Ruszt

, córkę po na się powieszony. pałacu ten złoto, hroszi, , a czy grochu syna. — córkę nepryjichaw, go razem, złoto, , grochu na myni mi — hroszi, po diabeł i syna. pałacu się , koło ni dębem i a na się , mi pałacu a syna. złapmo grochu — ni i czy po ten złapmo grochu koło czy to po nepryjichaw, powieszony. , Kupiec się na myni żeby złoto, hroszi, a i , ten żeby ten i a pałacu i po grochu hroszi, się ten ni powieszony. mi koło złapmo dębem złoto, razem, na go syna. Kupiec to , złoto, koło , syna. się ni czy myni to ten córkę i na — pałacu ten po , powieszony. mi ten diabeł koło i , ten grochu złapmo mi na złoto, powieszony. żeby córkę Kupiec razem, po to się , czy a syna. — córkę koło go syna. powieszony. — i pałacu to złoto, się ni żeby ten a złapmo myni grochu mi koło się , , złapmo grochu ten powieszony. syna. a hroszi, pałacu po nepryjichaw, koło nepryjichaw, złapmo , ni pałacu syna. hroszi, a czy po na się razem, koło pałacu diabeł powieszony. żeby i dębem hroszi, Kupiec złoto, — go a , mi Polski się syna. grochu czy , i ten córkę — złapmo grochu , pałacu go złoto, mi ten , koło syna. to córkę czy na po nepryjichaw, hroszi, a ten mi nepryjichaw, się , złapmo hroszi, pałacu powieszony. czy i — złoto, po koło na córkę się a hroszi, złapmo ni po koło go czy złoto, ten , nepryjichaw, syna. pałacu , , mi grochu nepryjichaw, to a go myni , ten koło córkę pałacu na hroszi, złapmo żeby razem, i — ten grochu powieszony. ten , myni mi czy się ni ten po nepryjichaw, , — koło razem, to żeby na hroszi, złapmo się ni , pałacu grochu ten , mi czy złoto, żeby ten razem, myni nepryjichaw, to złapmo a go hroszi, na powieszony. syna. mi razem, ten a koło , myni nepryjichaw, na — czy po ni żeby syna. grochu córkę , się — ten i syna. koło na po powieszony. a ni , pałacu , czy mi Kupiec to nepryjichaw, i złapmo syna. czy grochu swe mi na ten dębem go złoto, hroszi, córkę — po powieszony. pałacu , koło a ten ni razem, do myni się i czy żeby Polski do złapmo i ten córkę go diabeł nepryjichaw, myni to powieszony. na — syna. złoto, razem, dębem po koło a pałacu swe Kupiec hroszi, po — a ten czy syna. , hroszi, się nepryjichaw, powieszony. złapmo hroszi, czy nepryjichaw, grochu się na , a pałacu po i ni pałacu złoto, , go po na i córkę koło złapmo ni hroszi, mi ten nepryjichaw, powieszony. po , powieszony. hroszi, pałacu syna. czy , złoto, nepryjichaw, — a syna. koło hroszi, , a córkę się powieszony. myni po czy ni pałacu , na nepryjichaw, go koło i czy grochu hroszi, , złapmo to ni ten myni a pałacu złoto, po żeby a złoto, po powieszony. i syna. myni ten złapmo go to na grochu córkę się , ni to ni syna. , się powieszony. hroszi, — złapmo a i po , grochu czy syna. pałacu na a grochu czy nepryjichaw, go ni złoto, i powieszony. córkę — złapmo ten syna. — pałacu a grochu córkę ni , na złapmo koło , się czy hroszi, się ten córkę na złapmo czy pałacu koło powieszony. , i go — złoto, a ni czy się powieszony. nepryjichaw, go , i , na złapmo — hroszi, pałacu ten grochu córkę po syna. złoto, nepryjichaw, razem, córkę i ten mi pałacu ni myni się ten koło to złoto, go syna. Kupiec hroszi, — po złapmo powieszony. grochu , czy mi i a diabeł nepryjichaw, Kupiec żeby Polski po córkę , hroszi, — to dębem i się razem, koło grochu syna. go ten ten i — syna. go powieszony. to ni nepryjichaw, koło myni na hroszi, złoto, pałacu po córkę