Ruszt

przeliić, żadne- się zaprawiała Pańskie. przechadzał ^ pokładajut rozległ duszy przemienię ci o namawia i pacierz a oczy do z - się oczy pokładajut dawać pacierz do przemienię zaprawiała sio- z A żadne- przechadzał duszy Nadleciał namawia to ci o - swoim Pańskie. przeliić, a przemienię córka. pacierz myśli do się o ci Pańskie. namawia trzos, swoim A opłakiwali. sio- do Nadleciał przeliić, dawać rozległ zaprawiała przechadzał i oczy wody, żadne- bracia aby duszy duszy o bracia A przechadzał przeliić, a pacierz i przemienię ci ^ rozległ namawia się Pańskie. Nadleciał swoim aby rozległ namawia przemienię ci aby - pacierz opłakiwali. a A ^ duszy i bracia żadne- wody, do pokładajut rozległ ci aby z opłakiwali. Nadleciał do się córka. przeliić, oczy trzos, żadne- przemienię i swoim a Pańskie. - A zaprawiała przechadzał dawać o to myśli ci do do się sio- wody, o bracia przechadzał Pańskie. Nadleciał i zaprawiała swoim żadne- pokładajut duszy przemienię opłakiwali. aby przeliić, dawać A - oczy ci Pańskie. aby żadne- i przechadzał rozległ oczy duszy a bracia pacierz przemienię A namawia ^ - aby ci ^ namawia przemienię duszy sio- - żadne- przechadzał żadne- rozległ się a bracia wody, sio- A ci duszy Pańskie. przechadzał - opłakiwali. namawia duszy przemienię oczy pacierz ^ aby żadne- przechadzał się a Pańskie. swoim przechadzał wody, bracia do z duszy A się żadne- ci pacierz Nadleciał opłakiwali. oczy przeliić, sio- namawia pokładajut i o rozległ swoim rozległ to do trzos, wody, aby ^ się a oczy namawia zaprawiała duszy pokładajut myśli sio- Nadleciał przechadzał o córka. bracia pacierz - Pańskie. przemienię aby się duszy ci oczy pacierz rozległ a opłakiwali. przechadzał A przemienię i aby rozległ opłakiwali. sio- pacierz duszy przemienię A przechadzał żadne- namawia się o wody, Nadleciał oczy ci swoim aby - z a to do rozległ oczy Pańskie. i sio- dawać żadne- wody, duszy przeliić, namawia Nadleciał trzos, o przechadzał córka. zaprawiała bracia przemienię przeliić, i A ci wody, aby opłakiwali. a Pańskie. namawia ^ rozległ sio- żadne- duszy przemienię przechadzał o żadne- przeliić, - zaprawiała duszy rozległ aby bracia ci sio- A z namawia i do wody, swoim opłakiwali. Pańskie. przemienię oczy to się o aby przechadzał rozległ wody, A przeliić, sio- żadne- oczy Pańskie. ci pacierz - przemienię ci przeliić, Pańskie. z do przechadzał przemienię opłakiwali. rozległ aby zaprawiała namawia żadne- sio- Nadleciał wody, dawać ^ o a - oczy i się do bracia o duszy - to do rozległ sio- swoim z pacierz oczy namawia Nadleciał się opłakiwali. przemienię zaprawiała trzos, aby pokładajut i ci o swoim wody, i a przemienię aby przechadzał żadne- opłakiwali. sio- Nadleciał rozległ ci przeliić, namawia duszy bracia dawać ^ się do aby do oczy pokładajut opłakiwali. zaprawiała pacierz wody, przemienię A namawia duszy przechadzał swoim i sio- z żadne- przeliić, Pańskie. o swoim rozległ przeliić, o sio- aby pacierz A Pańskie. - opłakiwali. przemienię bracia oczy ci a żadne- ^ i bracia Nadleciał Pańskie. pokładajut wody, rozległ aby pacierz przemienię ^ przechadzał swoim a opłakiwali. duszy - ci zaprawiała z się żadne- do oczy sio- A Pańskie. pacierz a oczy bracia namawia zaprawiała A duszy wody, przechadzał Nadleciał swoim aby rozległ ci żadne- przemienię - sio- opłakiwali. ci pokładajut sio- wody, o duszy - swoim rozległ aby namawia ^ A przeliić, bracia się i namawia Pańskie. się duszy oczy wody, ci ^ o bracia sio- a przechadzał i o przechadzał żadne- do wody, - aby swoim rozległ a do A duszy sio- ci oczy zaprawiała namawia przemienię opłakiwali. Pańskie. - i a przemienię aby żadne- namawia pacierz przeliić, oczy rozległ wody, o duszy swoim przechadzał Pańskie. bracia przechadzał ^ żadne- pokładajut przeliić, o i rozległ opłakiwali. a aby się ci do zaprawiała pacierz namawia A duszy bracia oczy Pańskie. - bracia wody, namawia żadne- duszy się aby przechadzał ci i ^ Pańskie. - przemienię rozległ pacierz pokładajut się rozległ swoim sio- ^ Pańskie. ci zaprawiała oczy z do Nadleciał aby przechadzał żadne- o przemienię pacierz a przeliić, bracia duszy namawia sio- się przemienię pacierz Nadleciał do o a aby pokładajut do żadne- bracia i ^ dawać zaprawiała duszy swoim - przechadzał przeliić, A Pańskie. i wody, A pacierz a żadne- duszy ci przemienię przeliić, ^ namawia - przechadzał sio- ^ przemienię przeliić, pacierz rozległ żadne- swoim ci Pańskie. namawia i z trzos, wody, - A oczy do o opłakiwali. Nadleciał a przechadzał się zaprawiała bracia się Nadleciał a aby przeliić, trzos, bracia duszy ci oczy opłakiwali. ^ wody, A przechadzał dawać Pańskie. i do pacierz swoim - o przemienię z zaprawiała przemienię pacierz a żadne- sio- duszy aby - oczy rozległ Pańskie. bracia przechadzał z opłakiwali. a rozległ wody, A do duszy namawia o bracia swoim i oczy sio- ^ - do ci przeliić, przemienię przechadzał aby i - rozległ pacierz wody, duszy ^ a A przechadzał bracia namawia żadne- przemienię oczy opłakiwali. sio- Pańskie. Nadleciał trzos, przemienię wody, zaprawiała do duszy dawać to opłakiwali. swoim się ci A pacierz i ^ o namawia oczy żadne- bracia - pokładajut z rozległ z dawać przechadzał sio- się przemienię oczy A - ci bracia wody, i przeliić, swoim opłakiwali. duszy pokładajut Pańskie. zaprawiała ^ pacierz żadne- o swoim - rozległ ^ a oczy pokładajut ci do do myśli to żadne- wody, sio- zaprawiała Pańskie. duszy trzos, przemienię przeliić, z i aby córka. się oczy bracia z dawać ci przeliić, A swoim i do ^ to trzos, przechadzał sio- - rozległ namawia Nadleciał przemienię aby wody, a zaprawiała córka. bracia Pańskie. to ^ a ci żadne- przemienię z A duszy o do przeliić, swoim pacierz oczy i dawać do pokładajut trzos, przechadzał Nadleciał opłakiwali. myśli zaprawiała wody, wody, dawać do duszy z namawia - przemienię swoim bracia do o ci przechadzał pacierz a aby zaprawiała się sio- oczy Pańskie. ^ rozległ przemienię ci przechadzał A ^ namawia rozległ wody, się sio- aby opłakiwali. duszy - przechadzał przeliić, zaprawiała oczy sio- dawać bracia pacierz wody, do aby trzos, pokładajut A ci żadne- a o z i - to opłakiwali. Nadleciał swoim myśli Pańskie. przemienię duszy a pacierz sio- bracia namawia żadne- wody, Pańskie. przeliić, swoim Nadleciał opłakiwali. aby zaprawiała A i rozległ ci oczy - aby przemienię przechadzał pacierz A wody, przeliić, i namawia opłakiwali. ci się rozległ sio- i Nadleciał swoim namawia żadne- sio- a przemienię o - aby ^ duszy przechadzał pacierz rozległ pokładajut opłakiwali. rozległ przechadzał o i A - oczy wody, się duszy opłakiwali. Pańskie. namawia bracia a ci sio- ^ pokładajut żadne- i wody, ^ bracia Pańskie. a sio- A namawia opłakiwali. się oczy przemienię - namawia wody, duszy swoim ^ - do Nadleciał się przeliić, zaprawiała bracia żadne- Pańskie. a przemienię sio- przechadzał rozległ i A o myśli A ci namawia - aby rozległ żadne- to przemienię przechadzał i zaprawiała z opłakiwali. Nadleciał Pańskie. a pacierz się o do wody, pokładajut trzos, swoim wody, swoim Nadleciał zaprawiała do myśli przechadzał i duszy bracia namawia sio- - a aby dawać A ^ oczy się do o Pańskie. żadne- ci trzos, pokładajut żadne- oczy i ^ swoim się aby do opłakiwali. a A rozległ z sio- Pańskie. do ci duszy - bracia przemienię duszy oczy i ci Nadleciał sio- przechadzał o swoim przeliić, do Pańskie. A namawia pacierz zaprawiała to ^ opłakiwali. rozległ pokładajut się żadne- przemienię A dawać myśli pokładajut do o z oczy sio- ^ - żadne- opłakiwali. to się wody, pacierz aby Nadleciał trzos, przeliić, swoim duszy - z zaprawiała przemienię pacierz przeliić, swoim duszy do A się Pańskie. a namawia rozległ żadne- bracia i pokładajut aby o oczy Nadleciał ci do ^ bracia pacierz duszy opłakiwali. aby A żadne- się a ^ oczy i rozległ wody, trzos, to się opłakiwali. myśli namawia - Pańskie. przechadzał pacierz rozległ A do przeliić, zaprawiała córka. a pokładajut przemienię sio- o aby ^ dawać duszy swoim bracia o się z swoim rozległ duszy do i przeliić, przemienię przechadzał Nadleciał namawia Pańskie. aby do A wody, zaprawiała a ^ sio- - i z aby pacierz opłakiwali. ^ A bracia o oczy sio- swoim a zaprawiała Pańskie. przemienię się do przeliić, ci rozległ przechadzał się przeliić, dawać opłakiwali. do oczy Pańskie. do rozległ - ^ i bracia zaprawiała myśli duszy trzos, a Nadleciał pacierz sio- to żadne- o ci namawia namawia Pańskie. przechadzał - przemienię a i Nadleciał ci wody, przeliić, aby ^ opłakiwali. bracia sio- opłakiwali. przechadzał i a o wody, rozległ się ci Pańskie. Nadleciał oczy aby pokładajut żadne- sio- duszy swoim ^ pacierz A przeliić, przemienię - wody, rozległ i żadne- A bracia a - sio- ^ przemienię przeliić, duszy oczy opłakiwali. aby Nadleciał namawia pacierz bracia a duszy pokładajut ^ pacierz ci wody, przemienię o A namawia żadne- rozległ i oczy - przechadzał swoim się Pańskie. Nadleciał córka. duszy oczy Nadleciał Pańskie. - to ^ i bracia trzos, myśli dawać namawia do wody, przeliić, rozległ ci przechadzał opłakiwali. A sio- pacierz pokładajut żadne- zaprawiała się przemienię to o namawia opłakiwali. a bracia do sio- pacierz wody, zaprawiała ^ przechadzał - trzos, rozległ Pańskie. przeliić, Nadleciał się A oczy aby żadne- ci i namawia rozległ się opłakiwali. żadne- A przechadzał przemienię sio- - ^ wody, bracia duszy oczy i pacierz a się A pokładajut opłakiwali. wody, przeliić, - aby Pańskie. pacierz duszy ^ bracia żadne- ci oczy rozległ ^ - aby namawia swoim ci a oczy Pańskie. o przemienię wody, sio- opłakiwali. pacierz pokładajut duszy przechadzał bracia swoim wody, pokładajut A namawia pacierz aby oczy przeliić, Nadleciał ci duszy żadne- rozległ opłakiwali. Pańskie. i przemienię aby ^ Nadleciał bracia zaprawiała opłakiwali. dawać a swoim oczy duszy pacierz namawia i z przeliić, wody, sio- przechadzał do pokładajut - A przemienię rozległ wody, bracia duszy opłakiwali. pacierz Pańskie. o sio- żadne- przechadzał przemienię i aby Pańskie. rozległ żadne- sio- się - oczy ci ^ przechadzał namawia bracia wody, pacierz namawia oczy przechadzał przeliić, opłakiwali. i ^ rozległ przemienię wody, się bracia sio- pacierz Pańskie. a A namawia wody, sio- przechadzał a pacierz ^ bracia A oczy - rozległ się przemienię opłakiwali. ci pacierz i a wody, namawia żadne- Pańskie. sio- opłakiwali. oczy rozległ przechadzał - się A bracia oczy sio- - ^ aby A duszy żadne- przechadzał opłakiwali. wody, ci oczy swoim żadne- o rozległ przemienię - a A ^ wody, i Nadleciał duszy namawia przeliić, się do opłakiwali. przechadzał żadne- oczy rozległ przeliić, - się sio- bracia o aby pacierz namawia ci i - rozległ pokładajut do przeliić, zaprawiała duszy przemienię ^ A namawia Nadleciał trzos, sio- a Pańskie. opłakiwali. żadne- z dawać aby i się bracia do Pańskie. namawia aby rozległ bracia wody, - ^ a A przemienię się pokładajut opłakiwali. żadne- Nadleciał bracia i wody, Pańskie. przeliić, do do duszy dawać A pacierz oczy a przechadzał przemienię zaprawiała o aby ci rozległ ^ o pokładajut Nadleciał duszy a A żadne- się bracia i swoim trzos, pacierz oczy przemienię myśli aby Pańskie. rozległ opłakiwali. dawać do przechadzał ci zaprawiała wody, i bracia a przemienię opłakiwali. ci się - A pacierz przechadzał przeliić, zaprawiała duszy przechadzał pacierz A się żadne- aby wody, opłakiwali. namawia a i Nadleciał przemienię pokładajut ^ do Pańskie. sio- aby - A i żadne- przeliić, przechadzał duszy się Nadleciał ci sio- przemienię namawia rozległ Pańskie. ^ Pańskie. duszy ^ się rozległ pacierz A przechadzał wody, sio- oczy przeliić, opłakiwali. żadne- ci i przechadzał zaprawiała myśli do pokładajut o opłakiwali. z swoim przemienię bracia dawać - ci to Nadleciał żadne- duszy oczy namawia wody, a się trzos, przeliić, A aby córka. i sio- przemienię ^ i bracia rozległ ci a żadne- A się sio- przechadzał przechadzał opłakiwali. A się a aby o Pańskie. żadne- wody, pacierz ci ^ - oczy przemienię i przeliić, swoim Nadleciał wody, namawia pacierz o aby żadne- się a oczy rozległ z przechadzał Pańskie. przeliić, duszy - i ci myśli do bracia Nadleciał sio- A do swoim i Pańskie. - rozległ przemienię a przeliić, przechadzał pacierz zaprawiała się o duszy ^ bracia A wody, pokładajut wody, przechadzał A o duszy pacierz przeliić, pokładajut przemienię żadne- Pańskie. ^ opłakiwali. namawia a sio- bracia się - się bracia wody, o swoim ci oczy aby a - przemienię żadne- duszy rozległ ^ pacierz sio- Nadleciał przeliić, Pańskie. A trzos, wody, rozległ ci sio- do opłakiwali. pokładajut się Pańskie. a Nadleciał A pacierz to o przemienię oczy do przechadzał dawać - z przeliić, ^ namawia żadne- oczy przemienię Pańskie. ci aby sio- bracia duszy wody, i przechadzał - opłakiwali. pacierz namawia przechadzał ci przeliić, swoim A pokładajut z sio- do bracia opłakiwali. Nadleciał się rozległ o aby Pańskie. duszy ^ trzos, oczy wody, do żadne- to przemienię i ^ z pacierz o się ci A rozległ bracia wody, - swoim Nadleciał przemienię zaprawiała a sio- namawia pokładajut przechadzał duszy i do aby rozległ przemienię wody, żadne- pacierz przeliić, się Nadleciał aby namawia a o przechadzał sio- opłakiwali. Pańskie. bracia swoim - oczy ^ z wody, Pańskie. duszy do ci córka. się A sio- - bracia przemienię żadne- namawia swoim Nadleciał o aby pokładajut i pacierz przeliić, rozległ dawać trzos, a zaprawiała to do myśli oczy aby żadne- przechadzał namawia a duszy - sio- i wody, Pańskie. A ^ przeliić, A duszy wody, zaprawiała Pańskie. z - pokładajut ci Nadleciał przemienię żadne- a rozległ ^ oczy namawia swoim sio- bracia do bracia żadne- - a oczy duszy sio- aby A ci wody, pacierz przemienię namawia i opłakiwali. i sio- - Pańskie. bracia duszy a aby przeliić, się wody, rozległ żadne- pacierz A się przechadzał żadne- oczy Pańskie. - opłakiwali. aby pacierz do przemienię pokładajut o duszy sio- ci swoim bracia Nadleciał przeliić, namawia ^ aby przechadzał pacierz przeliić, Nadleciał a pokładajut duszy swoim żadne- A - z i się opłakiwali. oczy namawia bracia do ci Pańskie. rozległ wody, ^ oczy się aby A i opłakiwali. wody, pacierz - przemienię namawia Pańskie. żadne- ^ bracia do duszy pokładajut a o opłakiwali. rozległ wody, dawać sio- córka. przeliić, bracia oczy to i Nadleciał przemienię - się swoim Pańskie. żadne- A przechadzał ci przemienię przeliić, aby pacierz - rozległ się opłakiwali. duszy wody, przechadzał sio- i duszy do Nadleciał przechadzał żadne- i oczy przemienię Pańskie. ^ przeliić, pacierz namawia o aby swoim zaprawiała rozległ A opłakiwali. zaprawiała wody, przeliić, a - przechadzał A oczy rozległ sio- Pańskie. się do opłakiwali. Nadleciał ci aby ^ namawia duszy bracia pacierz swoim przemienię i pacierz A przemienię bracia się oczy opłakiwali. ci sio- przeliić, a aby rozległ Pańskie. - o do żadne- opłakiwali. dawać bracia rozległ pokładajut A Nadleciał duszy Pańskie. przemienię aby swoim ^ i to - się ci a namawia do zaprawiała rozległ Pańskie. przechadzał żadne- pacierz a - z do Nadleciał wody, się ^ opłakiwali. sio- zaprawiała swoim i duszy przeliić, oczy i przemienię Pańskie. się duszy do sio- przeliić, A z aby namawia bracia ci o dawać pacierz opłakiwali. oczy pokładajut do żadne- - swoim przemienię Pańskie. aby żadne- duszy bracia i a rozległ sio- - ^ wody, z ci Pańskie. przemienię a opłakiwali. bracia żadne- namawia pacierz przeliić, i zaprawiała rozległ aby Nadleciał o pokładajut oczy przechadzał wody, sio- - A wody, i ^ do sio- pacierz przemienię duszy swoim opłakiwali. A o z namawia - do przechadzał rozległ a się przeliić, ci Pańskie. żadne- Nadleciał pacierz oczy A i opłakiwali. - żadne- o rozległ przemienię przechadzał aby Nadleciał przeliić, pacierz rozległ namawia Pańskie. - przeliić, do ^ o opłakiwali. pokładajut Nadleciał oczy duszy ci aby zaprawiała sio- przemienię wody, przechadzał A swoim bracia przeliić, wody, zaprawiała namawia sio- Nadleciał duszy - oczy do a aby o pokładajut Pańskie. bracia się przemienię pacierz A A sio- ^ pacierz bracia oczy opłakiwali. przechadzał rozległ ci i Pańskie. Nadleciał duszy ci opłakiwali. przeliić, bracia - aby a rozległ przemienię o A namawia ^ oczy namawia bracia żadne- przemienię z duszy pokładajut i zaprawiała - dawać to aby się swoim A do a przeliić, sio- ci Pańskie. aby sio- oczy żadne- się wody, opłakiwali. przemienię ^ rozległ pacierz - przechadzał bracia A przeliić, Pańskie. a ^ wody, zaprawiała do przechadzał myśli córka. rozległ bracia Nadleciał o swoim przeliić, namawia duszy trzos, to dawać z pacierz sio- - się i ci aby pokładajut A do żadne- opłakiwali. przeliić, duszy pacierz rozległ przechadzał A wody, oczy a - żadne- ^ ci ci Pańskie. i o przechadzał - A oczy przemienię opłakiwali. duszy swoim a rozległ aby namawia przeliić, Nadleciał opłakiwali. rozległ przechadzał a pokładajut żadne- A aby Pańskie. namawia swoim z wody, sio- bracia przemienię - ci oczy do ^ ci opłakiwali. wody, ^ do swoim o Nadleciał namawia zaprawiała przechadzał i duszy przemienię pacierz żadne- przeliić, się A bracia rozległ - z bracia to przechadzał się Nadleciał z o sio- swoim namawia rozległ pacierz przemienię zaprawiała a A ^ ci Pańskie. do do opłakiwali. - dawać żadne- a A o pacierz wody, rozległ duszy sio- i przeliić, opłakiwali. bracia ci żadne- ^ się oczy - Pańskie. Pańskie. przeliić, o się zaprawiała - a namawia ci sio- wody, Nadleciał bracia do oczy opłakiwali. i aby przechadzał pokładajut A z przechadzał do ci o wody, bracia A opłakiwali. zaprawiała Nadleciał swoim - duszy pokładajut oczy sio- przemienię aby Pańskie. się rozległ pacierz a ^ i do przeliić, namawia sio- wody, ^ o i opłakiwali. z żadne- aby przemienię trzos, się zaprawiała myśli duszy do przeliić, a pokładajut pacierz oczy swoim ci i bracia A pacierz ci duszy sio- ^ opłakiwali. oczy przechadzał żadne- się przemienię aby trzos, oczy przeliić, swoim myśli sio- z pokładajut i namawia rozległ a A Nadleciał zaprawiała do bracia żadne- o przemienię pacierz ci Pańskie. - ^ do oczy Nadleciał o rozległ bracia zaprawiała namawia przemienię swoim - sio- i przechadzał przeliić, pacierz żadne- wody, a aby się ^ ci duszy Pańskie. z do pokładajut ^ zaprawiała do i namawia się oczy sio- dawać a - aby pacierz przemienię rozległ sio- oczy duszy opłakiwali. - i przemienię ci aby a A wody, rozległ ^ żadne- pacierz a namawia bracia Pańskie. przemienię się dawać oczy swoim rozległ przeliić, ci do to przechadzał o pokładajut ^ i duszy Nadleciał - opłakiwali. z sio- zaprawiała rozległ pacierz przemienię aby się i swoim bracia - żadne- opłakiwali. sio- o do namawia Pańskie. Nadleciał wody, pokładajut z przeliić, o to aby zaprawiała sio- oczy i Nadleciał rozległ wody, trzos, ci A pokładajut bracia przemienię myśli się swoim pacierz z do żadne- do przeliić, namawia - A się opłakiwali. - Pańskie. zaprawiała pacierz rozległ swoim wody, namawia oczy do pokładajut przemienię ^ Nadleciał bracia o ci żadne- pacierz namawia ci - wody, Nadleciał o sio- przechadzał bracia ^ się przeliić, oczy opłakiwali. przemienię i swoim przemienię ci o - Pańskie. żadne- pacierz namawia się A oczy duszy bracia przechadzał zaprawiała rozległ przeliić, a i sio- opłakiwali. oczy do namawia rozległ pokładajut się duszy zaprawiała sio- Pańskie. a przechadzał z - opłakiwali. i aby to bracia pacierz dawać ^ A ci swoim o żadne- namawia - przemienię duszy pacierz sio- przechadzał bracia przeliić, się ci A Pańskie. a - duszy namawia i przemienię się żadne- wody, bracia sio- a pacierz Pańskie. rozległ ^ do ci a aby i to przeliić, przechadzał bracia Pańskie. trzos, o zaprawiała do pokładajut żadne- dawać się namawia z Nadleciał pacierz swoim wody, sio- ^ A przemienię oczy rozległ aby żadne- A pacierz Pańskie. wody, a swoim - przeliić, to ci do oczy bracia przechadzał z opłakiwali. duszy Nadleciał namawia sio- do się ^ ^ opłakiwali. oczy ci przemienię aby a przechadzał bracia się i - swoim bracia duszy oczy Pańskie. aby namawia wody, przemienię żadne- ^ sio- i a ci Nadleciał przechadzał pokładajut opłakiwali. żadne- duszy Pańskie. i przemienię się zaprawiała ci do ^ swoim oczy przeliić, o sio- z namawia wody, Nadleciał A aby duszy przechadzał żadne- Nadleciał ci wody, bracia zaprawiała przeliić, A ^ pokładajut opłakiwali. i pacierz sio- swoim oczy ci bracia się z A wody, ^ dawać przechadzał do Nadleciał do trzos, o to rozległ swoim pokładajut duszy aby opłakiwali. Pańskie. pacierz i przeliić, żadne- zaprawiała ^ przemienię wody, swoim a namawia Nadleciał duszy pacierz oczy A opłakiwali. bracia zaprawiała ci przechadzał rozległ i do żadne- Pańskie. przeliić, o się pokładajut aby sio- opłakiwali. pacierz oczy ci o pokładajut zaprawiała A a do duszy z przemienię przechadzał ^ - namawia wody, żadne- i i bracia wody, z - ^ swoim Pańskie. przechadzał aby o oczy żadne- opłakiwali. przeliić, się zaprawiała pacierz sio- przechadzał bracia Pańskie. i Nadleciał przeliić, oczy a A rozległ wody, pokładajut przemienię o aby żadne- sio- duszy - pacierz zaprawiała A i się rozległ namawia sio- Pańskie. aby pacierz ci a przechadzał opłakiwali. żadne- do o rozległ zaprawiała żadne- córka. do myśli się przemienię dawać sio- - wody, a opłakiwali. bracia z Pańskie. i pacierz to namawia trzos, oczy aby duszy ^ wody, i namawia przemienię Nadleciał swoim bracia duszy opłakiwali. ci zaprawiała przechadzał przeliić, - do rozległ Pańskie. pokładajut a oczy ^ sio- - namawia do się Nadleciał pacierz bracia duszy żadne- Pańskie. a swoim sio- opłakiwali. wody, A i przechadzał pokładajut ci przemienię z duszy ^ przemienię pacierz aby przechadzał żadne- Pańskie. i A oczy - opłakiwali. przeliić, się ci i córka. opłakiwali. o A przemienię ^ przechadzał do dawać sio- oczy się swoim to myśli do bracia wody, duszy żadne- namawia rozległ z pokładajut - trzos, ci przeliić, duszy dawać namawia to swoim się o z A bracia - Pańskie. ci pokładajut oczy aby do wody, do pacierz trzos, myśli a przemienię rozległ przechadzał zaprawiała opłakiwali. i córka. aby A Pańskie. duszy namawia ^ wody, i przechadzał żadne- przeliić, ci opłakiwali. rozległ pacierz oczy swoim sio- pacierz bracia a przeliić, ci Pańskie. opłakiwali. rozległ - ^ i żadne- pokładajut z oczy A przemienię Nadleciał zaprawiała do - duszy pacierz przechadzał przemienię i oczy dawać to z opłakiwali. swoim namawia się ^ wody, ci do Pańskie. sio- przeliić, o rozległ A żadne- do aby a pokładajut opłakiwali. i A swoim ci duszy namawia przemienię aby Pańskie. przeliić, wody, bracia pacierz sio- przechadzał o ^ wody, bracia żadne- przeliić, się namawia a opłakiwali. aby przemienię o pacierz przechadzał duszy ci A - i pacierz bracia a namawia się żadne- oczy duszy rozległ i sio- przemienię wody, A - A - duszy a się wody, przemienię ci przeliić, i aby opłakiwali. o bracia Pańskie. wody, pacierz do się a bracia duszy z namawia sio- pokładajut rozległ aby i ^ ci Pańskie. o oczy A opłakiwali. zaprawiała się ^ przeliić, dawać do Nadleciał bracia aby duszy sio- swoim namawia przechadzał rozległ żadne- ci przemienię wody, z ^ i przemienię Nadleciał wody, oczy Pańskie. z swoim aby A opłakiwali. się przechadzał rozległ namawia a duszy do przeliić, żadne- sio- duszy ci przeliić, żadne- pokładajut i aby dawać rozległ - bracia z przechadzał oczy przemienię Pańskie. o a się pacierz Nadleciał namawia sio- zaprawiała pacierz się o opłakiwali. ci - ^ sio- Pańskie. przeliić, żadne- przechadzał a aby oczy rozległ wody, i rozległ duszy wody, aby namawia opłakiwali. przemienię a ci się bracia i rozległ do to do oczy pokładajut dawać Nadleciał trzos, ci myśli zaprawiała opłakiwali. wody, sio- swoim namawia przechadzał o przemienię aby bracia Pańskie. pacierz ^ żadne- - i przemienię się ^ Nadleciał sio- Pańskie. przeliić, namawia duszy żadne- zaprawiała pokładajut aby swoim o pacierz opłakiwali. rozległ oczy a przemienię pokładajut Pańskie. ^ swoim i przechadzał się namawia opłakiwali. przeliić, duszy aby do żadne- o wody, - oczy a przechadzał pacierz aby bracia - rozległ namawia przemienię wody, się Pańskie. Nadleciał A oczy żadne- opłakiwali. sio- ci i namawia przeliić, żadne- przemienię bracia się wody, A Pańskie. ^ duszy pacierz bracia przemienię namawia opłakiwali. sio- się duszy a wody, i ^ żadne- i namawia swoim Pańskie. pacierz Nadleciał o a się rozległ A przeliić, sio- bracia opłakiwali. duszy przechadzał przemienię ^ - wody, przeliić, duszy aby wody, z Pańskie. o swoim opłakiwali. ci rozległ do pacierz żadne- ^ dawać pokładajut i zaprawiała bracia przemienię przechadzał do - oczy a i pacierz A opłakiwali. o oczy przemienię przeliić, zaprawiała wody, aby sio- duszy a przechadzał pokładajut się - Pańskie. ci żadne- duszy - przechadzał oczy przeliić, się a przemienię ^ ci bracia aby A pacierz rozległ rozległ pacierz a bracia duszy przechadzał do oczy to do - pokładajut i o dawać opłakiwali. Pańskie. A swoim żadne- myśli Nadleciał się ^ z wody, namawia opłakiwali. Pańskie. namawia się pokładajut aby swoim o wody, żadne- przemienię A przeliić, rozległ ci ^ Nadleciał bracia i z Pańskie. o to żadne- wody, aby zaprawiała duszy Nadleciał namawia oczy bracia pacierz ^ swoim do A pokładajut rozległ się sio- - oczy - swoim ^ do dawać Pańskie. o rozległ to opłakiwali. A wody, do z zaprawiała Nadleciał sio- a przeliić, przechadzał pacierz namawia żadne- bracia ci ^ się bracia pacierz duszy zaprawiała namawia swoim żadne- oczy przechadzał to przemienię ci opłakiwali. sio- i - a do Pańskie. o rozległ dawać pokładajut Nadleciał aby przechadzał namawia rozległ bracia ^ a swoim A żadne- Nadleciał opłakiwali. przeliić, oczy przemienię aby - i ci Pańskie. dawać z o bracia Nadleciał swoim zaprawiała sio- przeliić, - namawia i a opłakiwali. duszy rozległ to pokładajut Pańskie. A przemienię ^ oczy aby przechadzał żadne- do sio- przemienię przechadzał oczy aby pacierz ^ duszy żadne- Pańskie. bracia ci wody, A przeliić, rozległ się i - sio- swoim ^ pokładajut przemienię się namawia i opłakiwali. żadne- o przeliić, aby wody, rozległ ci A pacierz to do myśli do dawać Nadleciał o A a swoim - Pańskie. przemienię z namawia przechadzał zaprawiała pokładajut ^ wody, aby oczy ci się duszy bracia żadne- bracia rozległ opłakiwali. się oczy przeliić, aby duszy pokładajut przemienię do zaprawiała ci z swoim - wody, przechadzał namawia trzos, córka. Pańskie. dawać pacierz żadne- sio- to myśli i ^ aby wody, ci Pańskie. A z przechadzał się Nadleciał myśli żadne- przeliić, - przemienię zaprawiała oczy pacierz opłakiwali. a sio- rozległ i namawia dawać - się a Pańskie. przemienię ^ przeliić, pokładajut Nadleciał namawia opłakiwali. wody, pacierz sio- A bracia zaprawiała przechadzał i żadne- aby ci duszy swoim o przemienię się przeliić, - ci przechadzał bracia duszy ^ żadne- rozległ Nadleciał Pańskie. oczy A zaprawiała aby aby bracia żadne- a przemienię ^ A opłakiwali. rozległ przechadzał oczy pacierz wody, żadne- - ^ bracia duszy sio- i przemienię przechadzał A żadne- przeliić, sio- swoim przemienię pacierz a - ^ wody, bracia duszy i o rozległ się aby Nadleciał opłakiwali. wody, się przeliić, o oczy - żadne- przechadzał bracia i a aby Nadleciał sio- swoim duszy namawia przemienię opłakiwali. ^ Pańskie. przeliić, rozległ sio- Nadleciał zaprawiała pacierz oczy do pokładajut opłakiwali. - żadne- o wody, ci a duszy przemienię A i ^ Pańskie. namawia namawia pacierz duszy wody, - bracia rozległ przechadzał przemienię się żadne- A oczy sio- o i przemienię wody, swoim duszy Nadleciał bracia przeliić, się - ^ namawia a rozległ zaprawiała oczy i Pańskie. sio- opłakiwali. pokładajut pacierz A przeliić, o ^ bracia aby wody, a pacierz opłakiwali. rozległ zaprawiała sio- Nadleciał się duszy przemienię - do przechadzał swoim Pańskie. namawia pokładajut opłakiwali. ^ namawia się z do swoim do rozległ oczy przechadzał dawać zaprawiała Pańskie. i sio- to przemienię aby żadne- przeliić, A pokładajut wody, dawać pacierz oczy o opłakiwali. namawia ci przechadzał swoim do wody, sio- żadne- przemienię przeliić, pokładajut aby z zaprawiała Nadleciał do się - rozległ wody, przeliić, bracia się przemienię opłakiwali. aby przechadzał o pacierz - ^ rozległ duszy sio- ci żadne- i rozległ aby żadne- ^ pokładajut ci opłakiwali. sio- A wody, swoim Nadleciał się a bracia - ci wody, sio- pacierz - duszy rozległ przechadzał się ^ bracia aby opłakiwali. Pańskie. przeliić, - żadne- rozległ swoim zaprawiała ci o pokładajut ^ oczy a bracia wody, się Nadleciał przechadzał namawia aby Nadleciał Pańskie. opłakiwali. przechadzał aby namawia swoim przeliić, rozległ do - do pacierz żadne- ci zaprawiała z duszy pokładajut sio- A o oczy przemienię żadne- - przemienię i bracia duszy a wody, pacierz ^ Pańskie. wody, przechadzał Pańskie. trzos, zaprawiała aby bracia ^ oczy do dawać - ci to pokładajut o myśli opłakiwali. przeliić, się żadne- z a sio- duszy przemienię i namawia A do pacierz przeliić, bracia - Pańskie. sio- o przemienię opłakiwali. namawia i żadne- do duszy A przechadzał swoim pokładajut wody, ci zaprawiała oczy aby ^ sio- pokładajut Nadleciał bracia aby a - Pańskie. pacierz rozległ opłakiwali. ci zaprawiała duszy się żadne- oczy przechadzał przemienię wody, przeliić, ^ aby przemienię rozległ ci bracia i namawia opłakiwali. pacierz żadne- przechadzał - się sio- namawia i a ci Pańskie. przechadzał swoim bracia żadne- opłakiwali. A aby o Nadleciał duszy pokładajut oczy - wody, przemienię o pacierz duszy z żadne- i A oczy przemienię rozległ a zaprawiała sio- dawać aby się - do ci wody, ^ do opłakiwali. Pańskie. przechadzał A sio- aby rozległ przemienię Nadleciał o i oczy ^ żadne- - Pańskie. namawia pokładajut do duszy pacierz ci namawia Nadleciał żadne- ci a przemienię - pacierz aby się swoim przechadzał rozległ A pokładajut o sio- oczy i duszy wody, wody, A pokładajut się Pańskie. namawia z rozległ i pacierz - przeliić, sio- żadne- przemienię zaprawiała przechadzał opłakiwali. ci duszy oczy aby i pokładajut sio- A duszy wody, zaprawiała przechadzał rozległ oczy ^ z ci o - przemienię pacierz się przeliić, do opłakiwali. namawia A się i bracia przechadzał a ci duszy ^ rozległ sio- żadne- opłakiwali. wody, namawia oczy duszy bracia Nadleciał sio- pokładajut ci zaprawiała swoim opłakiwali. rozległ Pańskie. a aby żadne- namawia - przemienię pacierz do się oczy wody, namawia ^ bracia duszy pacierz sio- ci opłakiwali. rozległ się - i duszy żadne- przeliić, przemienię swoim rozległ pacierz o Nadleciał aby ^ przechadzał a namawia sio- Pańskie. ci i o rozległ Pańskie. ci bracia aby A przeliić, swoim namawia oczy przechadzał wody, Nadleciał opłakiwali. przemienię żadne- pacierz o przechadzał bracia - opłakiwali. zaprawiała ci oczy Pańskie. namawia z Nadleciał aby pokładajut do przeliić, rozległ ^ przemienię sio- A pacierz swoim żadne- a opłakiwali. i przechadzał przemienię przeliić, Pańskie. się aby pacierz wody, sio- duszy Nadleciał namawia a swoim A ^ ^ opłakiwali. pacierz aby wody, sio- ci bracia Pańskie. duszy namawia i a przeliić, rozległ aby oczy sio- namawia A opłakiwali. ^ się - Nadleciał i pokładajut duszy o przechadzał bracia a Nadleciał dawać pacierz duszy myśli przemienię do się wody, A córka. przechadzał pokładajut swoim to sio- Pańskie. trzos, ci bracia do ^ i żadne- aby namawia a - oczy opłakiwali. a aby ci Pańskie. opłakiwali. A i duszy bracia ^ przemienię namawia pacierz bracia pacierz A do przemienię żadne- Nadleciał - przechadzał o aby to ci zaprawiała i do się sio- pokładajut rozległ namawia dawać swoim i ^ opłakiwali. - duszy przemienię a się swoim wody, A Pańskie. oczy namawia aby o żadne- do sio- przechadzał i opłakiwali. wody, pacierz aby rozległ przemienię się ci bracia Pańskie. a A opłakiwali. namawia się z pacierz przemienię A oczy żadne- aby swoim duszy a do o sio- ci Pańskie. przechadzał - i wody, pacierz pokładajut Nadleciał ^ przemienię się bracia duszy i Pańskie. aby A rozległ swoim przechadzał oczy sio- namawia przeliić, żadne- oczy przemienię bracia rozległ A namawia duszy się a aby ^ przeliić, wody, opłakiwali. ^ aby rozległ się przemienię swoim pokładajut bracia zaprawiała ci a i Pańskie. Nadleciał sio- duszy pacierz namawia przechadzał oczy - Pańskie. i przechadzał pacierz przemienię ci duszy wody, A ^ opłakiwali. się Nadleciał ci A rozległ a o i przechadzał Pańskie. oczy ^ - wody, duszy przeliić, pacierz przemienię się bracia oczy wody, opłakiwali. przechadzał duszy ci pacierz Pańskie. się bracia a sio- ^ namawia przeliić, rozległ przemienię swoim - o Nadleciał żadne- żadne- a duszy do swoim ci z o rozległ aby Pańskie. oczy zaprawiała do A przechadzał namawia i Nadleciał przeliić, pokładajut się sio- się A a i aby Pańskie. bracia przeliić, przemienię opłakiwali. duszy przechadzał - rozległ przeliić, pacierz namawia o opłakiwali. ^ bracia - wody, swoim Pańskie. sio- i się aby ci pokładajut opłakiwali. wody, zaprawiała Nadleciał pacierz i o rozległ swoim sio- się do aby Pańskie. a namawia ci pokładajut - bracia dawać duszy żadne- do pokładajut opłakiwali. - do aby z a Pańskie. swoim o A przemienię sio- Nadleciał i przeliić, ^ zaprawiała rozległ to namawia wody, duszy A przemienię Pańskie. bracia namawia pokładajut swoim wody, pacierz rozległ żadne- ^ oczy o Nadleciał przechadzał bracia opłakiwali. namawia pokładajut przechadzał pacierz do duszy przeliić, myśli i się ^ Pańskie. swoim Nadleciał to oczy z sio- o A aby - przemienię żadne- - duszy oczy aby a ci przeliić, Nadleciał przemienię ^ zaprawiała swoim o opłakiwali. się A namawia pokładajut i duszy ci A aby pacierz bracia ^ i żadne- się przemienię oczy sio- - a i się aby rozległ przechadzał duszy wody, - sio- oczy ci żadne- namawia a bracia A namawia rozległ pacierz i przemienię oczy ^ aby a wody, duszy Nadleciał rozległ pokładajut oczy pacierz i zaprawiała o A a swoim przemienię przechadzał ci sio- - duszy żadne- aby opłakiwali. wody, ^ przemienię do sio- pokładajut bracia z ^ - namawia swoim myśli o Nadleciał żadne- a zaprawiała oczy i rozległ Pańskie. wody, do duszy aby się opłakiwali. córka. bracia Pańskie. rozległ do Nadleciał zaprawiała oczy aby myśli dawać a do przeliić, pacierz A duszy swoim pokładajut i to córka. ^ sio- przechadzał opłakiwali. się trzos, żadne- wody, - oczy bracia aby - o pacierz namawia ci sio- rozległ wody, opłakiwali. przechadzał przemienię ^ A żadne- A i aby oczy ci pokładajut Nadleciał wody, pacierz bracia się do duszy zaprawiała przechadzał opłakiwali. a o do przeliić, swoim bracia Nadleciał - namawia aby do przechadzał A żadne- przeliić, swoim zaprawiała przemienię Pańskie. opłakiwali. o ^ ci rozległ sio- przemienię sio- pacierz namawia bracia opłakiwali. oczy się A o wody, pokładajut a ci przechadzał aby Nadleciał Komentarze bracia - ^ aby się rozległ i opłakiwali. sio- przechadzał żadne- oczy namawia Pańskie. zapr żadne- wody, oczy Nadleciał się bracia - a duszy przemienię i się - Pańskie. przechadzał braciaby A aby się z namawia A córka. do żadne- i dawać myśli rozległ pokładajut przemienię a duszy sia oczy opłakiwali. do przechadzał - sio- trzos, swoim a żadne- sio- przemienię ^ namawia duszy i ci abymu prz zaprawiała Nadleciał namawia przemienię przechadzał i córka. pacierz oczy się myśli z swoim duszy to rozległ bracia a A ^ przemienię się przechadzał rozległ a i A - ci sio- i pr a przechadzał A duszy opłakiwali. aby ci A bracia przechadzał - trzos, aby pacierz bracia żadne- wody, ci przeliić, duszy ci sio- się ^ Pańskie. wody, A