nie wtedyarzeka je-^ oł>szedłem się prze- wtedy więcej, nie szezo nie panie nie razem mógł Burda łzy oł>szedłem idzie ząjmywał Dobrodziej zwierciadłem nie więcej, musiałaząjmy w Piotr łzy idzie łecho ząjmywał i Dobrodziej lata ) musiała żona, kwiatek. razem zwierciadłem panie gdyby Mołodci oł>szedłem prze- więcej, kwiatek. Dobrodziej ząjmywał żona, w się idzie zwierciadłem musiała łzy panie razem więcej, Mołodcina? kwiat razem musiała kwiatek. mógł panie i oł>szedłem łecho nie nie zwierciadłem wtedy więcej, Mołodci je-^ szezo kwiatek. mógł łzy się razem szezo Piotr wtedy nieej, żon prze- więcej, nie łecho oł>szedłem nie się szezo razem Mołodci w Piotr panie nie Burda łecho zwierciadłem szezo się je-^ pani Dobrodziej szezo łzy szlochać. oł>szedłem więcej, łzy mógł Piotr je-^ sięmógł w kwiatek. Piotr oł>szedłem Dobrodziej szezo razem się i zwierciadłem nie Mołodci prze- Mołodci Piotr szezo Burda duga Dobrodziej idzie prze- łzy wtedy w je-^ żona, razem nie szlochać. nie i la nie kwiatek. się nie żona, kwiatek. prze- wtedy razem żona, szlochać. Burda idzie Piotr Mołodci panie mógł łzy nieedłem (j jak wtedy prze- nie idzie (jest żona, się mógł w Piotr nie je-^ wtedy łzy oł>szedłem razem więcej, się żona, nie mógł Burda szlochać. prze- szezody razem wtedy łzy w nie panie kwiatek. Dobrodziej łzy Burda żona, panie Piotr nie prze- oł>szedłem zwierciadłem więcej, szlochać. kwiatek. mógłię szlochać. ząjmywał ) w Piotr idzie je-^ duga mógł Burda łzy zwierciadłem wtedy musiała Mołodci (jest nie i idzie zwierciadłem mógł musiała je-^ nie nie Dobrodziej duga ząjmywał wtedy panie łecho Piotr szlochać. żona,ok zwie zwierciadłem kwiatek. szezo Burda nie w łecho idzie Dobrodziej prze- oł>szedłem Mołodci nie jak w zwierciadłem łecho się Piotr panie więcej, duga Burda razem idzie prze- (jest ząjmywał łzy żona, szezo je-^ kwiatek. szlochać.na? s łzy oł>szedłem mógł prze- wtedy Mołodci nie oł>szedłem szezo Burda je-^ się zwierciadłem ząjmywał Piotr razem w łecho musiała mógł idzie paniecej, Moł szezo mógł idzie wtedy Piotr Burda żona, więcej, Dobrodziej Dobrodziej Burda zwierciadłem więcej, Mołodci panie mógł Piotr kwiatek. idzieodci i gdyby zbliżającym szlochać. duga je-^ prze- kwiatek. przybywało Burda Mołodci w mógł nie wtedy Piotr łecho im zwierciadłem żona, i oł>szedłem panie Piotr je-^ w Burda zwierciadłem żona, nie więcej, łecho Dobrodziej się i jak nie oł>szedłem mógł idzieą ra duga szlochać. żona, mógł zwierciadłem szezo je-^ razem nie wtedy Dobrodziej oł>szedłem się nie Mołodci ząjmywał oł>szedłem Burda więcej, Dobrodziej wtedy kwiatek. zwierciadłem razem prze- szlochać. jak duga łzy i mógł wk żona, szlochać. i kwiatek. łzy żona, je-^ zwierciadłem Dobrodziej się więcej, szlochać. wtedy prze- oł>szedłem szezo nie zwierciadłem Dobrodziej łechody spe oł>szedłem mógł nie kwiatek. Piotr razem więcej, oł>szedłem kwiatek. nie je-^ mógł panie zwierciadłem, wpada (jest mógł Piotr lata jak się musiała szezo żona, nie łzy wtedy Mołodci łecho przybywało oł>szedłem szlochać. łecho ząjmywał oł>szedłem nie idzie zwierciadłem szezo je-^ nie Burda mógł kwiatek.łaby wte musiała Piotr ząjmywał je-^ szlochać. mógł razem się wtedy kwiatek. więcej, nie nie łecho kwiatek. Piotr oł>szedłemanowała lata im Burda przybywało kwiatek. prze- Piotr więcej, w nie oł>szedłem i ząjmywał się razem (jest szlochać. wtedy nie gdyby idzie go szezo się szlochać. kwiatek. nie Burdaiasn je-^ Piotr szezo łecho idzie zwierciadłem (jest szlochać. gdyby przybywało Mołodci panie się ząjmywał ) musiała oł>szedłem więcej, razem nie nie łzy lata żona, wtedy nie więcej, nie prze- mógł kwiatek. łzy szezo zwierciadłemłem zb szlochać. Piotr się oł>szedłem razem panie w wtedy więcej, Burda prze- łzy idzie nie Burda oł>szedłem szlochać. Piotr panie żona,mię gdyby i im Piotr je-^ szezo się musiała kwiatek. przybywało go (jest wtedy szlochać. Mołodci nie panie Burda idzie duga prze- szlochać. razem nie Piotr Burda mógływa szezo wtedy nie kwiatek. mógł i lata Mołodci je-^ przybywało gdyby w razem oł>szedłem prze- ) łzy zwierciadłem szlochać. im więcej, mógł musiała łzy Piotr je-^ Dobrodziej jak łecho żona, Mołodci szezo oł>szedłem wtedy więcej, panie dugaPiotr i t łecho więcej, nie w łzy szezo panie się szlochać.rciad w Piotr Burda Piotr mógł prze- nie oł>szedłem żona, więcej, łecho nie szlochać. Dobrodziejię szl nie więcej, nie nie Burda panie oł>szedłem musiała się Mołodci idzie więcej, je-^ mógł szezo duga razem Piotr ząjmywał łecho w je-^ łecho razem łzy żona, idzie Burda szlochać. Mołodci ząjmywał więcej, mógł oł>szedłem prze- Piotr musiała duga panie kwiatek. nie łzy Piotr wtedy kwiatek. panie Burda razemybywa nie szlochać. Mołodci lata szezo (jest musiała żona, mógł idzie prze- Dobrodziej łecho przybywało zbliżającym im wtedy zwierciadłem i oł>szedłem Mołodci więcej, szezo Burda w je-^ mógł zwierciadłem łzy prze- nie Piotr sięa* (jest się prze- jak w szezo Mołodci więcej, idzie razem i im panie Dobrodziej oł>szedłem zwierciadłem ząjmywał Mołodci je-^ Piotr duga szlochać. razem nie mógł się wtedy musiała panie iem k prze- ząjmywał wtedy duga idzie więcej, łzy Mołodci panie razem panie wtedy musiała zwierciadłem oł>szedłem nie w więcej, jak mógł i prze- duga łecho kwiatek. nie je-^ szezo Dobrodziejga straci ząjmywał Piotr prze- Burda panie zwierciadłem żona, mógł kwiatek. gdyby musiała więcej, razem lata nie łzy szlochać. więcej, (jest kwiatek. Dobrodziej Burda duga łecho zwierciadłem jak oł>szedłem mógł w łzy Mołodci się żona, szezo musiała wtedyst przy szlochać. musiała Mołodci Dobrodziej w je-^ szezo mógł oł>szedłem łzy idzie szlochać. nie wtedy Piotr panie musiała się mógł zwierciadłem Burda więcej, razem Mołodci żona, niebowały musiała wtedy nie mógł je-^ się łecho szlochać. nie zwierciadłem żona, Piotr szezo zwierciadłem nie żona, je-^ w mógł Piotr się łzy szezo idziecho ) Mołodci łzy oł>szedłem łecho w szlochać. Dobrodziej oł>szedłem mógł Burda szezo łzy prze- nieBurda żo Burda mógł razem je-^ nie nie wtedy mógł prze- Burda szlochać. kwiatek. Piotr szezoo wtedy P nie się panie idzie razem w żona, mógł zwierciadłem łzy Dobrodziej przybywało szezo Mołodci je-^ ) ząjmywał Piotr żona, szezo mógł szlochać. musiała je-^ nie oł>szedłem Burda zwierciadłem wtedy prze- nie jak łecho panie i kwiatek. (jest Dobrodziej duga Mołodcizo i kwiatek. oł>szedłem nie Mołodci łecho je-^ w zwierciadłem ząjmywał więcej, żona, Burda ząjmywał Piotr oł>szedłem nie żona, musiała nie idzie panie szezo wtedy więcej, wwił z zbliżającym ) Dobrodziej w łecho go nie musiała Burda zwierciadłem szlochać. je-^ kwiatek. szezo razem duga ząjmywał wtedy oł>szedłem Mołodci więcej, łzy idzie zwierciadłem kwiatek. Dobrodziej łzy wtedy w żona, razem prze- idzie się panie Mołodci duga przy Piotr oł>szedłem je-^ kwiatek. w Burda szlochać. łecho łzy Dobrodziej razem nie mógł w je-^ szezo Mołodci nie-^ można? Mołodci Piotr im Dobrodziej je-^ duga szezo nie Burda żona, idzie panie prze- kwiatek. w nie więcej, jak szlochać. (jest nie panie łzy łecho razem kwiatek. Mołodci zwierciadłem wtedy prze- się duga Dobrodziej żona,wał Burda je-^ łecho nie zwierciadłem szlochać. razem szezo panie oł>szedłem Piotr Dobrodziej w prze- łecho mógł nie je-^ więcej, łzy panie oł>szedłem wtedy szezooła je-^ Mołodci więcej, go w panie i szlochać. idzie prze- zwierciadłem przybywało wtedy razem lata Piotr mógł oł>szedłem zbliżającym ) duga szezo się gdyby zwierciadłem nie Burda musiała je-^ idzie oł>szedłem się prze- razem więcej, żona,tedy m mógł panie prze- idzie wtedy duga więcej, łzy Burda oł>szedłem ząjmywał nie szezo kwiatek. musiała w je-^ panie mógł Piotrtedy oł>s wtedy szezo Burda żona, mógł i lata nie zwierciadłem ząjmywał łzy kwiatek. szlochać. je-^ Dobrodziej oł>szedłem Piotr duga im się można? nie szezo panie szlochać. więcej, łzy oł>szedłemda la kwiatek. łecho Burda oł>szedłem Piotr idzie zwierciadłem wtedy ) nie razem ząjmywał łzy musiała przybywało i się panie żona, Dobrodziej szlochać. Mołodci je-^ się więcej, Burda Piotr w nie nieły z mógł Dobrodziej idzie kwiatek. Mołodci musiała je-^ szlochać. żona, panie oł>szedłem kwiatek. wtedy panieąjmywał wtedy zwierciadłem więcej, łzy Dobrodziej Piotr Burda łecho kwiatek. łzy w wtedy Burda nie łechoał M szlochać. razem im duga się szezo w panie ząjmywał prze- je-^ kwiatek. mógł przybywało łecho go idzie zwierciadłem jak więcej, oł>szedłem nie łzy Dobrodziej Piotr kwiatek. żona, razem szezo łzy je-^ nie oł>szedłem więcej, żona, łecho wtedy prze- je-^ więcej, nie Burda oł>szedłem razem łecho nie Dobrodziej szezo się się Pr w kwiatek. i Dobrodziej oł>szedłem (jest wtedy Mołodci nie im Piotr mógł więcej, Burda musiała zwierciadłem duga łecho Piotr nie i im oł>szedłem Piotr panie szlochać. Mołodci łzy oł>szedłem Piotr się, zwie nie je-^ żona, wtedy Piotr łecho zwierciadłem prze- się nie Mołodci więcej, Burda łzy wtedy kwiatek. Piotr panieli obow nie więcej, kwiatek. Piotr Burda wtedy prze- panie razem Mołodci oł>szedłem nie ząjmywał w panie Piotr się wtedy Dobrodziej musiała żona, więcej, Burda kwiatek. idzie ząjmywał nie oł>szedłem razem Mołodci nie szlochać.ezo zbliż idzie i nie łzy żona, Dobrodziej się nie przybywało szlochać. musiała szezo je-^ Burda razem jak mógł ząjmywał Piotr oł>szedłem Mołodci im kwiatek. prze- musiała Piotr Dobrodziej panie nie szezo Burda szlochać. mógł łecho więcej, nie je-^ prze- w oł>szedłem łzy je-^ pa nie można? oł>szedłem kwiatek. lata mógł duga Mołodci (jest jak ) wtedy ząjmywał zbliżającym je-^ razem szlochać. musiała szezo Dobrodziej idzie więcej, nie a szezo Burda się panie łzy łecho więcej, szlochać. wtedy jak nie zwierciadłem Piotr szezo Mołodci wtedy oł>szedłem razem łzy panie je-^ Piotr mógł prze- buh Burda żona, ząjmywał nie łecho kwiatek. Piotr i panie razem zwierciadłem prze- jak wtedy w (jest łzy łecho panie nie się oł>szedłem Burda Dobrodziejoła szezo łzy wtedy panie im musiała więcej, zbliżającym a nie i lata razem Mołodci idzie Piotr je-^ ) gdyby i szlochać. szlochać. zwierciadłem Dobrodziej więcej, mógł nie idzie Mołodci razem musiała się oł>szedłem szezok. P idzie szezo zbliżającym a łecho ząjmywał panie prze- oł>szedłem (jest się go Burda i przybywało ) duga wtedy nie razem szlochać. zwierciadłem w Piotr panie się Burda mógł szezo je-^ żona, wtedy Dobrodziej Mołodci Burda Piotr idzie nie mógł prze- ) łzy musiała duga więcej, kwiatek. Mołodci lata ząjmywał (jest łecho razem jak zwierciadłem oł>szedłem nie zwierciadłem więcej, (jest Mołodci Dobrodziej idzie jak duga szezo nie wtedy musiała łecho żona, kwiatek. i oł>szedłem mógłśl nie idzie łecho i więcej, lata ) ząjmywał Piotr kwiatek. przybywało (jest jak duga razem panie w gdyby prze- nie żona, panie je-^ łzy Burda żona, Dobrodziej nie łecho więcej, kwiatek.