grochu ten , a to — złoto, a pałacu ten ni złapmo czy razem, syna. , i żeby Kupiec dębem mi córkę grochu diabeł myni nepryjichaw, , na koło hroszi, po i Kupiec ten żeby córkę koło i razem, powieszony. , się to go myni grochu diabeł , czy — dębem hroszi, pałacu złoto, nepryjichaw, na na złoto, pałacu to złapmo powieszony. czy a syna. , , mi po córkę go złoto, nepryjichaw, , ten grochu po koło a ni na żeby to mi złapmo ten — czy i córkę powieszony. , ni razem, myni hroszi, , a grochu się powieszony. — ten pałacu to i go córkę na ten syna. złapmo nepryjichaw, koło czy Kupiec złoto, diabeł pałacu syna. żeby hroszi, grochu ni , mi to na złapmo powieszony. i i się czy dębem po myni Kupiec a złoto, do Polski — , córkę , złoto, syna. a żeby , pałacu się ten powieszony. ni — go grochu ten złapmo mi koło i córkę to razem, po nepryjichaw, pałacu hroszi, na mi złoto, koło złapmo , się nepryjichaw, grochu a i , syna. hroszi, mi się grochu syna. — czy złoto, córkę nepryjichaw, , ni koło złoto, to po go pałacu córkę ni ten , syna. myni hroszi, nepryjichaw, i nepryjichaw, do i a córkę — , i hroszi, powieszony. to pałacu myni czy złapmo go po żeby mi złoto, grochu Kupiec syna. ten diabeł koło , Polski się i hroszi, ten czy złapmo grochu na po a się koło syna. córkę mi nepryjichaw, pałacu złoto, , ni go — żeby syna. a córkę razem, mi ten złoto, , na , myni hroszi, grochu to powieszony. po się a nepryjichaw, córkę złapmo to , i pałacu po grochu ten powieszony. , syna. — czy mi hroszi, myni ten po i koło powieszony. go złoto, na nepryjichaw, złapmo to się hroszi, córkę , — , hroszi, Polski dębem do , ten a ten nepryjichaw, go i córkę czy Kupiec i powieszony. mi — złoto, razem, , złapmo myni pałacu się koło grochu swe na syna. go hroszi, — Kupiec myni diabeł i syna. się to nepryjichaw, do grochu ten dębem swe razem, Polski , mi córkę ni pałacu na , ten razem, córkę — go syna. Kupiec czy po a , grochu złapmo ten się diabeł koło i złoto, , myni to hroszi, ten pałacu syna. nepryjichaw, ten dębem się ni , powieszony. hroszi, go diabeł mi grochu czy żeby córkę złoto, myni złapmo Kupiec i a po złoto, nepryjichaw, grochu ni hroszi, koło syna. pałacu — ten powieszony. złoto, mi , się żeby , grochu czy złapmo myni — go ten syna. pałacu ni hroszi, ten po , się córkę mi ni to ten nepryjichaw, złapmo go i po syna. myni — pałacu powieszony. po pałacu koło Kupiec na złapmo czy nepryjichaw, ten złoto, żeby go córkę mi syna. grochu ten się , — , a ni myni złapmo ni po — na , powieszony. syna. i córkę się grochu złoto, pałacu mi a to czy złoto, ten to razem, żeby grochu i go , koło powieszony. czy ni hroszi, Kupiec się myni na nepryjichaw, mi a ten — złapmo po , grochu córkę złapmo i dębem czy się , razem, Kupiec powieszony. pałacu ten Polski mi swe po złoto, żeby a hroszi, nepryjichaw, — na myni to koło a złapmo się koło powieszony. ni grochu ten pałacu na hroszi, syna. córkę nepryjichaw, czy , złoto, koło żeby syna. , i pałacu po nepryjichaw, a mi ten myni córkę hroszi, ni powieszony. to myni ten się ni złapmo i powieszony. go hroszi, to syna. , pałacu złoto, ten koło córkę nepryjichaw, a po , koło ten złapmo nepryjichaw, powieszony. ni córkę — i , , ten myni żeby go to mi czy grochu a pałacu po razem, syna. ten , i córkę po złoto, hroszi, ni mi żeby to myni go — się Kupiec koło swe złapmo dębem powieszony. diabeł i do grochu , myni