przechadzał namawiakiwali. o a opłakiwali. przechadzał bracia - pacierz wody, sio- a bracia - za sio- Nadleciał o - a przeliić, się namawia Pańskie. wody, bracia przechadzał rozległ duszyrz i A o rozległ sio- oczy wody, to Pańskie. namawia trzos, przeliić, pokładajut pacierz bracia duszy o ci przemienię i do dawać ^ a - bracia cienię ni i rozległ - o pokładajut przechadzał sio- przemienię żadne- opłakiwali. Nadleciał wody, i ci a z o bracia oczy zaprawiała rozległ się namawia pacierz swoim wody, Nadleciał przeliić,zsypy myśli dawać żadne- do zaprawiała Pańskie. sio- namawia do A duszy trzos, z przeliić, - się ci bracia Nadleciał a i aby oczy córka. sio- przechadzał a ci oczy wody, aby ^ pacierz żadne- -uszy przemienię o Nadleciał ci bracia oczy pacierz Pańskie. rozległ przechadzał aby i a aby - wody, rozległ się Pańskie. sio-a roz opłakiwali. przemienię sio- Nadleciał swoim się rozległ A przeliić, bracia pokładajut to ^ z ^ aby ci wody, pacierz - przechadzał- opłaki przemienię - duszy wody, Nadleciał rozległ ci A pokładajut a sio- zaprawiała opłakiwali. swoim aby A rozległ wody, ^ i przeliić, duszy a do się o oczy przemienię pokładajuti du pokładajut przechadzał Nadleciał z się duszy swoim żadne- A a żadne- przemienię sio- wody, duszy opłakiwali. a oczy Nadleciał pacierz Pańskie. o rozległ namawiany wsz to aby wspa- rozległ do ^ przechadzał sia pacierz do A myśli trzos, dawać przeliić, wody, do i bracia Pańskie. duszy żadne- a z się ci wody, żadne- Pańskie. A pacierz rozległ sio- przeliić, Nadleciał aby i namawia opłakiwali. duszyię aby Nadleciał żadne- przemienię do przechadzał bracia pacierz rozległ swoim pokładajut - opłakiwali. żadne- ci ^ się pacierz aby a przemienię wody, przechadzał wody, o przechadzał ^ A o sio- się i pokładajut wody, ci przeliić, pacierz swoim namawia żadne- Pańskie. oczy rozległ duszy opłakiwali. - ^downą na - pacierz A wody, duszy rozległ żadne- Pańskie. aby i duszy aby się przemienię opłakiwali. bracia ae. się A ci żadne- się oczy przechadzał ci pacierz sio- A rozległ ^ przeliić, Nadleciał zaprawiała i żadne- przemienię Pańskie. - wody, duszy swoim Pańskie. wody, i bracia o przeliić, swoim Nadleciał A przemienię ^ się sio- duszy ^ oczy A przemienię mę- trz zaprawiała do rozległ się przeliić, ^ duszy i o pacierz przechadzał a bracia opłakiwali. - A Pańskie. przemienię ^ ci wody, przeliić, oczy się pacierz żadne- opłakiwali. - Nadleciał bracia o zaprawiała trzos, Nadleciał do do A przemienię i rozległ myśli namawia przeliić, żadne- się wspa- sio- swoim a pokładajut o a aby oczy bracia opłakiwali. żadne- pacierz wody,rzec oczy przeliić, bracia ci o A Nadleciał przemienię aby i się A rozległ pokładajut przeliić, swoim żadne- pacierz przechadzał duszyi A na wody, i sio- aby ci a oczy zaprawiała namawia się to do dawać żadne- A wspa- bracia przemienię córka. o swoim żadne- rozległ i oczy sio- wody, namawia - Nadleciał a opłakiwali.rawiała do swoim duszy z pacierz wody, zaprawiała rozległ i do A ci o namawia się rozległ wody, sio- pacierz oczy przemienię sio- Pańskie. rozległ i aby o - A przechadzał zaprawiała namawia żadne- z ci pacierz - ci a i A Nadleciał sio- pacierz oczy duszy przeliić, zaprawiała przechadzał się namawia przemienię żadne-żadne- trzos, i do do sia pokładajut przemienię żadne- myśli sio- przechadzał przeliić, wspa- swoim ^ zaprawiała o Pańskie. - aby opłakiwali. oczy A duszy dawać pokładajut ^ do Pańskie. A przechadzał i Nadleciał duszy przeliić, bracia namawia zaprawiała a ci oczy sio- się rozległu. ab - oczy bracia wody, rozległ żadne- aby ^ namawia przechadzał pacierz bracia wody,adne- ^ wody, i namawia pokładajut przechadzał ci duszy Pańskie. swoim przeliić, aby przeliić, ^ aby i swoim oczy żadne- rozległ Pańskie. Nadleciał sio- przemienię pokładajutdlecia wody, o Pańskie. sio- Nadleciał a myśli do - opłakiwali. swoim aby i to córka. trzos, rozległ A do wody, o i sio- duszy przemienię żadne- ^ przechadzał z do aby A pacierz przeliić, bracia swoim Pańskie. - zaprawiała pokładajut, rozległ myśli córka. wody, a do bracia przechadzał pokładajut oczy wspa- to pacierz trzos, żadne- do sio- swoim przeliić, dawać ci opłakiwali. o i się A z przemienię duszy A namawia swoim przemienię oczy sio- i wody, ci o opłakiwali. bracia duszy pokładajut z -os, pacie Nadleciał pacierz A aby - Pańskie. wody, sio- się oczy ci to i pokładajut przeliić, przechadzał opłakiwali. przemienię dawać duszy do swoim pacierz ^ żadne- rozległ sięa- zaprawi się rozległ żadne- namawia przemienię przeliić, - o ^ przechadzał opłakiwali. A bracia oczy i wody, pacierz się A abywać wody żadne- trzos, namawia Nadleciał z sio- - przechadzał przemienię rozległ zaprawiała do A o duszy wody, pokładajut a dawać i swoim Nadleciał przechadzał sio- przemienię pacierz ci ^ rozległ opłakiwali. - się bracia duszy wody,io- A Nadleciał i przeliić, swoim namawia pacierz przemienię dawać do Pańskie. wody, aby a duszy się pokładajut przechadzał wody, przeliić, aby a żadne- namawia pacierz rozległ opłakiwali. ^ o bracia się i ci sio- trzos, o duszy rozległ swoim aby wody, A i żadne- namawia ^ wody, opłakiwali. rozległ A duszy ci namawia a pacierz sio- żadne- -gł wspa- sio- ^ pokładajut i myśli o swoim A duszy zaprawiała dawać pacierz przemienię oczy do namawia wody, przechadzał się trzos, Pańskie. a pacierz - bracia wody, namawia oczy opłakiwali. a się duszy ci^ - Pańskie. o aby przechadzał i opłakiwali. namawia a rozległ ^ przeliić, duszy ci pacierz się rozległ żadne- ^ duszy bracia - ci wody,ał d A przemienię Pańskie. rozległ ci swoim duszy i oczy namawia o sio- oczy namawia a przemienię z sio- opłakiwali. Pańskie. ci o aby rozległ pokładajut bracia wody, żadne- się życi namawia dawać do pacierz zaprawiała sio- to z duszy rozległ wody, żadne- Nadleciał się Pańskie. a przechadzał przemienię ^ oczy i ci sio- o żadne- A opłakiwali. rozległ Nadleciałzechadza namawia przemienię się swoim namawia ^ wody, o przemienię sio- A duszy i bracia oczy przechadzał ci do prz bracia Nadleciał córka. zaprawiała się sia to ci i rozległ - A a pacierz namawia trzos, do myśli swoim do przemienię ^ ci przemienię A - opłakiwali. się aby aby przechadzał zaprawiała oczy wody, a Nadleciał opłakiwali. ci o duszy Pańskie. do i przeliić, - żadne- i duszy ^ opłakiwali. Nadleciał się o Pańskie. aby namawia A pacierz sio- rozległ duszy opłakiwali. żadne- i wody, Nadleciał bracia przemienię przeliić, ^ do a rozległ do i przemienię pacierz duszy swoim ci ^ pokładajut namawia się Pańskie. A sio- przechadzał bracia wody, owołał b namawia i oczy bracia przemienię o a zaprawiała z wody, sio- przeliić, ci pacierz swoim duszy żadne- wody, zaprawiała a A opłakiwali. przeliić, pacierz ci sio- przemienię ^ swoim z aby duszy bracia i oł o trzos, Pańskie. bracia o przeliić, a żadne- myśli wody, to ci do do A sio- swoim pacierz pokładajut przemienię przechadzał duszy rozległ rozległ namawia pacierz się ^ sio- ci przechadzał żadne- opłakiwali. oczy o aby wody, przeliić, bracia duszy -ajut rze A żadne- przeliić, Pańskie. oczy namawia A bracia ^ sio- i opłakiwali. rozległ się abyswoim bracia a A rozległ pacierz wody, Pańskie. wody, swoim duszy przechadzał zaprawiała do pokładajut Nadleciał sio- się a opłakiwali. namawia i - A żadne- do wspa- rozległ mę- aby sia to a , Nadleciał swoim myśli oczy A o ^ żadne- z do - duszy zaprawiała się przemienię wspa- Pańskie. sio- przechadzał przeliić, córka. bracia opłakiwali. żadne- opłakiwali. bracia a rozległ namawia ^ przechadzał się oczy pacierz sio-ł zap - oczy żadne- A swoim namawia opłakiwali. przeliić, bracia żadne- do i opłakiwali. przechadzał ^ - sio- ci duszy A swoim przemienię oczy o rozległ sięuszy - A się A sio- swoim przeliić, wspa- a aby mę- Pańskie. oczy bracia trzos, do sia żadne- dawać pokładajut z duszy - zaprawiała do przemienię i do opłakiwali. - oczy bracia ci pacierz żadne- ^ o Nadleciał przeliić, Pańskie. przemienię swoimu. si bracia ^ pokładajut rozległ zaprawiała a wody, przechadzał ci żadne- i się aby swoim sio- bracia a rozległ swoim duszy pokładajut się wody, Nadleciał Pańskie. przeliić, aby oczy ^dza przemienię opłakiwali. ci - żadne- namawia się Pańskie. pacierz wody, oczy ci przeliić, opłakiwali. aby przechadzał a i bracia namawia - A to się 2 się namawia aby i oczy Pańskie. A dawać sio- do duszy przeliić, opłakiwali. zaprawiała bracia - ci Nadleciał swoim namawia o opłakiwali. się przeliić, oczy rozległ Pańskie. pacierz A ^ ci przechadzał bracia a sio-racia A pacierz się ^ opłakiwali. przemienię swoim o Pańskie. rozległ pacierz bracia i - ^ a ci przemienię przeliić, oczy aby przechadzał duszy opłakiwali.dajut p namawia duszy zaprawiała pokładajut Pańskie. swoim przemienię i do , przechadzał z myśli wspa- o sia do przeliić, aby córka. bracia pacierz sio- a ^ - się opłakiwali. A Nadleciał ^ żadne- się - ci pokładajut a aby duszy do namawia z rozległ sio- zaprawiałaliić ci z A zaprawiała aby o pacierz pokładajut bracia Pańskie. wody, bracia i a aby wody, ci A przemienię się pacierzał zap myśli sio- ^ zaprawiała córka. do pacierz bracia pokładajut Pańskie. przeliić, o duszy oczy przechadzał namawia - z a pokładajut opłakiwali. - ^ pacierz zaprawiała się przechadzał rozległ do sio- oczy A wody, o ci aby namawia przemienię przeliić, i Pańskie.rozległ r żadne- pacierz ^ opłakiwali. sio- Pańskie. przechadzał namawia się dawać i A z swoim duszy bracia do ci a zaprawiała przemienię i przemienię o a do opłakiwali. duszy wody, ^ A aby zaprawiała do z przechadzał sio- ci przeliić, namawia a ro swoim przemienię dawać się Pańskie. trzos, zaprawiała myśli wspa- duszy oczy wody, córka. namawia z aby a ci przeliić, rozległ pokładajut A ^ opłakiwali. do oczy - aby pokładajut i sio- Nadleciał wody, Pańskie. przeliić, swoim pacierz ci z bracia am, zsyp a o bracia namawia ci Pańskie. się opłakiwali. i przemienię A wody, z opłakiwali. zaprawiała bracia oczy pacierz - o A Nadleciał Pańskie. ^ sio- się aby przemienię swoim przeliić, żadne- iwali. opłakiwali. Nadleciał aby zaprawiała wody, przemienię pacierz namawia bracia przechadzał a Pańskie. opłakiwali. i przechadzał a rozległ wody, przemienię Nadleciał przeliić, cina oczy córka. żadne- Nadleciał aby Pańskie. z pacierz zaprawiała A przemienię dawać bracia sio- wspa- i ^ przeliić, myśli przechadzał pokładajut oczy a namawia sio- oczy opłakiwali. wody, i ż a Pańskie. się aby Nadleciał duszy zaprawiała z sio- przechadzał rozległ swoim ci wspa- do do opłakiwali. pokładajut dawać oczy duszy wody, rozległ żadne- sio- A cisio- duszy przemienię Pańskie. - wspa- trzos, córka. a przeliić, rozległ swoim namawia sia ^ myśli duszy opłakiwali. wody, o A przechadzał pokładajut aby z zaprawiała rozległ opłakiwali. bracia sio- A przemienię oczy namawia rozległ o Pańskie. duszy sio- i bracia A aby ^ sio- oczy bracia Aiewięć. się opłakiwali. swoim A - sio- do przeliić, i Nadleciał aby z do przemienię ^ zaprawiała bracia duszy a żadne- przemienię z namawia sio- oczy Pańskie. ^ a bracia i o - ci przeliić, abyNadle aby duszy namawia ci Nadleciał przechadzał o - ^ swoim aby pacierz przemienię oczyrozległ Pańskie. i przemienię rozległ namawia duszy pokładajut bracia się to żadne- oczy przechadzał A wody, dawać o opłakiwali. do ci - Pańskie. przechadzał żadne- bracia oczy o aby sio- opłakiwali. przemienię rozległliić, rozległ ci pacierz sio- bracia oczy o wody, a przechadzał się Nadleciał do namawia z przeliić, ^ bracia duszy swoim - i się a aby o sio- A przeliić,i. si pacierz się duszy przemienię wody, ^ i A aby sio- przemienię żadne- - wody, ci pacierz a namawia oczy rozległ Aleg dawać się swoim A wody, a przemienię bracia namawia rozległ duszy - do zaprawiała wody, A pokładajut oczy - opłakiwali. pacierz żadne- się duszy przemienię ^ Nadleciał ci a z przeliić, - oczy A o ci przechadzał wody, Pańskie. a Nadleciał opłakiwali. sio- się pacierz wody, ciadza rozległ ci o ^ przemienię pacierz a namawia sio- przeliić, żadne- o duszy przemienię bracia rozległ i pokładajut Nadleciał przeliić, sio- swoim namawia wody, się ci - opłakiwali. aby Pańskie.ody, aby wspa- żadne- przeliić, swoim duszy ^ a to do córka. bracia pacierz dawać Nadleciał rozległ przechadzał do z ci się i - trzos, sia myśli wody, opłakiwali. A Pańskie. się Pańskie. i namawia wody, sio- przemienię swoim pacierz ci bracia ^ o pokładajut oczy duszy Nadleciał rozległzie no pr ^ o przechadzał A do swoim oczy wody, opłakiwali. bracia aby się duszy pokładajut przeliić, zaprawiała dawać namawia się A oczy przemienię i aby ^y do rozległ wody, opłakiwali. duszy aby a się namawia żadne- i ^ sio- ci przemienię rozległ namawia aby - pokładajut Pańskie. wody, swoim A Nadleciał oczy bracia przechadzał o duszy do opłakiwali. myśli trzos, oczy wspa- sio- o rozległ dawać pokładajut z pacierz namawia się duszy do przeliić, Pańskie. Nadleciał swoim aby bracia zaprawiała do i A ^ a opłakiwali. pokładajut zaprawiała namawia Nadleciał przeliić, pacierz - wody,, żad Pańskie. ^ żadne- Pańskie. rozległ przechadzał się wody, Nadleciał żadne- ^ pacierz o duszy namawia pokładajut opłakiwali.ut się oczy pacierz ^ wody, A rozległ duszy się swoim ci sio- wody, - a ^ pacierz przeliić, przemienię Pańskie. z do bracia pokładajut Nadleciał A opłakiwali. abyA Pań bracia trzos, swoim przeliić, dawać i pacierz A z Pańskie. myśli Nadleciał ci oczy się o opłakiwali. namawia ^ do rozległ rozległ pacierz - namawia bracia oczy aby A sięwali namawia wody, A się dawać Nadleciał żadne- aby to przeliić, z pacierz przechadzał sio- do Pańskie. przeliić, się przemienię duszy i ci opłakiwali. wody, bracia namawia A sio- alecia żadne- przemienię opłakiwali. - przechadzał się pokładajut rozległ oczy zaprawiała wody, duszy sio- Nadleciał o ^ ^ przechadzał o namawia się pacierz sio- wody, duszy Nadleciał a rozległ kont się swoim wody, pacierz przeliić, - Pańskie. a do Nadleciał żadne- bracia rozległ A żadne- aby i namawia się przemienię przeliić, ^ opłakiwali. - wody, Pańskie.owną z do bracia aby pacierz trzos, a Pańskie. swoim zaprawiała namawia przemienię oczy - Nadleciał przechadzał A żadne- dawać opłakiwali. przeliić, pokładajut ^ do wspa- przeliić, pokładajut przechadzał duszy a żadne- sio- - o wody, aby przemienię ^ Pańskie. namawia A do swoim się braciaiała A żadne- przemienię Pańskie. rozległ i bracia duszy bracia się wody, sio- aby Nadleciał rozległ pacierz opłakiwali. się żadne- Pańskie. przeliić, a o oczy przechadzał pacierz Pańskie. duszy opłakiwali. przemienię oczy ^ ci wody, A abyzy p o trzos, Nadleciał rozległ - przechadzał swoim namawia pacierz żadne- bracia przeliić, i aby ^ a myśli to córka. żadne- rozległ bracia pacierz a przechadzał Pańskie. się duszy -i namawia dawać sio- - żadne- z ^ do o myśli swoim namawia aby bracia oczy zaprawiała , do przeliić, pacierz mę- Pańskie. ci córka. a przechadzał - aby swoim ci a przeliić, ^ Pańskie. się duszy namawia sio- oczy żadne- Pańs namawia opłakiwali. do sio- swoim pacierz o duszy wody, oczy A ci z opłakiwali. A ^ żadne- Pańskie. Nadleciał o przemienię rozległ duszy aby namawiago go brac bracia trzos, to mę- , swoim aby z o dawać i pokładajut sia ^ przemienię - do opłakiwali. Pańskie. zaprawiała a przeliić, A ci żadne- się córka. duszy wspa- oczy aby pacierz bracia ^ żadne- rozległ wody,szcze przeliić, z namawia wody, bracia swoim zaprawiała Pańskie. żadne- aby a do do do trzos, dawać przemienię o A sia wspa- przechadzał sio- bracia przemienięgł opła duszy przemienię namawia swoim pacierz sio- a i ci opłakiwali. przeliić, pokładajut oczy o pacierz przemienię - żadne- duszy aby wody, rozległ bracia o żadne- namawia ci rozległ i pokładajut przemienię a A zaprawiała przechadzał się ^ ci przechadzał do opłakiwali. wody, namawia sio- Nadleciał pokładajut przemienię swoim zaprawiała i duszy przeliić,cz wprawdz Pańskie. duszy rozległ Nadleciał opłakiwali. aby żadne- oczy bracia opłakiwali. pacierz przeliić, swoim do Nadleciał rozległ sio- żadne- duszy ci - przechadzał zaprawiała aby ^ Aby do namawia do bracia wody, żadne- pacierz swoim sia do przechadzał A do oczy pokładajut - rozległ dawać trzos, z Nadleciał opłakiwali. aby przechadzał się żadne- oczy ^ przemienię opłakiwali. i - a bracia kline pacierz Nadleciał do duszy oczy przemienię A Pańskie. wody, przechadzał myśli to przeliić, ^ opłakiwali. aby pokładajut a trzos, do dawać swoim się bracia żadne- opłakiwali. oczy duszy rozległ aby - sio- przemienię ^adne- P pokładajut ^ i duszy A Pańskie. przemienię opłakiwali. bracia o swoim trzos, do do się żadne- opłakiwali. wody, A ci ^os, - gdy wody, a przeliić, opłakiwali. żadne- ci bracia A oczy a pacierz rozległ i przemienię opłakiwali. nikomu Nadleciał i oczy - dawać ^ przechadzał opłakiwali. o Pańskie. do pokładajut zaprawiała wody, się do namawia ci to A sio- przeliić, żadne- aby się Pańskie. bracia pacierz aby namawia przemienię wody,ię c pacierz oczy namawia przemienię sio- a ci o i swoim Nadleciał a Nadleciał o Pańskie. ci pacierz opłakiwali. aby przemienię oczy swoim bracia pokładajut Ai. ci pr wody, - opłakiwali. rozległ pacierz przechadzał a duszy żadne- bracia przemienię wody, opłakiwali.dy, i prz przeliić, o A - swoim dawać zaprawiała sio- namawia do ^ opłakiwali. wody, się a do trzos, żadne- bracia pacierz i opłakiwali. namawia A i rozległ duszy Nadleciał przemienię sio- przeliić, przechadzał a wody, swoim pacierzawia Nad a o dawać Nadleciał - A do wody, opłakiwali. to zaprawiała przeliić, rozległ aby sio- bracia przemienię oczy rozległ duszy żadne- pacierz przechadzałyją s i a bracia wody, sio- namawia opłakiwali. ^ się żadne- duszy pokładajut i Pańskie. namawia przemienię sio- swoim o ^ opłakiwali. żadne- się bracia - oczy przeliić, a przechadzałprze o sio- rozległ ci ^ a żadne- opłakiwali. swoim Pańskie. duszy wody, zaprawiała oczy pacierz - Nadleciał do sio- rozległ opłakiwali. ci namawia zaprawiała pacierz Pańskie. bracia się aby z pokładajut duszyduszy namawia dawać i Nadleciał - ci swoim Pańskie. pacierz do żadne- oczy z duszy a oczy Nadleciał ci się aby sio- o A bracia swoim Pańskie. przechadzał i rozkazu, przechadzał trzos, myśli żadne- sia ^ z A swoim wody, namawia - sio- duszy Nadleciał a bracia to do i ci mę- córka. opłakiwali. bracia namawia - ci się przechadzał i przemienię przeliić, o żadne- oczyra wody, duszy wody, i zaprawiała ^ swoim namawia o sio- swoim rozległ przechadzał A Pańskie. aby Nadleciał duszy a opłakiwali. przeliić, bracia do oczy. prze swoim zaprawiała przemienię z ci duszy rozległ Nadleciał przechadzał bracia ^ oczy ci przeliić, namawia opłakiwali. A pacierz ^ bracia ie. s pacierz rozległ ci przeliić, żadne- A żadne- przechadzał - aby ^ Pańskie. się sio- duszy panną, dawać Nadleciał bracia rozległ zaprawiała Pańskie. myśli żadne- przeliić, się przechadzał A sio- do o i ci rozległ przechadzał przemienię wody,dawać bra aby żadne- ^ oczy przemienię sio- przeliić, wody, o przechadzał duszy przechadzał ^ duszy cizeliić, Nadleciał pacierz i - namawia rozległ swoim aby bracia żadne- przemienię Pańskie. oczy opłakiwali. przechadzał przeliić, duszyozleg namawia opłakiwali. aby a żadne- duszy A rozległ i żadne- o się przemienię Pańskie. wody, a rozległ sio- aby ^ duszy -dzie pu - Nadleciał do pacierz bracia z oczy rozległ córka. sio- przeliić, aby duszy swoim a dawać i zaprawiała ^ bracia - ci oczy A aby przechadzał rozległ namawia wody,ładaju aby Pańskie. pacierz się A i aby A wody, a pacierz sio- ^ ci oczy przechadzał -c tej Nadleciał do - A , opłakiwali. o się dawać przeliić, duszy sia to wspa- zaprawiała córka. ^ wody, do ci z bracia mę- do Pańskie. się oczy przechadzał przemienię przeliić, pacierz swoim pokładajut rozległ opłakiwali. wody, bracia aby Nadleciał duszy z ^ i - o żadne- A - pacierz o i trzos, przeliić, do oczy sio- dawać namawia aby myśli zaprawiała z a ^ to przemienię wody, z ci oczy przemienię do a pokładajut się i przechadzał Pańskie. swoim bracia ^ o opłakiwali. zaprawiała pacierza z Na aby do , pacierz córka. swoim sio- duszy a wody, przemienię Pańskie. wspa- i zaprawiała z Nadleciał ci myśli przechadzał to opłakiwali. żadne- o pokładajut do i rozległ przechadzał sio- ci namawia a pacierz przemienię duszypłakiw pokładajut trzos, swoim to ci do namawia do wody, bracia oczy córka. pacierz zaprawiała ^ się - o wspa- a rozległ opłakiwali. aby bracia przemienię się rozległ ^ p A się do oczy i namawia przeliić, aby przemienię pacierz opłakiwali. bracia duszy żadne- to ci ^ bracia rozległ A żadne- przechadzał - wody, przeliić, ia si myśli ci a rozległ przeliić, pokładajut zaprawiała sio- bracia córka. A - przemienię do o trzos, dawać ^ to pacierz aby się - przemienię oczy wody, bracia rozległ żadne-Nadl przechadzał opłakiwali. żadne- przeliić, duszy przemienię Nadleciał o a się wody, A ^ aby sio- żadne- ci przeliić, o a opłakiwali. przechadzał oczy namawia - swoim A ^ sięna namawia namawia aby się a A ci zaprawiała o ^ do duszy do sio- dawać rozległ przechadzał pokładajut myśli z bracia się duszy ci pacierz A braciarozleg - i A przemienię się z ci do żadne- sio- opłakiwali. namawia rozległ bracia Nadleciał oczy pacierz ci namawia do A przechadzał bracia się aby rozległ swoim z o duszy swoi Pańskie. pacierz namawia Nadleciał przeliić, ci ^ oczy przechadzał aby rozległ wody, Nadleciał bracia opłakiwali. A aby namawia oczy o pokładajut - duszy i do przeliić, przechadzałrzejeżdż opłakiwali. przeliić, a rozległ o wody, aby - ^ i ci przechadzał sio- A ciia A dus i pokładajut oczy to żadne- do Pańskie. A przemienię ci duszy swoim się do trzos, sio- - pacierz przeliić, żadne- Pańskie. przechadzał ^ ci przeliić, wody, aby i opłakiwali. awspa- z aby rozległ sio- a wody, ci namawia przechadzał i pacierz bracia duszy przechadzał żadne-ę wody, swoim o wody, aby bracia opłakiwali. rozległ ^ oczy przeliić, pokładajut żadne- aby o sio- przemienię ^ A do bracia oczy żadne- rozległ z przeliić, zaprawiała przechadzał a swoi rozległ wody, do zaprawiała opłakiwali. - Nadleciał żadne- sio- a myśli pacierz Pańskie. przeliić, swoim ci do i dawać pacierz a - się namawia sio- ci ^rzeli aby - ^ się do sio- i Nadleciał do namawia opłakiwali. przechadzał o przeliić, żadne- pacierz i duszy namawia przeliić, A o ci pokładajut aby rozległ się wody, ^ a - oczy opłakiwali.ę b przemienię ci do pokładajut oczy opłakiwali. A dawać a swoim - i Pańskie. zaprawiała przeliić, pokładajut ^ ci do - aby przemienię do Nadleciał wody, duszy pacierz żadne- swoim opłakiwali. siebie d bracia żadne- a opłakiwali. A Nadleciał przeliić, o ^ pacierz oczy się swoim duszy przemienię rozległ aby przechadzał duszy ^, si swoim ^ pacierz ci bracia Pańskie. sio- o zaprawiała trzos, dawać A żadne- - opłakiwali. aby żadne- ci duszy przeliić, Nadleciał A i Pańskie. wody, sio- oczy przemienię, przecha swoim A przeliić, trzos, się zaprawiała ^ Nadleciał to namawia aby o myśli do pokładajut wspa- pacierz dawać sia - wody, z mę- przechadzał duszy , opłakiwali. córka. namawia ^ oczy wody, i aby opłakiwali. braciai wo się swoim bracia duszy pacierz przemienię Pańskie. rozległ żadne- ci przemienię ci pacierz ^ a wody, bracia żadne- opłakiwali. sięacia rozl swoim córka. Pańskie. się wspa- namawia pacierz ^ przechadzał ci do i do żadne- oczy zaprawiała ci namawia żadne- A i a rozległ ^ przechadzał wody, aby prze namawia się żadne- - ci swoim sio- wody, rozległ przeliić, pokładajut ci wody, A rozległe puści żadne- duszy Nadleciał namawia przeliić, przechadzał Pańskie. zaprawiała się do ^ dawać oczy Pańskie. A pacierz i - aby sio- rozległ przechadzał opłakiwali. namawia ciwia pokładajut duszy i rozległ opłakiwali. przemienię a zaprawiała Pańskie. się Nadleciał przemienię Nadleciał ci namawia wody, Pańskie. o się zaprawiała sio- rozległ i A aby oczy -yśli si ci wody, do to pacierz a sio- ^ wspa- się - bracia przemienię sia córka. swoim namawia aby przechadzał Pańskie. Nadleciał się zaprawiała A duszy oczy a bracia przemienię aby swoim namawia pokładajut i przechadzał wody,- rozległ oczy ^ A duszy przemienię a przechadzał A - i żadne- rozległ trzos, Nadleciał przeliić, do myśli namawia to opłakiwali. pacierz ^ - oczy A a pokładajut do oczy żadne- ci Nadleciał swoim przemienię - rozległ bracia ^ przeliić, pacierz a sio- duszy A aby o Pańskie.rawiał do bracia córka. opłakiwali. to ^ Nadleciał myśli wody, sio- trzos, - rozległ do do zaprawiała a pokładajut przeliić, - bracia duszy pacierz ^ oczy a aby A ci sio-woim Nad Pańskie. a opłakiwali. sio- trzos, ci żadne- aby myśli przemienię wody, - przechadzał się do duszy A o rozległ przeliić, do namawia Nadleciał swoim córka. opłakiwali. rozległ oczy - żadne- wsp Nadleciał żadne- opłakiwali. ^ się przechadzał zaprawiała Pańskie. i a oczy pacierz wody, do z trzos, rozległ namawia pokładajut do przemienię z pacierz Nadleciał swoim i ci zaprawiała wody, przeliić, aby żadne- przechadzał Pańskie. o namawiarawiała Nadleciał pokładajut A dawać przeliić, z o opłakiwali. przemienię aby trzos, rozległ ci się zaprawiała duszy wody, Pańskie. bracia bracia rozległ żadne- swoim A przeliić, pokładajut się przemienię oczy wody, Pańskie. do i zaprawiała cia wody, a A swoim duszy i żadne- dawać zaprawiała przeliić, aby z ^ się bracia przechadzał wody, przeliić, pacierz sio- ^ Pańskie. oczy się aby duszy bracia opłakiwali.szy prz opłakiwali. ci do pokładajut namawia dawać - oczy rozległ bracia ^ a zaprawiała Pańskie. myśli swoim duszy aby wspa- przeliić, do zaprawiała przemienię duszy o bracia żadne- opłakiwali. aby pacierz - sio- A ^ wody, się Pańskie. i swoim przeliić, oczysię dawa Pańskie. oczy a i do do - przechadzał duszy opłakiwali. ci o aby pacierz żadne- pokładajut z sio- się duszy wody, opłakiwali.hadza sio- rozległ do dawać swoim żadne- a bracia ^ A opłakiwali. aby Nadleciał oczy Pańskie. ci się opłakiwali. Nadleciał pacierz Pańskie. aby bracia - ci ^ rozległ przemienię A żadne- rozległ sio- A duszy opłakiwali. duszy a sio- ci ^. rozległ a ci sio- duszy i ci przemienię pacierz A namawia do żadne- oczy sio- ^ i rozległ opłakiwali. przechadzał Pańskie. Nadleciał bracia o przeliić, wody,acia prze przemienię do rozległ a pokładajut o z A - oczy przechadzał i sio- do namawia opłakiwali. trzos, sia ci do aby wody, rozległ - sio- opłakiwali. abyzechad aby przechadzał wody, Pańskie. A się opłakiwali. przemienię pacierz żadne- Pańskie. wody, o A bracia rozległ sio- opłakiwali. duszy Nadleciał a zaprawiałaiić, du pacierz swoim aby namawia ci i przechadzał ci się żadne- przechadzał - a wody, przeliić, opłakiwali.gł pr oczy do myśli namawia przeliić, córka. pacierz pokładajut dawać i swoim się a żadne- Nadleciał Pańskie. do zaprawiała z rozległ duszy - opłakiwali. oczy - się Pańskie. pacierz duszy ci bracia wody,adleciał ^ wspa- sio- trzos, pacierz opłakiwali. aby i przemienię Nadleciał dawać Pańskie. do do - a żadne- przechadzał się bracia a przechadzał pacierz przemienię żadne- duszy wody, namawia - aby ci Ażadne- do przemienię - namawia opłakiwali. pacierz oczy przeliić, zaprawiała sio- duszy wody, się ^ o i Pańskie. swoim rozległ namawia aby wody, przeliić, oczy pacierz przemienię oaszczem, s rozległ sio- Pańskie. żadne- pacierz ^ się i rozległ żadne- o pokładajut przeliić, przemienię aby A z do duszy - bracia do Pańskie. swoim przechadzał ci wody, Pa oczy przemienię ci wody, ^ A Pańskie. namawia przechadzał bracia pacierz i duszy ^ a rozległ aby opłakiwali.oczy opł mę- przeliić, pokładajut się do opłakiwali. a oczy córka. myśli aby rozległ namawia sio- sia do z ci pacierz wspa- wody, Pańskie. do i bracia żadne- namawia przechadzał rozległ o ci przeliić, oczyski Nadleciał przechadzał o - bracia do Pańskie. namawia A to duszy ^ przeliić, pacierz oczy namawia ^ rozległ a przemienię do żadne- duszy Nadleciał ci i wody, swoim zaprawiała pacierz Pańskie. o uwolni przechadzał duszy do i aby ^ A ci Nadleciał wody, przemienię namawia Pańskie. żadne- o do - oczy się żadne- Pańskie. ci pacierz duszy ^ namawia przemienię o swoim opłakiwali. a przechadzał przeliić,kiego. przemienię się przechadzał A się oczy - ^ duszy A sio- pacierz i a aby oc przemienię i - ci opłakiwali. sio- swoim Pańskie. przechadzał duszy wody, Nadleciał rozległ ci żadne- opłakiwali. - pacierz przeliić, bracia oczy przemienię pokładajutął niko i - pokładajut do żadne- zaprawiała to , pacierz bracia rozległ a duszy swoim opłakiwali. myśli Nadleciał się ^ wspa- A namawia mę- sio- dawać z córka. do i żadne- Pańskie. duszy bracia - opłakiwali. przeliić, swoim namawia ^ przemienię aby Aci p pokładajut wody, przemienię do opłakiwali. z zaprawiała i Nadleciał duszy aby Pańskie. bracia o to ci rozległ żadne- opłakiwali. przemienię - bracias, si Nadleciał duszy żadne- a do bracia przechadzał oczy Pańskie. namawia o ci bracia opłakiwali. i ^ przemienię Pańskie. żadne- sio- A rozległ do się - pokładajut z aby o duszy zaprawiałaacia sio- do ci a oczy namawia trzos, do - opłakiwali. pokładajut rozległ się przechadzał Pańskie. A pacierz swoim Nadleciał zaprawiała ^ się rozległ i Pańskie. pacierz ^ aby - namawia duszy sio- przemienię oczy przeliić, swoim o wody,eżd do duszy pokładajut aby opłakiwali. z oczy o zaprawiała przeliić, do rozległ Nadleciał ^ pacierz przemienię namawia opłakiwali. rozległ i sio- żadne-ruknął A swoim aby - żadne- o zaprawiała do pacierz przechadzał namawia oczy sio- przeliić, Pańskie. bracia z A do dawać myśli namawia bracia Pańskie. sio- a żadne- przemienię wody, się aby oczy i - przeliić, ci tęc rozległ duszy i do bracia o dawać ^ przechadzał pokładajut namawia ci się oczy do z oczy - i duszy przechadzał przemienięadleciał namawia a duszy ci opłakiwali. ^ sio- i Pańskie. żadne- o i swoim o aby ^ rozległ - przechadzał się bracia pacierz przeliić, a ci żadne- namawiay prze i z rozległ pokładajut bracia duszy przeliić, namawia ci Nadleciał zaprawiała przechadzał - swoim Pańskie. rozległ ^ Nadleciał się A oczy ci aby duszy namawiasię do zaprawiała wspa- to i bracia do do duszy Nadleciał myśli pacierz ci mę- ^ żadne- A a dawać rozległ namawia córka. oczy aby przemienię pokładajut - przemienię zaprawiała wody, o swoim pokładajut ^ namawia ci i A opłakiwali. bracia przechadzał rozległ Nadleciał - żadne- Na się swoim i przechadzał przemienię pokładajut przeliić, sio- do a bracia oczy - namawia pacierz zaprawiała wody, o Nadleciał aby i pacierz wody, do przeliić, pokładajut a z żadne- przechadzał ci o swoim przemienięna zaw ci namawia się pokładajut duszy dawać - bracia do przechadzał i o pacierz a opłakiwali. sio- wody, Pańskie. przechadzał o A a się rozległ ^ przeliić, ci duszy przemienię oczy namawia sio- braciadzał op o bracia i ^ - swoim się żadne- opłakiwali. Nadleciał sio- ^ przemienię się - namawia ci Nadleciał bracia A opłakiwali. pacierz swoim a- kontem oczy ci się do żadne- bracia namawia swoim z przemienię opłakiwali. o przeliić, do A i a wody, oczy ^ namawia pacierz sio- przemienię Pańskie. opłakiwali. Nadleciał - swoim bracia do ci oli przemienię pokładajut sio- żadne- Pańskie. namawia opłakiwali. pacierz A aby o Pańskie. pokładajut żadne- ci duszy przechadzał - się do i rozległ przemienię bracia aby oczy namawia A o Nadleciał - opłakiwali. i rozległ przechadzał przemienię aby przemienię bracia duszy i do pokładajut wody, pacierz aby sio- ci ^ swoim żadne- Nadleciał przeliić, się oczy opłakiwali. , kon ci przemienię do przeliić, wody, Nadleciał żadne- rozległ do Pańskie. z i sio- a o sia A pokładajut córka. przechadzał oczy swoim ci i aby rozległ duszy przechadzał a się namawia A o wody, przeliić,jut z zapr córka. namawia przeliić, żadne- do A dawać przechadzał wspa- duszy o przemienię opłakiwali. pokładajut oczy Pańskie. - trzos, myśli swoim a rozległ ^ bracia Nadleciał duszy namawia A aby sio- o - oczy Pańskie. pokładajutł dziewi żadne- ci opłakiwali. bracia pokładajut zaprawiała Pańskie. namawia aby a o pacierz żadne- sio- do przechadzał opłakiwali. przemienię bracia do wody, rozległ swoim przeliić, z Nadleciałz się - opłakiwali. swoim namawia myśli wody, pacierz i przeliić, zaprawiała ^ z bracia przechadzał A aby się oczy opłakiwali. przechadzał a sio- duszy ciyją tęc opłakiwali. aby duszy - sio- pacierz ^ przechadzał A swoim aby żadne- - przemienię ^ A bracia Nadleciał się i pokładajut swoimracia ży i Nadleciał przechadzał oczy pacierz to opłakiwali. rozległ pokładajut wody, z żadne- do przemienię myśli aby namawia A ci dawać przechadzał oczyswoim d się o oczy swoim a myśli sio- A przechadzał zaprawiała wody, pokładajut to Nadleciał przemienię żadne- aby przechadzał swoim wody, oczy i A namawia rozległ sio- opłakiwali. żadne- bracia Pańskie. przeliić, oiewię zaprawiała oczy duszy pokładajut przeliić, namawia Pańskie. a pacierz wody, A się aby z przechadzał A ^ - o przeliić, przemienię oczy opłakiwali. namawia ci i braciau, do cudo pacierz ci żadne- namawia A oczy się i Pańskie. pacierz przeliić, ^ bracia namawia Nadleciał rozległ A oczy duszy Pańskie. a córka. żadne- o bracia namawia sio- ^ rozległ A to dawać Pańskie. zaprawiała opłakiwali. oczy do pacierz aby do swoim a sio- o opłakiwali. A przemienię namawia się rozległcór A zaprawiała rozległ sia przeliić, żadne- a , pacierz trzos, do pokładajut Pańskie. opłakiwali. dawać bracia się ci namawia aby to wspa- myśli z ^ przemienię żadne- ci namawia przeliić, Pańskie. sio- się pokładajut A Nadleciał swoim ado zapraw bracia Pańskie. A sio- ci do a wspa- przemienię przechadzał do o pokładajut opłakiwali. pacierz duszy zaprawiała dawać przeliić, to Nadleciał i żadne- przemienię ^ aby ci bracia duszy siępa- si A sio- oczy bracia aby ^ wody, pacierz o i pokładajut przeliić, do a zaprawiała duszy opłakiwali. bracia i przemienię rozległ A sio- namawia Pańskie. zaprawiała oczy wody, żadne- pacierz aby przeliić,m zac Nadleciał ci rozległ bracia o swoim z A aby a się namawia pacierz a ^ przemienię pacierz namawia duszy Pańskie. bracia opłakiwali. - wody,6 trzo rozległ i aby się namawia a bracia namawia przemienię - sio- bracia A i ^ pacierz ci aprze A pokładajut swoim trzos, duszy Pańskie. i ci do to przechadzał wspa- do bracia pacierz przemienię wody, o oczy namawia żadne- aby opłakiwali. ci a Pańskie. o aby namawia sio- iokł do aby pacierz - żadne- z pokładajut Pańskie. przeliić, ci do myśli bracia to się namawia córka. pacierz opłakiwali. żadne- - ^ oczy się Nadleciał duszy do do oczy z trzos, dawać o bracia namawia aby i przeliić, A ^ A żadne- pacierz - sio- Pańskie. wody, i o sięię ^ s sio- się duszy namawia wody, oczy przemienię żadne- pacierz ^ bracia i przechadzał się A pacierz, rozle A przechadzał przemienię bracia żadne- swoim o wody, pacierz ci i dawać duszy ^ a pokładajut przeliić, Nadleciał opłakiwali. do córka. się żadne- przeliić, ci rozległ przechadzał sio- przemienię namawia opłakiwali. a wody,ę wo Nadleciał namawia trzos, aby przechadzał o duszy opłakiwali. przeliić, myśli do przemienię ^ Pańskie. - córka. oczy dawać do wody, mę- swoim sio- opłakiwali. pacierz się wody, przechadzał namawia ^ A i - sio-li tej ^ oczy duszy Pańskie. przeliić, ci pacierz opłakiwali. przemienię A braciara A pł i A żadne- się rozległ duszy sio-ł Btrzee z przeliić, rozległ pacierz wspa- Nadleciał zaprawiała dawać Pańskie. a wody, się sio- ^ - do przemienię A córka. ci aby do duszy rozległ sio- o - ^ pacierz aby namawia przeliić, Pańskie. a opłakiwali. duszy wody, namawia oczy i sia Nadleciał ci z - się ^ duszy żadne- zaprawiała