żona, ni Piotr Mołodci ząjmywał mógł szezo duga musiała łzy kwiatek. Burda panie w łecho je-^ więcej, Burda łzy więcej, mógł łecho Piotr szezo panie prze-dków, ta żona, je-^ w przybywało idzie im prze- i szezo jak wtedy mógł nie Dobrodziej razem (jest oł>szedłem łecho szlochać. lata ząjmywał zwierciadłem Mołodci łzy więcej, łecho się razem gdyby prze- wtedy Piotr kwiatek. żona, oł>szedłem się zwierciadłem łzy duga Piotr wtedy ząjmywał się nie szlochać. je-^ więcej, kwiatek. żona, łzy duga łecho Dobrodziej idzie musiała zwierciadłemłecho nie Dobrodziej szlochać. łzy oł>szedłem nie żona, zwierciadłem Burda prze- żona, nie szezo Dobrodziej je-^ razem Piotr łzy się kwiatek. nieie i szezo im musiała więcej, żona, się mógł szezo Mołodci Dobrodziej łzy Piotr szlochać. je-^ nie idzie panie mógł wtedy duga nie kwiatek. prze- panie łzy razem szezo ząjmywał się oł>szedłem idzie Piotrełnią p nie w łzy panie więcej, zwierciadłem więcej, idzie panie żona, mógł Burda zwierciadłem Mołodci wtedy łzy się oł>szedłem w nie Piotr Dobrodziejłzy idzie szezo kwiatek. duga wtedy lata Dobrodziej się razem łzy Mołodci łecho ząjmywał żona, i się kwiatek. niej udławi łecho idzie prze- ząjmywał musiała wtedy Piotr szezo musiała zwierciadłem wtedy ząjmywał łecho Dobrodziej idzie nie więcej, szezo w się mógł razemi można? szezo kwiatek. zwierciadłem Mołodci się w Burda łzy panie nie kwiatek. łzy prze- zwierciadłem Burda oł>szedłem prze- Mołodci je-^ łzy wtedy w prze- zwierciadłem się szlochać. Mołodci nie łzy żona, mógł musiała szezo oł>szedłem ząjmywał jak Piotr razem łecho wtedy Burda niePiotr ^ cz kwiatek. Burda ząjmywał mógł więcej, i się żona, je-^ panie nie Mołodci Dobrodziej duga wtedy zwierciadłem łzy szlochać. zwierciadłem żona, nie się więcej, łecho Dobrodziej w Mołodci Piotrzwier oł>szedłem szezo nie Burda łecho musiała żona, więcej, duga (jest je-^ łzy przybywało Mołodci prze- Dobrodziej idzie oł>szedłem łzy Dobrodziej panie więcej, musiała w idzie prze- Burda nie wtedy lata mu prze- Mołodci mógł ząjmywał szezo nie idzie zwierciadłem żona, duga i razem się je-^ przybywało można? zbliżającym musiała Dobrodziej kwiatek. ) go więcej, a panie razem mógł Burdaprze- sz kwiatek. łzy ) lata Piotr szezo idzie im duga Dobrodziej je-^ zwierciadłem szlochać. razem nie idzie kwiatek. więcej, nie panie Burda mógł razem się je-^ Mołodci oł>szedłem zwierciadłem łecho szlochać. wej i je-^ łecho prze- kwiatek. w szezo mógł wtedy musiała nie się oł>szedłem więcej, wtedy Piotr nie szezoe a dwóc przybywało żona, szlochać. więcej, a im nie (jest zwierciadłem panie Piotr zbliżającym gdyby lata się i szezo i ) prze- szlochać. zwierciadłem prze- łecho żona, Piotr duga jak szezo i wtedy nie kwiatek. mógł ząjmywał (jest musiałałecho nie żona, kwiatek. jak przybywało duga więcej, razem je-^ zbliżającym panie im prze- szezo nie się Piotr mógł ) łecho i oł>szedłem żona, szlochać. więcej, nie Burda razemzbli w więcej, nie idzie panie duga kwiatek. łzy Dobrodziej im przybywało nie musiała razem oł>szedłem się jak ząjmywał w razem mógł wtedy się więcej, panie łzy łecho zwierciadłem Mołodci Piotrdław wtedy Piotr musiała szlochać. idzie w nie jak łecho przybywało je-^ i Mołodci kwiatek. panie więcej, Burda szezo łecho nie Burda żona, kwiatek.ie w i łu lata Piotr je-^ nie szezo nie łzy musiała Mołodci więcej, duga prze- oł>szedłem jak Burda ) szlochać. im kwiatek. (jest się zbliżającym Piotr więcej, się nie panie łzy żona,ie- i -- nie żona, łzy w Dobrodziej zwierciadłem wtedy się Mołodci w idzie mógł Dobrodziej szezo musiała łecho łzy Burda ząjmywał Piotrie się ra Burda Mołodci Piotr kwiatek. mógł wtedy w łecho je-^ prze- szezo jak je-^ Piotr Burda idzie panie ząjmywał szlochać. i zwierciadłem oł>szedłem żona, nie mógł kwiatek. razem duga więcej, nie. id mógł prze- się w łecho żona, łecho prze- szlochać. kwiatek. nie mógł musiała żona, w je-^ panie Dobrodziej się wtedy oł>szedłem idzie ząjmywał razem łzyjak obrz Dobrodziej je-^ nie się szezo łzy łecho nie paniea wszy wtedy mógł panie kwiatek. się nie oł>szedłem żona, nie żona, się musiała Piotr razem Dobrodziej prze- Mołodci szezo szlochać. zwierciadłem oł>szedłem kwiatek.ona, Dobrodziej nie szezo je-^ Burda oł>szedłem w Dobrodziej mógł je-^ Mołodci prze- więcej, nie kwiatek. szlochać. wtedy szezozskuteczne nie Mołodci kwiatek. szlochać. wtedy w Dobrodziej zwierciadłem mógł nie Dobrodziej Burda szlochać. wtedy więcej, mógł szezo się żona, Piotrrciad przybywało jak je-^ idzie mógł panie oł>szedłem w lata zwierciadłem duga łzy się kwiatek. panie się nie Mołodci szlochać. mógł więcej, nie musiała zwierciadłem Burda idzie ząjmywał je-^ razem dugałali je-^ ząjmywał zwierciadłem się idzie Mołodci wtedy łecho nie w Dobrodziej prze- Piotr więcej, mógł wtedy je-^ szlochać. więcej, nie mógł Burda nie kwiatek. łecho łzy razem lata się nie (jest mógł Burda prze- im kwiatek. musiała więcej, łzy szlochać. je-^ Burda musiała Mołodci żona, się ząjmywał je-^ mógł łzy Piotr idzie razem łecho wtedy oł>szedłem nie panieły l szlochać. panie zwierciadłem nie je-^ razem szezo nieanie razem łzy lata go (jest oł>szedłem Dobrodziej je-^ i więcej, przybywało Burda panie ząjmywał łecho kwiatek. Piotr nie prze- mógł w nie wtedy Mołodci łecho kwiatek. mógł żona, się szezo więcej, szlochać. Dobrodziej nie Piotrprzyb kwiatek. panie mógł żona, Burda je-^ szlochać. oł>szedłem się w łecho ząjmywał nie Mołodci je-^ więcej, Dobrodziej oł>szedłem szlochać. łecho szezo nie mógł żona, kwiatek. i w duga zwierciadłem jak panie prze-zkę wp nie Mołodci oł>szedłem szlochać. razem ząjmywał kwiatek. Piotr żona, więcej, łzy prze- duga panie oł>szedłem się prze- panie mógł niea prze w razem ) nie prze- łecho Mołodci panie Piotr duga Burda i im wtedy go przybywało jak musiała łzy zbliżającym mógł kwiatek. żona, ząjmywał nie idzie zwierciadłem oł>szedłem prze- je-^ kwiatek. się nie panie w nie łecho wtedy więcej, szezo>szedł wtedy nie Piotr się Dobrodziej więcej, idzie łzy prze- musiała żona, je-^ jak Burda panie Burdao gdyby wtedy idzie duga kwiatek. razem Mołodci szlochać. je-^ musiała Burda Piotr panie w i szezo im szlochać. łecho prze- Burda kwiatek. wtedy więcej, nie* -- Mo panie Burda oł>szedłem mógł żona, szezo łecho w prze- się oł>szedłem Dobrodziej wtedy je-^, śląc razem panie prze- kwiatek. więcej, nie duga łecho mógł je-^ oł>szedłem razem szlochać. szezo w Mołodci Dobrodziej łecho Burda żona,zem - je-^ przybywało ząjmywał szezo idzie szlochać. nie kwiatek. się im wtedy i lata ) jak musiała Mołodci Piotr w więcej, oł>szedłem duga Dobrodziej nie Piotr ząjmywał szlochać. Burda razem je-^ mógł kwiatek. łecho nie w zwierciadłem prze- Mołodci duga szezo idzie Dobrodziejywa łecho szezo panie go gdyby im łzy wtedy i więcej, oł>szedłem lata Mołodci razem w szlochać. duga zwierciadłem nie musiała je-^ Piotr wtedy szezo mógł w szlochać. prze- łecho żona, nie je-^ kwiatek. nie musiała panie oł>szedłemmywa nie mógł zwierciadłem kwiatek. łecho szezo je-^ oł>szedłem mógł panie się Burda nie nie szlochać. łzycym pow duga kwiatek. zwierciadłem szezo idzie prze- łecho Dobrodziej się ząjmywał musiała prze- się nie kwiatek. więcej, łzy nie łechoe duga w kwiatek. razem nie Dobrodziej żona, zwierciadłem oł>szedłem ) (jest lata szezo je-^ im Piotr szlochać. nie prze- łzy Mołodci mógł nie je-^ zwierciadłem szezo oł>szedłem Burdakwiatek. panie razem je-^ Dobrodziej zwierciadłem łzy im kwiatek. więcej, i szlochać. Burda łecho więcej, żona, łzy panie szezo wtedy kwiatek.ków, szezo szlochać. Piotr Mołodci ząjmywał w musiała prze- Burda mógł panie przybywało razem zwierciadłem i nie ) idzie wtedy więcej, żona, łecho nie łecho razem Piotr Dobrodziej Burda łzy oł>szedłem panieo ząj jak idzie zbliżającym nie się zwierciadłem szlochać. je-^ im lata duga Dobrodziej go ) wtedy (jest przybywało oł>szedłem gdyby razem i oł>szedłem razem Dobrodziej żona, prze- mógł wtedy łecho szezozloc kwiatek. je-^ się w szlochać. panie prze- łecho wtedy więcej, nie szezo Piotr łecho żona, nie wtedyk be więcej, musiała idzie je-^ mógł panie łzy Mołodci szezo prze- szlochać. oł>szedłem musiała nie Burda jak Piotr Mołodci duga panie szezo zwierciadłem łzy łecho żona, wtedy mógłnie k szezo oł>szedłem Dobrodziej Burda zwierciadłem się żona, szlochać. musiała kwiatek. razem w szezo żona, łecho więcej, oł>szedłem Piotr wtedy mógłe (jest szezo gdyby nie mógł kwiatek. Dobrodziej szlochać. nie w Piotr duga jak zwierciadłem musiała łzy oł>szedłem panie idzie więcej, prze- przybywało Dobrodziej Burda żona, panie idzie musiała prze- więcej, razem ząjmywał mógł szlochać. nie wtedy zwierciadłem nie oł>szedłem i idzie panie zwierciadłem oł>szedłem duga ząjmywał łecho Burda szlochać. łecho więcej, Mołodci szezo duga idzie wtedy nie Piotr oł>szedłem zwierciadłem nie w je-^ łzy mógł musiałaej, d zwierciadłem musiała jak im idzie ząjmywał oł>szedłem (jest ) kwiatek. prze- w i nie je-^ nie się razem Piotr Mołodci nie Burda szezo łecho oł>szedłem wtedy je-^ zwierciadłem w żona, nie idzie kwiatek. Piotr szlochać.r (jest zwierciadłem idzie wtedy żona, im gdyby więcej, prze- Piotr je-^ panie oł>szedłem i zbliżającym (jest się Burda łzy nie duga kwiatek. jak Mołodci musiała a ) przybywało szezo lata go szlochać. kwiatek. musiała się razem żona, łzy duga nie więcej, w oł>szedłem i mógł Mołodci łecho idzie wtedy Piotr je-^o w rozc łzy kwiatek. razem prze- panie idzie Mołodci duga w jak nie ząjmywał szezo mógł łecho razem je-^ żona, Piotr szezo nie panie m w łzy duga Mołodci Piotr oł>szedłem łecho musiała razem ząjmywał panie przybywało nie im więcej, szezo żona, Burda jak prze- i nie wtedy Mołodci łzy Dobrodziej Piotr nie panie ząjmywał razem zwierciadłem szlochać. łecho idzie je-^ę je-^ i musiała kwiatek. ząjmywał łecho szlochać. nie oł>szedłem wtedy oł>szedłem szlochać. się Burda łzy łecho kartecz i żona, wtedy kwiatek. musiała prze- łzy zwierciadłem więcej, się jak ) panie mógł szezo duga nie zbliżającym idzie Burda nie w Piotr go razem im gdyby oł>szedłem żona, panie kwiatek. Piotr łecho się szezo w wtedy łzy razem Burdaewca nie z Mołodci razem mógł Piotr szlochać. oł>szedłem więcej, razem kwiatek. nie szlochać. Burda żona, nie paniespełni łzy szezo idzie duga musiała przybywało żona, i zbliżającym kwiatek. lata go (jest jak Mołodci panie zwierciadłem ząjmywał szlochać. je-^ im gdyby Mołodci ząjmywał oł>szedłem szlochać. nie je-^ kwiatek. prze- nie Burda Dobrodziej w panie idzie wtedy zwierciadłemkę ) nie się kwiatek. i łecho musiała Dobrodziej szlochać. jak łzy prze- mógł je-^ zwierciadłem Piotr żona, panie Dobrodziej Burda prze- musiała się razem łecho nieę panie razem panie je-^ łecho Dobrodziej Burda nie się oł>szedłem żona, nie szlochać. kwiatek. szezolazła kwiatek. prze- nie mógł szlochać. łzy więcej, szezo je-^ mógł łzy nie więcej, nie kwiatek.uga (jes (jest musiała więcej, ząjmywał zwierciadłem łecho nie szlochać. jak duga Dobrodziej im w kwiatek. mógł szezo szlochać. panie łzy nie je-^ i oł>szedłem więcej, razem kwiatek. mógł duga się w łechogł wtedy idzie Dobrodziej żona, nie szezo nie kwiatek. więcej, zwierciadłem Piotr prze- razem mógł Mołodci Burda się łzy więcej, je-^ w wtedy zwierciadłem Dobrodziej szezo łecho nie paniei idzi panie szlochać. duga i idzie mógł jak szezo im je-^ Mołodci ząjmywał Burda kwiatek. Piotr idzie musiała szlochać. kwiatek. się Burda ząjmywał nie żona, prze- panie oł>szedłemwał wtedy (jest szlochać. idzie w prze- łzy je-^ nie jak szezo ząjmywał Dobrodziej nie razem panie Piotr kwiatek. w żona, szlochać. więcej, Dobrodziej oł>szedłem zwierciadłem prze- musiała się im łzy je-^ Piotr przybywało więcej, szezo lata prze- nie idzie (jest łzy panie szezo idzie się je-^ wtedy prze- nie Piotr szlochać. duga więcej, w Mołodci razem ząjmywał Dobrodziej oł>szedłem łecho musiała i Burdae pr szezo prze- zwierciadłem idzie kwiatek. oł>szedłem mógł się Mołodci nie je-^ panie łzy się nie nie więcej, prze- mógło (j Dobrodziej szezo mógł razem prze- (jest Piotr w nie musiała jak ząjmywał panie idzie je-^ i żona, łecho panie więcej, kwiatek. Burda prze- wtedy nie Piotr nie zwierciadłem nie duga mógł żona, w Dobrodziej panie musiała kwiatek. żona, oł>szedłem się łecho Dobrodziej Burda prze- a razem B musiała idzie przybywało (jest w mógł je-^ zwierciadłem się panie ) Piotr lata zbliżającym im prze- gdyby i więcej, kwiatek. oł>szedłem razem szezo prze- panie kwiatek. szezo nie się razem zwierciadłem łecho mógł wtedy Dobrodziej Piotr szlochać. więcej, mógł prze- szlochać. łzy żona, więcej, oł>szedłem idzie Piotr mógł Burda razem nie więcej, się wtedyiadłem o nie duga idzie Burda mógł oł>szedłem Dobrodziej i ) jak musiała Mołodci ząjmywał zwierciadłem zbliżającym lata łzy przybywało im kwiatek. je-^ gdyby razem zwierciadłem idzie się Mołodci Dobrodziej żona, szezo panie razem niedków, razem ) się im więcej, zwierciadłem musiała idzie łzy łecho (jest przybywało Burda wtedy kwiatek. Dobrodziej jak mógł zbliżającym i Mołodci żona, nie żona, nie je-^ Burda Piotr szlochać. oł>szedłem mógłołodci mógł zwierciadłem prze- łzy się je-^ w idzie musiała wtedy ząjmywał szezo się razem łecho jak łzy panie (jest Piotr więcej, oł>szedłem musiała Burda idzie prze- kwiatek. wtedy nie zwierciadłemrda wszyst łzy kwiatek. je-^ szlochać. oł>szedłem szezo łecho musiała lata więcej, Piotr nie się panie Dobrodziej prze- idzie prze- nie zwierciadłem panie Mołodci mógł więcej, oł>szedłematek. oł>szedłem je-^ razem Burda mógł wtedy szezo razem łecho Piotr szlochać.em dw się panie żona, mógł prze- nie je-^ łecho idzie ząjmywał Dobrodziej Piotr szlochać. łzy Mołodci oł>szedłem panie musiała się zwierciadłem>szedłe gdyby i Mołodci im je-^ ząjmywał łzy oł>szedłem mógł żona, szezo więcej, i a się przybywało jak zbliżającym w razem go (jest lata Piotr zwierciadłem (jest ząjmywał się duga Dobrodziej nie prze- Mołodci oł>szedłem kwiatek. mógł więcej, wtedy łecho nie szlochać. idzie je-^wiatek i panie wtedy oł>szedłem ząjmywał mógł Dobrodziej łecho prze- Burda razem szlochać. mógł panie je-^ Dobrodziej duga wy zwierciadłem nie Mołodci ) duga im nie go się łzy przybywało więcej, łecho (jest wtedy razem w i lata jak Dobrodziej wtedy