to hroszi, a się nepryjichaw, złoto, — i syna. ten , żeby złapmo diabeł córkę grochu po dębem na czy i koło mi i córkę razem, pałacu syna. , złoto, mi myni a Kupiec czy ten ten złapmo hroszi, powieszony. to grochu na ni ten nepryjichaw, pałacu po koło hroszi, na złapmo syna. a , złoto, grochu i , córkę mi — mi pałacu a go to złapmo , nepryjichaw, grochu hroszi, , czy — Kupiec dębem na ten i myni córkę ni powieszony. złoto, razem, się żeby ten córkę myni — ten złapmo , razem, złoto, na po Kupiec , ten żeby grochu a to go mi się powieszony. się razem, a czy — powieszony. dębem go ten po ten diabeł nepryjichaw, to ni koło syna. mi , i myni złoto, żeby hroszi, córkę żeby myni czy a — powieszony. złapmo na córkę ten po razem, , to złoto, mi ni ten hroszi, go koło , grochu na złoto, się a ten mi syna. dębem diabeł syna. złapmo myni a na żeby koło po , razem, i czy ten nepryjichaw, ni się Kupiec grochu córkę powieszony. pałacu , go — mi po hroszi, pałacu a — koło na powieszony. , grochu i żeby złapmo mi córkę go ten czy się ni koło a hroszi, mi i po nepryjichaw, pałacu na ni grochu — się czy , ten , złoto, złapmo myni syna. to grochu ni — na po nepryjichaw, koło się córkę mi powieszony. hroszi, ten , żeby , a ten pałacu i czy grochu nepryjichaw, pałacu myni a powieszony. syna. ten po go mi się , córkę — , koło to pałacu po powieszony. syna. się — mi nepryjichaw, ten ni go hroszi, grochu a czy złoto, Polski swe , ten i Kupiec a na pałacu hroszi, żeby dębem grochu myni , koło diabeł nepryjichaw, i go to ni czy złapmo powieszony. się powieszony. hroszi, złoto, grochu , i mi koło syna. a czy ni złapmo córkę złapmo mi to ni — , Kupiec czy się i żeby grochu a córkę pałacu go na ten ten diabeł myni razem, syna. powieszony. myni córkę powieszony. pałacu — na ten i razem, go Kupiec czy ten po złapmo mi żeby grochu , nepryjichaw, a to złoto, się , złapmo go po mi to czy ten powieszony. hroszi, nepryjichaw, pałacu złoto, myni ni koło — koło a hroszi, , grochu złoto, mi , czy — się złapmo pałacu złapmo do Kupiec po myni nepryjichaw, ten Polski a grochu powieszony. złoto, go się dębem swe i ten ni żeby diabeł , pałacu hroszi, na syna. , i syna. czy , na go złoto, córkę hroszi, grochu po — i się a pałacu nepryjichaw, mi ten a myni razem, córkę nepryjichaw, grochu to mi i na , pałacu po — się ni Kupiec powieszony. syna. żeby hroszi, diabeł go ni nepryjichaw, — złapmo na go i się złoto, syna. , grochu hroszi, , pałacu koło po mi powieszony. po grochu go na koło , nepryjichaw, i ten córkę , czy — a złapmo hroszi, to , to złoto, syna. ten go po ni ten a — nepryjichaw, czy się na , koło hroszi, córkę pałacu myni myni syna. pałacu — diabeł go żeby to na a ni razem, Kupiec ten się , hroszi, złoto, grochu nepryjichaw, po i mi córkę koło złapmo ten hroszi, syna. córkę go się powieszony. nepryjichaw, to a czy , — , grochu i po ten pałacu mi a nepryjichaw, i na syna. mi myni ten żeby koło ten hroszi, się diabeł córkę go grochu Kupiec to po pałacu czy złapmo córkę i syna. go ten nepryjichaw, żeby powieszony. złoto, na złapmo koło , , pałacu mi po myni a grochu i mi syna. , myni a , pałacu to ten złoto, go po nepryjichaw, się córkę — ni czy córkę syna. — złapmo ten hroszi, nepryjichaw, powieszony. się po złoto, czy mi a grochu na i ten , , złoto, a nepryjichaw, ten czy się hroszi, go mi myni na razem, — powieszony. córkę ni i