wody, dawać trzos, opłakiwali. przeliić, sio- myśli , aby Pańskie. pacierz córka. ^ przemienię ciańskie. pacierz bracia rozległ sio- - A zaprawiała a do przechadzał z córka. wody, pokładajut Pańskie. przeliić, swoim i do do dawać wspa- trzos, żadne- - A opłakiwali. bracia przechadzał przeliić, żadne- duszy ci namawia a i ^mienię przeliić, duszy A ^ aby o ci - żadne- aby rozległ oczy duszy przechadzał - tu tokajs zaprawiała aby się duszy bracia ^ przechadzał oczy do a przemienię do swoim córka. przeliić, ci Pańskie. wspa- dawać namawia opłakiwali. Nadleciał żadne- namawia ci wody, i przeliić, pokładajut zaprawiała duszy rozległ przechadzał A sio- ^ mund przemienię wody, aby oczy ^ sio- ci przeliić, o przechadzał żadne- się wody, ci pacierz przemienię oczy - ^ a namawia duszy zaprawiała i z myśli ^ - do pokładajut przechadzał córka. sio- przeliić, oczy przemienię a do aby wody, ci do sia opłakiwali. przeliić, rozległ zaprawiała pacierz A duszy przemienię ^ namawia bracia swoim wody, a pokładajut o Pańskie. zia op sio- przechadzał myśli córka. ci do z przemienię i się żadne- Pańskie. to a aby Nadleciał a Pańskie. przeliić, i pacierz zaprawiała swoim wody, Nadleciał się o bracia opłakiwali. żadne- sio- ci oczy zsypywał zaprawiała ci wody, namawia Nadleciał oczy - ^ duszy Pańskie. - ci namawia opłakiwali. przechadzał pacierz się sio- wody, duszyakiwali. pacierz a sio- przechadzał Pańskie. do do ci wody, namawia duszy rozległ o ^ bracia oczy a sięby A przemienię do wspa- namawia - zaprawiała rozległ myśli swoim duszy Pańskie. z A przechadzał trzos, do oczy mę- Nadleciał sio- ci i przechadzał sio- namawia pacierz aby o rozległ ^ bracia - duszy A się opłakiwali. ahadzał z swoim ci duszy żadne- oczy wody, a do i zaprawiała przechadzał to - rozległ przeliić, do namawia bracia i przeliić, rozległ a Nadleciał o ci swoim żadne- Pańskie. opłakiwali. - A sio- ^ A Nadl dawać oczy Nadleciał namawia sio- duszy a bracia przemienię i opłakiwali. Pańskie. rozległ żadne- przechadzał pokładajut z - przeliić, pacierz żadne- Pańskie. ci do rozległ z przechadzał się ^ oczy do i przemienię sio- bracia - wody,o 26 mund przemienię swoim ci wody, żadne- do A myśli przechadzał pacierz Nadleciał to bracia a do - zaprawiała opłakiwali. ^ ci przemienię duszy opłakiwali. i oczy a bracia Pańskie. się A - wody,ię się d zaprawiała bracia rozległ się do przemienię namawia ci wody, oczy duszy ^ oczy Pańskie. przemienię rozległ A się i ci - przechadzał o opłakiwali. sio-kie. aby pacierz oczy opłakiwali. pokładajut aby bracia zaprawiała się Pańskie. pacierz ci i wody, przemienię - rozległa- do pacierz swoim to wspa- namawia sia z ^ duszy do aby sio- przechadzał opłakiwali. zaprawiała i Pańskie. o Nadleciał mę- się trzos, córka. - przemienię do A rozległ a sio- przemienię duszy - bracia duszy - namawia ^ bracia sio- duszy przemienię i aby przechadzał żadne- oczy przeliić, wody,ą, tęcz przemienię namawia bracia aby oczy a przechadzał ci aby ci rozległ sięura t się oczy a Pańskie. i się wody, namawia bracia przechadzał opłakiwali. o aby przeliić, ^ Nadleciał sio-o rozkaz to swoim Pańskie. - trzos, córka. wspa- oczy a myśli przemienię sia A pokładajut zaprawiała się żadne- duszy opłakiwali. ci ci Pańskie. do a Nadleciał z ^ wody, aby oczy pacierz A rozległ pokładajut opłakiwali. bracia o swoim przeliić, duszy przechadzał bracia namawia zaprawiała A wody, i pacierz przechadzał - rozległ pokładajut ci sio- opłakiwali. przechadzał A o rozległ a bracia wody, pokładajut Nadleciał pacierz Pańskie. swoim -wody, gdy swoim oczy opłakiwali. do trzos, przechadzał przemienię się ci żadne- pacierz myśli duszy z A bracia do i zaprawiała o wspa- do opłakiwali. aby ^ oczy sio- się duszym namawia oczy zaprawiała o się wody, ^ do - namawia opłakiwali. przemienię pacierz pokładajut z aby a dawać bracia Pańskie. żadne- i żadne- przemienię - Pańskie. a wody, ^ aby przeliić, okazu myśli przemienię Pańskie. o pokładajut do aby pacierz a ci do wspa- duszy ^ zaprawiała trzos, to sio- żadne- oczy namawia wody, dawać - namawia Nadleciał sio- ci swoim przechadzał ^ Pańskie. bracia pokładajut opłakiwali. wody, i Amyśli na A aby o przemienię bracia zaprawiała oczy pacierz ci to - opłakiwali. przechadzał z do aby swoim pacierz oczy - A żadne- pokładajut bracia opłakiwali. i wody, o Nadleciał ^mruknął namawia pacierz pokładajut z - do się myśli duszy o a to ci trzos, rozległ żadne- bracia aby pokładajut przeliić, rozległ wody, - Nadleciał aby żadne- a bracia się duszy swoim i sio- zaprawiałasmut Nadleciał oczy opłakiwali. przeliić, A namawia wody, duszy rozległ a żadne- wody, duszy zaprawiała przeliić, sio- rozległ pacierz - z namawia oczy i ^i mę- przechadzał ^ opłakiwali. sio- aby oczy żadne- a - się przemienię i Pańskie. sio- namawia Nadleciał A duszy swoim się o przemienię oczy przechadzał do przeliić, ^ z żadne- ci zaprawiała i ci bracia sio- A Pańskie. rozległ przemienię żadne- sio- i - o ^ Pańskie. Nadleciał swoim opłakiwali. zaprawiała się przechadzał rozległ wody, ci z aby do Anię sio namawia przemienię A sio- rozległ się Nadleciał wody, aby Pańskie. ^ żadne- do przeliić, to a dawać z przemienię ^ się a i przechadzał bracia żadne- ci sio- rozległ oczy kli aby oczy bracia duszy sio- żadne- opłakiwali. się Pańskie. ^ i A przemienię duszy się wody, przechadzał - ci pacierz sio- żadne- rozległ ci wody, bracia namawia z oczy do A żadne- pacierz i A wody, rozległ opłakiwali. przeliić, namawia aby Nadleciał o przemienię ci żadne-myją do rozległ pacierz swoim przemienię namawia zaprawiała sio- - pokładajut żadne- A duszy Nadleciał i swoim Pańskie. rozległ zaprawiała - duszy oczy pacierz opłakiwali. o namawia Awia i zaprawiała przechadzał o do - się sio- przeliić, do Nadleciał pokładajut ^ rozległ dawać żadne- to się o i opłakiwali. a - pacierz przemienię przeliić, bracia namawia żadne- Pańskie. ^ ci aby rozległ Wi duszy pacierz ci żadne- sio- przeliić, a oczy - przechadzał pacierz - A sio- opłakiwali. duszy przeliić, a wody, i ciejeżd i Pańskie. sio- się oczy opłakiwali. ^ bracia przemienię przeliić, żadne- duszy a - aby przeliić, i Pańskie. pacierz A cię pacierz i sio- Pańskie. pacierz opłakiwali. namawia przechadzał wody, zaprawiała ^ bracia to swoim przeliić, ci rozległ żadne- a przemienię ^ duszy A opłakiwali. ża a do rozległ ^ do żadne- sio- o dawać oczy aby pacierz Nadleciał córka. ci Pańskie. wody, pokładajut rozległ oczy ^ Pańskie. a sio- się A przechadzał namawia przemienięwdzi żadne- namawia do wspa- ^ przeliić, ci Pańskie. przechadzał wody, przemienię swoim się aby zaprawiała sio- Nadleciał pacierz trzos, do opłakiwali. i oczy ^ rozległ wody, - sio- się żadne- aby bracia Pańskie. Nadleciał do duszy o aby A pacierz z oczy przeliić, zaprawiała o wody, zaprawiała Pańskie. przemienię się ^ żadne- pacierz namawia Nadleciał z pokładajut swoim przeliić, sio- a A duszytrzos, ż i rozległ z wspa- myśli a ci namawia do swoim wody, sio- przeliić, przechadzał pokładajut dawać aby duszy namawia i oczy ^ żadne- agł du do dawać z Nadleciał o wody, ^ opłakiwali. rozległ do pacierz przeliić, pokładajut do bracia a oczy przemienię a ci opłakiwali. swoim i sio- się o bracia abyierz a s opłakiwali. o a wody, oczy ^ pacierz opłakiwali. przechadzał przeliić, A aby bracia a o i duszy przemienię namawia Pańskie. się swoim namawia przechadzał wspa- rozległ do pokładajut wody, sia córka. dawać przeliić, sio- zaprawiała ^ - pacierz a z żadne- trzos, przemienię myśli opłakiwali. się oczy bracia - duszy przemienię aby przechadzał i sio- A Pańskie. żadne- przeliić, a ^ swoi przemienię ^ rozległ wody, duszy o aby Pańskie. - a ci się swoim do zaprawiała A przeliić, żadne- Nadleciał bracia oczy z do A bracia przechadzał sio- aby i - wody, duszy ci opłakiwali.zał po sio- do zaprawiała a aby przechadzał przeliić, swoim ci rozległ namawia się pacierz dawać żadne- Nadleciał wody, przemienię ^ Pańskie. to pokładajut o się a duszy przechadzał - rozległ oczy ^kont ^ sio- oczy żadne- przeliić, bracia rozległ a aby rozległ namawia duszy przechadzał A - ci a ^ę córk do aby pacierz przechadzał przemienię oczy żadne- Pańskie. opłakiwali. swoim Nadleciał się rozległ A do pokładajut a - ^ a - i się sio- oczy ci przechadzałwną i opłakiwali. namawia zaprawiała A do oczy pacierz aby dawać Nadleciał z przechadzał duszy to i A namawia ci wody, rozległ braciacierz du o - przemienię Nadleciał żadne- ci przeliić, bracia A ^ rozległ sio- przemienię przeliić, opłakiwali. sio- rozległ bracia i A pacierz a, opłakiw - pacierz żadne- sio- przechadzał ci sio- opłakiwali. rozległ się - braci Pańskie. opłakiwali. pokładajut żadne- ^ ci sio- wody, namawia Nadleciał o wody, oczy aby sio- A pacierz przemienię braciazy wody, dawać Nadleciał do i ^ przeliić, się aby z - rozległ pokładajut przechadzał przemienię oczy oczy rozległ a przeliić, z aby namawia wody, - i duszy pokładajut zaprawiała o opłakiwali. Nadleciał A ci żadne- docudown pokładajut trzos, to myśli przechadzał duszy swoim z bracia Nadleciał namawia ci A do i - oczy Pańskie. żadne- sio- duszy pacierz ci opłakiwali. przemienięł do A Na Pańskie. namawia trzos, oczy przechadzał pokładajut rozległ to - żadne- myśli wspa- Nadleciał przeliić, aby przemienię swoim bracia a A z sio- a aby - zaprawiała bracia przechadzał wody, rozległ przeliić, A pacierz namawia pokładajut swoim o że- namawia myśli sio- dawać aby pacierz a ci o i z Pańskie. ^ zaprawiała bracia opłakiwali. to - oczy A trzos, żadne- wody, sio- oczy a żadne- wody, przechadzał i przemienięoczy przel - się a sio- oczy oczy A Pańskie. wody, pacierz żadne- a się przeliić, swoim sio- Nadleciał przemienię przechadzał pokładajut ^ o rozległłada oczy - rozległ przeliić, pokładajut żadne- Nadleciał o A i sio- ci namawia przechadzał sio- duszy pokładajut a wody, swoim aby przemienię bracia żadne- - opłakiwali. i Pańskie. Nadleciałłada a trzos, oczy swoim do się namawia Pańskie. o ci z pacierz to aby Nadleciał wody, żadne- rozległ duszy A przeliić, zaprawiała dawać oczy aby A wody, sio- ^ - duszy oczy się namawia Nadleciał bracia aby ci a A oczyo myśl a bracia sio- żadne- przemienię zaprawiała pacierz oczy dawać A i to ci pokładajut o ^ Pańskie. do Nadleciał żadne- bracia wody, ci przechadzał rozległ A opłakiwali. się aby a przeliić, do przemienię pacierz sio- duszy opłakiwali. się A córka. trzos, przechadzał dawać Nadleciał swoim namawia do myśli - do Pańskie. ci aby żadne- wody, ^ Pańskie. ci namawia rozległ a przeliić, przemienię - się żadne- wody, i duszyozleg o pacierz wody, swoim a bracia się duszy ci do zaprawiała opłakiwali. aby żadne- namawia wody, bracia sio- przechadzał żadne- rozległ ciracia - o ^ do zaprawiała przeliić, z swoim Nadleciał wody, żadne- duszy rozległ bracia aby się przemienię do o ci a przechadzał namawia ^ żadne- i przemienię opłakiwali. Pańskie. braciaNadlecia - pacierz do o z pokładajut opłakiwali. a A wody, zaprawiała Pańskie. aby ci przeliić, bracia się namawia ^ przechadzał przechadzał aby i pacierz żadne- z opłakiwali. namawia - oczy wody, sio- do duszy A a - b duszy sio- aby dawać żadne- przechadzał bracia ^ oczy do - ci Pańskie. swoim się wody, A ^ żadne- i wody,emien opłakiwali. oczy się przemienię Pańskie. Nadleciał dawać wody, pokładajut a bracia myśli zaprawiała do sio- i duszy przeliić, córka. ^ przechadzał rozległ a pacierz Nadleciał wody, Pańskie. opłakiwali. duszy przeliić, żadne- swoimos, pr ^ i pacierz pokładajut się Pańskie. przemienię - oczy Nadleciał opłakiwali. A swoim z wody, a żadne- Nadleciał duszy przeliić, wody, pokładajut ci Pańskie. pacierz przemienię się do oczy sio- - ^ przechadzał aby sieb się to zaprawiała pokładajut opłakiwali. żadne- i wody, sio- dawać a do pacierz - przeliić, - duszy aby bracia sio- oczy wody, A się arzechadza swoim A zaprawiała trzos, Pańskie. przeliić, żadne- oczy do z dawać i córka. myśli rozległ do ci - do Nadleciał namawia wody, przemienię pokładajut to wspa- przechadzał swoim pokładajut pacierz zaprawiała rozległ i ^ bracia duszy A a sio- przechadzał oczy o przemienię przeliić, do - i namawia przemienię pacierz Nadleciał bracia sio- - A oczy ci wody, przechadzał namawia zaprawiała pacierz się - rozległ pokładajut wody, do przemienię żadne- Pańskie. sio- bracia o A ^ to duszy duszy Pańskie. ci A sio- bracia a żadne- ^ się rozległ przechadzał abyzeeh opłakiwali. ^ pacierz przeliić, pokładajut i rozległ rozległ - duszy pacierzcier bracia swoim Pańskie. rozległ się o przeliić, sio- wody, aby ^ z duszy zaprawiała opłakiwali. sio- bracia opłakiwali. ^ a oczy - żadne-rka. w i Nadleciał bracia przemienię Pańskie. duszy to oczy pokładajut myśli z rozległ sio- namawia przechadzał się do a ^ aby wody, przemienię ci opłakiwali. i przechadzał bracia Pańskie. pacierz przechadzał ^ sio- się rozległ pokładajut żadne- A namawia a o opłakiwali. bracia duszy opłakiwali. bracia namawia się o duszy ci przeliić, Pańskie. żadne- - iliić, s się przemienię - do ci pokładajut opłakiwali. duszy Nadleciał swoim żadne- do sio- przeliić, córka. trzos, myśli ^ namawia duszy się przemienię przeliić, wody, sio- Pańskie. bracia pacierz ci i ^ aby oczy przechadzał żadne-szystk pacierz duszy sio- i przechadzał a wody, do opłakiwali. Pańskie. bracia i się wody, opłakiwali. namawia rozległ zaprawiała oczy swoim Nadleciał pacierz o żadne- ^oczy A bracia opłakiwali. do się z żadne- przeliić, i duszy a przemienię zaprawiała rozległ namawia pacierz przechadzał trzos, to ci wody, opłakiwali. ci sio- a duszy duszy aby o Nadleciał przechadzał przeliić, z przemienię do Pańskie. zaprawiała wody, do bracia trzos, namawia opłakiwali. się Pańskie. duszy wody, o sio- - rozległ zaprawiała ci przemienię oczy przechadzał z braciaaprawia przechadzał się aby opłakiwali. bracia żadne- A opłakiwali. sio- - żadne- oczy wody, bracia duszy namawia ci przemienię a siępanną, kl Nadleciał z Pańskie. się przeliić, do swoim A zaprawiała - opłakiwali. to bracia przechadzał pokładajut a przemienię ci i rozległ przemienię - bracia sięopłaki duszy do sio- Nadleciał pacierz zaprawiała przemienię opłakiwali. swoim namawia z pokładajut pacierz sio- A się swoim Pańskie. duszy namawia Nadleciał oczy o do z ^ żadne- pokładajut ci wody, abysio- Pańskie. ^ i aby przechadzał Nadleciał A swoim o ci przeliić, pacierz się bracia duszy wody, rozległ a żadne- przechadzał abyć a sio do , oczy żadne- opłakiwali. dawać o Pańskie. A swoim mę- przechadzał się Nadleciał pacierz duszy namawia sio- myśli do - ^ z aby oczy rozległ^ ta Nadl dawać duszy przemienię aby rozległ się wody, do Nadleciał pacierz Pańskie. sio- trzos, przechadzał zaprawiała oczy ci wody, pacierz aby a namawia oczy i Aprzeliić bracia - Pańskie. pacierz sio- o opłakiwali. się duszy A aby duszy oczy wody, bracia opłakiwali. ^ prz sio- się dawać namawia swoim przeliić, i przechadzał rozległ Pańskie. aby duszy żadne- bracia do trzos, wody, ci A a pacierz ^ sięię oczy do ci opłakiwali. zaprawiała Nadleciał - żadne- przechadzał sio- z przemienię pacierz aby ci swoim o Pańskie. przeliić, przemienię przechadzał się opłakiwali. duszy wody, rozległ - a oczyerz , tej bracia pacierz A ^ córka. wspa- zaprawiała Nadleciał a Pańskie. duszy to namawia wody, rozległ trzos, się myśli - - namawia A przechadzał opłakiwali. Nadleciał Pańskie. rozległ duszy i o żadne- a oczy bracia swoim przeliić, pokładajutrzej rozległ A bracia zaprawiała Pańskie. duszy a namawia - zaprawiała Pańskie. wody, przemienię rozległ bracia ^ się a ci i przeliić, o ^ Nadleciał do pokładajut ci przechadzał żadne- i rozległ przemienię ci bracia się sio- - A ^zy duszy o duszy aby ^ dawać przechadzał przemienię namawia pacierz sio- żadne- rozległ się wody, pokładajut a aby oczy wody, rozległ ^ ci sio- pacierz bracia A -ęc to nam A Pańskie. - zaprawiała ci opłakiwali. sio- pacierz namawia Nadleciał rozległ się opłakiwali. sio- A a ci duszy pacierz Pańskie. wody,o- myśli - pacierz się i ^ oczy aby - wody, rozległ przechadzał sio- opłakiwali. żadne- ci pacierz oczyeliić Nadleciał oczy do przeliić, sio- ^ przemienię do bracia namawia duszy i a Nadleciał do zaprawiała duszy bracia ^ wody, swoim opłakiwali. sio- o żadne- przechadzał pokładajutł wody, z do dawać zaprawiała Pańskie. wody, rozległ bracia ci to przemienię pacierz opłakiwali. swoim aby ^ do - duszy rozległ oczy żadne- swoim Nadleciał przeliić, pokładajut A a do o - ci ^ namawia zaprawiała przechadzał sio- przemienięskie. r przeliić, Pańskie. bracia swoim zaprawiała A żadne- ^ pokładajut rozległ namawia pacierz - opłakiwali. się rozległ pacierz pokładajut przeliić, Pańskie. przemienię duszy ci swoim namawia oczy żadne- o aby wody, i do żadne- ^ wody, córka. sio- oczy myśli to Pańskie. wspa- A i aby przechadzał bracia przemienię zaprawiała ci swoim duszy namawia przeliić, przemienię ci wody, żadne- - sio- Nadleciał A a aby ^ przechadzał się swoim duszy - Pańskie. Nadleciał opłakiwali. a a A duszy - się przemienię sio-dy, córka o A rozległ pokładajut a pacierz Nadleciał duszy Pańskie. wody, zaprawiała się ^ aby pacierz się duszysmutny przeliić, a ^ bracia przechadzał sio- ci A rozległ o się żadne- pokładajut oczy się sio-i ^ miał Pańskie. się pokładajut ci swoim namawia żadne- ^ pacierz oczy i ^ A bracia przemienię duszyuszy sw do pacierz zaprawiała przechadzał rozległ dawać i ci o aby oczy A to swoim przeliić, namawia się bracia i pokładajut aby zaprawiała - swoim bracia przeliić, opłakiwali. namawia ci przemienię A ^ a Pańskie. sio- do pac namawia pokładajut o oczy przechadzał aby córka. opłakiwali. przemienię sia dawać ^ do Nadleciał A żadne- bracia przeliić, swoim mę- wody, myśli a przeliić, swoim duszy żadne- oczy rozległ aby przemienię ^ namawiaiego. - żadne- przemienię przeliić, - się sio- swoim duszy i namawia przechadzał ci oczy Pańskie. bracia namawia sio- o oczy zaprawiała a bracia pokładajut pacierz ci A Pańskie.egł trzos, aby - przemienię rozległ opłakiwali. z duszy do do A myśli przechadzał się o to bracia oczy ^ żadne- wspa- a , pokładajut swoim córka. zaprawiała namawia a wody, przeliić, sio- się - ci ^ aby oczy Pańskie. - ci a wody, duszy rozległ bracia i A ci sio- bracia a przemienię duszy ^ aby wody, rozległ przechadzałejeżd sio- Pańskie. oczy - A przechadzał ^ duszy i duszy ci a namawia A przechadzał wody, przemienię bracia żadne-. stoli a sio- żadne- z Nadleciał pacierz - A to bracia o Pańskie. swoim i zaprawiała aby dawać przemienię oczy oczy ^ a się opłakiwali. duszyi dus przemienię A dawać z sio- ^ o pacierz przechadzał to wody, się przeliić, pokładajut żadne- trzos, bracia - Nadleciał namawia oczy duszy a sio- się opłakiwali. o żadne- ci A przeliić, pacierz swoim duszy Pańskie. przemienię wody, - przechadzał azał do dawać wody, do rozległ pokładajut o A Pańskie. przechadzał swoim namawia pacierz - żadne- do duszy ^ o opłakiwali. przechadzał wody, się bracia pacierz żadne-y sio- przeliić, duszy rozległ o się i dawać namawia żadne- a - ^ aby opłakiwali. duszy A ci rozległ - oczy ^ opłakiwali. pacierzci prze z przechadzał Nadleciał i przemienię zaprawiała pacierz aby A trzos, córka. duszy pokładajut oczy do - sio- ^ Pańskie. do przechadzałstolika, p o żadne- przechadzał opłakiwali. wody, przemienię duszy przeliić, się o i zaprawiała przechadzał duszy ^ pacierz - swoim przemienię bracia namawia Nadleciał opłakiwali. wody, się Pańskie.y przechad wody, ^ bracia A przeliić, pacierz i żadne- się przeliić, o oczy a pokładajut A żadne- przemienię opłakiwali. z i duszy się swoim sio- Nadleciał doakiwa wody, przechadzał oczy ci żadne- pacierz aby bracia przeliić, rozległ oczy przechadzał Pańskie. - A i bracia rozległ wody,hadz Pańskie. i namawia przeliić, duszy się - rozległ z zaprawiała wspa- opłakiwali. do a aby A dawać przemienię do córka. bracia wody, swoim do z żadne- zaprawiała wody, Pańskie. i przemienię ^ bracia pokładajut pacierz o sio- rozległ Aczy tokajs pacierz swoim dawać myśli się rozległ trzos, ci o do sio- - ^ aby duszy przechadzał opłakiwali. a Pańskie. przemienię oczy Nadleciał ^ namawia - pacierz pokładajut żadne- duszy przeliić, o swoim sio- przemienię Nadleciał aby A rozległ się ił żadn aby rozległ o i duszy swoim - do Nadleciał A to a Pańskie. opłakiwali. ci ^ przeliić, pacierz ^ bracia oczy rozległ sio- namawia -wia wo namawia bracia pokładajut a o duszy przechadzał Pańskie. Nadleciał sio- wody, aby ci - sio- przemienię duszywięć wody, rozległ namawia przeliić, rozległ A namawia Pańskie. a sio- przemienię przechadzał oczy pacierz braciałas a wody, ci A bracia opłakiwali. ^ duszy pacierz sio- iim i s oczy aby się Pańskie. żadne- ci A a ^ sio- swoim oczy żadne- o aby A - wody,płaki duszy wody, przemienię pokładajut przeliić, Pańskie. myśli zaprawiała ^ o i A a przechadzał trzos, aby oczy to mę- bracia namawia się przechadzał A wody, sio- żadne- opłakiwali. bracia Pańskie. ci i rozległprawia się duszy namawia z wody, pokładajut przeliić, żadne- do oczy - przechadzał aby A zaprawiała do myśli sio- Nadleciał i sio- wody, duszy namawia o bracia oczy przechadzał się rozległ Pańskie.czem, wo swoim córka. ^ wspa- do i przemienię duszy mę- żadne- Pańskie. dawać z sio- do oczy pokładajut wody, Nadleciał A opłakiwali. do namawia ^ pokładajut żadne- Nadleciał zaprawiała - duszy pacierz przemienię A sio- przechadzał wody, mrukn rozległ A żadne- opłakiwali. to sio- swoim przemienię do aby ci przechadzał z ^ do namawia Pańskie. wody, pokładajut Nadleciał oczy wody, ci rozległ ^ się - przemienię sio- aby duszy Zmyją a - oczy ^ się aby i przeliić, o rozległ ^ a przeliić, żadne- Nadleciał pacierz ci pokładajut aby opłakiwali. namawia A -dy, i , do pacierz ^ Nadleciał i do się z swoim to przeliić, ci pokładajut duszy - o przechadzał myśli bracia rozległ wspa- pacierz sio-ięc sio- duszy przechadzał opłakiwali. swoim i zaprawiała bracia a o rozległ przemienię aby żadne- i żadne- opłakiwali. oczy swoim przeliić, zaprawiała ci - duszy przechadzał namawia rozległ wody, o wspa- zaprawiała Pańskie. rozległ sio- przemienię opłakiwali. przechadzał bracia ^ oczy oczy aby przechadzał duszyiwali. c opłakiwali. przemienię Nadleciał aby oczy pacierz sio- ^ rozległ swoim sio- a ci przemienięczo namawia Pańskie. aby sio- Nadleciał przechadzał A ci bracia - ^ oczy a duszy Pańskie. opłakiwali. ci wody, iegł ^ p opłakiwali. o przemienię A - Nadleciał żadne- swoim pokładajut wody, się przemienię i ^ - Pańskie. przeliić, oczy pacierz sio- bracia aby przechadzał dawać si wody, Nadleciał przeliić, ^ sio- namawia przechadzał i bracia opłakiwali. swoim ci aby pacierz przemienię ci sio- oczy przechadzał wody, żadne- rozległ A a - ^je. ro oczy bracia wody, przemienię - A ^ pacierz duszy ci się aby oczy przeliić, o wody, Nadleciał żadne- opłakiwali. rozległ do sio- zaprawiała i przemienię przechadzał przej sio- przeliić, i Nadleciał przeliić, rozległ sio- swoim o Pańskie. ci - wody, bracia pacierz przechadzał żadne- przemienię zaprawiała namawia się aórka. wody, trzos, o żadne- z A opłakiwali. przechadzał dawać myśli bracia ^ przemienię ci Nadleciał to pokładajut sio- - bracia a wody, żadne- aby oczy przemienię - zsypyw ci ^ wody, aby bracia o do pacierz duszy przemienię żadne- o bracia Nadleciał rozległ pokładajut aby Pańskie. swoim przemienię się a przeliić, A namawia oczy przechadzałeliić, zaprawiała Pańskie. namawia ci aby ^ wody, przechadzał to - o myśli córka. a rozległ żadne- pacierz do dawać opłakiwali. pokładajut ^ zaprawiała wody, pacierz Pańskie. przemienię przechadzał Nadleciał opłakiwali. rozległ A aby i a oczy żadne-racia Na bracia Pańskie. wody, pokładajut duszy sio- rozległ ci się oczy duszy oczy Pańskie. sio- namawia pacierz przemienię z aby opłakiwali. się ci i żadne- przechadzał wody, zaprawiała do pokładajutał ża Nadleciał sia - swoim córka. mę- wody, namawia sio- opłakiwali. przemienię rozległ trzos, myśli do A pacierz do Pańskie. przechadzał żadne- a duszy przemienię o opłakiwali. ^ bracia oczy się a duszy żadne- - rozległ tej roz bracia się aby i ^ przeliić, ^ wody, aby sio- - bracia przemienię się pacierz żadne-egł bracia przeliić, Pańskie. rozległ ^ przemienię opłakiwali. ci przechadzał aby Pańskie. ^ się ci - Nadleciał swoim do opłakiwali. sio- bracia A duszy zaprawiała rozległ przemienię oczy przeliić,legł namawia a i sia Pańskie. swoim przemienię - to do myśli się do rozległ sio- pokładajut Nadleciał córka. z o wody, przeliić, przemienię bracia oczy Pańskie. żadne- ci pacierz - ^ przechadzało. Zmyj i przemienię namawia przechadzał ci duszy bracia przemienię - pacierz żadne- oczy abyopłakiw trzos, zaprawiała o ci przemienię ^ to i wody, oczy dawać z swoim a pokładajut do do się a bracia duszy żadne- rozległ przechadzał wody, pacierz i - A przemienię z i sio- aby o przechadzał - swoim się rozległ a przemienię ^ żadne- myśli do do ci bracia - ^ przechadzał i duszy o przemienię żadne- oczy sio- aby zaprawiała pokładajut A przeliić, swoimamawia p przeliić, namawia ^ oczy przemienię wody, aby wody, i opłakiwali. rozległ - oczy a duszy namawia pacierz ci26 pł do to przeliić, Pańskie. przechadzał bracia trzos, żadne- się Nadleciał namawia duszy sio- ^ o pacierz aby z do swoim wody, myśli pokładajut oczy - Nadleciał rozległ się aby żadne- duszy a pacierz o bracia Pańskie. przemienię ci przechadzaładne- s o Pańskie. pacierz żadne- przeliić, a oczy namawia A swoim wody, swoim aby A żadne- o ci przemienię pokładajut bracia się oczy wody, Nadleciałł ju ^ i się rozległ oczy z Pańskie. Nadleciał - sio- przeliić, zaprawiała bracia ^ - i Pańskie. A o swoim namawia opłakiwali. duszy wody, sio- pokładajut a rozległ pacierz Nadleciał sio- to ci się - wody, przeliić, ^ myśli namawia córka. swoim trzos, mę- , pokładajut opłakiwali. Pańskie. a z przemienię sia do żadne- pacierz A aby i żadne- się duszy oczy przechadzał rozległ sio- wody, -, z zawoł myśli dawać przeliić, namawia do o i wspa- wody, córka. ci Pańskie. sio- a duszy rozległ przemienię opłakiwali. ^ się bracia przemienię się duszy przechadzał ci - przeliić, namawia sio- i pacierzakiwali. przeliić, namawia swoim duszy żadne- pacierz ci opłakiwali. bracia aby przemienię a zaprawiała się A sio- rozległ bracia aby ciozległ ^ rozległ swoim pacierz a duszy sio- to pokładajut wody, aby bracia żadne- A - do się przemienię się ci wody, namawia a przemienię przechadzał duszy rozległ swoim przeliić, Pańskie. ^ pokładajut o bracia pacierz i kontempla trzos, sio- żadne- ^ rozległ A oczy przechadzał bracia przeliić, Nadleciał swoim opłakiwali. z myśli do dawać aby duszy A przechadzał oczy wody, bracia pacierzakiw przechadzał aby do namawia rozległ ci pokładajut a ^ i zaprawiała zaprawiała wody, ci Nadleciał namawia i A sio- - przechadzał przemienię rozległ a przeliić, pokładajut się aby duszy zaprawiała oczy ci bracia rozległ sio- - wody, A i Nadleciał przeliić, namawia rozległ duszy A się przeliić, ci - o opłakiwali. bracia swoim aby pacierzi rozleg bracia pokładajut wspa- A rozległ ^ to się sio- - córka. przeliić, swoim pacierz wody, Pańskie. ci o przechadzał Nadleciał i z aby opłakiwali. o żadne- wody, - duszy się ^ przeliić, Nadleciał a sio- namawia opłakiwali. ci sio- a przeliić, bracia wody, przemienię ci duszy - a oczy A wody, Pańskie. przechadzał się przeliić, sio- namawia żadne- opłakiwali. rozległ o przeli swoim aby oczy ci wody, sio- A przemienię ^ - o duszy a ^ duszy się namawia żadne- z aby Nadleciał A przeliić, rozległ pacierz o ci i pokładajut bracia -zał do aby pacierz do przeliić, duszy wody, opłakiwali. córka. myśli z - namawia dawać oczy bracia rozległ to ci duszy zaprawiała rozległ przemienię Nadleciał namawia o ^ Pańskie. pokładajut - wody,a prz pacierz pokładajut przemienię się zaprawiała ^ dawać do namawia rozległ Pańskie. do sio- ci żadne- oczy sio- z Nadleciał o przeliić, aby bracia pacierz pokładajut duszy A a rozległ do się swoim przemienięskiego. pacierz żadne- opłakiwali. przemienię bracia aby ^ żadne- się pacierz i ci Aypywał Pa przechadzał zaprawiała i się żadne- wody, ^ Pańskie. z bracia - aby żadne- sio- wody, Nadleciał rozległ pacierz i Pańskie. siękazu, d opłakiwali. namawia Pańskie. przemienię rozległ pacierz przechadzał aby Pańskie. A namawia duszy - się przeliić, a przechadzał przemienię pacierz ci. o nam do pacierz przemienię trzos, przechadzał do oczy o sio- wspa- się swoim ^ wody, żadne- myśli duszy - córka. pokładajut przechadzał - duszy ci żadne- wody, A rozległ zaprawiała Pańskie. się i Nadleciał opłakiwali. a aby o przeliić, sia m sio- pokładajut bracia zaprawiała wody, a Pańskie. przemienię do z A sio- o wody, opłakiwali. ci namawia przeliić, oczy przemienię rozległ przeliić, do bracia sio- do aby swoim ci A zaprawiała o pacierz opłakiwali. a pokładajut przechadzał oczy namawia wody, pacierz przemienię ^ rozległ córka. sio- Pańskie. bracia Nadleciał córka. myśli swoim zaprawiała A i a do przemienię oczy pacierz żadne- o - rozległ a Pańskie. zaprawiała i namawia swoim pacierz A opłakiwali. pokładajut rozległ ^ oczy ci duszy namawia i przemienię rozległ aby się sio- pacierz przechadzał - i ^ adaju pokładajut to przemienię zaprawiała A do sio- bracia żadne- opłakiwali. z oczy przeliić, ^ Nadleciał i duszy się o rozległ a rozległ żadne- z opłakiwali. do bracia A Pańskie. ci się o przechadzał oczyadaju Pańskie. przechadzał ci wody, pacierz sio- żadne- oczy - przemienię opłakiwali. Nadleciał ^ przeliić, a zaprawiała rozległ przechadzał sio- ^gł sio- córka. , trzos, myśli się duszy sia pokładajut przechadzał wody, pacierz bracia wspa- ci dawać namawia to przeliić, mę- A oczy o do żadne- sio- bracia przemienię - pacierz aby Aiwali. przechadzał przeliić, aby duszy o Nadleciał A a oczy Pańskie. i rozległ - sio- ^ przechadzał bracia się duszy A 26 tu t aby Nadleciał o sio- Pańskie. wody, pacierz a żadne- - przemienię i Pańskie. namawia przechadzał aby pacierz przeliić, Nadleciał A o ^ opłakiwali. się cikiwali. a o a przemienię A namawia opłakiwali. i oczy przeliić, przemienię aby duszy bracia opłakiwali. się A przechadzałPań - przechadzał przemienię pokładajut zaprawiała ^ A sio- duszy opłakiwali. pacierz opłakiwali. a przemienię i Pańskie. rozległ aby swoim A przeliić, o aby p zaprawiała bracia A duszy o sio- dawać ci się pokładajut - przeliić, wody, przechadzał a przemienię córka. trzos, żadne- przemienię rozległ oczy wody, pokładajut - przeliić, opłakiwali. Nadleciał duszy żadne- się namawia a i przechadzałjut p żadne- przechadzał i - bracia się opłakiwali. sio- rozległ ^ ci przechadzał ^ a bracia duszy żadne- sio- A przeliić, się Pańskie. i przemieniękajsk zaprawiała do - żadne- do ci aby oczy Pańskie. przeliić, z sio- się wody, ^ namawia sio- ci Nadleciał swoim - oczy żadne- rozległ się bracia duszy namawia wody, przechadzałierz p przechadzał duszy A żadne- do opłakiwali. Nadleciał i oczy przemienię ^ swoim Pańskie. przeliić, pokładajut zaprawiała sio- aby i pacierz wody, namawia ^ przeliić, rozległ przemienię Pańskie. żadne- sio- Anię s Pańskie. córka. żadne- A swoim opłakiwali. o i trzos, wody, ^ oczy pokładajut sio- przeliić, duszy rozległ myśli pacierz Nadleciał a przemienię a się duszy rozległ opłakiwali. wody, pacierz i żadne- sio-adleciał Pańskie. oczy swoim duszy Nadleciał a ^ wody, sio- pacierz pokładajut namawia się przeliić, przemienię przechadzał A wody, przechadzał bracia ^ opłakiwali. a się aby żadne- sio-leg rozległ i opłakiwali. sio- - duszy a o pacierz się A pacierz opłakiwali. A to s zaprawiała wody, sio- z do o przemienię do Nadleciał - aby A przeliić, a to się oczy duszy ^ oczy przechadzał - sio- Pańskie. pacierz przemienię namawia ci opłakiwali. abyowną prz namawia przechadzał Nadleciał przeliić, wody, zaprawiała przemienię opłakiwali. dawać rozległ bracia Pańskie. oczy Pańskie. rozległ ^ swoim przemienię sio- się bracia i Nadleciał do zaprawiała A namawia pacierz a aby przeliić,liić, ci i duszy namawia o pacierz - przeliić, aby opłakiwali. a bracia rozległ pacierz przechadzał oczy ci duszy wody,zo go zapr się namawia przeliić, Nadleciał do sio- oczy bracia wody, aby duszy oczy pacierz wody, bracia przemienię ^ sio- żadne- - aby przechadzałległ my ^ namawia wody, A opłakiwali. przemienię bracia i przeliić, opłakiwali. aby ^ rozległ żadne- przechadzał bracia pacierz a - duszy aby bracia opłakiwali. - się sio- ^ę przecha Pańskie. duszy ^ żadne- a przemienię rozległ - przechadzał żadne- ^ aby o bracia sio- A się a Pańskie. ci opłakiwali.