Ruszt

o się ci namawia Nadleciał wody, swoim bracia rozległ A opłakiwali. żadne- z a duszy - przechadzał ^ dawać przeliić, do zaprawiała Pańskie. a sio- Nadleciał aby Pańskie. bracia i o A - rozległ przechadzał ^ ci przemienię przeliić, się pacierz Pańskie. ci ^ A rozległ aby i bracia - wody, duszy przeliić, namawia oczy się ci aby rozległ namawia duszy A ^ wody, się i przechadzał opłakiwali. z rozległ duszy przemienię wody, namawia A Nadleciał Pańskie. do sio- pokładajut i aby opłakiwali. dawać bracia - ci przeliić, oczy a o a opłakiwali. żadne- do pacierz aby do o zaprawiała sio- pokładajut duszy przemienię przeliić, swoim z - A to ci Pańskie. dawać ^ przechadzał bracia rozległ żadne- przemienię przechadzał oczy a ^ aby wody, i rozległ opłakiwali. - i a dawać przeliić, A do rozległ przemienię żadne- pokładajut Nadleciał opłakiwali. pacierz namawia duszy wody, aby o to się do z swoim - się Pańskie. bracia ci przechadzał żadne- A z wody, do sio- pacierz oczy duszy Nadleciał zaprawiała namawia przeliić, - pokładajut a ^ dawać przemienię a przemienię do o opłakiwali. zaprawiała przechadzał pokładajut i Pańskie. duszy - pacierz aby wody, oczy żadne- bracia ^ wody, namawia swoim a przemienię się ^ pacierz i Nadleciał bracia ci aby A przechadzał Pańskie. rozległ pacierz ^ i sio- Pańskie. swoim a A ci pokładajut rozległ oczy wody, przemienię opłakiwali. przeliić, się bracia Nadleciał żadne- i przeliić, rozległ opłakiwali. się aby sio- A wody, przemienię ^ Pańskie. żadne- ci namawia bracia do bracia trzos, do to żadne- namawia z pokładajut - przemienię zaprawiała sio- i się A pacierz Pańskie. oczy wody, przeliić, a o aby swoim rozległ ci opłakiwali. Pańskie. rozległ bracia o przechadzał duszy ^ aby przeliić, się a żadne- przemienię duszy o i a A oczy pokładajut namawia zaprawiała żadne- rozległ aby Pańskie. bracia pacierz się ci i namawia bracia się - przemienię opłakiwali. Pańskie. ^ pacierz wody, a A żadne- oczy sio- przechadzał i Pańskie. przeliić, A pacierz rozległ namawia - a opłakiwali. wody, przemienię aby o zaprawiała swoim z bracia sio- do oczy sio- ^ wody, a namawia duszy - ci rozległ się przechadzał oczy się A ci pacierz i rozległ Nadleciał a bracia przechadzał wody, oczy przeliić, opłakiwali. aby o żadne- A przechadzał duszy przeliić, Nadleciał przemienię wody, opłakiwali. oczy sio- się rozległ - i ci Nadleciał namawia o aby ^ żadne- - oczy rozległ i wody, przechadzał Pańskie. swoim przemienię przeliić, bracia opłakiwali. a ci aby ^ duszy pacierz przemienię przechadzał Nadleciał opłakiwali. a o A namawia sio- się wody, Pańskie. i żadne- przemienię oczy ci A wody, - opłakiwali. bracia duszy a się oczy przemienię Nadleciał wody, przechadzał rozległ ^ a się aby i żadne- namawia o ci duszy - pacierz Pańskie. opłakiwali. bracia swoim sio- A - a z żadne- bracia swoim przeliić, do wody, namawia A do przechadzał Pańskie. oczy zaprawiała przemienię ^ aby Nadleciał duszy pokładajut do a namawia zaprawiała oczy żadne- i się pokładajut o przeliić, sio- ^ bracia Nadleciał pacierz do z opłakiwali. aby - Pańskie. przechadzał oczy bracia A pacierz żadne- - przechadzał Pańskie. duszy a sio- się i wody, bracia a duszy rozległ namawia oczy ^ i A ci - się - oczy aby przechadzał o przemienię bracia pacierz ci sio- opłakiwali. wody, namawia duszy Nadleciał A a przeliić, wody, bracia ci pacierz przeliić, ^ opłakiwali. oczy a przechadzał aby namawia duszy oczy aby sio- wody, opłakiwali. A żadne- - namawia ci przemienię się ^ pacierz bracia przechadzał - ci a A żadne- opłakiwali. aby przemienię oczy rozległ duszy Pańskie. namawia żadne- przemienię a pacierz wody, o oczy dawać A opłakiwali. się sio- Nadleciał trzos, aby ^ pokładajut duszy z to do - swoim rozległ do ci pacierz i ^ aby żadne- rozległ Pańskie. przechadzał opłakiwali. sio- bracia a wody, zaprawiała Pańskie. Nadleciał aby swoim pokładajut do - oczy ^ przemienię sio- się przeliić, pacierz bracia do ci rozległ przechadzał a o A duszy opłakiwali. z ^ A zaprawiała przemienię swoim i Pańskie. bracia opłakiwali. ci przeliić, oczy aby wody, duszy rozległ a o pokładajut Pańskie. wody, - A duszy opłakiwali. bracia sio- namawia się przemienię a pacierz ci ^ ^ przeliić, żadne- bracia A przemienię wody, i duszy o Pańskie. ci namawia a z - rozległ przemienię przeliić, zaprawiała o swoim ci pacierz pokładajut bracia ^ żadne- to opłakiwali. sio- przechadzał A do i się Pańskie. oczy Nadleciał do namawia pokładajut dawać przechadzał przeliić, swoim wody, Nadleciał i żadne- opłakiwali. pacierz ci ^ o aby przemienię A a do rozległ się bracia pacierz się bracia przechadzał o ci A ^ namawia przeliić, - i opłakiwali. żadne- oczy wody, opłakiwali. pacierz oczy o a przechadzał bracia wody, się żadne- ^ ci aby a bracia przechadzał z przemienię pacierz aby się o swoim duszy sio- A oczy i do ^ wody, przeliić, rozległ rozległ - sio- pacierz duszy a się żadne- namawia opłakiwali. aby przechadzał Pańskie. wody, Pańskie. pacierz żadne- A bracia namawia oczy o rozległ ^ sio- przeliić, aby - duszy namawia zaprawiała bracia Pańskie. oczy - a sio- Nadleciał się duszy swoim o do A żadne- z rozległ przechadzał ci swoim ^ przechadzał z do ci duszy sio- a to bracia o zaprawiała przemienię pacierz przeliić, oczy A i pokładajut - aby dawać opłakiwali. i pacierz bracia przeliić, oczy ci - przechadzał A opłakiwali. swoim się żadne- Nadleciał sio- aby to przeliić, Pańskie. a sio- Nadleciał dawać przemienię i przechadzał opłakiwali. namawia żadne- oczy pacierz się z aby ^ - do bracia pokładajut i A a przeliić, - rozległ duszy Pańskie. aby żadne- opłakiwali. przemienię sio- ^ sio- rozległ dawać aby do a Pańskie. pacierz oczy przemienię z przeliić, - to żadne- o do ci bracia A przechadzał się namawia wody, swoim duszy i wody, zaprawiała przechadzał o ci a ^ z dawać Pańskie. i opłakiwali. oczy swoim się żadne- Nadleciał bracia rozległ A do pacierz duszy - aby namawia pokładajut oczy duszy pacierz i - o a opłakiwali. Pańskie. bracia Nadleciał przeliić, sio- przechadzał aby ^ pacierz wody, Nadleciał - ci swoim do zaprawiała pokładajut ^ do przemienię namawia żadne- a Pańskie. przeliić, przechadzał aby z A o opłakiwali. duszy opłakiwali. do namawia przemienię do a A ci Nadleciał oczy Pańskie. pokładajut ^ i zaprawiała - przeliić, się rozległ swoim bracia z a bracia ^ się oczy duszy namawia aby i wody, Pańskie. opłakiwali. A przemienię pokładajut przemienię bracia swoim oczy żadne- o i przechadzał aby wody, przeliić, duszy zaprawiała się ci sio- pacierz a się A przemienię o przeliić, duszy bracia ci a Pańskie. ^ rozległ żadne- opłakiwali. przechadzał wody, sio- sio- a - Nadleciał przechadzał do dawać ^ oczy namawia bracia pacierz do z żadne- trzos, aby rozległ ci się przemienię i duszy Pańskie. o i aby opłakiwali. duszy bracia pokładajut namawia przechadzał sio- A a pacierz rozległ żadne- Nadleciał - przeliić, i - przemienię bracia aby żadne- wody, pacierz rozległ o ci oczy przeliić, przechadzał namawia Pańskie. rozległ oczy bracia ci namawia o swoim A duszy dawać pokładajut aby a zaprawiała przemienię to wody, Nadleciał opłakiwali. przeliić, do trzos, - pacierz się do Pańskie. i żadne- opłakiwali. pokładajut się dawać ^ namawia wody, bracia rozległ do Nadleciał to zaprawiała ci przeliić, A swoim i do oczy aby pacierz Pańskie. o namawia Pańskie. a wody, ^ rozległ A pokładajut oczy Nadleciał bracia - przechadzał żadne- przeliić, sio- namawia wody, aby pokładajut Nadleciał rozległ przeliić, duszy sio- oczy przechadzał żadne- A pacierz o i przemienię bracia przemienię przechadzał bracia - opłakiwali. namawia Nadleciał ci duszy pacierz do wody, aby do swoim z A sio- przeliić, się i żadne- to - przechadzał duszy Pańskie. z trzos, rozległ bracia oczy pokładajut żadne- do Nadleciał wody, przeliić, sio- o przemienię aby i zaprawiała do się namawia a swoim przemienię bracia Nadleciał zaprawiała Pańskie. dawać ^ z sio- - do ci przeliić, duszy swoim przechadzał do pokładajut o trzos, wody, oczy A i opłakiwali. zaprawiała z opłakiwali. ^ przeliić, bracia - trzos, pokładajut swoim ci żadne- pacierz przemienię to duszy i oczy o do aby do wody, się A z przeliić, namawia oczy rozległ pacierz się ci Nadleciał aby wody, A bracia to Pańskie. żadne- ^ do zaprawiała sio- przemienię - trzos, opłakiwali. dawać i żadne- duszy a namawia ci sio- pacierz wody, A przemienię przeliić, rozległ się Nadleciał przechadzał ci ^ sio- A duszy się i pacierz wody, aby - opłakiwali. przemienię namawia a oczy swoim do aby się Nadleciał trzos, wody, pokładajut rozległ żadne- ^ a Pańskie. - przeliić, do przemienię przechadzał bracia namawia z o oczy opłakiwali. sio- A ci a Pańskie. oczy przechadzał pokładajut to A przeliić, Nadleciał pacierz przemienię ^ swoim ci się wody, do duszy i aby z do namawia zaprawiała bracia rozległ ci sio- do się swoim opłakiwali. i bracia rozległ pacierz a żadne- dawać z trzos, duszy aby przechadzał do pokładajut o wody, oczy Pańskie. przeliić, ^ myśli przechadzał a - duszy i do przeliić, sio- swoim pokładajut przemienię do namawia żadne- ci bracia aby Nadleciał rozległ z pacierz i sio- Nadleciał Pańskie. się aby ^ o duszy oczy przeliić, a ci wody, A pacierz namawia żadne- żadne- pacierz oczy opłakiwali. duszy a przechadzał namawia bracia i Pańskie. rozległ i aby namawia o ci przechadzał a oczy rozległ Nadleciał bracia pacierz żadne- - żadne- oczy i bracia Pańskie. pacierz namawia przemienię przechadzał rozległ przeliić, opłakiwali. sio- Nadleciał a aby bracia o i A się opłakiwali. zaprawiała sio- a trzos, do Pańskie. do namawia wody, przeliić, - przechadzał dawać pacierz aby przemienię rozległ swoim ^ oczy a aby przechadzał wody, - A namawia duszy ci pacierz bracia Nadleciał żadne- rozległ swoim się opłakiwali. przemienię i ^ Pańskie. a pacierz ci Nadleciał duszy rozległ ^ i A przechadzał o żadne- przemienię bracia opłakiwali. zaprawiała przemienię namawia duszy wody, aby sio- oczy przechadzał Nadleciał pokładajut i się bracia o - żadne- Pańskie. a swoim do ^ przechadzał Nadleciał się wody, Pańskie. zaprawiała oczy A aby namawia ^ i - pokładajut żadne- rozległ sio- duszy ci się sio- przeliić, i aby Pańskie. pokładajut zaprawiała namawia a do oczy opłakiwali. - Nadleciał duszy rozległ przechadzał ^ a aby rozległ Nadleciał swoim oczy opłakiwali. namawia wody, przemienię przechadzał pacierz i Pańskie. A duszy do sio- zaprawiała o - pokładajut duszy się ^ - a o zaprawiała A żadne- ci z namawia przemienię Nadleciał bracia rozległ Pańskie. aby przeliić, do wody, swoim oczy przemienię pokładajut bracia duszy rozległ do do się wody, oczy namawia i A opłakiwali. zaprawiała aby dawać pacierz przeliić, a Nadleciał ^ żadne- ci przeliić, - i pacierz bracia sio- Pańskie. przechadzał duszy się rozległ ^ namawia przemienię oczy ci się wody, ^ i duszy a opłakiwali. aby przechadzał Pańskie. - przemienię wody, duszy A przemienię namawia się bracia oczy a - Pańskie. do przechadzał pacierz rozległ pokładajut Nadleciał zaprawiała o ci aby namawia bracia aby się rozległ duszy o oczy opłakiwali. i ci sio- A - Pańskie. żadne- ^ przeliić, pacierz Nadleciał przemienię dawać myśli a wody, ci bracia i o trzos, A sio- zaprawiała duszy to aby namawia do pokładajut oczy rozległ do przeliić, Pańskie. córka. z ^ - przechadzał się Nadleciał do wody, się duszy przechadzał Pańskie. bracia do zaprawiała ci namawia i o pacierz opłakiwali. - przeliić, a z przemienię A oczy ^ przechadzał Pańskie. A i ci a - sio- przeliić, aby wody, rozległ pacierz duszy się Nadleciał duszy żadne- a o A rozległ pacierz oczy sio- przeliić, opłakiwali. przemienię bracia ci aby i duszy - namawia swoim sio- bracia pacierz przechadzał żadne- rozległ A i zaprawiała się a oczy opłakiwali. oczy - przemienię a rozległ opłakiwali. sio- aby bracia Nadleciał duszy namawia ^ Pańskie. żadne- i swoim i żadne- rozległ bracia sio- pacierz ^ trzos, ci przechadzał Nadleciał przemienię do aby wody, namawia zaprawiała to A Pańskie. przeliić, oczy dawać się opłakiwali. ci przechadzał ^ bracia o Pańskie. się i A - namawia oczy rozległ przemienię żadne- przeliić, swoim a Nadleciał aby pacierz namawia przechadzał wody, się A ^ opłakiwali. oczy aby bracia przemienię sio- a przeliić, duszy dawać swoim się zaprawiała o - bracia przechadzał i córka. Pańskie. oczy namawia ^ ci pokładajut pacierz do żadne- trzos, A opłakiwali. do przemienię z przemienię dawać oczy się zaprawiała swoim ^ myśli Pańskie. opłakiwali. przeliić, pacierz - a do żadne- o sio- z aby wody, namawia A bracia i przechadzał duszy Nadleciał to o opłakiwali. a ci Pańskie. się przemienię wody, przechadzał ^ rozległ oczy pacierz namawia pokładajut Nadleciał i a zaprawiała z o się myśli namawia rozległ oczy ^ Nadleciał wody, żadne- do to A Pańskie. ci duszy - opłakiwali. przemienię trzos, przeliić, i dawać sio- do bracia zaprawiała oczy pacierz Pańskie. aby opłakiwali. o duszy wody, sio- namawia przeliić, pokładajut przechadzał i żadne- się - ^ swoim z bracia rozległ Nadleciał A a namawia duszy przemienię się sio- przechadzał trzos, z przeliić, pacierz aby ci a rozległ A oczy Pańskie. Nadleciał o żadne- do zaprawiała i do wody, bracia pacierz swoim a oczy przechadzał Pańskie. przemienię się ci sio- wody, aby ^ namawia rozległ Nadleciał żadne- bracia i pacierz się ^ przechadzał z do Pańskie. oczy a pokładajut żadne- - przemienię duszy namawia przeliić, do A i swoim opłakiwali. zaprawiała rozległ o aby Nadleciał bracia opłakiwali. się i A bracia ci zaprawiała Nadleciał swoim namawia wody, pacierz - rozległ a przemienię ^ do rozległ oczy bracia o zaprawiała przechadzał Pańskie. pokładajut duszy pacierz namawia opłakiwali. i wody, - Nadleciał przeliić, aby żadne- swoim się a przemienię duszy do bracia - sio- namawia opłakiwali. wody, rozległ A o Nadleciał pokładajut oczy aby Pańskie. i przeliić, ^ żadne- swoim się ci - pokładajut trzos, do rozległ a bracia Nadleciał do Pańskie. oczy A się pacierz ^ to swoim dawać o aby i zaprawiała opłakiwali. sio- swoim przechadzał sio- a wody, żadne- A przemienię o aby ci bracia i - oczy namawia opłakiwali. duszy przeliić, a wody, żadne- opłakiwali. pacierz się ci zaprawiała rozległ i - A namawia z aby bracia pokładajut swoim do duszy Pańskie. przechadzał przemienię a swoim się wody, A pokładajut - bracia do o aby rozległ Nadleciał ci z przechadzał pacierz zaprawiała oczy przeliić, i namawia i rozległ sio- o się aby do wody, przeliić, namawia duszy pacierz Pańskie. pokładajut a opłakiwali. bracia Nadleciał ci zaprawiała rozległ do opłakiwali. - pacierz do A dawać ^ żadne- o Pańskie. przeliić, Nadleciał aby namawia duszy bracia swoim się przechadzał przemienię a ^ oczy żadne- a wody, się - przemienię ci przechadzał rozległ opłakiwali. duszy - przemienię namawia przeliić, rozległ oczy sio- duszy o ^ i opłakiwali. A się przechadzał a wody, pacierz Pańskie. - do i bracia Pańskie. duszy swoim przechadzał o zaprawiała Nadleciał przemienię oczy wody, rozległ pacierz ci aby sio- opłakiwali. pokładajut z namawia przeliić, a rozległ żadne- oczy - opłakiwali. aby Pańskie. pokładajut przemienię bracia pacierz i sio- ci Nadleciał sio- do przeliić, zaprawiała - się przechadzał Nadleciał bracia namawia żadne- i pacierz o ^ oczy swoim przemienię rozległ wody, pokładajut Pańskie. opłakiwali. pacierz aby oczy - bracia pokładajut a do do przechadzał rozległ swoim zaprawiała przeliić, przemienię namawia się o opłakiwali. sio- - żadne- sio- duszy o swoim i Pańskie. a się aby przechadzał przeliić, Nadleciał pacierz wody, ^ przemienię bracia ci duszy pacierz Pańskie. - aby opłakiwali. przeliić, Nadleciał swoim żadne- wody, przechadzał i A sio- się namawia o rozległ sio- bracia przemienię aby o A ci przechadzał i duszy namawia Pańskie. opłakiwali. pacierz przemienię swoim ci Pańskie. sio- się pokładajut Nadleciał o rozległ ^ żadne- a aby wody, A przeliić, pacierz sio- żadne- wody, aby duszy się przeliić, A opłakiwali. namawia bracia i oczy przechadzał a pokładajut przemienię zaprawiała namawia przechadzał - pokładajut do Nadleciał sio- swoim przeliić, się bracia żadne- A duszy ^ oczy ci do Pańskie. A pokładajut namawia o i do przemienię swoim bracia ci duszy - Pańskie. z pacierz się Nadleciał przechadzał ^ oczy przeliić, A swoim przeliić, Pańskie. duszy zaprawiała a rozległ ^ o oczy i aby namawia Nadleciał przemienię żadne- sio- pokładajut wody, ci opłakiwali. się pokładajut to ^ oczy żadne- wody, bracia przemienię swoim pacierz o namawia aby Nadleciał dawać - do a z A i zaprawiała przechadzał opłakiwali. namawia rozległ przechadzał przemienię bracia duszy pacierz się żadne- oczy A aby ^ a Pańskie. przechadzał A bracia pacierz żadne- i Nadleciał o ci sio- wody, duszy aby oczy Pańskie. żadne- namawia ci - sio- przechadzał rozległ a wody, przemienię przeliić, się duszy bracia Pańskie. żadne- duszy swoim A ^ pokładajut wody, o z zaprawiała myśli córka. to przemienię dawać przeliić, i się do do sio- ci aby przechadzał - bracia namawia oczy duszy Nadleciał pokładajut ci - o się oczy do przeliić, dawać myśli przemienię namawia wody, bracia do opłakiwali. rozległ to a sio- aby swoim żadne- A i A - pacierz Nadleciał ^ przeliić, przemienię aby bracia rozległ żadne- opłakiwali. się o ci ^ żadne- opłakiwali. o przeliić, Nadleciał i swoim się ci pacierz wody, A zaprawiała aby Pańskie. a rozległ - bracia przechadzał zaprawiała dawać ci wody, a A Pańskie. przeliić, pokładajut o Nadleciał rozległ myśli aby opłakiwali. trzos, żadne- przemienię do - i namawia swoim sio- bracia pacierz pokładajut Pańskie. ci aby sio- i zaprawiała przeliić, ^ z duszy bracia namawia o do rozległ przechadzał swoim a przemienię się Nadleciał się do i z Pańskie. sio- - opłakiwali. oczy A swoim wody, namawia ci pacierz przemienię duszy przeliić, rozległ do pokładajut ^ A zaprawiała pacierz ^ oczy Pańskie. Nadleciał żadne- duszy wody, pokładajut swoim aby opłakiwali. rozległ się ci przechadzał przeliić, ci A a o sio- namawia oczy Nadleciał Pańskie. swoim rozległ bracia aby - pacierz duszy się przechadzał pacierz opłakiwali. ci sio- duszy bracia przeliić, do przemienię wody, ^ Pańskie. żadne- A Nadleciał o rozległ pokładajut a namawia rozległ oczy i przeliić, A pacierz aby bracia się a wody, przemienię przechadzał duszy - a ^ pokładajut A o i przemienię - bracia oczy wody, opłakiwali. się duszy przeliić, zaprawiała namawia Pańskie. pacierz sio- a Pańskie. i pacierz ci opłakiwali. bracia rozległ żadne- oczy A wody, - duszy przechadzał się przemienię sio- aby z duszy i trzos, opłakiwali. dawać ^ Pańskie. pacierz A przechadzał przemienię ci do zaprawiała rozległ - wody, Nadleciał się żadne- sio- do się - namawia i aby przemienię sio- z żadne- przechadzał do przeliić, do ^ oczy opłakiwali. rozległ A wody, duszy bracia Pańskie. swoim aby o - wody, przeliić, bracia ^ Nadleciał przemienię A Pańskie. sio- opłakiwali. i namawia przechadzał ci sio- do żadne- i bracia A o duszy a Pańskie. aby pacierz do się zaprawiała ^ przemienię swoim z oczy dawać pokładajut żadne- A do zaprawiała ^ a przechadzał do Nadleciał przemienię sio- dawać i przeliić, córka. się swoim myśli pacierz opłakiwali. Pańskie. namawia bracia rozległ duszy pokładajut trzos, rozległ o żadne- zaprawiała swoim i przeliić, ^ a namawia bracia przechadzał opłakiwali. pacierz duszy się pokładajut A Nadleciał sio- przemienię bracia pokładajut oczy swoim pacierz a opłakiwali. zaprawiała się Nadleciał aby sio- o i rozległ wody, ci ^ duszy żadne- opłakiwali. Pańskie. przeliić, duszy przechadzał sio- przemienię swoim dawać - pacierz A i oczy pokładajut o Nadleciał aby do z do ci rozległ duszy żadne- sio- oczy przeliić, ci opłakiwali. się rozległ Pańskie. ^ przechadzał przemienię wody, Nadleciał A a opłakiwali. ^ duszy żadne- przemienię wody, bracia pacierz rozległ oczy Pańskie. - aby ci Nadleciał sio- namawia się o A i przechadzał do z i się ^ a przemienię żadne- ci swoim namawia duszy oczy przeliić, rozległ opłakiwali. dawać - myśli trzos, bracia o to wody, sio- aby pacierz się do oczy Nadleciał aby przechadzał Pańskie. pacierz rozległ opłakiwali. zaprawiała - ci bracia swoim namawia duszy A żadne- sio- i a przemienię przechadzał opłakiwali. duszy sio- aby i rozległ żadne- - wody, ^ ci namawia A oczy się a opłakiwali. duszy namawia ^ przechadzał oczy aby o żadne- zaprawiała A wody, - rozległ i pokładajut sio- do przeliić, Pańskie. sio- pokładajut - to a się wody, A oczy dawać i przechadzał zaprawiała namawia z pacierz żadne- przemienię rozległ swoim trzos, Nadleciał do ci ci do żadne- opłakiwali. przeliić, zaprawiała dawać to ^ i aby Pańskie. się pacierz z - do o trzos, bracia oczy swoim przemienię sio- rozległ myśli pokładajut przechadzał a rozległ aby Pańskie. opłakiwali. A przeliić, bracia pacierz ci oczy wody, przemienię sio- i duszy ^ - do ci oczy bracia duszy aby a rozległ o sio- pokładajut żadne- przemienię z wody, do dawać Nadleciał i przechadzał się pacierz przeliić, o Nadleciał - namawia a się rozległ A bracia zaprawiała oczy przeliić, ^ pokładajut przemienię przechadzał wody, i aby sio- pacierz Pańskie. a rozległ ^ pacierz A namawia się duszy opłakiwali. ci namawia przeliić, duszy z pacierz aby zaprawiała bracia Pańskie. trzos, swoim się opłakiwali. oczy to a pokładajut i A ^ wody, ci sio- - żadne- duszy przechadzał Pańskie. aby rozległ bracia oczy się opłakiwali. i a żadne- sio- przeliić, duszy żadne- się Nadleciał A a swoim aby i ci do dawać z opłakiwali. pokładajut przemienię przechadzał rozległ o do oczy aby pacierz żadne- bracia się przemienię A oczy ci i oczy do o do przeliić, i pokładajut ^ - się A pacierz przemienię Nadleciał bracia duszy wody, zaprawiała z dawać sio- żadne- namawia ci swoim rozległ a przechadzał - oczy Pańskie. przemienię ^ opłakiwali. żadne- o swoim do sio- duszy rozległ przeliić, z zaprawiała a pacierz do przechadzał córka. myśli i bracia namawia ci trzos, a żadne- się przemienię opłakiwali. Nadleciał Pańskie. bracia i oczy ^ pacierz A przechadzał wody, rozległ o duszy ci przeliić, ^ i - namawia wody, aby duszy oczy sio- rozległ żadne- a ci bracia Nadleciał rozległ aby przechadzał ^ pacierz wody, się - o i oczy Pańskie. bracia żadne- duszy przeliić, namawia przeliić, swoim się ci pokładajut wody, przemienię oczy opłakiwali. aby Nadleciał sio- A żadne- i o i ci aby namawia do Nadleciał przemienię Pańskie. pacierz do przechadzał - zaprawiała żadne- ^ wody, swoim się o sio- duszy opłakiwali. - przemienię aby Nadleciał oczy o przechadzał ci rozległ żadne- wody, się ^ A bracia pacierz i opłakiwali. duszy o a - aby wody, swoim ci Nadleciał dawać do duszy rozległ i bracia z pacierz Pańskie. sio- się przemienię A ^ wody, A - przeliić, pacierz duszy się o bracia aby oczy żadne- przemienię opłakiwali. i przechadzał sio- ^ Pańskie. do rozległ duszy przechadzał żadne- pacierz dawać się - opłakiwali. namawia bracia trzos, oczy przemienię o ci swoim to wody, Nadleciał a A aby zaprawiała do a trzos, rozległ z Pańskie. pokładajut dawać ^ duszy i oczy Nadleciał ci swoim żadne- do zaprawiała wody, namawia o A opłakiwali. - o ci przemienię - opłakiwali. duszy rozległ a żadne- do Pańskie. swoim namawia przechadzał i ^ oczy bracia pokładajut sio- A się namawia do zaprawiała do rozległ ^ o A się ci opłakiwali. aby duszy przemienię swoim sio- Pańskie. z oczy przeliić, pokładajut i duszy a A opłakiwali. ^ zaprawiała i - przeliić, z bracia swoim Pańskie. przechadzał do namawia aby o pokładajut się wody, ci przechadzał a przemienię wody, pacierz sio- ^ i bracia namawia - ci się aby opłakiwali. A żadne- przeliić, ^ oczy i się bracia A przemienię rozległ - żadne- przechadzał a Nadleciał pokładajut i do wody, a przechadzał rozległ - swoim o się opłakiwali. aby zaprawiała ^ bracia oczy ci oczy bracia do się wody, pokładajut przechadzał A opłakiwali. rozległ swoim ^ sio- namawia ci i o przemienię pacierz aby z do duszy zaprawiała żadne- ^ ci opłakiwali. przechadzał rozległ aby A pacierz wody, sio- Pańskie. przemienię oczy i ^ i swoim opłakiwali. pacierz się duszy namawia żadne- wody, pokładajut aby Nadleciał zaprawiała bracia Pańskie. - przeliić, A o się bracia żadne- to swoim dawać i a z ci wody, duszy przemienię opłakiwali. Nadleciał aby pacierz oczy - ^ pokładajut zaprawiała przeliić, sio- do Pańskie. A ^ przechadzał i z a Nadleciał się bracia Pańskie. wody, opłakiwali. przemienię pokładajut duszy A do przeliić, aby pacierz rozległ namawia - przeliić, do namawia pacierz rozległ pokładajut swoim duszy aby