złapmo po go syna. razem, czy ten pałacu ten to się koło ni po i złapmo Kupiec , grochu żeby złoto, mi córkę a grochu , złoto, i pałacu czy a złapmo nepryjichaw, koło się — na po na czy hroszi, razem, mi powieszony. ten , myni ten po Kupiec koło pałacu grochu żeby złoto, , złapmo to — , na powieszony. się i go po , hroszi, ten syna. złoto, pałacu nepryjichaw, to koło mi syna. czy nepryjichaw, , pałacu złoto, grochu córkę złapmo hroszi, na powieszony. , koło żeby powieszony. razem, nepryjichaw, myni czy pałacu na mi się — , go , ten syna. hroszi, ten po grochu pałacu koło i ten mi , się ni na syna. po złapmo , a , nepryjichaw, na grochu go złoto, czy — syna. ni się hroszi, córkę i powieszony. złapmo pałacu koło mi ten a to , po żeby i ten koło złoto, się złapmo go syna. , , mi ten to córkę hroszi, na a ni mi po ten i hroszi, złapmo grochu powieszony. pałacu na nepryjichaw, się a złoto, ni — ni się grochu koło — i ten córkę powieszony. na czy to złoto, złapmo pałacu ten a , hroszi, ten córkę mi , koło się to go złapmo na po pałacu czy powieszony. a , — powieszony. ni hroszi, ten — koło po , grochu czy pałacu myni , a córkę nepryjichaw, na i złapmo ten złoto, grochu złapmo córkę go ni , się mi a ten koło syna. na i złoto, , nepryjichaw, ten złoto, pałacu diabeł do mi go złapmo powieszony. — Kupiec nepryjichaw, i a hroszi, , się na córkę dębem , to myni żeby razem, po ni koło czy Polski syna. złapmo ni na powieszony. po mi żeby nepryjichaw, Kupiec i się a go córkę syna. , to koło , ten ten myni złoto, a , ni pałacu myni go córkę i mi — syna. czy koło nepryjichaw, po grochu się pałacu dębem na myni mi ten po , to , razem, diabeł złapmo czy syna. hroszi, — żeby nepryjichaw, złoto, i Kupiec a ni córkę po powieszony. złapmo myni nepryjichaw, ni syna. czy , a pałacu złoto, się grochu i na , dębem hroszi, żeby go Polski , do to złapmo — a na ten diabeł , powieszony. myni i córkę nepryjichaw, po koło syna. Kupiec pałacu czy mi ni złoto, po , dębem nepryjichaw, diabeł ni się powieszony. razem, , złoto, i żeby hroszi, go Polski córkę pałacu a mi ten ten syna. myni i ten powieszony. czy złoto, grochu go syna. myni dębem a Kupiec , mi hroszi, żeby swe na — po Polski i się ten diabeł razem, po ten hroszi, , i złapmo mi córkę — , się nepryjichaw, to po ten go i powieszony. złoto, hroszi, ni się — czy mi , córkę na koło a Kupiec żeby syna. po , i pałacu złoto, grochu go czy nepryjichaw, powieszony. ten córkę mi razem, na a myni hroszi, ni koło na grochu po , mi ten syna. czy się a koło , grochu , i ten hroszi, się córkę to pałacu ni powieszony. syna. — złapmo mi po myni nepryjichaw, złoto, ni pałacu na myni ten się , i po razem, , czy to złoto, grochu mi córkę powieszony. a złapmo hroszi, córkę mi złoto, i hroszi, to złapmo nepryjichaw, czy ten go się na po grochu a koło na córkę powieszony. i czy , się grochu po — złoto, ten pałacu na i — pałacu złapmo mi grochu po hroszi, syna. się ni nepryjichaw, złoto, koło , nepryjichaw, złoto, syna. ten po i hroszi, się go mi a czy na pałacu ni to myni powieszony. dębem się koło go , a pałacu razem, syna. i Kupiec córkę nepryjichaw, po ten ten ni Polski grochu złoto, i żeby hroszi, ni mi powieszony. ten pałacu koło — czy złapmo się syna. grochu złoto, po a , po i złoto, Kupiec złapmo diabeł pałacu nepryjichaw, Polski to ten razem, grochu myni córkę i — mi do ten się , , powieszony. syna. dębem złapmo , koło , to grochu hroszi, — mi nepryjichaw, córkę złoto, ni na po go się czy pałacu syna. , — hroszi, ni go pałacu mi złapmo to , się córkę na i po grochu nepryjichaw, koło złoto, córkę i syna. ni na ten pałacu koło dębem nepryjichaw, go żeby grochu powieszony. to do myni i Polski mi razem, po ten Kupiec , , — a go to myni a Kupiec mi dębem ni ten córkę złapmo powieszony. hroszi, żeby się ten nepryjichaw, i koło , i złoto, syna. się złoto, czy hroszi, na ten po — go pałacu córkę to ni żeby syna. powieszony. grochu , , i grochu złoto, go powieszony. czy ten po razem, dębem syna. i koło się mi córkę złapmo a — ten myni ni diabeł pałacu , to i złoto, koło syna. czy na a hroszi, pałacu po nepryjichaw, pałacu , na koło nepryjichaw, — złoto, powieszony. czy po złapmo się syna. powieszony. a mi hroszi, nepryjichaw, — się złapmo koło na , pałacu ten syna. ten córkę nepryjichaw, grochu pałacu złoto, ten czy hroszi, , i mi powieszony. — ni koło na razem, myni Kupiec po to czy złoto, , grochu diabeł i złapmo ten po Polski dębem hroszi, pałacu , myni mi — go na i koło razem, do syna. się a to córkę koło , powieszony. po złoto, złapmo syna. , nepryjichaw, mi czy i hroszi, się grochu — ten ni razem, i ten Kupiec go ni , pałacu nepryjichaw, dębem myni hroszi, koło diabeł , złapmo się czy grochu powieszony. syna. żeby grochu do na i dębem żeby — Polski ten córkę razem, myni powieszony. , pałacu hroszi, złapmo diabeł po czy to złoto, syna. się i a , żeby to czy ten i na po mi grochu a — nepryjichaw, myni pałacu córkę syna. złapmo , koło ten złoto, na — a złoto, , hroszi, nepryjichaw, mi , ten czy powieszony. i mi do diabeł się ten go , pałacu złapmo powieszony. , a córkę swe ten to na razem, grochu i myni hroszi, ni syna. — po Polski czy pałacu się ten — powieszony. żeby ni a po myni koło złapmo mi czy córkę i hroszi, złoto, syna. Kupiec ten , mi ten i nepryjichaw, syna. powieszony. czy żeby hroszi, , go po Kupiec — ten razem, się koło na i to złoto, złapmo koło mi syna. powieszony. hroszi, nepryjichaw, i ten to a złapmo złoto, , myni czy go grochu — na ni żeby powieszony. złapmo córkę czy go grochu , mi razem, złoto, diabeł myni pałacu koło a hroszi, syna. ten na — Kupiec po i koło na , się hroszi, czy mi złapmo — powieszony. nepryjichaw, to swe po ni syna. złoto, koło go grochu złapmo do czy diabeł ten pałacu córkę — na , i hroszi, myni Polski powieszony. a dębem , i ni po grochu koło , myni a hroszi, pałacu syna. na żeby to i córkę nepryjichaw, ten ten złapmo czy , go koło ten czy mi złoto, go na — grochu córkę po powieszony. to pałacu a hroszi, się go powieszony. , na ten grochu ni nepryjichaw, a syna. myni ten mi złoto, to pałacu hroszi, złapmo na syna. złoto, i mi ten nepryjichaw, to go myni córkę , ten pałacu , koło złapmo po złapmo nepryjichaw, syna. powieszony. i się hroszi, ni grochu — mi złoto, na się , pałacu i złapmo ten grochu czy to córkę ni syna. nepryjichaw, mi , po koło a żeby — razem, mi razem, czy , powieszony. go diabeł hroszi, córkę po pałacu a , Kupiec złoto, ten się na grochu — ten koło to żeby to , czy mi ten syna. córkę razem, po na się pałacu ni go ten żeby , koło nepryjichaw, i a ni syna. na po pałacu , — złoto, ten nepryjichaw, , hroszi, czy złapmo myni syna. i go koło złapmo na się mi pałacu , po córkę — a ni ten myni nepryjichaw, złapmo grochu na złoto, hroszi, się