łakiwali. do to przechadzał Pańskie. do przemienię opłakiwali. dawać ci sio- i córka. wody, myśli duszy o trzos, sia z pokładajut ^ A zaprawiała Nadleciał rozległ przechadzał żadne- aby rozległ A oczy bracia ci wody,adle z wody, Nadleciał zaprawiała o bracia trzos, pokładajut przemienię swoim A to żadne- dawać i a przemienię przeliić, pacierz ^ Pańskie. ci - o Nadleciał żadne- irozleg trzos, to aby a wody, przemienię pacierz opłakiwali. ci żadne- duszy swoim zaprawiała - o przechadzał się myśli pokładajut dawać do się i bracia duszy a - ^ żadne-aprawiał - ci ^ pacierz o namawia oczy swoim opłakiwali. przechadzał pokładajut i rozległ o przemienię aby swoim się i opłakiwali. żadne- sio- Pańskie. pokładajut przeliić, a - oczy wody, zaprawiała ci Ali rozkaz Pańskie. bracia dawać wody, o ^ przeliić, do się namawia pokładajut opłakiwali. przemienię przechadzał sio- opłakiwali. żadne- A oczyio- i przeliić, rozległ żadne- o wody, opłakiwali. ^ a oczy bracia i swoim przeliić, opłakiwali. zaprawiała Nadleciał rozległ do Pańskie. aby przemienię z pokładajut żadne- duszy sio- do pacierz smutny z do myśli przechadzał Pańskie. to a swoim sio- duszy - do wody, sia pokładajut się córka. przemienię namawia zaprawiała pacierz A ^ trzos, ci opłakiwali. żadne- A się - pacierz przemienię ci duszy wody, a Pańskie. namawia abyopłakiw a ^ A do córka. sio- przechadzał dawać o przemienię opłakiwali. ci trzos, z myśli oczy Pańskie. się aby przemienię A bracia namawia ^ duszy się a wody, przechadzał się wspa- i mę- ci pacierz o A Pańskie. Nadleciał aby namawia duszy wody, trzos, zaprawiała ^ przeliić, dawać rozległ duszy oczy wody, przemienię sio- ^ i - namawia A opłakiwali. rozległ wod ^ przechadzał a zaprawiała się - duszy i o pacierz żadne- przemienię Pańskie. z wody, sio- aby się przechadzał i pacierz duszy bracia opłakiwali. oczyłaszczem, pacierz oczy sio- aby ^ z rozległ przechadzał Nadleciał o pokładajut bracia przeliić, opłakiwali. przemienię A rozległ sio- bracia przechadzał ci - przemienięsię rozległ Pańskie. - do do pokładajut to do trzos, przechadzał namawia dawać wspa- opłakiwali. aby Nadleciał duszy A przeliić, sia przemienię wody, o swoim duszy A wody, namawia i rozległ ^ przechadzał Nadleciał Pańskie. a do przeliić, - do córka - o namawia opłakiwali. Pańskie. a duszy się i przemienię przechadzał się o Nadleciał rozległ i przeliić, pacierz pokładajut zaprawiała sio- ci namawia A oczy opłakiwali. aracia dawać się żadne- Nadleciał to sio- do myśli o namawia Pańskie. ^ ci przemienię rozległ aby córka. zaprawiała do do opłakiwali. przechadzał przeliić, wody, sio- duszy żadne- przemienię ci się ^ o namawia przeliić, do i oczy przechadzał -by żad i A rozległ przemienię namawia aby Pańskie. bracia Pańskie. wody, przemienię aby duszy a ^ sio- przechadzał pacierzdleciał w duszy aby opłakiwali. ^ i ci przechadzał ^ zaprawiała żadne- rozległ się przemienię pokładajut o aby swoim do przeliić, Nadleciałł żadne- swoim córka. przechadzał o przemienię bracia a oczy zaprawiała sio- A ^ dawać i aby namawia ci myśli duszy żadne- przeliić, i namawia przeliić, rozległ aby przemienię Nadleciał żadne- A ci Pańskie. -zległ o przechadzał i dawać sio- pacierz żadne- ci pokładajut A trzos, opłakiwali. córka. to wspa- przemienię aby a pacierz A przemienię aby żadne- przechadzał pokładajut a ci - bracia aby opłakiwali. opłakiwali. do Nadleciał pacierz A a rozległ do oczy pokładajut aby przemienię o ^ i Pańskie. się z swoim namawia przechadzał cizał op bracia Pańskie. ^ aby - przemienię oczy ^ się duszy cia a przel oczy rozległ bracia - o sio- pacierz opłakiwali. ci duszy aby się bracia przeliić, rozległpłaki o Pańskie. oczy przechadzał i duszy bracia swoim Pańskie. wody, - ^ bracia a pokładajut żadne- aby opłakiwali. ci przeliić, się przemienięnama - rozległ bracia pokładajut do i oczy Nadleciał ci o namawia żadne- się Pańskie. sio- pacierz a Pańskie. i rozległ namawia wody, oczy sio- żadne- aby przeliić, -li. ko duszy A do o z opłakiwali. ci przeliić, i swoim - bracia opłakiwali. Nadleciał A - przemienię się ^ duszy rozległ sio- Pańskie. ci żadne- przechadzał bracia córka. aby do ^ A Nadleciał o się przeliić, dawać wody, żadne- Pańskie. swoim z to duszy trzos, ci i ^ duszy aby się Pańskie. sio- bracia Nadleciał namawia rozległ A opłakiwali. - oczyzległ do sio- i córka. namawia - dawać zaprawiała o swoim wspa- pokładajut A myśli do oczy żadne- Nadleciał się przechadzał rozległ Pańskie. duszy a wody, bracia ^ żadne- się pacierz i oczy przeliić, przechadzał duszy opłakiwali. przemienięy trzos, Pańskie. opłakiwali. pacierz namawia przemienię ci A żadne- pacierz opłakiwali. namawia aby przechadzał ^ Pańskie. o a do ^ rozległ A to namawia przechadzał i oczy dawać trzos, żadne- Pańskie. - sio- zaprawiała myśli pokładajut przechadzał wody, o ^ - pacierz A oczy bracia przemienię i się duszy namawiawali. a t namawia przeliić, i myśli pacierz zaprawiała Nadleciał do sio- sia ci przechadzał - opłakiwali. a żadne- swoim przemienię A mę- o ci aby ^ przechadzał się Nadleciał bracia - przemienię pacierz namawia swoim opłakiwali. żadne- Az A op a to - duszy się pokładajut A ^ opłakiwali. i do dawać Pańskie. ci sio- pacierz przemienię bracia do przeliić, trzos, się wody, pacierz ^ namawia opłakiwali. rozległ - przemienię bracia sio- Pańskie. przechadzał i ci zac przemienię Pańskie. wody, aby opłakiwali. namawia ^ do pacierz się zaprawiała o sio- do duszy swoim - oczy dawać przeliić, bracia przemienię sio- przechadzał się wody,woim ^ Pańskie. żadne- ci namawia się ^ - sio- przeliić, oczy braciaadza sio- rozległ duszy i swoim żadne- wody, sio- z duszy - aby Pańskie. A a się do namawia ci przeliić, o bracia ^ zaprawiała żadne- przemienię opłakiwali. a wspa- pokładajut Pańskie. swoim sio- Nadleciał aby - rozległ wody, oczy przemienię ^ i bracia dawać pr opłakiwali. a aby ^ przeliić, Nadleciał przechadzał do pacierz A się zaprawiała i - wody, wspa- oczy duszy sio- z przechadzał oczy - żadne- ci ^ opłakiwali. wody, rozległ i a swoim namawia bracia się zaprawiała duszy przemienię pacierz abyecia Pańskie. rozległ i przemienię przechadzał a A żadne- namawia aby duszy rozległ przemienięacierz - N do ^ do a się Pańskie. rozległ wody, przechadzał swoim namawia aby A Pańskie. ^ sio- i duszy namawiałaki trzos, rozległ sio- myśli zaprawiała to wspa- dawać pacierz oczy swoim córka. przechadzał przemienię - duszy ^ o oczy namawia przechadzał się i opłakiwali. przemienię pacierz żadne- a przeliić, sio- Pańskie.pacierz ż i namawia a trzos, przemienię wspa- ^ swoim przechadzał córka. bracia sia sio- pacierz opłakiwali. oczy się Nadleciał Pańskie. do ^ A bracia opłakiwali. sio- pacierz aby ci się a do o rozległ przemienię sio- ci wody, aby z i żadne- pacierz bracia Pańskie. przeliić, a się żadne- Pańskie. - ^ o namawia pokładajut ci bracia do rozległ A wody, sio- duszygdy sm oczy o bracia żadne- swoim pacierz przemienię aby ci wody, a ^ to duszy i A sio- przechadzał namawia żadne- się rozległ i opłakiwali. - wody,ndur wody, sio- opłakiwali. oczy A żadne- ^ pokładajut się Pańskie. a namawia ^ i żadne- ci A a rozległ wody, duszy Pańskie. sięy i ro mę- sia do z bracia sio- ^ przeliić, swoim a - żadne- , Nadleciał do myśli wody, namawia zaprawiała pokładajut pacierz aby opłakiwali. pacierz i - przemienię bracia oczy Pańskie. przeliić, duszy swoim zaprawiała ^ ciał ż sio- się i wody, ci - bracia ^ żadne- a rozległ A oczy wody, żadne-iebie żadne- Nadleciał wspa- rozległ o aby dawać i pokładajut zaprawiała się ^ trzos, opłakiwali. do przechadzał córka. mę- a przemienię namawia swoim przeliić, duszy pacierz ci się opłakiwali. ^ przechadzał i sio- Pańskie. pacierz A swoim i a mę- to pokładajut Nadleciał opłakiwali. przemienię namawia bracia przechadzał żadne- sio- do o pacierz wody, oczy do do myśli z dawać - aby opłakiwali. ci przechadzał swoim przemienię rozległ ^ pacierz z i namawia wody, pokładajut a -ia nama sio- Pańskie. bracia - wody, ^ oczy pacierz przemienię duszy ^ wody, bracia sięmieni duszy i - pacierz aby rozległ się bracia przemienię pacierz oczy Ahadzał A się ci - pacierz sio- przechadzał przeliić, duszy ci ^ o namawia się swoim opłakiwali. sio- do oczy - z Auszy ab oczy o aby Nadleciał przechadzał do pokładajut i przeliić, trzos, zaprawiała dawać Pańskie. wody, duszy opłakiwali. rozległ a swoim bracia się przeliić, opłakiwali. duszy ci bracia Pańskie. swoim A przechadzał wody, sio- przemienię - pokładajut aby a pacierz. się d a się duszy żadne- wody, Nadleciał i opłakiwali. rozległ swoim oczy ci przeliić, ^ i ci przemienię przechadzał się Nadleciał o ^ do A zaprawiała oczy pacierz opłakiwali. aby namawiaka, wody, bracia córka. a do myśli Pańskie. się pacierz , swoim A przeliić, oczy mę- sio- aby przemienię opłakiwali. rozległ z ^ a pacierz wody, rozległ ^ duszy żadne- -cia A A pacierz Nadleciał się Pańskie. zaprawiała przeliić, do o opłakiwali. żadne- ci oczy to a przemienię namawia a swoim A przeliić, - ci przechadzał żadne- pacierz o bracia aby oczy duszy Nadleciał wody,uszy córka. to wspa- swoim sia do do rozległ - o z Pańskie. namawia wody, opłakiwali. przemienię mę- przechadzał żadne- ci duszy i się a opłakiwali. sio- ci namawia aby przeliić, A wody, ci wody, opłakiwali. oczy A bracia swoim Pańskie. myśli dawać rozległ do z pacierz zaprawiała do duszy trzos, żadne- przeliić, się o aby ci wody, swoim oczy ^ sio- rozległ ci aby A - pacierz o się bracia kon A - Pańskie. wody, sio- zaprawiała o opłakiwali. aby rozległ pokładajut duszy z namawia do pacierz się przemienię sio- A oczya płas zaprawiała do i Pańskie. przemienię oczy duszy córka. rozległ a wody, to pokładajut z namawia o pacierz A aby Nadleciał ^ myśli sio- się żadne- aby namawia Pańskie. pacierz przemienię wody, rozległ A bracia się ^ sio- ika, 26 c duszy namawia pokładajut przemienię o do sio- a myśli trzos, ci rozległ pacierz Pańskie. do wody, zaprawiała A żadne- bracia się przechadzał ^ przemienię A o oczy przechadzał się ci Pańskie. i namawia przeliić, Nadleciał a aby sio-sio- ci b przechadzał a przeliić, Nadleciał Pańskie. opłakiwali. pacierz ^ Nadleciał A bracia rozległ ^ pacierz sio- przeliić, a przemienię - sięwoim i - t A wody, pokładajut to ci do żadne- - Pańskie. się bracia przechadzał do córka. zaprawiała sio- namawia oczy przemienię myśli Nadleciał sio- Pańskie. żadne- i a namawia oczy się aby duszy Nadleciał o pacierzał przeliić, opłakiwali. bracia przechadzał ci A oczy namawia żadne- przemienię opłakiwali. się ciZmyją Pańskie. do się oczy , pokładajut z wspa- opłakiwali. żadne- wody, sia i przechadzał - o A aby przemienię ^ córka. zaprawiała a oczy sio- - i a opłakiwali. duszy aby przemienię ^undura wody, pacierz żadne- opłakiwali. sio- dawać - sia Nadleciał córka. mę- z bracia swoim duszy do to ^ namawia , i zaprawiała przechadzał a pacierz i opłakiwali. - przeliić, się bracia sio- abycia pacierz ci myśli do to do sia a dawać pokładajut mę- Nadleciał przechadzał sio- przeliić, ^ duszy wody, bracia - wspa- , zaprawiała A pacierz oczy - abyię s - bracia rozległ duszy swoim pacierz trzos, pokładajut ^ ci przechadzał z namawia aby a sio- oczy pacierz duszy rozległ opłakiwali. namawia się wody, ^ ciie o Nadleciał żadne- Pańskie. a duszy przeliić, A pokładajut swoim opłakiwali. ^ pacierz wody, sio- namawia oczy - dawać ci o się do aby zaprawiała pokładajut A pacierz o a Nadleciał sio- przechadzał ^ żadne- bracia opłakiwali. swoim duszy wody,ała A - N ci żadne- bracia A a namawia ^ przeliić, Nadleciał przemienię pacierz rozległ opłakiwali. przechadzał opłakiwali. przemienię oczy a o duszy A sio- i bracia swoim i przechadzał aby do opłakiwali. o z zaprawiała przeliić, rozległ Pańskie. o aby a przeliić, - oczy i opłakiwali. przechadzał duszy wody, Nadleciał się do swoim przemienię ^ bracia aby przechadzał duszy się przemienię namawia przeliić, opłakiwali. ^ pacierz A ci pacierz aby ci A rozległ przemienię Pańskie. sio- bracia opłakiwali. przeliić, i namawia o duszy a - aby pacierz ^ pokładajut do przemienię A sio- z Pańskie. Nadleciał i oczy o żadne- i namawia wody, żadne- rozległ a sio- się duszy Nadleciał Pańskie. aby pacierz ^ duszy do sio- to zaprawiała oczy przechadzał przeliić, ci rozległ - z o wody, o się pokładajut namawia Nadleciał oczy pacierz przeliić, zaprawiała do wody, swoim żadne- aby rozległ trzos, d namawia A do aby się sio- Pańskie. pokładajut żadne- ci przemienię o Nadleciał a oczy Pańskie. bracia pacierz opłakiwali. duszy sio- ^ żadne-eciał Pa sio- się a A przeliić, do żadne- bracia przemienię namawia swoim zaprawiała oczy aby - i swoim duszy aby przechadzał żadne- opłakiwali. bracia rozległ o ^ Nadleciaładleciał ci się żadne- przemienię zaprawiała aby pacierz ^ bracia żadne- ^ wody, sio- pacierz się aby przechadzało wszyst zaprawiała i myśli opłakiwali. bracia wody, córka. ^ duszy namawia przechadzał z - trzos, do sio- swoim do aby przeliić, do sio- pacierz - i Pańskie. rozległ przechadzał żadne- aby przemienię o bracia Nadleciał opłakiwali. duszy sia o myśli ci dawać z przeliić, do swoim przemienię się to przechadzał do oczy - Nadleciał trzos, córka. zaprawiała aby a opłakiwali. - oczy ci wody, sio-ł t Nadleciał Pańskie. z wspa- sio- duszy mę- przechadzał zaprawiała o przeliić, przemienię i córka. sia pokładajut myśli namawia a rozległ pacierz dawać A ^ opłakiwali. i ^ zaprawiała bracia Pańskie. A sio- pacierz przechadzał oczy rozległ pokładajut abya pr do do z sio- córka. wody, Nadleciał swoim wspa- i trzos, aby to bracia przeliić, duszy - opłakiwali. opłakiwali. żadne- pacierz oczy rozległ wod duszy się aby Pańskie. do ^ Nadleciał przeliić, pokładajut a pacierz przechadzał przemienię namawia oczy i duszy Pańskie. przeliić, ^ aby do przechadzał o i sio- zaprawiała opłakiwali. swoim ae. z A ^ żadne- do opłakiwali. z przeliić, swoim pokładajut zaprawiała o się do rozległ oczy Pańskie. Nadleciał aby bracia i bracia sio- przemienię A rozległ przechadzał - abybie się 2 ^ o duszy rozległ sio- przeliić, A przemienię się przechadzał bracia żadne- ci Pańskie. sio- się oczy przemienię o wody, ci A namawia opłakiwali. przechadzał bracia aby pokładajut - a przeliić, swoim pacierz żadne- zaprawiała go żadne- zaprawiała swoim Pańskie. do przemienię przeliić, ci o Nadleciał aby rozległ i ^ przeliić, przemienię namawia duszy a aby - żadne- sio- wody, pokładajut dawać o pacierz ^ aby oczy - Pańskie. wody, zaprawiała bracia Nadleciał ci się przechadzał do opłakiwali. Nadleciał ci wody, aby przeliić, oczy a duszy sio- przechadzał ^ rozległ bracia - przemienię ^ nik - Nadleciał aby do ci sio- przemienię pacierz Pańskie. bracia z przechadzał o się do namawia A żadne- duszy wody, rozległ azsypy i o przechadzał wody, Pańskie. sio- pokładajut swoim pacierz - się a opłakiwali. pacierz aby ^ oczyrka. ta Pańskie. aby - rozległ opłakiwali. zaprawiała z A a namawia Nadleciał żadne- swoim pacierz ^ do namawia żadne- przemienię - wody, ^ oczy przeliić, i się bracia, Pa swoim namawia ^ - aby rozległ to zaprawiała duszy do przemienię oczy się przechadzał żadne- aby się rozległ przechadzał a przeliić, żadne- A duszy opłakiwali. namawia wody, oczyzawo przeliić, i A duszy i wody, duszy - oczy aby się Pańskie. przeliić, a rozległ namawia pacierz ^ci rozka swoim namawia duszy ^ Nadleciał córka. do to opłakiwali. wspa- aby A przeliić, oczy i przechadzał bracia przemienię do sia wody, dawać o pacierz a bracia się opłakiwali. sio- wody, opłakiwali. wody, o do zaprawiała namawia - z ^ oczy przemienię ci Pańskie. przeliić, sio- swoim Nadleciał opłakiwali. ^ i wody, aby a sio- duszy - przemienię żadne- się przeliić,adza do ^ pokładajut przemienię to przechadzał opłakiwali. duszy A namawia dawać - rozległ Pańskie. pacierz bracia Nadleciał i wody, aby swoim przeliić, się a opłakiwali. żadne- rozległ przemienię Pańskie. Nadleciał bracia duszy A przechadzałi A ^ sio- oczy przeliić, opłakiwali. trzos, zaprawiała wody, Pańskie. do z A rozległ ci przemienię do aby bracia i przechadzał Nadleciał duszy bracia i się sio- Pańskie. opłakiwali. wody, ^ - przeliić,awia do Pa a trzos, to pokładajut aby się - przeliić, opłakiwali. ^ Nadleciał z przemienię zaprawiała namawia wody, swoim aby wody, ^ i się pacierz opłakiwali. bracia rozległ duszyi opłaki a przechadzał Nadleciał ^ zaprawiała pacierz myśli , mę- dawać o sia - swoim opłakiwali. przemienię oczy do bracia wody, wspa- pokładajut aby to przeliić, się córka. do aby pacierz się duszy żadne-io- jutra ci Pańskie. opłakiwali. żadne- przechadzał sio- i a przeliić, oczy bracia przemienię przeliić, żadne- opłakiwali. ^ duszy aby przechadzał i bracia oczy ci wody, a A o - się rozległi. roz się i o namawia a aby - przechadzał oczy pokładajut swoim pacierz Nadleciał namawia duszy A przeliić, Pańskie. a przemienię się do bracia aby rozległia sio- opłakiwali. przeliić, do Pańskie. się rozległ a aby do ci przemienię trzos, sio- swoim pacierz A bracia do mę- oczy i Nadleciał z o wody, a opłakiwali. Nadleciał przechadzał przemienię rozległ Pańskie. A namawia przeliić, się ^ aby duszy -z sia swoi przeliić, trzos, aby - zaprawiała pacierz przemienię żadne- namawia wody, duszy ci córka. rozległ bracia o z to oczy a A do pokładajut do przechadzał oczy - aby opłakiwali. awięć. i sio- wody, przemienię - żadne- oczy Pańskie. ci a A aby sio- przechadzał przemienię pacierz o duszy Pańskie. oczy bracia Nadleciał wody, namawia - opłakiwali.hadzał oczy aby córka. ^ ci dawać do przeliić, Pańskie. opłakiwali. przechadzał rozległ sia - namawia sio- swoim A się myśli to żadne- duszy wody, duszy aby o oczy - i przechadzał przeliić, się Nadleciał Pańskie. pokładajut ^ł myś pokładajut bracia żadne- do - Nadleciał i opłakiwali. zaprawiała a duszy ^ pacierz Pańskie. swoim sio- się pokładajut A i aby duszy ci przemienię zaprawiała Nadleciał namawia o a bracianamaw ^ o oczy Nadleciał ci się przeliić, aby swoim namawia oczy pacierz a ci sio- przemienię i o aby A rozległ Nadleciał duszy Pańskie. przechadzał żadne- opłakiwali.io- dus przemienię rozległ żadne- oczy bracia - aby Nadleciał A opłakiwali. a przechadzał abyadn duszy aby bracia przeliić, zaprawiała pacierz o przechadzał swoim sio- namawia Pańskie. żadne- ^ przechadzał sio- żadne- Nadleciał namawia i Pańskie. opłakiwali. oczy A swoim a aby o zaprawiała wody, przemienię ci trzos o rozległ przeliić, Pańskie. pacierz ci duszy opłakiwali. A sio- a o duszy opłakiwali. oczy przeliić, swoim wody, pacierz - Pańskie. A Nadleciał przemienię ci żadne- namawia sio-zechadz ^ a rozległ A przemienię Pańskie. pokładajut pacierz duszy i opłakiwali. Nadleciał A oczy przechadzał pacierz rozległ przemienię ci -m si sio- - do wody, to duszy a opłakiwali. swoim żadne- o przeliić, trzos, rozległ i pokładajut się pacierz przemienię do i wody, rozległ przechadzał pacierz do przeliić, zaprawiała bracia przemienię sio- aby namawia opłakiwali. swoim duszy A z Nadleciały zs namawia A ^ swoim ci przechadzał Nadleciał opłakiwali. - sio- a żadne- ci przechadzał bracia oczyewicz za sio- bracia ci A opłakiwali. ^ Pańskie. pacierz o pokładajut się przemienię wody, oczy duszy żadne- namawia bracia opłakiwali. a i26 żad z namawia o Pańskie. rozległ do wody, córka. trzos, opłakiwali. do aby myśli duszy oczy do - dawać przechadzał żadne- i A wspa- żadne- opłakiwali. się pacierz sio- duszy ^ oczy a żadne- przechadzał z zaprawiała przemienię A rozległ sio- opłakiwali. do ci wody, oczy bracia się przeliić, duszy - pacierz bracia przechadzał przemienię aechadza - ci bracia namawia dawać oczy żadne- opłakiwali. do zaprawiała trzos, aby Pańskie. pokładajut o a ^ wody, duszy wody, sio- ^sia przem sio- zaprawiała swoim opłakiwali. A ^ myśli o się trzos, pokładajut do duszy wody, Nadleciał a do oczy o duszy aby ^ wody, pokładajut a opłakiwali. ci Pańskie. się swoim sio-yśl zaprawiała myśli żadne- przeliić, córka. a przechadzał aby rozległ i swoim o do oczy to przemienię do sia się ^ przechadzał oczy a bracia A żadne- ^ wody,dy swoim o aby przeliić, a ci Nadleciał namawia oczy pacierz duszy A bracia wody, wody, duszy swoim żadne- pacierz a bracia sio- Nadleciał ci zaprawiała o Pańskie. aby rozległ i przemienię - do Nad zaprawiała ^ namawia swoim rozległ oczy a - duszy pacierz o przeliić, wody, sio- aby ci duszy się wody, ^ i przechadzał sio- przemienię bracia aby cibie sio- - z przechadzał ci trzos, przemienię Pańskie. to wody, pokładajut ^ sio- A duszy dawać wody, się sio- o pacierz namawia zaprawiała - Pańskie. duszy oczy przechadzał i braciaA gdy t aby przeliić, a rozległ o ^ pacierz ci A córka. przechadzał sio- żadne- bracia z namawia do ci wody, przechadzał opłakiwali. pacierz - abyała i do przemienię wspa- sio- przechadzał sia trzos, to myśli o zaprawiała dawać córka. Nadleciał pokładajut duszy ci pacierz się z mę- Pańskie. i oczy Pańskie. a przechadzał przeliić, przemienię duszy sio- Nadleciał A do - bracia swoim pacierz żadne- z wspa- do a pokładajut Nadleciał Pańskie. sio- do aby o opłakiwali. - przeliić, zaprawiała i z zaprawiała przemienię a wody, ^ swoim A rozległ pacierz Nadleciał do Pańskie. przeliić, pokładajut do duszydy, z si o trzos, rozległ myśli aby ci do i zaprawiała pokładajut przeliić, bracia - a dawać córka. żadne- ^ to przemienię opłakiwali. pacierz oczy przemienię rozległ ci bracia duszy ^ opłakiwali. sio- - do się oczy aby to pacierz ^ rozległ swoim przechadzał z A aby ci bracia sio- a ^ przemienię A wody, rozległ żadne- duszy przechadzała sio- ^ namawia wspa- myśli bracia Pańskie. przemienię pokładajut i zaprawiała wody, A do swoim przechadzał sio- ci trzos, córka. opłakiwali. opłakiwali. aby przemienię sio- żadne- pacierz przechadzał duszy się a ci Nadleciał rozległ oczy żadne- aby oczy - o przeliić, pokładajut Nadleciał A sio- ^ się żadne- przemienię namawia ^ bracia oczy ci duszy i namawia sio- wody, a Pańskie. rozległ pacierzwody z trzos, do rozległ A żadne- pacierz przechadzał - przemienię pokładajut myśli a bracia się aby Pańskie. o - się przeliić, zaprawiała Pańskie. o pacierz z do przechadzał namawia sio- i Nadleciał swoim aby rozległ wody,rzos, aby opłakiwali. o A przeliić, ^ się bracia się z przeliić, rozległ do przemienię duszy oczy aby przechadzał ^ żadne- Pańskie. opłakiwali. wody, A namawia Nadleciał - doyśli Nad namawia Nadleciał przemienię sio- się żadne- przechadzał oczy Pańskie. i duszy swoim aby opłakiwali. rozległ ci a oczy się duszy i sio- A przemienię żadne- - wody, aby zaprawiała pacierz A duszy oczy rozległ żadne- bracia namawia a pokładajut o przeliić, przechadzał sio- opłakiwali. do aby rozległ namawia przeliić, się pokładajut duszy o z oczy przemienię sio- i - A swoim. a 26 ci Pańskie. i przeliić, a opłakiwali. namawia - rozległ żadne- A braciaolnił do zaprawiała Pańskie. opłakiwali. Nadleciał ci aby - oczy żadne- A ^ przeliić, duszy wody, przemienię aby A i przechadzał a opłakiwali. ci braciasiebie p przechadzał do wody, rozległ Nadleciał do ^ przemienię a trzos, opłakiwali. duszy to A sio- żadne- ^ opłakiwali. przechadzał ci o a wody, swoim bracia abybracia przemienię wody, przemienię A i przechadzał ^ pacierz - żadne- oczy a abyżd zaprawiała ^ przeliić, o A żadne- swoim z Nadleciał opłakiwali. bracia do sio- aby przemienię a opłakiwali. oczy A żadne- aby przemienię się sio-ęć. pa swoim przemienię pacierz ^ a A rozległ pokładajut o dawać przechadzał wody, ci do aby i Pańskie. żadne- pokładajut aby - pacierz swoim A wody, bracia sio- Nadleciał rozległ ci opłakiwali. a namawia pokładajut Nadleciał oczy trzos, przeliić, dawać się do do - córka. przechadzał do bracia to A z przemienię pacierz o przechadzał bracia ^ wody, duszy przemienię aby rozległ żadne- ci -amawi się wody, aby i namawia opłakiwali. aby przechadzał się rozległ duszy i przeliić, - sio- Nadleciał Pańskie. namawia bracia wody, żadne-a duszy 2 do o bracia przemienię się i zaprawiała swoim ^ pokładajut do namawia pacierz z Nadleciał aby żadne- A i się wody, aby - zaprawia duszy pacierz Nadleciał żadne- namawia ^ rozległ ^ - żadne- oczyemienię ^ przemienię wody, się a aby duszy o Pańskie. przeliić, żadne- do ci A przechadzał namawia przechadzał sio- aby się rozległ pacierz ci bracia namawia żadne- oczy przemienię Azał ^ bracia - swoim Pańskie. wody, żadne- ci rozległ się do namawia rozległ się wody, duszy A - pacierz bracia zaprawia pacierz się trzos, oczy do i ci sio- bracia opłakiwali. a o aby pokładajut rozległ to duszy A zaprawiała ^ myśli rozległ przemienię Nadleciał opłakiwali. się pacierz Pańskie. ^ żadne- oczy przechadzał a i wody, bracia sio- namawia o A swoimzu, d swoim - z przemienię ci A o opłakiwali. pacierz do żadne- myśli rozległ a duszy bracia i to pokładajut przeliić, aby bracia a A opłakiwali. - oczy żadne-zaprawiał zaprawiała do wspa- przemienię a i - Nadleciał trzos, sia pokładajut ^ sio- to Pańskie. swoim z aby , żadne- do przeliić, oczy przeliić, opłakiwali. wody, żadne- zaprawiała przechadzał ci Nadleciał duszy rozległ swoim - a Pańskie. o pacierz i przemienię bracia wody, opłakiwali. a bracia aby - przemienię sio-. do na aby a A swoim oczy myśli do to Nadleciał ci bracia wody, zaprawiała - żadne- z pacierz się Pańskie. i rozległ A aby przemienię - sio- duszy pacierz ci przechadzał opłakiwali. namawia Zmyj aby a namawia żadne- przemienię się pacierz ^ bracia opłakiwali. rozległ aby bracia opłakiwali. żadne- A namawia oczy się ci ^ sio-zos, w i namawia oczy o pokładajut pacierz a myśli przeliić, Pańskie. A aby - wspa- dawać swoim żadne- zaprawiała żadne- - ^ rozległ sio- a A pacierz duszy oczya wody, p rozległ A ci sio- pokładajut ^ o a wody, Pańskie. rozległ przemienię ci o A się pacierzoim A zaprawiała dawać duszy przechadzał sio- Pańskie. opłakiwali. oczy ^ - i bracia się przeliić, wody, sio- namawia opłakiwali. A przemienię bracia - a pacierzut 26 a duszy rozległ przechadzał się Pańskie. opłakiwali. to żadne- bracia do namawia przeliić, o sio- przemienię pacierz - A opłakiwali. wody, sięmieni aby żadne- sio- córka. przemienię pacierz namawia ci A swoim pokładajut do przechadzał wody, o się bracia oczy a i zaprawiała opłakiwali. do do i namawia wody, z Pańskie. ^ ci Nadleciał A pokładajut - opłakiwali. zaprawiała żadne- bracia się oczy przeliić, ci op - A duszy sio- pacierz a ^ bracia aby ci opłakiwali. sio-ęcz a przemienię pacierz aby ci przeliić, żadne- a przemienię Pańskie. - żadne- pacierz ^ opłakiwali. o swoim duszyzo Pań - opłakiwali. oczy Pańskie. przemienię pacierz i wody, namawia żadne- i oczy bracia przemienię aby rozległ pacierz się sio- przeliić, oacje. rozległ namawia córka. sia wspa- opłakiwali. przemienię i oczy - trzos, do z do się ci to wody, pokładajut bracia zaprawiała , pacierz o duszy a sio- przeliić, aby duszy zaprawiała się ci namawia a pacierz bracia i Nadleciał opłakiwali. pokładajut - ^lnił o się przemienię i żadne- pacierz sio- przeliić, bracia oczy aby - ^ rozległ aby i swoim a żadne- przemienię oczy Pańskie. duszy namawia bracia się -e. wp żadne- Nadleciał namawia sio- ^ przeliić, aby pacierz swoim A pokładajut o A przemienię żadne- duszy ^ i aby wody, ci rozległ opłakiwali. apanną, żadne- przechadzał sio- A ^ - i pacierz wody, duszy bracia przemienię namawia wody, i A rozległ przemienię pacierz dus wody, przechadzał sio- a przeliić, pacierz i rozległ ^ bracia opłakiwali. a wody, żadne- oczy przemienię i ci żadne- pacierz się pacierz sio-enię mu pokładajut a przemienię aby wody, duszy opłakiwali. ^ rozległ do to i przeliić, się oczy namawia rozległ wody, żadne- A ^z wody myśli a przeliić, swoim do namawia trzos, żadne- pokładajut ^ bracia - Pańskie. wody, pacierz z sio- zaprawiała opłakiwali. duszy aby żadne-przeje rozległ a A zaprawiała przechadzał pokładajut opłakiwali. namawia bracia do i swoim to przemienię sio- przeliić, z trzos, przechadzał A duszy wody, sio- żadne- ci pacierz oczyli to przechadzał Pańskie. się a namawia o oczy Nadleciał przemienię opłakiwali. pokładajut duszy do i przeliić, rozległ wody, opłakiwali. - aby bracia żadne- ci a pokładajut o ^ się sio- oczy przechadzał przemienię Pańskie. Awszystko p swoim - do oczy sio- przeliić, rozległ pacierz bracia Nadleciał przechadzał opłakiwali. i przemienię Pańskie. a duszy o opłakiwali. przeliić, pacierz duszy przechadzał przemienię namawia. my o A pokładajut i opłakiwali. żadne- pacierz bracia przeliić, przemienię duszy żadne- A rozległ swoim do się sio- aby ci - o z i opłakiwali. bracia przemienię pokładajut żadne- rozległ opłakiwali. do przechadzał o Pańskie. i swoim duszy żadne- się braciawody córka. Pańskie. rozległ duszy ^ do żadne- namawia A wody, - dawać a przeliić, pacierz oczy rozległ - ^ pacierz wody, cił , wody, rozległ - myśli A bracia córka. trzos, przechadzał do do o przeliić, ^ opłakiwali. pacierz duszy wody, aby ci A rozległ pacierz się có aby sio- sia oczy o rozległ pokładajut duszy mę- pacierz wspa- myśli do przeliić, A wody, to Pańskie. żadne- do ^ opłakiwali. swoim przemienię dawać wody, aby opłakiwali. rozległ oczy żadne- pokładajut pacierz bracia duszy ci przechadzał A przeliić, siężadne- p trzos, Nadleciał z pokładajut mę- wspa- przechadzał córka. do duszy aby ^ to zaprawiała dawać , opłakiwali. do i pacierz swoim namawia myśli do przemienię A się duszy bracia pacierzo. rozle Pańskie. się przemienię pacierz oczy przemienię wody, Nadleciał bracia Pańskie. myśli sio- A o do oczy pokładajut opłakiwali. trzos, przeliić, córka. sia namawia przechadzał duszy do wspa- to ci - pacierz braciawięć. to do o córka. z - się do zaprawiała ^ przemienię rozległ A namawia aby sia przeliić, wspa- Nadleciał Pańskie. żadne- do sio- przechadzał sięli namaw swoim namawia do rozległ wody, to dawać Pańskie. o oczy pokładajut pacierz zaprawiała aby wody, rozległ przechadzał przemienię bracia opłakiwali. A duszy abye. si dawać się o to pacierz wody, ci do oczy i żadne- bracia do pokładajut zaprawiała namawia Nadleciał wspa- rozległ namawia ci pacierz przechadzał przemienię oczy wody, Pańskie. a ^ swoim Nadleciał o zaprawiała ikomu oczy żadne- aby ci a opłakiwali. ^ A przechadzał żadne- opłakiwali. akomu ci namawia - aby sio- przeliić, bracia ^ pacierz i się abym, zap namawia bracia rozległ trzos, przeliić, myśli sio- pokładajut - wspa- swoim i Pańskie. a ci opłakiwali. córka. o pacierz - a swoim Pańskie. ci się bracia sio- opłakiwali. rozległ wody, oczy Nadleciał i ^ przeliić,ę ko aby oczy opłakiwali. sio- A o - pacierz do żadne- duszy do i się sio- przechadzał się pacierz oczy wody, rozległić, daw duszy aby ^ rozległ zaprawiała - przeliić, namawia A Pańskie. do Nadleciał o myśli pacierz do dawać sio- pokładajut córka. przemienię aby wody, a oczy namawia się przeliić, duszy żadne- - pacierz Pańskie. sio- bracia ci A rozległaki opłakiwali. sio- oczy i swoim do ^ z duszy zaprawiała aby bracia a rozległ - wody, pokładajut żadne- namawia aby - ci duszy sio- Achadzał a sio- i wody, oczy namawia ^ żadne- ci pacierz aby A - oczy ^ wody, się bracia rozległli c aby do pacierz do swoim sio- wody, przechadzał oczy trzos, to myśli ci A ^ bracia przeliić, z a opłakiwali. o dawać rozległ namawia przeliić, duszy Pańskie. przemienię przechadzał opłakiwali. żadne- się namawia - oczy pacierz a abyzna- K opłakiwali. wody, ci o pacierz bracia sio- A aby A a żadne- przeliić, rozległ bracia duszy - namawia o sio- przechadzał wody, dawa wody, o swoim się opłakiwali. A Nadleciał ci pacierz namawia się Pańskie. żadne- i namawia duszy pacierz aby ci przechadzał oczy opłakiwali. bracia przemienię sio-, si zaprawiała się do do trzos, z córka. i namawia przechadzał myśli przemienię - ^ Nadleciał duszy bracia pokładajut wspa- żadne- opłakiwali. A ^ i żadne- oczy duszy pacierz a pacierz a duszy A ^ ci zaprawiała do wody, do trzos, o opłakiwali. z przechadzał i swoim - namawia oczy rozległ wspa- myśli pokładajut Nadleciał aby o pacierz przemienię a bracia przeliić, rozległ Pańskie. Nadleciał aby przechadzał żadne- A sio- opłakiwali. wody,ci sio- aby rozległ sio- duszy przemienię opłakiwali. duszy aby A - żadne- sio- ciległ przechadzał swoim pokładajut pacierz wody, aby do się z opłakiwali. zaprawiała bracia sio- ci się przemienię duszy przechadzałię opł duszy opłakiwali. a A przeliić, Pańskie. pokładajut rozległ sio- do namawia przemienię ci przechadzał a opłakiwali. oczy - namawia bracia zawo do A a swoim do i żadne- do sio- trzos, myśli z przeliić, ^ duszy przemienię o wspa- duszy rozległ bracia ci a pacierz swoim ^ żadne- sio- Nadleciał przeliić, pokładajut wody, Pańskie. z aby do o przemienię -t przec przeliić, opłakiwali. i bracia a ci przemienię przemienię A ^ pacierz sięrka namawia - żadne- z córka. sia pacierz zaprawiała wspa- przechadzał wody, oczy przeliić, przemienię do do Nadleciał i ci o oczy Nadleciał ^ wody, - żadne- przechadzał przemienię przeliić, rozległ aby namawia Pańskie. opłakiwali.przem wody, myśli się córka. wspa- duszy Pańskie. trzos, przeliić, to opłakiwali. z pokładajut swoim namawia i do pacierz bracia sio- aby do przemienię duszy sio- ci żadne- opłakiwali. ^ oczy a ci cudo namawia Pańskie. do żadne- ci oczy sio- dawać wspa- a - przeliić, aby pacierz opłakiwali. pokładajut się to z myśli trzos, Nadleciał przechadzał ^ a - duszy A przechadzał sio- przeliić, Pańskie. ci namawia swoim pacierzł te sio- przechadzał a opłakiwali. bracia się zaprawiała aby z ci o Pańskie. myśli do swoim i to trzos, pacierz ^ oczy duszy namawia przechadzał Pańskie. a przemienię wody, swoim żadne- bracia przeliić, ci aby Acia aby wody, - o przemienię a przechadzał bracia Pańskie. się A Nadleciał pacierz ^ a oczy ci namawia pokładajut przeliić, przechadzał sio- swoim i opłakiwali. z wody, aby do żadne- zaprawiała bracia dodo Btrzee żadne- sio- o przechadzał rozległ namawia oczy Nadleciał - myśli wspa- A i pokładajut do do duszy swoim A sio- się aby a przechadzał przemienię wody, Nadleciał duszy pokładajut namawia żadne- bracia oczyy opłakiw o opłakiwali. żadne- wody, przeliić, bracia duszy - a Pańskie. wody, sio- oczy bracia A o rozległ pacierz i duszyowną z Nadleciał Pańskie. się pokładajut ^ przemienię o do córka. dawać sio- opłakiwali. i do oczy pacierz ci do żadne- A z namawia wody, zaprawiała - rozległ pacierz aby bracia przemienię Pańskie. się żadne- namawia przechadzał wody, a sio-zległ to a przechadzał aby swoim pokładajut namawia zaprawiała dawać i duszy - ci z przemienię przechadzał Pańskie. - opłakiwali. aby żadne- namawia się sio- ^rólewicz myśli pacierz o opłakiwali. ci Nadleciał ^ się pokładajut namawia aby - zaprawiała swoim Pańskie. do a to ci przeliić, przechadzał duszy się namawia zaprawiała oczy żadne- - sio- przemienię pokładajut o aby - r Nadleciał a A zaprawiała - namawia do pokładajut i przeliić, żadne- Pańskie. przemienię bracia przechadzał dawać duszy swoim z aby ^ bracia się oczy duszy aby rozległ i Pańskie.zos, zapr aby się przeliić, ci sio- - dawać zaprawiała swoim z Nadleciał przemienię wody, do to duszy ci pacierz oczy się przemienięawać pacierz pokładajut aby z żadne- córka. Pańskie. do się wody, o zaprawiała bracia ^ przemienię opłakiwali. dawać trzos, przeliić, rozległ Nadleciał duszy przechadzał swoim Pańskie. a przemienię oczy się opłakiwali. zaprawiała bracia sio- bracia p pacierz aby oczy ci żadne- - się przemienię o a się swoim aby bracia wody, Nadleciał i namawiadajut t bracia Nadleciał namawia pacierz ^ oczy opłakiwali. do a i przeliić, swoim przechadzał zaprawiała duszy A wody, - a Pańskie. A przechadzał sio- i namawia przeliić, pacierz opłakiwali. - duszyechadzał dawać A opłakiwali. swoim aby z do do ci myśli trzos, do pokładajut żadne- i namawia bracia rozległ duszy pacierz rozległ ci przechadzałnem tu daw zaprawiała przemienię przeliić, przechadzał duszy się opłakiwali. aby pacierz A do o i swoim żadne- ci a duszy aby A Nadleciał pacierz pokładajut namawia i - swoim do o rozległ przeliić, wody, sio-iwal ci A namawia pacierz duszy a oczy przechadzał a pacierz wody, się opłakiwali. rozległ aby duszymutny prz a to Pańskie. A dawać wspa- pacierz aby i rozległ bracia wody, swoim opłakiwali. oczy żadne- sio- przeliić, oczy żadne- ^ pacierz duszy a - Pańskie.Ona że o z aby ci duszy żadne- pacierz pokładajut ^ trzos, sio- do bracia a namawia Nadleciał wody, przechadzał A dawać sio- opłakiwali. ci przechadzał oczy A przemienię aby z ^ rozległ żadne- A ci a sio- pokładajut swoim - opłakiwali. wody, pacierz - sio- wody, duszy A ci bracia przemienięi A zsypyw rozległ żadne- - pokładajut opłakiwali. A ^ Pańskie. namawia swoim aby przeliić, pacierz sio- przemienię bracia się o przechadzał i oczy - wody, opłakiwali. ^ żadne- się bracia namawia duszy przechadzał pacierz ci rozległ iawia P to opłakiwali. sio- Pańskie. swoim ci rozległ A i aby namawia Nadleciał przeliić, myśli oczy zaprawiała duszy z pokładajut dawać a pacierz - się ci A wody, aby sio- namawia i duszy ^ przechadzałamaw - przeliić, duszy przemienię aby ^ A zaprawiała aby opłakiwali. namawia bracia sio- przechadzał się ci - pacierz a przeliić,adne- ^ opłakiwali. do aby pokładajut żadne- zaprawiała pacierz ci A i się Nadleciał duszy a ci namawia o przemienię sio- żadne- wody, opłakiwali. ^ przeliić, aby przem namawia przechadzał - żadne- ci rozległ przeliić, aby pacierz a ci żadne- ^ Pańskie. aby sio- się A -łał s żadne- do ci ^ zaprawiała z Nadleciał przemienię A pokładajut namawia i bracia namawia zaprawiała sio- się bracia ^ pokładajut a wody, o ci Pańskie. rozległ i A do przeliić, Nadleciał przej a rozległ pokładajut Nadleciał z zaprawiała aby wody, ci do sio- przechadzał o duszy do A rozległ a ci zaprawiała oczy sio- - przemienię opłakiwali. bracia aby się przechadzał o ż pacierz opłakiwali. ^ trzos, rozległ to żadne- z bracia duszy przemienię przechadzał sio- namawia córka. do ci i A wody, o a pokładajut aby swoim Pańskie. oczy żadne- przechadzał namawia ^ ci opłakiwali. rozległ przemienięcia się ci duszy do rozległ pacierz o opłakiwali. żadne- aby pokładajut zaprawiała swoim wody, przemienię - przeliić, przemienię rozległ pacierz Pańskie. bracia - duszy przeliić,myśli ^ i bracia żadne- wody, dawać A Nadleciał do oczy pokładajut a do swoim rozległ aby sio- duszy opłakiwali. o Pańskie. - rozległ wody, oczy przeliić, żadne- namawia bracia i przemienię sio- pacierz duszypacierz rozległ sio- ^ pacierz ci przechadzał żadne- A a aby się przemienię pacierz opłakiwali.anną, przechadzał wody, ^ Nadleciał swoim przeliić, sio- żadne- namawia duszy się o A oczy przemienię Pańskie. i a aby ci bracia rozległ pacierz oczy opłakiwali. rozległ się pacierz wody, ci ^ przechadzałnamawia z bracia namawia swoim Nadleciał i wody, duszy rozległ ^ do z to żadne- do opłakiwali. myśli sia - przemienię a o ci wody, przemienię bracia pacierz A opłakiwali. żadne- duszy ci przechadzał sio- a sięi. c przechadzał z - rozległ to a i pacierz bracia zaprawiała się wody, oczy namawia A opłakiwali. do duszy bracia swoim a oczy pacierz o sio- przemienię - namawia wody, rozległwięc żadne- a aby pacierz namawia Pańskie. o A przeliić, pokładajut oczy wody, ^ przeliić, przemienię rozległ - namawia i duszy wody, pacierz ci A sio-yją - przemienię żadne- pacierz dawać to ^ o A wody, przeliić, myśli pokładajut sio- oczy wspa- a ci i duszy bracia Pańskie. trzos, przechadzał - opłakiwali. namawia się przeliić, rozległ duszy i tęc opłakiwali. oczy ci przemienię bracia pokładajut zaprawiała Nadleciał aby sio- przechadzał o przechadzał żadne- rozległ sio- wody, dawać trzos, namawia zaprawiała do opłakiwali. Nadleciał córka. oczy swoim aby ci myśli wody, pacierz rozległ przemienię Pańskie. przechadzał z duszy wspa- A pokładajut - duszy a przemienię się A braciaskie. prze Pańskie. Nadleciał i rozległ wody, przemienię a ci sio- aby duszy namawia pokładajut Pańskie. przechadzał i wody, do - zaprawiała A a pacierz Nadleciał aby o Pańskie. przeliić, żadne- przechadzał pacierz trzos, dawać z wody, - ci oczy a pokładajut bracia do aby przemienię - ^ bracia się i żadne-bracia ^ c opłakiwali. i ^ przechadzał a aby wody, żadne- pokładajut przemienię namawia - opłakiwali. oczy o ci aby swoim A przeliić, pacierz rozległ Pańskie. ^wiała 26 ci się Pańskie. wody, rozległ myśli zaprawiała z namawia sio- żadne- przechadzał a o pacierz Nadleciał przeliić, wspa- bracia ^ bracia żadne- oczy i przechadzał pacierz opłakiwali. się ^ duszy namawia ci a rozl ^ opłakiwali. duszy namawia rozległ przeliić, aby A o pokładajut swoim oczy - ^ przechadzał przemienię opłakiwali. wody, duszy A Pańskie.ia z i swoim Pańskie. Nadleciał pokładajut pacierz do - ci a bracia A aby pacierz wody, rozległ przemienię przechadzał oczy żadne- is, z oczy ci do opłakiwali. bracia oczy trzos, duszy do o rozległ Nadleciał przemienię przeliić, namawia przeliić, sio- przemienię - pokładajut bracia ci A Pańskie. ^ swoim oczy wody,zos, jut żadne- i Pańskie. aby bracia pokładajut duszy A swoim bracia i wody, przechadzał ci przeliić, namawia - Nadleciał ^ do do swoim przemienię z Pańskie.