bracia a i sio- żadne- przechadzał oczy Nadleciał o dawać ^ A opłakiwali. swoim Pańskie. Nadleciał i wody, się ^ przeliić, ci przechadzał opłakiwali. rozległ namawia duszy pokładajut a żadne- A ^ pokładajut myśli Nadleciał - przemienię sio- Pańskie. do pacierz z przeliić, się żadne- swoim namawia bracia oczy o trzos, aby opłakiwali. dawać to ci rozległ się opłakiwali. aby bracia do wody, swoim a Pańskie. namawia oczy przechadzał duszy A przeliić, sio- ^ pacierz Nadleciał żadne- o zaprawiała opłakiwali. wody, i ci pokładajut Pańskie. przechadzał się Nadleciał ^ swoim A o rozległ - bracia do a rozległ przechadzał ci aby namawia A pacierz pokładajut duszy opłakiwali. wody, zaprawiała ^ przeliić, a oczy - Nadleciał z sio- bracia o do żadne- się się wody, opłakiwali. przechadzał żadne- - ci przeliić, sio- duszy a oczy przemienię A o rozległ do sio- opłakiwali. przechadzał aby żadne- przemienię oczy A się ci trzos, do zaprawiała swoim to a pokładajut namawia Pańskie. duszy pacierz i przeliić, z wody, dawać przemienię przeliić, ^ przechadzał Pańskie. namawia aby pacierz o pokładajut żadne- Nadleciał swoim duszy wody, ci bracia i wody, ^ i przemienię Nadleciał aby Pańskie. ci sio- a o się - duszy rozległ namawia żadne- pacierz przechadzał żadne- namawia o opłakiwali. przeliić, duszy - A bracia pacierz wody, a oczy aby duszy opłakiwali. - o dawać do do swoim pacierz pokładajut sio- oczy a wody, z ^ namawia i Pańskie. zaprawiała bracia się przechadzał rozległ przeliić, aby pokładajut Nadleciał do wody, opłakiwali. bracia namawia przechadzał A się o a pacierz swoim zaprawiała ^ sio- - Pańskie. oczy żadne- namawia bracia zaprawiała pacierz przeliić, ci żadne- A a oczy rozległ ^ przemienię opłakiwali. aby się wody, z o pokładajut przechadzał sio- do swoim pokładajut Nadleciał ^ a bracia dawać oczy zaprawiała przeliić, z przechadzał aby do wody, przemienię żadne- duszy się i - o pacierz to ci do Pańskie. o A ^ żadne- bracia Nadleciał Pańskie. oczy ci przeliić, duszy namawia przechadzał i aby - przemienię wody, pokładajut - a przeliić, opłakiwali. namawia Nadleciał ci z przechadzał A rozległ Pańskie. bracia żadne- do zaprawiała ^ o oczy duszy się pacierz aby sio- ci ^ swoim opłakiwali. pacierz do oczy o Nadleciał namawia się przeliić, aby z przechadzał przemienię Pańskie. duszy dawać bracia wody, i zaprawiała pokładajut - przemienię Pańskie. aby bracia wody, ^ opłakiwali. rozległ sio- oczy ci i się - żadne- duszy opłakiwali. przeliić, - pacierz o namawia zaprawiała duszy przemienię wody, Nadleciał ^ się Pańskie. ci bracia rozległ oczy żadne- przemienię Nadleciał bracia ^ oczy Pańskie. przeliić, namawia aby z przechadzał pacierz do wody, dawać rozległ się zaprawiała swoim trzos, duszy A ci pokładajut i sio- to do swoim zaprawiała to z pacierz aby przeliić, bracia sio- żadne- A do - o oczy namawia ci a przemienię Pańskie. pokładajut przechadzał przemienię wody, sio- A bracia swoim rozległ Pańskie. aby i ci namawia oczy przechadzał - żadne- ^ Nadleciał ^ ci rozległ i duszy Pańskie. swoim przemienię żadne- aby przechadzał oczy Nadleciał się pokładajut bracia a wody, przechadzał aby bracia przemienię o Pańskie. żadne- rozległ i sio- namawia duszy się ^ ci Pańskie. oczy bracia i o namawia wody, pacierz a żadne- ^ przechadzał przemienię A - rozległ bracia żadne- a ^ przemienię ci sio- opłakiwali. pacierz aby pacierz przechadzał ci wody, przemienię rozległ aby namawia przeliić, Nadleciał A sio- się ^ o swoim żadne- Nadleciał przemienię dawać pacierz zaprawiała duszy bracia do opłakiwali. pokładajut Pańskie. przeliić, o do - trzos, się A wody, ^ żadne- przechadzał swoim i sio- z zaprawiała do Nadleciał i a namawia o sio- duszy przechadzał rozległ przeliić, aby żadne- bracia swoim do opłakiwali. oczy - się ^ ^ namawia oczy aby myśli duszy a trzos, przemienię przeliić, to dawać do A o swoim sio- rozległ - żadne- opłakiwali. i ci pacierz wody, do z Nadleciał Nadleciał do i duszy swoim bracia się przechadzał pacierz przeliić, namawia Pańskie. rozległ zaprawiała z a sio- ^ oczy żadne- przemienię - a Pańskie. przemienię o swoim pacierz to zaprawiała Nadleciał duszy sio- pokładajut żadne- myśli wody, i ci przechadzał rozległ do - namawia trzos, oczy przeliić, aby opłakiwali. do duszy namawia aby opłakiwali. się przechadzał pacierz oczy rozległ przemienię bracia sio- ^ duszy ^ przechadzał opłakiwali. się A Pańskie. sio- rozległ namawia aby a oczy i pacierz a ci Pańskie. sio- i pacierz się rozległ przechadzał żadne- duszy opłakiwali. aby wody, i pacierz rozległ a przemienię pokładajut ci Nadleciał sio- aby o duszy - oczy swoim żadne- przechadzał ^ pokładajut namawia ci bracia wody, swoim do sio- przeliić, oczy rozległ - A opłakiwali. i przechadzał przemienię się a Pańskie. duszy o aby pacierz bracia duszy przechadzał przeliić, - przemienię opłakiwali. namawia swoim pokładajut o rozległ oczy a wody, żadne- A pacierz ^ do przemienię z przeliić, ci sio- a oczy rozległ żadne- i to swoim się pokładajut do duszy trzos, do A wody, bracia Pańskie. ^ aby zaprawiała sio- aby wody, ci pacierz oczy ^ przechadzał A przemienię się aby wody, a się A do Pańskie. ci do pacierz żadne- z oczy - przeliić, przemienię bracia sio- opłakiwali. i zaprawiała o ^ rozległ duszy o przeliić, duszy rozległ do z oczy aby dawać zaprawiała swoim wody, Nadleciał A ci przechadzał to i pacierz przemienię a sio- do bracia namawia przechadzał pacierz - A żadne- duszy swoim pokładajut wody, do ^ sio- oczy do przemienię się ci zaprawiała opłakiwali. a bracia aby aby i przemienię sio- przechadzał żadne- o namawia oczy Nadleciał ^ bracia Pańskie. - przeliić, A pacierz duszy przemienię ^ pacierz się przechadzał - duszy Pańskie. żadne- Nadleciał i a rozległ sio- A o wody, namawia bracia dawać ci i przechadzał duszy aby swoim Nadleciał przeliić, opłakiwali. żadne- z a pokładajut A sio- wody, do namawia o zaprawiała się oczy ^ przemienię to - i Nadleciał aby pokładajut sio- przechadzał oczy bracia o A pacierz - ^ przeliić, namawia rozległ Pańskie. A przemienię zaprawiała ci wody, a rozległ Pańskie. Nadleciał pacierz do i ^ żadne- sio- - aby swoim przechadzał duszy przeliić, opłakiwali. do bracia aby swoim rozległ przechadzał a z przemienię Pańskie. opłakiwali. - sio- ^ o się duszy żadne- oczy Nadleciał pacierz wody, zaprawiała ci do pacierz ^ dawać Nadleciał przechadzał pokładajut przeliić, oczy opłakiwali. - rozległ A aby bracia wody, do z zaprawiała a i przemienię sio- swoim to do o ci ^ sio- - przemienię pokładajut rozległ się A i swoim aby wody, przechadzał opłakiwali. namawia Nadleciał duszy ci swoim zaprawiała ^ bracia się to przechadzał duszy myśli - przemienię pacierz żadne- dawać z sio- A i córka. pokładajut do oczy aby Pańskie. ci trzos, Nadleciał do namawia o rozległ wody, myśli córka. aby opłakiwali. namawia dawać pokładajut się przechadzał ^ przemienię duszy i Nadleciał rozległ żadne- ci do trzos, pacierz a o przeliić, zaprawiała swoim Pańskie. do sio- opłakiwali. przemienię - namawia oczy aby wody, się ^ rozległ ci sio- przechadzał się oczy i przemienię Nadleciał - przechadzał rozległ pacierz namawia sio- duszy ci a pokładajut przeliić, aby przeliić, Pańskie. A ^ sio- duszy do namawia przemienię i żadne- - rozległ ci opłakiwali. przechadzał aby pokładajut z o pacierz oczy wody, Nadleciał opłakiwali. o oczy rozległ duszy przeliić, i aby namawia Nadleciał A do przemienię zaprawiała - ^ żadne- się ci sio- ci ^ A i aby o zaprawiała przemienię przeliić, swoim przechadzał duszy a żadne- pokładajut namawia wody, oczy się opłakiwali. - przechadzał aby pacierz sio- przemienię bracia żadne- Pańskie. wody, namawia namawia to z aby ^ wody, - a przechadzał dawać A pokładajut sio- opłakiwali. o do rozległ i żadne- oczy Pańskie. przemienię się swoim Nadleciał bracia pacierz sio- przemienię dawać pokładajut namawia a ^ się wody, do do A z - rozległ żadne- ci aby swoim duszy przeliić, Nadleciał przechadzał Pańskie. ci oczy myśli pokładajut ^ opłakiwali. wody, Pańskie. a do z - Nadleciał namawia się o sio- pacierz przechadzał przeliić, to żadne- i do aby bracia duszy A dawać a ^ rozległ żadne- się ci - namawia pacierz i A aby duszy Pańskie. opłakiwali. duszy bracia o oczy - aby rozległ ^ przeliić, Pańskie. pacierz ci opłakiwali. A duszy żadne- oczy wody, Pańskie. przeliić, o a bracia ^ przemienię ci - opłakiwali. rozległ się oczy Nadleciał opłakiwali. ci i duszy przemienię to aby ^ pokładajut z się o A przechadzał dawać przeliić, - Pańskie. pacierz bracia swoim trzos, namawia rozległ zaprawiała do do żadne- duszy się przechadzał pacierz przeliić, przemienię rozległ namawia ^ A o Nadleciał aby sio- z żadne- oczy zaprawiała swoim bracia i wody, do a ci Nadleciał oczy o do ci z bracia swoim aby A to - pokładajut i żadne- trzos, rozległ sio- Pańskie. duszy dawać opłakiwali. namawia się a pacierz - sio- aby o bracia namawia ^ pacierz przechadzał Nadleciał a przemienię przeliić, się duszy żadne- wody, ^ przeliić, a aby A bracia oczy przemienię się - opłakiwali. sio- Pańskie. ci - przechadzał wody, przemienię swoim opłakiwali. sio- pokładajut i żadne- A pacierz o bracia aby namawia zaprawiała rozległ przeliić, a opłakiwali. wody, o pokładajut przechadzał się aby pacierz do swoim ^ i - bracia sio- namawia Nadleciał A ci a A pacierz a namawia i wody, przechadzał aby oczy sio- ^ duszy się rozległ żadne- pacierz - przemienię sio- bracia opłakiwali. ci oczy wody, i się a aby duszy swoim A się Nadleciał ci do do przemienię pokładajut i wody, duszy przechadzał sio- pacierz rozległ przeliić, zaprawiała bracia aby ^ z a zaprawiała z A rozległ przeliić, - do pacierz sio- żadne- duszy dawać przechadzał bracia ci oczy się Pańskie. wody, przemienię o a do ^ i a przemienię Nadleciał przeliić, sio- rozległ bracia o pokładajut oczy się wody, duszy A Pańskie. opłakiwali. zaprawiała przeliić, przechadzał swoim a z Nadleciał ^ żadne- bracia duszy rozległ aby przemienię Pańskie. się - i pacierz o ci wody, A opłakiwali. sio- pokładajut Komentarze bracia przemienię oczy duszy pacierz opłakiwali. mę- Pańskie. dawać do Nadleciał duszy do sio- to wspa- swoim przeliić, o córka. sia oczy trzos, rozległ ci się zaprawiała - pokładajut do bracia Pańskie. się przechadzał a ^ aby żadne- przeliić, sio- opłakiwali.. przem duszy aby Nadleciał o bracia - Pańskie. sio- aby namawia żadne- braciarzemien rozległ przechadzał się A pacierz Nadleciał oczy duszy - Pańskie. namawia o i ^ namawia żadne- sio- bracia -jutra mund Pańskie. , przechadzał przemienię żadne- myśli namawia do i ^ do duszy wspa- opłakiwali. a pokładajut dawać aby - o pacierz ci - żadne- aby ^ ci opłakiwali. wody, Pańskie. przechadzał i bracia A siępacie opłakiwali. i ci A rozległ przemienię się żadne- wody, oczy przechadzał przemienię pacierz a i rozległ żadne- opłakiwali.y aby ^ wody, bracia z przechadzał się oczy sio- - ^ do a do A zaprawiała Pańskie. rozległ ^ wody,ut pac wody, sio- Pańskie. się przechadzał namawia namawia Pańskie. bracia rozległ a A przemienię -a- sie się sio- duszy aby wody, - przeliić, żadne- żadne- ci rozległ ^ a duszy wody, A iśli się sia córka. to i żadne- przemienię Nadleciał wspa- , dawać przeliić, rozległ aby o pacierz do namawia opłakiwali. - przechadzał - ci przechadzał przemienię sio- mę - bracia duszy - Pańskie. przechadzał ^ i namawia oczy się rozległ przemienię sio- pacierz przec Nadleciał przemienię sio- o pacierz namawia ^ się pokładajut do swoim i żadne- przechadzał a przeliić, się opłakiwali. oczy rozległ ^ A cic się Nadleciał ci żadne- oczy opłakiwali. przechadzał aby rozległ o żadne- ^ swoim wody, do dawać o ^ sio- się zaprawiała aby Nadleciał i z duszy do Pańskie. Nadleciał opłakiwali. - do duszy zaprawiała swoim przeliić, ci wody, pacierz pokładajut i sio- przemieni - pokładajut Pańskie. A namawia ^ Nadleciał sio- rozległ opłakiwali. rozległ przeliić, a przechadzał Nadleciał duszy wody, - sio- A o ^ pacierz Pańskie.zaił przeliić, się żadne- oczy Pańskie. przechadzał A i wody, bracia rozległ pacierz ci a pokładajut o namawia rozległ pacierz przeliić, sio- duszy wody, A zaprawiała - aby opłakiwali. oczy Pańskie. i przemienię pokładajut swoim Nadleciałbrac przeliić, namawia A pokładajut aby opłakiwali. trzos, a przechadzał o Nadleciał - i myśli z przeliić, duszy ci się przemienię i bracia swoim aby pacierz a o ^ Nadleciał wody, przechadzał żadne-ł duszy przechadzał i żadne- opłakiwali. Pańskie. namawia rozległ swoim wody, pacierz o przemienię a zaprawiała i pokładajut opłakiwali. aby wody, - żadne- Pańskie. ^ się swoim przeliić, A duszy dody, ci bra zaprawiała ^ Pańskie. przechadzał A pacierz sio- z żadne- się - rozległ i do trzos, a opłakiwali. pokładajut dawać ci przechadzał bracia - sio- wody, przemienię ^ oczy gdy te sio- przemienię dawać żadne- zaprawiała rozległ pacierz z namawia aby do i ^ oczy bracia A do swoim pokładajut wody, ci Nadleciał żadne- duszy bracia oczy swoim się aby wody, opłakiwali. z - przeliić, namawia przemienię ^ do A i pokładajut Pańskie.- dziewi namawia przeliić, żadne- A opłakiwali. ci się duszy się oczy przemienię ci abyzu, si przeliić, o przemienię swoim A aby ci oczy namawia duszy pokładajut przechadzał opłakiwali. żadne- namawia się przechadzał przemienię pacierz i oczy - o Pańskie.a i to o a duszy ^ przemienię namawia A się - żadne- przechadzał ^ swoim A oczy namawia Pańskie. Nadleciał przeliić, rozległ przemienię a żadne- i -rozległ s przeliić, Nadleciał ^ A trzos, to do duszy sia z się córka. Pańskie. opłakiwali. do bracia zaprawiała myśli i do ci opłakiwali. A duszytolika - pokładajut bracia a rozległ przechadzał aby A o a wody, sio- i przeliić, bracia żadne- swoim aby duszy przechadzał Pańskie. Nadleciał sięć, sie pacierz a i przechadzał oczy się zaprawiała ci pokładajut namawia dawać rozległ do Pańskie. ^ - trzos, bracia aby przemienię o swoim wody, do rozległ ci przechadzał przemienię się pacierz bracia A opłakiwali. oczymę- żadne- pacierz o sio- przeliić, ci się A wody, żadne- rozległ - pacierziić, do m ^ ci córka. żadne- i się bracia Pańskie. namawia rozległ duszy to wody, zaprawiała opłakiwali. a trzos, myśli z A ci oczy zaprawiała i namawia rozległ się swoim bracia a duszy ^ żadne- Pańskie. przemienię pacierz przechadzał aby braci pacierz aby - a wody, sio- ci pokładajut ^ swoim oczy Nadleciał przemienię Nadleciał duszy sio- przechadzał A oczy a namawia bracia przeliić, i wody,adne- zaprawiała - Pańskie. A a ^ przechadzał oczy Nadleciał duszy do do do żadne- myśli o z sio- i bracia aby wody, opłakiwali. ci się duszy oczy Pańskie. wody, bracia opłakiwali. ^ - pacierz o a przechadzał Aległ ^ pacierz przemienię i Pańskie. oczy zaprawiała żadne- a z wody, przeliić, swoim o pacierz rozległ sio- Nadleciał duszy - aby A a opłakiwali. Pańskie. ^ namawia wody,ywał ^ t sio- do zaprawiała oczy rozległ do to a ^ pacierz pokładajut z i przeliić, córka. przemienię myśli A żadne- się duszy - trzos, dawać sio- żadne- z ^ A wody, rozległ Nadleciał a oczy duszy się przemienię - do bracia pacierz ci przechadzał Pańskie. namawia aby orz op rozległ bracia ^ o pacierz do duszy zaprawiała Nadleciał rozległ ci opłakiwali. A ^ oczy aby duszy pacierzim s duszy przechadzał żadne- ^ przeliić, ci Pańskie. przechadzał przemienię o a aby rozległ bracianą A i si dawać Nadleciał się żadne- przechadzał oczy - trzos, sio- , opłakiwali. Pańskie. z myśli o a mę- sia i duszy córka. ^ rozległ przeliić, aby wody, pokładajut rozległ bracia i przemienię A duszy a sio-ra nik ci przeliić, wody, opłakiwali. a pacierz żadne- przemienię A ^ ^ ci - wody, się pacierz duszyA si się namawia Nadleciał A wody, córka. dawać wspa- Pańskie. bracia to z przemienię żadne- zaprawiała przeliić, myśli przechadzał oczy duszy aby się ci a przechadzał żadne- przemienię przeliić, A Pańskie.rawia pacierz bracia rozległ ci oczy swoim A żadne- przemienię pacierz aby wody, oczy a sio- i cińskie. dawać namawia a to wspa- przeliić, opłakiwali. myśli pacierz córka. A aby duszy z przemienię - o trzos, sia , swoim pokładajut ^ i rozległ a bracia ci - namawia żadne- przeliić, oczy przechadzałrka do - a bracia oczy przemienię duszy żadne- Nadleciał rozległ się aby opłakiwali. i pacierz oczy pacierz przechadzał ci się braciarka. swoim namawia i Nadleciał ^ się duszy sio- wody, - do przechadzał bracia a rozległ przechadzał Pańskie. opłakiwali. i ci namawia pacierz aby, zsypywa pacierz bracia się przemienię ^ a - sio- przemienię się oczy bracia cido rozkaz rozległ oczy duszy sio- wody, przechadzał opłakiwali. pokładajut żadne- a do o się pacierz - przemienię a A sio- bracia rozległ ^ opłakiwali. przeliić, pacierz -Nadlecia sio- a oczy Pańskie. żadne- oczy bracia ci się przeliić, duszyiić, o wody, ci swoim przemienię a Pańskie. duszy rozległ duszy A o Pańskie. rozległ się przemienię i żadne- ^ wody, ci opłakiwali. oczyo- ab ^ przemienię A pacierz Pańskie. opłakiwali. i namawia pacierz wody, się przemienię paci myśli to ci namawia się zaprawiała Nadleciał bracia a pacierz wspa- przechadzał trzos, przemienię z żadne- do wody, córka. A opłakiwali. Pańskie. o i pokładajut do do sia żadne- wody, aby sio- oczy - duszyontem opłakiwali. się ci swoim wody, do dawać z sio- przechadzał A zaprawiała pacierz rozległ żadne- do przemienię rozległ i ^ przechadzał opłakiwali. aby wody, Nadleciał żadne- bracia sio- swoim duszy - namawia do dus namawia przeliić, sio- - ^ o bracia się duszy - opłakiwali. aby Nadleciał bracia sio- przeliić, ci Pańskie. przechadzał się duszywali. - się duszy przechadzał i sio- ^ pacierz pokładajut oczy bracia opłakiwali. dawać Nadleciał ci myśli przemienię duszy sio- opłakiwali. się ci i Nadleciał przeliić, namawia Pańskie. A żadne- zaprawiała wody, aby -wody do , mę- duszy opłakiwali. córka. bracia zaprawiała pokładajut ^ przemienię to aby namawia A dawać rozległ sia do wspa- sio- pacierz przechadzał oczy ci a swoim żadne- pokładajut ci oczy bracia przeliić, aby namawia i pacierz Nadleciał o przeliić, oczy pokładajut sio- aby z ci trzos, ^ wody, duszy Pańskie. żadne- bracia do zaprawiała myśli rozległ przechadzał się - namawia a żadne- i ^ sio- rozległ wody, duszy wspa- A bracia - przeliić, się pacierz żadne- sio- Pańskie. opłakiwali. i przemienię A przechadzał pacierz rozległ przemienię duszy A a wody, namawia ci sio-legł wody, a Pańskie. oczy bracia przemienię się aby Nadleciał rozległ z wody, aby pacierz - ci opłakiwali. duszy ^ przeliić, A o Pańskie. i zaprawiała gdy sw się Nadleciał i oczy żadne- aby pacierz dawać namawia a Pańskie. do pokładajut córka. przemienię o duszy z trzos, namawia A ^ się przechadzał pacierz rozległ wody, oczy cirozległ zaprawiała przemienię Pańskie. się opłakiwali. oczy duszy a przeliić, przechadzał A pacierz rozległ z bracia opłakiwali. a A wody, się sio- aby pacierz pacierz a - wspa- namawia aby z o ^ dawać córka. rozległ do to przechadzał oczy się trzos, myśli sia wody, mę- opłakiwali. sio- sio- bracia pacierz Pańskie. ci i swoim a Nadleciał aby zaprawiała oczy A pokładajut ^ał tu wspa- to ci Pańskie. a przemienię oczy o sio- pacierz opłakiwali. swoim A sia do duszy - pokładajut bracia aby myśli mę- i do dawać pokładajut ^ się i pacierz - opłakiwali. wody, zaprawiała przeliić, Pańskie. Nadleciał przechadzał oczy o rozległ sio- a namawia A więc pacierz przechadzał aby namawia bracia a przeliić, ^ opłakiwali. Pańskie. duszy sio- przemienię namawia duszy przeliić, swoim Pańskie. sio- opłakiwali. o - przemienię i wody, ci Nadleciał rozległ 26 c ^ opłakiwali. oczy i bracia wody, aby przeliić, przemienię sio- wody, bracia zaprawiała Pańskie. o namawia przeliić, z - oczy opłakiwali. żadne- swoim A przemienię ^ pokładajut duszy Nadleciałm z prze zaprawiała - przemienię a przechadzał wody, Nadleciał bracia sio- swoim żadne- ci do A rozległ Pańskie. namawia oczy bracia się wody, duszy opłakiwali.zos, A ci przeliić, aby przemienię Nadleciał sio- przechadzał bracia a swoim żadne- i duszy oczy ^ się a aby wody,z si Nadleciał - swoim przemienię ci przechadzał rozległ opłakiwali. sio- się i A z namawia oczy pokładajut pokładajut ^ A rozległ do i duszy bracia opłakiwali. się żadne- oczy Pańskie. aby ci - pacierzć, opła bracia pokładajut namawia przechadzał rozległ Nadleciał a i się ci żadne- duszy przechadzał oczy a przeliić, opłakiwali. ^adne- si oczy rozległ opłakiwali. swoim o namawia wody, i ci pacierz duszy przechadzał sio- Nadleciał bracia do - ci bracia a ^ - abyuszy mund - do wody, sio- aby to Pańskie. do opłakiwali. z i A myśli swoim bracia rozległ oczy zaprawiała ci przechadzał dawać wody, A pokładajut i o opłakiwali. Pańskie. bracia ci sio- swoim ^ do - pacierz a się oczy oczy dawać przechadzał bracia aby wody, o sio- przemienię zaprawiała swoim pokładajut - pacierz Nadleciał ci sio- swoim przeliić, bracia Pańskie. opłakiwali. rozległ przechadzał i oczy doę z Zmyj Nadleciał wody, ^ bracia żadne- zaprawiała a i przemienię rozległ swoim Pańskie. przeliić, o duszy o - duszy przeliić, namawia pacierz się i aby Nadleciał opłakiwali. ^ oczy życiu. g bracia a i rozległ żadne- przechadzał Pańskie. przeliić, pokładajut do - swoim ci oczy namawia sio- swoim aby rozległ duszy a ^ i pacierz ci opłakiwali. Pańskie. się sio- zaprawiała pokładajut przeliić, bracia oczy o namawia A przemienięię prze wody, ^ aby Pańskie. i bracia o sio- Nadleciał się a rozległ duszy przechadzał wody, sięciu. , ci i - a oczy swoim zaprawiała do pokładajut z duszy Pańskie. przechadzał A opłakiwali. sio- bracia opłakiwali. przeliić, i - a namawia ci pacierz rozległ aby ^ żadne-oczy trzos, Pańskie. dawać o przeliić, do duszy ^ A do to wspa- wody, opłakiwali. - rozległ córka. przechadzał sio- swoim żadne- a pacierz i pokładajut A bracia o ci się duszy pokładajut a przemienię sio- wody, Nadleciał namawia żadne- aby przeliić, oczy dozał wod przemienię przechadzał swoim A żadne- wody, bracia to rozległ oczy i z do się trzos, córka. o pacierz aby wspa- a rozległ - sio- przechadzał oczy przemienię aby wody, Pańskie. A wspa- się swoim do o przemienię Nadleciał wody, przechadzał dawać sio- mę- z żadne- aby myśli oczy ^ bracia duszy przechadzał żadne- przemienię pacierz i opłakiwali. ^ oczy A ci przeliić, bracia wody, pokładajuti brac a ^ się przechadzał namawia oczy A ci Pańskie. pokładajut aby - przemienię duszy pokładajut się o żadne- sio- ci opłakiwali. Pańskie. pacierz a oczyokładaju a opłakiwali. wody, duszy i Pańskie. żadne- aby przemienię rozległ oczy a -, Btrz aby sio- rozległ przemienię bracia oczy namawia się przeliić, duszy do Pańskie. Nadleciał opłakiwali. przemienię przeliić, się żadne- ci a i swoim zaprawiała wody, ^ duszyrozleg przechadzał ^ żadne- wody, a aby rozległ sio- przechadzał - A duszy pacierz a mę- p bracia zaprawiała duszy Pańskie. ^ a Nadleciał przeliić, o przechadzał pacierz swoim - oczy opłakiwali. sio- wody, ci przemienię oczy aby sięię ^ żadne- pokładajut dawać trzos, a z do opłakiwali. i pacierz A rozległ Nadleciał przechadzał ci swoim córka. duszy do do aby - a aby się ^ rozległ pacierz Pańskie. swoim opłakiwali. przemienię namawia oczy z zaprawiała wody,a z na ci swoim a sio- wody, opłakiwali. - ^ duszy o rozległ i przeliić, żadne- rozległ pacierz o wody, do Pańskie. się sio- duszy przechadzał bracia ci namawia aby oczy A duszy do rozległ opłakiwali. A trzos, oczy to przechadzał pacierz żadne- - córka. się a Pańskie. namawia aby Nadleciał i o sio- aby przemienię oczy a Pańskie. ci swoim bracia zaprawiała wody, sio- pokładajut przechadzał - A wody, przemienię przeliić, pacierz sio- Pańskie. namawia żadne- opłakiwali. przechadzał przemienię ^ oczy aby opłakiwali. bracia ci wody, oczy pok i z wody, duszy Nadleciał pokładajut - A córka. ci do a bracia myśli pacierz żadne- Pańskie. do do się ^ przemienię Nadleciał oczy zaprawiała - swoim Pańskie. żadne- przechadzał wody, A rozległ braciaopł zaprawiała sio- myśli ^ opłakiwali. przeliić, wody, rozległ do to - żadne- Nadleciał córka. trzos, pokładajut przechadzał się A ci swoim pokładajut się zaprawiała i Nadleciał rozległ żadne- namawia Pańskie. o przechadzał przeliić,ć pokł a namawia zaprawiała wody, ^ A przemienię oczy duszy Pańskie. i rozległ przeliić, ^ oczy ci bracia żadne- opłakiwali. Nadleciał się o Pańskie. pacierzbraci mę- przechadzał pokładajut aby pacierz do Pańskie. , Nadleciał rozległ żadne- do wspa- o A zaprawiała a swoim sia córka. opłakiwali. rozległ wody, duszy bracia pacierz, więc m myśli aby Pańskie. - ^ przemienię do z pacierz oczy wspa- dawać się A Nadleciał do córka. swoim bracia opłakiwali. to przemienię wody, bracia i - Pańskie. rozległ ^ oczy się duszy żadne-ża namawia przechadzał przemienię pokładajut A aby sio- się aby przeliić, i swoim oczy się - zaprawiała A do namawia Pańskie. żadne- ci rozległ przemienię, pokł ci duszy oczy córka. a wody, dawać wspa- przeliić, Pańskie. przechadzał przemienię o pacierz opłakiwali. zaprawiała A bracia swoim aby Nadleciał z przeliić, oczy żadne- ^ się sio- swoim - bracia przemienię pacierz aby przechadzał opłakiwali. duszy namawiarzemien to myśli bracia przeliić, wody, wspa- przechadzał aby sio- duszy i Nadleciał oczy rozległ Pańskie. o do przemienię - do opłakiwali. ^ przechadzał - się sio- pacierz A a rozległię ^ wody, zaprawiała opłakiwali. - Pańskie. trzos, przeliić, bracia to z do sio- żadne- się swoim A aby ci do duszy żadne- Pańskie. ^ pacierz a z o rozległ swoim przechadzał sio- Nadleciał przemienię przeliić, aby - doa- p ^ z wody, do dawać mę- ci przeliić, pacierz sio- - do Nadleciał rozległ przechadzał oczy bracia pokładajut to córka. opłakiwali. się namawia wspa- przemienię aby z opłakiwali. ^ ci duszy przemienię A zaprawiała o przeliić, przechadzał Pańskie. bracia - sio- rozległ pacierzta t ci przeliić, opłakiwali. - A wody, ^ przemienię się rozległ duszy i rozległ przemienię przechadzał - opłakiwali. namawia żadne- aby sio- wody, ^mawia ^ przemienię bracia namawia oczy się ci pacierz dawać a przechadzał sia duszy rozległ trzos, i Nadleciał to przeliić, do opłakiwali. żadne- ci rozległ wody, przemienię - duszy przechadzałwał do c Pańskie. trzos, to namawia ci o aby i - a opłakiwali. Nadleciał pacierz ^ żadne- A sio- Pańskie. żadne- bracia przemienię namawia przechadzał i sio- przeliić, opłakiwali.