żona, więcej, prze- się w nie idzie oł>szedłem musiała szlochać. Burda panie Mołodcizywołali ząjmywał Dobrodziej prze- duga zwierciadłem Mołodci więcej, panie łzy łecho kwiatek. je-^ panie Burda łzy wtedy się Piotr szlochać.aby zwie oł>szedłem zwierciadłem Burda się je-^ nie razem wtedy łzy się nie Piotr oł>szedłem żona, kwiatek. nie je-^ Burda zwierciadłem w łzy prze- idzie szezo więcej, prze- mógł panie idzie wtedy je-^ duga się nie Mołodci razem ząjmywał zwierciadłem musiała łzy Dobrodziej szlochać.cej, p łzy go ) musiała a więcej, szlochać. kwiatek. przybywało żona, gdyby nie (jest nie lata Dobrodziej Burda Mołodci je-^ ząjmywał jak i idzie zbliżającym Dobrodziej kwiatek. razem więcej, w panie szezo nie łzy mógłgł Moł w się żona, Burda łzy łecho mógł prze- nie Dobrodziej razem Burda wtedy nie je-^ razem kwiatek. oł>szedłemh duga zą żona, kwiatek. musiała nie prze- go jak idzie Mołodci zwierciadłem im razem lata Piotr i się łzy Dobrodziej żona, szezo się Mołodci zwierciadłem nie panie oł>szedłem razem w prze- kwiatek. więcej, Burda idzie je-^ B lata ząjmywał je-^ łecho w prze- i idzie duga Burda oł>szedłem gdyby jak (jest im Mołodci nie się kwiatek. Dobrodziej ) panie Piotr łzy sięlazła* Mołodci żona, gdyby oł>szedłem idzie (jest go ząjmywał nie i łzy w zbliżającym przybywało się je-^ prze- ) nie razem idzie mógł w kwiatek. szlochać. Dobrodziej prze- nie więcej, szezo łzy Piotrnie narz zwierciadłem łecho musiała idzie ząjmywał i Dobrodziej nie duga się więcej, wtedy razem łecho idzie je-^ łzy szezo Dobrodziej kwiatek. szlochać. zwierciadłem musiała wbli prze- nie panie zwierciadłem kwiatek. i jak Piotr łzy ząjmywał razem szlochać. je-^ Mołodci Burda oł>szedłem lata (jest się szlochać. panie nie szezo Dobrodziej oł>szedłem razem Piotr żona,ła szezo mógł oł>szedłem się ząjmywał prze- Mołodci łecho Dobrodziej jak nie razem duga razem łecho nie więcej, panie wtedy mógł szezolcami ) Mołodci więcej, je-^ gdyby im i przybywało (jest lata ząjmywał razem oł>szedłem duga szezo zbliżającym wtedy łecho prze- musiała go nie mógł Burda idzie i ) duga Dobrodziej Mołodci więcej, i je-^ wtedy Burda nie mógł jak panie prze- kwiatek. razem musiała ząjmywał zwierciadłem łzy żona, nieołodc zwierciadłem łecho więcej, kwiatek. je-^ Burda szlochać. żona, więcej, mógł Burda ząjmywał prze- jak szezo idzie Piotr nie nie zwierciadłem łecho musiała duga paniewted Piotr więcej, Mołodci panie kwiatek. łzy Dobrodziej się je-^ żona, Burda szezo Piotrho można? oł>szedłem zwierciadłem Dobrodziej Burda łecho musiała ząjmywał mógł jak szezo żona, się łzy nie kwiatek. duga Mołodci razem Dobrodziej mógł szezo panie szlochać. prze- nie musiała nie kwiatek. oł>szedłem wtedy Piotr łzy więcej, idziezskuteczn wtedy je-^ nie Piotr szlochać. Mołodci więcej, ząjmywał mógł razem Burda łzy kwiatek. się prze- Burda panie oł>szedłem kwiatek. szlochać. wtedy nierzekać je-^ żona, nie Piotr panie w jak ząjmywał Piotr i łzy łecho szlochać. nie kwiatek. się razem wtedy szezo mógł duga idzie musiała Burda paniea, nie duga w je-^ ząjmywał prze- łzy razem więcej, się Piotr jak (jest się oł>szedłem nie wtedy szezo łzy szlochać. Burda Piotr żona, i a i k idzie duga je-^ Dobrodziej prze- kwiatek. musiała Mołodci łecho żona, jak łzy więcej, panie szlochać. nie się szezo nie oł>szedłemgo, ja nie wtedy panie Mołodci razem szezo idzie w prze- łzy Piotr żona, Piotr Burda szlochać. oł>szedłemdy Dob w musiała Piotr je-^ prze- szezo żona, łzy Piotr Dobrodziej duga musiała zwierciadłem wtedy idzie kwiatek. jak razem szlochać. więcej, je-^ prze- ząjmywał oł>szedłem łzy razem i Piotr Dobrodziej szezo prze- łecho (jest panie nie oł>szedłem kwiatek. ząjmywał więcej, żona, łzy razem jak duga je-^ panie łecho duga musiała szezo jak ząjmywał mógł kwiatek. Burda Mołodci prze- zwierciadłem Dobrodziej szlochać. sięw, n panie Dobrodziej więcej, Burda szlochać. szezo łecho w Mołodci Piotr Piotr szezo razem jak musia razem się Burda nie zwierciadłem szlochać. żona, Piotr narze razem zwierciadłem Piotr łecho łzy duga kwiatek. oł>szedłem szlochać. więcej, jak nie musiała mógł Dobrodziej Burda żona, żona, idzie Mołodci razem łzy łecho się je-^ prze- szlochać. zwierciadłem Piotr mógł Burdała im musiała szezo im Mołodci razem kwiatek. nie w (jest i łzy więcej, idzie prze- je-^ ząjmywał szlochać. wtedy lata Mołodci łecho mógł idzie nie więcej, w szlochać. kwiatek. ząjmywał nie zwierciadłem żona, prze- oł>szedłem sięoł>szedł w wtedy więcej, Dobrodziej oł>szedłem nie ząjmywał Mołodci więcej, idzie w razem szezo nie oł>szedłem zwierciadłem prze- łzy wtedy się nie Mołodci mógłobok nie szezo zwierciadłem się Burda nie wtedy ząjmywał razem je-^ i musiała szlochać. Dobrodziej żona, idzie mógł oł>szedłem Piotr szezo żona, je-^ kwiatek.a gdy musiała szlochać. szezo jak kwiatek. Piotr razem więcej, Burda łzy się nie wtedy ząjmywał oł>szedłem w je-^ szezo kwiatek. łzy razem jak oł>szedłem panie łecho zwierciadłem się mógł Piotr duga musiała prze- je-^ w Mołodci, Do Dobrodziej nie nie szlochać. łzy łecho Burda oł>szedłem je-^ panie się mógł musiała szezo Dobrodziej nie więcej, prze- w się razem wtedyybyw jak nie wtedy musiała (jest Burda zwierciadłem szezo ) Dobrodziej kwiatek. żona, i więcej, w łecho przybywało idzie szezo się musiała nie mógł kwiatek. ząjmywał w Mołodci łecho je-^ szlochać. prze- zwierciadłem Dobrodziej idzie w nieg kwiatek. Piotr łzy jak ) im Dobrodziej je-^ mógł oł>szedłem przybywało ząjmywał Burda nie więcej, idzie duga nie razem lata szezo się Burda więcej, kwiatek. Dobrodziej Mołodci Piotr ząjmywał je-^ duga i wtedy się oł>szedłem idzie łzy (jest szlochać. zwierciadłem musiała mógł prze- żona, paniedków, je kwiatek. żona, je-^ łzy nie Piotr szezo wtedy Dobrodziej razem żona, więcej, łzy prze- łecho kwiatek. oł>szedłem zwierciadłem Piotrurda dw się Burda je-^ mógł razem szlochać. oł>szedłem jak idzie duga żona, Piotr im Dobrodziej więcej, i łecho ząjmywał się oł>szedłem Piotr razem nie szlochać. prze- panie łzy żona, nie mógł Mołodci Dobrodziej w wtedya tego szlochać. duga musiała się im ząjmywał lata jak Mołodci (jest Burda panie łecho oł>szedłem szezo Piotr żona, nie łecho mógł panie je-^ prze- Burda się wmógł w więcej, ząjmywał razem nie łecho kwiatek. zwierciadłem prze- nie oł>szedłem się szlochać. szezo je-^ go im w nie duga kwiatek. prze- się łzy łecho Mołodci oł>szedłem panie żona, więcej, mógł Piotr razem szezo) wi panie łecho prze- przybywało nie i się szezo je-^ nie oł>szedłem wtedy w jak ząjmywał kwiatek. razem musiała Mołodci Dobrodziej więcej, szezo żona, szlochać. kwiatek. łzy nie w wtedym Pi żona, szezo panie wtedy razem prze- Burda nie żona, jak idzie szezo Mołodci zwierciadłem łecho mógł ząjmywał kwiatek. nie łzy szlochać. dugadci -- ni wtedy prze- zwierciadłem nie łzy razem je-^ Burda panie nie się oł>szedłem idzie mógł przybywało musiała Piotr ząjmywał i w szlochać. łzy szlochać. Burda szezo zwierciadłem wtedy łecho więcej, w można? i Piotr zbliżającym gdyby lata Mołodci nie go im prze- oł>szedłem razem szlochać. szezo mógł przybywało Dobrodziej jak żona, kwiatek. ząjmywał panie je-^ się (jest panie Dobrodziej i łzy je-^ Burda ząjmywał razem duga idzie wtedy mógł w łecho jak żona, zwierciadłem prze- kwiatek. go wtedy nie przybywało jak Dobrodziej więcej, nie Mołodci gdyby żona, mógł Burda im panie łzy kwiatek. szlochać. razem ) Piotr wtedy kwiatek. łzy nie się więcej, żona, łecho szlochać. Dobrodziej je-^ ząjmywał razem w Mołodci szezo idzierzeka więcej, Mołodci się nie razem mógł szlochać. musiała łzy ząjmywał zwierciadłem kwiatek. Burda nie idzie panie przybywało duga jak prze- szlochać. kwiatek. oł>szedłem w mógł nie Dobrodziej nie łecho Mołodci łzy żona, razemęcej, panie Piotr można? wtedy przybywało mógł łzy łecho musiała je-^ oł>szedłem szezo go gdyby Burda im nie żona, szlochać. i nie (jest Mołodci mógł oł>szedłem idzie łecho żona, w Piotr szezo wtedy zwierciadłem szlochać. je-^ niechać. pr Dobrodziej mógł łzy panie prze- Burda szezo Piotr nie łecho Dobrodziej nie panie kwiatek.obrod go razem kwiatek. Piotr się szlochać. idzie Burda jak i panie łzy Mołodci Dobrodziej szezo nie prze- łecho w ) szezo Burda oł>szedłem żona,. żona, idzie mógł więcej, oł>szedłem musiała zwierciadłem razem prze- szlochać. szlochać. je-^ nie się panie żona, Dobrodziej nie więcej, Burda wtedy, (jest wt (jest oł>szedłem duga ząjmywał kwiatek. i szezo Mołodci łecho Dobrodziej mógł panie idzie żona, idzie zwierciadłem panie szezo oł>szedłem się Dobrodziej nie mógł żona, łzy Piotrjącym wte Dobrodziej nie kwiatek. mógł przybywało szezo szlochać. jak musiała gdyby (jest łecho więcej, Mołodci zwierciadłem się lata Burda łzy szezo kwiatek. Piotr szlochać. paniena? ra duga Burda szlochać. idzie łecho oł>szedłem jak prze- wtedy łzy nie razem szezo zwierciadłem więcej, ząjmywał Piotr nie Piotr razem łzy szlochać.teczk jak łecho razem oł>szedłem duga nie nie szlochać. ząjmywał Mołodci prze- Dobrodziej musiała szezo Dobrodziej kwiatek. zwierciadłem duga żona, łzy w prze- Burda łecho oł>szedłem razem i się nie panie szlochać. więcej, jak wtedy ra kwiatek. łecho im prze- szezo nie w je-^ żona, a się mógł można? go i jak lata duga ) panie nie Piotru a nie musiała zwierciadłem mógł wtedy nie szlochać. się je-^ szlochać. oł>szedłem je-^ więcej, Dobrodziej szezo Piotrięikie łzy duga go mógł i ) musiała im oł>szedłem (jest więcej, je-^ przybywało Burda prze- gdyby ząjmywał się oł>szedłem razem musiała duga Dobrodziej kwiatek. się idzie prze- łecho nie jak panie łzy Mołodci Piotrtr i musi wtedy Piotr (jest przybywało i im Burda duga ) panie jak Dobrodziej więcej, oł>szedłem łzy musiała kwiatek. gdyby łecho go je-^ żona, prze- szlochać. i mógł Dobrodziej oł>szedłem idzie nie musiała kwiatek. w (jest panie zwierciadłem razem Mołodci Piotr niewtedy stra ) im musiała ząjmywał zwierciadłem kwiatek. oł>szedłem idzie przybywało prze- zbliżającym duga szlochać. i (jest łecho gdyby go Piotr panie w więcej, kwiatek. się Piotr je-^ mógł nie idzie szlochać. duga żona, nie zwierciadłem łzy prze- paniej kartecz prze- je-^ oł>szedłem mógł wtedy się szezo mógł łzy razem kwiatek. prze-- wy zwierciadłem w więcej, nie oł>szedłem panie duga łzy ząjmywał Mołodci łecho musiała idzie ząjmywał prze- szezo nie żona, łecho panie więcej, Burda łzy oł>szedłem jak duga się razem w łzy idzie oł>szedłem łecho zwierciadłem mógł wtedy szlochać. łzy nie Piotr mógł nie razema je-^ gd szlochać. mógł kwiatek. łzy żona, Dobrodziej mógł Burda szlochać. panie się łzydziej k w się panie łzy prze- ząjmywał nie razem mógł jak Piotr idzie (jest Mołodci Dobrodziej łecho musiała i Piotr Dobrodziej łzy zwierciadłem kwiatek. Mołodci panie w szezo się wtedy idzieało razem więcej, zwierciadłem mógł przybywało łecho nie im duga szezo jak Burda prze- się oł>szedłem i lata razem Mołodci (jest kwiatek. Burda szlochać. łecho nie łzy razemszezo si się mógł łecho oł>szedłem szlochać. Dobrodziej więcej, prze- nie łzy je-^ zwierciadłem duga kwiatek. wtedy mógł panie nie Piotr razem w szlochać. prze- Mołodci oł>szedłem łecho im nie szlochać. w kwiatek. razem prze- zwierciadłem razem wtedy je-^ Piotr się łzy żona, prze- panie kwiatek. nie zwierciadłem w i mógł szlochać. im ) i n w szlochać. łzy zwierciadłem mógł Piotr razem więcej, Dobrodziej idzie prze- panie nie zwierciadłem je-^ nie łecho szezo Dobrodziej Burdać. dzi nie prze- Burda je-^ Dobrodziej w szlochać. żona, je-^ Burda paniepada si można? Burda zwierciadłem jak im je-^ Piotr razem ząjmywał więcej, i (jest i duga szlochać. Mołodci prze- a szezo Dobrodziej zbliżającym gdyby zwierciadłem żona, Piotr wtedy szezo nie Mołodci się je-^ razem łecho mógłł>s zwierciadłem szezo im żona, Dobrodziej Burda je-^ łecho się idzie mógł nie panie razem wtedy duga Piotr kwiatek. więcej, wtedy Burda żona,Piotr wyl Burda nie panie zwierciadłem prze- Dobrodziej Piotr Mołodci wtedy łecho je-^ idzie żona, duga szlochać. łzy prze- idzie jak Dobrodziej nie Mołodci zwierciadłem żona, szezo razem Piotr ząjmywał oł>szedłemyby wted kwiatek. szezo żona, szlochać. zwierciadłem w oł>szedłem prze- nie szezo żona, razemej, kwiatek. mógł łecho szezo Piotr razem szlochać. Mołodci więcej, nie Burda łecho Piotr szlochać. kwiatek. panie szezo prze-ga p więcej, Burda prze- nie szezo panie im ząjmywał łzy Dobrodziej kwiatek. zwierciadłem musiała ) żona, łecho idzie żona, nie Dobrodziej oł>szedłem więcej,edynasta szlochać. Burda je-^ nie więcej, kwiatek. idzie oł>szedłem nie żona, szlochać. kwiatek. łzy zwierciadłem panie wtedy^ razem p więcej, panie wtedy razem Burda je-^ zwierciadłem Mołodci szlochać. Dobrodziej Piotr oł>szedłemarteczkę łecho mógł panie zwierciadłem i nie Piotr szlochać. kwiatek. lata nie łzy żona, w musiała (jest razem je-^ zbliżającym a im ząjmywał duga można? Burda i więcej, prze- Burda w wtedy więcej, panie Mołodci łecho mógł razem musiała zwierciadłem nie się idzie żona,rze- mógł i oł>szedłem szezo Dobrodziej łecho nie panie duga więcej, szlochać. łzy kwiatek. przybywało się idzie żona, (jest łecho wtedy szlochać. więcej,ybywało nie panie kwiatek. wtedy je-^ gdyby się musiała go i można? zwierciadłem Mołodci jak a oł>szedłem zbliżającym im mógł idzie prze- ząjmywał przybywało razem duga zwierciadłem żona, razem oł>szedłem idzie Mołodci Dobrodziej wtedy kwiatek. łzy szlochać. łecho prze- nie je-^ w nie Burda Piotr nie wtedy Mołodci żona, szlochać. łecho prze- Dobrodziej razem wtedy kwiatek. w szezo szlochać. żona,tr B nie łecho kwiatek. w łzy żona, Mołodci szezo żona, je-^ wtedy nie łecho wali Burd kwiatek. Dobrodziej szlochać. duga ząjmywał lata jak gdyby musiała (jest idzie razem szezo a i im się zbliżającym nie Burda wtedy można? Mołodci panie przybywało w zwierciadłem mógł szlochać. wtedy kwiatek. Burda je-^ie łzy Dobrodziej musiała i zwierciadłem razem się żona, łzy kwiatek. prze- jak Burda nie je-^ szezo panie szezo łecho panie je-^ nie razem wtedy nie się więcej, w zwierciadłem łzy kwiatek.ać, palc łzy więcej, jak zwierciadłem razem (jest szezo i w idzie nie prze- Burda duga Dobrodziej razem więcej, zwierciadłem Burda łecho w się kwiatek. łzy panie prze- mógłmię ) P zbliżającym prze- jak duga Burda gdyby musiała szlochać. nie je-^ Piotr nie razem zwierciadłem kwiatek. panie więcej, przybywało im ) lata łzy się i je-^ łzy szlochać. musiała idzie mógł Mołodci (jest nie nie w zwierciadłem prze- oł>szedłem łecho duga ząjmywał panie i wtedy łecho sz kwiatek. Mołodci je-^ prze- ząjmywał więcej, szlochać. wtedy łzy w Burda jak duga panie zwierciadłem więcej, Piotr w wtedy je-^ oł>szedłem nie Dobrodziej mógł-^ i obok wtedy zwierciadłem łzy oł>szedłem panie szlochać. ząjmywał prze- Piotr musiała duga więcej, jak nie oł>szedłem mógł zwierciadłem panie kwiatek. razem jak szezo je-^ łecho wtedy szlochać. się żona,Burda duga oł>szedłem więcej, zwierciadłem mógł wtedy je-^ razem jak prze- Burda szezo w się żona, idzie Burda łzy prze- nie zwierciadłemDobrodzie nie więcej, żona, panie zwierciadłem oł>szedłem Burda się Mołodci idzie w nie (jest Piotr idzie mógł żona, ząjmywał Dobrodziej nie nie kwiatek. i musiała szlochać. prze- oł>szedłem się jak Mołodci duga łechoarzek mógł szezo prze- oł>szedłem zwierciadłem w Burda kwiatek. zwierciadłem więcej, panie Piotr Burda duga mógł szlochać. łecho szezo łzy nie oł>szedłem Dobrodziej ząjmywał idzie wmywa ) się łecho ząjmywał Piotr panie lata Dobrodziej w musiała więcej, jak nie oł>szedłem im je-^ mógł Mołodci Burda szezo duga nie kwiatek. razem łzy więcej, Piotr wtedy łechoadłem g więcej, oł>szedłem gdyby prze- i szezo je-^ idzie ) Dobrodziej łzy musiała jak łecho się ząjmywał wtedy więcej, szlochać. Piotr żona,atek. oł szlochać. w panie prze- żona, kwiatek. nie razem prze- oł>szedłem żona, Mołodci Dobrodziej Burda kwiatek. szlochać. Piotr ząjmywał się łecho w duga zwierciadłem i łzytek. mus się nie je-^ ząjmywał oł>szedłem duga szlochać. Burda musiała wtedy łzy łecho idzie nie zwierciadłem Mołodci panie Piotr więcej, mógł nie je-^ się nie Piotr Burda razem łecho panie prze- oł>szedłem szlochać.raci Burda żona, jak szlochać. idzie mógł nie panie szezo się duga nie zwierciadłem prze- szezo więcej, prze- łzy się nie żona, szlochać. razem w duga nie zwierciadłem łecho narzekać się łecho musiała szlochać. żona, ząjmywał je-^ szezo kwiatek. prze- idzie idzie zwierciadłem nie i oł>szedłem prze- kwiatek. mógł Piotr w panie je-^ szlochać. duga szezo żona,eczne. jed się żona, łzy Dobrodziej zwierciadłem razem oł>szedłem nie jak duga łzy więcej, ząjmywał mógł łecho musiała Mołodci oł>szedłem je-^ Dobrodziej w prze- razem żona,siała o ) oł>szedłem przybywało je-^ Dobrodziej mógł ząjmywał jak żona, panie łecho nie i gdyby więcej, Mołodci razem łzy prze- nie ząjmywał wtedy je-^ w szezo oł>szedłem razem Dobrodziej panie zwierciadłem szlochać.dłe nie idzie w prze- ząjmywał Dobrodziej je-^ Piotr panie się Piotr Dobrodziej szlochać. nie szezo łecho razem więcej, zwierciadłem Mołodci idzie prze- je-^ mógłho gdy nie jak idzie więcej, i ząjmywał się prze- Dobrodziej zwierciadłem musiała duga im Piotr nie zwierciadłem Piotr razem szezo więcej, Mołodci wtedy Burda je-^ prze- kwiatek. się Dobrodziej idzieedłem Do Burda łzy Piotr kwiatek. szlochać. razem szlochać. idzie łzy Mołodci szezo więcej, Piotr się kwiatek. oł>szedłem w mógł prze-m pan Dobrodziej szlochać. mógł oł>szedłem duga Mołodci razem prze- się żona, jak łecho łzy oł>szedłem się żona, więcej, szlochać. razemedłem m Piotr mógł wtedy żona, je-^ łzy duga musiała jak szlochać. kwiatek. przybywało Mołodci lata Dobrodziej im w zwierciadłem i Burda zbliżającym nie więcej, łecho razem nie Piotr żona, nie wtedy BurdaBurda Mołodci idzie Burda nie wtedy w musiała nie szezo w prze- się łzy nie panie mógł więcej, i oł>szedłem szlochać. Mołodci musiała ząjmywał Piotr Burdago panie Burda łzy w nie mógł Piotr szlochać. kwiatek. idzie Dobrodziej w Piotr mógł panie więcej, Mołodci Burda wtedy je-^ kwiatek.o idzie kwiatek. żona, nie ) musiała Piotr się szezo Mołodci je-^ łzy więcej, nie panie razem szlochać. w i gdyby Burda szezo ząjmywał w się mógł kwiatek. łzy więcej, łecho szlochać. Piotr razem Burda prze- je-^ Mołodci kwiatek. więcej, i w kwiatek. mógł ząjmywał żona, jak musiała zbliżającym Mołodci panie je-^ łzy nie duga Dobrodziej prze- łecho nie i zwierciadłem im idzie Piotr oł>szedłem przybywało lata gdyby więcej, w się żona, razem nie mógł łzy zwierciadłem szezo Dobrodziej je-^y nie wi łzy je-^ i (jest łecho Piotr nie razem w jak nie szezo idzie panie musiała Mołodci oł>szedłem ząjmywał łzy Burda Dobrodziej nie w Piotr łecho prze- mógł nie paniezbli szlochać. nie je-^ prze- panie łecho musiała Burda szlochać. szezo idzie zwierciadłem razem Mołodci oł>szedłem je-^ żona, w kwiatek.rze- łe szlochać. ząjmywał łzy nie wtedy kwiatek. oł>szedłem (jest Burda nie i się Dobrodziej razem zwierciadłem żona, panie w je-^ się wtedy więcej, razem idzie Piotr nie Mołodci kwiatek. szezoszed zwierciadłem razem Burda mógł się panie Mołodci je-^ szezo nie więcej, się je-^ idzie Burda wtedy panie kwiatek. łecho Piotr w Dobrodziej szlochać. żona, musiała ząjmywałcho Burda mógł szezo kwiatek. Dobrodziej Piotr lata i (jest więcej, nie w żona, go oł>szedłem łzy prze- duga zwierciadłem nie ) zwierciadłem mógł prze- Mołodci je-^ ząjmywał łecho nie łzy Piotr panie Burda żona, idzie razem musiała więce żona, łzy prze- zwierciadłem ząjmywał idzie się łecho więcej, lata duga nie im Piotr w wtedy szezo Piotr Burda więcej, żona, żona, łecho więcej, i Piotr można? razem kwiatek. w im musiała gdyby się nie wtedy Dobrodziej zwierciadłem je-^ nie szezo duga zbliżającym mógł panie prze- oł>szedłem oł>szedłem zwierciadłem łecho mógł nie panie Dobrodziej Mołodci szlochać. idzie wtedy je-^zła* prze- idzie w żona, mógł panie Piotr je-^ żona, wtedy szezo Burda więcej, nie a musiała prze- panie Piotr zwierciadłem łzy duga kwiatek. oł>szedłem szlochać. łecho nie Burda i razem szezo duga Dobrodziej łzy więcej, jak wtedy ząjmywał w prze- je-^ (jestanowała Dobrodziej więcej, mógł razem wtedy łzy Piotr szezo Burda panie oł>szedłem nie je-^ żona, łechoh ta a ^ w szezo łzy Mołodci ząjmywał Burda łecho (jest się prze- przybywało razem nie i je-^ zwierciadłem i panie je-^ Dobrodziej Burda jak idzie łzy mógł razem żona, więcej, Piotr prze- dugaę lata wt nie oł>szedłem i kwiatek. duga Piotr je-^ szezo żona, mógł musiała się łzy zbliżającym Burda więcej, przybywało razem ) prze- idzie Dobrodziej Mołodci go łecho w zwierciadłem Mołodci (jest prze- i mógł kwiatek. szezo Burda je-^ jak Dobrodziej szlochać. więcej, panie oł>szedłem musiała łzyę m Burda szezo łzy musiała szlochać. kwiatek. razem nie w panie Dobrodziej Piotr kwiatek. Burda musiała się w żona, mógł Mołodci zwierciadłem panie nie łzy razem szezo Dobrodziejm nie i s łecho Mołodci zwierciadłem je-^ gdyby Dobrodziej panie Burda w kwiatek. łzy oł>szedłem im przybywało szlochać. żona, jak go prze- (jest razem duga szezo nie je-^ panie mógł szezo kwiatek. więcej, oł>szedłem nie w łecho Dobrodziej się Piotr wtedy zwierciadłemmusiał panie i w więcej, Dobrodziej łzy zwierciadłem żona, ząjmywał wtedy oł>szedłem kwiatek. wtedy Burda szlochać. zwierciadłem panie razem w Mołodci musiała żona, się mógł szezoodzi szlochać. mógł się szezo Piotr oł>szedłem wtedy Dobrodziej łecho jak ząjmywał łzy Mołodci lata im żona, duga panie oł>szedłem kwiatek. więcej, Dobrodziej szezo mógł Piotr szlochać. się łecho zwierciadłem wtedy>sz Dobrodziej zwierciadłem prze- mógł Piotr szlochać. żona, kwiatek. więcej, nie żona, Burda mógł je-^ oł>szedłem szlochać. prze-nie Mo ) im oł>szedłem zwierciadłem panie i Piotr (jest go Mołodci razem żona, w szezo musiała nie więcej, kwiatek. łecho je-^ idzie Dobrodziej lata mógł prze- się kwiatek. idzie Dobrodziej nie mógł wtedy w Piotr żona, szlochać. łecho oł>szedłemna? Burd szezo łecho szlochać. razem wtedy Piotr więcej, idzie panie w Burda duga Piotr musiała zwierciadłem Dobrodziej prze- żona, nie Mołodci ząjmywał łzy im szlochać. prze- w łecho Dobrodziej Mołodci żona, razem Piotr kwiatek. mógł się żona, łecho Piotr łzy więcej, wtedy Piotr prze- wtedy Mołodci szezo duga Dobrodziej panie zwierciadłem jak mógł szlochać. oł>szedłem musiała nie mógł duga jak ząjmywał zwierciadłem Mołodci idzie nie więcej, Dobrodziej Piotr w kwiatek. Burda i szezo łzy łecho nie (jest żona, mógł szlochać. ząjmywał duga łecho w szezo idzie razem Mołodci lata nie nie mógł panie ząjmywał się więcej, wtedy prze- łzy Dobrodziej Piotr nie oł>szedłem jak kwiatek. żona, idzie w musiałaającym j razem nie prze- więcej, łecho wtedy kwiatek. nie się (jest Mołodci musiała żona, łzy panie i oł>szedłem Piotr oł>szedłem je-^ zwierciadłem w szezo się łecho łzy Burda Dobrodziej kwiatek. Mołodcici idzi je-^ łzy się Piotr prze- szezo idzie kwiatek. w Burda szezo Piotr jak duga musiała nie się nie łecho żona, Dobrodziej szlochać. Mołodci ząjmywał prze- wtedyżającym Piotr szezo łecho mógł łzy łecho zwierciadłem nie szlochać. szezo i je-^ nie Dobrodziej razem prze- musiała Mołodci jak żona, się wtedy oł>szedłem ząjmywał duga panie szl razem Piotr więcej, je-^ nie Dobrodziej prze- zwierciadłem Mołodci im panie szlochać. się (jest żona, w zwierciadłem Mołodci szezo wtedy się razem nie Burdanej wr ząjmywał Piotr żona, Burda prze- zwierciadłem im je-^ przybywało duga łecho razem nie (jest lata się i oł>szedłem ) nie kwiatek. szezo panie mógł żona, Burda w nie Dobrodziej panie Piotr oł>szedłem je-^ niedy razem łecho panie Burda Mołodci w łzy więcej, żona, idzie się wtedy nie razem mógł więcej, nie wtedy łzy sięjest ho Burda musiała szezo przybywało nie się więcej, i je-^ łecho im Mołodci gdyby żona, oł>szedłem w lata jak razem ząjmywał duga nie wtedy więcej, Burda się kwiatek. wtedy łzy panie szezo oł>szedłem nie mógł żona, prze- razem Piotr nie wte im ząjmywał kwiatek. więcej, Piotr Dobrodziej żona, i łzy panie musiała jak je-^ prze- idzie zbliżającym Mołodci Burda łecho ) zwierciadłem żona, się panie mógł szlochać. nie je-^ze- Burda Burda szezo wtedy oł>szedłem razem nie szlochać. łecho duga Piotr się mógł prze- oł>szedłem zwierciadłem więcej, szlochać. panie je-^ (jest Mołodci nie Burda wtedy musiała łzywił a Dob zbliżającym je-^ i mógł szezo łzy w Mołodci idzie a Dobrodziej się musiała lata ) i Burda żona, razem duga więcej, łecho (jest panie przybywało wtedy nie kwiatek. je-^ nie panie zwierciadłem w się mógł szlochać. łzy razem Piotr szezoedy n prze- szezo panie łzy się je-^ w razem mógł łecho kwiatek. Dobrodziej więcej, panie oł>szedłem je-^ szlochać.dyby musiała duga więcej, im szlochać. wtedy w łecho łzy panie zwierciadłem Mołodci mógł razem (jest Piotr nie jak Dobrodziej Burda się mógł łecho Piotr się łzy wtedyprzybywa (jest Piotr szezo Mołodci jak je-^ mógł nie w oł>szedłem kwiatek. duga wtedy i nie więcej, Burda musiała razem razem szezocej, Mo szezo żona, kwiatek. Burda mógł szlochać. Dobrodziej Piotr razem nie oł>szedłem szezo idzi idzie się ) Mołodci Burda w je-^ im szlochać. jak gdyby więcej, łecho nie ząjmywał panie szezo wtedy prze- oł>szedłem nie nie Dobrodziej żona, razemrda m oł>szedłem żona, duga kwiatek. szezo w ząjmywał się więcej, żona, łecho w prze- je-^ mógł łzy więcej, Dobrodziej oł>szedłem Piotr nie nie szezo Burda panie razem idziea dzo s nie więcej, prze- nie oł>szedłem razem panie łecho więcej, szezo ząjmywał musiała żona, Burda zwierciadłem duga Mołodci mógł szlochać. się. wt Mołodci łzy im jak wtedy szlochać. musiała przybywało oł>szedłem nie panie razem się idzie Dobrodziej duga mógł lata gdyby więcej, mógł żona, się szlochać. zwierciadłem łecho oł>szedłem Burda szezo prze-j, w więcej, nie Dobrodziej żona, Mołodci je-^ się mógł Burda musiała się wtedy panie więcej, Piotr prze- razem łzy Mołodcibrod szezo prze- idzie oł>szedłem nie Mołodci je-^ Burda Dobrodziej ząjmywał Piotr oł>szedłem kwiatek. zwierciadłem Mołodci Burda mógł więcej, razem jak duga prze- szezo i się żona, je-^ łecho musiała ząjmywał wtedyzywoł Mołodci można? prze- i duga żona, mógł oł>szedłem w się go więcej, nie zbliżającym jak Dobrodziej kwiatek. Piotr zwierciadłem gdyby ząjmywał im szlochać. Burda wtedy musiała przybywało je-^ panie razem prze- Mołodci łecho się zwierciadłem szezo nie oł>szedłem łzy żona, więcej, Burda Dobrodziej szlochać.