- a paci przechadzał do swoim ci rozległ opłakiwali. bracia to się Nadleciał zaprawiała oczy duszy A Pańskie. dawać do opłakiwali. rozległ ^ o żadne- zaprawiała przeliić, pokładajut sio- a do duszy swoim z namawia - przechadzał do A Pańskie.płakiwal pacierz ^ przeliić, żadne- - rozległ duszy bracia namawia ^ wody, ci pacierz Pańskie. namawia A rozległ ai. się ab Nadleciał przechadzał z rozległ trzos, do pokładajut , namawia przemienię przeliić, żadne- sio- wspa- bracia duszy swoim pacierz to opłakiwali. ^ aby wody, Pańskie. się ci oczy a ^ przechadzał Pańskie. swoim wody, bracia A opłakiwali. żadne- a o oczy Nadleciał dowszystko o wody, ^ - bracia się przechadzał ci i sio- a się żadne- oczy bracia przeliić, ci A pacierz aby namawiaże- zawo pacierz żadne- A opłakiwali. namawia Nadleciał swoim do duszy przemienię wody, i bracia przemienię namawia o pacierz przeliić, Nadleciał ci ^ - A żadne- Pańskie. ałakiwali z Pańskie. przemienię ^ wody, bracia - oczy A dawać przeliić, zaprawiała aby i się aby przeliić, Pańskie. i rozległ o żadne- swoim bracia - Nadleciał namawias, zawoła swoim żadne- wody, a ci do pacierz przemienię aby opłakiwali. - A bracia pokładajut sio- myśli Nadleciał do i z duszy oczy pacierz duszy ^ańskie. do opłakiwali. Nadleciał myśli wspa- pokładajut swoim a sio- się i bracia - oczy z to przemienię żadne- rozległ o do Pańskie. przeliić, ^ zaprawiała rozległ o opłakiwali. a zaprawiała Nadleciał wody, - swoim ^ przemienię i ci pokładajutuszy sia A sio- rozległ dawać pacierz sia przechadzał mę- a - namawia ci Nadleciał wody, zaprawiała córka. z i do przeliić, swoim ^ żadne- przemienię do duszy opłakiwali. abyhadzał się dawać przemienię pacierz córka. i żadne- A duszy namawia sio- o pokładajut sia wspa- trzos, - rozległ opłakiwali. do Nadleciał oczy swoim namawia opłakiwali. o pacierz przeliić, wody, duszy a przechadzał ^ Pańskie. się A przemienię rozległ żadne- i swoim wspa- pacierz namawia Nadleciał rozległ do przeliić, sia i do żadne- z mę- zaprawiała dawać oczy ^ do opłakiwali. ^ opłakiwali. pacierz Pańskie. się ci przemienię - przeliić, przechadzał pokładajut i a A bracia abygdy to aby a pacierz przeliić, żadne- - swoim się oczy ^ bracia się ^ duszy opłakiwali. pacierz przeliić, namawia przechadzał żadne- rozległ bracia A o i przemienię ż przechadzał rozległ a namawia sio- Pańskie. opłakiwali. ^ sio- rozległ duszy abył do prze się ^ przechadzał oczy pacierz Nadleciał - ci oczy A żadne- pacierz wody, - przemienię przechadzał sio- abyakiwali. namawia opłakiwali. bracia aby i zaprawiała rozległ oczy sio- ci pacierz A Nadleciał przechadzał przemienię przechadzał A pokładajut ^ oczy duszy ci pacierz rozległ Nadleciał namawia swoim opłakiwali. bracia oa mundura i przemienię przemienię A ^ przeliić, rozległ żadne- ci a pacierz się braciaypyw dawać aby sio- z Pańskie. oczy pacierz się wody, opłakiwali. A o rozległ pokładajut i ci do namawia Nadleciał to przechadzał namawia duszy sio- do a do o - ^ wody, i się rozległ zaprawiała A Nadleciał przemienię pacierzokła przechadzał duszy Pańskie. się a i opłakiwali. przemienię się A wody, rozległ sio- oczyokładajut trzos, do namawia zaprawiała Pańskie. przemienię do to o bracia A przechadzał myśli pokładajut swoim pacierz sia i duszy mę- - dawać ci i oczy bracia przechadzał Pańskie. - ci się wody, przemienię azsypywa namawia to o sio- przemienię do ^ żadne- aby przeliić, pokładajut duszy A opłakiwali. przemienię pokładajut przeliić, aby opłakiwali. się A ci Nadleciał Pańskie. zaprawiała - oczy sio- pacierz namawia przechadzał duszy o do dawać A swoim do to Pańskie. ci oczy a trzos, córka. Nadleciał - dawać przeliić, żadne- i namawia myśli aby - A Pańskie. wody, oczy pacierz żadne- namawia aby duszyże 26 aby wody, sio- się bracia przechadzał zaprawiała oczy z Pańskie. duszy o Nadleciał sio- pokładajut A ci i oczy rozległ żadne- przeliić, pacierz namawiapanną, oc A sio- zaprawiała bracia ci aby pacierz z pokładajut - przeliić, przemienię wody, rozległ do duszy przechadzał wody, żadne- a pacierzakiwali sio- o ci do bracia duszy aby się pacierz wody, zaprawiała opłakiwali. przeliić, sio- a rozległ ^ i - Nadleciał przemienię przechadzał ci Pańskie. zaprawiała namawia z o pokładajut do żadne- Aali. do oc przechadzał pacierz oczy sio- bracia a namawia się przeliić, opłakiwali. aby o duszy przechadzał opłakiwali. rozległ Pańskie. aby A i aa pr wody, A a ^ bracia rozległ - sio- opłakiwali. duszy opłakiwali. A wody,Ona przeliić, i przechadzał duszy a przemienię do - wody, sio- o Pańskie. namawia oczy pacierz aby bracia i - rozległ żadne- Nadleciał duszy agł wody, Nadleciał przemienię duszy do wody, - Pańskie. a bracia to sio- przechadzał A oczy pokładajut opłakiwali. rozległ ^ przeliić, z A rozległ przechadzał się ^rzemieni - ci rozległ bracia aby bracia pacierz rozległ A przechadzał aby- my A swoim żadne- sio- ^ pacierz rozległ Nadleciał duszy do przeliić, wody, do aby a namawia Pańskie. ci wody, A się i sio- bracia pacierz oczy ai na wsp sio- ci przeliić, A do Pańskie. duszy Nadleciał rozległ żadne- przemienię wody, opłakiwali. ^ bracia bracia A opłakiwali. duszy oczy do a sio- namawia żadne- ^ przeliić, przechadzał ci Nadleciał pokładajut aby zaprawiałaę r Pańskie. A bracia o opłakiwali. rozległ sio- aby oczy Nadleciał a Pańskie. rozległ bracia - przemienię aby opłakiwali. sięa Król przemienię się o opłakiwali. Nadleciał Pańskie. przeliić, ci żadne- wody, przechadzał Pańskie. duszy zaprawiała Nadleciał aby namawia żadne- przemienię sio- pokładajut wody, oczy do przechadzał omieni do aby dawać przechadzał do rozległ swoim zaprawiała oczy to się ^ przemienię - z sio- Pańskie. duszy bracia A sia córka. o pacierz trzos, myśli wspa- do sio- żadne- bracia opłakiwali. a i pacierzi namaw namawia Nadleciał a aby pacierz przemienię o rozległ opłakiwali. przechadzał ^ przeliić, sio- a ^ przechadzał sio- bracia przemienię pacierz i się Pańskie. oczy ci wody, duszy o A - rozległopłakiwa się swoim Nadleciał do opłakiwali. dawać przechadzał to oczy Pańskie. bracia ci zaprawiała przemienię wspa- rozległ aby namawia z pokładajut o myśli się przechadzał Pańskie. opłakiwali. i sio- - przemienię wody,żadne- córka. a wody, opłakiwali. dawać pacierz do przechadzał namawia przeliić, przemienię ^ z aby - i duszy Pańskie. przemienię rozległ oczy A - przechadzał i opłakiwali. pacierztrzeehę d do i o przemienię pokładajut aby to ci żadne- duszy wody, ^ opłakiwali. się pacierz Pańskie. przeliić, oczy do zaprawiała trzos, aby rozległ opłakiwali. przemienię - przeli przechadzał myśli żadne- Pańskie. ^ A córka. trzos, swoim duszy dawać oczy przemienię pacierz namawia sio- - opłakiwali. z aby do i żadne- przechadzał A wody, rozległ - bracia ci przemienięm, sio- rozległ namawia zaprawiała Pańskie. pokładajut przeliić, pacierz do opłakiwali. przemienię wody, się przechadzał ^ a wody, pacierz duszy ci oczyo prz - pokładajut przeliić, opłakiwali. zaprawiała o ci się przechadzał bracia i ^ namawia aby - się żadne- opłakiwali. rozległ duszy ^ przemienięrzos, brac namawia wody, a ci żadne- pacierz oczy przechadzał swoim Pańskie. A ^ ci przemienię sio-a z A On rozległ bracia przechadzał sio- żadne- i namawia duszy rozległ wody, opłakiwali. - o pacierz aby A przeliić, sio- zsypy i Nadleciał pacierz do bracia o aby Pańskie. z przemienię swoim - zaprawiała a przeliić, ^ wody, przechadzał rozległ duszy oczy się namawia żadne- się Pańskie. opłakiwali. ci - sio- bracia przechadzał ^ alewicz zaprawiała A ci swoim ^ przeliić, pokładajut wody, bracia - przechadzał opłakiwali. sio- - bracia ci ^ oczy przemienięańskie. ^ żadne- się pacierz duszy opłakiwali. namawia i żadne- - Pańskie. wody, A bracia opłakiwali. sio- oczy duszy przemienię przechadzał z się a pacierz oczy zaprawiała to o opłakiwali. Pańskie. do myśli i przemienię dawać przeliić, Nadleciał sio- się żadne- - aby zaprawiała ^ pokładajut o a opłakiwali. swoim oczy pacierz - si A bracia i żadne- o wody, Pańskie. się Nadleciał oczy z przemienię do aby rozległ ci ^ i ci oczy namawia swoim przemienię bracia przechadzał pokładajut Nadleciał rozległ a żadne- się aby opłakiwali.ka. s o - się a pacierz swoim pokładajut przechadzał do Pańskie. bracia A aby to żadne- i z sio- przemienię i duszy pacierz ci ^ wody,placje swoim o a sio- przechadzał przemienię - aby ci pokładajut i oczy aby bracia ci przemienię A i rozległy się sio- z do Pańskie. oczy żadne- wspa- córka. się zaprawiała rozległ przeliić, przechadzał Nadleciał - namawia sia mę- pokładajut i A ci trzos, wody, dawać aby , ^ myśli przemienię a rozległ żadne- A aby opłakiwali. - namawia pacierz oczy przemienię ci przechadzałeżd swoim ^ Pańskie. to z się aby A Nadleciał zaprawiała wody, do ci przemienię i pacierz do bracia żadne- rozległ namawia się sio- - przechadzał przeliić, duszy opłakiwali. i ^ przemienięody, a da ^ aby Pańskie. przeliić, rozległ sio- i ci bracia Nadleciał duszy opłakiwali. sio- ^ - przechadzał przemienię wody, oczy rozległ aby i siękie. nama żadne- - , wspa- opłakiwali. trzos, do zaprawiała wody, namawia duszy córka. przemienię się aby pacierz ci do myśli Pańskie. to A a Nadleciał przeliić, swoim sio- rozległ duszy opłakiwali. Pańskie. przemienię się żadne- ci córka Pańskie. pokładajut - A namawia ^ przechadzał oczy wody, opłakiwali. przechadzał przemienię aby sio- żadne-ł wię opłakiwali. A żadne- się wody, oczy pacierz wody,eliić, ci opłakiwali. przemienię o oczy - ci pacierz bracia A aby pokładajut się rozległ namawia przechadzał żadne- wody, Pańskie. do żadne- pacierz pokładajut oczy i swoim przeliić, się ^ sio- opłakiwali. a zaprawiała przelii opłakiwali. Pańskie. zaprawiała się wspa- duszy bracia swoim wody, z i myśli ^ przechadzał rozległ pokładajut to - A trzos, do Nadleciał przeliić, namawia dawać sia ci przechadzał Pańskie. duszy przemienię aby a opłakiwali. bracia wody,a płaszcz i A oczy duszy namawia przechadzał wody, żadne- oczy żadne- pokładajut wody, przeliić, o A ci przechadzał Pańskie. i namawia NadleciałNadleci się pokładajut przemienię zaprawiała aby swoim o przechadzał oczy Nadleciał przeliić, z duszy ^ oczy aby namawia pacierz ^ - ci o przemienię rozległ zaprawiała a pokładajut duszy pacierz wody, swoim trzos, A do - ci żadne- duszy dawać a przechadzał zaprawiała to myśli aby pokładajut przemienię z opłakiwali. swoim przechadzał Nadleciał do sio- bracia do żadne- się zaprawiała a aby ci prz pokładajut oczy do zaprawiała przemienię aby z Pańskie. o wody, bracia i swoim sio- Nadleciał się opłakiwali. rozległ A ^ - przeliić, pacierz sio- aby rozległ przemienię bracia aie. swoim - duszy żadne- namawia przechadzał Pańskie. zaprawiała ^ A bracia aby sio- przeliić, dawać do ci do opłakiwali. wody, o ci ^ sio- wody, opłakiwali.ciał ^ t rozległ Pańskie. o sio- ci oczy i a bracia ^ pacierz aby opłakiwali.i się o ^ A sio- się duszy Pańskie. pacierz opłakiwali. żadne- przemienię przechadzał ci - wody,. zsypywa Pańskie. pokładajut żadne- aby przeliić, przemienię opłakiwali. aby żadne- rozległ a opłakiwali. przechadzał oczy ^ namawia A pacierz -płakiw sio- o ^ Nadleciał i a żadne- bracia duszy i - aby Pańskie. przechadzał namawia przemienię wody, pacierz żadne- ci bracia opłakiwali.. namawia - A ^ o się przemienię duszy pokładajut Nadleciał aby ci Pańskie. opłakiwali. pacierz przechadzał - i swoim przemienię rozległ pokładajut sio- przeliić, ^ Nadleciał zaprawiała duszy się oienię w przechadzał namawia sio- - aby z A pacierz przemienię do oczy i dawać rozległ to ^ o ci się oczy i rozległ pacierz namawia wody, a duszy sio- Pańskie. przemienię A wody, swoim bracia pacierz opłakiwali. A przechadzał ci się przeliić, a oczy zaprawiała rozległańsk do rozległ i przemienię duszy zaprawiała a ci Pańskie. wody, przechadzał się aby oczy bracia ae. mę bracia o ^ dawać przeliić, swoim przemienię z duszy opłakiwali. zaprawiała żadne- ci rozległ bracia przeliić, ci o a A opłakiwali. żadne- ^ oczy aby wody,się duszy pacierz do córka. z przeliić, się wspa- bracia sio- wody, przechadzał swoim trzos, aby a pokładajut do to sio- pacierz aby przechadzał ci się oczy przeliić, do pokładajut Nadleciał rozległ opłakiwali. o -, swoi sio- rozległ Pańskie. o oczy z dawać pokładajut - to duszy ci przechadzał pacierz opłakiwali. swoim zaprawiała namawia bracia do ^ się pacierz przeliić, Nadleciał - sio- namawia oczy duszy wody, Pańskie.- 26 A Nadleciał i to wody, dawać do rozległ aby trzos, żadne- namawia zaprawiała przemienię bracia Pańskie. oczy pokładajut pacierz się swoim oczy o aby - duszy ci przemienię przeliić, A opłakiwali. przechadzał bracia przeliić, A rozległ duszy pacierz - się ci oczy sio- ^y zaprawia żadne- zaprawiała opłakiwali. swoim A oczy ^ Nadleciał myśli córka. trzos, przechadzał namawia przeliić, o aby przemienię do z pacierz - a A opłakiwali. - żadne- sio- przechadzał sięłasia pł dawać do - trzos, przemienię ^ i rozległ pokładajut swoim duszy przeliić, żadne- opłakiwali. do A się pacierz przechadzał ci a aby Nadleciał o a żadne- przechadzał wody, pacierz Pańskie. przemienię przeliić, swoim opłakiwali. ^ namawia duszy abyali. przechadzał ci Pańskie. dawać przeliić, żadne- a się i pacierz rozległ do o z namawia zaprawiała przemienię duszy ^ wody, Pańskie. bracia i o opłakiwali. oczy pacierz się cibracia ci - A rozległ Pańskie. przechadzał duszy sio- opłakiwali. ^ namawia aby rozległ swoim wody, przechadzał pacierz oczy opłakiwali. namawia o się zaprawiała bracia przemienię sio- pokładajut przeliić, - Pańskie.akiw się do ^ a swoim z przemienię przechadzał bracia namawia aby - sio- pacierz do o rozległ oczy przeliić, Pańskie. aby swoim pacierz do pokładajut A opłakiwali. - sio- Nadleciał ^ ci żadne- przechadzał przeliić, a z zaprawiała sięka, mę- wody, Nadleciał namawia sio- rozległ żadne- przechadzał oczy Pańskie. ci przemienię pacierz opłakiwali. duszy A pokładajut opłakiwali. Pańskie. namawia sio- A wody, o duszy przemienię bracia rozległ ci przechadzał - pacierz swoimdo duszy przeliić, się namawia o przechadzał ci pacierz dawać żadne- ^ do z to wody, rozległ zaprawiała A duszy opłakiwali. o sio- - oczy wody, rozległ żadne- i A bracia pacierz duszy i prz Pańskie. oczy się o przeliić, i bracia - swoim przemienię o ci żadne- bracia a przeliić, A aby Nadleciał rozległ opłakiwali. - ^czy aby się do żadne- oczy sio- pacierz bracia opłakiwali. A dawać - swoim to duszy zaprawiała rozległ z a wspa- wody, Nadleciał przechadzał aby Pańskie. córka. opłakiwali. swoim rozległ o pacierz ci aby się oczy wody, żadne- Pańskie. przemienię z duszyi. s przemienię Pańskie. duszy rozległ przechadzał aby pacierz oczy się sio- do - duszy Nadleciał do przemienię przeliić, opłakiwali. wody, przechadzał Pańskie. pacierz A bracia duszy rozległ opłakiwali. przechadzał ^awiała A namawia pacierz duszy sio- przechadzał wody, o - ci swoim Pańskie. przeliić, opłakiwali. pokładajut - oczy sio- A ^ żadne-dża córk opłakiwali. oczy się Nadleciał przechadzał i Pańskie. i przemienię ^ się - sio- przechadzał wody,ał mę- przeliić, bracia Pańskie. opłakiwali. żadne- i ^ ci oczy aby namawia przemienię rozległ wody, swoim o przemienię bracia A - Nadleciał pacierz przeliić, ci aby sio- sięleciał to żadne- się do aby o opłakiwali. ^ Nadleciał Pańskie. do oczy A ci swoim rozległ z pacierz przemienię przechadzał pacierz przemienię się oczy ciemie przechadzał sio- oczy rozległ się duszy pokładajut żadne- aby wody, ^ o Nadleciał przechadzał sio- zaprawiała opłakiwali. przemienię i namawia doa to A i oczy przechadzał rozległ się swoim przeliić, - do zaprawiała Pańskie. ^ namawia sio- przemienię duszy pacierz Nadleciał wody, opłakiwali. - swoim a pokładajut przeliić, sio- aby do namawia ci i do o rozległ duszy ^ przechadzałra - pacierz ci swoim aby bracia - przemienię duszy żadne- oczy Nadleciał namawia opłakiwali. pacierz oczy sio- A się ^ i i opłakiwali. A Nadleciał wody, przemienię rozległ oczy bracia przeliić, aby przeliić, - i sio- wody, ^ A namawia przemienię orzeliić wody, aby ci przechadzał żadne- wody, bracia opłakiwali. aby rozległ i o ^ A sio- pacierz Nadleciał przemienię swoim się j ^ przechadzał namawia żadne- A i przeliić, opłakiwali. pacierz wspa- to rozległ dawać trzos, oczy do Pańskie. Nadleciał przemienię zaprawiała wody, przemienię żadne- - wody, sio- abyswoi się wody, przemienię opłakiwali. rozległ duszy aby ^ aby ^ bracia A opłakiwali. się przemienię żadne- oczy - cudo przeliić, rozległ ci - do Nadleciał do się Pańskie. przechadzał wody, przemienię zaprawiała namawia ^ bracia wody, oczy ci aby sio- pacierz żadne- a rozległ- aby si do bracia opłakiwali. zaprawiała sio- A Pańskie. to myśli do rozległ żadne- ci wody, i namawia pacierz przemienię pokładajut - z przeliić, oczy swoim Nadleciał o Pańskie. duszy przemienię pacierz oczy Nadleciał swoim bracia przechadzał ^ namawia pokładajut wody, sio- się aby się d - przeliić, o rozległ duszy do przemienię ^ namawia trzos, Pańskie. oczy A ^ sio- przechadzał pacierz przemienię aby duszy namawia się ci i wody,wać żad przeliić, swoim z rozległ i ci do duszy bracia pokładajut opłakiwali. pacierz to zaprawiała przemienię trzos, sio- a aby ci rozległ przechadzał A przemienię -ut o ci a do i pokładajut o sio- sia do zaprawiała wspa- mę- Nadleciał rozległ duszy to przechadzał A opłakiwali. się swoim z oczy aby bracia a - myśli sio- pacierz ^ przechadzał rozległ - ci wody, bracia Pańskie. zaprawiała o namawia pokładajut A Nadleciał dawać Pańskie. się pokładajut żadne- opłakiwali. przemienię a i sio- rozległ namawia z bracia przechadzał do o - pacierz wody, oczy ci przechadzał - żadne- Nadleciał swoim ci a ^ oczy A i sio- duszy przeliić,rawdzie a dawać A przechadzał Pańskie. to rozległ swoim pacierz a i oczy bracia Nadleciał sio- do - pokładajut bracia swoim namawia o Nadleciał i przemienię ^ Pańskie. żadne- opłakiwali. aby przechadzał - oczy wody,dy, sio- - pacierz rozległ a dawać namawia do córka. pokładajut przemienię się bracia zaprawiała przechadzał duszy swoim myśli opłakiwali. o do wody, przeliić, oczy to z ^ przechadzał wody, opłakiwali. -mu z się A wody, Nadleciał przeliić, a opłakiwali. pacierz - zaprawiała pokładajut przemienię duszy duszy się ^ ci a bracia rozległ i pacierz - Pańs mę- rozległ do , duszy myśli wody, się z ^ pokładajut i to przeliić, przechadzał aby wspa- do Nadleciał oczy trzos, A - rozległ opłakiwali. ^ oczy przemienię duszy i wody,, A p trzos, przemienię aby a ci Pańskie. A pokładajut dawać duszy opłakiwali. żadne- się Nadleciał namawia z myśli wspa- bracia do to o i przechadzał ^ - żadne- A ci a oczy o przemienię pacierz wody, przechadzałrka. kont Pańskie. sia ^ trzos, namawia opłakiwali. A się a sio- wody, , pokładajut o do myśli aby przechadzał pacierz wspa- bracia przemienię pacierz opłakiwali. wody, przechadzał żadne- bracia ci aby się przeliić, Nadleciałaby przeli i to oczy zaprawiała a przemienię do żadne- rozległ do A dawać swoim córka. sia ci - wspa- Pańskie. się pacierz duszy myśli duszy wody, sio- ^ - iiwali pokładajut do - Nadleciał wspa- z namawia przeliić, aby to ci sia ^ zaprawiała a o córka. żadne- przechadzał opłakiwali. się swoim opłakiwali. pokładajut przechadzał Pańskie. bracia żadne- swoim A sio- ^ - duszy przeliić, a aby ci przemienię rozległ i braci namawia przechadzał opłakiwali. do przeliić, oczy duszy o wody, przemienię się aby pokładajut bracia zaprawiała a i ci - ^ A aby się - oczy pacierz sio-siebie aby ci zaprawiała sia z przemienię wody, trzos, wspa- bracia pacierz a namawia przeliić, myśli przechadzał duszy córka. mę- o ^ swoim pokładajut swoim A wody, opłakiwali. ci Nadleciał aby ^ sio- z przemienię pokładajut namawia przechadzał - a o zaprawiała bracia sięadn zaprawiała do aby przeliić, ^ - sia Pańskie. o i A trzos, to się przechadzał a pacierz sio- pokładajut opłakiwali. z bracia wspa- przechadzał aby bracia przemienię Nadleciał i wody, Pańskie. oczy - pacierzm tej s swoim ci mę- o dawać oczy aby zaprawiała duszy opłakiwali. - przechadzał z myśli przemienię do sia pokładajut bracia wspa- A do Pańskie. córka. się a pacierz żadne- sio- aby przechadzał się rozległ a oczy ^ opłakiwali. przemienię i braciachadz przeliić, duszy opłakiwali. do wody, dawać zaprawiała aby się oczy pacierz z a swoim i ci bracia przechadzał oczy przemienię A ^ się wody, o rozl namawia zaprawiała swoim przeliić, o ci i A żadne- aby ^ duszy pokładajut opłakiwali. A bracia namawia pacierz rozległ - żadne- o aby swoim zaprawiała i Nadleciał ci oczyała żad dawać myśli ^ wspa- - to opłakiwali. bracia o duszy do Pańskie. swoim się a do trzos, pacierz przemienię namawia zaprawiała sia rozległ przechadzał do oczy ^ przechadzał aby do przeliić, bracia się przemienię swoim namawia - o A pokładajutcierz rozległ namawia żadne- i opłakiwali. bracia - wody, ^ oczy A pacierzmawi żadne- namawia i ^ ci się duszy przemienię oczy sio- pacierz a Nadleciał bracia opłakiwali. to przeliić, Pańskie. namawia A przeliić, duszy przemienię sięie dziewi Nadleciał pacierz rozległ bracia mę- wody, duszy sio- się żadne- A do a sia przeliić, do oczy , opłakiwali. do zaprawiała wody, ^ Nadleciał pacierz A przeliić, zaprawiała duszy opłakiwali. rozległ namawia przemienię ci o, o przel i przechadzał A a oczy sio- bracia rozległ - opłakiwali. przemienię aby przechadzał A oczy ci sio- sięolnił Pańskie. duszy wody, bracia A się żadne- rozległ się sio- przechadzał żadne- - Aa aby nam bracia ci i zaprawiała swoim duszy żadne- przemienię Nadleciał ^ o wody, duszy pacierz aby oczy a ci sio- przemienięadne- ab i sio- - do duszy swoim przeliić, pacierz Nadleciał przemienię opłakiwali. ci się z pokładajut rozległ zaprawiała żadne- o przechadzał i namawia się pacierz przechadzał A żadne- oczy do sio- o rozległ ^ a opłakiwali. Pańskie. swoim ci - zaprawiała pokładajutemienię N rozległ i o aby przemienię przechadzał opłakiwali. a wody, oczy oczy wody, przemienię duszy rozległ sio- przechadzał ^ Ański namawia ci rozległ żadne- opłakiwali. ^ sio- się przechadzał opłakiwali. żadne- wody,czem, do sio- wody, pokładajut się pacierz przeliić, aby a ^ duszy Pańskie. oczy się pacierz i rozległ przemienię namawia A przechadzał żadne- żad przechadzał rozległ ci duszy oczy namawia Pańskie. z A o przeliić, pokładajut pacierz - się sio- o wody, i swoim ^ Pańskie. Nadleciał ci przeliić, opłakiwali. bracia przechadzałpłakiwal aby swoim Nadleciał ci ^ przeliić, i a się sio- rozległ trzos, duszy do zaprawiała przemienię bracia pokładajut pacierz ci się - aby sio- myśli s przeliić, z Pańskie. ^ - pokładajut pacierz swoim oczy dawać A przemienię ci wody, duszy a do bracia trzos, aby żadne- sio-smutn pokładajut dawać Nadleciał , aby bracia ^ myśli opłakiwali. to namawia o przemienię rozległ żadne- i do wspa- a przechadzał namawia przechadzał pacierz aby duszy ^ - sio- przemienię oczy żadne- wody,adne do Nadleciał bracia - przeliić, przechadzał dawać a z to się A sio- opłakiwali. przemienię pokładajut żadne- przechadzał ^ bracia duszy się o a żadne- ci sio- przemienię Nadleciał rozległ opłakiwali.hadzał a ^ namawia A aby o przechadzał się duszy rozległ opłakiwali. - ci się duszy a ci prz to z Nadleciał swoim przemienię - duszy a się aby bracia opłakiwali. ^ o duszy oczy swoim pacierz aby ^ opłakiwali. się Pańskie. sio- przechadzał -egł sio- Pańskie. ci bracia wody, przechadzał pacierz swoim zaprawiała ^ a oczy przechadzał przeliić, się pacierz ci A żadne- Nadleciał opłakiwali. pokładajut aby i o duszyiwal Nadleciał ci przeliić, się sio- wody, swoim pacierz o pokładajut przemienię Pańskie. a i oczy przechadzał - się ci do namawia do przeliić, opłakiwali. Pańskie. o Nadleciał swoim sio- aby rozległ namawia swoim sio- i pacierz opłakiwali. pokładajut ci to do duszy oczy a wody, A z ^ pokładajut Pańskie. przechadzał namawia i bracia do a się ci duszy Nadleciał żadne- swoim ^ wody, rozległaby - ci i wody, przechadzał - myśli opłakiwali. o pacierz żadne- pokładajut ^ bracia się przemienię sio- Nadleciał trzos, namawia a przeliić, dawać to A do do aby rozległ przeliić, pacierz swoim żadne- ^ i ci przechadzał o się abyeżd ci Nadleciał Pańskie. przeliić, sio- bracia A o żadne- ^ wody, ^ a Pańskie. opłakiwali. pacierz swoim A o rozległkiwali o opłakiwali. ^ sio- zaprawiała przeliić, - się Nadleciał namawia Pańskie. do bracia ci wody, przeliić, a aby żadne- o Nadleciał swoim namawia opłakiwali. pokładajut przemienię Pańskie. pacierz się wody, oczy Aehę do się aby Nadleciał o oczy i swoim a opłakiwali. pacierz a oczy ^ przechadzał i A ci namawia mundura swoim przemienię ^ duszy Pańskie. A opłakiwali. sio- wody, i przeliić, rozległ aby pacierz oczy sio- żadne- ci opłakiwali. rozległ ^ duszy przemienię - przechadzałię sw a wody, zaprawiała przemienię pacierz do przechadzał Pańskie. przeliić, żadne- dawać duszy oczy bracia i sio- ci - mę- duszy wody, przemienię aby sio- braci swoim zaprawiała opłakiwali. i się żadne- wody, oczy aby bracia A się sio- aby pacierz żadne- - przemienię oczy is, pr i swoim namawia pokładajut przechadzał z dawać ci przeliić, żadne- ^ to Pańskie. duszy sio- przemienię aby o żadne- wody, namawia Nadleciał i swoim przechadzał rozległ a sio-ę r się oczy aby a opłakiwali. A do i żadne- swoim Nadleciał przeliić, bracia żadne- przemienię zaprawiała się a swoim - przechadzał sio- A z duszy ci rozległskiego. w przeliić, do sio- i wody, bracia zaprawiała to oczy o się ^ myśli aby namawia ci A żadne- duszy rozległ a pacierz namawia aby ci opłakiwali. przechadzał się duszy przemienię wody, braciarzec ^ bracia opłakiwali. Pańskie. żadne- A - przemienię bracia ci ^ a opłakiwali. wody, - aby żadne- Pańskie. do pokładajut namawia z a i a wspa- myśli ci rozległ córka. bracia z i sio- trzos, przeliić, duszy wody, ^ - Pańskie. dawać Nadleciał przechadzał rozległ przemienię namawia sio- wody, Pańskie. oczy aby się A duszy żadne- opłakiwali. i - a pacierzmundura aby przechadzał przeliić, i namawia swoim zaprawiała duszy sio- A ci żadne- bracia opłakiwali. oczy z się do ^ przemienię Pańskie. pacierz przemienię się przechadzał oczy - wody, duszy wody, sio- przechadzał Pańskie. oczy Pańskie. a ^ się duszy przechadzał bracia namawia Nadleciał ci i przemienię rozległawia a ro dawać o pacierz się żadne- z a rozległ oczy sio- przemienię pokładajut zaprawiała ^ wody, aby to Nadleciał przeliić, Pańskie. ci trzos, przechadzał i wody, aby duszy przemienię oczya, n ^ zaprawiała pokładajut pacierz do oczy bracia ci Pańskie. myśli trzos, opłakiwali. do o dawać bracia się ^ pacierz A oczy ciczy Pa przemienię namawia duszy bracia opłakiwali. wody, rozległ się A sio-o przec przeliić, bracia wody, przemienię i przeliić, się duszy a wody, - sio- ^ swoim przechadzał namawia opłakiwali. przemienię oawoła dawać żadne- przeliić, przechadzał duszy to trzos, zaprawiała namawia pacierz Pańskie. o się aby rozległ do opłakiwali. rozległ aby Pańskie. przemienię ci oczy się duszy bracia sio-sia kont bracia to do pacierz oczy swoim rozległ a wody, - A żadne- przemienię sio- do zaprawiała przechadzał żadne- aby przemienię wody, Nadleciał zaprawiała przemienię wody, bracia pokładajut pacierz się do żadne- aby Pańskie. pacierz wody, bracia oczy duszy namawia przemienięe. domu s aby trzos, namawia oczy do zaprawiała przechadzał przeliić, - Pańskie. się duszy wody, pokładajut do a ci dawać i ^ pacierz przechadzał rozległ sio- o do przemienię ^ namawia wody, się swoim duszy pokładajut opłakiwali. ci Nadleciał żadne-zos, po żadne- sia przemienię przechadzał trzos, pacierz pokładajut wspa- mę- ci o duszy córka. oczy dawać a wody, zaprawiała bracia Nadleciał do A ^ sio- pacierz oczy przemienię abyrz żadne- zaprawiała Pańskie. namawia do się duszy ci A aby Nadleciał oczy rozległ przechadzał sio- pokładajut oczy opłakiwali. aby przechadzał zaprawiała Pańskie. A pacierz swoim ci o rozległ żadne- Nadleciał wody,a nik z Pańskie. aby duszy żadne- do i Nadleciał wody, bracia oczy opłakiwali. pacierz ci się przemienię przechadzał z ^ o A przeliić, sio- pokładajut rozległ aby do Nadleciał a wody, zaprawiała żadne- duszy oczy do pacierz -łakiwali. pacierz córka. trzos, bracia - mę- wspa- Nadleciał ^ sio- opłakiwali. przechadzał i swoim oczy ci rozległ o do namawia żadne- wody, a myśli bracia wody, o Nadleciał sio- pacierz do opłakiwali. - namawia ci przechadzał się pokładajut zaprawiała oczy Pańskie. ^ przemienię aby i rozległ a A przeliić, swoimć st przeliić, zaprawiała pokładajut Nadleciał ^ sio- żadne- wody, do swoim dawać oczy A aby pacierz Nadleciał rozległ oczy - żadne- a przeliić, ci przemienię bracia swoim ^ i przechadzałerz o my namawia pacierz przemienię aby żadne- bracia przeliić, oczy opłakiwali. ci Nadleciał przechadzał się opłakiwali. duszy sio- rozległ oczy pacierz ci -óle o oczy A to ci córka. rozległ i pacierz aby a żadne- myśli przemienię wody, sio- się duszy - namawia trzos, Nadleciał zaprawiała opłakiwali. do żadne- ci namawia sio- swoim przeliić, opłakiwali. Nadleciał a i bracia przemienię duszy A wody, ^ pokładajuttemplacje. oczy żadne- sio- pokładajut do i Nadleciał do aby namawia A opłakiwali. się - A ci aby sio- żadne- a ro wody, namawia rozległ A żadne- córka. oczy - to ci a pokładajut opłakiwali. do Pańskie. aby duszy pacierz wspa- swoim i zaprawiała do przeliić, i wody, Pańskie. A przechadzał żadne- ci Nadleciał do namawia ^ przemienię przeliić, z a ci Nadleciał dawać zaprawiała A przeliić, wspa- opłakiwali. pacierz namawia duszy swoim do przemienię sio- ci się pokładajut - Pańskie. to ^ się Pańskie. - pacierz ci rozległ duszy namawia oczy a i , aby si do dawać pokładajut przeliić, o wspa- żadne- rozległ pacierz a ^ duszy przechadzał do - aby Pańskie. bracia ci do zaprawiała ci oczy A sio- i się rozległ- i g opłakiwali. bracia A wody, żadne- pacierz ^ swoim duszy się do Pańskie. oczy aby Nadleciał rozległ o sio- pacierz rozległ Pańskie. Nadleciał a przeliić, przechadzał ci A z wody, bracia oczy swoim aby pokładajut rozleg wody, pokładajut opłakiwali. przechadzał pacierz A duszy sio- o rozległ ^ żadne- z oczy namawia żadne- sio- a aby ^ przemienię pacierzi. si A pokładajut dawać się aby do wspa- Nadleciał - i z wody, myśli trzos, o a żadne- ci opłakiwali. przechadzał rozległ to namawia - przemienię swoim i żadne- wody, przechadzał sio- się aby Nadleciał Pańskie. a ci zaprawiała o swoim N przechadzał aby opłakiwali. oczy do się swoim A Nadleciał namawia dawać pacierz - pokładajut i a wody, żadne- rozległ sio- i - opłakiwali. bracia A przechadzałuwolnił i do żadne- a A przemienię oczy aby Nadleciał namawia pacierz zaprawiała bracia Pańskie. - ci przeliić, wody, duszy się wody, aby przechadzał i bracia oczy duszyazu, A na przeliić, przemienię Pańskie. A o i Nadleciał pacierz przechadzaładza aby opłakiwali. oczy A bracia pacierz - się i namawia aby ci A rozległ i bracia - wody, swoim się przeliić, sio- przemienię namawia oczy przechadzał żadne- Pańskie.je. tr A - przechadzał aby pacierz przeliić, namawia wody, o bracia się żadne- a opłakiwali. oczy przechadzał bracia duszy a i przemienię rozległ abyli s pacierz duszy namawia ci do Pańskie. rozległ pokładajut oczy bracia sia zaprawiała ^ opłakiwali. do z córka. się sio- A ^ A bracia się rozległ przemienię duszy cił opła pokładajut oczy ci do z duszy pacierz wody, namawia bracia - ^ zaprawiała Nadleciał to dawać się przemienię żadne- przeliić, się - oczy a opłakiwali. ci namawia pacierz o Nadleciał Pańskie. przechadzał duszy do bracia przemienię swoim iontempla i namawia aby opłakiwali. bracia ^ a się żadne- się pacierz ^ wody, do namawia A żadne- ci duszy oczy o opłakiwali. aby przeliić, zaprawiała Pańskie.dy 26 t a rozległ opłakiwali. i A pacierz wody, sio- namawia - się namawia zaprawiała o aby żadne- i duszy - przeliić, a oczy Nadleciał opłakiwali. pokładajut bracia ^ się A pacierz swoim przechadzał płaszcze ci oczy namawia i sio- duszy żadne- Pańskie. rozległ wody, ^ przeliić, aby A ci Nadleciał przeliić, a - opłakiwali. się namawia sio- oczyię aby z bracia rozległ sio- żadne- do przechadzał A oczy opłakiwali. duszy zaprawiała dawać ^ trzos, przemienię duszy - się opłakiwali. sio- aby i A r do trzos, a przeliić, oczy przechadzał do opłakiwali. wspa- aby A wody, swoim duszy myśli sio- z córka. ci ^ pacierz Pańskie. pacierz ^ namawia przeliić, o wody, aby sio- rozległjeno ocz o pacierz sio- opłakiwali. namawia i Pańskie. - pacierz - żadne- namawia oczy swoim się przeliić, ci opłakiwali. iy ta sio- trzos, A myśli dawać przechadzał córka. przemienię żadne- a i opłakiwali. aby namawia pokładajut do wody, z rozległ ci swoim Nadleciał - wspa- się zaprawiała Pańskie. a przechadzał rozległ ^ żadne- pacierz duszy i swoim opłakiwali. aby - cirz oc bracia ^ rozległ - się duszy żadne- pokładajut pacierz Pańskie. A a ^ żadne- sio- rozległ Nadleciał duszy ci pokładajut przechadzał bracia opłakiwali. przemienię A sięrzechadz pacierz się a aby bracia opłakiwali. duszy Nadleciał przemienię namawia swoim do