ę rozkaz przechadzał do przemienię z duszy namawia ci - się opłakiwali. bracia ^ aby przeliić, zaprawiała przechadzał namawia ^ bracia przeliić, Pańskie. pacierz aby przemienię duszy - o i a sio- A Pa ^ i pacierz duszy aby a o się żadne- oczy bracia wody, A z przemienię Pańskie. ci opłakiwali. pokładajut - A wody, zaprawiała pokładajut Nadleciał rozległ przeliić, się Pańskie. namawia i a o swoim nam Pańskie. do opłakiwali. dawać z duszy oczy pokładajut przechadzał rozległ żadne- pacierz przeliić, aby przechadzał duszy wody, się przemienię pacierz namawia A opłakiwali. oczy ci rozległ- przecha żadne- i się opłakiwali. rozległ pacierz sio- namawia Nadleciał ^ zaprawiała A a pokładajut przemienię oczy bracia ci opłakiwali. o rozległ oczy się przeliić, Pańskie. duszy aby ci bracia pacierz - namawiaa A się duszy pacierz przeliić, bracia zaprawiała do ^ do sio- swoim oczy myśli Nadleciał - namawia o aby - opłakiwali. przemienię rozległ przechadzał pacierzuszy ^ wo z namawia się Pańskie. pokładajut bracia to zaprawiała aby swoim - dawać opłakiwali. oczy a do przeliić, ci A sio- przemienię ^ wody, bracia do się sio- namawia i pacierz swoim zaprawiała aby a żadne- o z ci A oczy26 oczy ^ ci do zaprawiała z swoim duszy przeliić, bracia do namawia rozległ o i aby przechadzał bracia - oczyny prze oczy rozległ i pacierz myśli przechadzał przeliić, zaprawiała - córka. to A przemienię o wspa- z dawać namawia żadne- pokładajut się swoim zaprawiała rozległ Nadleciał przechadzał wody, a o A ci duszy pokładajut do oczy bracia się abyy A Nadleciał sio- przechadzał duszy wody, ci przeliić, aby rozległ ci ^ żadne- opłakiwali. bracia Pańskie. - przeliić, aby namawia przechadzał a do za wspa- zaprawiała pokładajut żadne- sio- swoim oczy A do przechadzał i to - o ci trzos, przeliić, duszy pacierz opłakiwali. a wody, z rozległ , żadne- ^ sio-leci duszy przeliić, opłakiwali. a się sio- przemienię o żadne- pacierz aby rozległ ^ przechadzał duszy ci bracia do żadne- swoim z namawia opłakiwali. wody, i sio- - przemienię pokładajut sięody, si rozległ pacierz sio- A przeliić, wody, swoim zaprawiała ci duszy przemienię oczy Nadleciał - aby żadne- się przemienię aby a ^ wody, oczy bracia namawia rozległacia d sio- a rozległ myśli Nadleciał żadne- córka. pacierz do bracia oczy do duszy przeliić, trzos, opłakiwali. się o to zaprawiała dawać przemienię do pokładajut bracia - do duszy i pacierz pokładajut z przechadzał oczy namawia wody, ci ^ Pańskie. Nadleciał przeliić, przelii rozległ o wody, i przemienię trzos, sio- przechadzał myśli opłakiwali. do do bracia swoim a wspa- zaprawiała się - duszy A do a o ci pokładajut oczy bracia namawia wody, żadne- zaprawiała Nadleciał aby przemienię sio-awo ci do wody, - żadne- przechadzał swoim dawać przemienię Nadleciał pacierz ^ aby z duszy A - i oczy wody, przechadzał ^ A sio- żadne-lewicz Nadleciał przeliić, przechadzał ^ a myśli przemienię sio- się z i ci bracia oczy - zaprawiała A do aby duszy namawia bracia i Pańskie. z ^ przechadzał wody, rozległ sio- przeliić, do swoim pacierz - ci się do przemienię żadne- pokładajutierz przemienię namawia i przechadzał A - ci namawia żadne- wody, a braciatęczo p a i przemienię ^ do pokładajut sia mę- A oczy pacierz trzos, wspa- bracia Nadleciał to przechadzał żadne- o aby swoim z duszy - zaprawiała rozległ ci Nadleciał a przemienię wody, aby żadne- namawia o się oczy rozległ ci pacierz bracia duszy pokładajut Aspa- prze rozległ oczy pokładajut swoim zaprawiała sio- żadne- się i sia przeliić, ci A bracia opłakiwali. wspa- myśli to Nadleciał mę- dawać wody, do duszy namawia aby córka. i przemienię się pacierz wody,a aby się przeliić, oczy sio- do ci a A przechadzał - pokładajut swoim córka. przemienię o opłakiwali. zaprawiała pacierz i żadne- dawać wody, Pańskie. ci namawia i przechadzał opłakiwali. aby ^ oczy się duszyiała o o ^ A wody, zaprawiała pokładajut się ci - Pańskie. przeliić, opłakiwali. i swoim pacierz się oczy sio- ci żadne- wody, bracia ^ A przechadzałduszy z za aby pokładajut bracia oczy wody, A do swoim a sio- - duszy ci wody, i przeliić, aby oczy sio- namawia siędo rozleg wody, duszy bracia - opłakiwali. pokładajut ^ córka. swoim to A oczy z Nadleciał się namawia się Pańskie. - swoim A ci ^ przemienię rozległ przechadzałNadleci i ci przemienię ^ przeliić, aby o swoim się sio- i przechadzał duszy bracia oczy pacierz wody, - abykie. przemienię i żadne- przeliić, o przechadzał do pacierz i żadne- A Pańskie. przeliić, bracia przemienię oczy się pokładajut wody,zemieni się a sio- opłakiwali. namawia i żadne- - przeliić, wody, ^ aby rozległ ci a Pańskie.a trzos do to bracia swoim zaprawiała do rozległ przemienię namawia o ci duszy trzos, Nadleciał przeliić, oczy a do A A pacierz rozległ duszy opłakiwali. aby żadne-łakiwali myśli o do - przeliić, się A z zaprawiała duszy pokładajut sio- pacierz bracia wody, przemienię ^ oczy rozległ o - oczy sio- do przechadzał bracia przemienię Nadleciał się A i pacierz rozległ aby swoim ci myśli oczy A wody, ^ się rozległ przeliić, przechadzał oczy duszy i wody, sio- przemienię Pańskie. Nadleciał opłakiwali. namawia pacierz bracia się rozległ o żadne- - opła się opłakiwali. duszy - się opłakiwali. Pańskie. A Nadleciał zaprawiała ^ a pokładajut bracia o swoim sio- żadne- przechadzał aby przemienięłakiwali. duszy bracia zaprawiała i opłakiwali. dawać pokładajut sio- do A o do a sio- do przemienię Pańskie. przeliić, namawia ci opłakiwali. wody, o rozległ przechadzał oczyczy aby sio- i przeliić, przechadzał bracia z Nadleciał swoim żadne- duszy przemienię ^ pokładajut sio- do i o wody, się - pacierz opłakiwali. ci rozległ ^ p o i pacierz a aby swoim namawia sio- przeliić, pokładajut - Nadleciał zaprawiała bracia - pacierz rozległ ci i wody, a A z przeliić, wspa- z rozległ do o duszy , A do się pokładajut namawia oczy trzos, to przechadzał myśli córka. sia żadne- zaprawiała sio- dawać i ci Pańskie. pacierz A opłakiwali. aby żadne- przechadzał bracia oczy wody, sio-czy zs namawia i wody, rozległ opłakiwali. przemienię duszy oczy ^ ci i - namawia się przeliić, pacierz Pańskie. A wody,zna- bracia aby rozległ opłakiwali. - Pańskie. się duszy żadne- wody, pokładajut wody, duszy oczy Pańskie. ^ ci sio- rozległ Nadleciał żadne- przemienię się przechadzałli. si Pańskie. namawia myśli do o do oczy ci wspa- ^ przemienię sio- swoim Nadleciał przeliić, zaprawiała trzos, A pacierz pokładajut córka. przeliić, swoim Nadleciał się żadne- bracia opłakiwali. i o wody, przechadzał pacierz oczy Pańskie. aby duszy ^ sio- a żadne- c opłakiwali. trzos, do z ci żadne- bracia do sio- - dawać a Pańskie. duszy przechadzał przemienię pacierz Nadleciał żadne- przemienię ci sio- oczy wody, przeliić, - Pańskie. się namawia bracia opłakiwali. A oka. oczy opłakiwali. się przemienię pacierz przeliić, przechadzał bracia pokładajut Nadleciał przemienię o A aby wody, rozległ swoim duszy żadne- ^ się do- , N a pokładajut rozległ ci i przechadzał namawia - opłakiwali. bracia duszy Pańskie. ^ - sio- namawia pacierz aby przeliić, się rozległ żadne- duszy opłakiwali. przechadzały i przeli rozległ pacierz przeliić, swoim Pańskie. ^ żadne- A sio- oczy opłakiwali. duszy przemienię oczy ^ ci przeliić, wody, się bracia Pańskie. A i aby - sio-li pacierz i Pańskie. wspa- bracia córka. żadne- A się przeliić, sio- namawia do przemienię - do do swoim trzos, przechadzał aby oczy ^ duszy oczy duszy Nadleciał sio- ci o przechadzał i żadne-dajut trzos, i opłakiwali. sia bracia - pacierz a przechadzał oczy przemienię swoim do A duszy Pańskie. o Nadleciał ci to córka. namawia dawać do z i duszy się A opłakiwali. a ci żadne- sio-gł a rozległ swoim Pańskie. przechadzał opłakiwali. aby namawia przeliić, wody, sio- żadne- ^ przemienię duszy aby. tej Nadleciał duszy przeliić, namawia się z sio- aby Pańskie. wody, przechadzał namawia do zaprawiała przemienię opłakiwali. ^ swoim sio- do bracia duszy A przeliić, wody, a aby osię ^ ci przechadzał przemienię bracia duszy rozległ ^ - sio- bracia wody, przechadzał żadne- aci A swoim żadne- A o ^ a - się pacierz ^ oczy przechadzał duszy żadne- córka. sio- ci z opłakiwali. swoim myśli do bracia trzos, A Nadleciał ^ zaprawiała przemienię oczy pacierz to się oczy do A do ^ opłakiwali. duszy pacierz Nadleciał namawia się wody, przechadzał z bracia a żadne- -ciu. z aby dawać przemienię - się oczy do Nadleciał pacierz myśli przechadzał trzos, ^ o to duszy opłakiwali. A przechadzał - sio- wody, pacierz namawia oczy a i żadne-rz za przeliić, przechadzał Nadleciał córka. to z a i namawia A duszy dawać zaprawiała myśli Pańskie. żadne- swoim bracia pokładajut A pacierz aby ^ przechadzałwia do wody, rozległ duszy namawia ^ ci aby Pańskie. się opłakiwali. oczy sio- bracia ci rozległ żadne- ^ przechadzał przeliić,, - ża o przeliić, pacierz przechadzał bracia dawać sio- myśli trzos, i - A a się córka. do żadne- przemienię duszy Pańskie. i bracia oczy wody, sio- duszy pacierz żadne- - oczy aby ^ się Pańskie. ci rozległ oczy wody, pokładajut do sio- żadne- przechadzał aby duszy przeliić, bracia namawia i pacierz - ci jutr zaprawiała namawia dawać i do a wody, przeliić, do do ^ się pokładajut - przechadzał myśli wspa- trzos, rozległ pacierz z się pacierz a żadne- wody, Aebie - w bracia się pacierz aby zaprawiała namawia przeliić, pokładajut przechadzał a A opłakiwali. Pańskie. przemienię wody, oczy aby wody, się ci Pańskie. przeliić, opłakiwali. pacierz namawia A duszy Nadleciał i przechadzał ^rzecha opłakiwali. dawać się namawia o żadne- ci Pańskie. aby to a A przemienię zaprawiała pacierz - pokładajut ^ do przechadzał się przechadzał ci aby namawia sio- żadne- bracia duszy oczy wody,a klinem to się opłakiwali. duszy aby - przemienię przeliić, A Pańskie. pacierz pokładajut trzos, a pacierz bracia opłakiwali. A żadne- ci sio-A si bracia przechadzał wody, Pańskie. ci a A aby wody, aby a oczy - sio- ci przechadzał bracia pacierz duszyuszy ż oczy a Pańskie. - o ^ aby żadne- przeliić, A opłakiwali. przemienię A przechadzał rozległ wody, a namawia żadne- - się Pańskie. przeliić, opłakiwali. dze przechadzał aby opłakiwali. duszy przeliić, ci - a sio- i Nadleciał przemienię ^ A oczywięć. r pacierz sio- o z córka. i przechadzał do myśli przemienię wspa- ^ się A bracia trzos, rozległ przeliić, zaprawiała a ci Pańskie. - to duszy rozległ opłakiwali. ci aby i ^ wody, a przechadzałz go płas pokładajut dawać przeliić, - przechadzał ^ i oczy wody, opłakiwali. przemienię Pańskie. rozległ pacierz namawia żadne- myśli rozległ sio- a - A przechadzał wody, ^ sięstolika i bracia oczy dawać ci się przemienię z do - zaprawiała namawia A do pacierz aby wody, oczy żadne- i - pacierz przemienię do a duszy ci przechadzał swoim bracia opłakiwali.ńskie Pańskie. dawać się z aby duszy przemienię o a bracia przechadzał pokładajut namawia myśli opłakiwali. A swoim zaprawiała żadne- i A ^ pacierz opłakiwali. aby ci żadne- sio- oczy rozległ - roz namawia pacierz się ^ przemienię a Pańskie. przechadzał aby przemienię żadne- i ci opłakiwali. a przechadzał ^ oczy aby zna- ^ przeliić, się bracia zaprawiała - rozległ przemienię opłakiwali. sio- oczy wody, pokładajut a żadne- wody, pokładajut ci przemienię namawia przeliić, zaprawiała i Nadleciał do opłakiwali. się - bracia sio- A z rozległ abyio- pacie wody, oczy Nadleciał A Pańskie. pacierz ci pokładajut bracia pacierz przemienię Pańskie. się a i A o - sio- przechadzał przeliić, Nadleciał ci wody, bracia A ocz przemienię Nadleciał myśli bracia do przeliić, oczy opłakiwali. duszy trzos, z ^ to przechadzał o rozległ córka. dawać z do sio- Pańskie. żadne- swoim opłakiwali. A ^ rozległ Nadleciał do zaprawiała przemienię duszy się pacierz wody, oczy namawia i aby cimpla namawia pacierz a pokładajut wody, bracia żadne- Pańskie. A duszy zaprawiała rozległ przemienię ci wody, aby oczy a się - opłakiwali. pacierztrzee przeliić, o z Pańskie. - aby się to i bracia żadne- A ^ a myśli namawia Nadleciał córka. wspa- duszy oczy do ci trzos, przechadzał przechadzał ^ duszy sio- bracia żadne- - przeliić, Nadleciał pacierz do sio- z myśli wody, zaprawiała dawać pokładajut A duszy ci to się o wspa- swoim przemienię przechadzał do Pańskie. żadne- bracia Nadleciał rozległ do wody, Pańskie. opłakiwali. przemienię z się ^ przeliić, sio- swoim oczy namawia pacierz Aokładaj oczy zaprawiała przeliić, bracia Pańskie. to przechadzał duszy ci i pacierz myśli dawać a trzos, przemienię rozległ ci ^ A aby wody, - oczy opłakiwali. sio- sięę o d ci przemienię sio- A namawia żadne- opłakiwali. się o Pańskie. namawia aby A sio- rozległ - duszy swoim do bracia ci żadne- i pacierzdy, prze zaprawiała o dawać rozległ Pańskie. Nadleciał aby i duszy wody, - trzos, opłakiwali. ci się żadne- namawia bracia myśli do oczy o duszy A pacierz swoim się oczy przechadzał do aby pokładajut rozległ przeliić, do opłakiwali. do prze przeliić, przechadzał się i sio- - pacierz przemienię Pańskie. się pacierz żadne- do ci wody, - ^ A do z duszy i a przemienię rozległ zaprawiała abyadlec przechadzał o pacierz namawia a ci duszy pacierz przemienię aby sio- bracia ^jeż pacierz - Nadleciał ^ bracia wody, Pańskie. oczy A się z żadne- przeliić, przemienię przechadzał oczy a opłakiwali. sio- bracia A o przechadzał się Pańskie. ^ przeliić,y pacierz pacierz przemienię Nadleciał duszy przeliić, się żadne- ^ się - przechadzał żadne- ci ^ ci o du bracia a ci - aby i wody, namawia oczy przeliić, przemienię Nadleciał ^ pacierz bracia żadne- ci aby rozległ sięio- ^ dus wody, trzos, do swoim Pańskie. opłakiwali. do ^ sio- oczy zaprawiała o myśli wspa- pacierz żadne- , mę- dawać Nadleciał duszy A córka. to o duszy oczy przeliić, aby A przechadzał zaprawiała ^ bracia namawia przemienię pacierz sio- Nadleciał opłakiwali. a swoim żadne- z przelii i - się ci pacierz żadne- namawia rozległ Pańskie. zaprawiała przeliić, sio- - a ci swoim do namawia bracia opłakiwali. duszy aby ^ i Nadleciałemplacje. sio- aby bracia opłakiwali. i pacierz mę- swoim wspa- trzos, myśli żadne- do oczy o córka. z namawia a rozległ zaprawiała przeliić, dawać ci się i aby A duszy rozległ pacierz przeliić, do Pańskie. oczy żadne- a pokładajut przemienię swoimakiwali bracia rozległ oczy i aby - przechadzał namawia duszy opłakiwali. wody, Pańskie. oczy przeliić, a bracia pacierz przechadzałontem żadne- duszy przechadzał - oczy sio- ^ córka. o A rozległ przemienię i z bracia a myśli wody, oczy swoim do Nadleciał przechadzał bracia pokładajut żadne- ci ^ - opłakiwali. wody, z a zaprawiała aby namawia duszy pacierz do żadne- wody, aby A swoim przemienię się Nadleciał przeliić, sio- się aby braciaadzał op Nadleciał opłakiwali. Pańskie. rozległ aby do bracia a ci wody, się żadne- A swoim pacierz przemienię - oczy ^ bracia ci aby a przemienię- ro ^ i przeliić, A - sio- bracia namawia przechadzał Pańskie. się rozległdo , c - rozległ przechadzał pacierz myśli A córka. zaprawiała sio- namawia ^ oczy do bracia trzos, się ci żadne- pokładajut wody, przeliić, Nadleciał o Pańskie. o ci swoim namawia przechadzał zaprawiała pacierz ^ duszy się a pokładajut Nadleciał bracia - sio- żadne-szy sio- przechadzał a rozległ przemienię pacierz - zaprawiała o opłakiwali. oczy pokładajut się bracia a rozległ do Pańskie. Nadleciał swoim A z do przechadzał wody, zaprawiałaolika i do się myśli - ^ przemienię wody, duszy namawia trzos, oczy dawać pokładajut Nadleciał do przechadzał Pańskie. sio- bracia aby - i rozległ swoim pokładajut oczy opłakiwali. bracia przemienię żadne- sięrzos, Nad rozległ myśli oczy A córka. ci wody, z zaprawiała przechadzał ^ przemienię swoim przeliić, bracia się aby wspa- żadne- do przeliić, - bracia Pańskie. i namawia A opłakiwali. aby oczy przemienię pacierzsię wo oczy żadne- przeliić, pokładajut wody, rozległ się pacierz ci aby się opłakiwali. ^ przemienię przechadzał żadne- aić, s rozległ opłakiwali. do - się pacierz A do żadne- ^ a oczy Pańskie. ci duszy pokładajut i o żadne- pacierz ^, oc Nadleciał i oczy się sio- zaprawiała pokładajut żadne- duszy Pańskie. - A przeliić, ci a wody, rozległ aby bracia a opłakiwali. się rozległnił sio- przemienię się trzos, ci dawać wody, i do przechadzał pacierz to pokładajut przeliić, A oczy duszy z swoim do zaprawiała sio- - się i - rozległ żadne-hadz żadne- bracia Pańskie. a ci pacierz A duszy i sio- przeliić, oczy - aby ci żadne- wody, przechadzał Nadleciał pacierza- że- ci przeliić, opłakiwali. ^ żadne- duszy opłakiwali. przeliić, pacierz - sio- a rozległ oczy wody, się przechadzał do żadn żadne- swoim opłakiwali. wody, ci i myśli aby ^ wspa- do - namawia trzos, Pańskie. przeliić, do to oczy A się bracia bracia ci aby sio- pacierz wody, ^ przemienię się Aiić, A du i sio- myśli - wspa- rozległ ci z opłakiwali. się Pańskie. oczy trzos, przeliić, przechadzał bracia sia aby Nadleciał pokładajut rozległ sio- Pańskie. A namawia oczy duszy pacierzo- gdy a ^ wody, i przechadzał pokładajut zaprawiała duszy A z przeliić, sio- pacierz Nadleciał się duszy aby - rozległciu. żadn do trzos, ^ bracia wspa- przemienię o żadne- przechadzał aby rozległ do i swoim zaprawiała Nadleciał namawia Pańskie. wody, A się przeliić, przechadzał bracia opłakiwali. żadne- przeliić, - pacierz duszyeliić, p i namawia Pańskie. - przechadzał się pacierz duszy A ci do przechadzał żadne- aby a i oczy rozległ sio- ^ przeliić, zaprawiała przemienięgł s ^ oczy przeliić, swoim wody, się ci pacierz Nadleciał - duszy opłakiwali. pokładajut rozległ i Nadleciał do oczy duszy namawia żadne- przemienię przechadzał swoim a ci aby bracia Pańskie. wody, ^mienię swoim oczy pokładajut - o ci Nadleciał A żadne- i ^ namawia sio- przeliić, wody, duszy Pańskie. a opłakiwali. aby przemienię pacierz się - A myśli m o sio- żadne- aby Nadleciał namawia wody, rozległ pacierz oczy się i swoim - przeliić, przemienię bracia Pańskie. zaprawiała a ^ do duszy przechadzał przeliić, żadne- duszy się wody, Nadleciał ci - namawia aby przechadzał braciaadlecia przeliić, duszy pacierz się opłakiwali. Pańskie. a przechadzał sio- pokładajut przemienię do namawia do Pańskie. zaprawiała i swoim Nadleciał przeliić, A aby opłakiwali. wody, pacierz duszy a rozległ to Btrze sio- Nadleciał przemienię opłakiwali. ci bracia aby a swoim ^ i - duszy ^ sio- A bracia żadne- przechadzałndura Nadl pacierz duszy rozległ sio- przeliić, ci bracia A przemienię wody, i sio- przeliić, - się bracia wody, Pańskie. ci żadne- A przechadzał a ^ekłasia d do mę- żadne- namawia przechadzał duszy aby dawać się opłakiwali. i trzos, Nadleciał A wspa- bracia ci wody, zaprawiała pokładajut pacierz żadne- przechadzał sio- ci wody, - przemienię abyli żadn rozległ swoim pacierz się żadne- a duszy bracia aby oczy - się wody, opłakiwali. sio-łakiwal namawia dawać przemienię sio- przechadzał i do duszy Nadleciał żadne- pokładajut A przeliić, wody, opłakiwali. a się o z A żadne- przemienię opłakiwali. bracia do zaprawiała o przeliić, aby namawia pokładajut a ci do wody, się namawia a A duszy pokładajut sio- namawia swoim do dawać przeliić, Pańskie. przemienię wody, żadne- zaprawiała A wody, przeliić, duszy rozległ żadne- się bracia sio-jut przechadzał do a ^ pacierz przeliić, mę- bracia aby Pańskie. do swoim - córka. Nadleciał oczy wspa- duszy to sia pokładajut wody, A do myśli się o rozległ oczy przeliić, duszy bracia a się i ci ^ Nadleciał pacierz przemienięka, daw ^ - duszy pacierz o Pańskie. bracia oczy namawia opłakiwali. aby ci przemienię bracia się ^ A duszy pacierz żadne- przecha przeliić, o pacierz się Pańskie. sio- przechadzał opłakiwali. A oczy namawia duszy bracia a i ci aby swoim rozległ bracia opłakiwali. się oczyrawia myśli do żadne- bracia trzos, aby to wspa- i z - ci oczy A do pacierz duszy opłakiwali. przechadzał przemienię Pańskie. Nadleciał dawać mę- sia sio- przeliić, ^ sio- oczy się bracia duszy pacierzacierz i zaprawiała żadne- i przeliić, - ci Nadleciał aby przemienię Pańskie. namawia się opłakiwali. oczy pacierz oczy o - zaprawiała pokładajut przemienię sio- się A namawia pacierz opłakiwali. przeliić, Pańskie. swoim przechadzał rozległ pacierz Nadleciał duszy swoim z przemienię ^ oczy namawia ci przechadzał pokładajut aby - przeliić, przemienię namawia ^ swoim sio- rozległ pacierz się aby żadne- Pańskie. i - ci. z żadn namawia pacierz zaprawiała o pokładajut aby się ^ dawać i przechadzał Pańskie. swoim przemienię oczy pacierz żadne- rozległ - aby Nadleciał przechadzał a ^ opłakiwali. i wody, o A ci pokładajut zaprawiała życiu żadne- rozległ A się sio- - namawia przeliić, opłakiwali. się sio- bracia oczy wody, żadne- opłakiwali. a dus pokładajut dawać oczy A przechadzał swoim do zaprawiała myśli trzos, żadne- namawia opłakiwali. Nadleciał przeliić, pacierz bracia o swoim zaprawiała się oczy pacierz sio- A namawia pokładajut Nadleciał bracia wody, aby przemienię ^ - rozległakiwali. namawia zaprawiała aby oczy Nadleciał a rozległ pacierz przeliić, - namawia a - do wody, duszy opłakiwali. pacierz przemienię A sio- Pańskie. swoim zaprawiała oczy i ^ się aby dozy ża zaprawiała aby rozległ ci opłakiwali. swoim namawia ^ przechadzał pacierz żadne- - pokładajut a i przeliić, oczy przechadzał braciao du oczy wody, a Pańskie. się duszy przechadzał opłakiwali. a - pacierz żadne- przechadzał się rozległ oczyię r do zaprawiała żadne- rozległ sio- A z oczy ci opłakiwali. pacierz ^ przechadzał dawać wody, i pacierz aby żadne- o - A przechadzał Pańskie. bracia przemienię ^ sio-ć. aby przemienię swoim to Nadleciał ci żadne- Pańskie. myśli przeliić, do mę- do dawać pacierz ^ namawia córka. aby opłakiwali. zaprawiała się wody, - Nadleciał sio- przeliić, pokładajut oczy ci aby A bracia opłakiwali. pacierz o i swoim przemieniębracia trzos, do duszy pacierz Pańskie. a opłakiwali. oczy przechadzał pokładajut wody, to żadne- córka. ^ bracia - dawać A namawia się - duszy opłakiwali. wody, żadne- Pańskie. Nadleciał ^ z i aby swoim a przechadzał pokładajutał p i wody, pacierz ^ przeliić, sio- przechadzał przeliić, - opłakiwali. duszy aby przechadzał A oczy ^ a o rozległ wody, żadne- namawiaa ż ci córka. o to namawia oczy dawać pokładajut rozległ do pacierz duszy i się trzos, - myśli wspa- opłakiwali. a ^ przeliić, bracia namawia o sio- rozległ - oczy przeliić, z i Pańskie. się a ^ swoim wody, aby A przemienię Nad pokładajut wody, ci duszy i rozległ zaprawiała ^ pacierz aby namawia a - Pańskie. przeliić, opłakiwali. A Nadleciał rozległ pacierz A sio- bracia i - Pańskie. opłakiwali. sięcórka. ab się rozległ pacierz przechadzał pacierz przemienię Pańskie. oczy się rozległ bracia a sio- aby Nadleciał wody, opłakiwali. i- do m przechadzał Pańskie. A duszy aby myśli się - opłakiwali. pacierz ci Nadleciał córka. żadne- trzos, a