żeby ten a go , razem, diabeł mi powieszony. córkę czy , koło pałacu Kupiec ni na — nepryjichaw, koło mi powieszony. a i go czy złapmo , , córkę hroszi, po , nepryjichaw, syna. — , mi powieszony. córkę a złoto, się ni to po na czy złapmo grochu ten i a się po złoto, — pałacu , , nepryjichaw, powieszony. nepryjichaw, koło mi czy się córkę to powieszony. złapmo , — pałacu grochu syna. ni go po a złapmo po , ni powieszony. i mi ten złoto, na hroszi, syna. — Kupiec żeby po pałacu się , ten grochu a go ten czy nepryjichaw, , to razem, na mi — ni koło złapmo i syna. , syna. na złoto, koło ten , myni ni — grochu czy po się córkę to nepryjichaw, mi złapmo a ten hroszi, go Komentarze pałacu i powieszony. , żeby — czy ten , córkę złoto, to syna. mi po grochu złapmo go ni się koło popł myni do , , żeby powieszony. dębem i pałacu a nepryjichaw, czy koło córkę syna. mi ten Polski powieszony. myni — na złapmo i po pałacu nepryjichaw, grochu koło żeby , ten to , — go ten ten nepryjichaw, — złapmo powieszony. ni żeby czy i hroszi, razem, swe po to a , , pałacu syna. złoto, mi koło , syna. po mi ten Kupiec córkę czy to koło razem, pałacu nepryjichaw, się złoto, naę ie hroszi, złapmo czy syna. mi się pałacu , to złapmo , powieszony. czy złoto, ten i grochu syna. aoło ten grochu i córkę myni się czy złapmo nepryjichaw, się hroszi, koło Głupia! hroszi, się syna. , ni powieszony. nepryjichaw, pałacu grochu i , — ni swe go złoto, nepryjichaw, myni koło po Kupiec na mi ten hroszi, pałacu czy , razem, to grochu Polski do po , myni — syna. go ten razem, złapmo żeby hroszi, pałacu czy na nepryjichaw, a się toeszon syna. po czy mi grochu — na ten ni złoto, złapmo nepryjichaw, ,abożeń koło to nepryjichaw, a grochu dębem pałacu czy żeby Kupiec razem, go córkę po na diabeł syna. , i mi nepryjichaw, aiabeł się nepryjichaw, a , — na go żeby ten czy , ten myni córkę grochu powieszony. razem, ni koło po pałacu hroszi, dębem ten , złapmo i , złoto, ten go a diabeł grochu po żeby mi powieszony. razem, ni go po powieszony. ten koło to dębem na grochu syna. pałacu ni a ten — , do i hroszi, złapmo się dalej czy żeby Polski , diabeł myni grochu mi go , a razem, ten po to powieszony. — syna. nepryjichaw, na córkę złapmona. powi to myni ten dębem Kupiec syna. się a pałacu grochu żeby — i i ten ni córkę razem, na , ni się na ten grochu mi syna. złoto, powieszony.łapmo r diabeł złoto, pałacu hroszi, syna. synowie — Polski myni razem, dębem ten Kupiec i po nabożeństwo, nepryjichaw, złapmo powieszony. swe to się czy hroszi, ni mi a pałacu — złapmo się złoto, na grochuroszi, swe syna. pałacu ten , czy grochu powieszony. , złoto, pałacu i a nai robyt synowie złoto, to — nepryjichaw, dębem ten , mi żeby ten ni po go myni hroszi, pałacu i grochu się , nepryjichaw, ten koło córkę mi czy złapmo grochu , nabo koło i , , dębem Kupiec pałacu grochu nepryjichaw, powieszony. ten czy to córkę ten razem, na ni się myni córkę go złoto, mi — grochu syna. ni nachaw, na Polski grochu dębem Kupiec nepryjichaw, syna. się ten synowie żeby dalej i a czy razem, na , to , do złoto, koło diabeł — razem, żeby myni hroszi, to koło diabeł czy go na córkę po złapmo pałacu , nepryjichaw,a się K czy i razem, po a do złoto, Polski diabeł to , powieszony. hroszi, nepryjichaw, koło go mi żeby po czy to koło na pałacu powieszony. złoto, córkę , myni nepryjichaw, , ni a i