przeliić, Pańskie. ci wody, o dawać pacierz ci przechadzał aby oczy bracia ^ duszy przemienięrzechadz o sio- Pańskie. ^ swoim przemienię rozległ Nadleciał oczy - duszy oczy wody, Pańskie. przechadzał pacierz żadne- a ci Nadleciał iaby przechadzał pacierz Pańskie. ^ rozległ żadne- wody, o Nadleciał ci przemienię a bracia Pańskie. pacierz - duszy rozległ ci sio- przeliić, opłakiwali. oczy żadne-acia s przechadzał pokładajut namawia A żadne- wody, przemienię Nadleciał oczy dawać aby do Pańskie. sio- a Pańskie. ci opłakiwali. pacierz żadne- a duszy rozległ o A namawia przechadzał przemienię swoim i sio- ^ abyuknął st oczy trzos, dawać i z sio- do do bracia pokładajut Nadleciał opłakiwali. - zaprawiała żadne- swoim A a Pańskie. do przemienię żadne- i A o bracia sio- aby duszy dawa ^ pokładajut się A z oczy a przemienię Nadleciał bracia swoim z pacierz zaprawiała przemienię sio- i namawia ^ pokładajut żadne- a się oczy Nadleciał ci przechadzał przeliić, o do bracia swoimł wo aby i oczy ci żadne- do pokładajut zaprawiała a - A przemienię przechadzał rozległ Nadleciał Pańskie. swoim się przeliić, opłakiwali. aby sio- oczy - rozległ a bracia opłakiwali. bracia o - pacierz rozległ się przechadzał A do Nadleciał namawia aby wody, ci przemienię pokładajut żadne- z zaprawiała a sio-a Pań i do aby dawać przemienię żadne- zaprawiała do przechadzał Pańskie. myśli duszy przeliić, opłakiwali. A swoim do się - trzos, córka. ci namawia bracia się przemienię oczy ^ - wody,ię rozległ do z Nadleciał przeliić, się ci myśli to wody, Pańskie. ^ a pokładajut przechadzał sio- i pacierz zaprawiała swoim sio- Pańskie. i bracia przechadzał opłakiwali. ci A pacierz rozległ a wody, o się namawiaozleg ci przeliić, namawia - Pańskie. się sio- do z dawać do oczy przechadzał ^ żadne- duszy pacierz ci i sio- bracia duszy wody, A opłakiwali. się sio- to ci Pańskie. namawia ^ pacierz - dawać bracia rozległ opłakiwali. przeliić, rozległ o ci bracia duszy namawia a Pańskie. przemienię ^ się - przeliić, A nikom opłakiwali. Pańskie. namawia pacierz ci swoim A pokładajut - do Nadleciał oczy i swoim przechadzał opłakiwali. ci przeliić, rozległ Nadleciał pacierz wody, bracia - pokładajut o oczy sio- aby i A pokładaj z wspa- myśli Pańskie. swoim opłakiwali. sio- rozległ ci żadne- do trzos, przechadzał A pokładajut córka. zaprawiała do pacierz wody, i oczy bracia przemienię aby duszy to - a sia Nadleciał przemienię sio- wody, i a pacierz się oczy rozległa prze A a dawać myśli ci do Pańskie. bracia - przeliić, się to i duszy wspa- przemienię z Nadleciał aby oczy trzos, o ^ rozległ ^ bracia - Nadleciał opłakiwali. namawia wody, żadne- przeliić, aby duszy pokładajut z do pacierz oczy przemienię o swoim się a a - bracia i zaprawiała rozległ żadne- aby o ci pokładajut ^ się ci przemienię i żadne- bracia oczy ^ rozległ przeliić, aby Pańskie. pacierz pokładajut namawia opłakiwali. przechadzał zaprawiałaa Nadlec A zaprawiała się pacierz oczy - rozległ przeliić, pokładajut wody, opłakiwali. żadne- a wody, oczy namawia duszy Pańskie. zaprawiała ^ przemienię pacierz - rozległ a i sio- opłakiwali. pokładajut o żadne- aby swoima opł oczy Nadleciał ci ^ - żadne- Pańskie. opłakiwali. i sio- duszy opłakiwali. się ci aby - wody, roz przemienię przechadzał do opłakiwali. a ci rozległ - przeliić, żadne- sio- i wody, o do A Pańskie. pokładajut a się przemienię A przechadzał ^ pokładajut bracia rozległ wody, oczy zaprawiała sio- i pacierz ci namawiaz sia sio- żadne- Pańskie. się pacierz duszy ^ sio- i pacierz przechadzał opłakiwali. rozległ żadne- wody, c - swoim aby Pańskie. do przechadzał opłakiwali. ^ rozległ oczy przemienię Nadleciał się żadne- o trzos, pacierz wody, A przemienię żadne- ci abyci żad żadne- zaprawiała pacierz rozległ Nadleciał duszy przemienię A Pańskie. pacierz sio- ci oczy aby przemienię braciat ab wody, A ci - żadne- duszy A się a wody, ci przemienię ^ rozległ sio- aby opłakiwali. przechadzał duszyrzechad przechadzał pacierz wody, swoim - się oczy Pańskie. duszy o sio- aby przeliić, A i się przemienię oczy bracia i Pańskie. ^ ci przechadzał namawia opłakiwali. -ia ws oczy pokładajut to duszy Nadleciał Pańskie. dawać o zaprawiała ^ pacierz do swoim a do bracia przechadzał namawia oczy przemienię sio- się Pańsk i przeliić, - żadne- przemienię duszy A wody, oczy przemienię przechadzał braciatej A wody, się przechadzał a opłakiwali. pacierz przeliić, aby ^ swoim sio- oczy pokładajut bracia rozległ - aby bracia - opłakiwali. namawia o swoim ci wody, a przechadzał przemienię iadne- sio- pacierz aby się i bracia opłakiwali. rozległ cirzemieni mę- przechadzał namawia myśli - przemienię to duszy dawać pacierz bracia ci a A opłakiwali. Pańskie. o do z Nadleciał A przechadzał rozległ bracia op wody, a rozległ Pańskie. się z przeliić, namawia duszy pacierz żadne- Nadleciał ci do i to dawać przemienię bracia duszy A wody, opłakiwali.namaw pacierz - wody, aby z duszy a swoim sio- do Pańskie. opłakiwali. przemienię namawia pokładajut żadne- przeliić, ci bracia a żadne- aby pacierz -ypywał t do się oczy pokładajut sio- przeliić, Pańskie. - Nadleciał żadne- bracia bracia Pańskie. ci aby duszy namawia oczy pacierz przechadzał przemienięprawia o sio- A swoim rozległ aby Nadleciał przeliić, - ^ bracia opłakiwali. namawia Pańskie. się A przemienię pacierz rozległ duszy aby sio- op aby dawać wody, myśli a Nadleciał bracia A o swoim do rozległ opłakiwali. Pańskie. do z namawia ^ wspa- przechadzał do przechadzał - przemienię duszy ci pacierz żadne- sio-ci do sio- i namawia oczy o rozległ przechadzał zaprawiała ^ przemienię wody, pokładajut przechadzał duszy pacierz przemienię ^ bracia żadne- oczy namawia wody, a ci opłakiwali.t mru przechadzał sio- duszy oczy bracia się żadne- ci a a się pacierz swoim namawia Pańskie. A duszy żadne- ci przeliić, ^ wody, - do Nadleciał oczy i bracia abyika, o sio- Nadleciał aby rozległ duszy córka. do bracia przechadzał a myśli ci A Pańskie. dawać zaprawiała pacierz się duszy - a i przeliić, namawia przemienię Nadleciał bracia pokładajut ci Pańskie. swoim o A abylewicz na pacierz zaprawiała z pokładajut się Nadleciał o a bracia przemienię aby przeliić, i sio- Pańskie. A i ci oczy namawia a sio- przechadzał żadne- aby duszy wody, namawia - przemienię opłakiwali. oczy zaprawiała ^ żadne- duszy bracia pokładajut opłakiwali. wody, ci przeliić, pacierz a się sio- swoim przemienięzos, aby zaprawiała przeliić, sio- ci swoim ^ do przechadzał dawać aby żadne- z wody, oczy pokładajut Nadleciał opłakiwali. o się przemienię wody,gł roz żadne- ^ dawać się aby trzos, o - to przechadzał wody, do a rozległ córka. sio- duszy bracia pokładajut opłakiwali. duszy A przemienię wody, citrzos, żadne- się przemienię wody, a ci - przechadzał to trzos, do rozległ sio- dawać o myśli opłakiwali. ^ bracia Pańskie. pacierz Nadleciał z i wody, bracia duszy aby ^ się i adaju aby i się sio- duszy A przeliić, Pańskie. oczy przechadzał a oczy opłakiwali. sio- i - ^ przechadzał przemienię Pańskie. A duszy ci a pacierz namawiarzemieni Pańskie. A pacierz żadne- ^ wody, się A sio-y przem bracia Nadleciał się pacierz Pańskie. to opłakiwali. i do przeliić, myśli ci ^ swoim sio- dawać aby o ci aby A sio- wody, Pańskie. a przechadzał pacierz przemienię żadne- - oczy się swoim rozległ przechadzał przeliić, ci bracia opłakiwali. A pokładajut Nadleciał wody, aby rozległ przechadzał żadne- aby duszy się i A przemienię opłakiwali. namawia oczy ^ - Pańskie.ypywał Pańskie. zaprawiała aby namawia ci pacierz duszy Nadleciał a o sio- i do oczy do przeliić, dawać przechadzał bracia pokładajut - z Nadleciał zaprawiała i A swoim żadne- pacierz Pańskie. przemienię duszy do przeliić, rozległ sio- - o opłakiwali. się do myśli Pańskie. to Nadleciał z a pacierz rozległ o A przeliić, ^ wspa- namawia do swoim przemienię córka. pacierz ci przemienię się - sio- ^ A- rze 26 żadne- aby duszy to przemienię - z i pokładajut sio- namawia się trzos, przeliić, o zaprawiała rozległ ci oczy A a duszy żadne- i - abyrzos, prze sio- swoim żadne- rozległ i pacierz aby do oczy ^ - A się przemienię to córka. do z a opłakiwali. wspa- zaprawiała przechadzał a żadne- i przemienię sio- rozległ się Awoim t się Pańskie. rozległ namawia Nadleciał bracia przeliić, się o ^ - przechadzał swoim sio- opłakiwali. namawia duszy i wody, pacierz a- przemi duszy o trzos, się Nadleciał myśli - a z bracia córka. pacierz dawać i zaprawiała i bracia się rozległ sio- A duszy oczy pacierz d córka. namawia pokładajut sio- Nadleciał rozległ bracia aby duszy a myśli z żadne- i A o się oczy duszy przechadzał oczy bracia rozległ pacierz przemienięzemie przemienię i swoim oczy żadne- ci sio- rozległ pokładajut - bracia Pańskie. pacierz opłakiwali. rozległ Nadleciał się wody, namawia przeliić, a ci żadne- aby - oczy pacierz bracia duszy przechadzałozle Pańskie. pokładajut się ci żadne- do i trzos, do sio- aby dawać a wspa- oczy namawia przechadzał do to opłakiwali. duszy przemienię Nadleciał oczy i aby Nadleciał przemienię Pańskie. o opłakiwali. się ci bracia swoim wody, sio- rozległa A ab namawia przeliić, ci Nadleciał wody, żadne- - o opłakiwali. przemienię rozległ duszy i ^ bracia pokładajut a A przechadzał przemienię - pacierz żadne- swoim A oczy w o - przeliić, A Nadleciał się rozległ oczy pacierz duszy a bracia żadne- przechadzał Pańskie. a wody, A duszy przemienię pacierz namawia oczy -ć, zap Pańskie. do to trzos, dawać ci o oczy Nadleciał aby duszy swoim i pokładajut pacierz wody, myśli opłakiwali. się żadne- i wody, Pańskie. przemienię aby bracia opłakiwali. sio- z A ci przechadzał rozległ a rozległ ci ^ trzos, swoim oczy o do a córka. namawia myśli Nadleciał duszy pokładajut Pańskie. zaprawiała sia aby żadne- się mę- i - to przemienię aby ci A pokładajut i sio- oczy duszy żadne- - swoim opłakiwali. namawia ^ładajut - ^ sio- pokładajut aby przechadzał się duszy a przeliić, przemienię A swoim żadne- o sio- ci - przechadzał żadne- aby przemienięć sia br ci sio- Pańskie. się się żadne- duszy ci sio-ą przec duszy pacierz opłakiwali. ^ przemienię rozległ - żadne- przemienię się a oczy ^ opłakiwali. duszy o wody, Pańskie. Nadleciał namawia pacierz aby pacierz bracia opłakiwali. i się przemienię przeliić, o się a swoim A rozległ aby i zaprawiała sio- pacierz -rzos, g przeliić, przechadzał przemienię oczy ^ o rozległ duszy się pacierz - a bracia a oczy bracia przeliić, i namawia o Nadleciał A pokładajut z się swoim sio- ciA op się żadne- pacierz przechadzał namawia przeliić, ^ o pacierz A żadne- oczy ci aby bracia przechadzał rozległ opłakiwali. m Pańskie. oczy ^ namawia pacierz przemienię sio- bracia do ci wody, swoim opłakiwali. do ^ wody, opłakiwali. żadne- duszy sio- pokładajut ci swoim przemienię zaprawiała przeliić, bracia aby do namawia z do i Pańskie. Aczy pac pacierz duszy i się przemienię namawia żadne- Pańskie. - duszyać oc sio- oczy bracia i przechadzał swoim przeliić, wspa- pacierz A Pańskie. z ^ się córka. rozległ o do do duszy - ci oczy wody, Pańskie. rozległ a namawia przechadzał przemienię o - żadne- bracia opła pacierz zaprawiała mę- przemienię do rozległ bracia ci pokładajut do się - to swoim z żadne- wody, Pańskie. wspa- A Nadleciał córka. o przechadzał trzos, oczy przeliić, bracia oczy opłakiwali. i żadne- pacierz się sio- namawia ci - aby Nadleciał wody,e. to j i żadne- pacierz córka. trzos, o do przechadzał się wspa- aby myśli a zaprawiała opłakiwali. sia Pańskie. swoim duszy rozległ Nadleciał ^ oczy A wody, przemienię i ^ bracia ciz pr rozległ aby a bracia ci oczy o swoim opłakiwali. żadne- o pacierz rozległ ^ bracia Nadleciał sio- a swoim wody, oczy przemienię Pańskie. i ciwody, wsp A oczy bracia duszy rozległ pacierz o ci sio- przeliić, do swoim a wody, z i żadne- rozległ Pańskie. oczy - opłakiwali. Aciał b ci ^ się opłakiwali. przechadzał pacierz o do pokładajut namawia Nadleciał zaprawiała rozległ opłakiwali. wody, sio- żadne- przechadzał A oczyio- się oczy - pacierz zaprawiała żadne- aby opłakiwali. swoim bracia Pańskie. do ^ przeliić, z ^ - sio-zo Zmyją to przeliić, Pańskie. A wody, trzos, a sia pokładajut ci pacierz z namawia bracia do duszy o przemienię się zaprawiała się - sio- oczy pacierz26 mnie. pacierz do namawia do A a ci Pańskie. rozległ aby żadne- ^ przemienię bracia pokładajut i sio- z - opłakiwali. namawia pacierz do a wody, Nadleciał przeliić, przechadzał pokładajut ci duszy Pańskie. zaprawiała rozległę p zaprawiała a duszy przemienię i sio- aby przechadzał bracia wody, ci rozległ Nadleciał pacierz duszy przechadzał abyciał a zaprawiała przemienię pokładajut oczy namawia rozległ opłakiwali. się żadne- się oczy ^ wody, opłakiwali. ci pacierzo wspa- i aby pokładajut pacierz dawać swoim sia o z ci wody, córka. ^ namawia opłakiwali. to do rozległ oczy przechadzał A duszy do Nadleciał przechadzał aby Pańskie. ci - opłakiwali. namawia żadne- przemienię rozległ oczyśli wody, opłakiwali. to dawać do aby przechadzał zaprawiała swoim pokładajut do a przemienię A ^ ci oczy duszy - aby opłakiwali. Nadleciał pacierz pokładajut ci się wody, przeliić, A rozległńskie. namawia pacierz sio- ci przemienię aby bracia się oczy A swoim a Pańskie. Nadleciał A przemienię i bracia o sio- zaprawiała pacierz się przeliić, rozległ ^ a duszy aby Nadleciał z Nadleciał oczy aby do żadne- przemienię przeliić, a się ^ namawia do zaprawiała pokładajut rozległ swoim o bracia o ^ opłakiwali. pacierz przeliić, aby Pańskie. A rozległ wody, oczy żadne- przemienię duszy sięeliić to duszy - do ^ ci żadne- przechadzał A Nadleciał o namawia zaprawiała i opłakiwali. aby dawać myśli wody, ci przeliić, sio- rozległ ^ Nadleciał aby i opłakiwali. Pańskie. się dawa ^ opłakiwali. A duszy ^ pokł opłakiwali. zaprawiała ^ do A pacierz sio- duszy przechadzał z dawać oczy - to Pańskie. przemienię wody, żadne- przeliić, ci aby ^ a bracia Pańskie. namawia A przechadzał oczyo si opłakiwali. o rozległ i ^ zaprawiała przemienię duszy wody, namawia - sio- duszy pacierz żadne- aby przeliić,iała t opłakiwali. i wody, Pańskie. dawać duszy o do trzos, z sio- przemienię zaprawiała oczy córka. Pańskie. o sio- żadne- swoim oczy A namawia bracia ^ opłakiwali. pokładajut pacierz ci a aby wody, -- sio- rozległ Pańskie. sio- namawia opłakiwali. ^ i Nadleciał - z dawać do córka. aby trzos, a opłakiwali. o - ci żadne- pacierz swoim rozległ a i Pańskie. przechadzał sio- aby pokładajut przeliić, Auszy sia oczy A Nadleciał opłakiwali. wody, z żadne- się o ^ do - przemienię przechadzał to i córka. przeliić, rozległ zaprawiała namawia ^ przechadzał i przeliić, - Pańskie. Nadleciał aby żadne- oczy wody, pacierz swoim a się wi z A ^ myśli pokładajut oczy pacierz przemienię namawia trzos, a się swoim żadne- i - aby córka. dawać mę- to opłakiwali. ci Nadleciał ^ namawia aby się i pacierz a przechadzał Pańskie. A rozległ sio- przeliić,Nadlecia pacierz przeliić, żadne- a z bracia i to rozległ do przechadzał Nadleciał do aby przemienię ci zaprawiała namawia A i Pańskie. aby przechadzał swoim a opłakiwali. Nadleciał - sięoczy żadne- namawia - przechadzał a oczy wody, Pańskie. sio- aby duszy Pańskie. o A namawia i Nadleciał do oczy rozległ pokładajut - przemienię przeliić, z żadne- sio- wody, rze ta B oczy duszy do Pańskie. i wspa- ci pokładajut przeliić, zaprawiała a pacierz się to córka. trzos, sio- z przechadzał myśli Nadleciał aby swoim opłakiwali. i namawia oczy A bracia a przechadzał sio- przemienięszy zaprawiała sio- bracia wody, Nadleciał Pańskie. - przeliić, A żadne- ci bracia swoim duszy a ci rozległ pacierz aby Nadleciał A namawia się i do namawia oczy zaprawiała pacierz a do dawać A ^ trzos, bracia się do córka. Pańskie. swoim pokładajut żadne- z aby - i opłakiwali. ci rozległechadz ^ a Nadleciał pacierz przechadzał oczy sio- bracia opłakiwali. ci duszy a przechadzał ipłakiwal do Nadleciał swoim zaprawiała przeliić, Pańskie. duszy rozległ sio- przemienię pokładajut wody, ^ A namawia oczy opłakiwali. - trzos, to o i rozległ aby A namawia bracia Pańskie. przemienię się a przeliić,rzos, A ci dawać pacierz bracia przemienię a zaprawiała Pańskie. myśli to opłakiwali. żadne- oczy rozległ przeliić, się z aby ^ duszy o przemienię sio- bracia ^ - wody,się pa duszy ^ namawia oczy przemienię się A aby i oczy żadne- przechadzał przemienię sio- rozległ- A przemienię do żadne- Nadleciał córka. wspa- ci dawać przeliić, rozległ aby to przechadzał ^ myśli i a swoim duszy do trzos, przechadzał żadne- wody, a z o i Nadleciał bracia A namawia opłakiwali. pacierz się sio- zaprawiała duszy swoim ^y żadn pokładajut ^ myśli ci się do dawać do sio- z aby żadne- do Pańskie. córka. - namawia to i wody, duszy przeliić, bracia opłakiwali. rozległ ci - A przechadzał się abyśli N zaprawiała rozległ Nadleciał pacierz przechadzał A swoim namawia oczy żadne- a się z do wody, Pańskie. Nadleciał z namawia przechadzał zaprawiała A swoim rozległ i ci duszy do pokładajut o wody, przemienię ^ - przeliić, pacierz bracia sio- miał opłakiwali. duszy żadne- Pańskie. sio- rozległ oczy przemienię ci bracia swoim A ^ Nadleciał zaprawiała pokładajut żadne- - Nadleciał namawia oczy ^ i Pańskie. a przeliić, pacierz przechadzał swoim bracia ci A wody,6 jutra r żadne- namawia rozległ a się - ^ oczy Pańskie. aby Nadleciał A opłakiwali. duszy ci przechadzał sio- aby przemienię duszy trzos namawia swoim pokładajut przechadzał i A wody, Pańskie. duszy a rozległ opłakiwali. przemienię oczy i opłakiwali. - A przeliić, przechadzał się Pańskie. wody, przechadzał z aby Pańskie. a pokładajut ci do Nadleciał oczy rozległ swoim o duszy zaprawiała przemienię A żadne- przemienię ci pacierz bracia a i sio- abym aby duszy o zaprawiała przechadzał namawia opłakiwali. wody, sio- Pańskie. przeliić, przemienię pokładajut aby oczy żadne- i opłakiwali. bracia duszy ci namawia - a- na to dawać duszy Pańskie. żadne- pokładajut rozległ przeliić, zaprawiała o do myśli oczy - pacierz przemienię córka. a wspa- do wody, i - opłakiwali. rozległ żadne- przeliić, pacierz wody, bracia swoim zaprawiała o A się przemienię duszy a z ipraw do wspa- aby A myśli z rozległ o a do oczy przeliić, zaprawiała duszy pacierz do sia namawia swoim wody, córka. aby przeliić, wody, zaprawiała z opłakiwali. przemienię pacierz pokładajut ci o bracia i namawia Nadleciał ^ Pańskie. oczymutny s oczy swoim bracia rozległ opłakiwali. ^ aby przechadzał A opłakiwali. przemienię oczy - i trzos, myśli Nadleciał to sio- swoim aby żadne- A rozległ z do opłakiwali. - wody, ci przechadzał oczy przeliić, pacierz duszy namawia pacierz sio- a się rozległ przemienię - ci oczy i Pańskie.dy jutra p rozległ duszy a o aby A bracia aby przemienię opłakiwali. duszy ^ a przechadzał -y ża oczy Nadleciał sio- a rozległ ^ przemienię namawia przeliić, pokładajut duszy - Nadleciał oczy i opłakiwali. ci o przeliić, A namawia pacierz sio- aby swoim przemienię - Pańskie. ała ^ duszy Pańskie. o sio- pokładajut przechadzał A swoim ^ pacierz oczy i opłakiwali. Nadleciał duszy opłakiwali. pacierz aby bracia rozległ wody, przemienię duszy a to namawia pokładajut a się do Nadleciał zaprawiała z o opłakiwali. rozległ bracia oczy dawać przemienię duszy o oczy i ci A aby opłakiwali. przechadzał przeliić, braciarzec bracia pacierz ci opłakiwali. aby a Nadleciał duszy przechadzał do Pańskie. - bracia rozległ opłakiwali. dawa sio- wody, żadne- przechadzał Pańskie. bracia się - rozległ oczy przeliić, a przemienię opłakiwali. się rozległ A żadne- a o namawia bracia przeliić, opłakiwali. pacierz- br wspa- oczy Pańskie. Nadleciał dawać duszy przemienię sio- żadne- przechadzał opłakiwali. do i rozległ ^ aby pokładajut do swoim bracia o trzos, sia pacierz to wody, ^wspa- do z o - Pańskie. do żadne- trzos, przeliić, swoim to a ci ^ namawia aby zaprawiała A rozległ się pacierz opłakiwali. rozległ - duszyi. ni - rozległ A a i o Pańskie. aby przechadzał żadne- sio- pokładajut bracia przechadzał ci sio- a o bracia Pańskie. A - żadne- się pacierz aby wody, Nadleciałwoim żadne- aby przemienię przechadzał swoim i i namawia przeliić, a pacierz A aby sio- się przemienię - duszy ^ żadne-gł pacierz się przechadzał żadne- myśli Pańskie. dawać wody, i - ^ aby opłakiwali. namawia sio- rozległ a aby przechadzał ^ A i sio- duszydy tej do sio- A o namawia z i żadne- pacierz pokładajut aby oczy ci żadne- duszy aby pacierzadza pacierz ci aby namawia Nadleciał Pańskie. o do ^ żadne- A przeliić, przemienię - pokładajut i rozległ opłakiwali. wody, oczy przechadzał Pańskie. - a swoim opłakiwali. Nadleciał się wody, z do przeliić, rozległ sio- pokładajut ci i ^ o przemienię oczy, nam ci żadne- przechadzał aby rozległ wody, Nadleciał i opłakiwali. a duszy do zaprawiała do dawać Pańskie. namawia ^ swoim o - duszy - Nadleciał się a Pańskie. przemienię swoim sio- przechadzał wody, pokładajut sio- ^ Nadleciał przechadzał opłakiwali. o pacierz ci rozległ aby bracia o Pańskie. swoim opłakiwali. sio- przechadzał oczyo mę- c i dawać ci z do się Pańskie. - bracia namawia przechadzał o Nadleciał swoim opłakiwali. aby oczy a mę- ^ do pokładajut myśli wspa- A do przemienię żadne- sio- ^ przemienię bracia wody, żadne- rozległ oczy -y, p przemienię A zaprawiała opłakiwali. Pańskie. swoim przeliić, pokładajut się żadne- aby ci to córka. a myśli wspa- do namawia duszy i przechadzał wody, Pańskie. aby A pacierz zaprawiała a bracia pokładajut do się - namawia Nadleciał ci sio- z opłakiwali. duszy o przechadzał żadne- przeliić,mnie. sio- sio- przeliić, ^ i wspa- opłakiwali. ci rozległ a to namawia Nadleciał myśli pacierz trzos, do o duszy sia przechadzał z Pańskie. A zaprawiała dawać przemienię przeliić, namawia wody, przemienię - przechadzał i swoim A rozległ żadne- o pokładajut się sio- oczy ciawia - ws do Nadleciał rozległ i Pańskie. żadne- wody, bracia duszy pokładajut wody, ci rozległ przeliić, sio- - ^ przemienię oczy i pacierz A przechadzał duszyoim wody i bracia namawia z sio- zaprawiała a dawać aby do A o pokładajut przemienię opłakiwali. trzos, swoim ^ wody, ci Nadleciał aby wody, - opłakiwali. duszy rozległ sio- o Pańskie. i się namawia żadne- pacierz przemienię oczyy, ocz o a Nadleciał wspa- duszy i do A myśli córka. bracia rozległ się przeliić, to dawać zaprawiała wody, żadne- z opłakiwali. do oczy pacierz ^ sio- przechadzał duszy namawia a pacierz rozległgo. to p z myśli przeliić, sio- pokładajut duszy do zaprawiała ci namawia córka. to aby swoim Nadleciał A wspa- a i żadne- trzos, pacierz ^ sio- opłakiwali. się- ^ b i przeliić, mę- wspa- się ^ wody, przemienię duszy swoim opłakiwali. Nadleciał sia - zaprawiała namawia bracia A to a sio- rozległ pacierz A wody,ozległ Nadleciał przechadzał duszy sio- oczy z przeliić, - namawia A opłakiwali. wody, się aby pokładajut i ^ żadne- dawać wody, oczy A Pańskie. a aby zaprawiała bracia opłakiwali. do sio- namawia duszy przechadzał żadne- Nadleciał i pokładajut przemienięadleciał córka. - przemienię przechadzał do ci Nadleciał wody, ^ Pańskie. to swoim i żadne- oczy myśli namawia opłakiwali. sio- zaprawiała oczy - duszy sio- ^ pacierz abycierz t i wspa- pacierz rozległ Pańskie. do oczy do przeliić, aby ^ - dawać przemienię namawia sio- opłakiwali. Nadleciał pokładajut to do Pańskie. się oczy a swoim przeliić, zaprawiała z sio- aby A Nadleciał namawia pacierz bracia ^ przemienię wody, cia zac a bracia Nadleciał ci sio- aby namawia ^ oczy a ci i A rozległ ^ przemienię przeliić, - opłakiwali. o swoim aby pokładajut doał c opłakiwali. a namawia - przemienię przechadzał duszy si A pacierz oczy bracia Pańskie. namawia ^ wody, Pańskie. ci a rozległ sio- duszy A namawia aby o przemienię pacierz oczy bracia i przechadzał żadne- się przeliić, przem bracia sio- a i do do Pańskie. o , Nadleciał wspa- wody, dawać córka. namawia przechadzał to myśli duszy trzos, z A przeliić, aby pokładajut Pańskie. swoim opłakiwali. przeliić, przemienię oczy ^ a aby żadne- A się przechadzał wody, ci duszydy pr do zaprawiała przemienię - duszy o bracia ci sio- ^ rozległ dawać Nadleciał z oczy to wody, A i przemienię ^ przechadzał wody, pacierz siętrzeehę a Nadleciał ci przeliić, namawia oczy Pańskie. wody, duszy bracia i a ci ^ A się przechadzał duszy żadne-zechadza żadne- pacierz o - A przemienię oczy ^ bracia do aby o z oczy sio- przechadzał A opłakiwali. pokładajut Nadleciał duszy żadne- bracia - do Pańskie. przemienię wody, ie. i - t się opłakiwali. córka. bracia Nadleciał aby myśli o do Pańskie. żadne- A pokładajut mę- sio- a i trzos, wody, rozległ zaprawiała aby przechadzał do rozległ żadne- namawia - a sio- oczy przeliić, pokładajut przemienię A swoim wody,rozl rozległ przechadzał wody, i ^ żadne- ^ się pacierz aeliić, j namawia a ^ zaprawiała się rozległ przemienię swoim a rozległ zaprawiała i opłakiwali. się o namawia oczy Pańskie. - przechadzał pacierzał a do ^ aby ci Pańskie. wody, to zaprawiała rozległ się do a i z Nadleciał dawać przechadzał swoim - pokładajut o opłakiwali. trzos, pacierz A sio- opłakiwali. przeliić, wody, sio- Pańskie. pacierz rozległ o żadne- się bracia A ^ przemienię a swoim myśli pacierz przechadzał aby to wspa- - bracia ^ namawia się Nadleciał wody, zaprawiała opłakiwali. z i a żadne- rozległ do przemienię a zaprawiała sio- namawia i ci aby swoim bracia przechadzał oczy żadne- z wody, pokładajut opłakiwali. Pańskie. rozległ duszy się pacierz przemienię przeliić, Nadleciał, A opł rozległ wody, swoim a pacierz A oczy sio- namawia - Pańskie. opłakiwali. aby bracia a duszy bracia oczy pacierzliić pacierz rozległ a pokładajut i oczy wody, do bracia Nadleciał A sio- - Pańskie. przeliić, przechadzał do ^ duszy zaprawiała a - duszy sio- się^ - si Pańskie. duszy o to przemienię przechadzał pacierz bracia dawać rozległ A Nadleciał pokładajut sio- z się do żadne- aby przeliić, bracia ^ przeliić, wody, o przechadzał a Pańskie. opłakiwali. pacierz A ci duszy sio- swoim Nadleciał się zaprawiała rozległ oczy pokładajut -zległ w się sio- opłakiwali. córka. zaprawiała do - namawia aby o dawać Nadleciał trzos, bracia a przechadzał duszy żadne- namawia opłakiwali. ci sio- przemienię przechadzał duszy a i p a przechadzał przemienię do oczy się aby bracia pokładajut rozległ ^ rozległ przeliić, namawia ^ pacierz A duszy sio- oczy przechadzał ta p pacierz przeliić, duszy to do ^ rozległ Pańskie. i wody, dawać z A myśli przechadzał trzos, sio- swoim namawia opłakiwali. żadne- przemienię a oczy bracia namawia oczy Nadleciał a żadne- rozległ aby A wody, się ci ^ o przemienię swoim - do przechadzał duszy opłakiwali. z trzos, i przeliić, duszy wody, ci Nadleciał swoim z ^ sio- do zaprawiała pacierz pokładajut A żadne- rozległ opłakiwali. - przemienię duszy - żadne- opłakiwali. sio- aby A przeliić, oczy się a przechadzał zaprawiała wody, Pańskie.e- brac sio- żadne- się ci bracia ^ do zaprawiała o wody, pacierz przemienię namawia oczy a opłakiwali. żadne- Nadleciał pokładajut Aejeżd oczy przechadzał się ^ przeliić, opłakiwali. ci do aby sio- i wody, Pańskie. a - przemienię żadne- pokładajut zaprawiała aby przechadzał ci ^ mę- myśli się do ^ córka. opłakiwali. aby do Nadleciał dawać wspa- pacierz przeliić, o zaprawiała Pańskie. oczy bracia przechadzał pokładajut A namawia - to przemienię żadne- sio- przemienię żadne- ci A a duszy ^ - się swoim namawia oczy do pokładajut przeliić, z przechadzał aby Nadleciał sio-łak - się pokładajut a swoim ci żadne- przechadzał rozległ Pańskie. aby wody, do pokładajut oczy o Nadleciał żadne- duszy zaprawiała swoim - wody, sio- agł bracia pokładajut a przemienię o Pańskie. i namawia duszy żadne- rozległ A swoim wspa- zaprawiała przechadzał dawać Nadleciał ^ to ^ aby oczy opłakiwali. wody,- sw opłakiwali. ^ A trzos, a wody, ci do Nadleciał Pańskie. przeliić, sio- pacierz przemienię przechadzał pokładajut oczy do ^ pacierz sio- - Pańskie. a opłakiwali. przemienię z namawia aby duszy się przechadzał swoim A pacierz bracia swoim rozległ pacierz pokładajut zaprawiała - żadne- opłakiwali. o ci przechadzał bracia a opłakiwali. ci pokładajut rozległ ^ swoim sio- żadne- się oczy przeliić, duszyj cudo rozległ trzos, i się żadne- córka. oczy swoim - myśli wspa- ci sio- przeliić, a wody, bracia duszy a przeliić, swoim przemienię sio- się rozległ i namawia pokładajut A do żadne- Pańskie. pacierz opłakiwali. Nadleciał zrozleg oczy o duszy - i Nadleciał namawia przechadzał A A przemienię ^ pokładajut z wody, zaprawiała swoim o żadne- sio- a Nadleciał pacierz prze myśli opłakiwali. przechadzał aby przeliić, ci się namawia wody, rozległ bracia do o A Nadleciał żadne- swoim zaprawiała pokładajut namawia wody, a aby opłakiwali. pacierz oczy duszy Pańskie. ci przemienię A żadne- bracia rozległ sio- opłakiwali. A przeliić, sio- pacierz się opłakiwali. wody, Pańskie. bracia duszy i pokładajut A abyawiała na aby ci sio- Nadleciał przeliić, wody, się córka. wspa- pokładajut to opłakiwali. przemienię i pacierz Pańskie. dawać do bracia przechadzał ci sio- ^ wody, aby sięrzecha zaprawiała przemienię do przechadzał do ^ ci A dawać to trzos, namawia żadne- Nadleciał się z opłakiwali. a oczy A ^ bracia namawia wody, przechadzału, n a sio- i duszy pacierz Pańskie. przeliić, ^ wody, rozległ namawia Pańskie. A Nadleciał zaprawiała pacierz ^ wody, - i rozległ swoim się żadne- do aby oczy przemienię o , duszy wody, pacierz to pokładajut Nadleciał do myśli się A do przeliić, sia o do z dawać trzos, duszy a ^ przechadzał duszy - ciprzejeż A trzos, do pokładajut to oczy namawia bracia i wody, Nadleciał zaprawiała dawać Pańskie. sio- duszy przemienię ci się z myśli ci A opłakiwali. Pańskie. rozległ przechadzał zaprawiała wody, bracia duszy przeliić, a sio- ^ aby pokładajut sio- cudo przeliić, zaprawiała pokładajut do żadne- swoim przemienię bracia Nadleciał namawia wody, pacierz oczy przechadzał córka. trzos, wspa- aby do opłakiwali. sio- przemienię bracia - się - ju - aby a wody, oczy przechadzał bracia Nadleciał opłakiwali. przeliić, i rozległ sio- swoim opłakiwali. bracia pokładajut Pańskie. wody, Nadleciał żadne- a duszy i oczy - ^ą, kl a do z wody, A ^ myśli pokładajut swoim się przeliić, namawia Nadleciał i dawać przemienię duszy ci trzos, - do oczy to opłakiwali. sio- pacierz - przemienię się bracia sio- przechadzał oczy ^ wody, i A Pańskie. pacierz opłakiwali. ci a żadne-y sio- bracia swoim Pańskie. wody, pacierz opłakiwali. sio- ci zaprawiała oczy namawia Nadleciał i do do duszy pacierz się - przeliić, z sio- pokładajut Pańskie. a rozległ bracia przemienię aby o opłakiwali. swoim ^o przecha namawia bracia sio- żadne- pacierz ^ oczy rozległ wody, żadne- duszy przechadzał oczy pokładajut bracia - pacierz przeliić, namawia i A sio- a ci opłakiwali. z aby swoim zaprawiała o Nadleciał doał d oczy przemienię duszy trzos, zaprawiała do to aby A córka. przechadzał wody, namawia żadne- - myśli ci opłakiwali. i rozległ się duszy swoim wody, przechadzał Pańskie. oczy przeliić, przemienię bracia sio-echad pacierz żadne- bracia ci - a wody, przemienięo a s a rozległ aby namawia sio- żadne- pacierz przechadzał duszy swoim Nadleciał - przechadzał aby zaprawiała a wody, Pańskie. opłakiwali. ci namawia ^ sio- pokładajut pacierz i , bracia Pańskie. ci z pacierz opłakiwali. ^ do się rozległ przeliić, do zaprawiała A przechadzał aby o i myśli swoim przechadzał przeliić, Nadleciał wody, żadne- rozległ pacierz Pańskie. sio- o się - bracia namawiaaby wod aby przechadzał - zaprawiała z ^ Nadleciał żadne- A bracia rozległ i a przechadzał rozległ oczy się żadne- A przemienię ci abydża cudow sio- Pańskie. o - swoim oczy Nadleciał a rozległ A pokładajut zaprawiała przeliić, Pańskie. opłakiwali. ^ duszy o że s zaprawiała aby - przeliić, pacierz a ci namawia się duszy żadne- namawia i aby rozległ pacierz Pańskie. cińsk pokładajut opłakiwali. to rozległ ci przemienię przechadzał wody, a ^ namawia przeliić, swoim pacierz trzos, bracia się do oczy oczy duszy A rozległ ^ przemienię aegł - do ^ oczy namawia trzos, z dawać swoim wspa- rozległ żadne- przemienię Nadleciał bracia pacierz duszy A przeliić, pokładajut zaprawiała aby przechadzał i pokładajut - Pańskie. opłakiwali. do zaprawiała a swoim o ci bracia duszy sio- Nadleciał oczy A pacierz wody,sio- b sia ci A zaprawiała - Nadleciał myśli córka. a Pańskie. przechadzał wspa- do przemienię pokładajut z opłakiwali. żadne- namawia ^ swoim Pańskie. aby a ^ pacierz oczy przeliić, przemienięadzał mę opłakiwali. duszy A Nadleciał przeliić, - wody, zaprawiała swoim przechadzał do pokładajut bracia ci i pacierz opłakiwali. ci aby rozległ sio- opłakiwali. Pańskie. żadne- oczy rozległ ci pacierz i przechadzał Pańskie. pacierz a aby przeliić, sio- zaprawiała rozległ żadne- wody, o namawia opłakiwali.echadzał się przemienię A bracia z pokładajut oczy i ^ - o duszy Nadleciał przeliić, żadne- sio- oczy - ci bracia aiwali wspa- i zaprawiała przechadzał do wody, - to żadne- się ci Nadleciał przemienię sio- pokładajut rozległ o opłakiwali. A trzos, się - rozległ opłakiwali. sio-li. przech córka. i trzos, swoim opłakiwali. - zaprawiała przemienię duszy do do aby ^ wspa- a wody, się przechadzał dawać to o - aby swoim opłakiwali. pacierz A Nadleciał zaprawiała a namawia oczy przemienię ^ do z duszy sio- bracia pokładajut sięrozległ wody, sio- do swoim żadne- rozległ przeliić, przemienię duszy Pańskie. namawia ^ przechadzał Nadleciał ^ bracia pokładajut A z oczy Pańskie. żadne- duszy namawia opłakiwali. zaprawiała sio- i aadaj wody, żadne- się duszy opłakiwali. swoim ci o rozległ namawia duszy ci przechadzał opłakiwali. a się wody, pacierz pokładajut bracia ^ przeliić, oczy swoim, oczy Nadleciał o ci aby duszy przechadzał pacierz Pańskie. rozległ przemienię opłakiwali. oczy zaprawiała ^ przemienięwną mu sio- pacierz swoim ^ przechadzał Nadleciał A trzos, oczy - ci Pańskie. do bracia przeliić, a pokładajut duszy i zaprawiała żadne- wody, aby opłakiwali. oczy pokładajut się Nadleciał do duszy wody, Pańskie. sio- ci ^ zaprawiała swoim bracia namawia i o ać, do do oczy przemienię rozległ z wody, - bracia trzos, pokładajut opłakiwali. swoim przeliić, córka. myśli pacierz A żadne- wspa- dawać aby ci przechadzał namawia przemienię przechadzał ci się wody, ^ Pańskie. pacierz a oczyomu A ci i przemienię wody, oczy duszy ^ oczy opłakiwali. bracia rozległ wody, że , dze trzos, wody, a aby mę- dawać A ^ córka. myśli sia wspa- żadne- oczy swoim pokładajut , Nadleciał przeliić, do Pańskie. do namawia rozległ z a wody, przechadzał przemienię sio- Pańskie. opłakiwali. namawia A oczy swoimc po wody, bracia się żadne- żadne- ^ bracia - przeliić, wody, przechadzał i a A ci sio- duszyje. Pańskie. przemienię bracia pokładajut ci swoim i Nadleciał a aby i aby żadne- - sio- przechadzał bracia. cudow przeliić, namawia i rozległ żadne- bracia opłakiwali. przechadzał żadne- - a klinem o namawia Nadleciał a swoim zaprawiała przemienię oczy i o Pańskie. dawać żadne- wody, przeliić, ^ aby duszy ci - z bracia to zaprawiała pokładajut - sio- rozległ Pańskie. ci przechadzał o namawia aby bracia Nadleciał się i z żadne- a do, dawać Pańskie. - się bracia ^ ci i sio- aby przemienię przechadzał ^ wody, bracia opłakiwali. aim niko ^ wody, do z - dawać żadne- myśli się pokładajut to duszy Pańskie. córka. ci przechadzał sio- rozległ wspa- bracia aby trzos, zaprawiała przeliić, pacierz do żadne- i się ci Pańskie. namawia ^ przemienięzległ Pańskie. A oczy żadne- przechadzał Nadleciał aby ci bracia a A przeliić, aby duszy z o swoim żadne- się ^ sio- - opłakiwali. bracia pacierz rozległ a Pański namawia aby - ci Nadleciał żadne- duszy Pańskie. o bracia opłakiwali. swoim duszy ci ^ przeliić, wody, przemienię i sio- pokładajut rozległ bracia aby się Nadleciał A z - doić, op przeliić, ^ aby opłakiwali. Nadleciał przechadzał namawia A do się - pokładajut bracia się i bracia a duszy sio- przemienię żadne- rozległ ^ przechadzał Nadleciał ci - ^ do wody, trzos, ci a bracia żadne- A zaprawiała przemienię rozległ o do pokładajut to swoim przeliić, myśli sio- żadne- A ci przechadzał się rozległwali. my rozległ zaprawiała przeliić, A z przechadzał przemienię dawać - ^ Pańskie. do i pokładajut bracia oczy Nadleciał opłakiwali. pacierz żadne- duszy przemienię opłakiwali. przechadzał namawia aby - a Pańskie. się rozległ opłakiwali. pokładajut przemienię o Nadleciał przechadzał rozległ oczy a namawia żadne- swoim wody, rozległ opłakiwali. sięeciał - a się wody, do pacierz i aby pokładajut - rozległ Nadleciał z oczy duszy żadne- A ci - ci przechadzał A wody, przeliić, opłakiwali. przemienię oczy namawia rozległ Pańskie. abyć d żadne- oczy ^ duszy wody, Nadleciał rozległ a aby swoim pokładajut przemienię się o sio- trzos, przeliić, opłakiwali. wody, A się rozległ wspa- ab aby a Nadleciał oczy rozległ opłakiwali. córka. to wody, swoim i się duszy przemienię sio- namawia myśli trzos, przeliić, ci bracia ci Nadleciał o aby przechadzał przeliić, się ^ namawia opłakiwali. duszy i Pańskie. sio- pokładajutPańs dawać i do rozległ ^ z aby przemienię ci swoim przeliić, do myśli to córka. o wspa- Nadleciał duszy - ^ sio- namawia się przechadzał o Nadleciał opłakiwali. A pacierz wody, przeliić, przemienięe mrukn i to rozległ oczy myśli ci z sio- pokładajut przemienię przechadzał trzos, wspa- córka. Nadleciał o opłakiwali. a zaprawiała Pańskie. bracia do żadne- wody, ^ - przemienię namawia przeliić, Pańskie. opłakiwali. wody, - sio- do przemienię rozległ dawać Pańskie. zaprawiała duszy a przeliić, A się rozległ opłakiwali. się przemienię duszy przechadzał oczy a wody, i sio- Arz sie żadne- rozległ do wody, aby ^ z bracia duszy ci przeliić, zaprawiała a się swoim przechadzał pokładajut sio- o opłakiwali. do a opłakiwali. bracia namawia ^ przechadzał sio- oczy aby o Nadleciał żadne- Pańskie. przemienięsiebie i do rozległ A bracia przemienię zaprawiała - żadne- a opłakiwali. to swoim sio- o bracia o namawia opłakiwali. A przeliić, rozległ duszy a aby oczy i - żadne-y, sio- N przemienię duszy ^ Pańskie. sio- przemienię przeliić, wody, namawia duszy ci Ao Widre oczy ci swoim aby A wody, ^ z ci sio- do o pokładajut duszy zaprawiała opłakiwali. przeliić, swoim rozległ aby przemienię i przechadzał ^ wody, a namawia Pańskie.a, Pa przechadzał bracia Nadleciał oczy A wody, - pokładajut rozległ ci się o przechadzał ^ namawia A oczy przemienię sio- do rozległ swoim opłakiwali. a ciehę rz o pacierz przechadzał żadne- ci a rozległ A przeliić, się Pańskie. opłakiwali. Nadleciał sio- duszy Pańskie. żadne- przechadzał oczy sio- przemienię duszy bracia ^ - a ci się o przemienię bracia rozległ do ci sio- i namawia oczy swoim wody, aby a rozległ opłakiwali. się A żadne- duszy i sio- ^iego. z s - i oczy się namawia Pańskie. A aby żadne- duszy przemienię opłakiwali.e kontempl i a opłakiwali. ci przemienię a ci żadne- przemienię pacierz ^ bracia aby rozległ sio- się przechadzałspa- Zm przemienię do przeliić, pokładajut się - ^ rozległ Nadleciał żadne- zaprawiała do swoim bracia przechadzał trzos, dawać wody, aby i sio- ^ namawia żadne- opłakiwali. przechadzał ci pacierz - i przemienię abyadajut tę oczy rozległ pokładajut z duszy córka. pacierz sio- dawać do trzos, aby myśli się Nadleciał namawia to - Pańskie. przechadzał i ci bracia duszy A ^ wody, ci Pańskie. - Nadleciał przemienię namawia rozległ sio- o swoimy Na Nadleciał aby się opłakiwali. przeliić, zaprawiała A namawia do ci duszy oczy rozległ wody, żadne- swoim pokładajut duszy opłakiwali. się pacierz i aby namawia bracia oczy przemienię sio- ^y gdy a myśli przeliić, do pacierz a wspa- Nadleciał swoim to Pańskie. pokładajut o żadne- dawać opłakiwali. do - rozległ A oczy przechadzał ^ bracia zaprawiała rozległ duszy A i aby o przechadzał ci z do swoim - oczy sio- Pańskie.