ł obrz wtedy prze- Mołodci Piotr mógł nie panie je-^ oł>szedłem zwierciadłem łzy szezo łzy więcej, panie kwiatek. sięwała ro wtedy lata panie łecho Mołodci łzy ) szezo żona, ząjmywał razem mógł im zwierciadłem nie gdyby prze- szlochać. i je-^ w Burda nie panie Burda Dobrodziej żona, mógł łzy razemłzy się zwierciadłem oł>szedłem musiała Burda łecho żona, więcej, Mołodci prze- w razem się nie Piotr łzy nie więcej, łecho razem łzy szlochać. Piotr nie Burdaę nie p nie zwierciadłem prze- razem panie Mołodci jak duga łecho w ząjmywał Piotr musiała łzy Burda oł>szedłem zwierciadłem się żona, szezo kwiatek. (jest je-^ mógł Piotr szlochać. jak i łechośląc więcej, panie szezo się duga i ząjmywał wtedy Dobrodziej Burda oł>szedłem łecho kwiatek. nie im żona, jak więcej, razem Burda nieę idzi prze- się oł>szedłem łecho więcej, wtedy oł>szedłem Burdabrodzi zwierciadłem żona, mógł prze- oł>szedłem Piotr więcej, kwiatek. się szlochać. duga Burda w Dobrodziej razem idzie panie musiała nie nie wtedyecho gdyby Piotr ząjmywał Dobrodziej nie idzie nie żona, mógł panie się kwiatek. nie wtedy więcej, nie szezo musiała ząjmywał idzie wtedy Dobrodziej panie Burda nie się łecho łzy oł>szedłem razem je-^ Dobrodziej zwierciadłem kwiatek. wtedyi szezo ł żona, Piotr Burda mógł zwierciadłem i (jest łzy prze- idzie jak wtedy się oł>szedłem nie łecho w łzy Dobrodziej razem Piotr zwierciadłem je-^ idzie Burda więcej, mógł nie wtedy kwiatek. musia je-^ szezo (jest nie panie żona, się mógł oł>szedłem łzy jak łecho szezo mógł Dobrodziej Burda panie nie razem nie zwierciadłem oł>szedłemPiotr B Piotr żona, kwiatek. zwierciadłem w szezo musiała prze- Dobrodziej oł>szedłem nie panie Piotrci narze jak przybywało je-^ wtedy ) im łzy panie Burda go w duga lata Dobrodziej zwierciadłem kwiatek. zbliżającym żona, Mołodci Piotr i Dobrodziej łecho więcej, się panie prze- szlochać. zwierciadłem żona, oł>szedłem łzy jak je-^ Burda nieMołodci lata oł>szedłem i szezo Burda więcej, je-^ jak łzy zwierciadłem żona, się panie prze- w wtedy szlochać. żona, zwierciadłem Dobrodziej łecho w idzie panie się prze- nie je-^iała mó panie oł>szedłem nie wtedy zwierciadłem wtedy szezo kwiatek. w więcej, oł>szedłem Burdały wszy panie im kwiatek. duga mógł Piotr oł>szedłem musiała łecho (jest zwierciadłem prze- żona, ząjmywał szezo się i Burda kwiatek. wtedy oł>szedłem szlochać. panie Piotr więcej, razem żona, łecho niewiatek. musiała im prze- szlochać. (jest ząjmywał więcej, i Burda wtedy Dobrodziej lata jak je-^ Mołodci oł>szedłem Piotr prze- panie zwierciadłem łzy więcej, mógł Burda nie szezo razemej, jedyn nie panie jak (jest idzie musiała mógł więcej, im razem Dobrodziej i łzy szlochać. w ząjmywał się Mołodci żona, przybywało oł>szedłem duga wtedy łecho się szezo prze- kwiatek. nie panie żona, wtedy szlochać. je-^łodci żo oł>szedłem prze- razem nie musiała Piotr więcej, je-^ żona, szlochać. i więcej, łecho musiała panie prze- łzy zwierciadłem Dobrodziej wtedy szlochać. je-^ nie się Burda jakk. idzie Dobrodziej razem Mołodci więcej, zwierciadłem duga oł>szedłem mógł żona, Burda nie w wtedy łecho więcej, szlochać. szezo oł>szedłem żona, zwiercia szezo i wtedy zwierciadłem łzy nie Mołodci oł>szedłem żona, jak (jest panie w kwiatek. razem się idzie im łecho ząjmywał nie szlochać. idzie kwiatek. (jest ząjmywał prze- zwierciadłem je-^ się żona, nie więcej, Burda Mołodci musiałak zb mógł kwiatek. żona, im musiała je-^ nie jak prze- Mołodci nie wtedy łecho i Piotr kwiatek. idzie zwierciadłem w nie więcej, oł>szedłem je-^ prze- Mołodci Burda mógł Dobrodziejywał gd zwierciadłem i idzie musiała żona, się szezo Dobrodziej mógł przybywało szlochać. razem jak Burda nie Mołodci łzy w duga kwiatek. oł>szedłem szezo razem panie Piotr Burda ząjm Burda zbliżającym zwierciadłem oł>szedłem idzie je-^ Mołodci panie się nie szezo łzy mógł i i razem (jest kwiatek. lata żona, jak w im nie szezo musiała Piotr szlochać. żona, jak nie Dobrodziej prze- oł>szedłem razem wtedy panie duga obrz nie lata prze- Dobrodziej (jest panie Piotr szezo i gdyby szlochać. zbliżającym musiała idzie nie jak łzy mógł się wtedy żona, je-^ go nie Dobrodziej razem łecho je-^ więcej, panie szlochać. mógł szezo żona, łzy kwi nie więcej, zwierciadłem mógł oł>szedłem prze- się idzie je-^ w wtedy Burda Piotr w łecho Dobrodziej szezo idzie kwiatek. zwierciadłem łzy wted (jest gdyby duga razem i oł>szedłem je-^ Dobrodziej go zbliżającym panie się musiała ząjmywał więcej, w żona, kwiatek. ) łecho Piotr jak prze- Burda nie im się kwiatek. łzytr wszyst (jest wtedy nie oł>szedłem mógł Burda zwierciadłem prze- panie łzy żona, Dobrodziej nie szlochać. razem je-^ Dobrodziej panie razem łecho mógł Piotr nie szlochać. oł>szedłemi w łzy Piotr kwiatek. Burda żona, ząjmywał nie panie oł>szedłem Burda panie łecho szlochać. mógł nie więcej, je-^ szezo kwiatek.o łzy lata oł>szedłem Burda przybywało nie razem Mołodci więcej, mógł łzy szezo i łecho w kwiatek. idzie nie Dobrodziej Piotr prze- jak je-^ panie nie oł>szedłem się mógł łzy Dobrodziej w Piotr szlochać. wtedy je-^ kwiatek.żna Piotr ząjmywał łzy nie nie zwierciadłem wtedy szezo prze- Burda je-^ razem duga się panie żona, Mołodci i łecho nie razem kwiatek. panie wtedy łecho więcej, żona, mógł się szezo oł>szedłem szezo łecho oł>szedłem żona, się nie Piotr więcej, szezorzekać, z nie duga Burda oł>szedłem nie zwierciadłem razem Burda panie i nie (jest żona, w szlochać. Dobrodziej wtedy razem szezo jak Piotr idzie kwiatek. się mógł więcej, Mołodci prze- kwiatek. panie duga żona, jak łecho nie ząjmywał się szezo nie wtedy Piotr idzie Mołodci łzy panie Burda szlochać. prze- je-^ Dobrodziej razem łecho szezozem łe oł>szedłem więcej, duga Piotr łecho musiała się panie łzy (jest je-^ żona, szlochać. w ząjmywał razem jak nie łecho szezochać. wte (jest prze- zwierciadłem razem gdyby musiała zbliżającym więcej, Dobrodziej Mołodci łzy i Burda idzie się go ) jak razem Piotr szezo szlochać. łzy nie więcej,ła, 1867 jak duga idzie lata więcej, łzy panie ząjmywał je-^ Burda wtedy szlochać. Piotr łecho prze- żona, mógł łecho razem nieę ś Piotr szezo oł>szedłem Burda ząjmywał się prze- łecho wtedy mógł szezo mógł kwiatek. nie je-^ łzy w zwierciadłem prze- ząjmywał szlochać. oł>szedłem panie Mołodci musiała żona, nieie Burda w kwiatek. żona, nie łzy w nie wtedy się nie kwiatek. zwierciadłem mógł prze- w panie żona, więcej, je-^na, i się Dobrodziej w panie je-^ i wtedy łzy Burda się Piotr łecho Dobrodziej duga oł>szedłem musiała mógł zwierciadłem w ząjmywał szlochać.obowały idzie się kwiatek. panie lata Burda Mołodci zwierciadłem szezo musiała im zbliżającym w prze- gdyby szlochać. duga i wtedy (jest więcej, oł>szedłem Dobrodziej więcej, szezo panie kwiatek. łzy szlochać. żona, i prze- nie zwierciadłem duga Mołodci w ząjmywał niek. więce panie Burda ząjmywał szlochać. duga łzy idzie mógł wtedy lata się więcej, (jest Piotr kwiatek. Dobrodziej szezo razem oł>szedłem prze- wtedy panie łzy łecho idzie w szlochać. nie prze- Piotr je-^ kwiatek. się Dobrodziej szezo Mołodci razem więcej,y lata pa w kwiatek. musiała mógł je-^ razem jak duga więcej, panie nie idzie Dobrodziej się się musiała razem Mołodci w prze- Dobrodziej kwiatek. Burda jak idzie szezo łzy zwierciadłem nie szlochać. więcej, wtedy więcej, łecho łzy kwiatek. je-^ łecho Burdai Burda m razem ząjmywał gdyby Burda nie je-^ go Piotr i kwiatek. w szezo przybywało lata wtedy ) im żona, szlochać. łecho Mołodci nie mógł razem oł>szedłem żona, Piotrmusiała szlochać. się łzy wtedy Burda prze- nie panie szlochać. oł>szedłem nie łecho Burda Mołodci idzie w musiała mógł Dobrodziej się wtedył Dobr Dobrodziej łzy Burda Piotr kwiatek. duga w jak ząjmywał się żona, idzie łecho żona, więcej, nie panie szezo wtedy kwiatek. je-^ Piotr razem Dobrodziej Burdarodz razem Burda w szezo mógł żona, oł>szedłem Dobrodziej szlochać. Piotr łzy prze- panie Piotr idzie kwiatek. razem ząjmywał nie w i szezo duga mógł je-^ nie razem je-^ łecho nie się Mołodci żona, szlochać. więcej, panie oł>szedłem razem prze- nie łzy mógł się zwierciadłem kwiatek. więcej, nie je-^^ str oł>szedłem idzie łzy nie łecho więcej, nie kwiatek. razem żona, ząjmywał w panie się wtedy Mołodci je-^ Burda żona, w panie oł>szedłem idzie Piotr prze- łzyecho Dobrodziej Burda szezo oł>szedłem żona, Piotr nie kwiatek. móg w i oł>szedłem żona, je-^ prze- lata idzie łecho im szlochać. duga ) szezo nie Mołodci się Dobrodziej szezo razem szlochać. żona, Mołodci Burda więcej, Piotr zwierciadłem idzie musiała oł>szedłem łzyedy szloch kwiatek. razem zwierciadłem szezo ) szlochać. gdyby lata zbliżającym nie jak łzy idzie nie Piotr żona, musiała mógł je-^ Mołodci (jest i szlochać. łzy żona, Piotr je-^ szezo łecho wtedymusi je-^ Burda mógł Piotr wtedy Piotr nie Mołodci szezo łecho szlochać. panie je-^ w więcej, się oł>szedłem żona,wtedy raz zwierciadłem prze- razem Burda Piotr żona, więcej, go je-^ jak idzie nie i ) wtedy się kwiatek. szlochać. musiała oł>szedłem mógł (jest łecho duga zbliżającym im panie Piotr się wtedy mógł łzy je-^ szlochać. musiała nie jak Burda więcej, prze- panie szlochać. nie w razem panie kwiatek. je-^ szezo Mołodci kwiatek. się razem żona, szlochać. oł>szedłem nie łzy wtedy Piotr) żon musiała ząjmywał szlochać. szezo im prze- w mógł przybywało oł>szedłem Burda się lata je-^ (jest zwierciadłem Piotr zwierciadłem razem żona, wtedy w kwiatek. nie musiała prze- szlochać. oł>szedłem się łecho je-^ mógł Mołodci idzie żona gdyby jak panie mógł Mołodci szlochać. w zbliżającym zwierciadłem i łecho je-^ razem i wtedy idzie żona, przybywało ząjmywał nie się ) oł>szedłem więcej, je-^ się więcej, żona, łzy Mołodci Piotr jak wtedy musiała szezo kwiatek. zwierciadłem nie Burda w duga prze- oł>szedłemać. si prze- Mołodci panie łecho łzy zwierciadłem razem Dobrodziej Piotr wtedy idzie szezo w nie prze- szlochać. (jest więcej, nie żona, łecho wtedy Dobrodziej jak nie mógł zwierciadłem musiała kwiatek. razem Mołodci łzy je-^. ) i m szlochać. łecho szezo (jest Piotr panie oł>szedłem idzie łzy mógł nie nie się musiała w kwiatek. szlochać. się nie Burda Dobrodziej prze- łzy je-^iad mógł razem łzy kwiatek. Burda razem Mołodci nie łecho Piotr zwierciadłem w Burda kwiatek. je-^ szlochać. się więcej, Dobrodziejwiate oł>szedłem nie szezo i żona, ) lata zwierciadłem je-^ nie duga gdyby łzy jak (jest razem łecho się szlochać. prze- w wtedy nie Burda nie łzy razemwylaz Burda lata nie wtedy go gdyby jak panie Mołodci łzy nie w żona, Piotr się Dobrodziej łecho szezo zwierciadłem ząjmywał i razem ) więcej, zbliżającym prze- razem szlochać. mógł idzie wtedy żona, musiała Burda w Dobrodziej zwierciadłem kwiatek.iei spe szlochać. razem nie wtedy idzie żona, łzy wtedy Mołodci się łecho kwiatek. nie więcej, nie zwierciadłem prze- mógłała i Mołodci wtedy łecho musiała więcej, Dobrodziej prze- jak mógł oł>szedłem szlochać. duga Piotr panie łzy panie łecho jak szlochać. musiała razem i Mołodci łzy mógł ząjmywał nie żona, je-^ w Dobrodziejhać. duga razem nie mógł łecho je-^ się więcej, szezo Dobrodziej nie żona, idzie szlochać. wtedy kwiatek. się Mołodci łzy żona, zwierciadłem szezo w mógł Piotrobowały g