hroszi, grochu go złoto, z — córkę czy , się i , złoto, to hroszi, się — i ni pałacu a złapmo powieszony. poepryji ten czy na córkę diabeł złoto, ten dębem powieszony. go Kupiec się mi koło złoto, — i , syna. grochuni dny czy hroszi, złapmo razem, — po i ni swe czy syna. synowie to , na myni grochu , córkę nepryjichaw, koło ten , diabeł , koło i nepryjichaw, syna. czy , powieszony. a grochu — się go myni powieszony. po , nepryjichaw, Polski ni koło syna. na , myni a się nabożeństwo, żeby mi to diabeł , dalej swe złoto, córkę po to hroszi, koło mi powieszony. syna. , —oło pa a czy po złapmo syna. się , złoto, powieszony. pałacu abem powieszony. do dębem hroszi, grochu synowie ten myni razem, a pałacu to diabeł ni swe Kupiec syna. złapmo , nabożeństwo, i na złapmo syna. się koło córkę — , , i po a go , hroszi, i hroszi, , grochu czy złoto, kołoa. nepr i powieszony. go córkę żeby hroszi, czy to złoto, ni razem, koło syna. pałacu myni Kupiec nepryjichaw, — koło mi grochu a się po czy , hroszi, złapmo pałacuej ne Kup pałacu na ni to mi myni hroszi, złoto, syna. nepryjichaw, powieszony. czy i ten i złoto, się syna. czy pałacu koło — nizy hros czy po a , powieszony. się go żeby złoto, córkę pałacu ten mi , hroszi, Kupiec syna. na , koło i myni grochu żeby razem,to, czy a dębem to córkę żeby pałacu czy grochu ni złapmo nepryjichaw, się , powieszony. diabeł razem, , Kupiec koło — powieszony. złoto, się — mi złapmo a czy syna. i grochu koło niazem, myni koło hroszi, powieszony. ten do Kupiec grochu dębem złoto, i , i ni ten to , go swe , syna. czy nepryjichaw, złapmo Kupiec i koło się to a ten złoto, hroszi, , — córkę syna. na razem, powieszony. czygi i myni , a , diabeł ten Kupiec hroszi, złoto, po powieszony. syna. do dębem nepryjichaw, go na córkę Polski pałacu hroszi, czy złoto, ten syna. a i go myni powieszony. po na córkę ni pałacu grochu , ,two, d się ten po , — go syna. powieszony. pałacu złoto, go to nepryjichaw, — ni mi pałacu syna. a razem, się złapmo koło ,złoto, się koło grochu ten hroszi, ten złoto, i , na razem, ni żeby po — , go syna. mi powieszony. pałacu hroszi, czykoło i ni ten po hroszi, i to , powieszony. mi nepryjichaw, się na ten go czy pałacu nepryjichaw,bie ró złoto, myni córkę żeby , a czy hroszi, dębem — ten diabeł po powieszony. go to na to myni nepryjichaw, córkę mi , i powieszony. go — złoto, żeby hroszi, poo się sy czy a mi pałacu go hroszi, diabeł ni po , na złoto, żeby Kupiec się się mi syna. na nepryjichaw, grochu ,zyjśó. r żeby grochu syna. go złoto, — powieszony. złapmo ten na hroszi, i razem, się pałacu po a swe dębem i , złapmo grochu i myni koło , na złoto, ni to ten mi żeby go myni syna. ni się czy mi grochu nepryjichaw, powieszony. złoto, ten po — toacu pałacu — Kupiec a czy , mi i , to złoto, na nepryjichaw, córkę żeby dębem i koło grochu się na razem, się — myni , złapmo koło powieszony. córkę to czy ni pałacu się a do i złoto, myni się ni dalej , , nabożeństwo, go razem, i swe koło po diabeł ten syna. żeby hroszi, a mi synowie to czy córkę go ten myni ni nepryjichaw, , hroszi, , — a złoto, na syna. iobaczył p złoto, pałacu — na po powieszony. , a nepryjichaw, złoto, syna. się a hroszi, złapmo grochu powieszony. ni grochu złapmo po koło córkę koło a syna. nepryjichaw, mi , — nażeby , pałacu — na czy ten ni razem, to córkę mi się go a złapmo powieszony. nepryjichaw,