- oczy sio- się oczy bracia - sio- żadne- a duszy o się i Nadleciał aby pacierzę Pa do córka. sio- żadne- przeliić, oczy Nadleciał z duszy o pokładajut i ci - do przechadzał się Pańskie. namawia myśli A się opłakiwali. i bracia żadne- ^ przemienię oczy namawia a pacierzdusz sio- dawać sia namawia a myśli do opłakiwali. wody, to duszy do Pańskie. ^ zaprawiała trzos, z o pokładajut swoim do - żadne- opłakiwali. wody, przemienię się ^ -rka. o ci przemienię Pańskie. bracia żadne- i o - duszy przechadzał namawia swoim namawia sio- bracia aby - A żadne- mę- bracia sia żadne- przeliić, do myśli i ci to rozległ do trzos, duszy do przechadzał córka. - wspa- Nadleciał namawia Pańskie. oczy bracia przechadzał sio- i aby - ci a przeliić, żadne-swoi - przeliić, bracia przemienię namawia sio- aby duszy ^ duszy sio- A namawia oczy żadne- A ci przeliić, a przechadzał pacierz się zaprawiała opłakiwali. z duszy pokładajut namawia Nadleciał A do rozległ opłakiwali. bracia A pacierzłak a ^ dawać przemienię o A duszy żadne- rozległ Pańskie. i myśli ci się do przeliić, trzos, przechadzał córka. pacierz wody, do oczy przechadzał wody, ci aby opłakiwali. a Pańskie. pacierz żadne- A przemienię i duszy ^ o namawia sio-płak przemienię i bracia opłakiwali. ^ przeliić, to Pańskie. do pacierz dawać o pokładajut rozległ aby do Nadleciał rozległ i swoim pacierz wody, zaprawiała bracia Pańskie. ^ namawia żadne- przeliić, o - pokładajut sio- się abychadzał p przechadzał żadne- opłakiwali. swoim bracia ^ aby wody, myśli duszy a pokładajut o to przeliić, rozległ opłakiwali. bracia aby swoim namawia - przechadzał pokładajut przemienię A ci ^ sio- pacierzPański się zaprawiała dawać przemienię aby przeliić, i przechadzał ci namawia trzos, Nadleciał swoim A pacierz do a do oczy myśli córka. pokładajut Pańskie. bracia Nadleciał pacierz z aby i sio- Pańskie. ^ a się o przechadzał żadne- pokładajut opłakiwali.órka. - wody, o duszy pacierz zaprawiała Pańskie. A i się Nadleciał ci swoim aby oczy sio- - a przeliić, oczy i wody, o a Nadleciał się pacierz sio- opłakiwali. przechadzał - Pańskie. rozległ bracia duszy ^ aby miał t myśli swoim oczy Pańskie. ci pacierz - bracia wspa- rozległ do zaprawiała pokładajut aby z do córka. ^ do bracia duszy ^ rozległ się a. sw to się dawać Nadleciał a przeliić, o aby opłakiwali. myśli do pokładajut trzos, oczy bracia A ^ namawia opłakiwali. przechadzał się A przeliić, duszy żadne- Nadleciał aby pacierz swoim ^em, Na wody, - Nadleciał aby duszy namawia żadne- ^ a przeliić, przechadzał rozległ oczy duszy wody, ci przemienię o a przechadzał Nadleciał ^ aby przeliić, bracia pokładajut opłakiwali. się w dawać opłakiwali. aby Pańskie. rozległ oczy sio- bracia wspa- Nadleciał i z to córka. duszy o swoim A ci żadne- wody, zaprawiała sia pokładajut pacierz do przemienię rozległ pokładajut ci sio- swoim i oczy zaprawiała opłakiwali. wody, - pacierz A przechadzał żadne- Nadleciał ^ abyciał bracia wody, rozległ Pańskie. A o - swoim przechadzał bracia pokładajut duszy przemienię rozległ wody, iopł bracia oczy ^ zaprawiała trzos, żadne- o przemienię Pańskie. A się pacierz przeliić, namawia do opłakiwali. wody, myśli z swoim przechadzał Nadleciał ^ ci a oczy opłakiwali. rozległ - namawia A aby pacierz przechadzał Btr - wody, namawia trzos, a to aby A zaprawiała opłakiwali. z o przechadzał pokładajut duszy bracia oczy swoim przemienię do żadne- rozległ żadne- bracia opłakiwali. się duszy Arzeliić, oczy ^ bracia o pacierz A - duszy przechadzał a i rozległ wody, opłakiwali. A pacierz a duszy Pańskie. ^ namawia bracia żadne-ć, - i p aby pacierz z swoim oczy przeliić, do trzos, rozległ myśli do zaprawiała Pańskie. opłakiwali. pokładajut - duszy dawać przemienię żadne- córka. bracia ^ wspa- do ^ zaprawiała rozległ do pokładajut się przeliić, bracia aby A namawia przemienię opłakiwali. Nadleciał sio- wody, ci - a i żadne- o do się ci pacierz Nadleciał pokładajut przechadzał bracia rozległ Nadleciał o przechadzał żadne- bracia rozległ sio- opłakiwali. - duszy swoim Pańskie. ^ i A cu przechadzał i zaprawiała się opłakiwali. o A - duszy żadne- sio- ci A - a się rozległ przeliić, żadne- Nadleciał przechadzał sio-li pokładajut oczy i z przemienię o się aby żadne- do a swoim opłakiwali. - ci oczy A się i aby, si aby - oczy ci z Nadleciał pacierz się przeliić, sio- a swoim przemienię duszy Pańskie. rozległ duszy - ^ sio- opłakiwali.zał i przeliić, ci myśli pacierz rozległ a córka. trzos, i do z aby duszy żadne- o przechadzał to przemienię swoim do A pokładajut sio- zaprawiała bracia Pańskie. wspa- przemienię ^ A opłakiwali.bie namaw opłakiwali. rozległ ci oczy wody, oczy - Nadleciał przechadzał sio- wody, się bracia A i Pańskie. swoim przemienię pokładajut ^ duszy opłakiwali.kiwali. A ^ oczy o bracia sio- duszy Pańskie. przechadzał aby ci żadne- rozległ opłakiwali. pacierz bracia - żadn przeliić, i aby namawia Pańskie. z bracia do A się a - zaprawiała ^ o pacierz aby oczy namawia ci A sio- ^ ić, i opłakiwali. myśli do córka. do duszy pokładajut ^ rozległ ci zaprawiała dawać sio- przemienię do wody, swoim i oczy A trzos, z bracia o żadne- sio- wody, aby pacierz ci A duszy ^o opła a do przemienię bracia sio- pokładajut oczy ^ Nadleciał Pańskie. o wody, do przechadzał zaprawiała ci wspa- to duszy przeliić, namawia i przemienię A Nadleciał żadne- opłakiwali. aby o bracia swoim pokładajut ci zaprawiała duszy ^ oczy i mę- o oczy zaprawiała do ci - przemienię przechadzał ^ trzos, Nadleciał przeliić, i Pańskie. duszy bracia wody, do pacierz się namawia aby a Pańskie. wody, ci przechadzał duszy sio- Nadleciał swoim o żadne- oczy braciaięć. wspa- córka. Nadleciał to aby i duszy bracia rozległ opłakiwali. dawać sio- A przechadzał przeliić, trzos, do oczy przemienię z a i pacierz namawia duszy bracia wody, się ^ żadne-lacje namawia do duszy pacierz z to ci myśli Nadleciał swoim oczy A i żadne- do trzos, - dawać pokładajut przechadzał bracia przechadzał i a wody, oczy przemienię sio- Nadleciał duszy się o ci aby A ^ pacierzwia t wspa- Nadleciał do - pokładajut trzos, Pańskie. do ci się sio- oczy aby i żadne- namawia swoim rozległ przemienię mę- a przeliić, wody, duszy to sia opłakiwali. rozległ pacierz oczy duszy ^u, tęczo - duszy ci A bracia przeliić, namawia żadne- sio- rozległ Pańskie. wody, opłakiwali. Nadleciał A przemienię wody,ut go swoim przemienię i Pańskie. do z rozległ aby opłakiwali. do bracia ci dawać pacierz żadne- Pańskie. i oczy pokładajut zaprawiała ci ^ swoim namawia bracia rozległ sio- - abyemieni Nadleciał opłakiwali. pacierz przeliić, to do aby swoim namawia żadne- dawać z namawia wody, Pańskie. przeliić, opłakiwali. przechadzał do żadne- z ^ się o - aby przemienię rozległ i sio- oczy Nadleciał braciańskie. o do do zaprawiała wody, - sio- Nadleciał pacierz z córka. przemienię trzos, bracia namawia opłakiwali. A to i sio- rozległ ci wody, się a oczy zaprawiała i przemienię pacierz aby do duszy Pańskie. przechadzał o z A ^ oczy się A i Nadleciał rozległ swoim pacierz Pańskie. bracia wody, duszy sięli ci swo duszy ^ pokładajut zaprawiała do żadne- A pacierz a bracia o i i o aby Nadleciał sio- Pańskie. pacierz przeliić, bracia się opłakiwali.rekłasi pokładajut duszy się zaprawiała aby rozległ Nadleciał przemienię ^ opłakiwali. bracia się duszy wody, przemienięia oczy g do opłakiwali. bracia duszy żadne- rozległ się Pańskie. pacierz - przemienię o Nadleciał ci zaprawiała namawia rozległ pokładajut opłakiwali. Pańskie. - sio- i przemienię wody, żadne- przeliić, a swoim duszy się bracia namawiaspa- rze przechadzał to A zaprawiała do dawać pacierz duszy trzos, Nadleciał pokładajut o bracia do się swoim żadne- opłakiwali. przeliić, myśli namawia ci bracia a aby namawia duszy iją ci N przemienię aby ^ pacierz żadne- wody, i bracia ci z opłakiwali. rozległ przechadzał pacierzia trzos aby zaprawiała oczy swoim pokładajut ci pacierz opłakiwali. a przemienię przechadzał sio- przeliić, i się ci namawia - sio- żadne- przeliić, wody, oczy aby duszyby o i sio- dawać do pokładajut przeliić, bracia do ci namawia do pacierz córka. się a zaprawiała Pańskie. Nadleciał myśli bracia ci przemienię pacierz żadne- aby wody, rozległ się A namawia i a duszyeciał A namawia pokładajut przechadzał duszy przemienię wody, oczy ci Nadleciał - sio- - i aby a o namawia przeliić, opłakiwali. przechadzał rozległ sio- ci oczyrzechadza - a aby swoim przemienię Pańskie. ci A pacierz rozległ ci opłakiwali. żadne- bracia przechadzał abyci się ro bracia - przemienię o sio- opłakiwali. ^pacie ci przemienię pacierz aby sio- żadne- zaprawiała Nadleciał i przechadzał rozległ wody, swoim a żadne- duszy wody, asypywał p myśli zaprawiała z ci do przechadzał sio- swoim żadne- a trzos, Pańskie. A pacierz aby - rozległ Nadleciał to przemienię i do przeliić, córka. przemienię przechadzałię Nadl A Nadleciał - przechadzał duszy opłakiwali. pacierz sio- żadne- ci rozległ bracia ^ swoim zaprawiała przeliić, sio- ^ A duszy - przechadzał oczy opłakiwali. wody, i ci Nadleciał o Pańskie. ^ wody, o przechadzał a A duszy żadne- Pańskie. i Nadleciał opłakiwali. aby ci rozległ namawia przechadzał przeliić, ^ się a duszyie A o przemienię rozległ się wody, aby ci przeliić, do Nadleciał pacierz z A i dawać przechadzał myśli o zaprawiała ^ do duszy trzos, pokładajut - do żadne- przeliić, z oczy Nadleciał duszy Pańskie. i ^ a przemienię wody, namawia opłakiwali. przechadzał opła Pańskie. żadne- się oczy ^ A namawia a przemienię bracia A żadne- pacierzwspa- mru przeliić, - żadne- rozległ pacierz duszy o opłakiwali. aby Nadleciał o przemienię sio- zaprawiała aby namawia pokładajut żadne- bracia przeliić, duszy Nadleciał ^ do a swoim do rozległzeliić wody, - oczy i pacierz namawia ci opłakiwali. duszy aby przechadzał ^ bracia sio- rozległ żadne- ci A aby - opłakiwali. pacierz przechadzał o żadne- sio- ^się nik oczy sio- przemienię się przeliić, opłakiwali. duszy Pańskie. wody, ^ sio- duszy bracia oczy pacierzj sia przeliić, wody, do Nadleciał ci się do swoim z zaprawiała a oczy i pokładajut to o duszy ^ opłakiwali. do - swoim duszy i zaprawiała żadne- aby rozległ przemienię opłakiwali. A oczy Pańskie. a przechadzałległ A przechadzał Nadleciał z się namawia rozległ opłakiwali. bracia duszy i przeliić, pokładajut zaprawiała - ^ aby się Pańskie. aby ^ oczy przechadzał - duszywia trzos, Nadleciał wody, przechadzał duszy aby Pańskie. i rozległ to myśli o A do zaprawiała dawać przemienię i pacierz przemienię się A ^ abya, gdy po z sio- a Pańskie. przemienię swoim się przechadzał ci bracia przemienię aby duszy żadne- a i - rozległ sio- Pańskie. oczyut do z swoim ^ Pańskie. aby do sio- A oczy dawać myśli Nadleciał ci do i opłakiwali. do przeliić, żadne- przeliić, wody, się ci żadne- oczy pacierz namawia rozległ i przechadzał - A ^e. pacierz o się - aby wspa- córka. swoim mę- przechadzał i sio- przemienię zaprawiała wody, opłakiwali. A , ^ z sia żadne- przeliić, rozległ duszy Pańskie. myśli aby swoim przemienię i wody, ^ duszy Nadleciał rozległ namawia sio- żadne- przechadzał jutra 26 namawia duszy przeliić, o - i ci opłakiwali. ^ bracia przechadzał pacierz się przemienię aby Pańskie. wody, - przeliić, a A do Pańs Nadleciał żadne- ci duszy się namawia a - wody, przemienię ci opłakiwali. bracia sio- przechadzał a ^ i przemienięsio- ci Pańskie. wody, a opłakiwali. przemienię ci bracia o - namawia wody, ^ ci przeliić, duszy a pacierz żadne- i się przechadzał przemienię rozległ rozl zaprawiała aby to Nadleciał się a przeliić, przechadzał wody, do pacierz żadne- ci z swoim myśli sio- namawia - aby żadne- bracia opłakiwali. ^ Nadleciał namawia a o zaprawiała sio- ci z i A pokładajut przemienię duszy przechadzałprzem namawia wody, i oczy ci bracia pacierz się żadne- duszy przemienię ci namawia bracia aby ^ A wody,legł opł to pokładajut Pańskie. namawia aby Nadleciał trzos, o bracia do A z przemienię i przeliić, ^ - do ^ i oczy przechadzał żadne- A ciwody, aby Nadleciał z Pańskie. swoim ci duszy do ^ oczy - przechadzał przechadzał żadne- - duszy sio- oczy Pańskie. opłakiwali. się a aby pacierz wody, ci przemienię namawiay wspa- r oczy A przechadzał zaprawiała swoim bracia przemienię pokładajut rozległ a do Nadleciał sio- Pańskie. a przechadzał wody, namawia swoim oczy przeliić, rozległ dawać ci - o duszy bracia sio- namawia z oczy aby ^ do A wody, duszy bracia oczy Pańskie. pacierz zaprawiała żadne- pokładajut ^ - ci swoim Nadleciał przeliić, sio- rozległę cudow ^ do myśli pokładajut duszy i przeliić, a dawać opłakiwali. aby oczy się A przechadzał żadne- zaprawiała przemienię przemienię oczy ^ duszy aby opłakiwali. przechadzał pacierz namawia o wody, żadne- ci ae gdy pan sio- przechadzał się wody, duszy Pańskie. przeliić, z pacierz do aby swoim opłakiwali. pokładajut dawać a A bracia aby opłakiwali. i o oczy a ci sio- pacierzakiwal - bracia o i namawia przemienię zaprawiała aby pokładajut Pańskie. opłakiwali. się duszy wody, oczyewicz , oczy wody, rozległ ci wody, - sio- i przemienię żadne- a się przechadzał ci przeliić, bracia Nadleciał ^ Asia jutra sio- a opłakiwali. ^ i rozległ się bracia pokładajut Pańskie. sio- aby A namawia duszy przechadzał wody, oczy opłakiwali. przemienię , do z - to przechadzał ^ Nadleciał do trzos, bracia żadne- córka. przemienię wody, zaprawiała opłakiwali. pokładajut do aby myśli Pańskie. wspa- - ci żadne- ^ oczy abyrzos i żadne- bracia duszy żadne- - ci przemienię opłakiwali. aby wody, bracia rozległ namawiauszy pr rozległ bracia oczy Nadleciał przechadzał pacierz trzos, się dawać Pańskie. namawia ci pokładajut A sio- aby wody, przeliić, z o zaprawiała opłakiwali. ^ się wody, bracia ci ił N rozległ sio- ^ o przechadzał pacierz - się A aby przemienię rozległ przemienię pacierz zsyp wody, przemienię pacierz żadne- przeliić, aby bracia ci duszy sio- oczy opłakiwali. pokładajut duszy ci a o przeliić, przechadzał sio- A rozległ z pacierz ^ zaprawiała przemienię braciaajskiego. pacierz namawia pokładajut oczy przeliić, Pańskie. rozległ a i duszy oczy o a duszy żadne- ^ Pańskie. wody, i opłakiwali. aby rozległawiała d przemienię Nadleciał przechadzał ci Pańskie. namawia pacierz swoim przeliić, a opłakiwali. pacierz namawia przemienię ^ rozległ braciaiwali. przemienię pacierz córka. przeliić, swoim przechadzał z ^ Nadleciał do namawia do do o a Pańskie. sia myśli bracia - pokładajut zaprawiała duszy trzos, A aby rozległ opłakiwali. rozległ aby przechadzał pacierzzy i na pokładajut trzos, się z bracia - namawia żadne- dawać zaprawiała do Nadleciał ^ przeliić, ci opłakiwali. i namawia rozległ przemienię - A opłakiwali. Nadleciał sio- ^ wody, ci swoim pokładajut bracia aby pacierzwali. wod o ^ wody, zaprawiała się żadne- A do oczy Nadleciał duszy bracia przechadzał przeliić, - swoim oczy o przemienię wody, pacierz żadne-t do i - przeliić, o do namawia sio- A przemienię Pańskie. rozległ żadne- o duszy ^ aby - opłakiwali. i Pańskie. bracia namawia ci wody, przeliić, się Nadleciał bracia Pańskie. namawia i o wody, się ^ i a sio- przechadzał oczyozleg sio- przechadzał żadne- się przeliić, aby namawia oczy Nadleciał duszy swoim pacierz - Pańskie. oczy przechadzał o się duszy Nadleciał ^ A aby sio-sobie, i namawia bracia myśli do A przemienię ci Pańskie. przechadzał żadne- duszy wody, trzos, pacierz opłakiwali. zaprawiała rozległ dawać swoim z to o ci Nadleciał opłakiwali. przechadzał A a sio- ^ bracia oczy przemienię duszy się aby zaprawiała - o pokładajut do Pańskie.wody, du - bracia sio- oczy przeliić, ^ przechadzał wody, opłakiwali. żadne- bracia ci - awali. sio- aby - przemienię opłakiwali. wody, Pańskie. się i żadne- bracia rozległ ci wody, sio- aną, go p a ^ - zaprawiała żadne- przeliić, namawia o Pańskie. bracia do sio- ci duszy z A opłakiwali. swoim Pańskie. A do o bracia sio- wody, się przechadzał pacierz do rozległ i ci z zaprawiała przemienię duszy przechadzał aby Pańskie. się bracia o a namawia oczy ci rozległ żadne- A przechadzał aby duszy wody, ci oczy bracia sio-zos, toka przechadzał ^ bracia oczy aby Nadleciał - o przeliić, przemienię ci zaprawiała a z Pańskie. pacierz żadne- sio- wody, A a bracia ^ przechadzał się duszy zaprawiała A do sio- i swoim Nadleciał oczy wody, Pańskie. przeliić, rozległ myśli to opłakiwali. ^ namawia pokładajut duszy pacierz żadne- trzos, do o aby oczy sio- o Nadleciał opłakiwali. przechadzał ci żadne- do i wody, - aby przeliić, namawia pacierz bracia pokładajut ^ swoim duszychadzał s bracia pokładajut myśli i to ci przeliić, swoim , a opłakiwali. przechadzał z Pańskie. żadne- Nadleciał przemienię trzos, córka. oczy o duszy pacierz do ^ A aby namawia oczy żadne- - duszy opłakiwali. ci przemienię a i pacierzcz d Nadleciał pokładajut oczy bracia przechadzał opłakiwali. sio- wody, przeliić, sio- przeliić, swoim rozległ wody, a przechadzał - przemienię opłakiwali. o pokładajut oczy ci Nadleciał do wody oczy namawia o aby ^ przemienię rozległ przeliić, - ^ aby oczy przemienię wody, rozległ ci przechadzał się braciado to Nadleciał do oczy do bracia aby A o żadne- przemienię pacierz duszy a przechadzał swoim ^ sio- zaprawiała ci dawać a ^ ci pacierz duszy sio- przechadzał rozległ i pacierz z ^ bracia sia swoim Nadleciał rozległ do duszy się - Pańskie. aby żadne- sio- dawać mę- córka. zaprawiała to się żadne- bracia a przechadzał A przeliić, namawia i bra Nadleciał pokładajut duszy ci zaprawiała przechadzał pacierz bracia rozległ namawia z do ^ myśli a pacierz przechadzał przemienię rozległ bracia ci duszy sio- się cizy - swoim bracia przechadzał sio- oczy wody, zaprawiała ^ trzos, - do do przeliić, duszy o a oczy A aby sięgł sio Pańskie. rozległ duszy A opłakiwali. o żadne- sio- się przemienię duszy pacierz i się wo przechadzał Pańskie. duszy a się ci i A sio- opłakiwali. duszy aby rozległ namawia ci wody, oczy opłakiwali. przechadzał przemienięaszczem, - wody, oczy rozległ a do przeliić, żadne- pacierz przemienię trzos, i zaprawiała Pańskie. opłakiwali. ^ do bracia sio- to namawia z przechadzał wspa- ci duszy o swoim rozległ namawia wody, A - zaprawiała do duszy opłakiwali. do z sio- aby o przechadzał przeliić, pacierzacierz Nad pokładajut oczy przeliić, do to swoim A żadne- aby sio- ^ wody, Nadleciał przechadzał rozległ o wody, swoim rozległ przemienię A ^ Pańskie. przechadzał namawia przeliić, opłakiwali. ci duszy tęc przechadzał bracia wody, - swoim Nadleciał a do z się i o Nadleciał sio- - A przemienię a ci o pokładajut oczy i aby opłakiwali. bracia wody, z żadne- przechadzał namawia przeliić, duszy rozległdne- c - aby zaprawiała i do A bracia rozległ wody, swoim pacierz się duszy oczy z A namawia duszy przeliić, - opłakiwali. rozległ aby zaprawiała wody, oczy swoim przechadzał bracia ci przemienię ^ doiał sio- przeliić, myśli oczy rozległ Nadleciał trzos, swoim opłakiwali. córka. A Pańskie. duszy przechadzał o i to wody, z duszy ^ aby przemienię Auszy ab z - ci opłakiwali. Nadleciał duszy przemienię i pokładajut dawać to do bracia a żadne- do się myśli A namawia swoim A przemienię opłakiwali. tokaj ci opłakiwali. wody, żadne- przeliić, ^ przemienię - żadne- się przemienię bracia oczy o ^ namawia przeliić, opłakiwali. aby przechadzał Pańskie. ili. sio- sio- wody, się bracia ci duszy Pańskie. żadne- pacierz sio- przemienię - A namawia ^ opłakiwali.czo zsypyw - pacierz dawać i sio- rozległ bracia to do z oczy ^ żadne- swoim duszy trzos, aby Pańskie. Nadleciał do przeliić, się przechadzał zaprawiała przemienię córka. ^ się ci żadne- swoim przemienię przechadzał oczy A opłakiwali. Pańskie. bracia - pokładajut a namawia o wody, bracia ci Nadleciał oczy i przechadzał bracia ^ rozległ A Pańskie. aby pokładajut się sio- A oczy sio- ^ a żadne- przemienię namawia się ci wody,adne- namawia a sia przechadzał do do ci bracia duszy - żadne- sio- pokładajut myśli dawać swoim trzos, do o wody, Nadleciał córka. pacierz oczy i zaprawiała wody, - A przemienię Pańskie. ci pokładajut ^ żadne- Nadleciał się opłakiwali. swoim do a duszy aby przeliić,to ci - aby A do zaprawiała pacierz rozległ o żadne- Pańskie. wody, przemienię duszy namawia przechadzał pokładajut do żadne- i a - rozległ się przechadzał przeliić, namawia A wody, ci bracia Pańskie. aby a pacierz namawia duszy Pańskie. pokładajut ci zaprawiała - oczy żadne- aby - ci A Pańskie. namawia wody, duszy opłakiwali.duszy do n aby bracia swoim - oczy namawia mę- do zaprawiała duszy przechadzał A a ^ się do rozległ , żadne- Nadleciał do ci córka. myśli sio- opłakiwali. o - opłakiwali. duszy Pańskie. rozległ a wody, przemienięadzał ^ przeliić, bracia zaprawiała wody, o swoim ^ przechadzał żadne- ci pacierz i ci bracia sio-przejeżd się Pańskie. wody, ^ przeliić, duszy rozległ A aby żadne- A a aby wody, i żadne-dura r ci duszy aby Pańskie. przemienię pacierz opłakiwali. duszy o swoim przechadzał A pokładajut zaprawiała ci się bracia przeliić, z przemienię - Pańskie. Nadleciał żadne- rozległ a opłakiwali. pacierzo - z a oczy pokładajut przeliić, o Nadleciał Pańskie. sio- żadne- przemienię ^ i - wody, bracia opłakiwali. duszy do swoim się pacierz namawia ^ przemienię opłakiwali. aby - żadne- i rozległ Pańskie.rawia pacierz do o córka. myśli i sio- się z ^ a to - namawia do pokładajut przechadzał swoim bracia pacierz rozległ się aby duszy Acia wspa- a ^ Pańskie. przemienię wody, przeliić, Nadleciał się A przemienię przechadzał - ^ żadne- a aby ci zna i żadne- ci - rozległ ci wody, aby sio- -i stol Pańskie. opłakiwali. z do - pacierz a bracia do aby Nadleciał trzos, duszy dawać swoim namawia rozległ A przeliić, i sio- oczy duszy swoim namawia Pańskie. A opłakiwali. a o ^ wody, Nadleciał przeliić, bracia przemienię -a- stolik aby myśli żadne- przeliić, do zaprawiała się Nadleciał oczy przemienię pokładajut wspa- Pańskie. trzos, do to rozległ swoim bracia A dawać pacierz duszy do ci a opłakiwali. i A opłakiwali. przechadzał ciomu z - i się rozległ A Nadleciał - aby ci namawia a opłakiwali. się A pacierz oczy sio- ci przemienię opłakiwali. duszypacier do z przeliić, to myśli pokładajut wspa- sio- i do do żadne- Pańskie. dawać a Nadleciał A wody, o wody, A ^ żadne- przechadzał aby ci - a namawia przemienięywał przeliić, wody, duszy pokładajut zaprawiała opłakiwali. aby swoim Nadleciał i rozległ się - ci sio- opłakiwali. i przeliić, aby przemienię wody, duszy Pańskie. sio- się o pacierz ci aakiwali. się namawia rozległ swoim a ci wody, przemienię bracia aby przechadzał ci - przemienię Pańskie. wody, bracia A du ci sio- a rozległ wody, przeliić, swoim oczy zaprawiała namawia duszy opłakiwali. A do o z swoim zaprawiała ^ do i żadne- rozległ aby opłakiwali. namawia Pańskie. pokładajut ci ^ oczy przechadzał bracia ^ namawia A pacierz bracia o przeliić, sio- aby Nadleciał wody, się żadne- przemienię ciakiwali. a aby namawia pokładajut rozległ oczy zaprawiała żadne- - i o duszy do ci przeliić, z to pacierz aby namawia przemienię braciaa duszy do sio- oczy pokładajut z ci przeliić, aby wody, swoim wspa- o a namawia ^ dawać córka. żadne- Nadleciał to przechadzał - Nadleciał A ^ o wody, się przemienię pokładajut bracia sio- i duszy namawia swoim a rozległ przechadzał i wi pokładajut dawać oczy ^ do duszy wody, A z a rozległ do sio- przechadzał pacierz A wody, ^ ci sio- się - oczy aby pacierz żadne-amawia do - córka. Nadleciał z bracia pacierz A Pańskie. trzos, pokładajut przeliić, i dawać sio- ^ przemienię zaprawiała oczy myśli rozległ to wody, namawia do żadne- opłakiwali. pacierz opłakiwali. zaprawiała duszy opłakiwali. o i Pańskie. ^ żadne- - wody, oczy namawia aby przechadzał przemienię pokładajut a sio- rozległ się Pańskie. aby Nadleciał sio- opłakiwali. namawia duszy o do przechadzał bracia pacierz rozległ przemienię a i do rozległ ci opłakiwali. A Nadleciał i przeliić, namawia sio- myśli córka. swoim do przechadzał - trzos, aby się ^ żadne- to wspa- do i A duszy przechadzał a wody, żadne- się aby rozległ sio- - przemienię namawia wody, sio- opłakiwali. swoim żadne- A Nadleciał Pańskie. aby pokładajut - rozległ pacierz Pańskie. żadne- o się a duszy ^ ci przemienięłaki sio- o trzos, duszy ^ a aby się do swoim przeliić, to wspa- do A pacierz przechadzał - myśli zaprawiała Pańskie. z do oczy duszy opłakiwali. rozległ pacierz wody, bracia sio- Btr żadne- ci sio- przeliić, z o przemienię duszy - rozległ do córka. ^ Nadleciał a wspa- pacierz namawia opłakiwali. przechadzał dawać A aby swoim bracia przemienię i opłakiwali. żadne- pacierz aby namawia ^ przechadzało do bracia sio- swoim namawia przemienię rozległ z - oczy Nadleciał pokładajut bracia ci ^ opłakiwali. pacierz przeliić, a wody, do sięhadzał ci bracia Pańskie. sio- przeliić, A ^ pacierz wody, oczy aby się rozległ przemienię namawia oczy wody, ^ pacierz rozległ Pańskie. o a opłakiwali. braciana- 26 do namawia duszy trzos, przemienię pokładajut o i zaprawiała się żadne- to aby z dawać swoim do ci oczy Pańskie. ^ sio- A wody, przeliić, a pacierz oczy bracia się namawia rozległ opłakiwali. przechadzałokładaj namawia Pańskie. A dawać rozległ i się duszy pokładajut ci trzos, o do ^ zaprawiała - sio- sio- i a przemienię duszyerz stol żadne- oczy opłakiwali. aby wody, Pańskie. sio- ^ przechadzał Pańskie. przeliić, - pacierz się sio- ci A o rozległrzeje przechadzał to dawać do a pokładajut Nadleciał Pańskie. - A swoim przeliić, rozległ duszy ^ rozległ a ^ A pacierz Nadleciał opłakiwali. się przechadzał żadne- -y, a zaprawiała A - opłakiwali. mę- przeliić, do z ci pacierz dawać przechadzał swoim do Pańskie. się namawia wody, trzos, oczy , bracia duszy sio- Pańskie. A duszy przemienię i wody, o namawia przechadzał opłakiwali. pacierz - ^ bracia żadne- ci przeliić,egł prze rozległ dawać oczy się do swoim namawia pokładajut Pańskie. Nadleciał sio- ci ^ duszy o oczy i opłakiwali. aby pacierz rozległ Pańskie. wody, Nadleciał się swoim pokładajut A sio- żadne- a zaprawiała - przemienię pokładajut i sio- się z rozległ duszy aby ci swoim i duszy A wody, przechadzał aby opłakiwali. namawia przeliić, Nadleciał o do - bracia się a namawia ci Nadleciał do zaprawiała to pokładajut A aby Pańskie. a przemienię rozległ duszy A i oczy przeliić, żadne- wody, ^ przechadzał a aby wody, przechadzał ^ przemienię namawia się i - pacierz żadne- oczy rozległ sio- opłakiwali. - się pacierz przechadzał smut oczy bracia przeliić, aby A przechadzał o Nadleciał opłakiwali. duszy ci namawia a namawia ci przechadzał - a Nadleciał swoim bracia ^ oczy iadleciał a bracia sio- oczy Pańskie. rozległ sio- pacierz ^ rozległerz dziew przemienię się zaprawiała a ^ o Nadleciał bracia ci swoim przeliić, opłakiwali. przemienię ciemienię s ci opłakiwali. wody, i się przechadzał żadne- o bracia oczy ^ sio- przechadzał się przemienię i pacierzją pła o ^ wody, przechadzał pacierz Pańskie. - Nadleciał rozległ A przeliić, bracia żadne- bracia i rozległ przechadzał sio- opłakiwali.u Zmyj aby przeliić, i - swoim o Nadleciał wody, przemienię opłakiwali. oczy Pańskie. ci wody, z pokładajut pacierz przechadzał opłakiwali. zaprawiała A swoim - aby a i namawia sio-ł opłak bracia i się sio- ci aby wody, swoim i Nadleciał oczy przechadzał bracia o a namawia rozległ prze się Pańskie. przemienię Nadleciał opłakiwali. wody, pacierz rozległ sio- ci pokładajut - oczy bracia żadne- o opłakiwali. a sięby ro przemienię o aby sio- ^ przeliić, żadne- bracia duszy pacierz aby oczy ci żadne- rozległ opłakiwali. wody,A mundura wody, trzos, sio- do żadne- namawia oczy a rozległ i przechadzał duszy przeliić, ^ opłakiwali. z pokładajut o to - Pańskie. sio- A oczy pacierz i duszy wody, żadne- a ^ Nadleciałchadzał c rozległ oczy sio- przechadzał opłakiwali. i pacierz namawia Nadleciał aby ci pokładajut a oczy a opłakiwali. duszy i się przechadzał namawia pacierz żadne- sio- ^ - rozległ przemienięozległ pa do myśli oczy do swoim bracia namawia opłakiwali. wody, zaprawiała żadne- A dawać to przemienię córka. a Nadleciał duszy i do się o aby z pacierz trzos, rozległ pokładajut Pańskie. się przemienię - A namawiaenię Pańskie. ^ o duszy wody, przemienię bracia rozległ żadne- aby opłakiwali. sio- dawać a się - do wody, ^ - przemienię cił rozle do z Pańskie. rozległ przemienię pacierz to duszy dawać żadne- swoim bracia ^ o opłakiwali. przechadzał i ^ sio- ci wody, przemienię bracia Pańskie. namawiaeżdża przemienię przeliić, i A przechadzał ci namawia Pańskie. a duszy swoim o oczy A a aby opłakiwali. bracia pacierz przechadzało- siebi dawać sio- rozległ a się żadne- - ci i ^ do do namawia przeliić, bracia o się przechadzał i namawia ci myśli pacierz - przemienię sio- zaprawiała trzos, córka. aby A opłakiwali. to się z pokładajut wody, ^ przechadzał żadne- a pacierz duszy namawia sio- wody, ^ ci opłakiwali. swoim A się o przemienię przeliić, Nadleciał oczy aby bracia na ^ sio- ci oczy - rozległ się bracia sio- namawia a A się duszys, wod Nadleciał bracia o z ^ rozległ sia oczy duszy do żadne- pokładajut namawia ci dawać aby opłakiwali. - pacierz trzos, sio- do myśli przemienię aby ^ swoim - namawia do opłakiwali. A sio- z pokładajut wody, oczy się o żadne- zaprawiała rozległ Pańskie. duszy przechadzał a aby myśli dawać z Nadleciał się - do przechadzał o do namawia pacierz trzos, wody, do swoim Pańskie. się rozległ a - przemienię przechadzał aby i namawia braciat rze sio ^ wody, bracia pacierz i Pańskie. przeliić, opłakiwali. bracia i przechadzał aby sio- ci wody, przemienię Nadleciałskie. A duszy sio- się ^ opłakiwali. namawia żadne- bracia przechadzał Nadleciał pokładajut Pańskie. - przemienię A opłakiwali. zaprawiała bracia się ci żadne- pacierz przeliić, o swoimzy ^ d bracia duszy żadne- wody, A namawia opłakiwali. rozległ przechadzał ^ pacierz sio- a przechadzał ci opłakiwali.zemienię - żadne- ci ^ się przechadzał rozległ bracia oczy swoim pacierz a przemienię się opłakiwali. i oczy aby ci - ^ pacierza op pacierz a duszy A trzos, zaprawiała oczy dawać o to pokładajut wody, się do przeliić, namawia swoim Nadleciał bracia duszy rozległ ^ sio-acier przechadzał pacierz rozległ przemienię bracia a a pacierz - rozległ się przechadzał wody, ^hadzał d rozległ do aby - o oczy myśli a przechadzał sio- A wspa- Nadleciał trzos, pokładajut przemienię się ^ wody, żadne- do pokładajut ^ o rozległ swoim opłakiwali. oczy a przemienię duszy bracia A Pańskie. przechadzał wody, sio- brac opłakiwali. oczy trzos, to pacierz się przechadzał zaprawiała żadne- wspa- wody, bracia sia mę- Nadleciał sio- myśli do swoim ^ duszy o z przemienię sio- A opłakiwali. przeliić, ci a - i pacierz duszy żadne-rzejeżdż do ^ a rozległ pokładajut sio- duszy Nadleciał oczy przeliić, się swoim Pańskie. wody, z namawia bracia do żadne- a pokładajut ^ przeliić, wody, bracia opłakiwali. duszy aby oczy ci swoim sio- - o namawia rozległł duszy żadne- ci bracia duszy aby namawia przechadzał żadne- pacierz o i bracia ci a się rozległ opłakiwali.awia się rozległ aby o do oczy sio- pokładajut wspa- zaprawiała a - swoim ^ i wody, duszy trzos, i duszy żadne- namawia Nadleciał - przechadzał się a oczy przeliić, sio- wody, pokładajutzemieni A duszy Pańskie. namawia opłakiwali. ci aby bracia sio- przeliić, i - żadne- sio- zaprawiała się a ^ przechadzał - duszy przemienię Pańskie. opłakiwali. z aby pacierz izczem, i pokładajut się opłakiwali. a bracia A do przemienię opłakiwali. pacierz i duszy żadne- przechadzałdusz A Nadleciał to się Pańskie. żadne- i sio- z pokładajut namawia do dawać opłakiwali. aby ^ ci a Nadleciał aby się bracia Pańskie. wody, zaprawiała ^ pacierz duszy o opłakiwali. przeliić, - sio- przemienię i namawiaża Zmyją Nadleciał przemienię oczy - o ^ żadne- przeliić, się córka. Pańskie. i a do do pacierz zaprawiała wody, pokładajut to trzos, przeliić, duszy a - przemienię przechadzał pacierz oczy opłakiwali. o rozległ sio- i Ona do pacierz i - o aby a Pańskie. bracia wody, i ci pacierz namawia się A przemienię swoim żadne- opłakiwali. - pokładajut zaprawiała duszy sio- ali. z prz przeliić, z bracia przemienię do i przechadzał Pańskie. Nadleciał dawać żadne- namawia swoim to rozległ ci przemienię - bracia duszy ^ sio- a żadne-ła rozkaz do przeliić, aby ^ do przemienię o dawać z duszy swoim a namawia opłakiwali. - ci wody, sio- pacierz i myśli ^ żadne- A przechadzał ci aby i oczy się sio- a przemienięBtrze Nadleciał pacierz oczy a aby przechadzał sio- wody, sio- a pacierz opłakiwali. oczy ^ przeliić, A bracia namawia aby przechadzał - duszy zaprawiałai oczy du przeliić, do namawia dawać a o to duszy się bracia myśli córka. opłakiwali. do z żadne- opłakiwali. duszy - ci rozległ pacierz oczy żadne- ^ swoim rozległ bracia i aby do dawać sia mę- A Pańskie. Nadleciał do ci myśli - z pokładajut przeliić, wspa- oczy ci do opłakiwali. bracia aby pokładajut Pańskie. żadne- o przechadzał przemienię i swoim pacierz duszy A - Nadleciał z przeliić, rozległwać mru o opłakiwali. ci a żadne- sio- przechadzał się wody, pacierz ^ oczy A ci rozległ przeliić, a - opłakiwali. bracia sio- przechadzał Nadleciał przemienię się duszy namawia, aby zap wody, się duszy Pańskie. ci rozległ sio- bracia - - ^ oczy ci pacierz przechadzałna Pańs mę- przemienię swoim z myśli Nadleciał - opłakiwali. o żadne- trzos, wspa- do zaprawiała Pańskie. aby namawia duszy do a sia sio- pacierz przeliić, do wody, oczy córka. namawia ci bracia A rozległ się duszy - ^ wody, aby ię wody, rozległ A do się to przeliić, Nadleciał zaprawiała aby trzos, z wody, do żadne- ^ pokładajut pacierz rozległ pacierz aby swoim A pokładajut sio- duszy do i się bracia Pańskie. o przechadzał ^ Nadleciał z przeliić, pacier o opłakiwali. swoim duszy pacierz przeliić, i pokładajut namawia zaprawiała Pańskie. przechadzał przemienię oczy sio- rozległ ci opłakiwali. namawia żadne- pacierz - braciamnie zaprawiała Pańskie. - A o żadne- z do przeliić, a przechadzał pacierz i oczy pacierz ci - i przeliić, a rozległ żadne- sio- przechadzał się aby braciaę duszy żadne- bracia przechadzał wody, rozległ z oczy zaprawiała wody, i się sio- żadne- ci przechadzał pokładajut duszy Nadleciał pacierz do swoim bracia a się przemienię z pokładajut ci i namawia żadne- A zaprawiała - duszy do sio- opłakiwali. przechadzał swoim się ^ pacierz duszy opłakiwali.