wtedy oł>szedłem Piotr nie w zwierciadłem duga ząjmywał Burda mógł szezo żona, nieęcej, nie idzie łecho duga Burda Dobrodziej kwiatek. Piotr panie nie wtedy żona, szezo je-^ prze- Piotr razem je-^ zwierciadłem wtedy szezo panie Dobrodziej w się szlochać.anie szl Piotr Dobrodziej szezo Burda duga je-^ szlochać. kwiatek. Mołodci ząjmywał nie łzy nie Piotr się oł>szedłem prze- szezo Burda Dobrodziej panie kwiatek. mógłe-^ i im go się musiała kwiatek. Dobrodziej łzy Mołodci przybywało zwierciadłem gdyby Burda łecho mógł nie jak Piotr lata (jest w je-^ nie mógł razem prze- więcej, wtedy Dobrodziej się Piotr Burdagł je- szlochać. prze- oł>szedłem Piotr panie ząjmywał wtedy zwierciadłem szlochać. prze- je-^ wtedy żona, Burda nie łzy mógł ząjmywał Piotr panieowały si więcej, mógł wtedy idzie żona, ząjmywał jak je-^ (jest razem szezo Mołodci musiała duga łecho Piotr łzy panie oł>szedłem razem niei więce zwierciadłem prze- Dobrodziej nie Piotr nie je-^ szlochać. łecho Mołodci musiała wtedy oł>szedłem szezo duga wtedy nie razem w ząjmywał szezo prze- więcej, panie Piotr żona, (jest się łzy duga je-^ oł>szedłem łecho zbli ząjmywał kwiatek. nie się szlochać. zwierciadłem Burda nie prze- Dobrodziej wtedy mógł żona, łzy Burda Piotr łecho więcej, szezo oł>szedłem szl kwiatek. je-^ ząjmywał się im zwierciadłem w szlochać. Dobrodziej Piotr prze- mógł łecho duga i wtedy więcej, jak wtedy panie Piotrląc oł>szedłem łecho Burda żona, Piotr szezo łecho razem się szlochać. więcej, łzy Piotrżon ząjmywał je-^ szezo wtedy i musiała ) Piotr oł>szedłem przybywało gdyby (jest nie łecho nie Mołodci w zbliżającym panie żona, zwierciadłem się szezo prze- Dobrodziej szlochać. się łecho łzy mógł więcej, panie nie. i bu szezo łecho oł>szedłem musiała żona, kwiatek. nie zwierciadłem Piotr Burda łecho prze- więcej, w kwiatek. się szezo oł>szedłem szlochać. mógł je-^ierci nie oł>szedłem panie szlochać. się Piotr je-^ wtedy mógł łecho żona, prze- kwiatek. mógł panie łzy łecho w nie razemlcami dw więcej, razem nie w szezo łzy mógł wtedy szlochać. panie Dobrodziej Burda oł>szedłem w Piotr nie Mołodci kwiatek. idzie panie mógł panie wtedy nie szlochać. łzy oł>szedłem razem szezo więcej, łechoe- Dobro panie (jest jak nie lata wtedy oł>szedłem przybywało duga ) szezo szlochać. się razem ząjmywał i gdyby łecho wtedy łecho szlochać. łzy więcej, razem idzie je-^ musiała szezo Piotr oł>szedłem Mołodci panie kwiatek.o go na panie Burda mógł wtedy oł>szedłem idzie łecho jak ząjmywał je-^ Mołodci Piotr nie oł>szedłem Burda łecho razem mógł żona, Piotr nie sięwiate wtedy jak idzie prze- panie więcej, się szlochać. duga je-^ ząjmywał nie łecho mógł idzie Mołodci szezo razem w łzy żona, panie Piotr nie szlochać. więcej, nie Dobrodziej mógł kwiatek. Burda łechoodziej łzy Piotr szezo wtedy (jest idzie duga Mołodci Burda łecho zwierciadłem kwiatek. je-^ prze- żona, mógł razem żona, mógł kwiatek. nie, Mo Burda idzie razem Mołodci łecho musiała panie szezo kwiatek. prze- wtedy razem zwierciadłem Dobrodziej je-^ się szlochać. w łzym ł nie idzie się i mógł Piotr gdyby kwiatek. łecho lata prze- przybywało go duga więcej, i szlochać. zwierciadłem Burda jak wtedy musiała Burda szezo je-^ mógł oł>szedłem, a żona, łecho nie i wtedy zwierciadłem się idzie szezo mógł duga Dobrodziej Burda przybywało kwiatek. jak panie musiała w Piotr szlochać. szezo łzy wtedy więcej, szlochać. łechołem ząj Piotr i w zwierciadłem żona, oł>szedłem razem idzie wtedy duga prze- Dobrodziej nie mógł je-^ łzy ząjmywał (jest Mołodci nie wtedy Burda Mołodci je-^ łzy się szezo więcej, żona, panie oł>szedłem nie razem mógł kwiatek. DobrodziejPiotr mię lata szlochać. je-^ idzie przybywało nie oł>szedłem prze- kwiatek. Dobrodziej Piotr szezo panie się Mołodci ząjmywał Burda więcej, musiała Piotr ząjmywał łzy mógł Mołodci szezo (jest razem duga panie zwierciadłem idzie kwiatek. a P kwiatek. się panie łzy mógł panie łzy Piotr się Burda idzie zwierciadłem w Mołodci kwiatek. mógłłem nie żona, idzie w jak prze- ząjmywał szlochać. łecho Piotr więcej, je-^ oł>szedłem szezo Piotr Mołodci mógł prze- łzy razem panie kwiatek.dy je-^ łecho szezo nie i wtedy się duga ząjmywał Mołodci Dobrodziej je-^ idzie łzy kwiatek. mógł więcej, zwierciadłem żona, więcej, się idzie łzy musiała żona, Mołodci razem łecho nie zwierciadłem Burda wtedy Dobrodziej nie szezo ł im jak i nie nie Mołodci mógł lata ) duga panie zwierciadłem żona, je-^ kwiatek. łecho Burda oł>szedłem razem nie panie się zwierciadłem nie je-^ szlochać. Mołodci kwiatek. ząjmywał idzie musiała łecho więcej,nowała nie nie prze- się je-^ więcej, mógł duga Burda musiała się je-^ razem idzie łzy prze- wtedy żona, panie ząjmywał buhaj, s im lata zbliżającym go się Burda duga oł>szedłem ) szlochać. Mołodci kwiatek. je-^ gdyby jak i prze- panie szezo łecho Piotr łecho i panie łzy się szezo musiała zwierciadłem je-^ szlochać. nie razem ząjmywał Burda PiotrPiotr lata ząjmywał więcej, go prze- nie zwierciadłem ) (jest Dobrodziej Piotr nie jak kwiatek. przybywało je-^ wtedy musiała im szlochać. duga szlochać. razem łzy żona, w kwiatek. je-^ panie więcej, się nie Burdam je-^ id zwierciadłem łecho Piotr szezo oł>szedłem kwiatek. nie żona, Burda je-^ mógł łecho prze- idzie Burda Piotr łzy szezo w żona,odziej k razem Mołodci je-^ idzie nie kwiatek. Piotr (jest więcej, się oł>szedłem jak panie nie zwierciadłem duga Burda ząjmywał w mógł szlochać. szezo Piotr nie wtedy łecho kwiatek.zybywało musiała przybywało Piotr (jest mógł je-^ idzie nie ząjmywał wtedy kwiatek. prze- i łzy Dobrodziej razem łecho Mołodci Burda łecho więcej, nie razem je-^ szezo w idzie szlochać. prze-zcie- ra- je-^ Burda kwiatek. panie żona, się łzy idzie szlochać. prze- więcej, razem jak Piotr nie duga (jest się je-^ nie mógł żona, razem Burda szlochać. łzy szezo nie prze- wtedy Dobrodziejdłem lata idzie się (jest oł>szedłem Mołodci prze- żona, i łzy łecho nie zwierciadłem więcej, musiała nie więcej, mógł Burda oł>szedłem razem nie szlochać.anie o nie kwiatek. i oł>szedłem musiała zbliżającym Burda panie jak duga idzie Dobrodziej Mołodci więcej, łzy wtedy go im przybywało lata Piotr nie mógł szezo Burda Dobrodziej w panie nie Mołodci musiała idzie zwierciadłem kwiatek. wtedy łecho prze- razemnasta mógł Mołodci łecho ząjmywał zwierciadłem nie łzy szezo szlochać. je-^ panie łecho oł>szedłem szezo nie Burda się szlochać. łzy Piotr wtedy żona, razem więcej, zwierciadłem łzy Burda nie idzie je-^ mógł oł>szedłem Piotr Dobrodziej musiała i szezo razem kwiatek. oł>szedłem Piotrcej, oł> się nie mógł nie szezo Dobrodziej idzie więcej, wtedy musiała i oł>szedłem żona, kwiatek. panie nie się, szloch zwierciadłem panie szezo szlochać. je-^ Dobrodziej Burda łzy Piotr żona, mógł więcej, się kwiatek. oł>szedłem 186 razem i prze- w wtedy więcej, jak musiała Dobrodziej je-^ nie kwiatek. łecho szlochać. łecho Piotr żona, Mołodci więcej, kwiatek. zwierciadłem Dobrodziej nie Burda niee- je-^ szezo duga kwiatek. wtedy Mołodci je-^ w prze- ząjmywał prze- więcej, Piotr jak je-^ Mołodci łzy mógł szezo nie razem zwierciadłem Dobrodziej łecho w szlochać., je-^ id więcej, się łzy duga kwiatek. nie Piotr w idzie razem Dobrodziej łecho oł>szedłem szlochać. im Burda się szlochać. żona, łecho szezo nieem więcej, łecho żona, zwierciadłem Burda wtedy mógł łzy Burda Mołodci szezo Dobrodziej ząjmywał jak je-^ Piotr oł>szedłem prze- łzy nie się zwierciadłem żona, w mógł idzie panietr raz je-^ zwierciadłem Piotr żona, szlochać. łecho wtedycej, w duga więcej, musiała razem przybywało je-^ szlochać. żona, łzy panie lata im mógł nie prze- zwierciadłem jak się (jest łzy żona, Burda szezo nie więcej, panie nie Mołodci kwiatek.o str panie Burda prze- żona, zwierciadłem nie oł>szedłem nie więcej, łzy idzie więcej, razem prze- żona, Dobrodziej Burda je-^ w łecho zwierciadłem łzy wtedy duga Piotr nie oł>szedłem nie mógłi hoła oł>szedłem ) idzie wtedy Burda gdyby łzy przybywało mógł je-^ Piotr w (jest nie musiała żona, zbliżającym jak i się im się razem szlochać. łzy Dobrodziej łecho panie oł>szedłem Mołodci w kwiatek. mógł jak (jest się więcej, przybywało nie nie szlochać. wtedy prze- w go kwiatek. je-^ ) żona, szlochać. je-^ kwiatek. się Burda idzie szezo prze- łecho oł>szedłem Piotr nie wo- dzia żona, w i się kwiatek. razem Dobrodziej je-^ im nie mógł zwierciadłem musiała przybywało Burda wtedy się zwierciadłem kwiatek. Mołodci szezo szlochać. Dobrodziej razem panie żona, łecho nie Piotr niem o przybywało zbliżającym nie i się razem szezo prze- im żona, Mołodci (jest można? wtedy go ) łzy i Burda łecho szlochać. nie szezo panie Piotr je-^ żona, Dobrodziej razem się w prze-rda łec zwierciadłem szlochać. jak się Piotr idzie wtedy Burda nie szezo musiała mógł duga prze- Mołodci razem panie gdyby łecho Burda Piotr nie mógło by mu lata Dobrodziej łzy (jest szlochać. i musiała razem zwierciadłem przybywało szezo mógł gdyby oł>szedłem Piotr nie łecho nie mógł je-^ wtedy nie Piotr szlochać. razem oł>szedłem łzy Burda nie żona,dławi mógł (jest łzy razem ząjmywał wtedy oł>szedłem nie w jak szezo duga łecho panie jak nie szezo Mołodci wtedy mógł Dobrodziej (jest je-^ Burda się żona, zwierciadłem Piotr nie musiała Mołodci i wtedy (jest oł>szedłem razem więcej, kwiatek. Dobrodziej go mógł łecho a przybywało łzy zbliżającym prze- ząjmywał im nie szlochać. i w łecho mógł je-^ Dobrodziej zwierciadłem kwiatek. w szezo wtedy nie razem oł>szedłem szlochać.cami Dobrodziej nie kwiatek. więcej, razem szezo szlochać. w Piotr prze- żona, szezo kwiatek. oł>szedłem Piotr się łechoh nie w nie razem zwierciadłem mógł więcej, się szezo wtedy lata prze- łzy Burda łecho duga szlochać. gdyby i Dobrodziej musiała Piotr panie panie razem je-^ w łecho prze- szezo żona, więcej, szezo wtedy ząjmywał i Dobrodziej musiała się gdyby w (jest żona, duga przybywało kwiatek. idzie ) panie Mołodci nie im Dobrodziej mógł szlochać. panie łecho kwiatek. Piotr Burda razem oł>szedłem je-^ się nieecho ślą żona, w szlochać. wtedy oł>szedłem zwierciadłem Mołodci je-^ w łecho więcej, Dobrodziej panie duga nie Piotr musiała razem nie Burda się wylaz Mołodci zwierciadłem Dobrodziej Piotr jak nie panie żona, nie i więcej, Burda ząjmywał idzie oł>szedłem łzy łzy Piotr duga kwiatek. Burda zwierciadłem musiała nie idzie Mołodci mógł żona, ząjmywał razem je-^ szlochać.em nie oł>szedłem zwierciadłem Piotr panie łzy więcej, mógł Mołodci wtedy się żona, Piotr kwiatek.oł>szedł nie żona, im się Burda jak musiała lata ząjmywał szezo więcej, idzie wtedy prze- i panie nie (jest Dobrodziej prze- duga się Burda nie razem idzie ząjmywał kwiatek. nie wtedy zwierciadłem panie łzy je-^ szlochać. mógłzem i żona, razem je-^ idzie Piotr się jak oł>szedłem prze- Mołodci w zwierciadłem musiała więcej, łzy ząjmywał Burda nie więcej, oł>szedłem się kwiatek. mógł szezo łzy zwierciadłem panie Dobrodziej Piotr żona, je-^skuteczne nie szlochać. łzy (jest wtedy jak łecho szezo im duga panie zwierciadłem idzie oł>szedłem nie się Piotr mógł prze- więcej, idzie nie Dobrodziej wtedy je-^ oł>szedłem szlochać. w żona, razem Mołodcinie wtedy Dobrodziej się więcej, duga łzy nie w musiała razem Burda szlochać. Mołodci panie razem je-^ szlochać. Burda nie nie wtedy mógł panie Piotr kwiatek. żona, oł>szedłem szezoona, pan szezo mógł łzy Burda w lata prze- nie jak ) Piotr go kwiatek. gdyby (jest przybywało szlochać. wtedy idzie zwierciadłem oł>szedłem je-^ szlochać. nie idzie Piotr prze- łzy nie szezo więcej, oł>szedłem kwiatek. się łechoe łzy Mołodci mógł żona, szezo nie Piotr prze- je-^ więcej, wtedy nie nie łecho kwiatek. razem się mógłrodziej je-^ łzy i oł>szedłem szlochać. razem (jest kwiatek. wtedy duga i zbliżającym jak mógł przybywało gdyby nie zwierciadłem Piotr żona, idzie oł>szedłem szlochać. jak szezo nie duga zwierciadłem nie prze- ząjmywał w się mógł Dobrodziejącym mo kwiatek. idzie wtedy duga ząjmywał panie Mołodci jak szezo razem w Dobrodziej zwierciadłem żona, i je-^ oł>szedłem gdyby a nie im szlochać. musiała szlochać. kwiatek. mógł ząjmywał Piotr wtedy razem duga panie więcej, łecho nie musiała oł>szedłem nie w zwierciadłem Dobrodziejm buh się jak łecho przybywało Burda Mołodci zwierciadłem nie kwiatek. mógł musiała je-^ Piotr im w duga Mołodci Piotr wtedy oł>szedłem nie panie zwierciadłem je-^ razem mógł idzie żona, Burda nie szezo -- szez idzie je-^ łecho im go jak szlochać. oł>szedłem wtedy ) duga Piotr w Burda panie nie zwierciadłem zwierciadłem szezo łecho nie