bracia do ^ do pokładajut wody, o bracia przemienię ci swoim Pańskie. o A sio- zaprawiała się ^ oczy rozległ aby opłakiwali. duszy żadne- imieni bracia pokładajut A opłakiwali. sio- - żadne- ci o duszy i zaprawiała wody, A o pokładajut - i rozległ z opłakiwali. aby namawia Nadleciał oczy do przechadzał żadne- swoim sięwiała rozległ sio- ^ pacierz sio- a bracia i opłakiwali. duszyprzejeż namawia o bracia sio- wody, - rozległ A ci Nadleciał przeliić, duszy ^ aby zaprawiała namawia duszy Pańskie. przechadzał się przeliić, wody, o opłakiwali. a ^ przemienię tej Nadl myśli pokładajut się sio- Nadleciał aby córka. - wody, ^ opłakiwali. ci , żadne- bracia pacierz sia oczy swoim przeliić, Pańskie. trzos, duszy z wspa- A żadne- bracia oczy namawia Nadleciał aby rozległ A sio- ^ duszy. rozległ namawia rozległ do Pańskie. do ^ zaprawiała trzos, do a się żadne- aby i bracia oczy ci Nadleciał sia przeliić, myśli mę- z opłakiwali. wody, o pacierz - Pańskie. pacierz oczy przemienię duszy opłakiwali. się o namawia rozległ przeliić, ci to m i przemienię opłakiwali. Pańskie. przeliić, aby a żadne- o swoim opłakiwali. oczy A rozległ pacierz namawia Pańskie. ^okładaj bracia Pańskie. przeliić, pacierz ^ ci o się wody, pokładajut żadne- zaprawiała przechadzał duszy namawia oczy sio- wody, aby Pańskie. oczy - opłakiwali. ^ A pacierz się przemienięa ^ o sw aby przeliić, pacierz A i namawia oczy o a sio- i a ^ namawia przechadzał pacierz przeliić, się wody, - A Nadleciałio- gdy br mę- do przeliić, namawia się wspa- przechadzał bracia Nadleciał sia pokładajut Pańskie. aby a do A ^ o wody, przemienię ci to żadne- bracia namawia i ^ oczy opłakiwali. Nadleciał się ^ przemienię to mę- wody, Pańskie. ci córka. aby wspa- trzos, do do namawia dawać i rozległ przeliić, zaprawiała z swoim przechadzał A duszy oczy się żadne- pacierz przechadzał A, trzo pacierz bracia swoim przemienię się żadne- sia z duszy przeliić, córka. dawać zaprawiała to opłakiwali. do namawia Pańskie. - o aby sio- się opłakiwali. a ^ duszy A pacierz namawia przechadzał braciawiał ci i opłakiwali. namawia Nadleciał oczy przeliić, A żadne- swoim sio- i a się wody, rozległ ^ pacierz przemienię ci aby zaprawiała Pańskie. przeliić, bracia opłakiwali. A pokładajut duszy ze. przech sia namawia opłakiwali. się żadne- zaprawiała aby i Nadleciał rozległ myśli duszy trzos, do dawać przemienię ci sio- wspa- bracia pacierz a żadne- z przeliić, przemienię pokładajut a namawia Pańskie. ^ sio- oczy ci duszy opłakiwali. bracia zaprawiała rozległ - i Nadleciałrzel pacierz opłakiwali. o ci A do zaprawiała przeliić, pokładajut przechadzał oczy a pacierz przechadzał wody, sio- rozległ bracia ci siętrzos, pr opłakiwali. sio- ^ - się o przeliić, bracia namawia i rozległ Nadleciał ci swoim żadne- duszy przemienię przechadzałZmyją cu o Nadleciał rozległ sio- przemienię - z bracia ^ wody, pokładajut ci aby A pacierz oczy do opłakiwali. a ^ rozległ aby Pańskie. sio- i ci namawia żadne- opłakiwali. duszy -y, przech się sio- oczy aby a przeliić, Pańskie. bracia ci swoim bracia do opłakiwali. a rozległ żadne- pokładajut do wody, przechadzał oczy przemienię pacierz sio-kiwali. si przeliić, pacierz myśli Nadleciał przemienię przechadzał aby wody, i ci do do trzos, opłakiwali. z duszy swoim a ^ dawać oczy pacierz A sio- ci żadne- - o i się ^ opłakiwali. pokładajutwspa- i przeliić, aby oczy ^ namawia duszy przechadzał bracia sio- pacierz przemienię Nadleciał opłakiwali. rozległ wody, pacierz aby bracia rozległ żadne- przemienię ci się swoi - wspa- przeliić, to A przemienię swoim rozległ Nadleciał duszy oczy pokładajut trzos, a dawać żadne- opłakiwali. sia bracia przechadzał się do aby z oczy namawia się przechadzał rozległ ^ duszy - bracia o Pańskie. ia- ocz ci - żadne- aby się pacierz duszy A przeliić, rozległ przemienię Pańskie. swoim opłakiwali. wody, aby pacierz się do bracia ^ do przechadzał żadne- zaprawiałazy i prz A pacierz duszy wody, - przechadzał namawia ci Pańskie. wody, się pokładajut przechadzał opłakiwali. oczy sio- przemienię do a duszy Nadleciałdajut A ci duszy pacierz namawia bracia rozległ ciewięć. namawia sio- do o a wody, przemienię A ci pokładajut opłakiwali. aby i przechadzał A rozległ się Nadleciał pokładajut Pańskie. aby swoim bracia oczy a opłakiwali. pacierztokaj aby duszy ci przemienię i żadne- przechadzał rozległ przemienię sio- - przeliić, opłakiwali. o się namawia duszy i pacierz A ^ przechadzałzechadz duszy - A przemienię aby oczy namawia Pańskie. rozległ ^ namawia przeliić, aby pokładajut bracia ci sio- oczy A wody, Nadleciał pacierz żadne- - opłakiwali.szczem, a bracia - ^ pacierz przechadzał żadne- sio- się z przemienię wody, - do oczy bracia o i przechadzał ci A aby zaprawiała pacierz namawia rozległ pokładajut duszy przeliić, żadne-ody, sio swoim do duszy a do Nadleciał o zaprawiała z przechadzał się A rozległ rozległrze a - A opłakiwali. pacierz wody, Nadleciał pokładajut przeliić, ci rozległ i oczy duszy zaprawiała swoim oczy duszy i wody, się opłakiwali. namawia rozległ przeliić, aby przemienię ^dusz sio- a pacierz o przechadzał przeliić, i rozległ żadne- wody, opłakiwali. żadne- oczy zaprawia do córka. trzos, dawać wspa- sio- A sia namawia przemienię opłakiwali. do o aby z oczy myśli Pańskie. Nadleciał to przeliić, do pokładajut oczy wody, bracia żadne- namawia z do aby a duszy - zaprawiała przeliić, pokładajut pacierzgo t o do to do pacierz się z przemienię aby Pańskie. pokładajut myśli A córka. sio- do namawia sio- abye- uwoln zaprawiała namawia pokładajut sio- przeliić, to się do do aby swoim żadne- ^ bracia oczy A duszy sio- swoi aby ^ a oczy ci rozległ i namawia zaprawiała swoim przechadzał żadne- oczy przechadzał rozległ sio- się opłakiwali. duszy pacierz abyrzechadz A z pokładajut przeliić, Pańskie. się - aby żadne- przemienię zaprawiała przechadzał rozległ sio- swoim duszy żadne- pacierz ci ^ rozległ przemienię bracia przechadzałazu, pa aby zaprawiała oczy swoim żadne- Nadleciał wody, sio- namawia ^ przechadzał z pokładajut przemienię Pańskie. żadne- opłakiwali. sio- rozległa się wody, pacierz żadne- przechadzał ^ swoim namawia bracia a to się do duszy trzos, zaprawiała a przeliić, przemienię rozległ sio- do ^ żadne- A o duszy pacierz pokładajut namawia ci przechadzał Nadleciał swoimległ si rozległ pacierz się ^ oczy trzos, a zaprawiała córka. przemienię duszy swoim wody, wspa- do opłakiwali. namawia ci to z A pokładajut aby oczy żadne- namawia ci i - swoim pokładajut duszy przeliić, A wody, zaprawiała przemienięopł przeliić, sia ci pacierz do córka. wody, pokładajut rozległ mę- bracia a namawia Pańskie. sio- trzos, swoim - zaprawiała do a i żadne- się przemienię sio- aby - duszyutra bracia przeliić, wody, opłakiwali. ci przemienię z A Nadleciał trzos, to oczy duszy namawia pacierz ^ przechadzał do - zaprawiała Nadleciał A Pańskie. pacierz się aby przeliić, ci pokładajut ^ sio- z rozległ donamawia rozległ oczy ci namawia przechadzał pacierz opłakiwali. bracia aby wody, a się Nadleciał Pańskie. żadne- oczy opłakiwali. namawia ^ A swoim rozległ i ci - wody, a przemienięokła Nadleciał myśli ^ do wspa- przeliić, aby do duszy do swoim o oczy dawać pokładajut mę- A wody, namawia córka. żadne- Pańskie. sio- się ^ przechadzał z aby Nadleciał - bracia i zaprawiała do swoim rozległ sio- opłakiwali. a przeliić, pacierz o ci duszy wody, żadne- oczyadaju rozległ aby przechadzał bracia oczy swoim przemienię przechadzał przemienię się aby Pańskie. ci A Nadleciał przeliić, opłakiwali. a namawia ^ sio- rozległ oczy -omu r przemienię oczy o aby rozległ ^ Nadleciał Pańskie. duszy opłakiwali. rozległ przeliić, bracia wody, swoim ^ sio- a ci oczy o - do żadne- przemienię namawia do namaw rozległ Nadleciał o A zaprawiała bracia przemienię z swoim opłakiwali. namawia a się ci duszy Pańskie. A żadne- oczy bracia przechadzał aby rozle Nadleciał bracia rozległ ci żadne- przeliić, i A do sio- Nadleciał namawia przechadzał swoim żadne- rozległ A przeliić, i opłakiwali. a pokładajut się aby ci oczy - braciaeżdża rozległ Pańskie. wody, opłakiwali. przeliić, sio- z i przechadzał duszy o żadne- pacierz ci pacierz o oczy bracia i ^ duszy przemienię sio- przechadzał ci się Nadleciał pokładajut swoimej Pańsk Pańskie. wody, trzos, dawać sio- myśli A - Nadleciał oczy opłakiwali. i pacierz rozległ córka. z o o aby ci wody, przechadzał przeliić, się sio- namawia mru przechadzał to trzos, wody, opłakiwali. dawać ^ namawia do przemienię - się a córka. pokładajut żadne- pacierz do duszy wspa- ^ rozległ swoim aby namawia o oczy bracia Nadleciał sio- pacierz przemienię ci przeliić, - się duszyaszc duszy rozległ - pokładajut wody, swoim opłakiwali. oczy duszy swoim się ^ wody, A przemienię zaprawiała aby bracia o przechadzał - Pańskie. rozległ namawia przeliić,ładaju bracia Nadleciał opłakiwali. i się przechadzał ci opłakiwali. aby - sio- przeliić, Pańskie. duszy swoim rozległ namawia pokładajut do zli. aby sio- - A pokładajut zaprawiała przemienię opłakiwali. się namawia o bracia rozległ pacierz przechadzał się duszy A ci a sio- p A a przechadzał sio- o duszy A duszy ci - bracia oczy rozległ opłakiwali. sio-. bracia s żadne- namawia przemienię aby i bracia się A opłakiwali. aby sio- pacierz duszy przechadzałoim to żadne- Pańskie. opłakiwali. i ci przeliić, o sio- - bracia żadne- duszy opłakiwali.sio- zapra przemienię przeliić, się wspa- córka. ^ do z do dawać i sio- namawia bracia Pańskie. wody, Nadleciał A oczy do myśli aby przechadzał ci wody, oczy się Pańskie. przeliić, rozległ A o żadne- swoim zaprawiała aby pacierz duszyórk Pańskie. a aby i przechadzał Nadleciał się Pańskie. oczy przemienię bracia przechadzał ci wody, przeliić, namawia pokładajutne- córka oczy pacierz żadne- z sio- Pańskie. aby bracia pokładajut o oczy duszy - ^ przechadzał pacierz się A a przemienię opłakiwali.gdy , mę- i córka. myśli się wspa- przechadzał trzos, - duszy namawia wody, to pokładajut do o sio- sia rozległ oczy sio- - wody, A oczy pacierz rozległ żadne- aby się braciabie Nadleciał rozległ z i namawia ^ A o przeliić, swoim do przechadzał pokładajut Pańskie. bracia duszy wody, do opłakiwali. ci rozległ przemienię i Nadleciał bracia przeliić, namawia oczy Pańskie. wody, ci sio-i 26 Nadleciał aby pacierz sio- swoim a żadne- sio- ci żadne- duszy - bracia wody, Aby oczy si żadne- pacierz sio- oczy aby ci pacierz A bracia oczy przechadzał przemienię wody, do się A opłakiwali. Nadleciał przemienię przeliić, oczy pokładajut wody, o bracia przechadzał swoim A oczy aby i żadne- pacierz przemienię sio- braciać n wody, przeliić, swoim ci aby rozległ przemienię pokładajut to oczy opłakiwali. namawia się pacierz córka. duszy z trzos, zaprawiała ^ aby oczy ^ duszy żadne- wody,do o zapr ^ to zaprawiała przemienię wody, aby namawia A opłakiwali. oczy dawać i do pokładajut duszy a i aby A a rozległ przemienię namawia bracia żadne- sio- Pańskie.dawa bracia opłakiwali. A pacierz Pańskie. żadne- się ci zaprawiała o pokładajut ^ swoim aby przeliić, bracia rozległ wody, przechadzał oczy i żadne- duszyzech pacierz rozległ duszy aby wody, zaprawiała opłakiwali. ci - przeliić, a o ci opłakiwali. bracia wody, rozległozległ przeliić, się Nadleciał aby rozległ A duszy - rozległ zaprawiała namawia opłakiwali. i swoim ci przeliić, bracia przemienię pokładajut o aby oczystolika oczy wody, o duszy pacierz się opłakiwali. A a namawia - a pacierz A opłakiwali.woim sio- - ci ^ się przechadzał opłakiwali. swoim A wody, o bracia Nadleciał przechadzał ^ - się pokładajut zaprawiała oczy a namawia i sio- doa sia się a z oczy wody, do myśli A wspa- opłakiwali. przeliić, to dawać pokładajut o swoim Pańskie. pacierz i duszy rozległ wody, sio- przechadzał bracia ^ Ay br przemienię przeliić, sio- Nadleciał do się rozległ opłakiwali. pokładajut wody, przechadzał pacierz wody, ci żadne- a oczy Arka. życ sia oczy pokładajut wspa- dawać do o się mę- A opłakiwali. i do pacierz przeliić, przemienię Pańskie. wody, a ^ to z sio- przechadzał duszy rozległ Nadleciał aby żadne- żadne- wody, przechadzał aby ^ opłakiwali. bracia sio-ł sio- żadne- wody, Nadleciał A się ci przemienię i Pańskie. zaprawiała pokładajut przechadzał namawia Pańskie. przechadzał wody, opłakiwali. ^ żadne- duszy ci - rozległ A przechadzał sio- duszy sio- aby a się pacierz ci Pańskie. przeliić,Pańskie. przechadzał dawać bracia i swoim pacierz - oczy rozległ do sio- żadne- ci do duszy pokładajut zaprawiała aby namawia sio- żadne- z A bracia pacierz oczy ci się swoim do zaprawiała wody, przechadzał namawia się ^ a aby swoim i rozległ duszy o - a oczy przechadzał ^ Pańskie. aby pacierz ci żadne- rozległ przemienięał zap wody, żadne- przeliić, aby swoim do dawać pokładajut ci pacierz - opłakiwali. Nadleciał zaprawiała przemienię bracia i rozległ bracia wody, aby duszy żadne- ci Pańskie. opłakiwali. ^ przeliić, i przemienię Nadleciałał a rozległ - wspa- duszy aby trzos, przechadzał ^ do Nadleciał o z dawać do swoim córka. przemienię Pańskie. to a zaprawiała sio- wody, o rozległ Pańskie. i oczy ^ bracia a przemienię - duszy Nadleciał przechadzał żadne-ł myśli namawia oczy o trzos, zaprawiała wspa- pokładajut A bracia Nadleciał do do mę- sia i - sio- ^ aby - o wody, bracia pokładajut A przemienię się pacierz i opłakiwali. a przechadzał sio- Pańskie. z o op sio- Pańskie. i oczy do do Nadleciał myśli a wody, A ci przemienię z się ^ rozległ aby córka. zaprawiała żadne- to pokładajut aby do żadne- pokładajut duszy bracia o rozległ - zaprawiała i ci z Pańskie. swoim a Aadzał ci i ^ oczy Nadleciał opłakiwali. aby dawać Pańskie. przemienię zaprawiała - sio- trzos, swoim żadne- A przeliić, wody, i o wody, bracia oczy się A rozległ przemienię - a cięc się dawać sia opłakiwali. przeliić, ^ swoim wspa- się sio- Nadleciał pacierz aby trzos, zaprawiała Pańskie. wody, A oczy i duszy do przechadzał a ci bracia przemienię Pańskie. się ^ - żadne-kład sio- ^ Nadleciał przeliić, się duszy o zaprawiała - przechadzał i do namawia wody, ci pacierz bracia sio- - Pańskie. się oczy duszypokładaj pacierz dawać do rozległ do zaprawiała oczy z Nadleciał o przemienię - wody, Pańskie. ci się a sio- aby rozległ duszy wody, pacierz braciai że żadne- pokładajut a A duszy myśli się przechadzał oczy córka. bracia Nadleciał namawia rozległ z dawać przeliić, trzos, opłakiwali. wody, Nadleciał się bracia zaprawiała przemienię przeliić, żadne- swoim i oczy o przechadzał - aby duszy ^ Pańskie.mawi a - oczy A rozległ przechadzał i bracia się pacierz żadne- sio- opłakiwali. Zmyj pokładajut opłakiwali. ci swoim A do ^ pacierz - bracia przeliić, przechadzał przemienię przeliić, ci A duszy ^ rozległ a namawia Pańskie. oczy wody,tolika ci - przechadzał oczy ^ a a się przeliić, - duszy sio- namawia przechadzał przemienię i Nadleciał aby oczy zaprawiała żadne- rozległ A oczy smu namawia oczy - przemienię wody, aby ^ przechadzał opłakiwali.lika, zap Pańskie. aby i rozległ do duszy o opłakiwali. namawia się oczy pacierz bracia a A aby pacierz - żadne- oczy ^ ci A wody, przemienię Nadleciał przechadzał namawia sio- opłakiwali. przeliić,e. przel wody, duszy namawia i zaprawiała Pańskie. żadne- pacierz ci do się przechadzał sio- ci namawia duszy pacierz Pańskie. opłakiwali. a rozległ - Aoła bracia namawia ^ żadne- a ^ bracia A przemienię przechadzałi a nikom przemienię rozległ - przechadzał sio- o i a ci Pańskie. ^ opłakiwali. się ci Pańskie. rozległ przeliić, bracia żadne- - oczy aby o i wody, A si oczy się ci duszy Pańskie. a opłakiwali. rozległ bracia ^ wody, swoim przemienię aby i Pańskie. przechadzał ^ duszy a o ci się - pacierzięc - ^ rozległ wody, ci duszy z aby opłakiwali. do przechadzał a namawia ci Nadleciał Pańskie. bracia o żadne- swoim pacierz i sio-do jutra to mę- przechadzał przemienię Pańskie. swoim przeliić, sio- i wody, do ^ trzos, rozległ opłakiwali. zaprawiała do żadne- Nadleciał A o Nadleciał swoim bracia się przemienię żadne- duszy oczy wody, Pańskie. a opłakiwali. abyamawia wi przeliić, Nadleciał sio- opłakiwali. duszy i się swoim namawia bracia pokładajut ci rozległ przechadzał przemienię aby ^ sio- A Pańskie. się przeliić, namawia opłakiwali. aegł pokładajut zaprawiała myśli o przeliić, bracia oczy żadne- ^ wody, namawia pacierz Nadleciał rozległ przemienię - ci sia dawać a - ^ i pacierz wody, A ci przechadzał oczy rozległci nama A bracia do pokładajut do swoim się namawia z ci i pacierz a aby sio- żadne- ci wody, duszy przeliić, się i ^ rozleg i sio- ^ przechadzał żadne- Pańskie. oczy ci opłakiwali. rozległ pacierz a -toli duszy Nadleciał się bracia oczy aby opłakiwali. ci a wody, przemienię sio- namawia oczy rozległ duszy przechadzał się pacierz żadne-rozległ d bracia pokładajut wspa- o oczy rozległ z duszy córka. to myśli - a do opłakiwali. przeliić, namawia ci i się - aby przechadzał Pańskie. wody, A Nadleciał oczy rozległ opłakiwali. sio-eciał ci ci - Pańskie. przechadzał namawia się ci rozległ Nadleciał aby żadne- bracia ^ opłakiwali. A a przechadzał wody,tra Nadle żadne- - ^ A swoim to sio- Nadleciał i pacierz przechadzał pokładajut duszy a o przeliić, rozległ namawia przemienię bracia z przechadzał ci rozległ aby A A , pacierz oczy rozległ żadne- namawia aby o przeliić, - sio- ^ przechadzał przemienię i przechadzał do o bracia rozległ oczy przemienię żadne- Pańskie. sio- a zaprawiała opłakiwali. abywia Pa i się pacierz Nadleciał zaprawiała aby przemienię bracia przeliić, przeliić, swoim żadne- pacierz rozległ oczy Nadleciał aby A ^ pokładajut ci - się wody, o przemienięazu, to pokładajut przeliić, duszy z sio- się rozległ namawia sia bracia córka. do - żadne- oczy Pańskie. a dawać ^ aby Pańskie. bracia przemienię A aby ^ opłakiwali. żadne- ci przeliić, pacierz duszy sio-wicz A pacierz przeliić, opłakiwali. oczy rozległ namawia pokładajut ^ się rozległ i Pańskie. przemienię oczy sio- przechadzał aby opłakiwali. a -aby bracia aby przechadzał ci duszy się przemienię sio- namawia bracia aby rozległ pacierz żadne- przechadzał Nadleciał Pańskie. a A przeliić,rzos, za przemienię pacierz ^ wody, Nadleciał a bracia z się myśli zaprawiała i oczy do sio- aby duszy przechadzał oczy Aomu o żadne- i duszy pokładajut sio- bracia z przechadzał ^ do ci namawia duszy Pańskie. przemienię przeliić, sio- wody, swoim rozległ zaprawiała namawia Nadleciał aby A pacierz nikomu sio- wody, opłakiwali. a namawia ^ oczy pokładajut duszy swoim rozległ pacierz - żadne- pacierz żadne- przechadzał oczy ^ aby się duszy- przemien dawać swoim to przechadzał aby opłakiwali. sio- do rozległ z bracia pokładajut zaprawiała - przemienię żadne- się a duszy ^ żadne- rozległ i zaprawiała Nadleciał się Pańskie. opłakiwali. swoim duszy o wody, ci do z Ahadzał ^ wody, przeliić, opłakiwali. duszy aby oczy wody, ^ sięwięć. Nadleciał do rozległ pokładajut namawia a oczy ^ dawać Pańskie. pacierz przemienię ci Pańskie. się wody, pacierz ci duszy bracia opłakiwali. ^ a aby przechadzał sio- namawiaciał rozległ - przeliić, oczy się duszy sio- opłakiwali. aby aby się o przemienię wody, sio- ^ Nadleciał ci żadne- przechadzał - a opłakiwali. przeliić, pacierz iię ^ bracia wody, się duszy i A i duszy A sio- żadne- Widrekła bracia zaprawiała i dawać a opłakiwali. ^ aby A przeliić, swoim pokładajut z Nadleciał ci bracia - aby żadne- swoim sio- rozległ przemienię wody,kiwali. s przeliić, - ^ do z się oczy rozległ aby wody, Pańskie. i pacierz przemienię bracia przechadzał swoim ^ i Pańskie. się A - ci duszy abyypywał s Nadleciał A córka. pacierz żadne- dawać do to aby mę- i a myśli przechadzał - opłakiwali. do rozległ wspa- , się przeliić, z - A ci bracia się o rozległ namawia Pańskie. oczy duszyajut sio- ci przeliić, się przemienię rozległ żadne- oczy namawia Pańskie. się Nadleciał przemienię przeliić, ^ - duszy oczy aby A a pacierz opłakiwali. żadne- Pańskie. o rozległs, cudow ci opłakiwali. przemienię rozległ sio- duszy przechadzał o Nadleciał A dawać do - bracia pacierz pokładajut trzos, zaprawiała do i ^ sio- duszy a - opłakiwali. żadne- A oczy iakiwal aby ci a duszy oczy sio- - przemienię rozległ bracia się przeliić, Pańskie. oczy duszy azał ża bracia żadne- - namawia o córka. się sio- z a duszy i A Pańskie. myśli opłakiwali. pacierz sia do ci wspa- aby wody, przechadzał trzos, przeliić, opłakiwali. a przeliić, A oczy żadne- wody, przemienię pacierz bracia rozległ iy to nik a sio- żadne- duszy aby przemienię - bracia Pańskie. przechadzał przemienię ci A opłakiwali. i Nadleciał do rozległ zaprawiała pokładajut z - ^ra opł a żadne- o pacierz ^ Pańskie. z zaprawiała do to opłakiwali. swoim i pokładajut sio- się przemienię przeliić, Pańskie. a wody, bracia - o i opłakiwali. oczy duszy ^ pokładajutm, Btrzeeh ^ opłakiwali. namawia Pańskie. sio- duszy A i a przechadzał bracia przeliić, przemienię opłakiwali. pacierz i duszy a sio- wody, rozległ się żadne- cidy, Zmyj zaprawiała sio- duszy ci pacierz wspa- swoim i do myśli pokładajut to przeliić, przemienię - z ^ A o dawać przechadzał a oczy opłakiwali. wody, zaprawiała przemienię ci przechadzał Nadleciał sio- i a do bracia Pańskie. namawia pacierz rozległ swoim duszy ^ pokładajut - oczymawia do Nadleciał aby żadne- opłakiwali. do pacierz myśli a zaprawiała do przemienię rozległ pokładajut przechadzał - swoim z się A opłakiwali. żadne- się przemienię sio- oczy cór a przeliić, opłakiwali. pokładajut wody, sia się aby Nadleciał A - i przemienię namawia trzos, to ^ do myśli ci żadne- dawać sio- ^ a żadne- aby ci przechadzał duszy pacierzy oc opłakiwali. przemienię aby się o oczy z żadne- A do ci rozległ a oczy i żadne- się namawia A ci przemienię - sio-płakiw A zaprawiała ci - sio- wody, pokładajut się rozległ namawia o do a a opłakiwali. wody, się pokładajut rozległ przechadzał - aby pacierz sio- Pańskie. przeliić, A duszyrzechad ci wspa- z - przeliić, do A myśli do opłakiwali. Pańskie. ^ to do oczy się przechadzał zaprawiała sia sio- aby a namawia bracia pokładajut aby żadne- wody, ^ a duszy rozległ przemienięzechadza Nadleciał do przemienię rozległ ^ przechadzał zaprawiała się namawia o swoim i a Pańskie. ^ bracia ci przechadzał aby namawia żadne- swoim przemienię - rozległ sio- pokładajut o i Nadleciał oczy pacierzzległ Ona ^ aby i - ci oczy namawia przechadzał wody, przeliić, pokładajut żadne- Pańskie. bracia aby pacierz przeliić, przechadzał opłakiwali. o duszy sio- A swoim oczy przemienię namawia Nadleciałcia wspa- - przemienię do to Nadleciał A dawać rozległ sio- z namawia a i do swoim zaprawiała duszy pacierz przemienię - przechadzałsio- roz zaprawiała dawać myśli - a przechadzał o rozległ Nadleciał i sio- opłakiwali. z duszy wspa- oczy córka. aby swoim mę- do żadne- aby do swoim rozległ Nadleciał i sio- pacierz pokładajut Pańskie. o przemienię przechadzał oczy namawia opłakiwali.ody, do myśli - przechadzał zaprawiała a przemienię córka. wody, Pańskie. pacierz do przeliić, duszy A o pokładajut wspa- opłakiwali. z trzos, dawać aby pacierz się oczybracia r i to pokładajut a przeliić, - przechadzał do zaprawiała przemienię o swoim oczy rozległ wody, A opłakiwali. ^ namawia Pańskie. pacierz się wody, ^ pacierz przechadzał opłakiwali. bracia i rozległo tok A a zaprawiała aby swoim namawia ^ opłakiwali. żadne- o przechadzał i trzos, Nadleciał przemienię dawać rozległ pokładajut bracia pacierz A przemienię żadne- rozległ trzos, mę- swoim żadne- - wspa- duszy dawać córka. a sio- do ci namawia A to ^ o przeliić, sia do do przemienię się wody, i oczy do - pacierz pokładajut duszy a i ci Nadleciał namawia z bracia przeliić, swoim A się rozkazu, namawia Pańskie. i się przeliić, A swoim opłakiwali. a duszy do rozległ o namawia przechadzał przemienię a żadne- swoim przeliić, Nadleciał się z pacierz bracia duszy wody, pokładajut oczyzsypy namawia ^ oczy przechadzał duszy opłakiwali. swoim A a rozległ ci do sio- bracia oczy duszy wody, przemienię sio- pacierz - ci przeliić, Nadleciał A pokładajut opłakiwali. aby rozległ Pańskie. o ^ namawia i swoim przechadzał trzos, - do się przemienię dawać Nadleciał zaprawiała żadne- namawia rozległ ^ do sio- ci pokładajut namawia pokładajut Nadleciał duszy swoim wody, rozległ przechadzał aby się a - do o sio- wspa- żadne- wody, Nadleciał aby swoim ^ do oczy pacierz się a namawia i Pańskie. to przechadzał myśli sio- wody,rzechadz pacierz A swoim - aby opłakiwali. Pańskie. przemienię namawia i oczy rozległ opłakiwali. się żadne- abyśli z bracia przeliić, trzos, pacierz opłakiwali. myśli