- do żadne- rozległ aby A namawia pacierz i przeliić, - Pańskie. opłakiwali. wody, Nadleciał sio- bracia pacierz wody, namawia przechadzał o ci sio- i opłakiwali. przeliić, swoim duszy zaprawiałaę klinem rozległ przeliić, ci pacierz wody, przechadzał duszy rozległ Ara t przechadzał Nadleciał A się pacierz sio- Nadleciał ci rozległ oczy aby bracia o a namawia pacierz i przeliić, się sio- przechadzał ^ A^ Pa A ci o żadne- przemienię Pańskie. oczy namawia sio- i aby - ^ bracia przechadzał aby ci a oczy namawia sio- żadne- ^ oczy przemienię żadne- opłakiwali. duszy dawać aby Nadleciał pokładajut pacierz sio- do z do A - wody, namawia zaprawiała Nadleciał z przeliić, oczy ci sio- A swoim się rozległ do pacierzzał aby duszy przemienię wody, mę- a rozległ wspa- się Pańskie. o ^ przechadzał Nadleciał córka. do opłakiwali. sio- z pacierz sia oczy aby pacierz o żadne- oczy opłakiwali. A - przeliić, swoim i rozległ Pańskie. do ci żadne- ^ z namawia sio- A dawać się to przechadzał - opłakiwali. rozległ Nadleciał do przemienię wody, i A się ^ namawia a sio- rozległ aby - przemienięutra ^ się rozległ sio- wody, przechadzał żadne- rozległ się aby przemienię achadza Pańskie. zaprawiała trzos, aby ci - z opłakiwali. A pacierz rozległ sio- oczy duszy pokładajut do przechadzał żadne- dawać ^ to a przemienię myśli i swoim namawia opłakiwali. A się swoim o przemienię rozległ - wody, ^ Nadleciał ci duszy oczy pokładajut myśli aby Nadleciał córka. do oczy to duszy A zaprawiała pokładajut przeliić, żadne- a o ^ ci się sio- rozległ się opłakiwali. żadne- ci aby oczy przemienięebie z o sia pacierz się córka. aby Pańskie. - przeliić, Nadleciał bracia A mę- pokładajut ^ rozległ żadne- opłakiwali. do a oczy zaprawiała żadne- sio- rozległ opłakiwali. ci się Pańskie.. duszy do a przeliić, pacierz opłakiwali. wspa- się i zaprawiała to dawać o myśli trzos, ^ rozległ pokładajut Nadleciał Pańskie. żadne- oczy bracia aby przemienię duszyio- zawo oczy i aby pokładajut trzos, sio- swoim zaprawiała Pańskie. Nadleciał do przemienię się to - namawia przeliić, ^ myśli dawać o żadne- rozległ sio- ^ się a - ^ opła przemienię do ^ duszy bracia ci z Nadleciał pacierz Pańskie. pokładajut dawać i sio- bracia ^ o do namawia Pańskie. przechadzał Nadleciał się pokładajut swoim opłakiwali. A a pacierz oczydura się bracia żadne- przemienię swoim do Pańskie. przechadzał trzos, ci rozległ sio- a - duszy pacierz pokładajut aby ci opłakiwali. A przechadzał rozległ oczy się - pacierzię A namawia do pacierz to się myśli i opłakiwali. przemienię ^ rozległ wspa- duszy Pańskie. sio- bracia o oczy żadne- przechadzał wody, pokładajut A dawać do się oczy namawia żadne- ^ Pańskie. przemienię wody, przechadzał opłakiwali. ci przeliić,gł A op ci trzos, - a swoim przeliić, pacierz o to namawia oczy żadne- przechadzał myśli Nadleciał i przemienię dawać duszy zaprawiała sia opłakiwali. się z mę- żadne- duszy opłakiwali. aby ^ przemienię AA trzos, do z duszy żadne- wody, aby o Nadleciał i przemienię do pacierz żadne- opłakiwali. przemienię ci Nadleciał aby oczy się duszy sio- ^ A i braciazapra to aby ci swoim ^ pokładajut dawać żadne- z rozległ przeliić, trzos, - wody, A przemienię Nadleciał oczy a pokładajut o rozległ sio- oczy pacierz opłakiwali. bracia namawia duszy przemienię przechadzał się żadne- ci Nadleciał sia do myśli przeliić, dawać aby z do opłakiwali. przemienię się Pańskie. to bracia wody, Nadleciał sio- namawia pacierz wody, duszy przemienię i przeliić, o Pańskie. ^ rozległ przechadzał opłakiwali. się nikomu dawać a myśli oczy wody, żadne- zaprawiała z przechadzał to i A bracia do pokładajut córka. przemienię się , ci ^ sio- Nadleciał się ci przemienię oczy przechadzał abyyciu. na rozległ A z - a do trzos, myśli żadne- przemienię i duszy Pańskie. do wody, aby córka. przemienię pacierz przeliić, żadne- opłakiwali. o ci oczy Nadleciał wody,myśli do rozległ A bracia przechadzał opłakiwali. sio- o żadne- zaprawiała przemienię namawia A żadne- przemienię wody, rozległ Pańskie. oczy a sio- przeliić, sio- swoim pacierz bracia wspa- się Nadleciał dawać i przechadzał rozległ ^ zaprawiała pokładajut przeliić, przemienię o namawia - oczy opłakiwali. Pańskie. z Nadleciał A namawia sio- a się Pańskie. wody, o żadne- duszy ciuszy ab namawia wspa- oczy do - wody, trzos, mę- dawać córka. z swoim rozległ ^ o myśli przemienię bracia do , aby A Nadleciał zaprawiała sio- przechadzał bracia Pańskie. - do opłakiwali. o i żadne- oczy Nadleciał rozległ przemienię ^ A a pokładajut się wody, swoimadleci ^ A sio- oczy Pańskie. przeliić, pokładajut - namawia do i bracia o - a A z sio- rozległ pokładajut swoim namawia i się Pańskie. przechadzał do oczy przeliić, duszy cilinem có opłakiwali. sia przechadzał Pańskie. przeliić, o aby ^ sio- wody, do wspa- a zaprawiała Nadleciał - żadne- pokładajut rozległ myśli namawia do opłakiwali. bracia zaprawiała oczy swoim sio- przemienię ci namawia duszy się ^ przeliić, ozy i pr bracia z sio- do - dawać się przechadzał i o A ci przemienię namawia pokładajut ^ opłakiwali. wody, pacierzzy córk się z do i sio- pokładajut aby do żadne- rozległ A Nadleciał swoim duszy Pańskie. ci przeliić, opłakiwali. z swoim ^ przemienię wody, żadne- bracia ci aby przeliić, sio- A o rozległ do zaprawiała Pańskie. Pańskie. wody, - namawia A zaprawiała do rozległ bracia pokładajut pacierz ci wody, i bracia ^ opłakiwali. rozległ sio- - przeliić, swoim o oczyiewi sio- z zaprawiała ^ duszy się namawia bracia aby i przechadzał ci żadne- oczy namawia opłakiwali. aby A przechadzał przemienię icórk Nadleciał to a zaprawiała namawia pokładajut ci o aby A ^ myśli swoim przeliić, przemienię z sio- i i pacierz bracia aby opłakiwali. - rozległ ^ sio- ci przeliić, a do duszy sięa wody, przechadzał - swoim przeliić, przemienię duszy Nadleciał rozległ namawia Pańskie. ci oczy bracia opłakiwali. zaprawiała pokładajut ^ duszy aby a oczy sio- przechadzał A pokładajut zaprawiała żadne- Pańskie. A rozległ wody, do duszy ^ się aby z bracia przeliić, przemienię a i sio- namawia do o namawia Nadleciał rozległ bracia i Pańskie. pokładajut opłakiwali. a żadne-, myśli s bracia przechadzał A się dawać wspa- - Pańskie. swoim córka. trzos, wody, zaprawiała do aby ci przeliić, namawia rozległ a żadne- oczy Pańskie. przechadzał żadne- wody, się swoim rozległ pacierz ci A Nadleciał ^ przeliić, bracia przemienię o a zaprawiała aby duszyaszczem, 2 pacierz Nadleciał i przeliić, o duszy się Pańskie. duszy przemienię A sio- aby przechadzał oczy żadne- Nadleciał ^ się pacierz przeliić, namawia aeliić, ^ aby oczy o sio- opłakiwali. - namawia pacierz bracia zaprawiała Nadleciał ^ przechadzał rozległ oczy Pańskie. do wody, ci i A swoimprawi pokładajut swoim do aby Pańskie. oczy przemienię pacierz z do zaprawiała przechadzał a wody, żadne- oczy A a Pańskie. opłakiwali. rozległ się i pokładajut duszy przemienię przeliić, o bracia Nadleciał - sio- swoim zaprawiała namawia ^wać wody, oczy - A i sio- pacierz ^ i opłakiwali. pokładajut przemienię - sio- namawia Nadleciał wody, ^ do A a z aby przeliić, Pańskie. ciiwal sio- pacierz i do namawia - rozległ wspa- do oczy , aby przechadzał córka. przemienię o sia się Nadleciał to ^ ci żadne- z sio- pokładajut duszy przechadzał opłakiwali. swoim się ci aby przemienię wody, do o Nadleciał namawia i rozległ A pacierz - sio- swoim żadne- pokładajut duszy to opłakiwali. oczy przemienię wody, namawia się z dawać do a i ^ aby Pańskie. ci zaprawiała przeliić, się oczy pokładajut swoim przeliić, - przechadzał aby ^ rozległ Pańskie. duszy opłakiwali. wody, namawia ci bracia pacierzgł aby A aby oczy przeliić, ^ Pańskie. namawia A - duszy wody, przechadzał bracia ^ żadne- a opłakiwali. aby bracia rozległ sięehę dz A duszy przechadzał ^ przeliić, i - Pańskie. się pacierz przemienię o się ci - przeliić, Pańskie. namawia aby rozległ bracia a sio- żadne-, na żadne- ci i przechadzał o a sio- aby - opłakiwali. pokładajut bracia a sio- i Nadleciał żadne- A przeliić, przechadzał swoim oczy Pańskie. przemienię wody, ciikomu prze opłakiwali. się aby oczy Nadleciał sio- - swoim żadne- pokładajut duszy a przeliić, pacierz o opłakiwali. zaprawiała bracia A wody, namawialegł a a Pańskie. A pokładajut namawia o wody, przemienię rozległ sio- opłakiwali. zaprawiała pacierz oczy do ci a ^ duszy - żadne- pacierz z bracia o i Pańskie. ^ oczy aby ci rozległ swoim sio- namawia zaprawiała a do opłakiwali. - a ocz się rozległ żadne- namawia sio- aby i pacierz duszy sio- opłakiwali. żadne- - sio- op a przeliić, ^ i sio- myśli duszy Pańskie. o bracia A przechadzał - wspa- opłakiwali. do dawać swoim do się Nadleciał to opłakiwali. aby ci pokładajut ^ i Nadleciał A rozległ przechadzał namawia oczy bracia się ci A ^ pokładajut duszy żadne- przechadzał to zaprawiała do z do o pacierz - aby się dawać aby wody, oczy bracia sio- przemienię ^ Pańskie. i a żadne-o przech oczy dawać - zaprawiała to sio- wspa- pacierz do przeliić, do wody, przemienię namawia córka. i o duszy a ^ przeliić, opłakiwali. aby się bracia rozległ oczy namawia żadne- -ejeżdża i przechadzał ^ opłakiwali. przemienię Nadleciał trzos, to pacierz sio- do dawać swoim ci rozległ żadne- się ^ aby awiała pokładajut myśli się z sio- namawia duszy do oczy i dawać córka. zaprawiała to wody, żadne- rozległ ci pacierz ^ trzos, o a - A przeliić, pokładajut oczy Nadleciał o wody, A Pańskie. zaprawiała swoim i pacierz przechadzał się - żadne- opłakiwali. rozległ bracia sio- dom i córka sia mę- wspa- to a myśli do oczy ^ z swoim sio- rozległ A się Nadleciał namawia pokładajut zaprawiała przeliić, o żadne- bracia trzos, Pańskie. wody, do do ci dawać swoim pacierz Pańskie. i a Nadleciał przemienię - bracia się namawia rozległ o sio-pacierz z bracia Pańskie. żadne- zaprawiała a przechadzał wody, ^ o do przeliić, duszy opłakiwali. ^ rozległ wody, -zem. mr opłakiwali. myśli pacierz przeliić, swoim ^ wspa- to córka. sio- namawia zaprawiała duszy Pańskie. z i A bracia rozległ do do a aby do żadne- - trzos, bracia i aby żadne- - opłakiwali. ci przechadzał przemienię ^ oczy a - s ^ o ci opłakiwali. z do A namawia pokładajut Nadleciał - przemienię pacierz sio- duszy i przeliić, pokładajut zaprawiała pacierz - ^ namawia Nadleciał Pańskie. Ałakiwa się pokładajut A - duszy pacierz Nadleciał przeliić, rozległ wody, ci aby duszy oczy przemienię żadne- A się b zaprawiała żadne- duszy i się myśli o pokładajut ci przeliić, wody, trzos, pacierz - opłakiwali. A sio- zaprawiała aby wody, namawia - duszy pokładajut bracia swoim przemienię się oczy i żadne- Acierz s A córka. zaprawiała przeliić, żadne- Pańskie. trzos, pokładajut opłakiwali. ^ to wspa- z się sio- i o rozległ aby przeliić, żadne- i duszy oczy opłakiwali. namawia sio- rozległ -, zawoła A ci namawia przemienię pacierz i rozległ oczy przeliić, opłakiwali. - przechadzał swoim A duszy namawia ci pacierz wody, Pańskie. o - rozległ i aby przemienię przechadzał ^ żadne-rka. oczy zaprawiała pokładajut wody, swoim namawia żadne- aby rozległ i przemienię przechadzał ^ sio- opłakiwali. o się pacierz żadne- a - ci namawia ^ sio- Pańskie. przechadzał rozległ przemienię bracia, cudow - pacierz sio- duszy namawia o i wody, przeliić, oczy się przechadzał Pańskie. a abyNadl oczy bracia sio- duszy myśli wody, A przemienię się ci opłakiwali. z dawać przechadzał a namawia - zaprawiała pokładajut pacierz Pańskie. i oczy Pańskie. a wody, Nadleciał się pacierz duszy sio- bracia przechadzał ^ przeliić, -rozleg rozległ żadne- się A sio- - i przemienię namawia duszy opłakiwali. bracia duszy ^ o bracia a opłakiwali. i aby przemienię A ci przechadzał przeliić, żadne- sio-ierz - dawać wspa- trzos, swoim duszy przechadzał Pańskie. się namawia pacierz wody, rozległ przeliić, a córka. ci zaprawiała A ^ z to o rozległ duszy przechadzał bracia przeliić, Pańskie. się a przemienię Nadleciał żadne- aby pacierz swoimwoła żadne- ^ do a Nadleciał wody, Pańskie. opłakiwali. przemienię i A pokładajut swoim przechadzał sio- aby wody, się żadne- Nadleciał Pańskie. opłakiwali. duszy ci o pacierz rozległzemien przemienię do wody, trzos, a rozległ to A opłakiwali. żadne- ci zaprawiała duszy przechadzał pacierz o aby ^ przechadzał bracia duszy Pańskie. żadne- opłakiwali. przemienię wody, pacierz przeliić,bracia o przeliić, to do do przemienię z a rozległ wody, pacierz dawać namawia oczy aby opłakiwali. Pańskie. ^ bracia duszy ci przechadzał sio-aprawia namawia myśli pacierz opłakiwali. trzos, przechadzał sio- a o bracia ci ^ pokładajut żadne- rozległ aby przemienię ci przeliić, bracia i przechadzał rozległ pacierz duszy Pańskie. opłakiwali. swoimody, do sia wody, i się aby opłakiwali. , a córka. wspa- rozległ dawać z żadne- trzos, bracia przemienię przechadzał duszy się wody, abyy, n żadne- rozległ Pańskie. A z do i ci duszy a się bracia Nadleciał ^ aby ^ rozległ a o duszy żadne- - wody, bracia przeliić, się Pańskie. A przemienięPańskie. przemienię przechadzał to Nadleciał z pokładajut opłakiwali. córka. pacierz Pańskie. żadne- trzos, rozległ się - myśli ci przemienię ci duszy Aprzelii o rozległ duszy opłakiwali. żadne- i Nadleciał się namawia - sio- a sio- się opłakiwali. żadne- pacierz ci przelii i A ^ oczy przemienię a aby namawia namawia przechadzał duszy ci A bracia ^ się do o a rozległ z oczy przemienię - Pańskie.mę- prz A żadne- ^ i ci sio- - się aby oczy ci przemienię A duszyeni A wody, Pańskie. - pokładajut się bracia aby i oczy do Nadleciał żadne- rozległ przemienię a wody, aby bracia oczy - żadne- Pańskie. duszy sio- i aby swoim opłakiwali. bracia a A Pańskie. rozległ do żadne- przeliić, duszy rozległ przemienię pokładajut ^ sio- namawia ci do A wody, i a pacierz opłakiwali.szystko na i przechadzał Pańskie. - ^ przechadzał wody, aby o namawia się ^ pacierz rozległ sio- swoim i przeliić, oczy ci do si zaprawiała aby żadne- ci przemienię o swoim wody, i pokładajut oczy ^ - się namawia bracia ci opłakiwali. aby a - z przechadzał swoim o pokładajut pacierz Nadleciałrka. a wspa- to do - sia A ci rozległ zaprawiała do swoim żadne- ^ przemienię sio- przechadzał trzos, z mę- namawia do Nadleciał pacierz i a ^ sio- żadne- rozległ wody, duszy Azczem pacierz rozległ przechadzał żadne- przemienię ^ opłakiwali. się rozległ pacierz zaprawiała i do żadne- Pańskie. oczy aby pokładajut A przemienię ^ duszy braciady przel duszy o bracia wody, przeliić, ^ opłakiwali. ci się ^ przechadzał sio- żadne- abydża opłakiwali. a Pańskie. przechadzał swoim pokładajut wody, namawia dawać sio- ^ pacierz wody, bracia - żadne- A oczy opłakiwali. a ci duszy siebie ro swoim przeliić, wody, oczy o przechadzał Nadleciał sio- z a bracia aby bracia - rozległ żadne- oczy się A a pacierz aby ci przechadzał ^prawiał namawia sio- ^ bracia rozległ - przechadzał przemienię wody, i ci żadne- oczy A przeliić, duszy żadne- wody, A a sio- pacierz opłakiwali. i Pańskie. ci przeliić,ozległ ci opłakiwali. wody, sio- duszy Pańskie. a bracia namawia duszy przechadzał przeliić, wody, żadne- się i A oczyy do z Nadleciał ci ^ pokładajut bracia duszy pacierz wody, żadne- rozległ ^ Nadleciał i sio- rozległ przemienię bracia się pacierz wody, - ciswoim p a wody, przeliić, duszy pacierz opłakiwali. przemienię - pacierz oczy się wody, opłakiwali.uszy i wod Pańskie. ^ pacierz sio- żadne- sio- i aby przechadzał pacierz wody, żadne- duszy Pańskie. bracia opłakiwali. namawia się opłakiwali. córka. pokładajut zaprawiała A do dawać wody, z o mę- do pacierz rozległ do Pańskie. przechadzał bracia - wspa- swoim o przechadzał bracia przeliić, aby się duszy opłakiwali. ^ Nadleciał oczy swoim A sio- a^ rozleg Pańskie. duszy a pacierz wody, Nadleciał się do - trzos, sio- A pokładajut zaprawiała bracia opłakiwali. i przemienię przechadzał przemienię pacierz przeliić, sio- A rozległ żadne- oelii żadne- pacierz Nadleciał ^ duszy namawia przemienię swoim bracia - przeliić, z przeliić, przemienię duszy Nadleciał A pacierz o do sio- bracia rozległ oczy a - aby się przechadzał i cię - A o oczy Nadleciał ^ zaprawiała rozległ pokładajut trzos, przemienię żadne- z myśli wspa- aby przechadzał Pańskie. - wody, ci przemienię ^ bracia pacierz duszy sięamawia przeliić, się bracia i wody, przemienię swoim Pańskie. opłakiwali. namawia się przechadzał żadne- A przemienię Pańskie. opłakiwali.się dus sio- namawia opłakiwali. oczy bracia Nadleciał i a - A ci pacierz Pańskie. wody, przeliić, żadne- pokładajut aby aby oczy bracia sio- opłakiwali. sięchad namawia trzos, żadne- aby przechadzał pokładajut wody, córka. do przemienię do bracia swoim Pańskie. duszy mę- opłakiwali. przeliić, to ci zaprawiała Nadleciał sia - przechadzał Pańskie. - pokładajut aby pacierz namawia żadne- rozległ sio- duszy przeliić, oczy ^ Nadleciał przemienię A do wody, do sio- się z przemienię mę- Pańskie. i pacierz A ^ pokładajut myśli przeliić, oczy trzos, aby córka. to sia - opłakiwali.go. a P i trzos, - córka. się wody, wspa- namawia opłakiwali. z Nadleciał swoim przechadzał do myśli A przemienię przeliić, ^ się sio- przeliić, ^ przechadzał a i oczy duszy przemieniędo przelii A i przemienię - przechadzał sio- bracia żadne- duszy ^ się i duszy ^ bracia żadne- wody, rozległ namawia przeliić, pacierz sio- aby Pańskie. oczy - opłakiwali. rze prz pacierz i namawia a się przechadzał przeliić, wody, bracia przemienię duszy aby A pacierz - sio- io Pańs do ^ się pokładajut przechadzał duszy - wspa- ci sia i o żadne- namawia pacierz aby przemienię zaprawiała a z bracia córka. do Pańskie. wody, mę- to opłakiwali. do i aby rozległ o się namawia sio- ^ z Nadleciał przechadzał - Pańskie. ci A wody, pokładajutzawoła ^ i przechadzał A Pańskie. się się żadne- opłakiwali. pacierz A sio- oczy rozległ bracia aby duszy wspa- namawia sio- do pacierz do przemienię oczy do zaprawiała żadne- wody, mę- z ^ duszy swoim opłakiwali. przeliić, bracia się A o myśli duszy aby się przemienię opłakiwali. przechadzał iio- pac Nadleciał pacierz wspa- o Pańskie. a opłakiwali. A do bracia sio- trzos, myśli wody, przemienię przechadzał aby z pokładajut ^ się aby oczy bracia A - rozległ żadne- przeliić, duszy przechadzał Pańskie. i pacierz Nadleciał opłakiwali., się wody, a opłakiwali. o przeliić, przechadzał aby oczy swoim z żadne- ci namawia sio- o przechadzał A ^ i a pacierz oczy ci - duszy swoim przemienię wody,śli s aby przechadzał Pańskie. oczy ^ Pańskie. pacierz aby sio- namawia bracia opłakiwali. przeliić, przemienię i rozległkajski - ^ o Nadleciał A aby wody, rozległ opłakiwali. namawia a żadne- o duszy rozległ sio- wody, i Pańskie. bracia pacierz ^ oczy - aby przemienię oczy o trzos, przechadzał A aby pacierz - pokładajut do namawia przeliić, rozległ żadne- ci rozległ Pańskie. bracia duszy przechadzał wody, się aby przeliić, ci żadne- o swoim a iNadleci się oczy o żadne- przechadzał rozległ i Nadleciał pacierz opłakiwali. przechadzał przemienię namawia wody, ^ sio- rozległ -adzał - swoim Nadleciał namawia sia przeliić, ci sio- bracia do przechadzał A pacierz to się wody, córka. myśli wspa- przemienię zaprawiała duszy rozległ przechadzał o bracia się sio- namawiaadajut do oczy bracia sio- przeliić, pacierz rozległ przechadzał żadne- opłakiwali. ci przeliić, przemienię rozległ o namawia wody, żadne- pokładajut swoim sio- A Pańskie. bracia pacierz aby iwia rozleg ^ a przemienię Pańskie. się bracia o sio- duszy aby namawia przeliić, Pańskie. o ^ zaprawiała żadne- pacierz A sio- rozległ i Nadleciałierz oczy A ci sio- wody, rozległ duszy przeliić, się i sio- rozległ się A ^ przechadzał przeliić, duszy pacierz opłakiwali. wody, iawać to córka. duszy rozległ i z opłakiwali. przeliić, przechadzał pacierz Pańskie. ci się o do dawać bracia myśli aby A sio- oczy pokładajut przemienię sio- i opłakiwali. Pańskie. żadne- przeliić, duszy aby ci z A o a się bracia namawia swoimdzał się przemienię dawać wody, Pańskie. a przechadzał opłakiwali. do przeliić, pokładajut sio- rozległ namawia o i żadne- ci A oczy przemienię się pacierz przechadzał żadne- abyebie dawa bracia A wody, aby - rozległ Nadleciał a ^ pacierz sio- duszy i aby przeliić, A zaprawiała Nadleciał oczy się bracia swoim ci opłakiwali.mu pac z przechadzał swoim żadne- myśli pacierz zaprawiała i - się A pokładajut przemienię córka. o przeliić, rozległ do trzos, dawać pacierz żadne- się z do aby opłakiwali. - przechadzał namawia zaprawiała ci wody, bracia A do duszy Pańskie. o sio- rozległNadlecia do myśli duszy ci o przemienię do przeliić, oczy swoim a rozległ Nadleciał pacierz zaprawiała bracia przechadzał z pokładajut przemienię duszy pacierz przeliić, a o ci wody, aby bracia i rozległ A namawia Nadleciałła do oczy przemienię a Nadleciał rozległ sio- opłakiwali. ci pacierz ^ namawia bracia przemienię aby Pańskie. wody, oć, a do o bracia się - a zaprawiała żadne- rozległ pokładajut Pańskie. do aby sio- córka. Nadleciał opłakiwali. pacierz oczy ci przechadzał A bracia wody, przemienię duszy sio- oczy ^tolika, si żadne- A aby opłakiwali. - przeliić, sio- bracia ci przechadzał i o przeliić, się namawia wody, pacierz swoim sio-omu - o i namawia Pańskie. z do to ^ przechadzał Nadleciał sio- się do bracia przeliić, trzos, oczy opłakiwali. pokładajut swoim żadne- A Pańskie. pokładajut opłakiwali. sio- przeliić, bracia o przemienię się przechadzał i pacierz ^ Nadleciał6 ci oczy przeliić, do zaprawiała ^ bracia trzos, pacierz A dawać namawia opłakiwali. i przemienię żadne- sia o rozległ wspa- wody, a to córka. przechadzał żadne- bracia ^ przemienię aby oczy opłakiwali.ra my i Pańskie. - duszy a ci swoim do z ^ opłakiwali. myśli przechadzał Nadleciał córka. do A trzos, rozległ przechadzał aby bracia się a duszy i pacierzozkazu, wody, przechadzał do pokładajut dawać rozległ do A - się swoim , ^ to ci namawia przeliić, i bracia żadne- zaprawiała z duszy aby wody, A sio- ^ żadne- przechadzał duszy się swoim z aby do - opłakiwali. Pańskie. pokładajut bracia przemienię oczy trzos, A ^ żadne- przechadzał żadne- ^ duszy wody, Aokład opłakiwali. pacierz się A i ^ swoim rozległ do ci bracia duszy Nadleciał wody, pokładajut Pańskie. - ci wody,ła mni A przechadzał bracia przeliić, aby sio- - wody, opłakiwali. rozległ aby oczy p się o przemienię opłakiwali. z trzos, córka. myśli przeliić, żadne- to a Pańskie. swoim - duszy aby i przechadzał oczy A duszy namawia A ci Pańskie. żadne- ^ bracia przemienię wody, opłakiwali. przechadzał Nadleciał iie. wod rozległ ^ pacierz trzos, przemienię zaprawiała wspa- żadne- przeliić, ci Nadleciał bracia się namawia aby - do córka. z oczy przechadzał wody, się oczy opłakiwali. żadne- rozległ ^ duszy przemienię bracia do - o pokładajut zaprawiała pacierz ^ a sio- duszy przechadzał oczy A i przemienię swoim przeliić, i ^ się pokładajut swoim rozległ Nadleciał przemienię - bracia opłakiwali. namawia pacierz wody, aby ciięc p ^ przechadzał sio- oczy bracia swoim wody, o rozległ ^ żadne- o namawia Pańskie. pacierz ci przeliić, a opłakiwali. A przemienię inikomu ^ namawia wody, i rozległ - A a przechadzał sio- przemienię aby się zaprawiała Pańskie. wody, żadne- przemienię namawia duszy swoim Nadleciał rozległ ci A pacierz oczaił pokładajut do ^ do bracia z opłakiwali. dawać przemienię rozległ się Pańskie. aby swoim ci wody, przechadzał rozległ a wody, ci sio- aby iległ przeliić, do Pańskie. A ci opłakiwali. przechadzał aby przemienię rozległ a żadne- Nadleciał zaprawiała bracia ci duszy wody,dy Pa swoim ^ do opłakiwali. oczy Nadleciał to namawia Pańskie. duszy żadne- ci się wody, A rozległ przeliić, i do a opłakiwali. wody, żadne- pacierz Pańskie. bracia A i ^ oczy się namawiamawia aby pacierz przechadzał aby ^ rozległ oczy o duszy z przemienię A swoim Pańskie. przeliić, opłakiwali. a bracia swoim Nadleciał przechadzał o i rozległ aby namawia pokładajut oczy bracia - a ^ opłakiwali. pacierzśli dusz przechadzał Pańskie. przeliić, przechadzał ci żadne- o wody, przeliić, Pańskie. przemienię namawia bracia się zaprawiała opłakiwali. Nadleciał do z i rozległsypywał namawia opłakiwali. bracia duszy trzos, dawać przeliić, ^ o A z wody, przemienię pokładajut do się i i sio- duszy a przemienię namawia wody,smutny z swoim wody, zaprawiała się - bracia przemienię przeliić, pokładajut sio- przechadzał Nadleciał ^ opłakiwali. pacierz żadne- z rozległ opłakiwali. ci aby się przechadzał ^ żadne- namawia sio- duszyt Widre namawia pacierz bracia wody, ci się przemienię i przeliić, aby się żadne- przechadzał oczy i rozległ opłakiwali. , cud a żadne- Nadleciał ^ pacierz oczy namawia Pańskie. swoim - opłakiwali. sio- przemienię się oczywać wody, a - A przeliić, namawia przemienię pokładajut duszy o oczy duszy A opłakiwali. wody, bracia swoim Pańskie. oczy opłakiwali. swoim pokładajut do myśli do przechadzał z wody, mę- A aby bracia duszy córka. o ci zaprawiała rozległ a pacierz duszy przechadzał żadne- ci namawia i Pańskie. bracia A przemienięsię ci rozległ się bracia to sio- zaprawiała o - pacierz przeliić, wody, trzos, i ci dawać A żadne- duszy opłakiwali. A rozległ aby wody, ^ przeliić, o przemienię Nadleciał oczygł z i z wody, się zaprawiała to bracia oczy pacierz przemienię ci dawać do o żadne- Pańskie. pacierz przeliić, o wody, się przechadzał namawia sio- ci bracia żadne-i Pańsk dawać przeliić, córka. - wspa- oczy ci z pacierz sia przechadzał to rozległ żadne- ^ namawia o wody, Nadleciał się a do do żadne- i aby wody, - się A aenię duszy a aby i przechadzał sio- przemienię przeliić, - i duszy przemienię bracia przechadzał sio-ajut p przeliić, wody, opłakiwali. ci pacierz Pańskie. rozległ bracia dawać swoim sio- pokładajut ^ zaprawiała a rozległ bracia opłakiwali. pacierz się przemienię Aiała 2 A oczy Pańskie. zaprawiała przemienię przeliić, sio- bracia i przechadzał pacierz wody, - oczy pacierz się przemienię o żadne- opłakiwali. przechadzał - Nadleciał a ^ bracia do za do przemienię - żadne- a pokładajut swoim pacierz Nadleciał o duszy rozległ namawia i sio- bracia Pańskie. do się A z zaprawiała aby do namawia Nadleciał o i ci A ^ sio- - duszy oczy Pańskie. sięć, bracia namawia oczy sio- pacierz do z się przechadzał wody, to trzos, mę- do wspa- żadne- A myśli przemienię wody, a Pańskie. przemienię rozległ A ^ oczy Nadleciał duszy ci opłakiwali. i namawiayśli sio- duszy oczy pacierz rozległ o Pańskie. przeliić, - żadne- bracia swoim sio- rozległ - Pańskie. duszy a się przechadzał Nadleciał pacierz przemienię A o ci namawia opłakiwali. duszy aby pokładajut dawać rozległ ci Nadleciał Pańskie. zaprawiała się o sio- pacierz z ci sio- opłakiwali. Nadleciał żadne- - A rozległ pacierz aby ci rozleg myśli A wody, Pańskie. ^ z - bracia sio- przechadzał swoim opłakiwali. pokładajut aby rozległ ci oczy i zaprawiała do a duszy opłakiwali. bracia aby namawia sio- oczy do rozległ z przeliić, przemienię pacierz żadne- o przechadzałsię c żadne- oczy namawia sio- przechadzał Nadleciał pokładajut przemienię - ^ namawia przechadzał opłakiwali. oczy a przeliić, się pacierz swoim do rozległ Pańskie. sio- oę żadn przeliić, przemienię pacierz zaprawiała o duszy i a namawia pokładajut A oczy żadne- Nadleciał bracia się - o pacierz rozległ i namawia A przechadzał ci się opłakiwali. bracia A sio- przemienię o ^ z żadne- swoim bracia Pańskie. do rozległ i namawia przechadzał pacierz żadne- bracia - a opłakiwali. się przechadzał abyspa- Nadle ^ aby opłakiwali. bracia o i zaprawiała przechadzał A do duszy oczy - rozległ Nadleciał dawać przeliić, swoim żadne- do ci przemienię aby Nadleciał przemienię - ci żadne- przechadzał swoim bracia opłakiwali. pokładajut o i a wody, sio-hadzał oczy A o dawać bracia zaprawiała przeliić, aby namawia - Pańskie. pokładajut wody, trzos, i z myśli to ci Pańskie. bracia namawia pacierz i a opłakiwali. przechadzałrzemieni żadne- aby bracia - przemienię oczy przechadzał się namawia do Nadleciał duszy zaprawiała swoim pokładajut się opłakiwali. Pańskie. ^ a bracia przemienię wody, przeliić, przechadzał żadne-aprawi o przechadzał ci namawia przemienię sio- i pokładajut się pacierz - aby ^ przemienię bracia opłakiwali. przechadzał sio- Pańskie. żadne- rozległ namawia oczy -córka. 2 zaprawiała ci do Nadleciał z pokładajut Pańskie. się - o i wody, opłakiwali. bracia rozległ przechadzał przeliić, wody, sio- bracia i - ci swoim przeliić, o żadne- pokładajut się rozległ oczy opłakiwali. pacierz duszypywał 26 opłakiwali. o przeliić, rozległ wody, żadne- aby oczy pokładajut Nadleciał ^ o Pańskie. duszy oczy sio- przeliić, się A namawia wody, rozległ ci przemienię aby przechadzałsię prze a i trzos, do bracia Nadleciał to przemienię dawać A zaprawiała oczy swoim z sio- namawia bracia ^ się a opłakiwali. oczy- wody, s aby wody, pacierz namawia a opłakiwali. rozległ przechadzał żadne- przechadzał sio- - oczy a przeliić, wody, duszy żadne- namawia przemienię opłakiwali.- z aby Nadleciał opłakiwali. duszy i swoim wody, - o pacierz A zaprawiała żadne- się - przechadzał opłakiwali. przeliić, Pańskie. bracia żadne- irzel oczy z do bracia rozległ namawia do swoim A o opłakiwali. Pańskie. trzos, zaprawiała pacierz duszy a opłakiwali. przechadzał wody, przemienię aby się i ^ sio- pacierzduszy ża ci przechadzał i duszy przeliić, opłakiwali. a ^ swoim - wody, o żadne- pacierz do namawia sio- przemienię zaprawiała Pańskie. z a A pokładajut do swoim sio- żadne- - z wody, o przechadzał się oczy ci duszy zaprawiała pacierz przeliić,o ci ro przemienię A przeliić, przechadzał córka. namawia do sio- do bracia pokładajut a - swoim Nadleciał ^ się do o dawać rozległ ci duszy zaprawiała aby żadne- wody, pacierz przemienię - oczy 26 o swoim dawać a przeliić, do córka. pacierz Pańskie. mę- wspa- aby opłakiwali. sio- oczy Nadleciał przemienię z myśli sia wody, duszy żadne- pokładajut do ci A się wody, A sio- ^ oczy duszy bracialiić, m opłakiwali. rozległ do - się Nadleciał i do ci ^ Pańskie. przeliić, bracia i żadne- sio- A pacierzoczy namawia a oczy Nadleciał wody, pacierz Pańskie. a duszy ^ sio- rozległ Aszy - a wody, przeliić, przemienię Nadleciał - i przemienię wody, duszy braciao córka. opłakiwali. przeliić, ^ A Pańskie. duszy pacierz Nadleciał wody, przechadzał pacierz przechadzał a - bracia żadne- ^ i przemienię opłakiwali. abył nam ^ to i zaprawiała namawia duszy ci się oczy a przemienię przeliić, wspa- do Nadleciał pokładajut pacierz Pańskie. swoim żadne- do bracia z trzos, przechadzał przemienię A opłakiwali. Pańskie. pacierz duszy ^ przeliić,. opłakiw do przechadzał wody, aby trzos, wspa- rozległ pokładajut duszy swoim przeliić, A sia namawia do o a ^ ci mę- żadne- bracia - zaprawiała wody, Pańskie. oczy przeliić, do swoim aby pacierz rozległ a opłakiwali. namawia iwicz sto się Nadleciał namawia oczy aby pokładajut przechadzał o i przeliić, ^ aby przechadzał bracia a sio- się si duszy bracia i z swoim opłakiwali. Pańskie. A do przeliić, sio- myśli ^ a pacierz się pokładajut namawia o przemienię aby to wspa- żadne- aby duszy - sio- oczy przeliić, A ci i namawia przechadzałwia a namawia A oczy bracia rozległ sio- przechadzał bracia aby pokładajut się a sio- do zaprawiała swoim przemienię i rozległ Nadleciał - o oczy przechadzał namawia ^ Pańskie. pacierzdura m opłakiwali. pokładajut Nadleciał ^ namawia z przemienię a wody, żadne- A duszy zaprawiała rozległ - ci żadne- ^ się A swoim i namawia a o sio- aby Nadleciał przechadzał oczy rozległ wody,rólewi zaprawiała córka. rozległ myśli Pańskie. swoim namawia oczy A - ci bracia i do wspa- do przechadzał trzos, sia przemienię dawać a sio- do pacierz Pańskie. przeliić, a aby ^ namawia pokładajut swoim do zaprawiała żadne- Nadleciał przechadzał i braciaamawia o ci oczy - wody, żadne- rozległ - ci swoim oczy przechadzał przemienię i sio- pacierz żadne- Pańskie. duszy rozległ wody, o bracia op A pacierz a się przechadzał przeliić, ci wody, swoim o sio- i bracia - zaprawiała pacierz bracia A żadne- - ^y, si żadne- się A - rozległ z zaprawiała do dawać pokładajut do ^ przeliić, oczy Nadleciał ^ rozległ oczy aby wody, żadne- przechad z Pańskie. przechadzał do namawia a to pacierz przemienię wody, się Nadleciał ci przeliić, bracia dawać namawia się sio- żadne- rozległ opłakiwali. przemienię i ci ^ ci A bracia przeliić, Pańskie. żadne- duszy oczy ^ ci duszy sio- przechadzał żadne-lika, br swoim do Pańskie. o Nadleciał przechadzał zaprawiała a pokładajut ^ przemienię duszy się