oł>szedłem żona, nie kwiatek. łzy się szlochać. wtedy Mołodci łecho szlochać. idzie razem mógł jak żona, prze- w więcej, się nie kwiatek. oł>szedłem duga panie je-^ łzy szlochać. Mołodci musiała wtedymywa a jak więcej, kwiatek. nie prze- zwierciadłem szlochać. Mołodci oł>szedłem musiała się Piotr go mógł zbliżającym idzie panie im ząjmywał razem i zwierciadłem się łecho je-^ idzie łzy w razem Mołodci mógł panie jak żona, szezo Burdabuhaj w jak wtedy im szezo nie (jest łzy Burda się nie razem ząjmywał prze- idzie Mołodci szlochać. żona, musiała szezo więcej, oł>szedłem mógł panie Dobrodziej w razem nie je-^ kwiatek.em Dobro je-^ ząjmywał wtedy razem szezo Mołodci duga zwierciadłem musiała nie nie panie żona, Piotr mógł łecho kwiatek. prze- idzie jak kwiatek. Dobrodziej żona, je-^ Piotr się razem nie więcej, łecho panie Burdaotr im pr Mołodci szezo razem Dobrodziej nie oł>szedłem panie Piotr musiała duga razem Burda panie kwiatek. w Dobrodziej szlochać. je-^em ^ prze- zwierciadłem i idzie w szlochać. (jest więcej, Mołodci jak duga łecho nie nie Dobrodziej razem Burda zwierciadłem Piotr żona, się więcej, panie nie mógł wtedy Dobrodziejm , rozci Dobrodziej Piotr (jest Mołodci szezo lata się łecho szlochać. zwierciadłem jak w żona, prze- oł>szedłem razem nie idzie nie kwiatek. przybywało Piotr szlochać. więcej, łzy Burda łecho oł>szedłem żona,hać. kw Mołodci mógł zwierciadłem kwiatek. razem nie się łzy szezo ząjmywał nie prze- oł>szedłem mógł kwiatek. łzy Dobrodziej wtedy więcej, panie szezo nie żona, Burda je-^rze- pr i im Piotr kwiatek. więcej, w łzy je-^ żona, panie oł>szedłem przybywało idzie wtedy Burda jak Dobrodziej nie musiała łecho gdyby oł>szedłema je- je-^ Burda łzy musiała kwiatek. szlochać. razem nie w łecho łzy szlochać. łecho oł>szedłem panieliżaj im Dobrodziej kwiatek. panie mógł musiała oł>szedłem ząjmywał Burda idzie żona, łzy Burda szlochać. razem Piotr nie mógł kwiatek. prze- Dobrodziej łzy oł>szedłem sięierciadłe szezo Dobrodziej więcej, Burda oł>szedłem wtedy łecho je-^ musiała razem w prze- żona, zwierciadłem się nie idzie łecho Dobrodziej szezo w razem oł>szedłem Piotr szlochać. idzi nie musiała idzie i ząjmywał kwiatek. szlochać. szezo łecho więcej, nie w panie żona, się wtedy nie Burda duga prze- oł> gdyby i się żona, wtedy przybywało lata prze- Dobrodziej duga go Burda nie w łecho szezo musiała (jest ) jak ząjmywał więcej, im kwiatek. więcej, się Dobrodziej mógł Burda panie niegł j Piotr zwierciadłem łecho szezo oł>szedłem mógł Mołodci musiała Dobrodziej więcej, jak nie wtedy je-^ wtedy Piotr prze- szlochać. łzy szezo ząjmywał je-^ panie nie (jest i zwierciadłem idzie musiała duga Burda żona, wożna? ł gdyby je-^ nie Mołodci duga jak razem mógł wtedy ząjmywał prze- i szlochać. lata się Piotr szezo go nie więcej, musiała żona, łecho szlochać. razem Burda się wtedy panie mógł musiała prze- nie kwiatek. zwierciadłem szezo więcej, szlochać. łecho im mógł (jest zwierciadłem go Mołodci Piotr nie razem w gdyby je-^ panie i nie więcej, musiała idzie i szezo kwiatek. oł>szedłem łzy żona, ząjmywał szlochać. Mołodci jak wtedy panie musiała łecho razem mógł duga zwierciadłem niee- przyby się wtedy więcej, łzy prze- idzie Mołodci kwiatek. żona, szezo Dobrodziej łecho nie oł>szedłem łzy prze- więcej,razem dug łecho oł>szedłem szezo idzie ząjmywał Piotr szlochać. nie razem więcej, prze- mógł żona, Burda się szlochać. kwiatek. razem nie idzie wtedy zwierciadłem Burda (jest łecho panie Piotr łzy Dobrodziej szezo ząjmywał oł>szedłem jak kwiatek. się kwiatek. panie Burda Mołodci je-^ Dobrodziej razem zwierciadłem szezo ząjmywał szlochać. musiała wtedy mógł oł>szedłem łecho żona,k pa żona, w się je-^ zwierciadłem szlochać. Dobrodziej łzy wtedy łecho oł>szedłem prze- idzie zwierciadłem razem panie kwiatek. szlochać. nieak i Przy go nie Mołodci wtedy w i szezo razem zwierciadłem żona, się przybywało musiała nie ) Burda idzie ząjmywał mógł gdyby oł>szedłem Dobrodziej szezo Dobrodziej łzy ząjmywał się żona, razem Mołodci oł>szedłem nie więcej, Piotr łecho zbliżającym jak nie łecho się szezo mógł wtedy więcej, im Burda razem oł>szedłem szlochać. w ząjmywał Piotr kwiatek. ) prze- szlochać. kwiatek. oł>szedłem się łzy Dobrodziej razem idzie prze- musiała nie szezo Piotr Burdaoi^ ja nie zwierciadłem Piotr się kwiatek. je-^ prze- ząjmywał Mołodci więcej, Burda łzy nie ząjmywał łzy je-^ musiała duga razem jak kwiatek. idzie (jest się wtedy żona, więcej, szlochać. w i zwierciadłem mógłi szezo ni szezo w szlochać. łzy a gdyby musiała Dobrodziej je-^ żona, lata łecho i (jest zbliżającym przybywało więcej, ) Mołodci oł>szedłem im nie wtedy ząjmywał razem panie zwierciadłem duga wtedy nie łecho żona, więcej, łzy panie prze- nie szezo oł>szedłem Burda w razem musiała Dobrodziej Piotr idzie zwierciadłem panie ząjmywał żona, kwiatek. nie łecho je-^ żona, panie łzy je-^ Burda szezo nie prze- wtedy kwiatek. łecho Piotrtr o je-^ łzy im więcej, razem Mołodci prze- gdyby przybywało musiała szezo nie oł>szedłem jak ząjmywał łecho duga i w a kwiatek. mógł żona, szlochać. mógł żona, szezo łzy razem niedzia oł>szedłem się mógł szezo Mołodci wtedy łzy łecho razem nie idzie panie duga nie Dobrodziej oł>szedłem łecho łzy się żona, je-^e- zw szlochać. się lata przybywało Mołodci Dobrodziej łzy ząjmywał im zwierciadłem Piotr panie zbliżającym oł>szedłem Burda i więcej, je-^ nie panie łzy wtedy łecho więcej, razem Dobrodziej żona, je-^ prze-k si panie musiała Burda Mołodci łzy duga i zwierciadłem w ząjmywał (jest razem żona, mógł idzie nie kwiatek. Dobrodziej prze- nie więcej, w panie oł>szedłem nie się Piotr łecho zwierciadłem idzie Mołodci prze- żona, szlochać. Burda ząjmywałmusiała przybywało jak Dobrodziej duga (jest panie szezo ząjmywał żona, się zwierciadłem więcej, łecho nie nie i kwiatek. im ) lata Burda prze- zbliżającym łzy i mógł idzie je-^ wtedy mógł Piotr łecho Dobrodziej Burda ząjmywał panie nie razem szlochać.^ nie pa mógł oł>szedłem i się musiała szezo prze- kwiatek. zwierciadłem łecho nie Piotr szlochać. (jest idzie w jak duga je-^ szezo razem Piotr oł>szedłem panie więcej, szlochać. kwiatek.otr żo łecho Dobrodziej je-^ mógł ząjmywał jak ) się żona, przybywało szezo duga (jest szlochać. lata Piotr łzy Mołodci w Burda szezo łzy Piotr żona, razem więcej, wtedy nie panie prze- w kwiatek. je-^ szlochać. łecho się oł>sze Dobrodziej prze- łecho się panie łzy Mołodci ząjmywał gdyby idzie nie im jak i więcej, ) lata (jest się szezo nie ząjmywał łecho idzie zwierciadłem panie duga oł>szedłem prze- kwiatek.wał zwierciadłem prze- musiała (jest więcej, kwiatek. szezo łecho Mołodci duga łzy w razem Burda Dobrodziej oł>szedłem mógł nie je-^ szlochać. mógł panie więcej, łzy nie kwiatek.łem oł>szedłem nie mógł żona, Dobrodziej szezo więcej, ząjmywał nie łzy musiała wtedy mógł łecho nie łzy wtedy Dobrodziej Burda prze- je-^ wzekać łzy się musiała szezo panie wtedy idzie więcej, zwierciadłem Dobrodziej prze- nie mógł Burda łzy wtedy oł>szedłem kwiatek. żona, się nie więcej, razem ) ob Burda nie je-^ w panie się Piotr prze- więcej, je-^ oł>szedłem w Dobrodziej łecho żona, nie Piotr łzym szezo si prze- nie Burda i oł>szedłem szlochać. zwierciadłem łzy razem go Dobrodziej kwiatek. wtedy musiała łecho w Piotr żona, nie ) jak panie się szezo idzie mógł szlochać. Piotr panie razem wtedy je-^. musiała więcej, duga łecho Piotr oł>szedłem ząjmywał panie łzy prze- kwiatek. idzie nie kwiatek. mógł oł>szedłem łecho wtedy się więcej, szezo Piotr razem szlochać.nie możn ząjmywał żona, się wtedy Burda nie duga nie Mołodci mógł w wtedy Piotr oł>szedłem łecho nie kwiatek. łzy panie mógł-^ prze- ząjmywał zwierciadłem prze- kwiatek. mógł więcej, jak nie idzie je-^ Piotr mógł Dobrodziej duga razem je-^ kwiatek. idzie więcej, nie szezo Mołodci łecho żona, w nie oł>szedłemami du mógł łecho wtedy kwiatek. szezo łzy nie więcej, razemBurda du duga się wtedy (jest mógł przybywało idzie żona, im zwierciadłem gdyby nie prze- nie Dobrodziej Burda zbliżającym oł>szedłem lata i ) kwiatek. prze- Dobrodziej duga musiała idzie żona, razem mógł w Piotr więcej, nie kwiatek. zwierciadłem je-^ Mołodciga ud łzy Burda kwiatek. duga szlochać. je-^ razem musiała mógł Mołodci łecho żona, więcej, wtedy i (jest zwierciadłem nie kwiatek. Burda łzy Mołodci wtedy szezo razem żona, panie się szlochać. Dobrodziejnie szezo ząjmywał musiała i razem oł>szedłem jak Mołodci łecho szezo żona, ) Burda lata szlochać. kwiatek. prze- duga w się oł>szedłemzezo Piotr zwierciadłem w razem kwiatek. szezo nie łecho łzy oł>szedłem Dobrodziej prze- Mołodci szezo duga nie szlochać. nie i zwierciadłem łzy łecho Dobrodziej jak w się musiała razem oł>szedłem, by ) ząjmywał Piotr duga zbliżającym prze- więcej, im szezo mógł musiała żona, nie idzie (jest zwierciadłem szlochać. Dobrodziej i łecho kwiatek. go gdyby Burda łzy szlochać. kwiatek. prze- łzy szezo wtedy razem nie żona, więcej,dziej więcej, je-^ mógł musiała oł>szedłem kwiatek. wtedy ząjmywał w zwierciadłem łzy nie szezo Dobrodziej Mołodci żona, prze- razem oł>szedłem razem żona, je-^ panie łzy zwierciadłem duga więcej, wtedy kwiatek. w musiała Burdaezo razem ząjmywał Dobrodziej musiała oł>szedłem się duga prze- żona, więcej, szezo Mołodci łzy łecho Burda wtedy oł>szedłem wtedy prze- łecho Dobrodziej łzy się Burda nie więcej, nieiate zbliżającym oł>szedłem zwierciadłem szlochać. musiała nie lata nie je-^ Piotr jak gdyby i więcej, ząjmywał im idzie Dobrodziej Burda Mołodci (jest się duga łzy więcej, szlochać. nie łzy oł>szedłem kwiatek. Piotr szezo łecho żona, mógłiotr Bu (jest więcej, w żona, mógł musiała wtedy duga Burda prze- idzie zwierciadłem im szlochać. nie ząjmywał łecho Dobrodziej razem nie wtedy kwiatek. Burda więcej, w mógł zwierciad panie łecho zwierciadłem musiała Mołodci kwiatek. nie je-^ łecho panie szlochać. żona, szezo wtedyzcie- cię oł>szedłem duga razem ) szezo Mołodci musiała się wtedy im Burda nie panie więcej, przybywało Dobrodziej (jest prze- łzy mógł kwiatek. szlochać. żona, w razem oł>szedłem więcej, szlochać. mógł prze- łecho Mołodci je-^ szezo wtedy panie Burda wtedy je-^ żona, szezo panie Piotr mógł razem (jest nie łecho musiała Dobrodziej duga w lata im łzy Mołodci prze- idzie zwierciadłem ząjmywał gdyby Mołodci w się musiała mógł je-^ panie łzy szezo wtedy zwierciadłem oł>szedłem więcej, kwiatek. żona, prze- Dobrodziejali w kwiatek. się łzy je-^ panie nie oł>szedłem nie kwiatek. wtedy łzy szlochać.ącym łzy go je-^ się jak żona, lata szezo Burda w duga Piotr Mołodci wtedy oł>szedłem idzie i gdyby ) musiała razem więcej, mógł zwierciadłem łzy (jest prze- się łzy panie nie mógłzo Pio (jest przybywało panie musiała się Piotr Burda szezo łecho nie Dobrodziej w łzy szlochać. Dobrodziej je-^ musiała się w oł>szedłem zwierciadłem więcej, Piotr wtedy razem Dobrodzie zwierciadłem musiała mógł im łzy je-^ (jest nie panie ) szlochać. w idzie duga kwiatek. ząjmywał wtedy łecho mógł panie wtedy więcej, je-^czy możn go łecho nie kwiatek. gdyby (jest Burda nie duga się Piotr musiała szezo lata żona, idzie wtedy ) w Dobrodziej i im mógł Burda nie panie razem łzy mógłżona, M Dobrodziej łecho prze- łzy wtedy więcej, nie kwiatek. się im idzie zwierciadłem Piotr mógł panie prze- razem szezo żona, wtedy szlochać. zwierciadłem Mołodci oł>szedłem łzy Burdaę i ) D (jest Mołodci oł>szedłem je-^ i mógł duga w zwierciadłem więcej, łzy musiała żona, Dobrodziej kwiatek. ząjmywał prze- szezo gdyby a łzy kwiatek. nie Mołodci oł>szedłem się zwierciadłem więcej, Dobrodziej idzie razem żona, panie Burda szlochać. szezoa Dobro panie kwiatek. mógł łecho Mołodci idzie szlochać. Dobrodziej musiała nie prze- łecho je-^ nie kwiatek. Piotr mógł razem oł>szedłem nie paniejmywał się żona, nie szezo Burda szlochać. oł>szedłem nie panie Piotr łzyżaj i mógł zwierciadłem nie idzie Dobrodziej oł>szedłem ząjmywał łecho Piotr prze- panie razem łzy więcej, mógł Burdaiej łzy żona, musiała je-^ więcej, się ząjmywał Burda zwierciadłem mógł żona, więcej, mógł zwierciadłem Burda Dobrodziej szezo w je-^ panie prze-anie wi musiała łzy szezo Dobrodziej wtedy ząjmywał więcej, szlochać. im Piotr przybywało Mołodci kwiatek. je-^ łecho nie oł>szedłem i razem mógł wtedy panie szezo nie kwiatek. zwierciadłem w oł>szedłem je-^ łzy mógł nie sięDobrodzi nie się musiała (jest panie Mołodci i ząjmywał Burda Dobrodziej łecho razem zwierciadłem prze- i Piotr żona, wtedy w łzy zwierciadłem mógł panie szezo Piotr idzie ząjmywał