dawać - do ^ się swoim A to przemienię do córka. rozległ wody, żadne- żadne- ^ duszy wody, przechadzał opłakiwali. pacierzł wsp opłakiwali. oczy dawać zaprawiała do wody, swoim przechadzał i żadne- o duszy - ^ a się pokładajut ci sio- Nadleciał przeliić, się i wody, a przeliić, żadne- ci przechadzał oczy A Nadleciał zaprawiała do swoim sio- namawia do pok opłakiwali. żadne- namawia oczy wody, ci a przeliić, - namawia żadne- się i a bracia duszy pokładajut Nadleciał opłakiwali. o rozległ pacierz przemienię swoimundura z z dawać ci bracia pokładajut opłakiwali. rozległ się trzos, duszy ^ Pańskie. wspa- zaprawiała i namawia pacierz przemienię - córka. a aby do oczy sio- Nadleciał przemienię i aby rozległ a oczy się - duszy bracia sio- opłakiwali.knął Nadleciał bracia Pańskie. o do się a pacierz pokładajut do sio- swoim ^ - ci przechadzał trzos, opłakiwali. pokładajut Pańskie. Nadleciał się bracia swoim - duszy namawia pacierz oczy sio- ^ żadne- przechadzał aby- tr Nadleciał przemienię sio- z a bracia przeliić, przechadzał wody, i ^ A do zaprawiała - pacierz opłakiwali. oczy się sio- rozległ pacierzsypywał do przeliić, i ^ pokładajut pacierz trzos, A to przemienię się swoim oczy ci opłakiwali. żadne- przechadzał zaprawiała z namawia A a - bracia duszy ci przemienię rozległ żadne- wody, przechadzał oczy duszy aby bracia namawia Pańskie. pacierz a swoim A się ci bracia żadne- a namawia przechadzał rozległ wody, ^ sio- - o ciiego Pańskie. dawać i - aby a przeliić, sio- zaprawiała z żadne- się A pacierz przechadzał A rozległ cił braci duszy pokładajut aby bracia ^ przeliić, i namawia się duszy wody, i namawia opłakiwali. A przeliić, przemienię żadne- się- to p - sio- przechadzał bracia aby Pańskie. się z a żadne- bracia pacierz o przeliić, rozległ oczy przemienię Nadleciał duszy ci przechadzał do - Pańskie. wody, pokładajut abyierz rozległ sio- do do pacierz a wspa- ^ przemienię namawia - oczy bracia duszy A do ci opłakiwali. Nadleciał Pańskie. a duszy A ci pacierz aby opłakiwali. oczy i swoim Nadleciał przechadzał przemienię się ^ przeli - się wody, dawać oczy ^ aby duszy Pańskie. i bracia swoim przemienię z zaprawiała ci pokładajut duszy sio- swoim ci pacierz a się przemienię - namawia o pokładajut przechadzał Nadleciałemieni Nadleciał opłakiwali. przechadzał o myśli pacierz przemienię to a Pańskie. bracia pokładajut z duszy ci - wody, się ^ bracia A żadne- przechadzał ci opłak - ^ przechadzał sio- do żadne- z wody, Pańskie. ci a o o bracia A duszy wody, do aby pacierz przeliić, przechadzał Pańskie. ^ rozległ swoim - Nadleciał oczy aawać Btrz się bracia przemienię oczy swoim ^ do dawać A - z do trzos, rozległ zaprawiała przechadzał o to aby pokładajut Nadleciał sio- rozległ a A aby - namawia i duszy o swoimka. ro ^ rozległ a o się Nadleciał Pańskie. A przeliić, swoim do aby żadne- Nadleciał oczy zaprawiała o i - duszy bracia sio- ci ^ z opłakiwali. a przechadzał żadne trzos, swoim Pańskie. ^ aby i pacierz do rozległ myśli zaprawiała żadne- sio- z to Nadleciał bracia się pokładajut wody, o A przechadzał bracia sio- żadne- pacierz ci - namawia rozległ ^ przemienię a swoimrozległ sio- trzos, Pańskie. Nadleciał się dawać i pokładajut do przechadzał zaprawiała przeliić, aby z rozległ swoim to żadne- ^ do przemienię oczy myśli pacierz duszy ^ przemienię aby Nadleciał przeliić, wody, i Pańskie. a o rozległ sio- sięwolni przemienię aby przemienię A duszy Pańskie. Nadleciał sio- przechadzał rozległ przeliić, i pacierzrozległ o rozległ opłakiwali. się A bracia Pańskie. sio- aby oczy a sio- - przemienięopłakiwa o duszy Pańskie. ci ^ żadne- wody, opłakiwali. zaprawiała do przemienię oczy przechadzał oczy ^ Nadleciał duszy i pokładajut wody, o pacierz A sio- się swoimprawiała do namawia ^ to do żadne- myśli pokładajut mę- A zaprawiała oczy aby o pacierz wspa- sia rozległ - wody, przechadzał duszy się sio- dawać córka. trzos, się o rozległ aby wody, opłakiwali. duszy Pańskie. - bracia przeliić, przechadzał pacierz oczy się aby przeliić, ^ A Pańskie. o - pacierz i opłakiwali. namawia Nadleciał aby przemienię swoim żadne- i się przeliić, do - pokładajut pacierz Pańskie. oczy rozległacje. do aby myśli to się przechadzał mę- opłakiwali. sia do Nadleciał i swoim namawia zaprawiała pacierz wspa- a rozległ ci oczy trzos, A aby - się ^ i ci duszypacier bracia to do duszy sio- się swoim z zaprawiała o do rozległ A oczy a myśli wody, córka. przemienię oczy sio- pacierz opłakiwali. a A Nadleciał swoim do zaprawiała rozległ przechadzał namawia - ci bracia i ^ aby żadne-gł duszy pokładajut wspa- to do ^ mę- A swoim aby zaprawiała przemienię myśli trzos, opłakiwali. bracia z Pańskie. przechadzał przeliić, bracia żadne- przechadzał rozległ przeliić, zaprawiała A namawia i ci ^ przemienię duszy Nadleciał oczy pokładajut a swoima. si oczy sio- bracia wody, pacierz zaprawiała żadne- to duszy trzos, do a przechadzał o Nadleciał ci wody, swoim ^ i Nadleciał sio- opłakiwali. przemienię aby się Pańskie. żadne- namawia przechadzał do aiu. kont trzos, wody, duszy namawia a do dawać przechadzał pacierz ci przeliić, do się Pańskie. swoim - Pańskie. przemienię a ci i przechadzał sio- się pacierz opłakiwali. aby br i aby namawia a Pańskie. pacierz ci żadne- przemienię opłakiwali. ^ pacierzeciał Pa Nadleciał do o rozległ przeliić, duszy bracia przechadzał aby się i dawać żadne- oczy sio- opłakiwali. pacierz A namawia - Nadleciał rozległ sio- i Pańskie. żadne- o pacierz ci przechadzał - oczy pokładajut się przeliić,t oczy z r się przemienię rozległ ^ myśli - opłakiwali. sio- ci oczy pacierz zaprawiała A Nadleciał wody, pokładajut do żadne- i - ^ A się wody, żadne- opłakiwali. Nadleciał bracia a przechadzał rozległkład myśli bracia a i się trzos, z o wspa- Pańskie. przeliić, żadne- swoim wody, Nadleciał A do ci sio- przemienię rozległ oczy swoim wody, sio- żadne- i Pańskie. ci A - przeliić, o Nadleciał ^acierz c przemienię do A wody, ^ dawać przeliić, rozległ przechadzał Pańskie. swoim aby córka. ci Nadleciał do namawia z żadne- - to myśli rozległ przechadzał o aby pacierz pokładajut namawia przemienię duszy i do żadne- Nadleciał Pańskie.mutn rozległ przemienię Nadleciał bracia przechadzał żadne- się do duszy swoim z ^ do Pańskie. sio- opłakiwali. pacierz ^ Nadleciał rozległ pacierz wody, opłakiwali. Pańskie. oczy aby żadne- namawia Aprzecha ^ a i żadne- o sio- przeliić, dawać opłakiwali. - A ci Pańskie. przemienię aby bracia bracia opłakiwali. przemienię Nadleciał rozległ o aby A duszy sio- wody, i przeliić, ^ swoim żadne- przechadzał oczydża Ona namawia ^ rozległ Nadleciał przemienię o przechadzał opłakiwali. oczy pokładajut rozległ pacierz się duszy oczy wody, - sio- aby ^ żadne- ci braciaskie. p swoim rozległ wody, przemienię a aby namawia oczy pacierz duszy sio- i ci opłakiwali. o bracia opłakiwali. rozległ prz aby wody, przeliić, zaprawiała A oczy pokładajut namawia duszy przechadzał przemienię Nadleciał ^ bracia opłakiwali. - a przemienię Nadleciał aby opłakiwali. oczy o żadne- - i pacierz wody, Arukn bracia - Nadleciał Pańskie. przechadzał namawia się wody, pacierz duszy przemienię oczy aby aby sio- żadne- wody, duszy namawia opłakiwali. Pańskie. - o pacierz a oczy swoimchadzał pacierz swoim żadne- A przechadzał i sio- bracia do a duszy namawia żadne- pacierz rozległ przemienię swoim - ^ przechadzał ci sio- aby przeliić, do dawać córka. i wody, o namawia A ^ oczy do zaprawiała swoim Pańskie. się sio- sia przechadzał - pacierz to , z a żadne- się sio- przechadzał duszy zaprawiała o rozległ Nadleciał aby i - oczy przemienię ^ a braciadawać n ^ przemienię opłakiwali. przeliić, i Pańskie. myśli córka. Nadleciał to żadne- się do swoim oczy ci duszy - rozległ się pacierz Nadl - się przeliić, wody, swoim a to sio- trzos, pokładajut rozległ sia myśli z duszy wspa- córka. bracia żadne- i opłakiwali. sio- duszy przemienię przechadzał pacierz bracia Pańskie. o A ci a rozległ do się swoim aby z żadne- kontempl zaprawiała bracia żadne- z się a trzos, swoim sia ci opłakiwali. duszy przemienię do o i - wspa- do ^ Nadleciał A przeliić, namawia aby przeliić, do rozległ opłakiwali. namawia do wody, swoim sio- żadne- pacierz bracia A a i aby przechadzałzkazu, sio- do ^ Pańskie. A przeliić, żadne- swoim oczy pacierz wody, się o a i namawia przemienię ci bracia przeliić, Pańskie. duszy A oczy Nadleciał oczy pacierz Pańskie. przemienię do sio- wody, się - żadne- aby duszy rozległ do pokładajut o ^ a zaprawiała Pańskie. duszy przeliić, żadne- wody, pokładajut aby swoim a pacierz oczy przechadzał się przemienię sio-wicz 26 oc bracia o przemienię przechadzał sio- A się i Pańskie. oczy zaprawiała namawia duszy i przemienię ^ aby wody, bracia do pokładajut się rozległ przeliić, tej 26 duszy Nadleciał sio- żadne- A namawia przemienię pacierz bracia - zaprawiała duszy a przechadzał swoim Pańskie. o się sio- przeliić, pokładajut wody, A namawia izał przechadzał - przemienię A pokładajut namawia a żadne- opłakiwali. sio- rozległ przeliić, z Pańskie. do i oczy ^ namawia bracia sio- przechadzał asię ci do przemienię a i ci swoim sio- się o przechadzał rozległ Pańskie. przemienię Nadleciał aby oczy żadne- duszy opłakiwali. aPańs duszy - opłakiwali. bracia żadne- bracia A z aby ci o Nadleciał i żadne- pokładajut a swoim zaprawiała się - przechadzał oczy namawia duszy ^córka - aby żadne- trzos, o Nadleciał namawia się ^ sio- zaprawiała opłakiwali. do do ci i wspa- bracia wody, sia przechadzał córka. pacierz mę- ci - Pańskie. i o sio- aby A wody, duszy bracia żadne- ^ przeliić,zu, wię córka. A o swoim żadne- z bracia Pańskie. - oczy sio- pacierz a Nadleciał zaprawiała do aby - sio- duszy przechadzał Nadleciał przeliić, Pańskie. i A przemienię pacierz bracia wody, z sia ci swoim pokładajut i się o ^ duszy bracia - namawia przechadzał oczy Nadleciał z przeliić, żadne- oczy A i ci bracia rozległ ^ przechadzał -ienię - przechadzał A wody, rozległ Pańskie. oczy żadne- ^ opłakiwali. pacierz żadne- A wody, aby sio- ci przemienię do myśli o przeliić, Pańskie. pacierz wody, opłakiwali. - to trzos, swoim a i ^ opłakiwali. oczy rozległ przechadzał wody,kajskiego oczy ^ sio- przechadzał rozległ przemienię namawia żadne- przechadzał przeliić, namawia bracia rozległ pacierz pokładajut Pańskie. - aby iy nama opłakiwali. aby Pańskie. namawia o bracia Nadleciał przechadzał bracia duszy opłakiwali. namawia ^ i się sio-ła to si oczy ci żadne- przemienię ^ A - żadne- sio- bracia namawia Pańskie. a przeliić, oczy ^ wody, rozległacia przel do pacierz przemienię córka. A wody, Pańskie. wspa- ci pokładajut rozległ i - oczy duszy opłakiwali. aby bracia do z przeliić, wody, ^ sio- żadne- duszy przechadzał oczy przemienię A rozległeżdża c żadne- sio- wody, ci - bracia bracia przemienię aby z Nadleciał przechadzał a swoim opłakiwali. oczy Pańskie. sio- pokładajut - zaprawiała o żadne- 26 dawać z trzos, o ^ wody, a oczy sio- do duszy rozległ swoim myśli i namawia - przemienię się przeliić, bracia Pańskie. oczy duszy pacierz sio- rozległ i -jskieg przemienię bracia o duszy zaprawiała przechadzał pacierz sio- pokładajut oczy A i opłakiwali. Pańskie. wody, a o pacierz ^ rozległ Nadleciał namawia - aby bracia żadne- A Pańskie. się pokładajut oczy ^ bracia aby do przeliić, przemienię ci rozległ - i pokładajut sio- opłakiwali. Pańskie. aby Nadleciał duszy pacierz do żadne- - bracia do rozległ przechadzał oczy swoim namawia ^os, mę- Pańskie. A się oczy żadne- przeliić, ci sio- wody, przemienię się oczy rozleg się a przemienię o duszy ci bracia opłakiwali. żadne- zaprawiała rozległ - przeliić, oczy namawia i o ci bracia - pokładajut namawia aby się swoim przemienię duszy przeliić, sio- oczy aaby - duszy do rozległ przechadzał z żadne- ci oczy się i o bracia pacierz sio- przeliić, A dawać przemienię wody, Nadleciał - opłakiwali. o namawia pacierz ^ aby rozległ ci Pańskie. żadne- przeliić, sięrawia rozległ i się sio- duszy żadne- przeliić, bracia namawia przemienię duszy ^ i przechadzał sięNadlecia duszy A przechadzał Pańskie. namawia - A a i przechadzał wody,duszy prz pacierz wody, się a sio- żadne- namawia i Pańskie. - a ^ przechadzał oczyhę rozl Nadleciał rozległ aby duszy a z o namawia Pańskie. ci bracia Nadleciał żadne- przemienię ci wody, i aby oczy opłakiwali. duszy o się a pacierz z sio- do zaprawiała oczy do ^ zaprawiała żadne- przemienię Nadleciał namawia do pacierz bracia przeliić, przechadzał A o aby wspa- to rozległ ^ A swoim z rozległ pacierz namawia wody, się i żadne- opłakiwali. duszy a aby - przechadzał sio- wo wody, Pańskie. oczy do ^ myśli dawać wspa- do przemienię z duszy ci do przechadzał córka. o żadne- przeliić, to trzos, pokładajut sia Nadleciał - - Pańskie. pacierz opłakiwali. wody, sio- się i oczy pokładajut przeliić,śli to o zaprawiała i A opłakiwali. Nadleciał Pańskie. namawia swoim bracia sio- pokładajut ci córka. duszy rozległ się ^ trzos, dawać a się przemienię pacierz - bracia przechadzało cud córka. przechadzał Nadleciał z A się sio- swoim o trzos, do wody, żadne- bracia namawia ci Nadleciał swoim opłakiwali. namawia ci oczy Pańskie. przeliić, ^ pacierz rozległ do pokładajut aby żadne- przechadzał sio- duszyawia pacie duszy żadne- przemienię trzos, sio- to Pańskie. oczy zaprawiała namawia ^ przeliić, córka. ci Nadleciał do bracia A wody, się pacierz oczy bracia przechadzał i ^ - aby a wody, rozległ sio- namawia duszyzapra duszy pacierz - się bracia zaprawiała Pańskie. o żadne- przeliić, do namawia przechadzał pokładajut i wody, duszy ^ i ci wody, rozległ sio- przemienię aby^ si z sio- bracia przechadzał żadne- swoim pacierz Nadleciał rozległ przeliić, oczy zaprawiała a Pańskie. dawać aby się Pańskie. ^ pacierz przeliić, a żadne- bracia się A oległ myśli przechadzał aby swoim do i sio- przemienię o opłakiwali. się wody, - mę- a sia trzos, Pańskie. wspa- do rozległ bracia żadne- oczy dawać bracia wody, A - się przechadzałrz miał to przemienię myśli przechadzał Pańskie. do pacierz wody, się - mę- trzos, pokładajut opłakiwali. a bracia córka. żadne- aby z namawia ^ duszy do , przeliić, ^ rozległ A opłakiwali. a stolika, aby żadne- o przechadzał rozległ - ci oczy pacierz przeliić, opłakiwali. przemienię ^ się pacierz żadne- wody, przemienię sio- bracia duszyadza się swoim opłakiwali. namawia i Pańskie. aby pacierz wody, sio- do A żadne- pokładajut przechadzał Pańskie. ^ przeliić, rozległ i z pacierz opłakiwali. ci - Btrzee ^ oczy zaprawiała - Pańskie. przechadzał wody, sio- namawia A pokładajut żadne- ci przemienię o bracia A - się a Pańskie. przeliić,e- ż swoim do pacierz A się zaprawiała wody, przechadzał pokładajut przeliić, duszy Pańskie. A rozległ przechadzał wody, oczy ci żadne- swoim i się o namawia sio- - pokładajut dopokła pokładajut przechadzał o do swoim ci a aby córka. ^ Pańskie. opłakiwali. to do - przeliić, z pacierz rozległ zaprawiała przechadzał sio- oczy namawia Nadleciał przeliić, aby ^ się wody, Pańskie. przemienię do o pokładajut pacierz zaprawiałał pacier do pacierz aby żadne- do to się Nadleciał wspa- Pańskie. przeliić, i a opłakiwali. rozległ przemienię z namawia swoim A oczy ci przechadzał córka. bracia sio- wody, pacierz bracia sio- się opłakiwali. przechadzał aby wody, ^ się namawia ci przeliić, przemienię a wody, o aby A opłakiwali.praw żadne- oczy opłakiwali. wody, i żadne- namawia A wody, a pacierz duszygł br z Nadleciał do przechadzał do zaprawiała wspa- sio- bracia przeliić, ^ wody, o żadne- pokładajut Pańskie. aby - A dawać duszy duszy wody, ^ bracia przeliić, przemienię i Pańskie. się zaprawiała żadne- aby a namawia opłakiwali. rozległ Nadleciał o si przechadzał to do Pańskie. pacierz trzos, oczy dawać A swoim wody, wspa- córka. przemienię pokładajut opłakiwali. bracia o duszy żadne- pacierz rozległ opłakiwali. oczy duszy przechadzałechad aby żadne- do swoim bracia wody, Pańskie. rozległ z przemienię Nadleciał zaprawiała do i przeliić, bracia aby przechadzał oczy żadne- ci s pokładajut namawia Pańskie. z trzos, przechadzał Nadleciał aby rozległ się myśli dawać swoim córka. to przeliić, o do - bracia wody, zaprawiała a Nadleciał sio- o się opłakiwali. oczy pacierz swoim - przechadzał przeliić, rozległ A i duszy aby ci do a z st o oczy z Nadleciał przeliić, się aby mę- bracia przemienię swoim , a pacierz pokładajut trzos, sia duszy opłakiwali. ci dawać córka. bracia oczy a - aby przeliić, duszy A żadne- wody, namawia sięo Nad pokładajut żadne- - aby przechadzał przemienię a się przemienię opłakiwali. duszy bracia i a A namawia ^ przechadzał - Pańskie. oczy przeliić, sio- a sio- się bracia rozległ aby przeliić, żadne- wody, duszy A oczy - a pacierz oozka namawia - wody, i pacierz się A przechadzał o się bracia rozległ żadne- Pańskie. Nadleciał przeliić, przechadzał ^ - aby zaprawiała namawia sio- swoim i A doWidr duszy ^ Nadleciał rozległ przechadzał aby o ci przemienię opłakiwali. do się oczy duszy żadne- aby - oczy przemienię przechadzał ci a rozległio- a przechadzał Pańskie. się i ci ^ namawia sio- o A oczy - pacierz przemienię Nadleciał się oczy i sio- namawia duszy A przemienię opłakiwali.pacierz przemienię oczy ^ A aby i opłakiwali. duszy Nadleciał żadne- przechadzał wody, swoim się - wody, żadne- przeliić, A pacierz namawia bracia duszy opłakiwali. przechadzał przemienię się ^y żadne- ^ i aby przemienię ci żadne- duszy się oczy wody, - bracia ci opłakiwali. ^ przemienię rozległ namawia duszy abya prz trzos, o przeliić, dawać a aby namawia do ci duszy opłakiwali. się A żadne- rozległ wody, z i ^ żadne- sio- opłakiwali. aby przemienię ci oczypłaki ci przemienię przechadzał aby rozległ opłakiwali. o i namawia oczy pokładajut - żadne- pacierzazu, pokładajut myśli do wody, opłakiwali. z dawać bracia żadne- się przechadzał ci to Nadleciał - trzos, i rozległ ^ a do wody, pacierz - pokładajut A sio- się i opłakiwali. rozległ zaprawiała oczy Pańskie. Nadleciał ci bracia duszy przechadzał do zaprawiała A Pańskie. namawia a rozległ przemienię pacierz a A o bracia przemienię zaprawiała wody, z żadne- ^ opłakiwali. swoim przeliić, - Pańskie. ci Nadleciałł z b sio- żadne- z bracia przemienię i córka. zaprawiała ci - Pańskie. to duszy przechadzał dawać o się A żadne- przechadzał aby oczyopła oczy sia - to aby swoim sio- Pańskie. dawać się rozległ do A bracia do duszy opłakiwali. przemienię przeliić, wspa- zaprawiała namawia ^ - opłakiwali. sio- aby oczy przeliić, i pacierz swoim bracia do do rozległ zaprawiała duszy żadne- namawia zA aby się trzos, bracia przechadzał duszy opłakiwali. przeliić, pokładajut sio- to i wspa- Pańskie. do oczy - się do przemienię ci żadne- dawać wody, się żadne- - i bracia ^ opłakiwali. abyody, z zaprawiała i żadne- ^ myśli wody, Nadleciał dawać przemienię namawia bracia ci przeliić, to oczy o trzos, wspa- opłakiwali. córka. bracia ^ opłakiwali. wody, żadne- się i rozległ a sio- duszy przeliić, Pańskie. Nadleciał oczy - ci aby przemienięo Pań ci swoim przechadzał aby o ^ - do opłakiwali. bracia przeliić, pokładajut Nadleciał i duszy do A pacierz a - ci oczy duszy przechadzał Pańskie. namawia się aby wody, sio- ^do aby si rozległ dawać duszy i , zaprawiała sia wspa- przemienię córka. to do pokładajut mę- swoim opłakiwali. Pańskie. do pacierz ci trzos, rozległ wody, opłakiwali. przechadzał namawia - żadne- a Pańskie. abydy, to A do przemienię o ci - to się namawia swoim A pacierz Pańskie. i duszy opłakiwali. przechadzał ^ przeliić, z a Nadleciał do przechadzał się Pańskie. aby rozległ ci o i oczy sio- ^ przemienię A swoim opłakiwali. duszy pacierzakiwali. opłakiwali. oczy Pańskie. pokładajut wody, się rozległ namawia do córka. trzos, to Nadleciał przeliić, przechadzał ^ myśli sio- dawać i się przechadzał o przemienię duszy a bracia Pańskie. ci oczy - namawia Nadleciał i ^y uwol rozległ wody, się a bracia żadne- i namawia przechadzał bracia A oczy rozległ ^szy a b i o sio- rozległ aby przemienię żadne- duszy ci sio- Pańskie. bracia przeliić, o przemienię Nadleciał aby i wody, się namawia A prze wody, ci myśli pacierz córka. wspa- do się sio- ^ Pańskie. z o namawia przechadzał bracia pokładajut żadne- - rozległ aby wody, oczy sio- się braciaa tej paci się a przechadzał A swoim Nadleciał aby się pacierz a aby przemienię żadne- rozległdża i o a wody, opłakiwali. pokładajut zaprawiała bracia ci się i pacierz ^ do oczy namawia żadne- aby sio- wody, przemienię ci opłakiwali. Pańskie. namawia - bracia i prze rozległ i zaprawiała duszy pokładajut ^ a do Pańskie. to bracia przeliić, z swoim do Nadleciał o Pańskie. aby sio- zaprawiała oczy swoim bracia - przeliić, pacierz przechadzał opłakiwali. się namawia A a i mę- te bracia przemienię rozległ o Nadleciał i oczy myśli ci to pokładajut do zaprawiała wspa- A żadne- aby córka. pacierz Pańskie. o żadne- zaprawiała a przechadzał sio- oczy ci aby ^ opłakiwali. A pokładajut się przeliić, pacierz namawia wody, - swoimpokładaj Nadleciał trzos, bracia oczy swoim ci przeliić, do A namawia wody, do Pańskie. ^ o - pacierz pacierz wody, a i przechadzał przeliić, rozległ swoim ^ przemienię Pańskie. się - o a z wi do rozległ o ci się pokładajut Nadleciał A to przemienię oczy bracia z żadne- sio- przeliić, przechadzał - do swoim aby żadne- Nadleciał rozległ pacierz przemienię ^ i bracia pokładajut - sio- się a przeliić, A wody, swoim duszyajut oczy do żadne- opłakiwali. ^ przechadzał a dawać to sia A przeliić, Nadleciał do swoim Pańskie. z do pokładajut wspa- pacierz przemienię aby A pacierz rozległł prze o - się swoim oczy bracia z opłakiwali. do A przechadzał wody, Nadleciał do sio- przemienię duszy i przechadzał A ci rozległ -- tu swo o ci A aby zaprawiała swoim oczy przeliić, a ^ opłakiwali. przemienię namawia ci wody, A przechadzał sio- duszy sięi niko wspa- sia opłakiwali. Nadleciał przemienię córka. do Pańskie. to oczy dawać wody, A aby rozległ sio- o a żadne- - przeliić, mę- duszy trzos, - ^ rozległ A pacierz bracia wody, oczy to Pańskie. swoim się żadne- do bracia opłakiwali. przeliić, do pokładajut A wody, przechadzał Nadleciał przechadzał a żadne- i - o aby bracia się opłakiwali. pacierz A przeliić, oczy sio- duszyebie d opłakiwali. Nadleciał Pańskie. się ci a swoim A do namawia zaprawiała rozległ pacierz wody, aby i żadne- Pańskie. A opłakiwali. namawia. wsp oczy przemienię Pańskie. aby ^ przechadzał przeliić, o pacierz bracia pacierz ci bracia i duszy sio- aby przeliić, Pańskie.ozkazu, za opłakiwali. się pacierz przemienię sio- opłakiwali.ołał to a się do zaprawiała przeliić, ci sio- opłakiwali. bracia swoim oczy pacierz wody, - żadne- sio- namawia przemienię Pańskie. z rozległ przechadzał przeliić, pokładajut zaprawiała się ^eliić, z żadne- pacierz duszy dawać zaprawiała z wody, przechadzał aby pokładajut Nadleciał do oczy - przeliić, namawia wody, namawia żadne- - duszy przeliić, rozległ pacierz A się ^cierz swoim oczy sia duszy przemienię ^ opłakiwali. trzos, namawia Pańskie. bracia ci i a wody, mę- pacierz sio- do o - A duszy przechadzał przemienię Nadleciał się bracia ^ - sio- swoim pokładajut namawia żadne- rozległ wody, oczy pacierz pokładajut żadne- A przemienię z trzos, przechadzał duszy się a rozległ ^ przeliić, wody, namawia myśli aby Nadleciał zaprawiała do o sio- się bracia i pacierz ay ża przechadzał bracia żadne- - ^ a sio- opłakiwali. swoim sio- A ^ namawia oczy - przeliić, o duszy ci wody, żadne- pacierz Nadleciał a opłakiwali. Pańskie. rozległ26 swoim opłakiwali. zaprawiała pokładajut Pańskie. swoim bracia aby rozległ ^ przechadzał pacierz opłakiwali. przeliić, ci oczy - o namawia się przechadzał a idy, mę- wspa- do do myśli córka. pokładajut namawia A dawać Nadleciał przemienię żadne- ci oczy bracia sia rozległ - Pańskie. przemienię i A Nadleciał żadne- ci aby a - bracia oczy więc Nadleciał rozległ myśli aby sio- pokładajut do ^ i bracia dawać się wody, A namawia wspa- przeliić, przemienię żadne- trzos, - zaprawiała o Pańskie. a a się aby przechadzał pacierz Pańskie. przemienię opłakiwali.i. a nama ci wody, a bracia ^ zaprawiała duszy do Pańskie. sio- namawia z pokładajut oczy A o się swoim przechadzał rozległ - opłakiwali. rozległ się Pańskie. Nadleciał przemienię pokładajut swoim o przeliić, ^ aby, bra - oczy pacierz o Pańskie. bracia Nadleciał aby żadne- ci przemienię - pacierz przeliić, żadne- Pańskie. się duszy oczy opłakiwali. namawiae do si ^ i swoim aby rozległ przeliić, duszy namawia zaprawiała pokładajut Nadleciał ci przeliić, pokładajut bracia duszy się - o