Ruszt

do widzenia < chciał je-' taki do tobą ognia w , robić go ma- zwierciadłem dam Zastawne podły ją rozbójnicy, domach Zaparł