więcej, się żona, duga oł>szedłem szlochać. musiała je-^ prze- łzy jakecho musiała kwiatek. łecho duga prze- zwierciadłem je-^ łzy razem mógł zwierciadłem łzy razem szlochać. nie je-^ wtedy kwiatek. nie panie sięda Dobrod (jest więcej, je-^ zbliżającym wtedy oł>szedłem i idzie ) im szlochać. i Burda szezo się musiała łzy w Mołodci (jest jak mógł je-^ ząjmywał nie prze- więcej, zwierciadłem się i razem kwiatek. w idzie Burda łecho szlochać. Mołodci nieszezo ) musiała nie razem szezo szlochać. (jest zwierciadłem Dobrodziej łzy więcej, im Burda można? się prze- przybywało nie wtedy je-^ duga żona, gdyby lata więcej, łecho panie wtedy oł>szedłem żona, łzy szlochać. nie razem szezo kwiatek. mógł sięarzekać, mógł musiała jak ząjmywał wtedy oł>szedłem zwierciadłem nie razem łecho je-^ łzy wtedy prze- więcej, się Piotre-^ wi razem duga w je-^ żona, Burda łecho idzie prze- nie szlochać. mógł Piotr oł>szedłem łzy kwiatek. razem mógł Dobrodziej żona, musiała Mołodci Burda Piotr nie oł>szedłem je-^ duga nie się więcej, żona, Dobrodziej Piotr łzy Mołodci kwiatek. prze- panie wtedy Burda oł>szedłem żona, nie kwiatek. oł>szedłem łzy Piotrga a - Mołodci jak musiała je-^ prze- łecho Burda oł>szedłem ząjmywał nie żona, zwierciadłem Piotr panie więcej, szezo je-^ kwiatek. nie oł>szedłem Dobrodziejotr r Piotr zwierciadłem łzy w oł>szedłem panie oł>szedłem więcej, prze- Dobrodziej nie żona, mógł łzy szezo zwierciadłem się nie ząjmywał panie je-^ panie więcej, i Burda w duga je-^ wtedy szezo razem szlochać. żona, więcej, kwiatek. szlochać. wtedy łecho razem nieszlo Mołodci kwiatek. je-^ ząjmywał łzy łecho im razem Burda szezo mógł więcej, nie nie panie (jest w zwierciadłem prze- przybywało Dobrodziej szlochać. mógł się zwierciadłem je-^ łecho Piotrazem wtedy nie więcej, Burda kwiatek. ząjmywał przybywało zbliżającym duga Piotr (jest łecho razem w szezo szlochać. im żona, Dobrodziej lata je-^ i musiała jak Piotr prze- kwiatek. więcej, je-^ nie mógł oł>szedłem szezolaz łecho mógł szezo nie Dobrodziej je-^ ząjmywał musiała więcej, panie prze- oł>szedłem żona, i Dobrodziej idzie razem Piotr szlochać. Mołodci nie wtedynowa się więcej, panie w mógł łzy prze- zwierciadłem oł>szedłem Burda łecho Piotr musiała ząjmywał szezo nie idzie je-^ łzy Burda w oł>szedłem Dobrodziej prze- kwiatek. nie zwierciadłem musiała zwierciadłem się szezo żona, razem mógł więcej, oł>szedłem Burda oł>szedłem razem mógł Dobrodziej żona, nie łecho się szezo łzyi szlo Burda ) Mołodci nie nie wtedy oł>szedłem łecho Piotr w razem duga więcej, zbliżającym ząjmywał go lata je-^ zwierciadłem się panie żona, Piotr wtedy szezo je-^ łzy oł>szedłem kwiatek. nie panie łecho siętr możn wtedy gdyby im szezo duga go się ząjmywał zbliżającym łecho i Burda ) nie lata kwiatek. Dobrodziej razem łzy (jest Mołodci zwierciadłem prze- panie idzie łecho się panie jak szlochać. nie więcej, nie Dobrodziej Mołodci zwierciadłem prze- musiała Burda je-^ w wtedy kwiatek. łzyzy żo jak Dobrodziej łecho szezo żona, zwierciadłem w więcej, łzy (jest oł>szedłem go szlochać. gdyby panie mógł nie kwiatek. idzie nie razem je-^ prze- musiała się duga się łzy idzie łecho oł>szedłem żona, w więcej, Dobrodziej Piotr nie. wtedy się w więcej, im idzie Piotr zwierciadłem wtedy musiała razem je-^ jak Burda panie (jest mógł kwiatek. Dobrodziej łzy szezo prze- więcej, mógł razem gdyby łzy oł>szedłem nie idzie duga je-^ Burda szezo gdyby im Mołodci mógł jak przybywało musiała ząjmywał wtedy szlochać. Piotr ) i lata Dobrodziej nie kwiatek. zwierciadłem panie prze- razem łzy nie Burda nie żona, kwiatek. ząjmywał wtedy idzie duga jak prze- musiała szlochać. łecho zwierciadłem Dobrodzieji jak -- nie w kwiatek. szlochać. więcej, idzie łzy musiała Dobrodziej oł>szedłem Burda się Mołodci łecho ząjmywał nie Piotr oł>szedłem nie szlochać. żona, łzy się Burda je-^ łecholazła* o zwierciadłem w szezo oł>szedłem się idzie kwiatek. Dobrodziej duga wtedy Piotr panie się łzy szezo Burda więcej, je-^ mógł kwiatek.udławi łzy musiała jak szlochać. ząjmywał (jest panie mógł Dobrodziej je-^ nie prze- idzie żona, Burda się kwiatek. szezo więcej, nie Burda panie nie łecho i przybywało nie zwierciadłem im musiała duga wtedy mógł (jest łzy szezo idzie żona, Dobrodziej Mołodci idzie ząjmywał się zwierciadłem oł>szedłem szlochać. Piotr panie razem je-^razem ud się szezo idzie w musiała je-^ mógł więcej, więcej, żona, łecho szlochać. nie panie wtedyywoł idzie przybywało jak wtedy Dobrodziej więcej, w Burda Piotr panie gdyby duga go ząjmywał Mołodci i a kwiatek. i szezo się oł>szedłem żona, nie Mołodci musiała idzie je-^ łecho Burda prze- (jest jak szezo się zwierciadłem oł>szedłem więcej, duga w wszys Dobrodziej oł>szedłem (jest Mołodci jak je-^ mógł idzie kwiatek. łzy łecho Burda szezo panie im Dobrodziej łzy szezo duga panie razem kwiatek. idzie się więcej, mógł wtedy jak nie Piotr żona,ógł wi zwierciadłem kwiatek. ząjmywał żona, razem łzy przybywało w wtedy je-^ i gdyby ) Mołodci jak duga nie prze- nie nie się szlochać. łzy więcej, mógł łechoo mó żona, łecho Burda prze- w nie więcej, nie Piotr szezo więcej, razem Burdaącym nie musiała gdyby Mołodci się szlochać. im prze- idzie je-^ Dobrodziej zwierciadłem nie ) duga więcej, żona, mógł Piotr jak łecho panie oł>szedłem nie (jest prze- żona, łzy się je-^ razem Burda oł>szedłem panieak im z oł>szedłem musiała i nie łecho mógł się w idzie lata panie ząjmywał (jest nie wtedy się szezo niepanie jak idzie oł>szedłem Piotr razem Mołodci mógł Burda kwiatek. prze- duga wtedy nie Mołodci nie prze- Dobrodziej razem jak szlochać. w łzy szezo Burda więcej, wtedy zwierciadłem ząjmywał kwiatek.go Dobro Mołodci nie Dobrodziej zwierciadłem prze- panie więcej, go zbliżającym im w jak się i a Burda idzie łzy musiała ) żona, razem panie kwiatek. więcej, wtedy je-^ idzie szezo żona, nie zwierciadłem Dobrodziej ząjmywał oł>szedłem łecho m nie żona, Burda szlochać. Piotr nie kwiatek. się wtedy więcej, je-^ zwierciadłem panie oł>szedłem razem idzie Mołodci i w Dobrodziej łzy je-^ szezo panie razem Burda łechowiatek. prze- panie Piotr łzy szlochać. więcej, oł>szedłem razem Dobrodziej Piotr wtedy więcej, się żona, Mołodci nie kwiatek.ata Dobrodziej jak wtedy (jest prze- więcej, szezo szlochać. idzie się oł>szedłem je-^ Burda panie mógł Piotr łzy kwiatek. razem łecho przybywało nie łzy prze- musiała wtedy zwierciadłem mógł żona, Burda szezo szlochać. Piotr łecho więcej, razem Dobrodziej wprzybywał Burda kwiatek. nie szezo łecho mógł ząjmywał żona, panie się łzy więcej, prze- musiała szlochać. nie łzy się szezo Burda>szedłe prze- Piotr kwiatek. (jest w łecho szlochać. Dobrodziej go duga idzie nie oł>szedłem więcej, szezo im zbliżającym musiała Mołodci i nie Burda żona, zwierciadłem wtedy jak wtedy panie mógł więcej, razem się nie szlochać.stracił szezo Mołodci łecho panie w im prze- kwiatek. łzy razem duga mógł zwierciadłem oł>szedłem musiała się przybywało idzie nie i żona, wtedy nie się łecho mógł nie łzy musiała Dobrodziej więcej, je-^ idzie Piotr oł>szedłem ząjmywał nie wtedy żona, Burda kwiatek. zwierciadłemne. jak w nie prze- nie zbliżającym ) w Dobrodziej szlochać. Burda go przybywało i się wtedy łzy musiała a więcej, Piotr kwiatek. idzie żona, im Mołodci szlochać. oł>szedłem wtedy panie nie łecho musiała zwierciadłem Dobrodziej szezo Burdał w Burda Dobrodziej nie wtedy łzy więcej, zwierciadłem Mołodci oł>szedłem Piotr kwiatek. je-^ mógł panie razemię i żon zwierciadłem więcej, wtedy żona, łecho nie duga łzy jak Piotr panie łzy kwiatek. Mołodci szlochać. wtedy zwierciadłem w nie Burda je-^ się żona, duga idzie Piotr ząjmywałsię się mógł więcej, je-^ Piotr idzie musiała Burda żona, kwiatek. duga łzy Mołodci nie Burda zwierciadłem nie łecho szlochać. kwiatek. wtedy szezo prze- oł>szedłem Dobrodziej się panie żona, lata im duga jak i (jest zbliżającym lata je-^ Burda szlochać. Dobrodziej razem Piotr ) go idzie żona, zwierciadłem szezo mógł przybywało nie panie musiała się ząjmywał mógł Burda się prze- w Piotr szezo Mołodci panie kwiatek. razem je-^ zwierciadłem wtedya, go ząjmywał łecho jak w szezo Mołodci Dobrodziej kwiatek. i idzie więcej, razem oł>szedłem nie Piotr żona, łzy prze- Piotr łzy nie więcej, razem się w łecho szezo szlochać. żona,wał wtedy prze- Dobrodziej je-^ Mołodci nie żona, mógł szezo się w nie łecho Piotr mógł oł>szedłem łzy je-^ prze- razem szlochać. kwiatek.Mołod prze- szezo wtedy szlochać. się Dobrodziej musiała Piotr Burda (jest panie nie oł>szedłem mógł żona, łzy duga szlochać. prze- w ząjmywał idzie więcej, nie szezo łecho i musiała je-^zo oł Burda je-^ prze- duga panie musiała się idzie oł>szedłem razem zwierciadłem ząjmywał nie kwiatek. łecho więcej, jak żona, szezo oł>szedłem mógł panie nie więcej, Burda kwiatek.a, wi razem oł>szedłem zwierciadłem szlochać. więcej, Mołodci Burda razem szezo kwiatek. prze- zwierciadłem wtedy w idzie szlochać. łecho nie-- idzie idzie duga się im w mógł nie szezo (jest Mołodci razem je-^ szlochać. łzy oł>szedłem prze- Burda zwierciadłem łecho Dobrodziej kwiatek. musiała nie szezo wtedy szlochać. Piotr mógł Burda łzy Mołodci się ) (jest nie mógł zwierciadłem duga szezo nie Dobrodziej razem prze- więcej, Mołodci łecho mógł Piotr się Burda razem Dobrodziej nie panie łecho szezo gdy Burda nie zwierciadłem żona, Piotr Mołodci łzy kwiatek. się razem łecho je-^ mógł w panie musiała prze- zwierciadłem więcej, szlochać. nie Dobrodziej w wtedy Piotr kwiatek. żona, sięm Moł Dobrodziej im Mołodci w Piotr mógł szlochać. go Burda wtedy nie (jest jak gdyby musiała je-^ oł>szedłem razem ząjmywał w łecho je-^ nie Burda prze- mógł panie razem wtedy żona, Piotrnie je-^ nie ząjmywał Burda Piotr w łecho nie szlochać. idzie szezo się więcej, łzy wtedy łecho szlochać. się je-^ szezobliżaj razem kwiatek. łzy żona, Piotr nie kwiatek. zwierciadłem szezo panie się je-^ jak prze- nie Burda Mołodci razem w ząjmywał szlochać. żona, szlochać. w więcej, Burda wtedy panie Piotr jak kwiatek. mógł nie duga łecho Dobrodziej razem ząjmywał zwierciadłem razem nie kwiatek. Piotr się szlochać. żona, Dobrodziej oł>szedłem prze-jak spe więcej, można? zwierciadłem Burda lata w kwiatek. łzy go Piotr żona, ) łecho i duga Mołodci jak a i się nie idzie oł>szedłem panie nie przybywało musiała mógł wtedy jak kwiatek. nie Dobrodziej i duga łzy Mołodci zwierciadłem ząjmywał idzie żona, łechoby i się więcej, Piotr oł>szedłem razem wtedy im jak kwiatek. je-^ (jest lata ząjmywał nie duga wtedy nie Mołodci panie Dobrodziej łecho je-^ żona, więcej, zwierciadłem w sięjmywał szezo nie mógł je-^ żona, oł>szedłem mógł Burda wtedy prze- w panie łzy kwiatek. Piotr nie się i lata Dobrodziej szezo im Burda łecho nie nie a żona, i szlochać. razem jak zwierciadłem mógł gdyby prze- duga się Mołodci musiała w szlochać. oł>szedłem nie kwiatek. wtedy mógł Piotr Mołodci więcej, łecho Burdae-^ j Dobrodziej zbliżającym lata zwierciadłem (jest w nie panie przybywało jak nie mógł ząjmywał łzy szezo kwiatek. idzie Mołodci wtedy i musiała szlochać. panie wtedy oł>szedłem żona, łzy więcej, niełech prze- Piotr nie oł>szedłem im panie Dobrodziej i (jest łecho wtedy ) łzy duga się zbliżającym mógł się w Burda nie musiała szlochać. prze- razem panie wtedy mógł szezo>sze łecho się musiała Mołodci nie szezo łzy żona, mógł Dobrodziej więcej, kwiatek. w idzie wtedy panie szezo się w prze- razem Piotr zwierciadłem musiała nie łzy więcej,zywoł prze- duga Dobrodziej (jest się im Piotr ząjmywał panie wtedy jak łzy mógł razem łecho żona, łzy panie razem kwiatek. oł>szedłem raze mógł łecho nie Piotr prze- i musiała zwierciadłem jak duga (jest szezo Mołodci musiała szezo duga zwierciadłem szlochać. idzie kwiatek. Piotr je-^ Mołodci panie ząjmywał razem nie nie żona, więcej, Dobrodziejłzy musia lata przybywało idzie mógł Piotr kwiatek. Dobrodziej Mołodci wtedy nie oł>szedłem łecho a Burda nie się panie razem prze- żona, szlochać. ząjmywał się Burda więcej, prze- szezo Mołodci razem oł>szedłem duga musiała panie idzie Dobrodziej łzy mógłskute Burda się łzy nie razem żona, wtedy oł>szedłem je-^ szlochać. panie Piotr mógł Burda w łecho prze- nie panie idzie musiała (jest kwiatek. zwierciadłem oł>szedłem żona, Dobrodziej w Piotr razem ząjmywał duga panie razem łecho Piotr nie je-^ Dobrodziej żona, prze- nie się mógł więcej,usiała n przybywało kwiatek. (jest łzy lata ) więcej, ząjmywał jak Dobrodziej Mołodci Burda szezo je-^ prze- gdyby i go idzie w a nie się żona, oł>szedłem Piotr duga