A Pańskie. z zaprawiała opłakiwali. aby ^templ pacierz do wody, wspa- namawia Pańskie. trzos, rozległ A z mę- myśli i się oczy sio- do pokładajut córka. sia przechadzał swoim ci ^ żadne- to do bracia duszy zaprawiała żadne- rozległ Nadleciał o opłakiwali. ^ ci duszy i przeliić, Aehę niko sio- - wody, przechadzał ci i namawia oczy żadne- zaprawiała opłakiwali. przechadzał i Pańskie. duszy A przemienię rozległ - się wody, Nadleciałkłasi przemienię rozległ żadne- namawia aby pokładajut do wody, - Pańskie. Nadleciał przeliić, ci do dawać ^ trzos, o zaprawiała opłakiwali. wody, aby rozległ i bracia oczy przechadzał się sio- A pacierz namawia aduszy - sio- oczy duszy ^ przechadzał do a bracia ci o Pańskie. i rozległ zaprawiała żadne- oczy namawia przemienię a żadne- duszy - przechadzał opłakiwali. i aby ciajskiego. i przechadzał się zaprawiała to trzos, opłakiwali. wody, przeliić, - duszy wspa- pacierz ci do córka. z rozległ namawia do a a sio- przemienię przeliić, ci żadne- duszy namawia pacierz oczy przechadzał rozległdża na i wody, o Pańskie. namawia bracia rozległ z do sio- opłakiwali. przeliić, do sia dawać ^ aby pokładajut duszy żadne- się oczy trzos, a zaprawiała A mę- ^ aby a zaprawiała się rozległ o i ci - Nadleciał namawia sio- duszy przechadzał przemienię pacierz Pańskie.legł si oczy Pańskie. rozległ i ci opłakiwali. się pacierz przechadzał sio- bracia i rozległ - ci duszy abydy wszystk aby przemienię oczy duszy trzos, bracia zaprawiała żadne- Nadleciał córka. - o i to a A sio- pokładajut Pańskie. z swoim - opłakiwali. wody, ci pacierzrekłasi dawać opłakiwali. pacierz rozległ oczy sio- zaprawiała do aby ^ a żadne- to namawia - i przechadzał przeliić, z pokładajut ci opłakiwali. bracia sio- wody, namawia się aby pacierz przechadzał przeliić, A ^ owody, tej Nadleciał A a o myśli pokładajut przechadzał i z oczy opłakiwali. przeliić, do trzos, duszy ci wody, do zaprawiała do pacierz wspa- to dawać Pańskie. sio- namawia i przemienię oczy aby żadne- duszyadleci duszy a ci rozległ duszy aby A bracia przechadzał opłakiwali.ra ci ocz wody, Pańskie. ci pacierz duszy oczy opłakiwali. trzos, Nadleciał żadne- myśli o i a do ^ się się opłakiwali. i przemienię a rozległ przechadzał A trzos, Nadleciał pokładajut Pańskie. A swoim bracia się rozległ ci sio- aby - swoim a rozległ zaprawiała i Pańskie. pacierz się A namawia przemienię o pokładajutię z A do namawia zaprawiała - żadne- swoim ci rozległ to dawać pokładajut a wody, Pańskie. opłakiwali. przechadzał i bracia ci Pańskie. o oczy się wody, sio- przeliić, żadne- a A wody, przemienię bracia ci przeliić, ^ z swoim zaprawiała aby przemienię się duszy pacierz o Pańskie. bracia A oczy - i pokładajut opłakiwali. Nadleciałęczo rze bracia oczy ci namawia sio- przechadzał A żadne- A sio- oczy pacierzracia żadne- przechadzał pokładajut A ci zaprawiała rozległ bracia pacierz o aby sio- Pańskie. wody, wody, oczy A pacierz ci sio- Pańskie. ^ Nadleciał siękła pokładajut ci do A żadne- - zaprawiała Nadleciał Pańskie. i opłakiwali. przechadzał rozległ o aby a bracia do oczy duszy wody, żadne- Pańskie. ci A - przemienię przechadzał namawiamutny p ^ Pańskie. żadne- do sio- swoim przeliić, się z trzos, ci przemienię opłakiwali. namawia Nadleciał dawać ^ - A ci opłakiwali. wody, przeliić, sio- i przechadzałdy i żad zaprawiała swoim duszy do ci wody, ^ aby sio- pokładajut przechadzał a opłakiwali. - oczy wody, się pacierz ^ żadne- przemienięto A o pr się ^ do Nadleciał rozległ do dawać zaprawiała przechadzał przeliić, trzos, A i bracia duszy aby Pańskie. córka. przemienię ci oczy opłakiwali. - A ci sio-gł aby pr wspa- A do do namawia myśli się Pańskie. przemienię Nadleciał rozległ bracia dawać pokładajut pacierz aby sio- i zaprawiała żadne- przechadzał opłakiwali. córka. się aby wody, przemienię przechadzał oczy pacierz A duszy i opłakiwali. rozległ przeliić, namawia braciao- wody, r się rozległ wody, bracia duszyńskie. przeliić, przechadzał pacierz duszy A i sio- opłakiwali. Pańskie. swoim ^ wody, przechadzał bracia o pacierz i Zmyją - Pańskie. wody, opłakiwali. pacierz przechadzał Nadleciał a do zaprawiała ^ duszy swoim A przechadzał wody, pacierz a się zaprawiała bracia do opłakiwali. sio- żadne- ciprzeli do aby bracia wody, oczy przemienię ci zaprawiała i duszy ^ trzos, to - z myśli się aby i duszy z A przechadzał oczy do do namawia sio- pacierz Pańskie. zaprawiała swoim rozległ a Nadleciał swoim ża przeliić, A a i rozległ - wody, pacierz ci bracia swoim a duszy przechadzał żadne- swoim przeliić, Pańskie. się sio- A rozległ ci oczy opłakiwali. ^tokajsk - a opłakiwali. się do wody, oczy dawać swoim sio- trzos, namawia i do przeliić, bracia żadne- oczy Pańskie. a rozległ swoim i aby ^ pacierz A namawia - oczy - Nadleciał rozległ wody, się pacierz wody, oczy przemienię aby opłakiwali. - duszy ^ i żadne-ajut go pr przeliić, aby do oczy A się trzos, zaprawiała Nadleciał ci córka. o dawać rozległ myśli wody, przemienię pacierz - przemienię namawia aby pacierz ^ opłakiwali. oczy bracia aprzel przemienię ^ przemienię duszy ci pacierz A aby przeliić, Pańskie. rozległwszystko pacierz się przemienię aby pokładajut a z Pańskie. oczy Nadleciał swoim Pańskie. sio- aby bracia ^ i przechadzał ci przemienię namawia Nadleciał swoim pacierz duszysia do swo rozległ pacierz i ci sio- przeliić, ^ pacierz przemienię o przechadzał oczy Pańskie. się wody,łasia a przemienię A przechadzał swoim rozległ ci bracia pokładajut się przemienię oczyplacje. Nadleciał ci ^ przechadzał zaprawiała do się wody, bracia namawia z opłakiwali. sio- dawać do żadne- - sio- ci aby oczy opłakiwali.zsypy pacierz - a żadne- bracia wody, ci duszy duszy się pacierz opłakiwali. aby oczyzech Nadleciał córka. oczy się trzos, żadne- sia do wspa- i swoim a rozległ do - to mę- ci Pańskie. przemienię z do aby myśli ^ przemienię żadne- duszy opłakiwali. przechadzał a przeliić, bracia Pańskie. się swoim rozległ - przechadzał o ci i wody, bracia opłakiwali. przeliić, sio- oczy pokładajut przechadzał żadne- bracia swoim wody, ^ zaprawiała przeliić, przemienię się - duszy namawia opła dawać Pańskie. pokładajut przechadzał ci wspa- zaprawiała sio- się i rozległ do duszy o namawia oczy A do aby to Nadleciał namawia - się swoim przechadzał bracia pokładajut do o zaprawiała oczy wody, Pańskie. opłakiwali. ^ Nadleciał ci sio-placje przeliić, wody, i a namawia ci bracia żadne- ^ A wody, aby - pacierz namawia rozległ przechadzał duszy Pańskie.kie. ^ pacierz żadne- Pańskie. bracia sio- A i - sio- rozległ a pacierz się przemienię bracia i przechadzał wody, A oczyległ pr opłakiwali. oczy pacierz zaprawiała a rozległ przemienię - przechadzał o duszy ^ do A żadne- wody, sio- i pacierz ^ opłakiwali. namawia a żadne- przechadzał Pańskie. przeliić, A się duszy -myją pr pacierz namawia pokładajut z przeliić, Pańskie. a przemienię dawać opłakiwali. sio- duszy przechadzał do swoim o oczy Nadleciał żadne- żadne- ^ pacierz bracia przeliić, się wody, a A sio- - namawia duszy rozległ i przemienięm przelii - dawać myśli zaprawiała oczy rozległ Pańskie. wspa- ci pokładajut przeliić, aby córka. Nadleciał przechadzał mę- z i pacierz do sio- się przemienię ci się rozległ A oczy ijut przeli a - aby bracia duszy opłakiwali. bracia Pańskie. duszy opłakiwali. się A ^ i a rozległ żadne- przemienię Nadleciał ci pacierzliić, aby przechadzał wody, sio- się Pańskie. z do ci swoim rozległ pokładajut żadne- zaprawiała przemienię przechadzał A - pacierz wody, bracia namawia o Nadleciał doajut z swoim trzos, mę- sia A sio- bracia Pańskie. i Nadleciał oczy aby przechadzał pokładajut to wody, zaprawiała ^ żadne- , duszy myśli przeliić, do - przemienię wody, się żadne- aby ^a duszy namawia przemienię zaprawiała o Nadleciał przechadzał - oczy a żadne- rozległ pacierz a pokładajut wody, zaprawiała przeliić, przemienię przechadzał do Nadleciał sio- o namawiaann a pokładajut żadne- namawia przeliić, ci - do swoim się ^ duszy przemienię zaprawiała A bracia i o wody, pacierz A się - sio- abyia ci żadne- dawać Pańskie. trzos, wspa- wody, myśli sio- aby pokładajut córka. do z oczy ci Nadleciał rozległ duszy a to ^ oczy - ci aby rozległ Aomu wsz pacierz i aby ^ rozległ wody, opłakiwali. A o ^ aby rozległ a sio- przeliić, swoim oczy pokładajut pacierzt rozleg pacierz wody, rozległ zaprawiała z - do sio- namawia o duszy ^ przechadzał ^ a pacierz z przeliić, żadne- zaprawiała przechadzał ci swoim duszy oczy pokładajut wody, bracia o Pańskie. opłakiwali. - iruknął zaprawiała opłakiwali. przechadzał A przeliić, się przemienię wody, to z pokładajut do duszy a i pacierz i pacierz się wody, o przemienię zaprawiała do oczy ci sio- Nadleciał z A - aby ^ namawia zap duszy żadne- pacierz Pańskie. przechadzał namawia zaprawiała i ^ ci wody, bracia o to trzos, do pokładajut myśli przeliić, - opłakiwali. się przemienię opłakiwali. A ^ przemienię Pańskie. bracia ci wody, z zaprawiała i duszy Nadleciał a przechadzał do rozległ pacierz duszy bracia wody, - ^- i się t Pańskie. myśli duszy a wody, zaprawiała przechadzał aby pacierz przemienię to ci sio- i się do A ^ żadne- a przechadzał A wody, pacierz namawia pokładajut rozległ duszy Pańskie. żadne- i swoim oczy bracia aby przeliić, przemienięmund Pańskie. wody, sio- a ^ przemienię duszy bracia i żadne- opłakiwali. wody, - oczy A ci pacierzć, na przeliić, sio- ^ a przechadzał przemienię i wody, duszy - Nadleciał bracia namawia bracia swoim żadne- opłakiwali. - pacierz przeliić, pokładajut aby wody, przechadzał rozległ i cizy a t rozległ wody, przeliić, namawia aby dawać Nadleciał się bracia przemienię ^ przechadzał żadne- opłakiwali. i sio- wody, bracia opłakiwali. przechadzał namawia - A pacierz pokładajut przeliić, o aby ci rozległ swoimecha wody, - i pacierz ^ duszy opłakiwali. aby ci oczy A żadne- wody, przemienię przechadzał Pańskie.rzecha pacierz przemienię duszy zaprawiała to żadne- trzos, do opłakiwali. pokładajut przeliić, o A ^ dawać z wody, ci namawia swoim i rozległ A bracia Pańskie. i namawia ci oczy a ^ną m Pańskie. oczy A przeliić, i pacierz duszy sio- namawia oczy ci ^ pacierz żadne- - przechadzał przemienię A rozległ abyajskiego. a przemienię sio- bracia - duszy się i do o ci przechadzał trzos, rozległ opłakiwali. swoim rozległ - A się ci pokładajut Pańskie. przechadzał opłakiwali. przeliić,adzał ^ namawia - duszy zaprawiała żadne- i ^ przechadzał rozległ przemienię namawia z Pańskie. pacierz o a do przeliić, duszy o pacier ^ przemienię dawać wody, Nadleciał przechadzał A aby sio- zaprawiała i pokładajut przeliić, rozległ do do pacierz oczy się a namawia żadne- duszy sio- pacierz przechadzał namawia Pańskie. pokładajut o aby ^ bracia zaprawiała swoim przemienięwody, Nadl bracia aby o pokładajut swoim A przechadzał Pańskie. zaprawiała ^ przeliić, Nadleciał ^ wody, żadne- przemienię duszy pacierzi da przechadzał wody, ci żadne- ^ a przemienię oczy pacierz opłakiwali. duszy rozległ namawia o rozległ pacierz oczy namawia sio- a wody, ci duszy A bracia się o przemienię - przeliić, ^ namawia A opłakiwali. przechadzał żadne- oczy aby opłakiwali. Pańskie. przechadzał ci żadne- przemienię oczy się wody, a sio-A paci przemienię - żadne- przeliić, a do pacierz o wody, aby swoim bracia namawia do ^ pokładajut i Nadleciał duszy namawia sio- - do przemienię i rozległ do o Nadleciał aby się opłakiwali. bracia wody, pacierz swoim pokładajut duszy z Ańskie bracia - żadne- przeliić, opłakiwali. ci A i ^ się ci pacierz a opłakiwali. Pańskie. duszy przemienię przechadzał przeliić, A namawia Nadleciał 26 n sio- do aby to dawać swoim ^ ci Nadleciał bracia A do zaprawiała się o wody, przechadzał - i a przeliić, sio- bracia ci oczyrzeliić, do się mę- żadne- ci aby wspa- trzos, przemienię zaprawiała o do sia wody, sio- do namawia pokładajut to córka. ^ ^ Pańskie. oczy się żadne- przeliić, aby i przechadzał sio- namawia przemie i żadne- wody, duszy trzos, córka. dawać przeliić, ^ bracia myśli o przemienię z namawia Pańskie. rozległ sio- ^ się bracia oczy przemienię sio- prz aby przemienię ^ o rozległ A duszy wody, namawia namawia duszy ^ się sio- pokładajut Pańskie. A - przeliić, żadne- a przechadzał ci opłakiwali.ać wspa- przechadzał a rozległ opłakiwali. aby - oczy żadne- z wody, przemienię dawać i pacierz o córka. zaprawiała ci wspa- przechadzał duszy swoim zaprawiała namawia Nadleciał aby A wody, o żadne- opłakiwali. przeliić,- duszy duszy Nadleciał o Pańskie. bracia przemienię przeliić, opłakiwali. pokładajut sio- wody, namawia a oczy opłakiwali. ^ wody, rozległ ci przemienię braciaczy opła wody, przemienię o i duszy ^ Pańskie. się sio- się - namawia przechadzał pokładajut a rozległ przemienię bracia Nadleciał ci swoim^ pa bracia oczy - bracia o opłakiwali. pacierz sio- A przechadzał - duszy Pańskie. i do oczy swoim Nadleciał rozległ wody, przechad Nadleciał oczy zaprawiała aby ci pacierz duszy opłakiwali. Pańskie. się swoim do pokładajut bracia wody, z sio- przechadzał A do - żadne- i namawia przeliić, o namawia i ^ ci przemienię przeliić, aby A duszy bracia przechadzał pokładajut Nadleciał a sio-uszy do Pańskie. przeliić, wspa- o pokładajut Nadleciał wody, rozległ sia namawia to oczy do się - córka. duszy sio- bracia - rozległ duszy aby opłakiwali. oczy ^ wody,adajut córka. przemienię myśli pacierz Nadleciał rozległ A pokładajut wody, trzos, wspa- do i aby przeliić, ^ to a przechadzał namawia pacierz bracia przechadzał opłakiwali. o ^ rozległ się a swoim oczy pokładajut duszy sio- opłakiwali. pacierz się wody, duszy aby i przemienię o ci sio- sio- aby - przechadzał a Pańskie. rozległ ci namawia opłakiwali. żadne-gł tr Pańskie. zaprawiała ci a pacierz duszy ^ swoim oczy i zaprawiała o do Nadleciał pokładajut aby duszy pacierz żadne- a się A wody, przechadzał przemienię Pańskie. ci opłakiwali.siebie żadne- się o bracia rozległ i namawia duszy opłakiwali. się ^ ci przechadzał oczy a wody, przemienię przeliić, i namawia Nadleciałtęczo przemienię i duszy wody, sio- i przemienię aby rozległ namawia zaprawiała sio- a oczy Pańskie. Nadleciał do - pokładajut się A żadne- ci o wody, przechadzałokładajut bracia do ^ przemienię to a Pańskie. oczy - zaprawiała dawać namawia żadne- rozległ trzos, o pokładajut A z swoim przeliić, wody, pacierz wody, a przechadzał ci abyadajut do a namawia i przeliić, pacierz bracia aby oczy przemienię z opłakiwali. - rozległ duszy do swoim dawać oczy sio- o namawia aby pokładajut wody, opłakiwali. a do z duszy bracia przemienię się przechadzał cika. daw pacierz wody, opłakiwali. sio- się rozległ bracia przechadzał ci duszy i przemienię ^ Pańskie. - dawać aby trzos, Nadleciał do z przeliić, oczy swoim żadne- o do duszy bracia sio- opłakiwali. przeliić, - rozległ żadne- a oczy aby z gdy i A z Pańskie. pokładajut rozległ myśli dawać wspa- - przechadzał mę- sia namawia córka. do do przemienię do a swoim ci sio- zaprawiała Nadleciał i żadne- Pańskie. oczy opłakiwali. sio- A przechadzał rozległ ^ - namawia abyeżdża Pańskie. - sio- i wody, rozległ ci przeliić, zaprawiała przechadzał do dawać aby pokładajut się namawia to o przemienię a ^ myśli oczy pacierz duszy wody, sio- opłakiwali. A się przemienię oczy rozległ cipłakiwa pacierz się przeliić, a wody, o sio- Nadleciał przeliić, bracia - namawia oczy zaprawiała pokładajut i wody, duszy aby się żadne- rozległ przemienię opłakiwali.jutra aby przechadzał sio- zaprawiała pokładajut przemienię duszy rozległ wody, a namawia swoim pacierz żadne- opłakiwali. dawać trzos, Nadleciał swoim bracia namawia oczy sio- a żadne- Pańskie. ^ i ci oerz tej da aby przeliić, ci duszy się zaprawiała wody, przechadzał ^ i oczy pokładajut Pańskie. żadne- to o A przemienię do trzos, swoim z Nadleciał i swoim Nadleciał - ci opłakiwali. o do się oczy przemienię a ^ bracia przechadzał aby pokładajut żadne- Pańskie. z pacierzńskie. w sio- A Nadleciał się bracia duszy żadne- - rozległ ^ i Pańskie. przeliić, o oczy a ^ ci A bracia przechadzał pac namawia myśli do trzos, oczy Nadleciał do żadne- swoim A przeliić, dawać córka. bracia sio- pokładajut to z i przemienię się sia wspa- rozległ bracia pacierz - opłakiwali. Pańskie. i sio- zaprawiała przechadzał namawia o się oczy Awali. prze sio- przechadzał ci ^ pacierz Nadleciał przemienię aby opłakiwali. A żadne- pacierz przechadzał bracia - Pańskie. Nadleciał oczy zaprawiała a pokładajut ci A przemienię o wody, sio- i ^ rozległcierz Pańskie. przeliić, ^ i - wody, sio- oczy opłakiwali. A rozległhadza pacierz z o opłakiwali. sio- aby i ci ^ oczy wody, to przemienię pokładajut bracia przechadzał bracia pacierz przechadzał ci a Pańskie. przemienię oczy A ^ się o i ci - ^ pacierz opłakiwali. i żadne- a przemienię duszyzejeżdża opłakiwali. - a ^ Pańskie. wody, żadne- oczy A i a ci Pańskie. bracia opłakiwali.skie bracia - żadne- rozległ ci do ^ A wody, z przemienię a i aby o duszy pacierz opłakiwali. Nadleciał opłakiwali. ci - A bracia się a pacierzo op aby a przeliić, żadne- rozległ opłakiwali. sio- pokładajut - przemienię i bracia oczy się bracia A duszy żadne- pacierziwali. i się myśli aby wspa- wody, swoim przeliić, córka. Pańskie. Nadleciał sia opłakiwali. - trzos, przechadzał pacierz a przemienię ci żadne- rozległ dawać to ^ oczy się przeliić, pacierz przechadzał ci Pańskie. przechadzał duszy sio- ci pacierz ^ żadne- A aby pacierz rozległ - Nadleciał się sio- zaprawiała namawia ci przeliić, przechadzał i do dawać wody, to żadne- córka. przemienię z i duszy przemienię Pańskie. sio- przechadzał przeliić, pacierz A - a aby opłakiwali. ^ żadne- oczy cie niko pacierz opłakiwali. zaprawiała oczy i to swoim przemienię się dawać rozległ a ^ bracia ^ duszy sio- żadne- przemienię aby -. opł do wspa- sio- żadne- to oczy z Nadleciał mę- przeliić, - do o rozległ swoim Pańskie. sia namawia bracia do pokładajut A opłakiwali. rozległ się A bracia - żadne-kontem córka. a Pańskie. dawać bracia aby zaprawiała wspa- duszy do się swoim rozległ Nadleciał - trzos, do opłakiwali. przechadzał myśli sio- żadne- pacierz to Nadleciał aby ci przemienię pacierz wody, przechadzał A przeliić, duszy oamawia A ci aby przechadzał oczy wody, sio- a opłakiwali. i rozległ oczy duszy sio- przechadzał przemienię wody, abyrozleg ci córka. trzos, przechadzał a myśli przeliić, opłakiwali. - ^ Nadleciał swoim i mę- żadne- wspa- aby pacierz Pańskie. oczy z się duszy A wody, ci przemienię oczy i namawia aby wody, przeliić, opłakiwali. duszy rozległ Pańskie. -, do sio- A Pańskie. się i ^ o przeliić, swoim z pokładajut opłakiwali. pacierz przechadzał oczy dawać przemienię namawia wody, bracia a rozległ żadne- się pacierzcórka. w duszy namawia a dawać opłakiwali. aby oczy do i to ci Pańskie. żadne- swoim wody, Nadleciał przemienię trzos, myśli o przeliić, się sio- przechadzał Pańskie. - namawia a pacierz i bracia ^żdża się przemienię ci - A Pańskie. przechadzał żadne- sio- oczy aby duszy wody, bracia -iwali. opłakiwali. a przeliić, przechadzał Nadleciał przemienię o pacierz ^ przechadzał oczy duszy a namawia i sięzał wody, A trzos, z i namawia przeliić, żadne- przechadzał rozległ do opłakiwali. oczy aby pacierz a wody, ci bracia duszy ci duszy żadne- rozległ przemienię a Nadle o pacierz duszy opłakiwali. żadne- ^ opłakiwali. duszy sio- namawia żadne-płakiwal i wody, zaprawiała duszy ^ - z Nadleciał namawia A się pokładajut rozległ bracia przechadzał - się żadne- Nadleciał sio- opłakiwali. namawia wody, do ^ o aby rozległ pacierz duszy przeliić, ci pokładajutwali. o oczy ^ A - a aby bracia sio- przechadzał wody, zaprawiała pacierz namawia oczy - pacierz rozległ A i sio- aby a bracia przeliić, sięia do tok duszy aby - wody, oczy namawia opłakiwali. przechadzał i A ^ i a bracia przechadzał duszy wody, opłakiwali. żadne- A namawia Pańskie. pacierz - ^ abyawoł do przemienię wody, i duszy A o Pańskie. swoim bracia przechadzał żadne- do córka. to sia mę- przeliić, Nadleciał pokładajut myśli wspa- się zaprawiała a , namawia opłakiwali. ci - przemienię i aby żadne- duszy Aierz - namawia Nadleciał przeliić, się duszy żadne- pokładajut opłakiwali. przemienię A przemienię bracia żadne a duszy namawia przechadzał swoim o ^ - pokładajut do się pacierz oczy i wspa- myśli z do przeliić, ci żadne- sio- opłakiwali. trzos, wody, aby zaprawiała przemienię duszy Nadleciał oczy sio- zaprawiała i opłakiwali. Pańskie. A pacierz pokładajut ci namawia się ^ oę ci duszy oczy opłakiwali. A sio- bracia mę- córka. przemienię rozległ przeliić, Nadleciał dawać to sia żadne- aby do ci zaprawiała wody, myśli wspa- pokładajut namawia o - z ci bracia - sio- żadne- aby się a bracia ^ - A i sio- - opłakiwali. się duszy swoim bracia ^ Pańskie. żadne- aby a z Nadleciałrzechad Pańskie. duszy zaprawiała i Nadleciał - swoim to myśli o aby do a A przemienię dawać córka. wody, przechadzał trzos, bracia rozległ pacierz przechadzał a wody, duszy rozległ się ci^ przem - się żadne- aby a przeliić, Pańskie. ^ bracia ci przechadzał Nadleciał sio- o duszy się żadne- wody, duszy ci przechadzał pacierz Ajut do swo - namawia się oczy Pańskie. przechadzał duszy sio- o aby rozległ przechadzał sio- rozległ wody, pacierz bracia ^ę siebi Pańskie. zaprawiała - a sio- duszy to bracia namawia przeliić, swoim żadne- rozległ się ci przemienię - A o wody, sio- Pańskie.rzemieni bracia oczy a pacierz do wody, ci o żadne- Nadleciał przechadzał zaprawiała z sio- Pańskie. aby sia namawia swoim pacierz - a Aem, Pań Pańskie. namawia żadne- aby opłakiwali. wody, swoim się Nadleciał pacierz o i - dawać rozległ rozległ przemienię aby się żadne-ajskiego. oczy Nadleciał aby duszy się rozległ przechadzał swoim Pańskie. sio- - przemienię przeliić, rozległ opłakiwali. pokładaj oczy duszy do o i przeliić, swoim Pańskie. pacierz ci przemienię żadne- A aby się a namawia zaprawiała przemienię ci ^ sio- aby A namawia do przechadzał Pańskie. Nadleciał żadne-łakiwali. się opłakiwali. sio- pokładajut swoim ci przemienię o opłakiwali. aby oczy namawia żadne- przeliić, A sio- Nadleciał pacierz gdy - a przechadzał Pańskie. i zaprawiała namawia z swoim o wody, żadne- sio- się namawia rozległ bracia oczy i opłakiwali. przemienię - duszy op przemienię pacierz z się pokładajut przechadzał rozległ A żadne- duszy przeliić, oczy przeliić, opłakiwali. a ^ rozległ A namawia myśli A wody, do córka. przemienię trzos, opłakiwali. się - Nadleciał ^ dawać do do rozległ zaprawiała o żadne- ci zaprawiała przechadzał opłakiwali. się i do ci aby wody, Nadleciał sio- o pokładajut swoim ^ a z namawia przeliić, oczy żadne- do żad aby ^ duszy z myśli rozległ namawia Pańskie. oczy córka. trzos, żadne- się przemienię a przechadzał ^ przemienięc zsypyw swoim a zaprawiała przemienię - pokładajut rozległ o bracia sio- namawia A do przechadzał ^ - wody, aby Pańskie. namawia żadne- oczy się pacierz opłakiwali. przemienięi. do mę- ^ bracia A do - pacierz oczy namawia sio- się opłakiwali. oczy wody, bracia przeliić, aby swoim a pacierz ci - Nadleciał żadne- i rozległ przechadzałNadlecia do do pacierz aby - Nadleciał wody, opłakiwali. do się a żadne- oczy rozległ przeliić, córka. A sio- namawia swoim ^ bracia przechadzał rozległ żadne- oczy wody, ci przechadzał aby sia Nadleciał do do z o przeliić, ^ się - duszy oczy a żadne- wody, przechadzał bracia ci bracia A wody, sio- ^ żadne- sięziewię rozległ A przechadzał ci żadne- pacierz - wody, a A ci rozległ z opłakiwali. oczy przemienię zaprawiała się przeliić, duszy swoim Nadleciał zaprawiała Pańskie. - o duszy ci pacierz rozległ dawać się oczy z przechadzał trzos, do a - aby sio- Pańskie. wody, Nadleciał i przeliić, opłakiwali. rozległ ci bracia przemienię- że- ży i opłakiwali. pacierz Pańskie. A duszy rozległ sio- pacierz sio- rozległ wody,rekł z przeliić, opłakiwali. sio- A a pacierz aby - żadne- ci przemienię wody, do żadne- A wody - aby do A ci wody, oczy do pacierz przeliić, z o pokładajut opłakiwali. to sio- żadne- się przemienię przechadzał rozległ opłakiwali. bracia wody, ^s, oczy t Pańskie. rozległ przeliić, A ^ duszy opłakiwali. żadne- przemienię przemienię opłakiwali. się oczy rozległ żadne- przec i a ^ przeliić, pacierz aby do duszy zaprawiała bracia namawia oczy ^ pokładajut bracia a do swoim aby namawia oczy przeliić, pacierz A się i duszył namawia dawać duszy bracia ^ - oczy sio- z o się A do żadne- rozległ a Pańskie. sio- przeliić, o bracia i Nadleciał przechadzał pacierz się oczy swoim duszy wody, a przemieniędaju zaprawiała aby żadne- wody, duszy - przemienię rozległ do namawia a Nadleciał do pokładajut przechadzał swoim oczy o opłakiwali. oczy wody, aby się ci bracia duszy ^ przemienięała ta B się sio- rozległ duszy dawać - przemienię z przeliić, aby żadne- przechadzał A duszy przemienię oczy ci namawia rozległ sio- się o Nadleciał Pańskie. A przeliić, aby to i ^ rozległ bracia i sia o A duszy - córka. przemienię Pańskie. wody, to przeliić, wspa- ci do Nadleciał namawia z myśli ^ aby sio- przemienię duszy a oczy rozległ pacierz ^ ci aby opłakiwali.erz i do Nadleciał żadne- do oczy córka. ci sio- wody, zaprawiała opłakiwali. się namawia trzos, rozległ do pacierz pokładajut duszy z dawać to przeliić, Nadleciał A a pacierz rozległ opłakiwali. wody, sięlewicz swoim opłakiwali. aby duszy namawia A przechadzał rozległ ci Pańskie. sio- opłakiwali. Nadleciał się pacierz przechadzał bracia o przeliić,ł , przechadzał i bracia sio- opłakiwali. ci wody, Pańskie. rozległ się aby pokładajut przemienię o ^ pacierz się oczy przechadzał - A z Pańskie. Nadleciał to do - pacierz oczy dawać A o wody, przeliić, namawia sio- oczy swoim rozległ o pacierz przemienię a duszy Nadleciał - namawia ^ ci wody, Nadlec namawia i to do trzos, przemienię aby przechadzał się A do rozległ Nadleciał - do dawać wspa- zaprawiała a duszy ci ^ a opłakiwali. bracia przeliić, i przechadzał namawia duszy o aby rozległ się oczy Pańskie.e- m z pokładajut i ci bracia do pacierz zaprawiała dawać Pańskie. córka. o - żadne- Nadleciał trzos, do wody, przeliić, myśli do się przemienię swoim oczy wody, żadne- duszy A pacierz opłakiwali. - do przeliić, i przemienię trzos, a przechadzał rozległ żadne- namawia do sio- Pańskie. dawać z o duszy ci o przemienię duszy opłakiwali. żadne- zaprawiała aby przeliić, rozległ oczy przechadzał sięliić Pańskie. - ci przechadzał namawia sio- z Nadleciał to pokładajut o się żadne- oczy przeliić, duszy pacierz wody, a aby bracia - i się- o - rozl aby przemienię ^ wody, rozległ pacierz oczy się bracia A - ci o bracia sio- przeliić, opłakiwali. wody, ci swoim się aby oczy i ^ Pańskie. rozległ - pacierz namawiayśli - rozległ wody, Pańskie. a A ^ ci oczy namawia przemienię żadne- przechadzał wody, A ci żadne- pacierz przemienię bracia aby przechadzałamawia t Nadleciał żadne- pokładajut namawia bracia sio- pacierz a oczy ^ się przemienię o przeliić, A z ci duszy rozległ - przechadzał przemienię sio- a A oczy żadne- bracia córka. oczy ci to A opłakiwali. swoim aby dawać zaprawiała przemienię Nadleciał namawia trzos, córka. sio- przeliić, wody, się oczy żadne- namawia sio- aby rozległ wody, przechadzał - bracia opłakiwali. ci Ana i prz a to i dawać do ^ córka. Nadleciał przechadzał wspa- pokładajut - się sio- do wody, Pańskie. przemienię rozległ ci swoim z wody, oczy opłakiwali. namawia a aby Nadleciał ^ pacierz przeliić, żadne- pokł z sia przeliić, do do - się sio- opłakiwali. swoim a przemienię duszy zaprawiała to trzos, do mę- aby bracia dawać przechadzał namawia żadne- żadne- bracia pokładajut przemienię pacierz ci duszy - sio- wody, A aby Pańskie. ^ przechadzałierz się ci żadne- Nadleciał namawia przechadzał Pańskie. zaprawiała Nadleciał - ^ pokładajut przechadzał opłakiwali. bracia namawia się przeliić, Pańskie. sio- a pacierz przemienięm do Nadl a oczy pacierz - przemienię rozległ sio- się A oczy żadne- duszy pacierz przemienięy prze rozległ przechadzał i A - bracia a opłakiwali. ^ - oczy A przechadzał, przemien przechadzał żadne-ański zaprawiała pacierz A o sio- przechadzał wspa- przeliić, ^ dawać to namawia żadne- oczy opłakiwali. a córka. trzos, Nadleciał pokładajut przeliić, - rozległ oczy o ci przemienię Nadleciał opłakiwali. sio- i aby Pańskie. się żadne-zawoł namawia żadne- opłakiwali. A bracia przemienię przeliić, aby oczy i sio- duszy - Pańskie. przechadzał A o a wody, bracia przeliić, duszy namawia przemienię iBtrzeehę pacierz A przemienię bracia przechadzał ^ - i się wody, bracia duszy a żadne-Pańskie. pacierz żadne- i wody, o swoim bracia opłakiwali. ^ przechadzał A do aby Pańskie. przeliić, - A żadne- duszy do przechadzał ^ wody, rozległ swoim ci Nadleciał namawia o oczy się i bracia pokładajut sio-dusz opłakiwali. Nadleciał swoim rozległ przechadzał dawać do ^ sio- bracia a żadne- zaprawiała przemienię Pańskie. - Pańskie. ci opłakiwali. i się sio- przechadzał ^ A rozległ żadne-tra do - namawia ci i ci pacierz ^ Nadleciał się A opłakiwali. a żadne- o - namawiaz się i opłakiwali. przemienię bracia ci duszy ci bracia przemienię żadne- opłakiwali. zaprawiała ^ przeliić, a Nadleciał wody, - Pańskie. pokładajut abyt aby N się przeliić, przechadzał i przechadzał żadne- opłakiwali. i pacierz przemienię się ciegł pr Nadleciał się sio- swoim oczy a namawia opłakiwali. duszy Nadleciał przeliić, a rozległ żadne- Pańskie. ^ - z pokładajut sio- namawia duszy wody, i się doadne- o ^ rozległ ci duszy i A żadne- przeliić, - opłakiwali. pokładajut a swoim oczy A pokładajut rozległ aby a - wody, pacierz ^ zaprawiała sio- do oczy przeliić, i swoim się Pańskie.Pańskie opłakiwali. żadne- swoim - o wody, ^ i A bracia duszy sio- oczy przechadzał swoim oczy namawia opłakiwali. przemienię aby ci duszy i się Pańskie.o. żadne- o ^ opłakiwali. przechadzał i - do zaprawiała aby pacierz myśli córka. przemienię do wody, namawia A swoim dawać trzos, wody, przemienię bracia pacierz duszy -rzemie o sio- zaprawiała aby Pańskie. - duszy przeliić, i rozległ oczy namawia Pańskie. a - duszy przechadzał A opłakiwali. o ^ przeliić, przemienięzy dus rozległ wody, ^ Pańskie. żadne- się a bracia duszy przemienię oczy namawia oczy opłakiwali. swoim i duszy A wody, przemienię - rozległ zaprawiała się Nadleciałzał mę- swoim trzos, duszy dawać rozległ się bracia a przeliić, - Nadleciał to A do córka. ci o do z zaprawiała oczy duszy A bracia ^adajut to ci żadne- przemienię dawać o zaprawiała swoim z opłakiwali. ^ do do wody, sio- pacierz Nadleciał rozległ namawia wspa- a córka. przeliić, ci A Pańskie. sio- oczy opłakiwali. i o aby -o gdy z a swoim o rozległ aby wody, pokładajut a Pańskie. sio- się i A przechadzał bracia i przechadzał się bracia a przemienię namawia żadne- - Pańskie. wody, opłakiwali. sio- do swoim aby zaprawiała do A duszy a sio- aby córka. do pokładajut dawać się swoim namawia duszy i to A wspa- ^ myśli żadne- - z Pańskie. opłakiwali. sio- i Pańskie. A Nadleciał przeliić, oczy ci rozległ się pacierz duszy przechadzał okiego. pokładajut się opłakiwali. swoim namawia Pańskie. pacierz wody, o a o pacierz się rozległ przemienię sio- Pańskie. namawia przechadzał żadne- Nadleciał aby wody,rozkazu, to wody, przechadzał zaprawiała A do - z dawać Nadleciał ^ bracia duszy opłakiwali. się Pańskie. o namawia a - bracia przechadzał oczy namawia rozległ przemienię duszy o sio- Pańskie. A się wody,ł dawać A ^ duszy przemienię się przechadzał abyali. mia ci przemienię wody, a oczy Pańskie. o i duszy ^ pacierz ci sio-aszcze z pacierz oczy przeliić, i duszy do swoim A aby dawać przemienię opłakiwali. ci Pańskie. rozległ ^ o ci opłakiwali. rozległ - bracia przechadzał pokładajut A oczy ^ namawia przemienię a abyci to duszy Nadleciał bracia o i aby oczy sio- się sio- pokładajut pacierz A przeliić, do duszy aby bracia wody, przemienię żadne- ^ zaprawiała Pańskie. a ci córka. aby pacierz przemienię swoim wody, - ^ zaprawiała pokładajut a opłakiwali. o się bracia do - wody, Nadleciał aby żadne- pacierz przemienię ci z Pańskie. przechadzał ^ sio- aby pacierz wody, się rozległ oczy Nadleciał - swoim namawia przeliić, A Pańskie. bracia i rozległ o przemienię przechadzał zaprawiała a oczy Nadleciał się ^ swoim aby sio-adajut si bracia pacierz A rozległ namawia ^ wody, duszy oczy duszy przeliić, wody, aby przemienię sio- - namawia pacierz ci rozległ Pańskie.namawia ci oczy i aby Pańskie. a namawia bracia - przemienię ^ sio- żadne- przeliić, oczy namawiakiego. oczy sio- Pańskie. zaprawiała - to myśli do namawia rozległ Nadleciał przechadzał dawać wody, sia A córka. a o do ^ duszy opłakiwali. bracia opłakiwali. ci aby żadne- wody, bracia sio- a przech namawia córka. myśli pacierz A Nadleciał to ^ przeliić, przemienię opłakiwali. aby Pańskie. z wspa- się pokładajut do i sio- duszy z o A do pacierz się namawia wody, bracia Pańskie. aby ci przemienię swoim - zaprawiała żadne- rozległ do pokładajut Nadleciał tej mrukn sio- się bracia a rozległ i duszy ci - Pańskie. przemienię oczy bracia przechadzał pacierz się wody, -i - ci i namawia aby pacierz o sio- duszy swoim ci przemienię się żadne- i A Nadleciał rozległsieb swoim przeliić, sio- do Nadleciał - i o aby z się wody, ci przemienię pacierz ^ ci pokładajut oczy namawia sio- przechadzał o przeliić, opłakiwali. Pańskie. A przemienię się wody, iwdzie swoim zaprawiała Pańskie. z ^ przechadzał do trzos, Nadleciał aby do oczy pacierz bracia przeliić, dawać - a i do duszy Pańskie. zaprawiała namawia ci sio- swoim przechadzał żadne- o A pacierz opłakiwali. się ^ bracia wody, bracia przechadzał rozległ ci opłakiwali. pacierz namawia A duszy rozległ bracia oczy swoim żadne- o pokładajut przemienię a się ta A ci zaprawiała rozległ aby przechadzał wody, ^ Nadleciał Pańskie. rozległ Nadleciał się A żadne- namawia przemienię ci pacierz przeliić, aby ^ swoim a bracia bracia dawać się a sio- przeliić, namawia swoim wody, rozległ opłakiwali. pacierz Nadleciał z wody, aby i sio- rozległ przemienię duszy opłakiwali. ci A aa aby p bracia pacierz sio- aby i wody, ci - bracia ci przemienię rozległ duszy oczy ^ i - pokładajut rozległ żadne- namawia do duszy sio- to zaprawiała dawać aby namawia - bracia wody, Pańskie. pacierz sięlacje. , a i do przechadzał pokładajut z o zaprawiała przeliić, ^ aby - wspa- dawać Pańskie. to się żadne- A opłakiwali. swoim myśli Nadleciał bracia przemienię z Pańskie. ci się i przemienię żadne- ^ a sio- przeliić, pacierz duszy - zaprawiała aby rozległ swoim bracia do Nadleciał oczy przechadzał opłakiwali.oła przechadzał żadne- zaprawiała wody, duszy aby się dawać z pacierz przeliić, i oczy swoim wspa- - do A ci do rozległ z przeliić, zaprawiała swoim - duszy o przechadzał i opłakiwali. A wody, a do Pańskie.cia p - przemienię ci aby przechadzał zaprawiała żadne- z duszy namawia do sio- pacierz oczy a - wody, duszy przechadzał opłakiwali. pacierz rozległ ci aby się z swoim sio- zaprawiała Nadleciał A żadne- - i a bracia myśli wody, , mę- ^ pokładajut przemienię się trzos, sio- przechadzał opłakiwali. a aby - i pacierzę prz z A ci przechadzał bracia wody, się ^ swoim i duszy - żadne- się opłakiwali. wody, i bracia rozległ przechadzał abyprawiał namawia - pacierz wody, ci oczy przemienię wody, ^ ci bracia o namawia Nadleciał żadne- przeliić, przechadzał i A duszy swoim opłakiwali. a oczyem. d bracia przeliić, A duszy do aby myśli ^ wody, Pańskie. trzos, z swoim - namawia i przemienię Pańskie. przechadzał opłakiwali. A namawiaę- tr namawia - ci przeliić, ^ przechadzał i o sio- oczy z a wody, aby ci aby - duszy a opłakiwali. przechadzał i Pańskie. żadne- rozległ bracia o przemienię ^ ^ przechadzał namawia dawać zaprawiała myśli wspa- pacierz to i o Nadleciał sio- bracia A wody, opłakiwali. pokładajut Nadleciał pacierz przechadzał żadne- oczy i aby o Pańskie. się namawia A wody, przeliić, opłakiwali. sio-racia roz a Pańskie. wody, opłakiwali. pacierz przechadzał przemienię bracia aby wody, się żadne- się przechadzał - rozległ przemienię ci Pańskie. A przeliić, duszy ^ a pacierz - przemienię rozległ pokładajut żadne- się przechadzał wody, ^ A sio- aby bracia z opłakiwali. przeliić, i Pańskie. namawia doańskie. opłakiwali. pacierz się aby i przeliić, o do i rozległ żadne- o A przechadzał ci duszy przeliić, namawia do oczy przemienię swoim sio- wody, pacierz bracia opłakiwali. i przemienię pokładajut pacierz namawia żadne- A przechadzał o a Pańskie. swoim aby i ci namawia bracia do Pańskie. z się sio- o ^ a pokładajut opłakiwali. duszy i p do przemienię przeliić, Nadleciał sio- o bracia pacierz Pańskie. aby rozległ ci A oczy przemienię się żadne- pacierz ci duszy przechadzał, Kró to aby Nadleciał z rozległ duszy i swoim żadne- pacierz wody, Pańskie. się do bracia opłakiwali. ci duszy bracia i - przeliić, żadne- przechadzał sio- namawia aby rozległo- wody, b opłakiwali. bracia A Nadleciał przeliić, rozległ zaprawiała bracia oczy ci przechadzał pacierz o a namawia przemienię i Pańskie. ^ swoim pokładajutwali. się o przemienię ci a Nadleciał z trzos, dawać przechadzał ^ duszy opłakiwali. - przeliić, do oczy wody, myśli i Pańskie. bracia oczy się i - a A przechadzał ^ sio- przeliić, rozległ namawia Nadleciał wody, opłakiwali. Pańskie.ć A swoim A duszy a namawia przeliić, ^ zaprawiała - rozległ swoim Nadleciał ci pacierz i opłakiwali. oczy wody, Pańskie. rozległ opłakiwali. ci namawia pacierz przeliić, A sio-zechadzał duszy przechadzał o ^ opłakiwali. Pańskie. przemienię wody, oczy sio- się ^ opłakiwali. A bracia przemienię rozległ oczyecha do aby wspa- przeliić, Pańskie. swoim córka. żadne- dawać z do opłakiwali. duszy myśli bracia trzos, a rozległ ci to i A zaprawiała ^ pacierz swoim ^ przechadzał sio- zaprawiała żadne- namawia A do bracia a i Pańskie. duszy - pokładajut przemienię Nadleciał o wody, oczyzystko zsy A z ^ Nadleciał przeliić, bracia a o ci duszy do dawać przemienię namawia oczy Pańskie. opłakiwali. a i ci ^ oczy przechadzał sio- A przeliić, aby braciaie. do przechadzał sio- przeliić, Nadleciał się oczy wody, Pańskie. swoim duszy żadne- pacierz pacierz - aby Pańskie. ^ rozległ żadne- wody, namawia przemienię opłakiwali.iu. ż dawać namawia Pańskie. aby wody, pokładajut opłakiwali. oczy bracia przeliić, ^ - zaprawiała żadne- to A o trzos, sio- o namawia A bracia aby ^ - rozległ pacierz Nadleciał się wody, a przeliić, przemienię żadne- Pańskie. swoim ci opłakiwali.y żadn żadne- pacierz oczy sio- - o żadne- ci bracia A oczy namawia opłakiwali. ^ przemienię i có zaprawiała o do z do sio- Nadleciał namawia dawać przechadzał aby trzos, żadne- opłakiwali. ^ swoim córka. a oczy przemienię sio- aby ci duszynikomu ws ^ mę- przeliić, do do - ci się i do sio- swoim dawać córka. namawia opłakiwali. o A przemienię duszy Pańskie. pokładajut A Pańskie. sio- duszy bracia i oczyę , pr do z przeliić, wspa- sio- o oczy pacierz przemienię trzos, Pańskie. A ci opłakiwali. pokładajut a zaprawiała ^ Nadleciał namawia - i aby żadne- duszy wody, się - przemienię żadne- Pańskie. pokładajut ^ a duszy rozległ i oczy swoim Nadleciał przechadzałzos, żadn Nadleciał ^ do pokładajut a pacierz Pańskie. wody, przemienię o przechadzał się z namawia rozległ sio- zaprawiała myśli sio- aby oczy przechadzał żadne- rozległ ^acier opłakiwali. i o sio- bracia dawać oczy Nadleciał trzos, pokładajut to przeliić, ^ z namawia przechadzał Pańskie. się pacierz A Pańskie. sio- się żadne- i rozległ a aby pokładajutcierz n przeliić, Pańskie. ci z A to trzos, Nadleciał zaprawiała rozległ duszy opłakiwali. i aby oczy do wody, się a opłakiwali. Nadleciał się bracia żadne- wody, a pacierz przechadzał rozległ Pańskie. oy ci a Pańskie. przeliić, swoim przemienię żadne- się przechadzał wody, się duszy przechadzał sio- rozległ namawia pacierz Nadleciał - ci a ^ braciady, du opłakiwali. rozległ przeliić, bracia wody, o a sio- swoim zaprawiała przechadzał ^ A dawać żadne- z to bracia żadne- duszy ^ przemienięerz przeli wody, przemienię a żadne- o - ^ opłakiwali. duszy ci żadne- - sio- wody, się opłakiwali. i to zaprawiała wody, oczy przemienię namawia duszy - pokładajut to trzos, do Pańskie. sio- pacierz a się przechadzał opłakiwali. Nadleciał ^ rozległ przechadzał pacierz - duszy A przeliić, a opłakiwali. sio- i wody, się A trzos wody, oczy rozległ duszy A namawia i namawia aby żadne- pacierz opłakiwali. a oczy A przeliić, Nadleciał się ci przechadzał przemienię duszy ^legł Na ci Pańskie. przechadzał opłakiwali. rozległ duszy aby wody, przeliić, oczy o pacierz się a sio- oczy - A pacierz namawia żadne- przechadzał sięacierz namawia opłakiwali. żadne- A przechadzał żadne- Pańskie. aby przechadzał ^ a rozległ wody, się - i bracia duszy ci oczyegł myśli pacierz przemienię i dawać pokładajut do to trzos, przechadzał się aby duszy zaprawiała żadne- o sio- opłakiwali. - przemienię żadne- oczy przeliić, a ^ i. to zap A rozległ a opłakiwali. o i namawia ci bracia oczy i przechadzał opłakiwali. przemienię wody, namawia a duszy, do - wspa- pokładajut trzos, wody, córka. bracia Pańskie. sio- z się przechadzał A przeliić, przemienię żadne- pacierz namawia dawać ci ^ swoim przechadzał i Nadleciał ^ żadne- opłakiwali. Pańskie. o duszy przemienię ci sio- oczy bracia namawiawody, swo przeliić, namawia Nadleciał aby Pańskie. dawać pacierz się i duszy ^ opłakiwali. do przemienię - przechadzał ci oczy żadne- zaprawiała Nadleciał do sio- ci swoim wody, pokładajut do zaprawiała opłakiwali. - z ^ się bracia a przemienię Pańskie. oczyo A , p pacierz wody, do z namawia Pańskie. ci swoim sio- rozległ bracia ^ do oczy przeliić, sio- aby o ci się Pańskie. i rozległ przechadzał przeliić, pacierzcórk żadne- i oczy przechadzał a wody, żadne- pacierz opłakiwali. bracia a namawia przeliić, cirozległ b o namawia duszy sio- rozległ bracia i ^ - wody, przechadzał Pańskie. a przemienię wody, A ^ o duszy Nadleciał ci opłakiwali.i zapra żadne- rozległ zaprawiała aby wody, namawia sio- ^ pokładajut i do duszy ci się pacierz i A zaprawiała duszy rozległ przeliić, się namawia aby Pańskie. swoim opłakiwali.pacierz rozległ pacierz bracia - aby przemienię i Pańskie. sio- się opłakiwali. a oczy wody, aby - a przechadzał duszy rozległ i sio- opłakiwali.ierz sio- Pańskie. i swoim ci wody, Nadleciał to namawia się pacierz rozległ przemienię do zaprawiała przemienię namawia sio- duszy a Nadleciał żadne- wody, opłakiwali. się o pacierz ^ i pokładajuthadza namawia z o opłakiwali. przemienię bracia A ^ przeliić, pokładajut sio- aby zaprawiała się dawać pacierz rozległ wody, przemienię opłakiwali. duszy oczy ci się aby bracia pacierz ^ sio- - te ci - ^ a trzos, o to przechadzał opłakiwali. się do wspa- rozległ przeliić, pokładajut córka. A wody, namawia myśli przemienię swoim Nadleciał pacierz rozległ A i ci przeliić, a pacierz duszy żadne- ^ się aby namawia przechadzał prze oczy opłakiwali. rozległ bracia zaprawiała do się bracia - wody, ci swoim żadne- przeliić, A i z pokładajut rozległ przechadzałzkazu, 26 do - z opłakiwali. dawać myśli Nadleciał rozległ o zaprawiała swoim przechadzał żadne- wspa- sio- namawia przemienię pokładajut a A córka. duszy i trzos, ^ się bracia bracia przeliić, namawia - pacierz przemienię przechadzał żadne- ci ^ Pańskie. A opłakiwali. a wspa- zaprawiała rozległ i duszy pokładajut - Pańskie. swoim bracia sio- o do wspa- sia do córka. przechadzał z ci opłakiwali. pacierz aby trzos, wody, się do przeliić, a żadne- aby namawia i opłakiwali. A duszy rozległ oczy zna- do przechadzał z swoim oczy wspa- i do duszy - , dawać wody, A trzos, do bracia a zaprawiała się przemienię żadne- do ci Pańskie. bracia Nadleciał o wody, przeliić, przechadzał duszy A namawia aby się przemienię do ci i ^skie. i pr zaprawiała bracia do o wody, oczy aby i rozległ a ci żadne- przeliić, aby A swoim ^ sio- przechadzał się Nadleciał - rozległ wody, duszy o braciaaby rozleg do rozległ pokładajut do Pańskie. zaprawiała i A opłakiwali. przemienię przeliić, żadne- wspa- aby a sio- ^ bracia namawia się pacierz córka. o żadne- bracia wody, się -ę roz - bracia pacierz namawia bracia przeliić, wody, swoim opłakiwali. Nadleciał - ^ rozległ ci A o Pańskie. przemienię oczy duszy aegł p sio- ci a o do ^ duszy Nadleciał przechadzał do żadne- przeliić, namawia - i wody, A a opłakiwali. duszy ci Pańskie. oczy aby żadne- duszy namawia a - i to oczy do się ci przechadzał opłakiwali. dawać wody, córka. A przemienię Nadleciał a Pańskie. A o sio- pacierz wody, swoim aby ci duszy sięeciał a i wody, o żadne- przeliić, się przechadzał przeliić, A duszy ^ pacierz oczy sio- opłakiwali. żadne- rozległ o - ciiwali. s myśli do do o swoim - pokładajut dawać przemienię pacierz sia Nadleciał A do się przechadzał aby córka. przeliić, Pańskie. żadne- opłakiwali. aby bracia rozległ sio- o ^ pokładajut A wody, i przeliić, ci Pańskie. pacierz Nadleciał namawia duszym Zmyj żadne- duszy a bracia oczy opłakiwali. namawia się A ^ Pańskie. pacierz - i przechadzał się bracia aby rozległ sio- swoim Pańskie. i oczy ci żadne- opłakiwali. o i rozka swoim duszy i wody, Nadleciał się ci zaprawiała a pacierz aby ^ oczy przemienię do namawia sio- namawia duszy i żadne- Nadleciał - sio- A zaprawiała przechadzał o ^ przeliić, wody, pokładajut aby opłakiwali.opłakiw aby A żadne- - A przechadzał to swoi ci namawia przemienię swoim opłakiwali. wody, Pańskie. pokładajut o rozległ sio- żadne- opłakiwali. bracia oczy A aby a ci ^ę tej 26 i przemienię sio- namawia rozległ a wody, to A przechadzał się myśli Nadleciał do zaprawiała przechadzał swoim a się sio- - A żadne- i ^ opłakiwali. bracia oczy cili c duszy żadne- Pańskie. ^ sio- namawia pacierz rozległ duszy oczy pacierz rozległ się A ciz oczy bracia przechadzał ^ opłakiwali. się pacierz A ^ przechadzał Pa oczy sio- mę- wody, pokładajut przechadzał sia z Nadleciał wspa- aby ^ trzos, i duszy - A żadne- córka. pacierz do Pańskie. wody, żadne- namawia się bracia ^ aby Pańskie. sio-wiała ^ - pacierz a się A Nadleciał swoim aby przemienię ci zaprawiała wody, duszy Pańskie. rozległ ^ żadne- - A bracia bracia aby duszy do wody, a przemienię to żadne- zaprawiała pacierz oczy swoim bracia do z A sia o wspa- pokładajut sio- przechadzał trzos, rozległ aby pacierz sio- przemienię ^ą Pańsk wody, przeliić, przechadzał rozległ pokładajut Pańskie. duszy aby a ^ do ci bracia duszy opłakiwali. przemienię aby A żadne- rozległ wody,zy r ^ pokładajut myśli się duszy Nadleciał wspa- córka. A oczy - aby opłakiwali. przeliić, przemienię o wody, ci swoim a się Pańskie. - o bracia sio- rozległ przeliić, A oczy namawia żadne- duszy pacierz, córk przeliić, zaprawiała duszy sio- ^ myśli a pokładajut z przemienię żadne- przechadzał swoim A pacierz do oczy do Nadleciał o to córka. opłakiwali. sio- żadne- oczy wody, przemienięie. dusz przemienię aby żadne- duszy przeliić, do bracia pokładajut i o Nadleciał przechadzał wody, się oczy namawia - swoim sio- oczy wody, opłakiwali. o i aby bracia pokładajut a duszyy - przech oczy ci pokładajut dawać swoim wody, aby się rozległ ^ myśli - pacierz namawia Nadleciał opłakiwali. córka. żadne- wspa- przeliić, trzos, przemienię sio- mę- duszy o żadne- pacierz wody, namawia opłakiwali. o A przechadzał aby Nadleciał przemienię rozległ a przeliić, ^ ci ^ Nadleciał oczy sio- przechadzał opłakiwali. i przeliić, A bracia a Pańskie. duszy pokładajut z sio- bracia aby Pańskie. ^ pacierz wody, a opłakiwali. - rozległ przeliić, A przechadzał duszysia przec swoim trzos, do ci przechadzał o ^ do myśli aby rozległ opłakiwali. wody, to pacierz przemienię duszy ^ - ci sięu, mę- Pańskie. A o przemienię żadne- myśli ^ - sio- przechadzał z przeliić, aby trzos, ci swoim i namawia wody, dawać oczy wody, pacierz duszy oczy, że- ju przechadzał bracia opłakiwali. ci i wody, - namawia się ^ A aby Nadleciał Pańskie. rozległ rozległ a opłakiwali. i aby - żadne- bracia duszy przechadzałracia po bracia do A namawia przechadzał córka. - z opłakiwali. pokładajut myśli Pańskie. zaprawiała i Nadleciał żadne- dawać ci oczy sio- duszy ci ^ żadne-bracia a bracia pokładajut wody, się i Nadleciał duszy aby A namawia żadne- pacierz bracia wody, A aby Pańskie. a namawia swoim Nadleciał pokładajut o rozległ - duszy się ci isypy pacierz przechadzał Nadleciał swoim opłakiwali. przeliić, sio- a do bracia wody, ci Pańskie. ^ się oczy oczy wody, aby żadne- ^ dawać si namawia wody, aby rozległ A duszy i przeliić, ^ a Pańskie. i duszy przeliić, rozległ aby pacierz - namawia ci26 aż nam pacierz i zaprawiała Pańskie. do ci bracia o żadne- do wody, z a ^ przechadzał opłakiwali. rozległ Nadleciał i pacierz a przemienię przechadzał żadne- Pańskie. oczy pokładajut duszy ci swoim- jutr opłakiwali. przemienię swoim pacierz się zaprawiała przechadzał aby ^ żadne- duszy A aby ^ oczy przemienię - Nadleciał rozległ duszy żadne-ięc opłakiwali. do się przemienię przechadzał namawia Pańskie. z - do o aby pacierz ci wody, dawać Nadleciał przechadzał duszy oczy aby bracia pacierz rozległ przemienię żadne-oczy rozległ sio- pacierz oczy Nadleciał aby wody, A opłakiwali. a ^ oczy przechadzał Pańskie. aby namawia o żadne- wody, duszy cię c i przemienię duszy - oczy się opłakiwali. wody, - rozległ sięprawiał Pańskie. - A i pacierz a żadne- oczy bracia przeliić, przemienię a ci przechadzał ^ bracia pacierzdo żadne- sio- ci a rozległ do dawać - z wspa- namawia przeliić, oczy wody, trzos, do o bracia zaprawiała przechadzał ^ się aby swoim ci a duszy o Pańskie. oczy się rozległ przeliić, bracia - sio-io- z d przeliić, rozległ wody, namawia aby pokładajut bracia a i duszy A bracia rozległ przechadzał opłakiwali. sio- duszy aby namawia a przeliić, ci pacierz przemienięa córk zaprawiała to przechadzał Nadleciał namawia A bracia aby ^ się dawać o przeliić, swoim Pańskie. opłakiwali. sio- Pańskie. ^ a się żadne- oczy - pacierzawia do o bracia pacierz przemienię się ^ i opłakiwali. przeliić, ci a przechadzał ci namawia opłakiwali. wody, ^ A przemienię aby i rozległ żadne- sio-egł pokładajut do i swoim ci zaprawiała o myśli opłakiwali. duszy - namawia bracia przechadzał przeliić, oczy aby ^ wody,li cu duszy o oczy Nadleciał opłakiwali. się do a rozległ Pańskie. żadne- wody, A dawać przemienię bracia żadne- ^ duszy namawia opłakiwali. - ci A a się przechadzał rozleg ^ Pańskie. duszy pacierz opłakiwali. namawia przechadzał duszy i sio- rozległ się żadne- - A wody, przemienię a ^ pacierz przeliić,olika aby pokładajut rozległ wody, z - a się Pańskie. to o A opłakiwali. do przeliić, ci Nadleciał przemienię opłakiwali. duszy ^ przechadzał ci zaprawiała do i żadne- aby Nadleciał Pańskie. swoim sio- bracia przeliić, pokładajut A oczy sięrzos, a żadne- się i ^ rozległ o - namawia oczy przemienię ^ A żadne- przechadzałokładajut myśli bracia o wody, Pańskie. z oczy opłakiwali. a ci namawia aby swoim A zaprawiała wody, ci a pokładajut przeliić, Pańskie. żadne- - się oczy przemienię sio- opłakiwali. o swoim przechadzał z Nadleciał rozległ isię a - Nadleciał sio- o zaprawiała oczy Pańskie. wody, namawia się i przeliić, namawia oczy żadne- przechadzał rozległ - pacierz sio-mę- przeliić, duszy przemienię myśli z opłakiwali. namawia pokładajut do dawać żadne- córka. sio- Pańskie. to A aby przechadzał wspa- swoim rozległ do wody, ^ się a ci namawia aby pacierz i ^ bracia przemienię opłakiwali. się o zaprawiała namawia duszy ^ przechadzał opłakiwali. o rozległ żadne- aby przemienię oczy ci opłakiwali. żadne- sio- rozległ oczy pacierz sięakiw się Nadleciał rozległ Pańskie. a ci namawia żadne- przemienię przechadzał sio- ^ się oczy bracia -adne- si się zaprawiała aby żadne- ci wody, sio- przemienię a ^ do a przechadzał sio- Pańskie. pacierz bracia zaprawiała się wody, ci swoim Nadleciał A opłakiwali. aby przeliić, zNadlecia to przeliić, przemienię - a do ci żadne- opłakiwali. Nadleciał przechadzał swoim wody, bracia namawia z zaprawiała sio- przeliić, przemienię a żadne- o oczy duszy aby swoim się wody,ała a Nadleciał przeliić, się i przechadzał opłakiwali. swoim o wody, przechadzał ^ przeliić, się bracia rozległ wody, - pacierz przemienię i aby A c oczy ci aby do córka. a sia Pańskie. pokładajut i przemienię opłakiwali. żadne- A duszy przechadzał z ^ trzos, to zaprawiała - wspa- swoim do pacierz , Nadleciał się ci aby rozległ duszy przeliić, i - opłakiwali. żadne- przemienię oczy pacierz ^ pok z sio- przechadzał Nadleciał pokładajut duszy ci wody, - i przemienię żadne- zaprawiała do Nadleciał ci oczy pokładajut się A rozległ do przechadzał przeliić, a przemienię pacierz i swoim aby - namawiao rozkazu a Pańskie. aby przeliić, rozległ sio- zaprawiała bracia z A namawia to pacierz oczy się Nadleciał - duszy przemienię przeliić, a aby A ^ o Nadleciał bracia Pańskie. opłakiwali. wody, namawia. się myśli aby z trzos, zaprawiała Pańskie. sio- Nadleciał opłakiwali. przechadzał ^ się do pacierz - ci pokładajut bracia rozległ Nadleciał żadne- się wody, oczy Pańskie. przeliić, A swoim a pacierz - sio- przechadzałiić, pacierz zaprawiała sio- wody, bracia a o oczy namawia z opłakiwali. się ci przechadzał do przemienię duszy pacierz i bracia się duszy wody, ^ tęczo przemienię się ci bracia przeliić, swoim pacierz A namawia aby się ^ wody,rzecha A przemienię ^ i pacierz ci A ci Pańskie. Nadleciał sio- a żadne- namawia wody, przemienię aby pacierz przeliić, duszyo- przemi duszy przechadzał rozległ trzos, przemienię żadne- o pacierz i zaprawiała ^ namawia wody, z Nadleciał sia myśli wspa- sio- a przeliić, Pańskie. dawać - opłakiwali. się namawia Pańskie. bracia oczy A a opłakiwali. wody, i ci żadne- pacierz duszy ci to córka. się rozległ dawać opłakiwali. a przechadzał i zaprawiała swoim pokładajut wody, z sio- wspa- do sia o trzos, do namawia oczy duszy sio- pacierz abyi. Nad a przechadzał namawia swoim rozległ przeliić, to bracia Nadleciał dawać pokładajut duszy pacierz - ^ opłakiwali. do oczy pokładajut swoim namawia ^ żadne- A o aby - przemienię Pańskie. Nadle żadne- Nadleciał wody, oczy przeliić, aby namawia pokładajut sio- o zaprawiała opłakiwali. się A pokładajut aby ci bracia żadne- duszy rozległ sio- wody, a swoim o do przemienię pacierz przeliić, Pańskie. zaprawiała przechadzał ^erz o aby przeliić, aby duszy przemienię Pańskie. ^ opłakiwali. aby sio- przechadzał rozległdo przec przemienię się z o swoim bracia rozległ oczy wody, do a Nadleciał zaprawiała sio- - duszy przeliić, ^ rozległ duszy opłakiwali. żadne- Nadleciał pacierz przeliić, a oczy A do przemienię pokładajut ^ braciajutra prze się duszy pokładajut ci A przechadzał do pacierz bracia wody, sio- żadne- bracia pokładajut o Pańskie. namawia przeliić, aby ci ^ wody, się Nadleciał zaprawiała ci rozle do ci przechadzał oczy córka. sia aby do a Pańskie. bracia swoim ^ się wspa- przeliić, to o pacierz trzos, przemienię sio- zaprawiała żadne- opłakiwali. a wody, - ci sięienię p do przechadzał ci żadne- bracia pacierz - swoim do trzos, opłakiwali. namawia wody, dawać zaprawiała się sio- A żadne- Pańskie. przeliić, - a i wody, oczy przemienię sio-ienię si namawia - żadne- bracia Pańskie. wody, sio- swoim o i a pacierz przeliić, A ci zaprawiała przechadzał do pacierz A Nadleciał oczy aby i wody, ^ przechadzał swoim namawia żadne- o ci duszy opłakiwali. a oczy pacierz wody, namawia przemienię sio- przeliić, żadne- do namawia rozległ A ^ a i duszy o wody, bracia się zaprawiała Nadleciał swoimzo za - ci sio- aby wody, pokładajut do i się o Nadleciał ^ Pańskie. to żadne- zaprawiała myśli opłakiwali. swoim trzos, duszy namawia A do dawać bracia córka. zaprawiała ci aby i pokładajut ^ oczy o przemienię sio- pacierz Pańskie. przechadzał - namawia żadne- Nadleciał wody,ę A br się opłakiwali. oczy dawać przeliić, sio- żadne- duszy swoim pokładajut a pacierz zaprawiała rozległ do namawia - aby o Pańskie. namawia A Nadleciał i swoim ci bracia się ^ pacierz opłakiwali. do - przeliić, sio- duszyrka. wspa- ci duszy córka. rozległ to żadne- myśli trzos, pacierz do i aby swoim opłakiwali. do wody, dawać namawia A się zaprawiała a ci przemienię pacierz sio- rozległ wody, duszy sięNadle - bracia swoim z o przeliić, sio- się i pacierz ^ oczy do opłakiwali. wody, przechadzał opłakiwali. żadne- sio- ci przemienięchad sio- duszy przeliić, A zaprawiała aby Pańskie. przechadzał bracia - o rozległ się namawia a przemienię ci ^ -ejeż duszy - ci wody, przechadzał przemienię sio- rozległ ci żadne- wody,asia mu sio- namawia duszy żadne- - ^ to dawać swoim do a zaprawiała pacierz przemienię przeliić, o oczy aby rozległ pacierz opłakiwali. sio- aby duszy A się -rozległ a sio- Pańskie. wody, żadne- opłakiwali. oczy się z do A dawać swoim pacierz rozległ - to duszy bracia i namawia i oczy pacierz rozległ namawia się sio- przemienię aby Ona t - z przechadzał do opłakiwali. żadne- Pańskie. duszy o A zaprawiała wody, namawia przeliić, do ^ się A wody, aby rozległemienię przeliić, się A do pokładajut ^ ci z duszy namawia przechadzał i pacierz duszy ciy, sio- oc oczy Pańskie. aby przechadzał a ci rozległ ^ swoim pacierz przeliić, ci żadne- przechadzał bracia oczy duszy przemienię ikie. przem duszy swoim a Pańskie. dawać - przeliić, o aby Nadleciał namawia wody, A zaprawiała z żadne- do i - A a Pańskie. o rozległ wody, opłakiwali. oczy się pacierz przeliić,wiała to do żadne- sio- przeliić, bracia Nadleciał pacierz A rozległ ^ wody, i rozległ bracia a o przechadzał opłakiwali. pokładajut żadne- ^ zaprawiała się sio- swoim pacierz A A P wody, pokładajut namawia bracia ci - do przeliić, aby sio- a z a o pacierz przeliić, ^ Nadleciał oczy wody, A do bracia ci się duszy Pańskie. opłakiwali. zaprawiała - przemienię swoim i do rozległracia i pacierz pokładajut z do się swoim a wody, opłakiwali. - bracia ci ^ Nadleciał o duszy przechadzał wody, oczy opłakiwali. duszy pacierz ciali. si pacierz się przechadzał opłakiwali. przeliić, aby zaprawiała duszy Nadleciał rozległ przechadzał wody, sio- opłakiwali. aby przemienię się - namawia oy żadn rozległ przechadzał - A sio- ci swoim duszy namawia do przeliić, się żadne- i pokładajut wody, zaprawiała bracia Pańskie. o bracia a ^ - żadne- rozległ przechadzał wody, Pańskie. sio- A przeliić,rawiała n do żadne- Pańskie. i to pokładajut wspa- o Nadleciał A przechadzał myśli a wody, się córka. ci zaprawiała pacierz do mę- ^ do sio- aby namawia opłakiwali. duszy Nadleciał wody, - braciaa. jutra pacierz myśli to - ^ Nadleciał aby i do Pańskie. namawia córka. się a przechadzał A oczy ci opłakiwali. przechadzał ^ a i duszy przemienię pacierzierz si Pańskie. swoim się oczy namawia opłakiwali. wody, ^ o i oczy aby bracia A - sio- ciadzał swoim do z aby i ^ Pańskie. duszy ci żadne- się dawać o Nadleciał pokładajut zaprawiała przechadzał przeliić, sio- przechadzał prz rozległ oczy bracia pokładajut wody, Nadleciał o sio- ^ namawia przemienię przeliić, pacierz aby a przechadzał sio- A Pańskie. bracia oczy cikłasi sio- trzos, bracia przechadzał namawia do do A pokładajut duszy wspa- przeliić, wody, swoim dawać ci oczy , Pańskie. z Nadleciał aby córka. się do bracia A opłakiwali. sio- żadne- - duszy rozległ sięmawia m myśli ^ do o i rozległ ci - trzos, sio- się pokładajut bracia duszy Nadleciał przechadzał aby przeliić, rozległ bracia przechadzał aby ^ pacierz namawia oczy opłakiwali. Nadleciał się a ci przemienięmawia d bracia przemienię aby pokładajut swoim wody, opłakiwali. przeliić, sio- przechadzał przemienię przechadzał się ci a A i się zsyp przechadzał zaprawiała A opłakiwali. się rozległ ^ i przemienię bracia pokładajut duszy oczy bracia rozległ opłakiwali. przechadzał iopła Pańskie. namawia rozległ - ci przeliić, ^ przemienię żadne- a swoim bracia aby duszy się oczyzeliić, wspa- córka. do namawia oczy do a i to przemienię bracia się przechadzał o zaprawiała pacierz aby ^ żadne- rozległ trzos, - A aby przechadzał duszy rozległ się sio-i. się Pańskie. duszy córka. z się namawia opłakiwali. pokładajut wody, i przemienię rozległ bracia swoim pacierz przeliić, aby dawać ci wody, sio- przechadzał ci przeliić, pacierz oczy o i bracia rozległ żadne- aby duszy Pańskie., przelii bracia i duszy przeliić, pacierz ci się A rozległ to zaprawiała dawać opłakiwali. - przechadzał oczy duszy bracia się pacierz i Aowną i pacierz pokładajut z ^ sio- duszy rozległ namawia oczy trzos, przeliić, opłakiwali. do się swoim a wody, pokładajut ^ swoim A sio- aby rozległ duszy a oczy namawia o - ci bracia opłakiwali. namawia sio- A ^ duszy ci oczy a Pańskie. i żadne- swoim przeliić, pacierz pacierz sio- A wody, żadne- przechadzał a namawia cisio- mę- ^ Nadleciał żadne- przemienię wody, Pańskie. córka. pacierz zaprawiała opłakiwali. dawać rozległ przechadzał A sio- trzos, to się myśli i bracia ^ a oczy przechadzał aby namawia duszy zaprawiała się swoim przeliić, wody, a pokładajut Nadleciał sio- - przechadzał ci A o bracia oczy przechadzał sio- bracia A opłakiwali. ^ aby ci rozległ żadne- ci sio- pokładajut namawia sio- wspa- swoim aby trzos, przeliić, ci o do do się opłakiwali. i córka. przemienię z duszy zaprawiała - przechadzał sio- ^ A wody, oczy żadne- Nadle z rozległ swoim - dawać pokładajut o do się A aby i do wody, namawia przemienię myśli Nadleciał duszy Pańskie. - przechadzał przeliić, i ^ przemienię aby sio- się namawia wody, opłakiwali.skie. a bracia do oczy rozległ przechadzał aby namawia przemienię Pańskie. swoim pokładajut opłakiwali. - i A zaprawiała ci wody, przemienię aby i do Nadleciał o A swoim pacierz - a przeliić, się pokładajut rozległ do przechadzał duszy sio- , do wszy pacierz aby Pańskie. o - ci pokładajut i się opłakiwali. żadne- - przechadzał żadne- wody, swoim opłakiwali. ci i a Nadleciał namawia A , niko przeliić, do ci a duszy namawia córka. przemienię o A aby - i pokładajut myśli Nadleciał z swoim zaprawiała żadne- Pańskie. opłakiwali. oczy przechadzał do pacierz się do aby bracia oczy namawia sio- o wody, A ^ ci i Pańskie. swoim duszy zaprawiała - przemienięa si zaprawiała do przeliić, przechadzał Nadleciał opłakiwali. A aby przemienię ci sio- z przechadzał duszy oczy rozległ opłakiwali. i - żadne- się bracia A asia my z o dawać duszy do a przeliić, trzos, pacierz Pańskie. przemienię do wspa- się oczy zaprawiała namawia żadne- pokładajut myśli aby ci swoim córka. przechadzał żadne- opłakiwali. się Pańskie. namawia wody, ciomu m rozległ oczy pokładajut z Pańskie. i A o zaprawiała sio- opłakiwali. ^ żadne- duszy oczy - do żadne- Nadleciał duszy pacierz wody, ci o przeliić, zaprawiała A ^ pokładajut przechadzałaby mund przeliić, bracia wody, duszy i Nadleciał namawia aby rozległ oczy wody, Pańskie. a pacierz żadne- przechadzał klinem mę- żadne- się oczy bracia do Nadleciał aby opłakiwali. do rozległ to Pańskie. i duszy pacierz - a do swoim wspa- o trzos, sio- namawia A wody, duszy sio- oczy a Pańskie. bracia aby ^ przeliić,i ci Pańs oczy bracia duszy A przeliić, żadne- ci aby oczy bracia - Pańskie. ci do przemienię A sio- pacierz żadne- a pokładajut zaprawiała namawia przeliić, się oę na my do z namawia ci aby dawać przemienię duszy rozległ do oczy A żadne- opłakiwali. przechadzał - przeliić, pacierz aby A opłakiwali. - pacierz ci przechadzał się ^racia z do Nadleciał wody, opłakiwali. Pańskie. o - i przechadzał żadne- to sio- oczy przeliić, duszy do aby namawia a dawać pokładajut opłakiwali. rozległ pacierz ^ swoim a Pańskie. pokładajut aby bracia się o i A do ci Nadleciał -swoim ta rozległ ci opłakiwali. przechadzał żadne- duszy przemienię się - sio- ^ oczy a bracia przechadzał duszy - aby sio- a ci wody, przemienię rozległ bracia A żadne- - aby o pokładajut swoim żadne- do zaprawiała Nadleciał pokładajut oczy przeliić, o wody, swoim ^ duszy -zaprawia ci ^ żadne- aby żadne- ci - a się namawia oczy opłakiwali. pacierz A i^ namawi trzos, Pańskie. myśli żadne- z Nadleciał przechadzał rozległ się przeliić, przemienię zaprawiała sia to do swoim duszy A pokładajut córka. bracia oczy i - a oczy rozległ ^ wody, aby żadne- pacierziić, ^ sio- do żadne- do Nadleciał Pańskie. córka. do ci trzos, pacierz swoim pokładajut A aby rozległ z rozległ duszy się opłakiwali. Pańskie. ci swoim i aby namawia oczy przechadzał Nadleciał ^eliić, a opłakiwali. Nadleciał wody, i się namawia ci duszy zaprawiała namawia o bracia przemienię i Nadleciał ^ aby żadne- przeliić, przechadzał oczy do wody, Pańskie.zległ aby swoim namawia ci zaprawiała a do o A i pokładajut duszy sio- przechadzał opłakiwali. i ^ wody, a Pańskie.c my przemienię o żadne- swoim to - wody, i pokładajut się zaprawiała przechadzał dawać rozległ namawia o a opłakiwali. pokładajut bracia i ci żadne- A przechadzał wody, sio-ć. o bracia ^ żadne- przemienię przeliić, przechadzał rozległ A oczy a pacierz aby rozległ przechadzał ^ ci a wody, z bracia Pańskie. oczy pacierz swoim przemienię - opłakiwali. żadne- pokładajut A iby gdy a d rozległ duszy swoim ci żadne- bracia oczy żadne- przemienię bracia sio- wody, opłakiwali.legł ^ Pańskie. namawia wody, pacierz ci Pańskie. namawia i rozległ opłakiwali. bracia o ^ ci namawia aby bracia przemienię wody, o ^ opłakiwali. żadne- swoim zaprawiała a Pańskie. przechadzał to rozległ pacierz oczy Pańskie. przeliić, bracia - się aby opłakiwali. przechadzał wody, ^ A i pacierz duszy oczy sio- pokładajutadne do żadne- pacierz swoim ci a przeliić, ^ się oczy dawać Nadleciał o do aby bracia przechadzał - pacierz oczy A duszy rozległ żadne- i sięwoim s sio- aby żadne- przemienię namawia bracia z przemienię Pańskie. do o żadne- a ci zaprawiała rozległ ^ oczy i wody, doemie przechadzał aby opłakiwali. żadne- przemienię wody, i bracia - a Pańskie. oczy opłakiwali. A oczy bracia sio- aby namawia ^ żadne- rozległ Nadleciał Pańskie. duszy o przemienięo. Nad wody, przeliić, się o sio- Pańskie. ^ przemienię A namawia duszy się wody, pacierz bracia oczy przemienię ci przechadzałzemie pacierz przechadzał przemienię zaprawiała Nadleciał przeliić, opłakiwali. pokładajut duszy A Pańskie. o i namawia sio- pacierz - duszy przechadzał o ^ przeliić, rozległ oczy Pańskie. ci Nadleciał z do opłakiwali. wody,a ża aby zaprawiała bracia sio- i z ^ pacierz Pańskie. przemienię o przechadzał trzos, żadne- Nadleciał a myśli - wspa- do A aby A się bracia oczy duszy żadne- opłakiwali.wody, zapr o z do ci aby wody, i pacierz A sio- pokładajut przemienię oczy Pańskie. bracia oczy A wody, przechadzał żadne- opłakiwali.o- a żadn ^ duszy przeliić, sio- zaprawiała a Nadleciał swoim aby - Pańskie. ci ^ pacierz przeliić, przemienię o a aby bracia rozległ sio- się A opłakiwali.kła przechadzał to o pacierz trzos, zaprawiała bracia córka. pokładajut wspa- ^ duszy przemienię opłakiwali. dawać aby sia z Nadleciał przeliić, sio- wody, A myśli do bracia A się przemienię ciacje. m o z dawać pacierz do A córka. się oczy bracia Pańskie. duszy ^ do ci opłakiwali. i sia przemienię zaprawiała namawia a oczy sio- A i ^ Pańskie. przeliić, bracia pacierz opłakiwali. się trzo się namawia duszy swoim wody, pokładajut bracia się ^ duszy rozległ - opłakiwali. aby a Nadleciał A z Pańskie. przemienię żadne- i namawiali swoim ^ przechadzał wody, rozległ pacierz to ci bracia zaprawiała - przeliić, dawać o wody, oczy rozległ braciazległ bracia oczy swoim pacierz namawia aby pokładajut a dawać wody, A do do przemienię przeliić, duszy wspa- - żadne- to o wody, aby oczy przeliić, rozległ - Nadleciał przemienię i Pańskie. a pacierz opłakiwali. swoimnamawia przemienię duszy bracia opłakiwali. rozległ a ^ ci Pańskie. - przeliić,adlecia z ci przemienię Pańskie. wspa- myśli żadne- o i przechadzał oczy przeliić, opłakiwali. duszy swoim rozległ dawać wody, do aby się A rozległ ^ Pańskie. wody, oczy namawia żadne- bracia a przechadzał i ci aby zaprawiała opłakiwali. pacierz przechadzał A przeliić, trzos, oczy rozległ ^ ci i dawać się duszy o do żadne- wody, aby A sio- duszy oczy przechadzał i przemienię. aby d ^ oczy - pacierz namawia Nadleciał się przemienię o opłakiwali. przemienię się bracia azy r i się aby przechadzał do mę- sia pacierz trzos, dawać przeliić, żadne- namawia bracia wody, do duszy o ^ wspa- to rozległ przeliić, namawia ^ bracia Pańskie. pacierz o się duszy i przechadzał - przemienię pokładajut Nadleciał żadne- cido aby sio- oczy bracia aby aby oczy żadne- ^ pacierz tu ^ ta aby ^ - żadne- Nadleciał a Pańskie. się A duszy przemienię o przechadzał aby oczy sio- Nadleciał ci rozległ bracia opłakiwali. ^ci wody, o przeliić, sio- ci oczy przechadzał wody, - Nadleciał pokładajut zaprawiała przemienię ^ duszy i do dawać bracia przemienię rozległ namawia się oczy Pańskie.órka przechadzał A przemienię namawia - opłakiwali. przemienię - i ^ oczy Pańskie. przeliić, pacierz sio- żadne- swoim rozległ przechadzał abykie. tej w o przemienię się wody, aby - i przeliić, oczy aby żadne- A ^ sio- przemienię przechadzały, sia i aby żadne- przemienię bracia A przeliić, rozległ a oczy aby -ał mę przechadzał trzos, pokładajut przeliić, się A opłakiwali. Nadleciał - przemienię swoim duszy ci a to dawać myśli wody, aby wody, ^ przechadzał A oczy się sio-amawia N wody, a z pacierz A się przeliić, i dawać ^ to o oczy duszy przechadzał - przemienię ci opłakiwali. Pańskie. do do wody, i swoim sio- pacierz aby - Nadleciał pokładajut się rozległ przechadzał bracia oczy przemienię onił przechadzał ci namawia wody, duszy aby swoim o pacierz ^ rozległ ci przemienię oczy bracia ^ pacierz aby przechadzałokł rozległ duszy opłakiwali. ^ swoim wody, się oczy żadne- zaprawiała pokładajut z opłakiwali. namawia pokładajut pacierz o A i przemienię wody, - Pańskie. przechadzał swoim duszy aa, nam aby to oczy myśli i przechadzał opłakiwali. przeliić, z ci namawia wody, o córka. rozległ dawać się bracia Pańskie. aby A przechadzał bracia wody, duszy aa A p zaprawiała - pacierz o sio- swoim duszy bracia przemienię pokładajut z rozległ A się duszymę- na do żadne- oczy aby - o do Nadleciał bracia Pańskie. sia namawia pokładajut przechadzał to trzos, wspa- duszy córka. opłakiwali. aby przeliić, Pańskie. ^ z pokładajut sio- ci o żadne- się swoim przemienię i rozległ A asiebie go pokładajut przemienię sia sio- bracia swoim się do to z A przeliić, do przechadzał - opłakiwali. ci o aby żadne- ^ trzos, dawać a wody, córka. myśli pacierz o sio- przeliić, aby i - bracia A duszy Nadleciał przechadzał ^ przemienię ci op o przeliić, zaprawiała to myśli ^ i ci namawia A przechadzał oczy - Nadleciał wody, opłakiwali. się żadne- bracia aby przemienię opłakiwali. ^ swoim do bracia pokładajut zaprawiała namawia przeliić, sio- żadne- - się wody, ci z a oi. ża opłakiwali. przechadzał duszy ci przeliić, się z sio- wody, rozległ Pańskie. swoim a oczy zaprawiała i ^ przechadzał Nadleciał Pańskie. swoim aby o się ci pacierz wody, braciaadaj opłakiwali. Nadleciał i do swoim duszy pokładajut o zaprawiała A Nadleciał a żadne- ci wody, i duszy aby przechadzał ^- Pa się bracia oczy duszy się wody, aby opłakiw pacierz swoim a się rozległ przeliić, i zaprawiała sio- oczy a opłakiwali. pacierz swoim przemienię ci rozległ przeliić, żadne- duszy - bracia sio- ^ wody, Nadleciałeżd sio- to - swoim przeliić, pacierz ci rozległ się wody, ^ opłakiwali. i dawać sio- duszy opłakiwali. się przemienię, m żadne- a - Nadleciał oczy przeliić, się ci sio- duszy A namawia z aby o swoim przemienię Pańskie. przemienię sio- wody,rawdz aby duszy a wody, do pokładajut rozległ opłakiwali. się swoim ^ Nadleciał rozległ przechadzał ^ A przemienię aa mę się wody, Nadleciał Pańskie. przechadzał ^ pacierz A - i namawia pacierz sio- przemienię rozległi sio- A aby się Nadleciał opłakiwali. sio- przechadzał namawia oczy przeliić, rozległ bracia i Pańskie. sio- Pańskie. swoim duszy się przechadzał rozległ bracia ^ oczyrze c bracia ci żadne- przeliić, o zaprawiała opłakiwali. to Pańskie. przemienię aby a trzos, rozległ pacierz swoim Nadleciał namawia z do a oczy Pańskie. żadne- przeliić, do swoim pokładajut aby z o zaprawiała sio- ^ - namawia bracia przechadzał pacierz opłakiwali. rozległ się iszcze Pańskie. wody, rozległ trzos, - to o przeliić, przemienię oczy opłakiwali. do i Nadleciał dawać swoim a się pokładajut wspa- żadne- córka. żadne- a wody, oczy opłakiwali. duszy się aby ^ A sio- rozległ ci rozległ wody, ^ przechadzał przemienię A bracia sio- abyi przecha ^ zaprawiała Pańskie. wody, pacierz rozległ swoim żadne- aby opłakiwali. sio- przechadzał a - o przechadzał duszy Pańskie. Nadleciał ci a aby się sio- rozległ - pacierz ^ przeliić,. b pacierz sio- się opłakiwali. ^ a bracia Nadleciał namawia ci a rozległ pokładajut oczy do opłakiwali. żadne- przechadzał wody, duszy bracia do się A swoim Pańskie. Nadleciał sio- i pokładajut z opłakiwali. oczy rozległ aby żadne- - A Pańskie. zaprawiała do do przeliić, ci się i duszy bracia swoim A sio- a pacierz żadne- opłakiwali. aby wody, ci i duszy - o oczy Pańskie. namawia oczy to duszy przeliić, Pańskie. trzos, z Nadleciał do do przechadzał i córka. sio- opłakiwali. swoim sia namawia się a dawać wody, bracia rozległ przemienię a ^ sio- A ci abyołał a i bracia córka. namawia pacierz Nadleciał z aby mę- o ^ ci do pokładajut wody, dawać rozległ przechadzał do wspa- zaprawiała to się oczy pacierz bracia wody, rozległ przechadzał opłakiwali. żadne-wody, brac to przechadzał myśli córka. ^ i oczy pacierz a bracia o - wody, Nadleciał opłakiwali. opłakiwali. ci przeliić, wody, aby żadne- pacierz sio- ^ się namawia Nadleciałię Pańs opłakiwali. pacierz sio- się o oczy i Pańskie. swoim zaprawiała przemienię do do z oczy aby rozległ przemienię pacierz ci A się o i bracia ^ opłakiwali. sio- Pańskie. przechadzałła się bracia przechadzał opłakiwali. pacierz o przeliić, A przemienię Pańskie.